Nobels Fredspristagare Adolfo Pérez Esquivel: Fred är möjligt!

2
1176
Adolfo Peréz Esquivel

Argentinaren och mottagaren av Nobels Fredspris, Adolfo Pérez Esquivel, har tillsammans med ett 50-tal framstående latinamerikaner publicerat ett upprop för fred i Ukraina. Detta upprop från 11/3 har översatts av Eva Björklund och publicerats på hemsidan för Sveriges Fredsråd.

__________________________________________________________________________

“Kriget i Ukraina är ett uttryck (för övrigt inte det enda) för kapitalismens nedbrytningsprocess i detta nyliberala skede. Medan förhärskande medier fokuserar på Östeuropa har israelerna angripit Syrien och Västbanken, där de släckt liv och skadat hundratals palestinier, och Pentagon har just bombat Somalia. Det verkar som om det bara är Ukraina som har fått sin rätt till självbestämmande kränkt.

Men samtidigt är det uppenbart att mänskligheten med sina motsättningar, framsteg och motgångar är på väg mot en ny multipolär ordning, inte utan motstånd från vad som varit planetens enastående stormakt i över ett århundrade.

Det och konkurrensen från Kina som förklarar dagens ekonomiska, politiska och militära konvulsioner.

Rysslands militära angrepp mot Ukraina kan inte förstås utan att sätta in det i sammanhanget med kriget som Ukrainas väststyrda regering sedan 2014 har fört mot den pro-ryska befolkningen i Donbass. Där har nynazistiska paramilitära grupper vuxit fram och, Bväpnade och styrda av Nato och USA, har dessa grupper redan på ett mycket grymt sätt orsakat 14 000 människors död. Dessa angrepp är brott mot 2015 års Minsk-avtal.

USA:s beslutsamhet att utvidga NATO mot Rysslands gränser, samtidigt som de skickat moderna vapen till Ukraina, fullbordar i själva verket en allt starkare militär belägring som ingen stat passivt kan acceptera.

En tydlig desinformationskampanj och frestelsen att censurera och tysta alla röster som motsäger den NATO– USA – tillvända förhärskande versionen avslöjar storkapitalets språkrör och deras antidemokratiska avsikt.

Att uppnå varaktig fred, vilket vi med måttlig optimism anser går att uppnå, men det kan inte uppnås på bekostnad av säkerheten för någon medlemsstat i det internationella samfundet. Att återgå till Minsk-avtalen är det bästa sättet att återställa dialogen mellan parterna i konflikten.

Den grundläggande kamp som arbetarklassen och folken måste upprätthålla är kampen för en alternativ ordning i stället för kapitalismen, en ny ordning utan exploatering, men med samarbete mellan folken, utan vinstsyfte, och istället med solidaritet, respekt för naturen och livet.”

Adolfo Pérez Esquivel, Nobels Fredsprismottagare. Argentina

Föregående artikelNya bildbevis: Svenska pansarskott i nynazisternas händer
Nästa artikelBlack Agenda Report: – Ukraina visar vit, rasistisk utrikespolitik
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Väst förvärrat allt från 1a dagen och tillåter ingen fred. Det är så tydligt detta dessa veckorna som varit. Inte ens en enda vuxen i rummet finns någonstans i västvärlden att hitta ihop med medierna. Någon fred inom sikte finns inte,då väst fortsätter att förvärra ALLT på ALLA punkter

    • Vad som händer är att en ny värld med en ny ordning växer fram med källa i Öster. Den utveckling döljs och förtalas ivrigt i väst. I den ordningen är fred det naturliga tillståndet, inte förtryck, krig, och strid. Den krigskultur av erövring, död och förtryck som har sitt ursprung i Europa finns inte. Flera hundra år innan européerna började förtrycka och kolonisera världen reste och seglade folken i Kina över den för dom då kända världen, men erövrade ingen, förtryckte ingen, och dödade ingen. Fartygen var så stora att man drev jordbruk ombord, och man hade hundratals. Problemet för den lilla så kallade ”västvärlden” idag, USA 4% av världen, EU 3% av världen, är att man gör allt för att dölja, förtala och beljuga vad som händer. Vad som händer i Kina och Asien är att kommunikation redan har radikalt förändrats. Vad som händer är att de facto statspropagandan i form av Schibsteds, Bonniers och Public Service har omvandlats till vad dom verkligen är idag, kanaler för maktutövning av myndigheter och deras byråkrater, medan miljoner nya media har växt fram som kanaler för befolkningen. Folkmedia. Teknologin har gjort denna förändring möjlig, och i länder som Sverige bekämpas utvecklingen intensivt. I praktiken betyder det att mediamakten och makten över samhället har flyttas från politikerna och tjänstemännen, som i Sverige, till folken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here