Nytt fredsförslag från Ryssland till Ukraina

19
1889
MOSCOW, RUSSIA – FEBRUARY 17, 2022: Dmitry Peskov, Russia’s Presidential Spokesman / RGS Media Council Chairman, attends a press conference to start the 2022 Russian Geographical Society media grant contest. Mikhail Japaridze/TASS
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåäñåäàòåëü ìåäèà-ñîâåòà Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ñòàðòó êîíêóðñà ìåäèàãðàíòîâ Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà â øòàá-êâàðòèðå ÐÃÎ. Ìèõàèë Äæàïàðèäçå/ÒÀÑÑ

Jag lyssnar på radionyheterna kl 16.45, men hör inget om detta, vilket publicerades på RT idag före kl 14. Tillräckligt viktigt för att publicera.

Ryssland skickar förslag till Ukraina

Kremls talesman Dmitrij Peskov har sagt att Ryssland skickat ett utkast till avtal och tillagt att ”bollen ligger på Ukrainas planhalva” nu.

I en kommentar till de avstannade förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina har president Putins talesman, Dmitrij Peskov, sagt till journalister att Ryssland skickat ett ”utkast till dokument” med konkreta formuleringar till Ukraina.

”Bollen ligger hos dem, vi väntar på deras svar”, sade Peskov på onsdagen. På frågan om det fanns en tidsfrist för Ukraina att svara angav den ryske tjänstemannen att det var upp till Kiev. Han noterade dock att ”ukrainarna inte visar någon större benägenhet att intensifiera förhandlingsprocessen”.

Dessutom anklagade Peskov Ukraina för att ”hela tiden gå ifrån sina ord, hela tiden ändra dem”. Kremls talesman drog slutsatsen att denna påstådda brist på konsekvens ”får mycket dåliga konsekvenser när det gäller förhandlingarnas effektivitet”.

Peskovs kommentarer är ett eko av de kommentarer som tidigare på onsdagen gjordes av det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova, som sade att Ryssland hade förlorat förtroendet för de ukrainska förhandlarna. I ett tal till Rysslands nyhetskanal Rossiya 24 använde hon ett ryskt ordspråk ”lita på, men verifiera” och förkortade det till bara ”verifiera”, ”eftersom vi inte har haft något förtroende för dessa människor under en lång tid”.

Zakharova fortsatte med att antyda att den ukrainska regeringen inte agerade självständigt utan snarare kontrollerades utifrån. Hon beskrev ”Kievregimens” hantering av samtalen som en ”cirkus” och sade att de ukrainska myndigheterna hela tiden ändrade sin ståndpunkt. Zakharova antydde dessutom att Kievs deltagande i förhandlingarna inte kunde vara något annat än en avledningsmanöver. Hon tillade dock att Moskva var ”redo för det”, efter att ha sett var Minskavtalet slutade.

Sedan den militära konflikten inleddes den 24 februari har Ryssland och Ukraina hållit flera omgångar av både personliga och virtuella samtal i syfte att lösa krisen. Den 29 mars var den sista gången som de två förhandlingsgrupperna träffades personligen.

Den 12 april sade Rysslands president Vladimir Putin att samtalen hade hamnat i ett dödläge. Han förklarade att Ukraina hade vägrat att uppfylla några av Rysslands viktigaste krav – att erkänna Krim som ryskt och Donbassrepublikerna som självständiga.

Putins kommentarer följde på ett tillkännagivande från utrikesminister Sergej Lavrov om att Kiev hade lagt fram nya skriftliga förslag som avvek från vad som hade erbjudits under de personliga samtalen. I det nya förslaget nämndes enligt Lavrov inte att de säkerhetsgarantier som Kiev ville få inte omfattade Krim.

Under en genomgång på tisdagen varnade den ukrainska presidentrådgivaren Aleksej Arestovitj för att fredssamtalen med Moskva kan stoppas om ryska trupper intar Mariupol, en strategiskt värdefull hamnstad vid Svarta havet.
På tisdagen avslöjade Zelenskijs medhjälpare, Mikhail Podolyak, att det inte finns något fastställt datum för när samtalen ska återupptas.

Samtidigt sade Ukrainas president Volodymyr Zelensky till CNN:s Jake Tapper i en exklusiv intervju i Kiev i fredags att ”vi måste hitta åtminstone en viss dialog med Ryssland”.

Ett fredsavtal med Ryssland skulle kunna bestå av två separata dokument som skulle täcka de två huvudfrågorna – säkerhetsgarantier för Kiev och dess framtida förbindelser med Moskva, avslöjade Zelensky dagen därpå. I ett tal till ukrainska medier hävdade han att Kreml skulle vilja ha ett omfattande dokument som skulle ta upp alla frågor. Men eftersom säkerhetsgarantierna involverar andra länder skulle två dokument kunna vara en lösning, sade han.

Att få säkerhetsgarantier från världsmakterna har av Kiev nämnts som ett nyckelvillkor för att gå med på en neutral status och överge sina ambitioner att gå med i Nato.

Ryssland attackerade sin grannstat i slutet av februari, efter att Ukraina misslyckats med att genomföra villkoren i Minskavtalen, som först undertecknades 2014, och Moskvas eventuella erkännande av Donbassrepublikerna Donetsk och Lugansk. De tyska och franska protokoll som förmedlades av Tyskland och Frankrike syftade till att ge utbrytarregionerna särskild status inom den ukrainska staten. Kreml har sedan dess krävt att Ukraina officiellt ska förklara sig som ett neutralt land som aldrig kommer att ansluta sig till det USA-ledda militärblocket Nato. Kiev insisterar på att den ryska offensiven var helt oprovocerad och har förnekat påståenden om att man planerade att återta de två republikerna med våld.

 

Föregående artikelLitet stöd för Nato:s kärnartikel i Nato:s medlemsländer – medan Sverige är mest positivt till Nato. Vad är mest skrämmande?
Nästa artikel”En förrädare mindre”: Zelensky övervakar kampanjen för mord, kidnappning och tortyr av politisk opposition
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Envar som läser om detta måste förstå att det är egentligen inte Ryssland som förhandlar med Ukraina, utan precis som Maria Zakharova säger, den ”ukrainska regeringen inte agerade självständigt utan snarare kontrollerades utifrån”, läs USA. USA rycker i snöret till sprattelgubben Zelensky och och skådespelarens föreställningen börjar. USA kommer inte att lätt ge upp sina planer på diktatur, dominans och kontroll av resten av världen i avsikt att fortsätta att plundra. Vad som sker i Mariupol är uppenbart att USA har etablerat ett omfattande komplex underjord avsett som stridslednings central för ett framtida överfall och invasion av Ryssland i första hand och senare Kina, och det är det man absolut inte vill ha avslöjat eller avbrutet. Där finns amerikanska specialister USA absolut inte vill mista kontrollen över, uppenbart även en svensk högre militär. Svenska media tjänar USAs propagandamaskin och matar ut tårdrypande känslomässiga falska historier om skada civila och kvinnor och barn. Vad det egentligen rör sig om är att USAs elit-legotrupper som nazistiska Azovbataljonen och andra amerikanska legosoldater och krigs-specialister vill finna en väg att rymma. Att tillåta det vore som att frige hela den nazistiska kärnan 1945 i Berlin, så dom kunde omgruppera och starta om Tredje Riket. Det är samma sak USA vill åstadkomma i Mariupol. Ryssland har insett det och kommer inte att tillåta någon omstart. Mariupol är dagen 1945 Berlin.

 2. Jag litar fullständigt på ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova, när hon säger ukrainska regeringen inte agerade självständigt utan snarare kontrollerades utifrån, dessutom att Kievs deltagande i förhandlingarna inte kunde vara något annat än en avledningsmanöver.

  När Zelensky låtsas att man är villig att förhandla, så innebär det hela tiden någonting annat, man vill vinna tid för att kunna övervinna Ryssland på något annat sätt än vad man hittills lyckats med. Alla västledare spelar med i detta spel, vilket gjorde Putin så rasande när han gjorde sitt ilskna utspel om att väst var en bunt lögnare allihopa. När Macron låtsades att han skulle kunna implementera minsk avtalet, genom förhandlingar så ökade istället beskjutningar i Donbass och man skickade mer vapen till Ukraina från EU. Man lurade alltså Putin för att få tid till bättre beväpna Ukraina genom att Ryssland inte gjorde någonting under denna tid. Direkt efter sitt samtal med Putin gick Macron ut direkt till franska pressen och sa att han inte trodde på Putin som hade sagt att Ryssland inte var skyldig till något Ryssland var anklagat för. Detta var enormt klantigt, han kunde sagt att man vet inget om skuldfrågan istället.
   
  Tror inte ett dugg på när Zelensky nu säger att han vill ha dialog med Ryssland, för nu handlar det om att vinna tid för att rädda alla NATO-befäl som är inringade i Mariupol. De måste finna en lösning att få ut dem innan de blir avslöjade. De är från flera olika länder. De samarbetar alltså tätt ihop med Azov, och är i Azov-fästet.

  Jaques Baud f.d. NATO-rådgivare och schweizisk underrättelsetjänst specialiserad på terrorister. Han säger att de som är i Mariupol är extremt fanatiska och extremt farliga personer. Han menar också att när Ryssland använder ordet denazifiering, så menar man inte några enstaka procent nazister i Kiev, utan man menar till 100% att det gäller att förstöra rötterna till de som när de farliga nazisterna i Azov och låter dem växa. Det gäller att förstöra hela Azovstal. Baud var i Ukraina år 2014, då USA gjorde kuppen där och säger att han fortfarande har kontakter som gör att han kan veta och förstå vad som händer. 
  Vid förfrågan om det fanns anledning för Ryssland att tro att ukrainsk militär skulle göra en invasion som innebär förstörelse av Donbass, så svarar han: ABSOLUT, och Putin var tvungen att snabbt ta ett beslut för både Duman pressade på och den ryska befolkningen skulle inte förstå varför Ryssland inte gjorde någonting utan bara tittade på när Donbass förstördes.
  Baud säger också att England och USA vill att kriget skall fortsätta, så hur skall det då kunna bli fred.
  USA går nog bara att stoppas om man har ett supervapen som de är livrädda skall träffa den amerikanska marken. Skulle Amerika bli skadat för att Biden fortsätter sin plan att försvaga Ryssland, då är han helt borta som president i USA. Ryssland har nu prövat en supermissil som det inteRysslands nya RS-28 Sarmat interkontinentala ballistiska missil sköts upp framgångsrikt från kosmodromen Plesetsk i norra delen av landet, rapporterade militären på onsdagen. Missilen flög över hela landet och landade vid en testplats i Rysslands Fjärran Östern. ”Inerta stridsspetsar landade i ett angivet område vid Kura träningsfält på Kamchatkahalvön”, sade militären.
  ”Det nya systemet har högsta taktiska och tekniska egenskaper och kan penetrera alla moderna antimissilförsvar. Den har inga liknande i världen och kommer inte att ha några på länge, säger Putin.
  Detta verkligt unika vapen kommer att stärka potentialen hos våra väpnade styrkor, på ett tillförlitligt sätt säkerställa Rysslands säkerhet från yttre hot och få de som försöker hota oss i hettan av frenesierad aggressiv retorik.
  Tyvärr är endast kraftfulla vapen som kan förstöra amerikansk mark, det enda som kan hindra USA med sin ondskefulla plan, som inbegriper att låta nazismen gro i Ukraina. Det är vad jag hört under tidigare år högre militära befäl säga i USA, att det enda som kan hindra USA i ett krig är vilken skada kriget kan ge på USA, inte vilken skada det ger på EU eller andra länder.

 3. Ryssland har invaderat Ukraina. Försöken att dölja den ryska imperialismens härjningar bakom ryska sagor om Ukraina är ändlösa.

  Ryssland ut ur Ukraina! Svårare är det inte.

  • Hur ska man behandla förhållandet att över 90 % på Krim i en folkomröstning i mars 2014 sa att det ville tillhöra Ryssland?
   Ukrainas åsidosättande av FN-stödda Minsk 2-avtalet till förmån för inböredskrig som beräknas ha dödat 14 000 i östra Ukraina?
   Ukrainas uppgifter i februari att man inte vill respektera Minsk 2 och inte är avvisande till att ha kärnvapen?
   Den av USA och EU stödda Statskuppen mot foilkvald president 22-23/2 2014?
   Natos stora uppladdning och demonisering av Ryssland sedan åratal?

   USA:s/Nato:s brutala krig detta millenium som torde dödat 30-100 gånger fler än som dödats i kriget i Ukraina?

   • Kiev är rädd för integrationen av de befriade södra regionerna i Ukraina med Ryska federationen.
    Detta tillkännagavs fredagen den 22 april i en intervju med RIA Novosti av Krims ständiga representant till Rysslands president, vice premiärminister i regionen Georgy Muradov. ”Kievregimen upplever en panikrädsla för integrationen av Cherson-regionen och Azovhavet med den ryska Krim”.
    Enligt hans åsikt leder myndigheterna i Kiev landet till katastrof, efter att ha misslyckats med såningskampanjen, som kommer att tillskrivas Rysslands agerande. Samtidigt försöker södra landet vid denna tidpunkt bilda ”sin egen kreativa väg, som leder till förstärkning av våra civilisationskrafter och återställande av historiska band med Krim.”
    Muradov noterade att inga politiska uttalanden kunde störa de syd-ukrainska och krimska folkens önskan att förenas och bygga ett stabilt fredligt liv.
    Rädsla tvingar Kiev-politiker att sprida falska nyheter om den påstådda exporten av spannmål, hunger och kränkningar av Genèvekonventionen för skydd av civilbefolkningen i de befriade områdena i Kherson- och Zaporozhye-regionerna.
    Vice premiärministern nämnde att kommissionären för Verkhovna Rada i Ukraina för mänskliga rättigheter, Lyudmila Denisova, ”är likgiltig inför ödet för folket i Kherson- och Zaporozhye-regionerna.”
    Enligt hans åsikt uppmärksammade hon inte hur ukrainska nationalister försökte skapa en humanitär katastrof på Krim, beröva invånarna på halvön vatten, elektricitet och blockera transportförbindelser.
    Tidigare, den 21 april, sade Oleg Kryuchkov, rådgivare till chefen för Krim om informationspolitik, att invånarna i de södra regionerna i Ukraina uttrycker en önskan att gå med i Ryska federationen så snart som möjligt , eftersom de är rädda för att ukrainska nynazister ska återvända.
    I de södra regionerna av Ukraina, befriade från radikalerna, fortsätter ett fredligt liv att etableras. Så den 9 april visade Izvestia-korrespondenten Ivan Litomin ett fridfullt liv i Cherson : regelbundna bussar går i staden, kaféer fungerar, människor går ut på gatorna. I Energodar fortsätter kärnkraftverket Zaporizhzhya att fungera i normalt läge .

    Ryska federationens särskilda operation för att skydda befolkningen i folkrepublikerna Luhansk och Donetsk (LPR och DPR) fortsätter i Donbass, vars början den ryske presidenten Vladimir Putin meddelade den 24 februari. Moskva förklarade att dess uppgifter inkluderar demilitarisering och denazifiering av Ukraina .
    Situationen i regionen eskalerade avsevärt i mitten av februari på grund av beskjutning från den ukrainska militären. Myndigheterna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk tillkännagav evakueringen av invånare till Ryssland och vände sig till Moskva för att få hjälp. Den 21 februari undertecknade Ryska federationens president ett dekret som erkänner DNR:s och LNR:s oberoende .
    https://iz.ru/1324540/2022-04-22/v-krymu-zaiavili-o-strakhe-kieva-po-povodu-integratcii-iuzhnoi-ukrainy-s-rf

  • Ryssland har en pågående existentiell viktig Operation i Ukraina. När den är slutförd så kommer Ryssland att lämna Ukraina. Men kom ihåg att vid det laget så finns bara ett före detta Ukraina. Det gäller att förlika sig med det redan nu. Svårare än så är det inte😁

   En glad nyhet – Mariupol är befriat👍
   https://sputniknews.com/20220421/mariupol-is-liberated-but-some-ukrainian-radicals-remain-besieged-in-azovstal-plant—shoigu-1094933714.html

  • Urban Vikbo är ännu en av dessa alltför MSM-påverkade personer som kommer med one-liners utan att ha en aning om vad som pågår i Ukraina! Om det vore så enkelt att det var ryska ”sagor” att 14 tusen mördats i östra Ukraina sedan statskuppen 2014 hade saken varit en annan! Tror Urban att USA eller EU hade tillåtit samma sak hända sedan 2014 utan åtgärd?

 4. Anders, du skriver ofta ”Ukrainas åsidosättande av FN-stödda Minsk 2-avtalet” i olika ordval. Vilken del av avtalet är det Ukraina inte har följt?

  • Ökad självständighet för Luhansk och Donetsk. Avstående från att bedriva inbördeskrig mot dessa oblast ligger implicit i detta.

   • Anders, kanske kunde du vara mer konkret? Vad jag läser i den engelska översättningen av avtalen skulle exempelvis gränsen säkras och övervakas. Det skulle ha varit val i dessa delar. Varför har inte gräsnen säkrats? Varför har det inte varit val?

    • Huvudansvar har rimligen landets regering. Ryssland har gång på gång betonat vikten av Minsk 2.

   • Intressanta länkar, tack. Vad jag förstår framför Gordon sin syn på vad som hänt och inte hänt. Det är många turer i detta men bara några få funderingar från mig.
    Minsk II började gälla den 15 Feb 2015. Lagen som stipuleras i artikel 4 godkändes av Ukrainas Parlament den 17 Mars, dvs 30 dagar därefter.
    Valet i dessa regioner skulle enligt lagen göras under Ukrainsk lag. Vilket Ryssland protesterade emot. Läser jag rätt så står det faktiskt i Artikel 4.
    De ukrainska lokala valen skull ha hållits den 25 Okt men så skedde inte i DPR och LPR. Varför flyttas valdatum flera gånger? Artikel 9 i avtalet säger att valen skulle hållas 2015. Det tycks vara ett ensidigt beslut av DPR och LPR att hålla valen 2018. Gjordes dessa enligt ukrainsk lag?
    Ukraina skulle enligt samma artikel 9 ta kontroll över gränsen efter valen. Det har de förvägrats. Ukraina har även förslagit att FN skulle kontrollera gränsen. Njet.
    Ryssland hävdade redan 2016 att de inte var part i Minsk II med det är undertecknat av deras ukrainske ambassadör. Hade han inte rätt att signera?
    Med all säkerhet finns det för mycket i detta för att lista och att de är flera sidor som anklagar varandra förstår jag. Att därför ensidigt beskylla Ukraina för att inte följa avtalet är ohederligt.

    • @H2 21 april, 2022 At 19:52

     I det hela , har du missat en mycket viktigt sak: Minsk avtalet går ut på att Kiev regimen ska FÖRHANDLA med rebellerna. Det har Kiev VÄGRAT.
     Citat: Den fjärde punkten i Minsk-2 fastställer: ”Den första dagen efter tillbakadragandet ska en dialog (mellan företrädare för Kiev och Donbass) inledas med avseende på formerna för de lokala valen i enlighet med ukrainsk lagstiftning och Ukrainas lag den tillfälliga ordningen för lokala myndigheter i vissa områden i Donetsk- och Lugansk-regionerna, såväl som med hänsyn till den framtida driften av dessa områden på grundval av lagen.” Kiev uppfyllde inte detta avgörande steg – det första i avtalet med en specifik deadline.
     Ett helt år efter avtalet och nästan ett helt år sedan vapenvilan och efterföljande trupptillbakadragande, har Kiev vägrat att inleda en dialog med representanterna för rebellregionerna i Donbass

     Detta innebär att Kiev också brutit mot Minsk-2:s femte punkt eller artikel, som lyder: ”Omedelbart, och senast 30 dagar från datumet för undertecknandet av detta dokument, ska Verkhovna Rada i Ukraina anta en resolution med specifikationen av territorium som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i Ukrainas lag ”På den tillfälliga ordningen för lokala myndigheter i vissa områden i Donetsk- och Lugansk-regionerna”, (sådant territorium) som ska baseras på den linje som anges i Minsk-memorandumet av 19 september 2014.” Bestämmelsen om att Kiev samråder – dvs förhandlar – i dialog med Donbass-representanter om lagen ”Om den tillfälliga ordningen för lokal förvaltning etc. upprepas i Minsk-2:s artikel 12. Istället för dialog om den tillfälliga lokala förvaltningslagen, den 17 mars 2015 antog Verkhovna Rada ensidigt en motsvarande resolution.

     Artikel 11 i Minsk-2 kräver att Kiev antar en ny konstitution ”med ikraftträdande i slutet av 2015” , ”som ska införliva decentralisering som ett nyckelelement (med hänsyn till egenskaperna hos vissa områden i Donetsk- och Lugansk-regionerna , som skall överenskommas med företrädarna för dessa områden), samt, före utgången av 2015, antagande av permanent lagstiftning med avseende på den särskilda statusen för vissa områden i Donetsk- och Lugansk-regionerna i enlighet med de åtgärder som anges i anteckningen.”

     Minsk-2:s ”Note” kräver att den nya konstitutionen och eventuella motsvarande lagar för decentralisering tillhandahåller: (1) ”språkligt självbestämmande” (för att tillåta Donbass och kanske andra regioner att använda minoritetsspråk som ryska); (2) deltagande av lokala myndigheter i att utse chefer för åklagarmyndigheter och domstolar i vissa områden i Donbass (Donetsk och Lugansk)

     Varken en ny konstitution eller en lag om decentralisering och de andra frågorna som anges i noten har antagits av Kiev.

     Inte heller har Kiev hävt blockaden till de separatistiska Donbass-regionerna, återupptagit ukrainsk bankverksamhet i dessa regioner, eller utfärdat den övergripande amnesti för rebellerna som avtalet kräver.

     Från och med den 17 mars 2015 har Kiev således brutit mot inte mindre än sju artiklar och nio skyldigheter som det undertecknade under Minsk-2-avtalet.

     Elections in the DPR and LPR

     While the 2015 Ukrainian local elections had been scheduled for 25 October, DPR leader Alexander Zakharchenko issued a decree on 2 July that ordered local DPR elections to be held on 18 October.[44] He said that this action was ”in accordance with the Minsk agreements”.[45] According to Zakharchenko, this move meant that the DPR had ”independently started to implement the Minsk agreements”.[45] Zakharchenko said that the elections would ”take place ’on the basis of Ukraine’s law on temporary self-rule status of individual districts of the Donetsk and Luhansk regions’, in so far as they are not at variance with the constitution and laws of the DPR”.[45]

     On the same day, President Petro Poroshenko responded that if DPR elections went forward in this unilateral manner, it would be ”extremely irresponsible and will have devastating consequences for the process of deescalation of tension in certain areas of Donetsk and Luhansk regions”.[45] In addition, the OSCE said that it would only will send observers to elections in the conflict zone if Ukraine invited it to do so.[46] As specified in Minsk II, local elections in DPR and LPR-held territories must be observed by the OSCE to be deemed legitimate.[24] LPR leader Igor Plotnitsky followed the DPR by scheduling elections in the territory that he controlled for 1 November 2015.[47]

     At the meeting, it was agreed that elections in the conflict zone would be held in accordance with Minsk II.[48] In order to do this, French President François Hollande said that the elections would need to be postponed until 2016, as three months were required to prepare for them.[48] Russian President Vladimir Putin agreed to use his influence to prevent the DPR and LPR from holding early elections. [48] Accordingly, the DPR and LPR announced on 6 October that their planned elections had been postponed until 21 February 2016.[49] Local elections in the rest of Ukraine went ahead on 25 October 2015. Following the postponement, German foreign minister Frank-Walter Steinmeier said that if OSCE observers verified that the planned elections to be held in the separatist areas were in accordance with Ukrainian law and Minsk II, the ”law on special status” for these areas would come into immediate effect.[50]

     On 18 April 2016 the planned (organised by the DPR and LPR) local elections were postponed from 20 April to 24 July 2016.[51] On 22 July 2016 these DPR and LPR elections were again postponed to 6 November 2016.[52] On 2 October 2016 the DPR and LPR held ”primaries” in which voters nominated candidates for the 6 November 2016 elections.[53] Ukraine denounced these ”primaries” as illegal.[53] On 4 November 2016 both DPR and LPR postponed their local elections ”until further notice”; head of the DPR Zakharchenko added that ”In 2017, we will hold elections under the Minsk agreements, or we will hold them independently.”[54]
     https://en.wikipedia.org/wiki/Minsk_II

     FN´s fredsbevarande styrkor skulle lokaliseras mellan Kiev och rebellerna. Dessutom måste godkännas även av rebellerna.

     Enda gången som Ryssland nämndes i Minsk2 är överlåtelsen av gränskontrollen (mellan U och R) . Trots detta har EU infört sanktioner mot Rysslands för att inte uppfylla Minsk2!!

    • @H2 21 april, 2022 At 19:52
     ”Ukraina har även förslagit att FN skulle kontrollera gränsen. Njet.”

     Man kan undra om dina engelska kunskaper eller om du är påläst när det gäller Minsk 2.

     A Peacekeeping Mission for Ukraine
     I själva verket, dagen efter att detta påstående gjordes, sade Putin vid BRICS-toppmötet den 5 september 2017 i Kina att han var öppen för idén om en fredsbevarande FN-operation men en med ett begränsat mandat.*

     Sex dagar senare rapporterade Kreml att Putin under ett telefonsamtal med Tysklands premiärminister Angela Merkel hade diskuterat ett möjligt FN-uppdrag för att skydda OSSE:s övervakare av vapenvila i och runt Donbass, inte bara vid gränsen för vapenvilan.

     Samtidigt är Putins förslag om ett FN-mandat för att skydda OSSE:s övervakare i Donbass ett bra första steg, men ett mer robust FN-fredsbevarande uppdrag och andra stödjande åtgärder behövs för att bara befästa vapenvilan och helt lösa den ukrainska krisen och inbördeskrig.

     Slutligen, för att ytterligare stödja uppdragets slutgiltiga framgång, måste den geopolitiska konflikten som bidrog till att underblåsa den inhemska klyftan i Ukraina lösas för att säkerställa att det inte sker någon upprepning av detta sönderrivna land som slits isär av väst och Ryssland. För att uppnå detta bör Nato avsäga sig sina planer på att föra in Ukraina i alliansen, Ukraina bör uppmuntras att ändra sin grundlag för att inkludera en neutralitetsklausul, och Moskva, Bryssel och Kiev bör underteckna ett neutralitetsavtal. Detta kommer att kräva att förhandlingar äger rum på den geostrategiska nivån mellan Moskva och väst om de frågor som har drivit fram den ukrainska konflikten medan Minsk-samtalen fortsätter att behandla frågor på plats för att avsluta konflikten och i allt högre grad involverar direkta diskussioner mellan Kiev, dess företrädare för Donbass och Donbass-rebellerna eller deras direkta representanter. De geostrategiska samtalen bör inrikta sig på att minska spänningarna mellan Nato och Ryssland och bestrida och avtal mellan Ryssland och den eurasiska ekonomiska unionen, å ena sidan, och Ukraina och Europeiska unionen, å andra sidan, för att minska ekonomiska spänningar, handelskrig och handel obalanser mellan öst och väst, med tanke på Ukrainas sannolika EU-medlemskap, med tanke på Kievs undertecknande av EU:s associeringsavtal förra året. EU och Ryssland bör förhandla om utformningen och genomförandet av det föreslagna frihandelsutrymmet från Lissabon till Vladivostok som föreslagits av förbundskansler Merkel.

     Det bör inte finnas några förväntningar på att ett fullfjädrat, flerdimensionellt FN-fredsbevarande uppdrag i Ukraina kommer att lösa frågor snabbt; därav behovet av pågående tvådelade samtal, inklusive direkta diskussioner mellan Kiev och Donbass. Sådana uppdrag senaste åren, till och med decennier och vägen från första överenskommelsen för att genomföra ett sådant uppdrag och första utplaceringar av fredsbevarande trupper tar nästan ett år. Med andra ord, om timmen redan är sen för att avvärja ett större ukrainskt krig och eskalerande ”nytt kalla krig”, då måste Washington, Moskva, Bryssel och Kiev agera nu.

     Putin: I detta sammanhang, närvaron av FN:s fredsbevarande styrkor, till och med, kan man säga, inte fredsbevarande styrkor, utan de människor som säkerställer säkerheten för OSSE:s uppdrag, anser jag att det är ganska lämpligt … Men vi kan naturligtvis bara tala om funktion att säkerställa säkerheten för OSSE:s anställda. Detta är den första. Andra. Dessa styrkor måste därför placeras på gränslinjen och inte på några andra territorier. Tredje. Lösningen av denna fråga bör äga rum först efter att parterna har kopplats ur och dragit tillbaka tung utrustning. Och detta kan inte lösas utan direkt kontakt med representanter för de självutnämnda republikerna – DPR och LPR.”
     https://gordonhahn.com/2017/11/27/a-un-peacekeeping-mission-for-ukraine/

     • Fascisternas politiska påverkan
      Men kanske den främsta orsaken till Kievs underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt Minsk-2 är den djupa politiska förlamningen i Kiev. Den förlamningen drivs av de ultranationalistiska och nyfascistiska vingarna av den ukrainska politiken, som är robusta och vinner styrka under stressen av fortsatt ekonomisk kollaps, social dislokation och statsstödd ideologisk radikalisering. När Verkhovna Rada samlades för att rösta om en konstitutionell lag om decentralisering som krävs enligt Minsk-2:s artikel 12, organiserade det nyfascistiska Svobodapartiet (SP) och höger sektorn (RS) partierna en ”demonstration” som snabbt förvandlades till ett försök att lägga beslag på riksdagshuset. En demonstrant kastade en granat dödade och skadade flera poliser utanför Verkhonva Rada-byggnaden. Detta och andra terrorist- och tvångshandlingar från ledare och medlemmar av SP, RS och ultranationalistiska och nationellt chauvinistiska partier som Oleh Lyashkos radikala parti, Julia Tymosjenkos fosterlandsparti och premiärminister Arseniy Yatsenyuks folkfront har signalerat Porosjenko att varje försök att att följa dessa nyckelartiklar i Minsk-2 kan leda till en Maidan 2.0 ultranationalistisk revolution, som sagts flera gånger av tidigare RS-ledaren Dmitro Yarosh, SP-ledaren Oleh Tyahnibok och andra radikala nationalister.

      President Porosjenko – liksom sin förfader – Viktor Yuschenko (Ukrainas president från 2004-2010) har spelat i händerna på ultranationalisterna genom att etablera den nyfascistiska organisationen för ukrainska nationalister från andra världskriget (OUN) och den ukrainska partisanarmén ( UPA) som hjältarna i Maidan Ukraines nationella myt.

      Tills västvärlden pressar Kiev att ta itu med sitt nyfascistiska problem och sluta stödja radikalernas ideologiska inriktning som statsideologi, kommer Porosjenko-administrationen och eventuell efterträdare att misslyckas med att följa Minsk-2. Så nästa fråga är: Vill Washington och Bryssel att Minsk-2 ska lyckas eller föredrar de den ”frysta konflikten” status quo och varför?
      https://gordonhahn.com/2016/02/19/whos-more-in-violation-of-minsk-2-kiev-or-donbass/

  • Ukraina har ju inte följt något av avtalet man skrivit på det vet alla, ja förutom en idiot som H2 som är extremt lättlurad! Ukraina sände ju militär dit redan 2014 som besköt områdena och hade inga planer på att följa avtalet utan bara slingrade sig medan man förde fram fler trupper och nazister! Vad ”parlamentet” bestämmer i Ukraina är totalt ointressant dessutom då det är USA som i själva verket bestämmer!

   • Olika uppgifter finns om inbördeskriget i Ukraina. Wikipedia har skrivit ”Flyktingsituationen
    Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har konflikten givit upphov till en omfattande flyktingsituation i östra Ukraina och angränsande delar av Ryssland. Flyktingarna har som orsak till flykten vittnat om väpnade strider, hot, rädsla för kidnappningar och det allmänna sammanbrottet för normala samhällsfunktioner som polis, sjukvård mm. Under tiden januari–juni 2014 hade omkring 110 000 människor flytt från Ukraina till Ryssland och av dessa hade närmare 10,000 begärt ryskt asyl. Därutöver fanns det 54 400 internflyktingar i Ukraina, många av dessa hade flytt från Krim.[3]

    I början på augusti meddelade de ryska myndigheter att 730 000 ukrainare tagit sig över gränsen till Ryssland sedan början av året, en siffra som UNHCR bedömer är trovärdig. Vid samma tid fanns ytterligare 117 000 på flykt inom Ukrainas gränser, en siffra som enligt UNHCR ökar med 1 200 människor om dagen.[4][59] Röda Korset anslår[förtydliga], att runt fyra miljoner invånare i östra Ukraina på ett eller annat sätt är påverkade av striderna. En uppgörelse[förtydliga] från FN visar, att minst 2 000 människor har dödats under den pågående konflikten. Den övervägande delen är civila.[60] Den ryska utrikesministeren Sergej Lavrov meddelade 28 augusti att flyktingarna då var nära en miljon, vilket UNHCR några dagar senare också bedömde som möjligt – de rapporterade samtidigt att 280 000 var på flykt inom Ukrainas gränser. Det är dock svårt att få fram ett precist antal då många flyktingar inte registreras och bor hos släkt och vänner. Ukrainska medborgare kan också vistas i Ryssland upp till tre månader utan visum eller annan registrering.[61] 50 000 flyktingbarn i skolpliktiga åldern kommer att börja i ryska skolor vid terminstarten. Det har också beslutats att alla ålderspensionärer ska tilldelas rysk pension.[62]”

    War in Donbas (before 2022 invasion)
    Main article: War in Donbas
    The overall number of confirmed deaths in the war in Donbas, which started on 6 April 2014, was estimated at 13,100–13,300 through 31 January 2021.[9] According to the Ukrainian government, 14,000 were killed through 13 May 2021.[10]

    Total deaths
    Breakdown Fatalities Time period Source

    TOTAL 13,100–13,300 killed 6 April 2014 – 31 January 2021 United Nations[9]
    14,000 killed 6 April 2014 – 13 May 2021 Ukrainian government[10]
    Civilians 3,393 killed (312 foreign) 6 April 2014 – 30 September 2021 United Nations[11]
    UAF, NGU and volunteer forces 4,641 killed[note 1] 6 April 2014 – 23 February 2022 Museum of Military History[12][13][14]
    DPR and LPR forces 5,795 killed 6 April 2014 – 23 February 2022 United Nations, DPR & LPR[9][15][16]
    Russian Armed Forces 400–500 killed[note 2] 6 April 2014 – 10 March 2015 US State Department[17] (https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Russo-Ukrainian_War)

 5. Ukraina har skriftligen vid fler tillfällen bundit sig för att implementera Minsk-I, Minsk-II liksom Steinmaier-formeln som stadgar att Ukraina skall ha federala och mer autonoma regioner ungefär som Tysklands förbundsländer) -vilket man senare inte infört. Hade man implementerat Steinmaier-formeln som Kyiv skrivit under och därmed gått med på -hade det knappast blivit något krig.

  Sanningen är nog den att man velat dra ut så mycket som möjligt på processen och att man i Washington verkligen VELAT HA och planerat för just ett ryskt våldsingripande: vi ser de snabba och mycket omfattande och välplanerade sanktionerna. Dessa är i realiteten till för att störa, förstöra och rentav sabotera europeiska politiska diplomatiska och ekonomiska relationer mellan Europa, Euroasien och Asien. Det är att förstöra dessa relationer som är Washingtons verkliga långsiktiga mål. Det ryska kriget är bara en förevändning.

  Ukrainakriget är klart en avgjort ett resultat amerikansk geopolitisk kris, och att Washington hittat en lösning att knäcka de euro-asiatiska relationerna. Målet är primärt inte rysk handel med Europa, utan europeisk och rysk handel och allehanda kontakter med resten av Asien, och Kina i synnerhet. Europa kastas nu handelsmässigt, diplomatiskt och politiskt 25-30 år tillbaka i tiden -det är Europa som får ta största smällen av dessa Washingtons våldsetablissemangs intriger som är just indirekt inriktade mot Europa. Vi måste komma ihåg att Washington och de amerikanska Förenta staterna har inte politiskt och ekonomiskt kunna motverka världens viktigaste ekonomiska axel, den mellan Europeiska unionen och Kina samt den kraftigt stigande handeln mellan Ryssland och Asien liksom Ryssland som transfernation i bl.a. de nya Sidenvägarna. Nu har Washington börjat knäcka detta sanktionsvägen -och det blir mycket dyrt för Europa. EU kommer att amerikanskt försvagas (vilket är målet) eftersom Washington alltid hittills varit helt utelämnat ur den ekonomiska ekvationen mellan Europa och Kina, liksom med Ryssland. Genom Ukraina-kriget, som säkert är väldigt mycket välkommet i Washington, är nu Washington -som vanligt vålds- och krigsvägen- en del av de europeiska och ryska relationerna med Kina. De litauiska provballongerna i Taiwan-frågan, liksom en massa suspekta europeiska högerkonservativa gruppers plötsliga intresse för den lilla kinesiska ön Taiwan är naturligtvis klara fakta i saken.

  Ser man inte detta är man verkligen vilse i Washingtons alltid skickliga mediala labyrint av godhetens alla gåvor till resten av världen -vilket naturligtvis är en lika falsk som påhittad myt.
  Ukraina-kriget är Washingtons enkla formel att komma åt den europeiska handeln med Ryssland och ytterst med Kina (och för att inte nämna den sovande jätten Indien) -det är det som det ukrainska kriget egentligen går ut på.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here