Litet stöd för Nato:s kärnartikel i Nato:s medlemsländer – medan Sverige är mest positivt till Nato. Vad är mest skrämmande?

23
4001
President Donald Trump ger order till Nato:s medlemsländer.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i allra högsta grad!


Inledning av redaktören: Denna artikel Liten støtte for «Artikkel 5» i NATOs medlemslandpublicerades igår av Pål Steigan. Översatt av mig och återpublicerad med Påls tillåtelse.

Den artikeln är ett utdrag ur en artikel av stora opinionsinstitutet Pew Research. Den är baserad på frågeundersökningar av drygt 21 000 människor i 19 länder via intervju sommaren 2019.

Notera inte minst siffrorna för Sverige. Jag redovisar avslutningsvis ytterligare uppgifter om opinionen i Sverige.

Jag påminner att en tydlig majoritet i Sverige i februari 2016 var emot värdlandsavtal mellan Sverige och Nato i den enda kända opinionsundersökningen som skett, i februari 2016.
Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva. Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva. Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO

Jag uppmanar alla att gå med i ”Nej till Nato”!.

Läs gärna fler artiklar om Nato. Länkar finns efter artikeln.


Litet stöd för Nato:s kärnartikel i Nato:s medlemsländer – medan Sverige är mest positivt till Nato. Vad är skrämmande?

I en majoritet av Nato: s medlemsländer är majoriteten av medborgarna emot den så kallade artikel 5, ofta kallad ”kärnan i Nato”. I artikel 5 fastställs ömsesidigt bistånd vid en attack mot en av fördragets parter, dvs. principen ”en för alla, alla för en”. Artikeln lyder ”… Parterna är överens om att en väpnad attack mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika bör betraktas som en attack mot dem alla …”.

Denna solidaritetspakt håller dock inte majoriteten av medborgarna i majoriteten av medlemsländerna med om. Studien av Pew Research ger som helhet intrycket av en generellt positiv inställning till Nato i medlemsländerna. Det är bara i Grekland och Turkiet som en majoritet av medborgarna har en negativ inställning till alliansen. Endast 21 procent av turkarna och 37 procent av grekerna är positiva till Nato.

Men det stora problemet för Nato är att det bara är i fem medlemsländer som det finns majoritetsstöd för artikel 5. Även när frågan ställs så här: ”Om Ryssland hamnar i konflikt med ett grannland, som också är Nato-medlem, kommer du stödja att alliansen ger militärt stöd till det landet? ”I endast fem av de 16 medlemsstater där undersökningen genomfördes är det majoritet som ger sådant stöd, som artikel 5 kräver. Medianantalet för de 16 länderna är 50 procent emot och 38 procent för.


I stora Nato-länder är en majoritet mot att artikel 5 åberopas i denna situation: Tyskland 60%, Frankrike 53%, Turkiet 55%, Italien 66%.
I Italien har till exempel stödet för artikel 5 sjunkit från 36% 2017 till 25% 2019.
I Polen är nedgången ännu större: från 62% till 40%.I Central- och Östeuropa vill de flesta ha en nära relation med både USA och Ryssland, medan fyra Nato-länder sticker ut genom att majoriteten föredrar en god relation med USA framför en god relation med Ryssland: Nederländerna, Storbritannien, Spanien och Frankrike.

Men det europeiska landet som sticker ut som att ha en mest positiv amerikansk inställning är Sverige där så många som 71 % föredrar en god relation bara med USA och endast 9 procent föredrar en bra relation med både USA och Ryssland.

Även om Sverige inte är medlem av Nato har det blivit mycket nära integrerat i alliansen under de senaste åren .Utan artikel 5 är Nato mycket svagare, långt på väg till att vara en papperstiger. Under Donald Trumps ledning har USA gjort det mycket tydligt att USA bara är villiga att försvara de länder som betalar tillräckliga militära kostnader. I själva verket betraktar Washington Natos medlemsländer som vasaller och kan använda dem som en uppmarschzon och potentiell krigsskådeplats för ett möjligt storkrig mot Ryssland. Bland invånarna kommer entusiasmen antagligen att minska ytterligare.

Kommentar:
Den mycket positiva uppfattningen av Nato framgår också av nedanstående bild från undersökningen. Av en tabell framgår att 58 % i Sverige var positiva till Nato 2016, 65 % 2017 och 63 % 2019. Jämfärt med 52 % i USA, 53 % i Ukraina, 21 % i Turkiet och 16 % i Ryssland. I intervjuade länder i Västeuropa hade bara Nederländerna (72 %) och Storbritannien (65 %) högre siffror, Det höga stödet för Nato i Sverige är en triump för den solida väsentligen osakliga desinformationen om Ryssland i svenska medier och bland ledande svenska politiker. Detta har behandlats i flera artiklar på denna blogg.

Relaterat.
Nato 71 år: Sprickorna fanns före Trump. Intervju med svensk forskare i Sputnik International.
Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.
Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?
Margot Wallström oroar: Ger Sveriges regering bort vår säkerhet till Atlantic Council?
Svenska svar till Integrity Initiative och Atlantic Council (Swedish responses to Integrity Initiative and Atlantic Council).

Ämnet har behandlats i många artiklar på bloggen Jinge.se, bland annat:
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
USA inkräktar nu i Rysslands och många andra länders val. Ny rapport!

Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Föregående artikelRysslands (och USA:s) aktuella krigspolitik. Samma skrot och korn?
Nästa artikelNytt fredsförslag från Ryssland till Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

23 KOMMENTARER

 1. I en Gallup-enkät från 2016 eller 2017 placerade sig Sverige och Finland på topp vad gäller avoghet mot Ryssland, före Polen t.o.m. och långt före USA. Detta har möjligen för Sveriges vidkommande varit ett stabilt faktum sedan Poltava eller 1809. För Finland innebär det däremot en störtdykning från mitten och slutet av den sovjetiska eran då Ryssland var den stösta exportmarknaden och det fanns ett avtal om bistånd vid hot om angrepp från tredje makt.

  Finlands ryska historia innehåller en hel rad tragiska element som på avstånd betraktat närmar sig det tragikomiska. Finland förberedde sig i flera år på krig mot tsaren för att kunna slita sig loss – och vad hände? Lenin beviljade Finland självständighet utan att ett skott behövde avlossas. Men så inriktade på krig som man var, fick man till ett inbördeskrig i stället. Ett krig som man i flera årtionden och ännu idag på högerkanten kallar för ”befrielsekriget”.

  Det största enskilda felsteget – fullkomligt tabu att diskutera ens idag, 2020- var alliansen med Nazityskland 1941. Om man studerar relationen mellan Churchill och Stalin kan man direkt konstatera att Storbritannien svängde 180 grader och stödde Stalin i Finlandsfrågan 1944-45 efter att ha kraftigt opponerat sig 1939. Finland spelade därmed bort möjligheten att få Karelen med Viborg åter. Churchill ansåg tvärtom att Stalin visade generositet och hade han begärt mer hade Chuchill inte opponerat sig.

  Det är paradoxalt att folkopinionen är emot ett NATO-medlemskap men samtidigt blundar för att man redan nu är USA:s vasall. Knappt hann kommendören för det finska försvaret, general Lindberg, få av sig generalsuniformen innan han tillträdde som lobbyist för Lockheed i syfte att prångla på Finland det svindyra och av upprepade fadäser drabbade F-35 jaktplansprojektet.

  • Vad som är mest skrämmande och oroande är hur effektiv propagandan är för att styra åsikter och handlingar, som hur folk röstar. Jag tänker ofta på hur lätt en partidemokrati kan manipuleras med propaganda och bidrag. Parallellen med Tyskland 1933 är uppenbar. Det vinnande partiet då vann på löften om ett socialt skyddsnät och bidrag, alla skulle ha jobb, alla skulle få bil, och Tyskland skulle bli centralmakten i det Tredje Riket. Man inte bara pratade, man levererade även, men vi vet hur det gick. I ett system där man tillsätter personer, inte partier, och kan avlägsna dom, och där man ställer krav på kompetens och personligt ansvar hos dessa individer eliminera i hög grad denna indoktrinering.

 2. Finns det någon anledning att tro på opinionsundersökningar? Majoriteten av dessa är kommersiella företag. Vem som helst kan köpa en opinionsundersökning. De används av beställare för att väcka opinion. I själva verket aggerar de ”propagandacentraler” för politisk påverkan, för att legitimera påståendet om majoritetens tyckanden som därpå ska offentliggöras. Fråga dig varför de ska offentliggöras i media och syftet.

  • Det finns goda skäl att granska metodiken. Pew Research är ett av de största och mest etablerade undersökningsinstituten. Jag har kollat detta och lagt in information om detta i artikeln ”Den artikeln är ett utdrag ur en artikel av stora opinionsinstitutet Pew Research. Den är baserad på frågeundersökningar av drygt 21 000 människor i 19 länder via intervju sommaren 2019.”. Där jag också lagt till en avslutande kommentar efter redovisning av fler resultat för Sverige.

 3. Detta ni alla skriver om är mycket viktigt men det är få som pratar/skriver om mordet på Kruger och övertagandet av hans imperium.Tex svenska politiker tog över malmbrytningen i norra Sverige.
  Eriksson hade en 40%delägare från USA OSV . Bonnier ville sälja Aftonbladet till Hitler då de tänkte rymma till USA osv osv

 4. ”tydlig majoritet i Sverige i februari 2016 var emot värdlandsavtal mellan Sverige och Nato”
  I en diktatur behöver Makten inte bry sig om folkviljan. Vilken mening är det i att rösta på partier när Makten styr vilka alternativ det finns att rösta på, när Makten kontrollerar vilken information väljarna får över hur dom bör rösta, och partierna kan varken avlägsnas eller styras av folket. I ett folkstyre måste kontrollen över informationen skiljas från Maktens inflytande, och Makten måste kunna avlägsnas omedelbart när den inte följer folkviljan. I Sverige råder en totalitär kontroll av samhället, underordnad USA.

  • Exakt! Det som definierar en regim är att den struntar i folkets vilja utan anser sig kunna styra och ställa efter eget huvud! Den som påstår att Sverige inte har en regim kan ju fundera på varför invandringen inte stoppas trots att en majoritet vill stoppa den? Vindkraft är heller inget folk vill ha men ändå byggs det olönsam vindkraft överallt! I Sverige kontrolleras media av regimen, SVT och pressen lallar med och döljer alla missförhållanden för att den omhuldade ”Sverigebilden” inte ska krackelera! I Sverige ska man tillsätta en myndighet som ska granska vad som är sant, ett s k sanningsministerium som alla regimer med minsta självaktning givetvis måste ha! Den som inte ser tecknen måste vara mer än lovligt bakom flötet eller en av regimens hantlangare!

   • Men 15 % i Sverige ansåg ju omkring 2015 att de hade politiskt inflytande mellan valen. (Statliga Demokratiutredningen). Alltid något. Lika många idag?

    • Sant, och här finns en annan faktor. Propaganda.
     Dessutom, 15% är inte i närheten av varken folkstyre eller demokrati. 75% eller som här, 85% folkvilja låter mer riktigt att styra besluten.
     1938 övertygade Hitler Österrikarna att med 99.73% rösta för ett nazistiskt maktövertagande.
     1939 övertygade Hitler Tyskarna att Polen måste invaderas.
     2003 övertygade USA världen att Irak hade massförstörelsevapen och måste invaderas.
     2010 – 2021 har makteliten försökt övertyga svenskarna att massinvandring är lönsamt.
     2021 vill USA övertyga världen att det pågår folkmord, läger och tvångsarbete i Xinjiang för att motivera ett amerikanskt maktövertagande.
     Dags att ”nyktra till” och lyssna på George Santayana.
     ”De som inte lär av historien och förstår den är dömda att upprepa den”
     Diktaturstater som Sverige, Nazityskland eller USA har genom historien kört denna propagandalögn till leda, ändå har tydligen metoden inte trängt in i svenska skallar, med flera.

     • Siffran 99,73 % avser invånare i både dittillsvarande Tyskland och i Österrike. (Wikipedia).

     • Det bör även påpekas att endast vissa grupper tilläts att rösta. Till exempel judar och kommunister tilläts inte rösta. Hitlers valkampanj och propaganda angrep till exempel både judar och katoliker hårt, och röstsedlarna var manipulerade med en stor cirkel för ”JA” och en liten cirkel för ”NEJ”. Det sägs det delades ut valsedlar där ”JA” rösten redan var ifylld, att valförrättarna krävde att väljarna skulle markera vilken sida väljaren valde framför dom, lämna över den markerade röstsedeln och valförrättaren stoppade den i valkuvertet. Politiska kampanj arbetare fungerade som valförrättare. Kanske ett mycket typiskt exempel på varför denna form a demokrati är dysfunktionell. Det senaste amerikanska valet var ju erkänt manipulerat, och hur är det med de svenska valen. Dessutom, Nazisterna var erkänt mycket skickliga i propaganda, att styra folks tankeprocesser och agerande. Deras metoder fungerar utmärkt till denna dag och är i bruk.

 5. NATO-anhängarna har lille Putte att tacka för denna tydliga svängning i den svenska och finska opinionen. Det som kan vända dessa opinionssiffror är att Ryssland omgående drar tillbaka sina trupper från Ukraina annars blir det sannolikt två nya NATO-medlemmar. Villken total feldömning av lille Putte

  • Det är snarare så att det är den invasiva amerikanska propaganda i Sverige media som påverkat opinionen. De tyska nazisterna var experter på sådan krigföring, och dagens USA står inte alls efter, snarare tvärt om.

  • Nato är utom sig eftersom Fas 2 av Operation Z har reducerat flera stora vapendepåer i Lvov jämkades med marken av General Iskander. Här är de snuskig detaljerna för alla ryssofober att oja sig över. Resten av världen däremot🤗🤗🤗

   “A stockpile of American, German and British anti-tank missiles was destroyed at a military depot in Lvov. According to our source in the SBU, the attack on the logistics base in Lvov was a complete surprise. Several tens of tons of various anti-tank weapons were destroyed at the facility, including German PanzerFausts, British NLAWs and American Javelins. It was expected that these funds should be enough for a month of active hostilities against Russian troops. According to our source, the plant was carried out secretly on commercial and civilian vehicles. Therefore, an investigation is now underway as to why the Russians were able to figure out all three storage sites.”

   Ännu detaljerade redogörelse om Fas 2 i Operation Z ges här: http://thesaker.is/sitrep-operation-z-12/

  • Antingen har Putin både militära och politiska rådgivare som är helt undermåliga, eller så tar Putin själv alla beslut baserad på hans egen kunskap. Tror att det är det senare och nu har både militären och diplomatkåren en i stort sett omöjlig uppgift att städa upp efter hans felbeslut.
   Påminner inte så lite om Hitler som hade tur i början men som helt tappade allt när det närmade sig slutet.

   • Historien förtäljer att Hitlers krig finansierades av västerländska storbanker och storföretag.
    Det är en väldigt viktig skillnad som du bör lära dig från historien @Anders.
    Rysslands Operation Z finansieras från eget ficka s a s inte minst från senare tids prishöjningar på gas och olja till följd av sanktionskriget som västs dumdryga ledare infört mot Ryssland. Bara under första kvartalet i år har Ryssland tjänat över 100 miljarder dollar netto i handel med olja och gas jämfört med förra året, återigen tack vare lögnimperiets ”sanktioner från helvete”. Snacka om västs exceptionella förmågan att skjuta sig själv i sank🤗🤗🤗

    Rysslands President Vladimir Putin är känd för sin långsiktig planering, smarta strategiska drag och för att alltid ha ett parr ess extra i rockarmen s a s. Om du skulle krama ur det bästa från alla västs ledare så skulle du inte ens komma i närheten av ledarskaps kvalitéerna hos Rysslands President Vladimir Putins. Städningen behovs annorstädes. Och världen vet det klart och ser tydligs att städarna är väldigt upptagna i att göra rent efter lögnimperiets löjliga blunder, inte i Ryssland.

    Världen märker också att Rysslands President Vladimir Putin skrämmer västledare så in i helvete att de begår blunder varje dag – man förstår att de har det svårt. Men, men …

    Putins förmåga syns i senaste nytt från Ukraina. Rolig läsning – särskilt delen om flugan som inte få flyga ut 🤣🤣🤣 Läs på nedan

    Mariupol has been declared liberated and it is being called the 2nd Liberation of Mariupol. Russian Minister of Defense Sergey Shoigu, during a meeting with Russian President Vladimir Putin, announced that “The Total Liberation of Mariupol by the Allied Forces has been achieved”, with only the Azovstal Industrial Zone stronghold and its underground regions under the control of the Nationalist Forces of the Azov Regiment and remnants of the Ukrainian Regular Army in the city.

    The Azovstal plant will not be stormed but tightly encircled. Putin ordered to cancel the assault on Azovstal in order to save the lives of Russian military personnel, as well as completely block the enterprise. “There is no need to climb into the catacombs, it is necessary to block the industrial zone in Azovstal so that the fly does not fly.” This is a siege to starvation or surrender. Lone Wolf has more complete details here: http://thesaker.is/sitrep-operation-z-12/#comment-1075175

    The Easter truce or cease-fire requested by the UN has been rejected by Russia, on the grounds that their experience is that the Ukies will use the time to re-arm and re-position.
    Russia has all the necessary financial resources, no default threatens the country – Nabiullina

     • Rubeln är starkare idag än före ”sanktionerna från helvetet.” Köp Rubel du kommer att tjäna en slant på det då Rubeln är också numera knuten till GULD🤗🤗🤗 Vad detta innebär kan du räkan själv förmodar jag – måhända är du kanske kort i skallen, i så fall är tipset fråga ekonominytt😜?

      Dagens quiz: vem sa detta ”He says many things. Depends on what he drinks and what he smokes. He says many things.” Och vem är det som avses?

      Ett annat väldigt bar citat värt att känna till är
      ”Block this industrial area so that the fly does not fly by”. Vem sa det?

 6. NATO-förespråkarna borde rimligen vara beredda att skicka ut sina barn och barnbarn att dö för USA och Turkiet. I annat fall är det frågan om rent hyckleri.

 7. För att åter upprepa det verkliga men dolda syftet med värdlandsavtalet och NATO. NATO är ingen försvarspakt, det är en amerikansk angreppspakt som har samma syfte som när Hitler byggde upp trupp och krigsmateriel i Norge för ett överfall på Brittiska Öarna 1940. då behövde Hitler tillgång till svensk mark och telekommunikation för transporterna, och Sverige gick med på detta med Permittenttrafiken. Värdlandsavtalet och NATO fyller samma funktion som Permittenttrafiken, det tillåter USA att använda Sverige för att flytta trupp och krigsmateriel för ett framtida angrepp på främst Ryssland, men senare även Kina. Dessutom tvingas svenska skattebetalare att betala USAs kostnader och tvingar Sverige att ställa upp med lego-trupper.

 8. Hela denna Ukraina-kampanj kanske handlar om att bädda för en alternativ plats för Israels ryska befolkning att emigrera till. Jag vet att många trogna Israel-hatare har framfört det. Men det hindrar ju inte att det skulle kunna ligga något i det. Isf är den påtagligt provokativa användningen av neonazister kanske ett sätt att stärka just den ryska motkraft och skyddande garant som en sån koloni skulle behöva.
  De neokonservativa i Usa kanske medverkar till att skapa en världskrigsstämning samtidigt som många inom deras eliter vet att det inte kommer att bli så utan det är ett övergående skede medan Ryssland gör jobbet.
  Många driver väldigt hårt khazarteorin och dom som tror på den kan ju anse att Ukraina passar bra som substitut.
  Jag tror inte alls på den men den Isrealiske forskare som driver den teorin mest kanske är hyrd för att hjälpa fram den. Han påstår att jiddish kommer från Turkiet vilket motsägs helt av språkexperter.
  Jag menar inte att det måste vara något ont i att driva en ide som är felaktig om man därigenom kan lösa ett problem som konflikten mellan Palestinier och bosättare i Israel. Det är ju en konspirationsteori men att jag faktiskt börjat tänka så är för att det skulle förklara varför neokonservativa har motiv för att framkalla en skenbart farlig konfrontation i medvetande om att alla betydande dignitärer i hemlighet kommit överens om att rensa bort nazister efter att först avsiktligt ha byggt upp dem. Det var enda möjligheten att få Ryssland att gripa in med en total denazifiering. Och det är fn EU som straffas svårt särskilt Tyskland och de neokonservativa hyser ett stort agg till dem.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here