Olagligt att förneka Förintelsen? Och övriga förintelser då?

4
1976

SvT rapporterar ”Regeringen vill göra det straffbart att förneka Förintelsen. Det uppger justitieminister Morgan Johansson (S) för Ekot och meddelar att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att se över hur en sådan lagstiftning ska se ut.

Att förneka Förintelsen, folkmordet på judar och andra grupper under andra världskriget, är redan straffbart i flera europeiska länder. I många fall går det dock under hatbrottslagstifning.

– Förintelsen är världshistoriens största brott mot mänskligheten, och det får inte glömmas. De som försöker få världen att glömma och blanda bort korten, de måste stå till svars för det, säger Morgan Johansson.

Bedriver man propaganda som syftar till detta ska man kunna straffas med en sådan lagstiftning. Justitieministern nämner flera skäl till att regeringen vill få lagen på plats, bland annat att högerextremism växer sig starkare och att de ögonvittnen som överlevt förintelsen blir allt färre.

I den parlamentariska kommitté som nu ska tillsättas för att se över frågan inbjuds alla riksdagspartier att delta.” SvT: Regeringen vill göra det olagligt att förneka Förintelsen

 • Jag har naturligtvis aldrig förnekat ”Förintelsen

Men förslaget väcker frågan om Staten i så fall inte vill kriminalisera fel uppfattning om andra brott mot mänskligheten, i första hand förintelser. Men man kan fråga sig om inte kolonialismen, utrotandet av miljoner av ursprungsbefolkningen i Amerika, Australien, Nya Zeeland är väl så stora brott mot mänskligheten.

Tidigare har meddelats att DN Debatt. ”Ett museum om Förintelsen ska öppna i Stockholm 2022”

Kommer det att behandla andra förintelser än Hitlers förintelser av judar kan man undra. Sven Lindqvists bok ”Utrota varenda jävel” var en ögonöppnare för mig och många andra.

 

 


Förintelsen – och andra förintelser!

27 januari är det Förintelsens minnesdag av förintelsen av judar under Andra Världskriget – en av flera förintelser.

Ska man kanske omvandlar detta till ”Minnesdag över Förintelserna.”

Wikipedia skriver faktiskt ”En bredare definition inkluderar även naziregimens systematiska dödande av andra grupper, som romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare. Utifrån denna vidare definition skulle den totala summan av offer för Förintelsen vara mellan 11 och 17 miljoner människor
För att vidga perspektivet och ta fasta på historiska fakta.”

VI ska aldrig glömma Förintelsen – men vi bör OCKSÅ lära om och minnas ANDRA förintelser. BÅDA-OCH!

Jag presenterar nedan broschyren ”Förintelser – och förintelsen” av Folket i Bild/Kulturfront i Blekinge.

Förord av Ulf Bjerén, Folket i Bild Kulturfront, Blekinge:

”Auschwitz var den moderna, industriella tillämpningen av en förintelse, på vilken det europeiska världsherraväldet sedan länge vilade.” Sven Lindqvist, boken ”Utrota varenda jävel”, 1992

Auschwitz var ingen slutpunkt. Förintelserna, krigen och folkmorden fortsatte, nu oftast under ledning av Förenta Staterna. Algeriet, Korea, Sydostasien, Indonesien, Operation Condor i Latinamerika, Palestina… Det är några exempel ur efterkrigstidens historia.

Och efter millenniumskiftet krigen i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen. Miljoner döda, miljoner skadade, hela länder förstörda.

”Den globala våldssituationen är den hårda kärnan i vår existens”, sammanfattade Sven Lindqvist i sin bok ”Nu dog du. Bombernas århundrade”, 1999.

Men i allmänhetens medvetande är det som det aldrig hänt. ”Inte ens när det hände hände det” sa Harold Pinter i sitt Nobelprisanförande 2005.

Uppgiften är att tala så det hörs om de förintelser som pågår. Och också att skapa ett medvetande om den historiska tradition av förintelser på vilket det västliga världsherraväldet vilar.
En fredsopinion måste kräva ett slut på krigen, ett slut på stödet för krigen och ta ställning för de angripna offrens rätt att försvara sig.
Ty det är solidariteten med de förtryckta folken som möjliggör vår egen befrielse.

Att något bidra till detta arbete är syftet med utgivningen och spridandet av dessa Myrdal-texter. (Slut förordet)


Presentation av broschyren

”Den som är antiimperialist bör … förstå att det inte är som en strid om antalet änglar som kan dansa på en nålspets att diskutera huruvida rätt ord på detta brottsliga massmord på europeiska judar under Andra världskriget ska nämnas som förintelse eller Förintelsen. Det är en allvarlig politisk realfråga”.

Så skriver Jan Myrdal i den debatt som fördes i Folket i Bild/Kulturfronts papperstidning och på dess hemsida i våras.
I två skriftställningar och i svar på motinlägg av Juliusz Brzezinski och Margareta Zetterström förklarar han hur ordet Förintelsen med versalt F och i bestämd form singularis dels används för att legitimera det genocida förtrycket av palestinierna och dels till att mörka det faktum (vilket också Sven Lindqvist påpekat i böcker på 1990-talet) att

Auschwitz var en tillämpning i den tradition av förintelser som det europeiska världsherraväldet sedan länge vilat på.

Och som i samtiden upprepas i ödeläggande krig i exempelvis Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen med syfte att upprätthålla USA-imperialismens vacklande världshegemoni.
Myrdal föreslog att debattartiklarna skulle tryckas upp och så har skett i broschyrform, med tillägg av en tidigare publicerad Skriftställning på samma tema. Broschyren är betitlad ”Förintelser och förintelsen” och har getts ut av Folket i Bilds Blekingeavdelning.


Egen kommentar och utdrag ur broschyren:
Vill apropå förintelser här bara påminna om denna artikel USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder
Jan Myrdal har beskyllts för att vara förnekare av Förintelsen, vilket är fullständigt felaktigt. ”Jag ifrågasätter inte folkmordet på judar” skrev han senast i Expressen i maj i 2017.

I broschyren skriver han bl.a.:
”Denna Hitlertyska brottslighet är helt klarlagd”…”Antalet offer kan och bör diskuteras”.

”Men den bestämda formen ”förintelsen” är politisk lögn också på ett allvarligare sätt. Den trollar inte bara bort den kejserliga japanska imperialismens samtidigt än större folkmord på det asiatiska fastlandet utan även sådant som det av Churchill 1943-1944 medvetet genomförda folkmordet i Bengalen på mellan tre och fem miljoner offer”.

Han ger sedan fler exempel på förintelser som folkförintelsen i Mexiko, conquistadorerna, britternas utrotande av ursprungsbefolkningen i Australien (tillägger här Tasmanien och Nya Zeeland) och förintelsen av indianer i Amerika.

Han skriver ”Hitlertyskland fortsatte denna kolonialismens och imperialismens normala och brottsliga folkmordspolitik” .

Jan Myrdal berättar också om egna erfarenheter ”Det Hitlertyska på etniska grunder genomförda massmordet på judar under Andra Världskriget var ett ohyggligt brott. ”Det var många i Sverige som inte ville tro när vi för sjuttiofyra år sedan började rapportera om det”.
”Många för mördande ansvariga militärer, administratörer, diplomater, jurister och publicister (de kapitalister som utnyttjade koncentrationslägerfångar inte minst) satt kvar på poster i Västtyskland eller rentvättades…”
Ännu när jag (Jan Myrdal) ledde en delegation till Auschwitz 1955 vågade inget av de erkända förlagen ge ut den brittiska krigsförbrytaråklagaren Lord Russel av Liverpools ”Hakkorsets gissel”.

Juliusz Brzezinski invänder främst mot att Jan Myrdal informerar om andra förintelser i sitt bidrag med titeln ”Myrdal förnekar och degraderar Holocaust”.

Margareta Zetterström klargör ”Själv fortsätter jag … att skriva Förintelsen i bestämd form och med stor begynnelsebokstav, av det enkla skälet att det är den vedertagna benämningen på Nazitysklands folkmord på judar. Det innebär inte på något sätt att jag förnekar andra folkmord.”

Jan Myrdal besvarar detta – men hur? Skaffa broschyren och läs!

Förneka inte Förintelserna!

Föregående artikelNya kalla kriget och kampen mot imperialismens åsikter och världsbild
Nästa artikelVårbudgeten och de dubbla måttstockarnas land…
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Och hur blir det med USAs folkmord i flera länder, miljoner människoliv, hur blir det med USAs folkmord och etniska rensning på Taiwan 1950 till 1987, Den vita Terrorn. Eller när USA försökte etablera en Islamisk Stat i Xinjiang blev som stoppade av Peking, och då sprider nu USA intensivt ryktet att genom att stoppa USAs folkmord begår Kina folkmord. USA har alltid förnekat sina folkmord. Kommer den svenska lagstiftningen att kunna stoppa det.

 2. Det finns långt fler och viktigare saker att lagstifta om i Sverige. Varför prioriteras denna fråga? Vad är det som är så speciell med frågan att det kräver en lagstiftning överhuvudtaget? Vad är det som är så angeläget att lagstifta om? Vet inte Morgan Johansson vad Sveriges folk vill prioritera? T ex att bygga bostäder? T ex trygga städer? t ex utrota fattigdom? Pensionärer, vården, skolan, mm. Dock är Morgan Johansson inte ensam om detta. Det är flera västländer som har liknande lagstiftning. och man undrar råder det ett de omvända prioriteternas pandemi i väst?

  • Valtaktik är svaret! Genom att lyfta fram förintelsen av judar så hoppas man kunna svartlista andra partier som M, KD, L att inte regera tillsammans med SD som stämplas som rasister och nazister av sossarna! Sossarnas taktik är brunsmeta hela oppositionen för att lura folk att rösta på S och deras politruker! Därför lyfter riksdvärgen Johansson fram detta nu och tanken är väl att lagom till valupptakten ska det hela sjösättas! Andra förintelser är totalt ointressanta för sossarna så det är bara den förintelsen de kan använda som politiskt slagträ som är intressant att lyfta fram!

 3. Om någon förnekar att ca 80 miljoner ursprungsfolk (indianer) förintades i Nord- och Sydamerika så riskerar hen inte att åtalas, fängslas , mista hens pension, sparkas från mitt jobba eller svartlistas.

  Om någon förnekar att mellan 10 till 30 miljoner förslavade människor förintades mellan 1500 till 1800 talet så riskerar hen inte att åtalas, fängslas, mista hens pension, sparkas från sitt jobba och/eller svartlistas.

  Om någon förnekar att britterna förintade miljontals i förna kolonier så riskerar hen inte att åtalas, fängslas, mista hens pension, sparkas från sitt jobb eller svartlistas

  Om någon förnekar att Armenier förintade så riskerar hen inte att åtalas, fängslas, sparkas från sitt jobb och/eller svartlistas

  Om man förnekar att miljoner Palestinier förintades från slutet av 1800 till idag så riskerar hen inte att åtalas, fängslas, mista sitt pension, sparkas från sitt jobb och/eller svartlistas.

  Ja, man kan förneka vad som helst utom ”Förintelsen”. Frågan är varför ska den som förnekar att ”Förintelsen” ägde rum, eller tvivla på antalet döda under ”Förintelsen” (siffran revideras dessutom alltjämt nedåt) åtalas, fängslas, mista sin pension, sparkas från sitt jobb och/eller svartlistas då?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here