Opinionsundersökning i 30 länder i Europa: En stor majoritet vill ha vapenvila och fredsförhandlingar i Ukraina.

2
1130

Detta är resultat från en opinionsundersökning i april-juni ”PROJECT EUROPE RESEARCH in 2023” med 30 000 svarande där vägning skett med hänsyn till befolkningsstorlek för de sammanvägda svaren. Urvalet omfattade 1000 personer i 30 länder i Europa, bl.a. alla EU-länder och Storbritannien. Kom nyligen till min kännedom. På vissa bilder uppges att undersökningen omfattade 27 EU-länder+ Storbritannien. Notera alltså att undersökningen utfördes under en tidsperiod då media unisont rapporterade positivt om Ukrainas förväntade motoffensiv.

Källa: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://szazadveg.hu/wp-content/uploads/2023/11/Sovereignty-Conference-Presentation-Results-of-the-Project-Europe-Research-Aron-Hidvegi.pdf

Nyckel-resultat (Key Points):
* Kriget i Ukraina måste sluta
* Skicka inte soldater till Ukraina
* USA och Kina vinner på kriget i Ukraina
* Fredlig samexistens bör vara målet i relationerna med Kina. (Svarande i Sverige och några länder ville ha en tuffare attityd mot Sverige).

Om kriget i Ukraina:

  • 20 % ansåg att kriget bör fortsätta tills Putin har besegrats, 9 % instämde starkt.
  • 71 % vill ha omedelbar vapenvila och fredsförhandlingar
  • Red: Har Ukrainas misslyckade motoffensiv påverkat opinionen? hur?

Bild: Från en annan undersökning.

Om EU

 • 66 % var positiva till landets medlemskap i EU
 • 77 % var kritiska till byråkratin i EU
 • 63 %        ”         till EU:s behandling av migrationskrisen
 • 63 % var missnöjda med EU:s hantering av inflationen och energipriserna.

Red: Varför var man då positiv till landets medlemskap i EU?

Annat

 • En majoritet ansåg att migrationskrisen hade fördjupats
 • En majoritet i de flesta länderna ansåg att deras regering hade skött ekonomin dåligt

 

Föregående artikelVästvärlden motsätter sig resten av världen i FN:s omröstningar om ett rättvisare ekonomiskt system, jämlikhet och hållbar utveckling
Nästa artikelHur bankerna blev ekonomins största exploatörer  
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here