Över 2/3 av judiska israeler motsätter sig humanitär hjälp till svältande palestinier i Gaza

5
643

_____________________________________

En artikel 22 februari av Jonathan Ofir i https://mondoweiss.net/2024/02/over-2-3-of-jewish-israelis-oppose-humanitarian-aid-to-palestinians-starving-in-gaza/

En ny undersökning från Israeli Democracy Institute visar att 68 % av de judiska israelerna motsätter sig ”överföring av humanitärt bistånd till invånarna i Gaza”.

Detta är chockerande. Det israeliska demokratiinstitutet släppte en undersökning i veckan som visade att över 2/3 av de judiska israelerna – 68% alltså – motsatte sig ”överföringen av humanitärt bistånd till Gazas invånare vid denna tidpunkt”.

Över två tredjedelar motsätter sig fortfarande humanitär hjälp ”via internationella organ som inte är kopplade till Hamas eller UNRWA… En majoritet av de judiska respondenterna (68%) motsätter sig överföring av humanitär hjälp även under dessa förhållanden”, konstaterar undersökningen.

Siffrorna är värre när det gäller högerinriktade judiska israeler, där motståndet ligger på 80% – fyra av fem. Och betänk att omkring 2/3 av de israeliska väljarna anses vara högerorienterade.

Vi befinner oss i en situation där palestinierna i Gaza svälter, människor konsumerar djurfoder i sin desperation. I veckan rapporterade FN:s världslivsmedelsprogram att människor i Gaza ”redan dör av hungerrelaterade orsaker”, och en näringsundersökning som UNICEF genomförde i norra Gaza visade att 1 av 6 barn under två år är akut undernärda.

Israelerna är inte helt okunniga om detta. De stöder folkmord med en överväldigande majoritet.

Det är nu vanligt i det israeliska samhället att diskutera från vilken ålder det är acceptabelt att barn svälts. I en diskussion som nyligen fördes i ett nyhetsprogram på det allmänna radio- och TV-bolaget kom en före detta Mossad-tjänsteman och den erfarne programledaren fram till att barn över 4 år hade rätt att svälta ihjäl.

En stor del av världen, inklusive Förenta staterna, verkar förneka hur mordiskt och uttryckligen folkmordsinriktat det israeliska samhället är. Nancy Pelosi fortsätter att tala om Israel som ”den enda demokratin i regionen” medan israelerna själva stöder svältandet av barn. Folk verkar bara inte fatta det.

Humanitär hjälp var en av huvudpunkterna i Internationella domstolens beslut av den 26 januari, som utfärdades när domstolen fann det troligt att Israel begick folkmord, enligt Sydafrikas anklagelser. Det var punkt 4 av de 6, där det angavs att:

”Staten Israel skall vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av grundläggande tjänster och humanitärt bistånd för att hantera de ogynnsamma livsvillkor som palestinierna i Gazaremsan står inför.”

Till och med den israeliske ad hoc-domaren Aharon Barak, som röstade emot 4 av de 6 brådskande åtgärderna, röstade för denna (den antogs med 16-1, med den ugandiska domaren Julia Sabutinde, som röstade emot absolut alla åtgärder, som den avvikande).

Detta är en så grundläggande sak, ett så grundläggande krav – till och med i krig. När man motsätter sig en sådan grundläggande sak blir det något annat än krig – det blir folkmord. Som vi ser.

Denna opinionsundersökning verkar bara bekräfta vad vi redan har sett. Israeliska demonstranter har stoppat hjälplastbilar vid den södra gränsen nära Rafah. Man skulle kunna frestas att betrakta dessa som marginella extremister – men undersökningen visar att de är en del av huvudfåran. Undersökningen bekräftar också att israeliska ledare som försvarsminister Yoav Galant, som i början av folkmordet sade: ”Jag har beordrat en fullständig belägring av Gazaremsan – ingen ström, ingen mat, ingen gas, allt är stängt – vi slåss mot mänskliga djur och vi agerar därefter”, är representativa för den bredare befolkningen.

Detta är den värsta nivån av avhumanisering i det israeliska samhället som jag kan minnas sedan jag föddes där för 52 år sedan.

Naturligtvis började denna avhumanisering inte den 7 oktober, den fanns långt innan jag föddes och till och med innan staten existerade. Men nu verkar det kulminera.

Israelerna verkar inte längre bry sig om att ens upprätthålla ett sken av liberalism – de har gått in i fullt folkmordsläge. Och när jag säger avhumanisering är det inte bara palestinierna som avhumaniseras i den här processen.

Israelerna sänker sig själva till en nivå av barbari. Det är något som vi har gjort mot oss själva medan vi har övertygat oss själva om att tiotusentals palestinska liv på något sätt kommer att rädda oss från denna avgrund. Det kommer det inte att göra.

Föregående artikelÄr Sveriges Radios Maria Persson Löfgren ett sanningsvittne?
Nästa artikelBidens krig fortsätter
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

  1. Förutom att det är den största skandalen och tragedin sedan Holodomor (som det var bolsjeviker som utsatte ukrainarna och ryssar för) (bolsjeviker i bemärkelsen dagens likudister, el neocons i washington, eller under samlingsnamnet sionister), så är det också en oerhörd skandal för de judar som inte stödjer detta massmord och är äkta judar (Moseiter), och inte falsk’judar’ som talmudisterna är och som utgör 80% av isrhells befolkning (t ex är talmuden nethanjau av polskt ursprung eller den mordiske krigsministern, och har inget semitiskt i sig, likt 80% av isrhells sk befolkning heller inte har). ’Ganska’ viktigt att hålla denna åtskillnad.

      • Ytterligare en viktig faktor är att det ofta sägs i debatten att ukrainarna stödde Hitler pga av de lidit under holodomor. De västliga delar av Ukraina där Stepan Banderas nazikollaboratörer hade sitt fäste tillhörde inte Ukraina under holodomor utan anslöts först efter Molotov-Ribbentrop-pakten 1939. Och det är i dessa delar man fortfarande hedrar Stepan Bandera med statyer och gatunamn. Det går alltså inte att skylla Banderas deltagande i Förintelsen på judar och polacker på att han svultit under holodomor. Bandera blev därför också fråntagen sitt utnämnande som nationens hjälte, inte pga att han deltog i mördandet av 1,3 miljoner judar utan pga av att han inte var Ukrainare vid tillfället.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here