Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak. Onsdag 20/3 kl 18.

3
1178
Torka i Irak.

Detta seminarium om Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen
av Irak äger rum på ABF på Sveavägen 41 i Stockholm kl 18 i morgon. På dagen 16 år efter det att USA inledde sitt folkrättsvidriga krig som förstört landet så, och dödat ett par miljoner enligt de bästa beräkningarna.

PROGRAM

• Kort film om det gamla Mesopotamien
• Irakiska rapporter om uranvapen med mera presenteras:
Dr Souad Al-Azzawi, professor i miljöteknik
Dr Samira Alaani, barnläkare, ansvarig vid avdelningen för missbildade
nyfödda på Barn- och kvinnosjukhuset i Falluja.
• Arne Hjorth, expert på vatten- och avloppsteknik, talar om vattenfrågan i
krigets Irak
Författaren och journalisten Peo Österholm kommenterar inläggen.
Peo Österholm har skrivit Irakboken: Åh, vilket galet krig!
• Sigyn Meder, IrakSolidaritets ordförande, sammanfattar
Tillfälle till frågor.

Arrangörer: Föreningen Iraksolidaritet och ABF


Irak, folkrätten och kärnvapenfrågan: Uttalande från IrakSolidaritets styrelse inför årsdagen av USA-Storbritanniens olagliga angrepp på Irak 20 mars 2003

Uttalandet

Inför årsdagen av USA:s och dess bundsförvanters folkrättsstridiga invasion och ockupation av Irak den 20 mars 2003 gör föreningen IrakSolidaritet följande uttalande:

1. Vi påminner om att det nu är sexton år sedan USA och Storbritannien olagligt och folkrättsstridigt invaderade och ockuperade Irak.
Invasionen ledde till att miljontals människor dödades, sårades eller fördrevs från sina hem och från sitt land och att landets infrastruktur lades i spillror.
Irak påtvingades en politisk struktur som underblåste splittring, sekteristiskt våld och terrorism.
Trots att ockupationen avslutats har USA fortsatt att befästa sin kontroll och sin militära närvaro i landet och i hela Mellanöstern.

2. En förevändning för invasionen var påståendet att Irak hade massförstörelsevapen. Detta påstående visade sig falskt, redan då FN-team under ledning av Hans Blix inspekterade anläggningar i landet. Deras resultat har senare bekräftats: Irak hade inga massförstörelsevapen. Även om så skulle ha varit fallet, skulle det inte ha legitimerat invasionen och ockupationen.

3. IrakSolidaritet har tidigare påtalat att supermakten USA använt kemiska vapen och andra vapen med långsiktigt förödande effekt för civilbefolkningen i ett angreppskrig utan FN-stöd mot Irak och även i andra länder . Iraksolidaritets tidigare uttalande.

Det irakiska folket lever i ett förgiftat land. USA använde uranvapen och vit fosfor och brände mängder av kemikalier i öppna dagbrott utanför sina hundratals baser i Irak. Det har hårt drabbat Iraks civilbefolkning. Vapen med utarmat uran användes redan under första Gulfkriget 1991. Staden Basra drabbades hårt. USA genomförde 2004 två stora angrepp på staden Falluja. På allmänna sjukhuset i Falluja föds sedan dess många svårt missbildade barn. I Falluja, Basra, Najaf, Bagdad, Hawija och andra städer drabbas barn i mycket hög grad av missbildningar, cancer och andra sjukdomar. Även amerikanska Irakveteraner är svårt sjuka till följd av användandet av dessa vapen.

4. Frågan om kärnvapen aktualiseras med den svenska regeringens ”Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen”.
IrakSolidaritet vill påminna om att FN:s atomenergiorgan IAEA 2004 efterlyste en kärnvapenfri zon i Mellanöstern. Detta förslag har senare diskuterats i FN och andra fora. Den nu aktuella konventionen om förbud mot kärnvapen är ett steg i rätt riktning. Sverige har varit pådrivande bakom dess tillkomst, men har ändrat sin ståndpunkt efter påtryckningar från USA. Vår uppfattning är att Sverige bör stödja och ratificera denna konvention. USA:s agerande i denna fråga främjar inte fred, vare sig i Irak eller i Sverige.

5. Onsdag 20 mars 2019 kl 18.00-20.00 anordnar IrakSolidaritet i samverkan med ABF Stockholm ett seminarium under rubriken ”Ödeläggelsen av Irak – nedtystat brott och miljökatastrof”. Det kommer att handla om Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak. Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Stockholm den 3 mars
IrakSolidaritets styrelse

Stöd Fallujainsamlingen!
Sänd ditt bidrag till pg 11673-1

Kontakt:

Föregående artikelUK:s Integrity Initiative mot Sverige. Eller vad som är fel i Kragh-debatten
Nästa artikelNy offensiv mot terrorister – och kurder! – på gång i Syrien?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

3 KOMMENTARER

 1. Den som har tillfälle att närvara bör ställa frågor även om 90-talet så att det inte glöms bort. Även om invasionen skedde 2003 bombades irakisk infrastruktur systematiskt genom hela 90-talet. Avloppsrening, vattenförsörjning och elförsörjning. Reservdelsleveranser förbjöds för att hindra att skadorna reparerades. Den omfattande dödligheten på 90-talet förklaras så vitt jag förstår av kollapsen inom vatten- och avloppsrening.
  USA håller fortfarande Irak i sitt strupgrepp. Irak hade förhandlat ett kontrakt med tyska Siemens om att påbörja återställandet av elnätet men tvingas enligt uppgift att backa och ge kontraktet till amerikanska GE i stället. EU viker sig utan att knota ens.

 2. den som äger maten styr folket, order 81 i iraq betyder förinta allt inhemskt utsäde, ett utsäde anpassat efter klimatet i iraq , usa eftersträvar att behärska jordens grödor genom monsanto. inhemskt utsäde gav ett blomstrande jordbruk i iraq, iraqs lantbrukare har förlorat rätten att fritt välja egna frön på sina egna gårdar,att spara eget utsäde till nästa år blev olagligt, under ockupationen har århundraden av framsteg förstörts nästan över en natt,, ps, jag är övertygad om att en del kallar detta för en framskridande demokrati, arma människor

 3. I talen på seminariet framkommer mycket tydligt det ständiga kriget, under ockupation och återkommande förstörelsen
  Jag tar i mitt tal upp USA:s systematiska bombningar under Gulfkriget, under ockupationen och under striderna med IS/Daesh.
  USA bombade Falluja, Mosul med flera städer från augusti 2014 till juli 2017 då dåvarande premiärminister Abadi utropade seger över IS.
  Bombningarna fortsätter även nu. ”11 terrorister har dödats” etc. Vi har ingen aning nu hur många civila som dödas.
  Talare framhöll även USA:s uttalade beräkning att om vatten, avlopp etc. bombas, blir folk sjuka och deras liv består av att söka mat och sjukvård.
  Korruptionen är en starkt bidragande faktor till den näst intill obefintliga återuppbyggnaden.
  Basra , men även Bagdad och andra städer, har berövats el, rent vatten och minimal basservice.
  Manifestationerna har därför varit många. I Basra sedan juli 2018.
  Basra var en kosmopolitisk stad, berömd för sina kanaler, Mellanösterns Venedig.
  Nu rinner avloppsvattnet direkt i kanalerna i den stad som ger 80 % av Iraks budget.

  Jag skickar med en liten film om Basra nu som vi visade på mötet:
  Vi har ingenting:
  https://www.youtube.com/watch?v=osXKaHkC_y4
  Dessutom laddar USA upp militärt i Irak.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here