UK:s Integrity Initiative mot Sverige. Eller vad som är fel i Kragh-debatten

5
2086
Martin Kragh

Denna artikel har nyligen publicerats på websiten för Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR). Där kan man lätt nå referenserna genom att bara klicka.
UK:s Integrity Initiative mot Sverige. Eller vad som är fel i Kragh-debatten.

En något mer utförlig version finns på engelska, först publicerad av The Indicter Magazine The Indicter Magazine: Integrity Initiative scandal reaches Sweden amidst deceiving media debate on Kragh., och sedan här. The Integrity Initiative scandal reaches Sweden amidst deceiving media debate on Kragh.

Indicter logotype. Stockholm-based independent monthly magazine on geopolitical & human rights issues, founded November 2015 by Prof Marcello Ferrada de Noli. Op-ed analyses do not necessarily correspond to SWEDHR official stances. Vol 5, N°40, March 2019 issue.

Av Prof. Marcello Ferrada de Noli, ordförande i Swedish Professors Doctors for Human Rights.

Pofessor Marcello Ferrada de Noli.

UK:s Integrity Initiative mot Sverige. Eller vad som är fel i Kragh-debatten

Av Prof. Marcello Ferrada de Noli, ordförande i SWEDHR.

[An extended version of this article “Integrity Initiative scandal reaches Sweden amidst deceiving media debate on Kragh“ has been published in English at The Indicter Magazine]

Avslöjade material gällande den brittisk hemliga desinformation organisation ”Integrity Initiative”, skildrar en sektionschef vid Sveriges Utrikespolitiska institut, Martin Kragh, i rollen som organisationens ”Cluster Coordinator” för Sverige samt Skandinavien. [1] Enligt läckorna är Kraghs deltagande bekräftat i ett till dokument rubricerat ”Cluster leaders”. [2]

Kragh påstår att uppgifterna är ”falska” [3]. Emellertid har Integrity Initiative inte dementerat det, och enligt The Guardian (13 dec 2018) har inte heller organisationen bestritt äktheten av de avslöjade dokumenten, utan erkänt att dessa var hackade från deras arkiv. [4]

Det är viktigt att notera att Kragh inte förnekar äktheten hos de hackade och publicerade dokumenten som nämner honom. Tvärtom ger han en förklaring till varför är han nämnd i dessa dokument: ”Institute for Statecraft ville jobba med mig för tre år sen, och jag tackade nej. Därför finns mitt namn i någon form av internt dokument, och det här används nu som bevis för att jag skulle arbeta med brittisk underrättelsetjänst”. [5] Frågorna här är därmed:

a) Varför skulle Integrity Initiative vilja behålla Martin Kraghs namn i ett aktuellt dokument exklusivt innehållande en förteckning över organisationens “Cluster leaders”, tre år efter att Kraghs namn ”aldrig varit där” eftersom han tackade nej till sitt deltagande?

b) Och om inte Kragh, vem är då deras klusterledare i Sverige? Och de övriga medlemmarna in den svenska klustren som ‘koordinerats’ av Integritet Initiative?

c) Varför skulle Statecraft / Integrity Initiative ha en “svensk klusterledare” som är verksam i Sverige på organisationens vägnar överhuvudtaget?

d) Varför har denna fråga aldrig tagits upp i den svenska debatten förrän nu, här?

Till synes i syftet att motverka exponeringarna, samt gå händelserna i förväg andra undersökningar –som skulle leda till att identifiera vilka personer eller organisationer skulle finnas i det ”svenska kluster”, satte de svenska medierna in en kraftfull kampanj. Detta har innefattat följande steg:

A. Desinformation till allmänheten om integritetsinitiativ-projektets verkliga karaktär, döljandet av Integrity Initiative hemliga och operativa insatser i andra länder. De svenska medieberättelserna nämner inte ens “Integrity Initiative” som sådant, utan bara Statecraft institutet.
B. Förvandla rapporterna om läckorna som påstår sig ha identifierat Kragh som svensk koordinator till den organisationen, till en “personlig attack” mot forskaren som skulle ha gjorts av Aftonbladet, och som påstås vara motiverad i “old-time” diskussioner.
C. Fokusera diskussionen omkring det vetenskapliga värdet i en Kragh-artikel, nämligen om “Rysk desinformation mot Sverige”, vilket etablerade medierna lyckades svänga till:
D. ”Sanningen är” att i själva verket ”var det ryssarna” som startade de “orättfärdiga attackerna” på Kragh – som idag är porträtterad på den svenska pressen som både offer och hjälte.

Med andra ord, en perfekt och typisk “Integrity Initiative” propaganda-design.

Det läckta dokument om deltagarna i Integrity Initiative nämner även professor Thomas Mahnken, [6] som är co-editor av ”Journal of Strategic Studies”, [7] a ’low impact-factor’ tidskrift [8] som publicerade Martin Kraghs & Sebastian Åsberg artikel [9] påtalande Rysslands desinformationsaktiviteter mot Sverige. En vice editor i den tidskriften är Timothy D. Hoyt, som uppger “United States Naval War College” som sin tillhörande institution. [7]

Det arbetet har varit kritiserat för vetenskapliga brister [10] [11] av svenska professorer. [12] Även andra debattörer har bedömt det som ovetenskapligt samt forsknings-oetiskt. [13] En nyligen publikation av Atlantic Council om samma tema, av en associerad medarbetare på samma Utrikespolitiska institutet (Henrik Sundbom) [14] figurerar också i den debatten.

Visst är dessa invändningar viktiga, och en demonstrerad ovetenskaplig metod medför också en implicit dementi av författarnas svepande konklusioner. Ändå är det i sammanhangen högst relevant att analysera under vilken strategi samt operationell kontext som Kraghs och andras skriverier av denna typ sker. Kragh har lyckats väl med att få den inhemska debatten i media –som framförallt sker i Aftonbladet, [15] Expressen [16] och SvD– [17″] att huvudsakligen fokusera den omdiskuterade vetenskapliga kvalitet, istället för på uppgifterna om engagemang i Integrity Initiative.

Vetenskapligt vs. icke-vetenskapligt relevans

Dessutom, den uppförstorade diskussionen om den vetenskapliga relevansen av Kraghs publikation –som nu genomförs i media– är inte bara vilseledande men den saknar själv relevans. Det är en diskussion som mestadels sker av journalister eller skribenter med till synes ingen inblick om vad den vetenskapliga publikationens relevans består av. I Kraghs fall skulle det ha varit tillräckligt med en minut på Google Scholar och konstatera att av de 35 publikationer i Kraghs lista [18] som författare, eller som medförfattare, har över hälften av dessa publikationer  inga citeringar alls. Bland de endast 16 verk som har blivit citerade har över hälften fått endast 1 till 3 citeringar var.

Det finns bara en artikel som har fått ett “högt” antal citeringar, och den är som bekant den publicerade i Journal of Strategic Studies refererade ovan, “Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case”. [8] En nedbrytning av de citeringar till den artikel ger emellertid det verkliga panoramat i termer av ett vetenskapligt vs. icke-vetenskapligt värde av denna artikels citat. Jag hade varken tid eller intresse av att gå igenom hela listan, men det här är åtminstone resultatet i genomgången av första sidan i den Google Scholar:s företeckningen av citeringar avs. Kraghs debatterade artikeln [19] –och som omfattar de första tio citerande verk:

Av dessa 10 citeringar motsvarar endast 3 artiklar som publiceras i vetenskapliga indexerade tidskrifter (och endast en tidskrift visar impact-factor över 1.0; de andra kategoriseras som ’low impact-factor’ med respektive 0,3 respektive 0,08); de flesta citerande verken inte har varit föremål för peer-review granskning; över hälften av citerande verk är konferens presentationer eller andra form av själv-publicerade uppsatser. Och det kvalitativt mest signifikanta i den här diskussionens sammanhang: en tredje del av de verk som citerar Kraghs artikel i den första avsnitt jag analyserade är författad av personal vid USA:s militärer eller akademiker tillhörande institutioner därtill, exempelvis ”US Army Command and General Staff College Fort Leavenworth”, “National Defense University, Washington, USA”, eller ”National Defense University’s College of Information and Cyberspace”.

Som nämnts ovan har även Sveriges statsmedier ingått i operationen “Save Kragh” och hävdar att denna debatt huvudsakligen består i en konflikt mellan en Aftonbladet-journalist (Åsa Linderborg) och Kragh, och som skulle ha en bakgrund i tidigare konfrontationer en för några år sedan osv. [20] Med andra ord försöker den svenska eliten att rädda det som kan räddas, försöker desperat att avlägsna fokus från den verkliga relevans som exponeringen för integritetsinitiativet kan ha för Sverige, och särskilt  den potentiella identifieringen av andra medlemmar och grupperingar som gäller samma elit, och det skulle ha varit “samordnat” av den påstådda “klusterkoordinatorn för Sverige och Skandinavien”, Martin Kragh.

SvT lurar den svenska allmänheten om Kragh-skandalen

Följaktligen har tidningsartiklarna i debatten kring Kragh undvikit att uppmärksamma den brittiska organisationen “Integritetsinitiativ”, som nu avslöjas att ha en samordnare och chef i hjärtat av Stockholms utrikespolitiska institut. I stället för att visa oro över dessa uppenbarelser, eller att inleda någon form av fråga, kom Utrikespolitiska institutet offentligt till försvar för Kragh. [21] Och det gäller också de pro-NATO-medierna i Sverige, inklusive den statligt ägda TV: n. [22]

I de brittiska medierna rapporteras integritetsinitiativorganisationen vara ”run by military intelligence specialists.” [23] Organisationens chef Christopher Donnelly är en reservofficer i British Army Intelligence Corps [24] och “Honorary Colonel in the Specialist Group Military Intelligence, SGMI.” [25] Bland de hackade dokumenten som nu finns tillgängliga via flera sidor som distribueras på Internet kan man också se listan över dussintals SGMI-officerare som Donnelly påstås ha rekryterat. [26]  Detta motsäger uppgifter i SvT som bara säger att “två ex officerare” deltar i organisationen, och att “den inte drivs av militären”. [5]

Den ’whitewashing’ som Sveriges SvT försöker i sin analys presenterar “Institute for Statecraft” som en “privat tankesmedja” som får lite “statsfinansiering” och att det inte finns några rapporter i de brittiska medierna om att dem organisationen skulle hanteras av underrättelsetjänster. [5] Men den informationen från SvT är dubbelt bedräglig.

For det första nämner SvT aldrig “Integrity Initiative Project”, vilket är den specifika organisation som ingår i Kragh-skandalen. Integritetsinitiativet har en egen administration under Statecraft. De brittiska medierna hänvisar till är Statecraft förvaltar projektet Integrity Initiative, eftersom finansieringen till sådan verksamhet kanaliseras just via Statecraft.

För det andra avser “statsfinansiering” otvetydigt militär budget, uppenbarligen för militära syften. Det här är fakta: Förutom de medel som tas emot från NATO erhåller Statecraft finansiering av UKs Försvarsdepartementet (motsvarande 2 179 511 kronor under 2016-2018) [27] och även av den brittiska armen (motsvarande 83 419 kr) för ”specialistträning”. [28] Den brittiska regeringen projekterar att bistå Integrity Initiative med motsvarande 24 miljoner kronor nuvarande budgetår. [29]

Vad lyser med sin frånvaro i Kragh debatten?

Vi har sett att vissa deltagarna i Kragh-debatten i den svenska pressen har delvis använt sig av bedrägliga uppgifter och även tillämpat orimliga attacker mot dem som har påpekat brister i Kraghs ovetenskapliga produktion, eller ger bara uttryck för anti-Ryssland partiskhet. Men genom att tvinga in ett sådant minimalistiskt eller överflödigt fokus i denna debatt, har de paradoxalt betonat relevansen av andra, väldigt viktiga ämnen, just för att de lyser med sin frånvaro i den här debatten. Såsom:

a) den tidiga existensen av en professionell pro-NATO lobbyismen, som med ”vetenskapliga forskningskläder” vandrar i naiva beslutsfattares korridorer. Vilket reser frågan om effekten av deras möjliga påverkan på nutida politikernas beslut avseende utrikes- och försvarspolitiken;

b) en förnyad medvetenhet om den grundlagsskyddade rätten att ha en åsikt avseende nationell säkerhet i den geopolitiska kontexten – exempelvis förespråkande av neutralitet och alliansfrihet– utan att slentrianmässigt bli betecknade som icke-patriot. Detta av skribenter för vilka att vara ”patriot” verka betyda att hylla NATO, hata Ryssland, eller/och vara positiva gentemot brittiska, amerikanska samt svenska vapenindustrier;

c) en öppen diskussion om vad Sveriges nationella intresse egentligen är. Detta innefattar överlevnadsfrågor för den svenska befolkningen som hitintills inte kunnat direkt säga vad den tycker beträffande frågan om alliansfrihet. Ett nationellt referendum borde vara aktuellt. En så enormt vital fråga som krig är och vad det kan betyda för både människor och naturen, som bestämmer ödet för en hel nation, är en risk som varje medborgare måste få vara med att avgöra. Valet mellan att provocera fram ett krig eller att göra allt för att förhindra det, kan inte få avgöra av ett ”kluster” NATO lobbyister och deras representanter bland beslutsfattarnas elit. Ett nationellt referendum om frågan om nära samverkan med NATO vs alliansfrihet och neutralitet är ett måste. Livet är den främsta mänskliga rättigheten. Därmed är kampen för fred det primära också för Swedish Professors och Doctors for Human Rights ( SWEDHR). [30]

Kragh, ’Vita Hjälmarna’ och SWEDHR

Martin Kragh och stödjande skribenter som koordineras med eller utan vetskap av brittiska Integrity Initiative, ser sedan länge SWEDHR som ett av sina mål. Professorer emeriti vid SWEDHR finns bland de obefogat utpekade av ovan nämnda skribenter. Därutöver, har Kragh även erbjudit sig själv som angivare avs. svenskspråkig information gällande SWEDHR [31] till CNN:s national security analyst Michael Weis, tillika exekutiv editor av ”Coda Story”.

Redan 2017 karakteriserade Martin Kragh SWEDHR som endast ”vänsterextrema [sic] aktörer som får utrymme i ryskstyrda kanaler” i en intervju i Svenska Yle. [32] Han sa inte ett ord om vad vi hade sagt och bemötte inte heller de fakta som var grunden för vår analys. Våra skildringar av geopolitiska incidenter av medicinsk relevans var inte politiska åsikter utan faktabaserade konklusioner. Därför blev dessa föremål för intervjuer i utomlands, inte bara i Ryssland – vilket totalt ignorerades av Kragh. Ett manér som inte tillhör god svensk vetenskaplig forskningstradition.

Exempelvis fastslog vi att det material som ’Vita Hjälmarna’ [White Helmets] – en organisation skapad och huvudsakligen finansierad av UK­– visade i FN:s Säkerhetsråd i mars 2015 inte kunde visa att klorgas var dödsorsaken. [33] Senare i april 2017 konstaterade vi att det då inte fanns bevis för att sarin användes i Khan Shaykhun incidenten. [34] Återigen blev SWEDHRs faktabaserade argument nedtystade. I efterhand uppmärksammades att undertecknads analys av den frågan presenterades i FN:s Säkerhetsråd av den Ryska delegationen. Inget om innehållet nämndes av media i Sverige. [35]

Emellertid medgav dåvarande USAs förvarsminister Jim Mattis i februari 2018 att USA inte hade några bevis för att sarin gas hade använts i Syrien. [36] En vecka efter sade Frankrikes förvarsminister Florence Parly ungefär detsamma om påstådda attacker med klorgas. [37] Vi hade alltså rätt i saken. Dock trots denna tydliga ”upprättelse”, sker fortfarande december 2018 en attack med samma obsoleta narrativ av en Utrikespolitiska Instituts medarbetare mot professor emeritus Anders Romelsjö [38] i egenskap av SWEDHRs viceordförande. Detta utan att skribenten uppger att våra observationer har varit korrekta. Professor Romelsjö har svarat i Globalpolitics.se. [39]

Ovanstående kan man kanske förstå bättre nu när de aktuella läckorna inkluderar även publicering av deltagarlistan i ett hemligt möte [”closed-doors meeting”] mellan organisation White Helmets och Integritet Initiative representanter, som skede vid Institute for Statecraft. [40]

Den tid i Sverige i vilken en skribent kan smutskasta hederliga forskare utan grund och bevis, som konsekvent har gjords mot oss i SWEDHR måste vara förbi. Att ifrågasatta och/eller granska ett givet – dominant – narrativ gör en inte automatiskt till en anhängare av ett visst politiskt läger. Tvärtom är det forskarens huvudsakliga uppgift; att ifrågasätta, bena ut och skapa ny kunskap och nya insikter.

Däremot är det nu hög tid att seriöst utreda huruvida svenska akademiker och övriga skribenter deltar i en strukturerad verksamhet ledd och finansierad av främmande makt med syfte att utforma Sveriges försvars- och utrikespolitik i främmande makt(er)s och egna intressen.


Noter, referenser

[1] From https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/cluster-participants.pdf

Link found at https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/

[2] https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/cluster-participants.pdf

Link found at https://roguemedialabs.com/2018/12/20/scribd-took-down-all-leaked-integrity-initiative-documents-so-cyberguerrilla-consolidated-them-all-in-one-place/]

[3] Lisa Nordlund, ”Martin Kragh: ’Målet är att få mig att sluta forska’ ”. Expressen, 10 mar 2019.

https://www.expressen.se/ledare/ledarsnack/martin-kragh-malet-ar-att-fa-mig-att-sluta-forska/

[4] The Guardian, “Foreign Office denies state funds went to Twitter account criticising Labour”, 13 dec 2018. Excerpt from The Guardian’s article:

“FCO funding of the Integrity Initiative was revealed by a set of stolen documents posted online last month by hackers under the banner of the Anonymous hacktivist collective. The organisation has not disputed their authenticity, but in a statement suggested that Russia was responsible for the hack and that Moscow had used its media channels to amplify its impact.”

https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/13/foreign-office-alan-duncan-denies-state-funds-went-to-twitter-account-criticising-labour-integrity-initiative

[5] From https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/

[6] Journal of Strategic Studies. Editorial Board

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=fjss20

[7] Enligt uppgifter från Research gate har Journal of Strategic Studies enligt senaste redovisning en impact-factor av 0.81, dvs låg impact-factor (< 1.00).

https://www.researchgate.net/journal/0140-2390_Journal_of_Strategic_Studies

[8] Docent Martin Kragh and Sebastian Åsberg, “Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case”. Journal of Strategic Studies, published on-line, 5 jan 2017.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2016.1273830

[9] Prof. Lars Drake, ”(DEL I) Anmälan av Uppsala universitet och Utrikespolitiska Institutet för bristande kvalitét i forskning (Kraghs & Åsbergs artikel)”. Synapze, 20 jan 2017.

http://www.synapze.se/?link=article&key=16520

[10] Prof. Lars Drake, ”(DEL II) ”Anmälan av bristande kvalitét i forskning”. Synapze, 30 jan 2017.

http://www.synapze.se/?link=article&key=16523

[11] Prof. Lars Drake och Prof. Anders Romelsjö, “Martin Kragh: ”Påverkansarbete och informationskrigföring”? Global Politics, 3 mars 2019.

Martin Kragh: ”Påverkansarbete och informationskrigföring”?

[12] Tom Andersson, ”Ovetenskaplig forskning bakom mediekriget”. Aftonbladet, 26 feb 2019.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/5V5plX/ovetenskaplig-forskning-bakom-mediekriget

[13] Utrikespolitiska Institutet uppger (18 apr 2018) att Henrik Sundbom är ”Associerad medarbetare på Utrikespolitiska institutet (UI)”

https://www.ui.se/evenemang/tidigare/2018/april/gymnasiedag-mjuk-makt-och-paverkansoperationer/

Henrik Sundbombs artikeln i Atlantic Council, i ref. 30 nedanför.

[14] Debatt om Martin Kragh I Aftonbladet

https://www.aftonbladet.se/tagg/eab04b28-2513-4ce8-b174-5f24b61592bb

[15] Debatt om Martin Kragh i Expressen

https://www.expressen.se/sok/?q=martin+kragh&sort=relevance

[16] Debatt om Martin Kragh i Svenska Dagbladet SvD

https://www.svd.se/sok?q=martin%20kragh

[17] John Ferguson, ” Secret Scottish-based office led infowars attack on Labour and Jeremy Corbyn”. Daily Record, 9 dec 2018.”

https://www.dailyrecord.co.uk/news/politics/foreign-office-funds-2m-infowars-13707574

[18] Commonwealth Argosy, “Programme Leadership – Chris Donnelly CMG, TD”

About Chris Donnelly

[19] Wikipedia bio article om Chris Donnelly,

https://de.wikipedia.org/wiki/Chris_Donnelly

[20] “(UK) Ministry of Defence: Institute for Statecraft:Written question – 200608″

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2018-12-10/200608/

[21] Id.[22] Foreign and Commonwealth Office: Integrity Initiative. Foreign and Commonwealth Office written question – answered on 3rd December 2018.

https://www.theyworkforyou.com/wrans/?id=2018-11-27.196177.h&s=speaker%3A24830#g196177.q0

[23] Swedish Professors och Doctors for Human Rights ( SWEDHR)

Swedish Professors & Doctors For Human Rights

[24] Se Martin Kraghs svar-tweet till Michael Weiss, 7 okt 2017.

[25] Ingemo Lindroos, ”Banden stärks mellan svenska högerextremister och Putins maskineri”. Svenska Yle. 29 jun 2017.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/06/19/banden-starks-mellan-svenska-hogerextremister-och-putins-maskineri

[25] M. Ferrada de Noli, SWEDHR:

” White Helmets Video: Swedish Doctors for Human Rights Denounce Medical Malpractice and ‘Misuse’ of Children for Propaganda Aims”. The Indicter Magazine, 6 mar 2017.

White Helmets Video: Swedish Doctors for Human Rights Denounce Medical Malpractice and ‘Misuse’ of Children for Propaganda Aims

“White Helmets Movie: Updated Evidence From Swedish Doctors Confirm Fake ‘Lifesaving’ and Malpractices on Children”. The Indicter Magazine, 17 mar 2017.

http://theindicter.com/?s=chlorin+white+helmets

[26] M. Ferrada de Noli, SWEDHR: “UN ‘Joint Investigative Mechanism’ report on Khan Shaykhun proven inaccurate, politically biased”. 8 nov 2017.

UN ‘Joint Investigative Mechanism’ report on Khan Shaykhun proven inaccurate, politically biased

[27] Dagens Nyheter skrev 2 april 2018, ”gruppens påståenden har även tagits upp i FN:s säkerhetsråd.” Journalisten refererade till FN:s säkerhetsråd dokument ”Doc S/2017/1010” [ http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/1010 ]

[28] Mattis warns Syria against using chemical weapons. CNN, 2 February 2018.

https://edition.cnn.com/2018/02/02/politics/mattis-syria-chemical-weapons-warning/index.html

See also, Transcripts of US Def Sec James Mattis Press conference 2 feb 2018.

[29] Florence Parly : Le Service national universel doit être attractif pour les jeunes. Franceinter, 9 feb 2018.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20/l-invite-de-8h20-09-fevrier-2018

Se även video “France Defense Minister: No confirmation of chlorine attacks, Syria.” The Indicter Channel. YouTube, 9 feb 2018:

[30] Atlantic Council, “The Kremlin’s Trojan Horses 3.0.” See Henrik Sundbom: “Sweden – fertile soil for influence ops?”. 3 dec 2018.

https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/the-kremlins-trojan-horses-3-0

[31] Prof. Anders Romelsjö, “Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?” Globalpolitics.se, 9 dec 2018.

Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?

[32] “List of employees who attended a closed-door meeting with the White Helmets” https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/cnd-gen-list-2/cnd-gen-list-2.pdf

[link obtained at https://roguemedialabs.com/2018/12/20/scribd-took-down-all-leaked-integrity-initiative-documents-so-cyberguerrilla-consolidated-them-all-in-one-place/ ]

Föregående artikelKritiska situationer och okritiska medier – berättelserna som dödar
Nästa artikelPentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak. Onsdag 20/3 kl 18.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Det är beställare styrd forskning och resultat blir därefter – vetenskapligt ohållbart och en del av hybridkriget som väst för mot Ryssland. Att ta personen ii fråga i kragen hjälper inte. Denne är finansierad och redan djupt insyltad i hybridkrig projektet.

  Om Integrity Initiative kan man läsa här

  https://www.globalresearch.ca/twitter-and-the-smearing-of-corbyn-and-assange-a-research-note-on-the-integrity-initiative/5664290

  och här

  https://www.globalresearch.ca/who-guards-the-guardians-newsguard-the-integrity-initiative-and-other-threats-to-independent-media/5668296

 2. Att utländska säkerhetstjänster försöker värva folk i diverse länder är inget konstigt alls, gör dom inte det så gör dom inte sitt jobb.
  Vad gäller MI6 och CIA handlar det säkert främst om att påverka den svenska folkopinionen till att acceptera ett Nato medlemskap.
  Där kommer naturligtvis en person som Kragh lätt på deras radar, en person som anses vara en Rysslandsexpert.
  Man siktar in sig på journalister (läs bara vad Udo Ulfkotte har skrivit), tänk bara på hur svensk media har ökat sin propaganda mot Ryssland vilket har en förklaring i att man vill få folket att känna rädsla mot landet i fråga allt för att bana väg för Nato.
  Själv är jag rädd för att långt fler personer än Kragh jobbar för utländska säkerhetstjänster, tror man inte det är man mer än lovligt naiv.

 3. Det vore intressant att veta vad gör en person för att i media kvalificera sig som ”Rysslandsexpert”?!
  Knappast handlar det om några speciella kunskaper om Ryssland som en person besitter, utan först och främst handlar om en PK ”tolkning” om vissa ”händelser” i Ryssland.
  Lilla Sverige, plötsligt har funnit hela 20 stycken ”Rysslandsexperter”, 20 ignoranter varken mer eller mindre.

  I en gammal artikeln (från jan 2015!), Dmitry Orlov skriver om ”Peculiarities of Russian National Character”. Eftersom artikeln är fyra år gammal, kan man själv pricka av ”rätt och fel” i artikeln.
  ”Recent events, such as the overthrow of the government in Ukraine, the secession of Crimea and its decision to join the Russian Federation, the subsequent military campaign against civilians in Eastern Ukraine, western sanctions against Russia, and, most recently, the attack on the ruble, have caused a certain phase transition to occur within Russian society, which, I believe, is very poorly, if at all, understood in the west. This lack of understanding puts Europe at a significant disadvantage in being able to negotiate an end to this crisis.

  Whereas prior to these events the Russians were rather content to consider themselves “just another European country,” they have now remembered that they are a distinct civilization, with different civilizational roots (Byzantium rather than Rome)—one that has been subject to concerted western efforts to destroy it once or twice a century, be it by Sweden, Poland, France, Germany, or some combination of the above. This has conditioned the Russian character in a specific set of ways which, if not adequately understood, is likely to lead to disaster for Europe and the world.”
  https://cluborlov.blogspot.com/2015/01/peculiarities-of-russian-national.html

  En annan ”sanningssägare” är Gordon Hahn, amerikansk forskare om Ryssland och Centralasien.
  Det är skillnad på hans slutsatser om ”jihadister”, jämfört vad västländernas ”experter” hävdar.

  ”Despite these developments Western journalists, academics and terrorism analysts continue to ignore the Caucasus jihadists. As an article the liberal Russian newspaper Novaya gazeta once acknowledged: “We know so little about the (Caucasus) Emirate, because we do not want to know about it.”[2] This sums up precisely the state of mind of Western journalists and academics. There is not a single book focused on the CE’s theo-ideology, organizational structure, leadership, propaganda, recruitment, strategy, tactics and goals. Full-length, detailed scholarly articles are a rarity; most have been written by the present author. Rather than review the long and ignored history of the CE and the North Caucasus separatists’ road to jihadism, mass media have also ignored the CE as a viable, united, if decentralized jihadi network and organization, while they downplay and excuse the daily violence perpetrated by its mujahedin. When jihadists send suicide bombers into Moscow’s subway system or take hostage and kill children in a Beslan school, Western officials, scholars, and the mainstream media usually refer to “Chechen separatism” and “rebels fighting for Chechen independence.” In reality, the fight for Chechen independence has long ceased to exist; its place taken by a new front in the global jihadi revolutionary war.”
  https://gordonhahn.com/2015/02/18/caucasus-jihadism-through-western-eyes-the-failure-of-american-rusology-to-understand-the-north-caucasus-mujahedin/

  ”In an interview for a new Russian documentary, Russian President Vladimir Putin said that in the early 2000s Russian intelligence intercepted calls between U.S. intelligence operatives in Azerbaijan and the Chechen separatists of the so-called Chechen Republic of Ichkeriya (ChRI), against whom Moscow fought two wars, proving that Washington was aiding the insurgents. He gave no specific details on the times or the nature of the assistance, except to say that the intercepts occurred in the early 2000s and that US intelligence was helping the insurgents with transportation.
  Putin said he confronted then-U.S. President George W. Bush on the issue and the latter promised to “kick the ass” of the intel officers involved. In the end, however, Putin said the FSB received a letter from their “American counterparts” who claimed their right to “support all opposition forces in Russia,” including the Islamic separatists in the Caucasus
  It should be noted, as I have detailed in two books, that by the early 2000s the ChRI’s ties to Al Qa`ida and the global jihad were substantial and growing.
  As difficult as this may be to believe, there are some patterns that suggest the veracity of Putin’s assertion cannot be excluded.”
  https://gordonhahn.com/2015/05/06/putin-u-s-intell-assisted-chechnyas-chri-in-the-early-2000s/
  På GH blogg finns massor om artiklar om Ukraina!

 4. OBS!! Om KRIM
  Av offentliggjorda arkivdokument framgår att USA och Storbritannien har vetat hela tiden att KRIM ville återförenas med Ryssland!

  UK and US Always Knew Crimea Wanted to Re-join Russia – Archives
  ”London and Washington knew of the overwhelming desire of Crimeans to re-unite with Russia from the early days of Ukraine’s independence. UK and US diplomats predicted that Ukraine would split and that Crimea would look to Russia, British Cabinet papers released to the National Archives in London reveal.

  The British Foreign Office briefed Prime Minister John Major in May 1994:
  ”Kiev insisted that the Crimean parliament should rescind anti-constitutional measures, particularly attempts to take over the command of interior ministry forces, the security services and demands for dual citizenship — Ukrainian and Russian”. [About 70% of Crimeans are ethnic Russians — NG]
  ”The Ukrainian authorities see these moves as part of a further push for secession by Crimea, or possibly for eventual reunification with Russia.
  If the Crimean parliament refuses to back down they could legally seek to impose direct rule…but it is hard to see how they could enforce this on the ground…”

  Once the NPT was out of the way, London channelled its efforts into luring Ukraine away from Russia.
  The British Secretary of State of Defence Malcolm Rifkind wrote to Foreign Secretary Douglas Hurd:
  ”…the situation in Ukraine merits particular attention and it is in the clear interest of the West for us to make every effort to promote Ukrainian independence and stability. This is a major security interest for the UK, perhaps second only to what happens in Russia. We must take a long term view of our interests”.

  Kiev took its own view of the way forward having obtained the security assurance by the nuclear states. Four months after the Budapest summit, it unilaterally abolished the 1992 Crimean constitution and deposed the popularly elected president of Crimean Republic, Yuri Meshkov.

  His supporters claimed that Ukraine had effectively annexed Crimea through a coup d’etat. They made further attempts to uphold their constitutional rights in 1995, 1998 and 2006, but to no avail. However, as British diplomats opined in 1994, Crimean demands for autonomy or re-integration with Russia would not go away.

  An American forecast for the long term developments around Crimea turned out to be prescient: ”Ukraine could eventually split into more than two parts”, the State Department predicted in 1994. Fast forward to 2014, and it looks like Washington knew all along what would happen if Ukraine was forced to make an existential choice between the East and West.
  https://sputniknews.com/analysis/201812281071042343-uk-us-crimea-russia/

  Och Saakashvili skvallrar:
  Saakashvili Claims Poroshenko Planned to Swap Crimea for NATO Membership
  Former Georgian President Mikheil Saakashvili, who also used to serve as governor of Ukraine’s Odessa Region, claimed on Tuesday that incumbent Ukrainian President Petro Poroshenko had allegedly informed the Georgian politician back in 2014 of intention to ”exchange” Crimea for NATO and EU membership.

  ”I had a conversation with Poroshenko and he told me: ’You have almost got used to the idea that South Ossetia and Abkhazia will never become a part of Georgia again, and we should get used to the idea that Ukraine will never have Crimea again as well — but we will exchange it for membership in the European Union and NATO”, Saakashvili said in an interview with Ukrainian journalist Dmitry Gordon.

  Meanwhile, Saakashvili added that Crimea’s rejoining Russia could serve as a reason why Ukraine might be not allowed to join the two blocs since ”a territorial conflict arises”.

  The Ukrainian president enacted last December the termination of the Treaty on Friendship with Russia. The friendship, cooperation and partnership treaty was signed on 31 May 1997. It is a key document that governs bilateral relations and provides for a strategic partnership between Russia and Ukraine.

  The Russian Foreign Ministry has said that Kiev had violated the Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between Ukraine and Russia, stressing that by choosing NATO accession as its strategic goal, Ukraine had violated Article 6 of the accord, under which the countries agreed to not make any deals with other nations that would be directed against each other. In particular, this article also aims to ensure that the territory of one country is not used at the expense of the others’ security.
  https://sputniknews.com/europe/201903131073182398-ukraine-saakashvili-poroshenko-crimea-nato-exchange/

  Ukraina (och EU) borde ersätta KRIM för ”orättvis behandling”
  Ukraine should reimburse Crimea for 25 years of ‘unfair treatment’ – Russian Duma speaker
  The Crimea peninsula suffered big economic losses by being a part of Ukraine, so Kiev should be obliged to pay it compensation, suggested the speaker of the lower house of the Russian parliament.
  Vyacheslav Volodin called on MPs to study “how much the Crimean economy has lost from the disastrous policy of Ukraine.”
  “Ukraine treated Crimea very unfairly, it has violated fundamental rights of the Crimean residents like linguistic rights … and destroyed the economy,” Volodin stated.

  He also said that this data should be provided to European Parliament organizations, so “they would oblige Ukraine to pay what Crimea has lost within these 25 years,” referring to the period between the dissolution of the Soviet Union in 1991 until the reunification with Russia after the referendum in 2014. The lawmaker reiterated that Kiev should compensate for both material and moral damage.

  The lawmaker has also suggested looking into the possible accountability of the EU for economic problems in the peninsula. “As for the money, we should analyze how much Ukraine owes and as the EU supports its [stance on Crimea’s independence], some part should be paid by the EU,” he said.
  https://www.rt.com/russia/453948-ukraine-compensation-crimea-speaker/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

  Crimea: Mapping the Road Back to Russia
  Ever since in 1954 they were arbitrarily transferred from Russia to Ukraine in what the British Foreign Office called an “administrative fiat” by the Communist leader Khruschev, the Crimeans were denied the right to have their say on where they wanted to be. Under independent Ukraine, the autonomous status of Crimea with its distinct ethnic, linguistic and cultural identity was abolished and all Crimean efforts to reclaim it were suppressed by Kiev.
  https://sputniknews.com/analysis/201903151073276635-crimea-road-russia/

 5. En otrolig massa ord för att gömma att det förekommer massiva försök till dataintrång från ryska troll. Martin Kragh har visat på det, och utsätts för kampanj. Bra artikel i dagens SvD.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here