Plan för fred i Ukraina

35
2221

Ännu en plan för fred i Ukraina har presenterats, av International Progress Organization 10 mars. http://i-p-o.org/IPO-nr-UKRAINE-PEACE-11March2022.htm

”International Progress Organizationen (IPO) är en Wien-baserad tankesmedja som arbetar med världsfrågor. Som en internationell icke-statlig organisation (NGO) har den rådgivande status i FN: s ekonomiska och sociala råd och är förknippat med Storbritanniens Institution för offentlig information. Organisationen syftar till att främja fredlig samexistens bland alla nationer, särskilt dialogen bland civilisationer. En gemensam internationell ekonomisk ordning. Global respekt för de mänskliga rättigheterna och den internationella rättsstatsprincipen. IPO har medlemmar i mer än 70 länder på alla kontinenter och organiserar konferenser och expertmöten om frågor som konfliktlösning, civilisationsdialog, internationell rätt och FN: s reform. Organisationen publicerar studier i internationella relationer (sedan 1978) och monografier om internationell relations teori. ” (Wikppedia).

_____________________________________________________________________

Plan för fred i Ukraina

♦      Neutralitet & federalism som grund för fredlig samexistens på internationell och nationell nivå

♦      Internationella säkerhetsgarantier under P5+-arrangemang

Som en uppföljning på uttalandet av den 12 februari 2015 om fredssamtalen i Ukraina i Minsk, utfärdade presidenten för International Progress Organization i går följande preliminära principer för en fredlig lösning av konflikten mellan Ryssland och Ukraina:

***

I det nuvarande tillståndet av väpnad konflikt mellan Ryssland och Ukraina kan fredlig samexistens endast återställas och upprätthållas på grundval av respekt för internationell rätt och genom politiska kompromisser mellan båda parter.

Det förstnämnda inkluderar icke-användning av våld och respekt för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, vilket bekräftades av en överväldigande majoritet av FN:s medlemsländer i generalförsamlingens resolution ES-11/1 av den 2 mars 2022, antagen enligt bestämmelserna i Resolutionen ”Uniting for peace” av den 3 november 1950. Den senare hänför sig till tidigare överenskommelser och överenskommelser som nåtts mellan de stridande parterna och till konsensus om en europeisk säkerhetsarkitektur sedan the Helsinki Final Act of 1975.

Säkerhetens odelbarhet i Europa, vilket högtidligt betonades av 1975 års konferens om säkerhet och samarbete i Europa (ESSE) och bekräftades i Parisstadgan för ett nytt Europa (1990), bör vara den vägledande principen för vägen framåt. Istanbuldokumentet 1999 (”Stadgan för europeisk säkerhet”), som antogs inom ramen för OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och som undertecknades av båda de stridande parterna, bekräftade på liknande sätt, i artikel 8, ”lika rätten till säkerhet” för alla europeiska stater och fastställde att stater ”inte kommer att stärka sin säkerhet på bekostnad av andra staters säkerhet.”

Med hänsyn till att Ukraina är en multietnisk stat, där etniska ryssar utgör den största minoriteten, verkar följande åtgärder gynna en fredlig lösning:

 • Fullständigt genomförande av Minsk-avtalen i enlighet med det ”åtgärdspaket” som överenskommits mellan båda parter – inom ramen för den ”trilaterala kontaktgruppen” inklusive OSSE – den 12 februari 2015. Detta inkluderar särskilt stadgandet av artikel 11 för konstitutionell reform i Ukraina, för att tillhandahålla decentralisering och en autonom status för ryska majoritetsområden i den östra regionen (Donetsk och Lugansk). Kompromissen (”Südtirol-Paket”) som nåddes mellan Österrike och Italien om autonomi för provinsen Sydtyrolen, bebodd av en tysktalande majoritet, skulle kunna tjäna som ett exempel.
 • En folkomröstning under överinseende av FN och/eller OSSE i området kring Krimhalvön om territoriets slutliga status.
 • Antagande av det ukrainska parlamentet av en konstitutionell lag om Ukrainas permanenta neutralitet i samband med internationella garantier för landets suveränitet och territoriella integritet (liknande arrangemangen i fallen Österrike, efter andra världskriget, och Schweiz, efter Napoleon krig). Liksom i fallen med Österrike och Schweiz bör Ukrainas status vara en väpnad neutralitet så att landet kommer att kunna försvara sig.
 • Ukrainas åtagande om en kärnvapenfri status, inskrivet i Budapestmemorandumet av den 5 december 1994, bör – tillsammans med ett framtida åtagande om permanent neutralitet – åtföljas av trovärdiga säkerhetsgarantier (inte bara ”försäkringar”), med exakta genomförandemekanismer, från det internationella samfundets sida. I det avseendet bör Budapestmemorandumet ersättas av ett nytt internationellt avtal mellan Ukraina och de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (P5) + Turkiet, som regional medlingsmakt, som ska ratificeras av alla undertecknande stater.
 • Tillbakadragande av alla utländska trupper från ukrainskt territorium måste gå parallellt med ett totalt upphävande av ensidiga sanktioner mot Ryssland.

 

Hans Köchler, ordförande. Wien, Österrike, 10 mars 2022

Föregående artikelRullar Kina och Ryssland ut ett nytt ekonomiskt system?
Nästa artikelUkraina-krisen: RT: Aktuella ryska och andra synpunkter.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

35 KOMMENTARER

 1. MOSKVA, 19 mars /TASS/.
  Texten i ett fördrag mellan Ryssland och Ukraina måste godkännas innan man ens nämner en möjlighet till ett möte mellan Rysslands och Ukrainas presidenter, Vladimir Putin och Vladimir Zelensky, sade presidentassistenten Vladimir Medinsky, som leder den ryska delegationen till samtalen.
  ”Jag är absolut inte redo att kommentera det. Jag kan bara säga att innan vi ens nämner ett möte med ledarna måste delegationer av förhandlare förbereda och komma överens om texten till ett fördrag. Efter det bör fördragstexten paraferas av utrikesministrar och godkännas av regeringar. Därefter kan en möjlighet till ett toppmöte diskuteras”, sa han på fredagen.
  Det ukrainska presidentkontorets rådgivare Mikhail Podolyak har tidigare sagt att ett möte mellan Putin och Zelenskij kan komma att organiseras efter att arbetet med förlikningsdokumentet slutförts. Enligt honom var ett sådant möte möjligt under de närmaste veckorna.

  Rysslands president Vladimir Putin meddelade den 24 februari att han som svar på en begäran från republikernas chefer i Donbass hade fattat ett beslut om att genomföra en speciell militär operation i Ukraina för att skydda människor ”som har lidit av övergrepp och folkmord av Kievregimen i åtta år.” Den ryske ledaren betonade att Moskva inte hade några planer på att ockupera ukrainska territorier och operationen syftade till att demilitarisera och denazifiera Ukraina.
  Det ryska försvarsministeriet försäkrade att ryska trupper inte riktar in sig på ukrainska städer, utan är begränsade till att kirurgiskt slå och invalidisera ukrainsk militär infrastruktur.

  • Möten, fredsförhandlingar och dylik är förhalnings taktik från Ukraina/Nato/USA. Dessa vill inte ha fred utan tilltrassla Ryssland i ett långvarigt lågintensivt krig. Ryssland ska inte falla frö detta utan fokusera på de två huvuduppgifterna avnazisifiera och avväpna regimen i Ukraina och verkställa dessa så snabbt det bara går. Därefter måste styckningen av Ukraina i olika små enheter vara målet och det ska ske under Rysslands överinseende. Det blir ett lärdom för alla. Rör du Ryssland så blir detta din framtid – en lärdom som även USA bör ta till sig för även USA kan styckas i minst sex delar efter ett snabbt kärnvapenanfall som tar ut hel de skit exceptionella eliternas maktbas.

   • Nu när snaran dras åt kring de Ukrainska nynazisterna som är förankrade i Mariupol vältrar sig Västerlädsk media i den mest totala avsky.
    När omringningen av de ryska väpnade styrkorna och folkmilisen från DPR (Donetsk People’s Republic) skärps kring Mariupol, vilket pressar de ukrainska nynazisterna som är förankrade där för att utföra blodiga provokationer.
    Två dagar efter förstörelsen av de flesta av de ukrainska nynazisternas skjutställningar i Mariupol, rycker nu DPR-folkets milis och de ryska väpnade styrkorna snabbt in i själva staden från både väster och öster.

    • Vet Ukraina verkligen vad dom gör? Eller är det USA/Nato/EU som vet vad dom gör?
     19 mars 2022. 16:59 .. Ukrainas sjöstyrkor (marinen) har installerat minfält på inloppen till hamnarna i Odessa, Ochakov, Chornomorsk och Yuzhny.Minor som lagts av Ukraina i Svarta havet hotar att driva mot Bosporen på grund av kabelbrott. Detta tillkännagavs lördagen den 19 mars på Center for Public Relations (CSP) vid FSB.

     På grund av storm började kabelbrott uppstå som förenade minorna med bottenankare. Sålunda, under påverkan av vind och strömmar, rör sig minor fritt i den västra delen av Svarta havet, noterade FSB.
     ”Brottet på minreps indikerar det otillfredsställande tekniska skicket för minorna. Med tanke på att ytströmmar i sydlig riktning råder från områdena i de listade ukrainska hamnarna, är möjligheten att lossade minor drivs in i Bosporen och längre in i Medelhavsområdets hav inte utesluten.
     FSB betonade att det enligt konventionen om utläggning av automatiskt exploderande undervattensminor är förbjudet att placera minor fixerade på ankare som automatiskt exploderar vid kontakt.
     Det noteras att minorna lades efter Ryska federationens tillkännagivande om starten av en speciell operation för att skydda Donbass den 24 februari.
     Som statschefens pressekreterare Dmitrij Peskov klargjorde har den särskilda operationen två mål – demilitariseringen och denazifieringen av Ukraina. Enligt honom utgör båda dessa aspekter ett hot mot den ryska staten och folket.

     I mitten av februari, på grund av förvärringen av situationen i Donbass till följd av beskjutning från den ukrainska militären, tillkännagav folkrepublikerna Donetsk och Lugansk evakueringen av civilbefolkningen till Ryska federationen och bad om erkännande av självständighet. Den 21 februari undertecknade Putin ett motsvarande dekret .
     https://iz.ru/1307653/2022-03-19/v-fsb-zaiavili-ob-ugroze-dreifa-ukrainskikh-min-v-storonu-bosfora

    • Fast internationell media visar alltmer av det förr så völ dolda Ukraina: Azovbataljonen och de högernationalistiska rörelserna har tagits upp hos oss i Aftonbladet (Azovfrivillig svensks död), liksom i SVT:s Aktuellt under flera dagar. På engelska Al-Jazeera -med förnämliga internationella nyheter som inte färgas av London och Washington- visas de högerextrema ukrainska flaggorna och styrkorna upp dagligen från Ukraina o.s.v.

     Så TYST och komplett censurerat är det numera inte! Jag har hört flera jag talat med i Sverige dessa dagar: ”varför vet vi ingenting om det här från svensk media (förrän nu)?!?”

     • Ta samtidigt en funderare på hur det framställs i artiklarna. Vilken vinkling och färg har dom.

    • Att Mariupol är nazisternas fäste är dessutom något som svenska statsmedia, MSM och Public Service, helt har förtigit. Varande fred är helt omöjlig utan att nazistiska Azovbataljonen elimineras. Dessutom måste processer komma på plats som förhindrar dess återuppstående i framtiden.

 2. NGO är del av konflikten, deras fredsplan tror jag inte på en enda sekund. Denazifikation, fred och skydd åt Donbass med omnejd, kommer att vara Rysslands villkor för fred, vilket endast kan säkras med demilitärisering av Ukraina. Om man sluter fred nu utan dessa villkor, kommer man bara bygga ny arme för att åter anfalla Donbass och Krim i ett senare skede, nazisterna kommer fortsätta med terroristattacker. Ryssland kommer inte acceptera något sådant. Man vill inte kriga fler gånger i sina närområden .

 3. I fallet någon vill lära sig o uttala rätt:
  ”Поезд ушёл” – [Pojezd osjöL] med ”z” som i Engelsk ”ZOO”och med en hård ”L” som i Engelsk ”ALL”
  ”Поезд ушёл” – [Pojezd osjöL]
  ”Tåget har gått” …

 4. Sanktioner mot Rysslan, just det!

  RIA Novosti:
  Lavrov sa att Ryssland inte kommer att lägga fram initiativ för att förbättra relationerna med väst: låt oss se hur de själva kommer att ta sig ur det återvändsgränd som de har drivit sig in i.
  https://t.me/rian_ru/154503

 5. På fredagen publicerade Aktuellt/SVT, äntligen, ett reportage om Azov-bataljonen. I en efterkommande kommentar gjordes allt för att minska bataljonens betydelse. Man sa visserligen att det är besvärande för den Ukrainska regeringen att se Azov agera med sitt tydliga nazistiska förflutna och bärandet av symboler (Varghaken) som för tankarna till bataljonens ideologiska hemvist. Inget sas heller om de ryska anklagelserna att det är Azov-bataljonen som hindrat folk från att fly från staden Mariupol. Inte heller något om misstankarna att det var Azov som låg bakom sprängningen av stadens teater.

  • Tomas Bresky 19 mars, 2022 At 14:46
   Nazi Azov är ett regement nu för tiden. Azov-regementet heter det allt så.
   Som bataljonen var Azov 2014.
   Nazi Azov-regementet är en legal del av VSU – Väpnade Styrkor av Ukraina som öppet får hjälp nu av både USA och EU dvs USA+EU skickar vapen direkt till nazi.
   Och på något sned logik verkar det vara Okej för Väst.
   Verkar o vara helt sjukt allt så.
   Men om man tittar på resultatet av FN-omröstningen i frågan om att förhindra förhärligande av nazismen, så faller allt på plats. Då börjar man se någon logik:
   https://lemmygrad.ml/pictrs/image/qkhDZKW4YF.png

  • Det är salamitaktiken i media: avslöja försiktigt skiva för skiva. Nästa gång blir det kanske lite värre avslöjanden…

   Ukraina har ju ett klart problem här: för de här krafterna går ju inte att ta med sig in i Europa. Hur skall vi hälsa på dem till exempel -rent formellt? Ska vi höja en rak rest högerarm på gammalt klassiskt högervis -eller hur blir det? Vad gjorde egentligen Ursula von der Leyens föräldrar och mor- och farföräldrar? Hur hälsade de åren 1933-1945? Var det också med utsträckt högerarm? Har någon frågat? Hon kanske rentav har goda råd att ge.

   • T ex:
    https://ic.pics.livejournal.com/chervonec_001/72877696/3504369/3504369_original.jpg

    Google translater:
    Den nuvarande kanslern i Tyskland är barnbarn till en SS-general

    Hur kom det sig att de nuvarande toppfunktionärerna i Tyskland helt av en slump är släktingar till de tidigare funktionärerna i det tredje riket?

    Information om den nuvarande tyske förbundskanslern Olaf Scholz omedelbara förfäder är svår att hitta – den städas noggrant. Du hittar inget om Olafs föräldrar, hans farföräldrar ens i tyska Wikipedia. Bara tysk press rapporterar mycket sparsamt att Olaf Scholz föräldrar är skilda och bor i Hamburg. Och varför döljer de familjens historia? Och det finns skäl
    Fritz von Scholz, en österrikisk, då tysk officer, deltagare i första och andra världskriget, Gruppenführer och SS-truppernas generallöjtnant, deltog personligen i avrättningarna av judar i Polens och dagens Ukrainas territorium.

    Farfar Fritz och barnbarnet Olaf – ja, nästan samma ansikte.
    osv
    https://chervonec-001.livejournal.com/4001367.html
    ==============
    ”Folkmord i Donbass? Det är löjligt” (c) by kanslern Scholz
    ==============
    Det finns fler personer om man är intresserad.
    https://chervonec-001.livejournal.com/4007159.html

   • Om nu Ursula von der Leyens föräldrar och mor- och farföräldrar var nazister, kan man därmed anse att hon är ansvarig för detta?
    Trodde inte att vi hade någon arvssynd. Du får nog försöka med någon annan argumentation.

    • von der Leyens farfar lär ha varit sergeant i SS. Skulle kunna förklara vilken makalöst osympatisk människa hon är. Hon är inte ensam. Kanadas utrikesminister Freeland har också en farfar som var en ledande nazist. Hon har sagt att hon är stolt över sitt arv.

     • Dags att tala om ”The Return of The Nazis” med andra ord. På tal om att arvsynd finns inte kan man fråga sig är det därför apartheid israel tvingar Tyskland att betala skadestånd än idag och vad det verkar i all evighet?

    • Det var en mycket cynisk sarkasm från min sida – en ödmjuk jämförelse hur man idag i många år i ”väst” dolt med avsikt hur mycket farliga, anti-demokratiska och våldsamma rörelser funnits sida vid sida med de ofta mest ädla enkla demokratiska människor, och alla som påpekat detta för alla klart och enkelt kontrollerbara faktum har avvisats som troll för Kreml och allt vad det hetat. Nu publiceras en smärre lavin i media om dessa högergrupper när våldet brutit ut -vilket de ukrainska och tillresta högerradikala gått och väntat på- när unga män från detta berömda demokratiska ”väst” gör till köttfärs på ukrainska baser som bombarderas med ryska raketer.

     Jag tror inte heller på någon som helst arvsynd -det finns mig veterligen väldigt många ryska och ukrainska familjer som haft äldre släktingar som varit blodiga hantlangare inom NKVD på Stalins tid.

     Men det är dags för personer, speciellt i Tyskland, som von der Leyen och Scholz att verkligen tala sant klarspråk att vi inte accepterar några som helst ukrainska nazist- och fasciströrelser som är de facto militärt aktiva statsföreträdare inom krigsmakten. KLART OCH TYDLIGT. Den som tiger är medskyldig och medlöpare!

    • Andersl anser ju att dagens Ryssland ärvt bördan och ska straffas för vad Sovjet-staten gjorde! Hur ska du ha det? Du får nog försöka komma ihåg din egen argumentation från tidigare.

     • Den nuvarande ryska ledningen är barn av den sovjetiska där Putin till och med beklagat att Sovjet gick under. Så det är egentligen inte så att den ryska regimen ärvt av den sovjetiska, den återtar mer och mer form av den sovjetiska.

      Jag är säker på att Stalin skulle vara nöjd om han kunde se hur Putin går vidare i hans fotspår.

     • I President Vladimir Putins oförglömliga formulering: ”Den som saknar Sovjet visar på att hen har ett hjärta. Den som vill att Sovjet Unionen återuppstår saknar hjärna”

      Värt att läsa är krönikan om de verkliga hoten mot världen – tips det stavas inte Ryssland eller President Vladimir Putin utan you know who
      https://nyadagbladet.se/debatt/eu-ett-hot-mot-hela-europa/

     • Lögnimperiets fotsoldat visar brist på logik 20 mars, 2022 At 11:40

      ”I President Vladimir Putins oförglömliga formulering: ”Den som saknar Sovjet visar på att hen har ett hjärta. Den som vill att Sovjet Unionen återuppstår saknar hjärna”

      Värt att läsa är krönikan om de verkliga hoten mot världen – tips det stavas inte Ryssland eller President Vladimir Putin utan you know who
      https://nyadagbladet.se/debatt/eu-ett-hot-mot-hela-europa/

      Absolut det dummaste jag läst idag.
      Det vänsterpåhittade pronomen ”h*n” existerar inte i Ryssland eller i det ryska språket.
      Ryssland eller ens det ryska folket vill inte ha all mondän idioti som vänsterpolitiker, och andra också för den delen, producerar i Västvärlden.

     • Lögnimperiets fotsoldat visar brist på logik 20 mars, 2022 At 11:40

      Fast när jag tänker efter är jag både glad och tacksam över du påminner om Vladimir Putins oförglömliga formulering.

      Jag verkligen hajade till när jag läste den första gången för några år sedan.
      Det är precis som vad vi i Sverige skulle kalla ”sunt bondförnuft”.

      I dag såg jag en film på Youtube om ”Rysslands vänner i världen”.
      Förutom mig själv är de faktiskt rätt många.
      Man kan direkt säga att alla länder som redaktören här under åren försvarat är just Rysslands vänner.
      För att ta exempel, Syrien under Bashaar Al Saad, Iran, Kuba samt inte minst Kina som förmodligen är den mäktigaste av vännerna.
      Men fler vänner tillkommer.
      Förmodligen Israel samt de facto många länder i Afrika.
      Sedan alla tidigare Sovjetländerna i Asien och Kaukasus.

      Så om vår västmedia, inkl. SVT Public Service, påstår att Ryssland skulle vara paria i världen så ljuger dom som vanligt.

    • Inte ansvarig, men som bekant, äpplet faller inte så långt från trädet. I mer jordnära begrepp, barn uppfostras och har sina föräldrar och släkt som sina förebilder och formas kulturellt efter dom. Barnen bor och lever i samma hushåll som sina föräldrar. Attityder och familjekultur förs vidare från föräldrar till barn.

  • SVT kan fortsätta att försöka springa från sanningen och som regim-media så är det deras uppdrag! Men har inte allt fler slutat titta på SVT och deras ”nyheter”?

 6. Vem kontrollerar ipo,..sypriss syrpriss..jo ’london’ o washington troligen, neobolsjevikerna där via sitt globalistkapade finanssystem vill kontrollera allllt, eller..

 7. Men att förbjuda RT och Sputnik, är ju EU-monstrets riktiga bottennapp,
  hur ids man, detta ständiga Bryssels EU-patrask, demokratin är villkorad. Dessa ryska kanaler är ju inte särskilt upphetsande, åt något håll, oför-klarligt, vilket kränkande förmynderi. Som transportförbudet under kriget, 1940-1943, samma”tysktågspolitik” och antisemitiskt rysshat som då, fast nu är det Nato som skall åka SJ 1 kl., som Wehrmacht och SS. Varför lär sig inte människan ?

 8. Allra först ska de ryska soldaterna dras bort från Ukraina. De ryska angriparna ska retirera ut ur landet de lagt i ruiner. Ukraina kommer att byggas upp med pengar från väst och bli ett anständigt land. Den ryska angriparstaten måste reformeras i grunden. Helt tydligt har Ryssland inte gjort upp med socialismen, militarismen och stalinismen. Det vansinniga angreppet och Putins groteska översittarattityd kommer i bästa fall att kosta honom makten, han är en internationell brottsling.

  Det är Ryssland som behöver moderniseras, inte dess militär, den behöver krympas, så att den inte kan passera landets gränser. Nkvd/kgb/fst-militärregeringen måste få ett slut, dess illegala lagar som hindrar yttrandefrihet och bara är till för att regeringen ska kunna ljuga utan opposition måste bort. Ryssland måste få ett legitimt diversifierat privatägt medialandskap där den som ljuger ställs inför möjligheten att få korten synade av alternativa nyhetskällor. Putindiktaturens monopolljugande har gjort Putins angreppskrig möjligt, på ryska folkets bekostnad.

  Sannolikt hamnar Krim i Ryssland, eftersom befolkningen är rysk, men Putin har redan ockuperat det, i strid med folkrätten. Sannolikt vill näringslivet ha business as usual, men det kommer inte att bli ett närmande mellan Europa och Ryssland med mindre än att Putin försvinner. Efter vad han har gjort är han helt omöjlig.

  Överfall på grannland, miljoner flyktingar, tiotusentals lemlästade ryska soldater på bårhus. Både katastrof och fiasko. Det går inte att skriva på något fredsavtal förrän ryssarna lämnat Ukraina. Ukraina hade inga kärnvapen och fick inte komma med i Nato redan redan före anfallet, så det förblir som som det var före Putins angreppskrig. Men det är inte Ryssland som ska bestämma Ukrainas framtid. Putins angrepp på Ukraina är ett försök att styra Ukraina mot befolkningens vilja, det har misslyckats. Ut med ryssen!

  • Så rätt, Ryssland ska inte bestämma Ukrainas framtida utveckling. På samma sätt som USA/NATO och västvärlden inte ska bestämma hur Ryssland vill bygga sin framtid.
   Det är i den knuten problemet finns att söka, där USA är den överlägsna stormakten, såväl ekonomiskt som militärt. Kan det vara så att där i kraft av den positionen finns ett inte alltid ädelt och rättfärdigt intresse.
   Det påstås att Ryssland bedriver ett propagandakrig för att nå framgång och förståelse för sitt anfallskrig. Och då bör vän av ordning ställa sig frågan hur jämnvikten är i förhållande till västvärldens möjligheter, genom politik och media, försöka påverka sina medborgare med sin ”sanning”.
   Betänk att ett mynt består av två sidor på samma sätt som det finns parter i en konflikt/krig.
   Och att konflikten/kriget förhoppningsvis skall ta slut och därefter skall parterna försöka leva sida vid sida i någon form av samförstånd, på vår redan hårt ansträngda planet.

   • USAs är inte den överlägsna stormakten. Kan inte ens vinna krig mot gerilla i sandaler utan förnedras. Samma sak med Nato – Nato är ett annat namn för USAs krigsmaskin egentligen.

    Istället för att simma i illusionernas hav kan du lära dig ett och annat genom att titta på denna video herr Olaf: https://www.youtube.com/watch?v=NFngc_8RiVc&t=354s

  • Allra först ska Ryssland säkra sin säkerhet genom att rensa ut nazisterna och genom att avväpna Ukraina ( samtidigt som Ryssland värnar om civilbefolkningens väl och ve – såsom det sker nu). När utrensningen av nassarna och avväpnandet av Ukraina är klar återstår följande saker att utföra för Ryssland att göra:

   1) Se till att Ukraina avsäger sig alla planer på att vara Nato medlem och att neutralitetsprincipen skrivs in i landets författning.
   2) Ukraina erkänner Novorussia som oberoende land/stat. Denna stat sträcker sig enda till Odessa.
   3) Krim är en del av Ryssland

   Utöver detta behöver Ryssland också ta mandat över delningen av det Ukraina som blir kvar. Dagens västra Ukraina få bli det nya Ukraina (det kan bli lite gnissel eftersom polackerna som låtsas vara Ukrainas vänner idag vill allra helst annektera Lviv regionen – Ryssland måste neka polackerna det nöjet). Ryssland MÅSTE ha sina soldater i Ukraina så länge Rysslands säkerhet kräver det. Den stora lärdomen för alla RYSSFOBER och de med agg och lömska planer på att omintetgöra Ryssland är detta: rör ni Rysslands så är detta er framtid. Det gäller lika fullt de största hoten mot Ryssland USA och sionisterna. Ni är förvarnade!

   Mer om den NÄRA FÖRESTÅENDE STYCVKNING av Ukraina kan vartenda RYSSOFOB läsa krönikan skriven av Dr. G Doctorow, en Rysslands kännarens av rang (alltså inte samling dussinören mediokra förstår-sig-påare som trängs i svenska medierummen)

   https://gilbertdoctorow.com/2022/03/19/the-coming-partition-of-ukraine/

  • Fast det ”västliga” alternativet är ju redan prövat fullt ut. Ukraina har haft västliga investeringar i den ukrainska oligarkekonomin i över 30 år – och förvandlat Ukraina till Europas fattigaste och mest korrupta land.

   Som jag sagt sedan länge – dessa krigshandlingar är en ren anti-Nato-manöver, den har egentligen ingenting som helst att göra med det ukrainska folket, kulturen, historien eller politiska systemet. Man slår ut möjligheterna för att Ukraina skall kunna förses med strategiska Nato-baser – om vi i dessa dagar får bortse från det bedrövliga emotionella bedömningarna.

   Ukraina är helt enkelt ännu ett amerikanskt geopolitiskt projekt som misslyckats – och som vanligt slutar det med ett våldscrescendo – som i Irak, Libyen, Somalia, Syrien – listan kan göras lång.

   Washington har kallt haft i baktanke just dagens utveckling, och haft med det i planeringen. Nu kan man börja slå sönder de europeiska och euroasiatiska kontaktytorna ekonomiskt och politiskt, för att förhindra den oundvikliga amerikanska internationella geopolitiska kollapsen.

   Dessa dagar visat en annan sak: globalismens död, och att den reella geopolitiska makten i världen nu definitivt övergått från ett anglo-amerikanskt perspektiv till Euroasien. Brzezinski-doktrinens mardröm om att de amerikanska Förenta staterna inte kan ha makt över Centralasien och att Ryssland och Kina gått in i en stark allians, har helt enkelt slagit in.

   För allt detta cyniska amerikanska ränksmideri får tyvärr ukrainska folket betala ett mycket högt pris.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here