Pöbeln vann inte!

12
3955

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag.

Den här artikeln i Unz Review] har skrivits av den kände bloggaren the Saker i USA, och publicerats 11 januari 2021. Rolf Nilsson har letat upp, översatt och skickat den hit. Tusen tack!

Jag återkommer med rapport om de många statskupper som USA stött mot parlament och regeringar i demokratiska länder.


Pöbeln vann inte!

Pöbeln vann inte! Det är så den förment konservativa FoxNews firade det påstådda nederlaget för en förmodad pöbel (mob). Se efter själv:

FoxNews visade äntligen sitt riktiga ansikte under valstölden, när de förklarade att Trump hade förlorat valet långt innan några bevis till stöd för denna slutsats förelåg. Det är nu klart att med några få undantag (särskilt Tucker Carlson) är FoxNews väldigt mycket på samma sida som CNN och resten av dem. Så vad var det som nyss hände och vad händer nu?

Amerikanerna i USA har hjärntvättats till att kalla saker de inte gillar, eller inte förstår, som ”socialistiska” eller till och med ”marxistiska”. Den sorgliga verkligheten är att de flesta nordamerikaner uppriktigt tror att Alexandria Ocasio-Cortez eller Bernie Sanders är ”socialister”, och när de ser moderna filmer fyllda med ”minoriteter” och hbtq-fanatiker – tror de att detta är ett yttring av ”kulturell marxism” ( en helt meningslös term, förresten!).

Det här är helt nonsens, varken marxismen eller socialismen har något att göra med BLM, Antifa, Nancy Pelosi eller Chuck Schumer (i själva verket premierar marxismen verklig lag och ordning!). Jag har inte tid och utrymme här för att diskutera marxismen, men jag tror att det finns ett analytiskt verktyg som vi kan låna från marxistiskt tankegods för att försöka förstå vad som nyss hände i USA. Låt oss börja med att ställa en enkel fråga:

Om ”mobben” inte vann, vem var det i så fall som vann?

Säkert inte det abstrakta begreppet ”lag och ordning”. För det första är det nu helt klart att vissa poliser medvetet släppte fram en (ganska liten) undergrupp av demonstranter, inte bara genom polisavspärrningar, utan även in i själva Capitolium. Det är inte precis lag och ordning, eller hur? Dessutom är det nu också klart att Ashli ​​Babbitt mycket medvetet sköts av en (till synes svart) polis som sedan snabbt fördes undan av myndigheterna. Inte precis lag och ordning det heller.

Inte heller vann det abstrakta begreppet ”demokrati” någonting den dagen. Många demonstranter spelades in, där de sa att Capitolium-byggnaden tillhörde folket, inte de människor som arbetade där för folks räkning. De har rätt. Men även om vi accepterar uppfattningen att de som gick in i byggnaden gjorde intrång, är det massiva övergrepp mot yttrandefriheten som omedelbart följde händelserna vid Capitolium ett tydligt tecken på att ”demokratin” inte vann den dagen. Mer om det senare.

Så vem vann?

Tja, låt oss se vem som firar och vem som nu kräver att bestraffande och till och med förtryckande åtgärder vidtas mot Trump-anhängare:

 • Demokraterna
 • Propagandamaskinen (the legacy corporate ziomedia)
 • Förkortningsmyndigheter och deras högsta tjänstemän (Letter Soup Agencies, t.ex. Federal Housing Administration (FHA))
 • De flesta av GOP-ledarna (grand old party=republikanerna)
 • Krigs-Lobbyn (inklusive massor av ex Cold Warriors)
 • Big Money [MIC (Military–industrial complex), Oil, Pharma, fängelseindustrin, etc.]
 • Israel-lobbyn (särskilt ADL – se här och här)
 • Den rysslandshatande lobbyn
 • Antifa / BLM / etc.
 • De många naturfreakarna som leder olika ”minoriteter”
 • Big Tech megabolag a la Google och Amazon

Listan är naturligtvis längre och den innehåller i stort sett alla människor som drabbats av det nu berömda Trump Derangement Syndrome (TDS, där man utan grund kritiserar Trump).

Vår lista ser ut som en cocktail av mycket olika skådespelare, men är det verkligen så?

Jag hävdar att om vi tittar noga på denna lista över möjliga ”vinnare” kan vi snabbt se att vi har att göra med en enda social kategori / grupp vars ”mångfald” bara är skenbar. Här är vad alla dessa grupper har gemensamt:

 1. De är numeriskt små, definitivt en minoritet
 2. De är väldigt rika
 3. De står mycket nära de verkliga maktcentrumen
 4. De delar samma narcissistiska (Neocon) ideologi för självdyrkan
 5. De drivs av samma hatbaserade, hämndens ideologi
 6. De bryr sig inte om folket i USA
 7. De vill ta bort den amerikanska konstitutionella ordningen

På grundval av dessa gemensamma särdrag tror jag att vi kan tala om en social klass förenad av en gemensam ideologi.

Naturligtvis, i den plutokratiska oligarkin (som USA i verkligheten är) har begreppet ”klass” förklarats som kätterskt och har ersatts av begreppet identitetspolitik – det bästa sättet för en härskande klass att

 1. gömma sig bakom en falsk illusion av pluralism och
 2. b) att söndra folket och härska över dem.

Jag har redan skrivit om vad jag anser vara en amerikansk version av den sovjetiska Nomenklaturan, en speciell härskande klass som var officiell i det (jämförelsevis mycket mer ärliga) sovjetiska systemet, men som alltid är dold för världen av USA: s härskare.

Det faktiska ordet vi använder är inte så viktigt: Nomenklatura, klass, kast, Etablissemang, befogenheter, djupa staten etc. – de närmar sig alla verkligheten hos ett litet gäng självutnämnda ”eliter” (i motsats till ”the deplorables”, de beklagansvärda) som härskar under total straffrihet och utan något som kontrollerar och balanserar, som mildrar deras de facto diktatur. En del välmenande människor började prata om ”1%” – vilket inte är dåligt, även om den faktiska siffran är ännu lägre än bara en procent. Andra använde ”Wall Street” (som i ”ockupera WS” -rörelsen) igen – inte ett dåligt försök att beskriva problemet. Oavsett vilka termer du väljer är det som är säkert att denna enhet har vad Marx skulle kalla ett ”klassmedvetande” som producerar en enda ”klassideologi” som kännetecknas av en extremt stark känsla av ”oss kontra dem”.

Förresten, även om jag inte håller med någon enda uppfattning om att Nomenklaturan i USA på något sätt skulle vara marxistisk eller socialistisk, håller jag väldigt mycket med om att dessa ”eliter” uppvisar en ideologisk iver som mycket liknar vad trotskister eller nazister vanligtvis uppvisar, särskilt när de konfronteras med de ”beklagansvärda” eller, som FoxNews säger, ”pöbeln” (det polska ordet ”bydło” – boskap – tydliggör mycket exakt detta förakt för massorna).

Faktum är att de ser oss alla som sin ”klassfiende”. Och det har de förresten helt rätt i.

Deras ideologi är messiansk, rasistisk, våldsam och hatfylld medan medlemmarna i denna amerikanska Nomenklatura ser sig själva som ’créme de la créme’, det ”utvalda folket”, vars ”öde” är att härska över den ”mörka och primitiva” ”mobben” .

Detta förakt för ”mobben” är något som ”liberaler”, när de beskriver sig själva, alltid försöker dölja, men som alltid kommer ut, vare sig det var i Ryssland 1917 eller 2021 i USA. Det finns förresten en konstig logik. Det går ungefär så här: ”vi är tydligt överlägsna plebes (plebejer, folket, pöbeln, mobben), men ändå verkar dessa plebes avvisa denna uppfattning, dessa plebes är därför en ”mörk pöbel” som absolut måste styras av oss”. Det underliggande antagandet är att plebes är farliga, de kan alltid skapa upplopp och hota ”oss”. Därav behovet av en polisstat.

QED (Quod erat demonstrandum – Vilket skulle bevisas ö.a.).

Vi minns alla hur Clinton-gänget var megasuper-säker på att Hillary lätt skulle besegra Trump. Och bara för att försäkra sig om att USA:s ”plebes” inte skulle göra något dumt, bedrev USA: s propagandamaskin (legacy corporate ziomedia) förmodligen historiens mest hysteriska propagandakampanj i sin kritikkampanj mot en kandidat, bara för att upptäcka att de ”beklagliga” inte röstade som de blev tillsagda att göra, utan att de istället röstade på ”Trump, The New Hitler”.

Vilken verkligt oförlåtlig förolämpning av dessa livegna (serfs) mot de mästare som Gud, eller ’Manifest Destiny’ (USA som Guds förlovade land), placerade ovanför dem!

Och precis som deras pseudo-liberala kollegor ur det förflutna, bestämde de amerikanska liberalerna att denna omröstning var ett slag i ansiktet, vilket förstås är helt korrekt (jag tror fortfarande att de flesta rösterna för Trump inte var röster för Trump, utan röster mot Hillary, det var så att säga ett gigantiskt “f ** k you!” från de upproriska livegna mot sina herrar. Och klassmedvetandet berättade för USA: s Nomenklatura att detta var ett uppror mot härskarna, en amerikansk “Jacquerie” (bondeuppror i Frankrike) om du så vill. Det här ”de livegnas uppror” måste slås ned omedelbart, och så blev det: Trump gav upp till de neo-konservativa på mindre än en månad (när han förrådde general Flynn) och ända sedan dess har USA: s Nomenklatura använt Trump som en ’president till förfogande’, som skulle utföra alla tänkbara galenskaper för att behaga Israel, och som sedan skulle bli avskedad. Och ändå står det nu helt klart att USA:s ”beklagliga” röstade på ”fel” kandidat igen! Därav behovet av en (väldigt dåligt dold) ”valstöld” följd av ett “lojalitetstest” (det är bäst att du stöder oss, annars …) vilket slutligen resulterade i den situation vi har idag.

Och vari, exakt, består då den situationen?

Enkelt uttryckt, den här gången har den amerikanska Nomenklaturan verkligen uppnått total makt. Inte bara kontrollerar de alla de tre officiella regeringsgrenarna, de kontrollerar nu också den fjärde, ”mediarummet”, med tillstånd av de amerikanska teknikjättarna, som nu öppet tystar alla som inte instämmer i den enda officiella sanningen, som den framställs av Propagandamaskinen. Detta är första gången i den senare amerikanska historien, där en liten hemlig grupp av ”djupa insiders” uppnår en sådan total kontroll över alla verkliga maktinstrument. De dåliga nyheterna är, att de vet att de är en liten minoritet och inser att de behöver agera snabbt för att säkra sitt grepp om makten. Men för det behövde de en förevändning.

Det är knappast förvånande att den amerikanska Nomenklaturan, efter att ha lyckats genomföra den falska flaggoperationen 9/11, inte hade några problem alls med att genomföra falsk-flaggoperationen ”Capitolium”.

Tänk på det: den lagligt organiserade och planerade protesten/demonstrationen från Trump-anhängare tillkännagavs minst en vecka innan den var tänkt att äga rum. Hur svårt var det för dem som ansvarade för säkerheten att se till att demonstranterna höll sig på en specifik plats? De säkerhetsansvariga kunde åtminstone ha gjort vad Lukashenko så småningom gjorde i Minsk: placera ut militär- och polisstyrkor runt alla viktiga symboliska byggnader och monument och säga ”du är välkommen att protestera, men tänk inte ens på att försöka att ta över statlig egendom ” (den metoden fungerade mycket bättre än att spöa upp demonstranter, som Lukashenko ursprungligen försökte). Men det vi såg var exakt motsatsen: i DC bjöds demonstranter in av poliser att passera förbi polisavspärrningar. Inte bara det, utan även de protesterande som kom in i Capitolium var uppenbarligen inte tillräckligt våldsamma, så det måste till  att en av poliserna fick skjuta en obeväpnad och uppenbarligen ofarlig kvinna och därigenom tillhandahålla det ”offer” som behövdes för att motivera hysterin om ”våld” och ”rättsstatsprincipen”.

Och det värsta är att det fungerade, till sist fördömde Trump ”våldet” och dem som, enligt Trump, inte representerade folket.

Den svåra sanningen är mycket enklare: stop the steal ”-demonstranter utövade inte något egentligt våld! Ja, de hade sönder några möbler, hade slagsmål med poliser (som ursprungligen bjöd in människor, bara för att sedan våldsamt vända sig mot dem med batonger, pepparspray och flash-bang-granater). Vissa rapporter säger att en polis träffades av en brandsläckare. Om det är sant, skulle det kunna utgöra ett fall av ’angrepp med dödligt vapen’ (enligt amerikansk lag kan alla föremål som kan användas för att döda betraktas som ett dödligt vapen när det används för det ändamålet). Men med tanke på den oavbrutna hysterin om vapen, NRA och ”beväpnade miliser” var detta uppenbarligen inte ett planerat mord. Slutligen dog några människor, uppenbarligen av naturliga orsaker, möjligen förvärrade av folkmassan, som trampade över varandra. Med andra ord dödade Trump-anhängarna inte medvetet, de kan på sin höjd anklagas för att ha skapat de omständigheter som resulterade i dödsfall. Det var inte mord. Inte ens i närheten. Vill du se hur ett planerat mord ser ut? Titta bara på bilderna av Ashli ​​Babbitt-mordet, utfört av något slags beväpnad tjänsteman. Det är ett verkligt mord, och det begicks av en beväpnad tjänsteman. Så vilken sida är mest skyldig till brott mot lagar och förordningar?

Dessutom kan inget moraliskt värde respekteras om det inte används allmänt och lika av/för alla. Vilket, med tanke på att USA: s djupa stat har engagerat sig i ett helt år av vilseledande massvåld mot hundratals oskyldiga amerikanska medborgare, gör det till ett otroligt hyckleri av de amerikanska liberalerna att nu fördöma ”mobben”. Uppriktigt sagt, så som jag ser det, bör alla amerikanska liberaler nu ”böja knä” inför de pro-Trump-protesterande och förklara att detta var en ”mestadels fredlig” händelse, vilket det, objektivt sett, faktiskt var.

Kommer inte att hända. Jag vet.

Vad som kommer att hända härnäst är att det kommer att bli ett brutalt slag mot yttrandefriheten i alla dess former. I själva verket, och bara för att använda en marxistisk uppfattning, innebär det nästa klasskrig.

Vi har alla sett Pelosi och resten av dem kräva att Trump, antingen avlägsnas av Pence och regeringen (25: e tillägget.), eller så kommer de att utlösa ytterligare en riksrättsprocess. För det första kommer Trump vid en riksrättsprocess inte att kunna ställa upp i valet 2024 (vilket liberalerna helt klart inser skulle vara en stor risk för dem). Men ännu viktigare är att förödmjuka honom, ge honom en läxa, visa honom en gång för alla ”vem som bestämmer”! Dessa människor frodas av hämnd och en seger räcker aldrig för att blidka dem, de hatar helt enkelt den som vågar motsätta sig dem och de vill statuera ett exempel på var och en livegen som vågar låta bli att lyda dem. Det är därför de alltid skickar ”budskap”, oavsett hur vaga: de vill mobba alla de ’deplorables’ på planeten till total underkastelse.

Men de slutar inte bara med Trump. Å nej! De kommer också att förfölja alla de livegna som vågade trotsa denna Nomenklatura och som motsatte sig den stora avvisningen av den amerikanska konstitutionen. Till exempel, i ett verkligt Orwellskt drag, vill NY State Bar (New Yorks advokatsamfund) nu utesluta Giuliani för att han agerat som Trumps advokat (inte ett skämt, kolla här). Vilket, med tanke på att Trump redan förlorat flera advokater tack vare sådan taktik, inte borde komma som en överraskning för någon: tydligen, i det ”nya 2021 Woke-USA” har vissa mer rätt till juridisk representation än andra.

Förvänta dig inte att ACLU (American Civil Liberties Union) protesterar förresten – lika skydd enligt lagen är inte ett ämne av intresse för dem.

Det är uppenbart att prioriteringen för folket vid ACLU är att krossa Trump och var och en som vågar försvara honom.

Å ena sidan är detta verkligen en absolut katastrof, för när USA: s härskande Nomenklatura går med på att lägga ner alla föregående anspråk på objektivitet, eller till och med anständighet, blir det definitivt fult. Å andra sidan är dock denna enorma ”coming out” från den amerikanska Nomenklaturan naturligtvis ohållbar (titta bara på historien, varje gång dessa människor trodde att de hade krossat ”plebes”, slutade det med att de senare stod upp och visade sina förmodade ”mästare” till dörren; detta kommer att hända här också).

Sist men inte minst, låt oss hålla en annan viktig sak i åtanke: även om du absolut hatar Trump, borde du verkligen inse att det inte bara är ”valet” som stulits, det var hela USA: s konstitutionella ordning. Medan vi ofta fokuserar på SCOTUS (Högsta domstolen), bör vi inte glömma bort de många lägre domstolar som visade en total frånvaro av mod eller värdighet och som gav efter för de hysteriska kraven från USA: s Nomenklatura. Det är omöjligt att ha ett land under rättsstatsprincipen när domstolarna undviker sin skyldighet att upprätthålla nämnda rättsregel för att i stället låta politisk opportunism gå före lagens bokstav och anda.

Dessutom, när begrepp som ”laglig” och ”olaglig” förlorar sin mening, hur kan *någon* handling alls anses vara olaglig eller straffbar?

Här är, bara som ett exempel, den ämbetsed som avlagts av alla domare i högsta domstolen: (betoning tillagd)

”Jag, [NAMN], svär på heder och samvete att jag kommer att utöva rättvisa, utan att ta personliga hänsyn, och utan att skilja mellan fattiga och rika, och att jag troget och opartiskt kommer att fullgöra och utföra alla skyldigheter som åligger på mig som [TITEL] enligt USA:s konstitution och lagar. Så hjälpe mig Gud.”

Och detta är vad varje medlem av USA: s väpnade styrkor svär: (betoning tillagd)

”Jag, (namn), svär högtidligt (eller bekräftar) att jag kommer att stödja och försvara Förenta staternas konstitution mot alla fiender, utländska och inhemska; att jag kommer att vara trogen och lojal mot densamma; och att jag kommer att lyda orderna från USA: s president och orderna från de som är utsedda officerare över mig, enligt föreskrifter och ’Uniform Code of Military Justice’. (Så hjälpe mig Gud).”

Det krävs inte ett geni för att räkna ut att SCOTUS (Högsta domstolen) nu är i händerna på en liten hemlig grupp människor som helt klart är ”inhemska fiender” mot USA: s konstitution.

Slutligen kommer här vad som står i inledningen till självständighets-förklaringen: (betoning tillagd)

”Vi anser att dessa sanningar är självklara,

– Att alla människor är skapade lika, att de är begåvade av sin Skapare med vissa oförytterliga rättigheter, att bland dessa finns liv, frihet och strävan efter lycka.

– Att, för att säkerställa dessa rättigheter, regeringar inrättas bland män, där man härleder sina rättsliga befogenheter utifrån de regerades samtycke

Att varje gång någon form av regering blir destruktiv beträffande dessa ändamål, är det folkets rättighet att ändra eller avskaffa den och att införa en ny form av regering, lägga grunden till sådana principer och organisera dess befogenheter i en sådan form att den verkar att mest sannolikt bringa åstad deras säkerhet och lycka. Klokhet kommer att faktiskt säkerställa att en sedan länge etablerad regeringsform inte bör förändras av obetydliga och övergående orsaker; och följaktligen har all erfarenhet visat att mänskligheten är mer benägen att uthärda lidande, därest det onda är uthärdligt, än att korrigera sig genom att avskaffa de former som de är vana vid. Men när en lång rad av övergrepp och maktövertagande, som ständigt strävar efter samma mål, uppvisar en form för att förminska dem till att hamna under absolut despotism, är det deras rätt, det är deras plikt att störta en sådan regering och att tillhandahålla nya väktare för sin framtida säkerhet.

Jag tror inte att det finns något behov av att spilla ytterligare krut på detta och jag kommer helt enkelt att sammanfatta det så här:

Den regim, som snart kommer att ersätta Trump-administrationen, är en olaglig ockupationsregering med starka band till utländska intressen (och då menar jag inte Kina eller Ryssland!), och som alla de som tjänstgjort i den amerikanska militären har avlagt en ed att motsätta sig ; det här är precis den sortens ockupationsregim, som unionens fäder förutsåg i sin självständighetsförklaring. Dessutom har rättsstatsprincipen tydligt kollapsat, åtminstone på federal nivå, detta bör ge staterna större rörelsefrihet att motstå dekreten från den här nya regimen (åtminstone de stater som fortfarande är villiga och kan motstå, jag tänker på TX och FL här). Ledarna för denna amerikanska nomenklatura förstår detta, åtminstone i någon mån, och vi bör inte förvänta oss någon anständighet från dem; vi bör inte heller förvänta oss någon nåd. Hämnd är det som driver dessa ideologi- och hatfyllda människor, vilka avskyr och fruktar resten av mänskligheten, eftersom ingen är villig att dyrka dem som sina ”härskare och herrar”. Men detta är också början på deras slut.

Slutsats: nu är vi alla palestinier!

Det är sant att ingen ”pöbel” vann på Capitolium, såvida vi inte hänvisar till den (utskämda, hatade och värdelösa) kongressen som ”pöbeln”. Och naturligtvis inte ”folket” eller demonstranterna. Den enda verkliga vinnaren i hela denna operation var USA:s djupa stat och USA:s Nomenklatura. Men de vann inte något krig, bara den inledande striden i ett krig, som kommer att vara mycket längre än vad de i sin okunnighet föreställer sig.

Jag har sagt det många gånger, Trump förstörde verkligen USA externt, när det gäller världspolitik. Demokraterna har gjort samma sak, bara internt. Till exempel är Trump den som arrogant ignorerade rättsstatsprincipen i internationella angelägenheter, men det var Demokraterna som förstörde rättsstatsprincipen i USA. Det var Trump som med sina upptåg och narcissistiska hot ’urbi et orbi’ (för staden (Rom) och för världen, ur en påvlig välsignelse) som förstörde all kvarvarande trovärdighet för USA som land (eller till och med för det anglozionistiska riket som helhet), men det var Demokraterna som verkligen bestämde sig för att sabotera själva det politiska system som tillät dem att ta makten i första läget.

Vad som kommer därefter är det olagliga regerandet av en olaglig regim, vilken kom till makten genom våld (BLM, Antifa, Capitoliums falsk-flagg operation). Detta kommer att vara som en sovjetisk gerontokrati (Gerontokrati kallas en styrelseform där befogenheterna hos makthavarna huvudsakligen baseras på hög ålder ö.a.) med senila figurer som låtsas vara vid makten (tänk Biden mot Chernenko här). Med tanke på de namn från den gamla Obama-eran, som nu är aktuella för framtida kabinettsposter, kan vi satsa på två saker: de nya härskarna kommer att vara lika onda som de kommer att vara grovt inkompetenta, främst på grund av deras stora brist på utbildning (även Nuland och Psaki är tillbaka, som det ser ut!). Biden-administrationen kommer att likna Kerenskys styre i det ”demokratiska” Ryssland: kaos, våld, massor av tal och totalt socialt och ekonomiskt kaos. Nästa avgörande och till och med skrämmande fråga är nu: vad kommer att ersätta den amerikanska versionen av en Kerensky-regimen?

Det är alldeles för tidigt att svara på den här frågan, men vi bör åtminstone börja tänka på den, så att vi inte blir helt tagna på sängen.

Men fram till dess kommer ”inhemsk terrorism” återigen att bli det spöke som vi får höra att vi skall frukta. Och, som alla goda pojkar och flickor vet, är det bästa sättet att hantera ett sådant fruktansvärt hot om ”inhemsk terrorism” att demontera konstitutionens första och andra tillägg. Att ha korrupta kängurudomstolar på alla nivåer, från nivån för små fordringar till Högsta domstolen, kommer att hjälpa till i denna strävan. Naturligtvis kommer det att finnas motstånd från de ’beklagansvärda’ som fortfarande älskar sitt land och sin konstitution.

Men oavsett hur lång tid det tar (kan handla om årtionden) och hur våldsam denna konfrontation kommer att bli (och det blir den, om så bara för att regimen i grunden behöver fler falska flaggor för att överleva!), Vad som kommer att hända med denna ockupationsregim är detsamma som hänt med alla sådana genom historiens gång (kan det vara anledningen till att historia inte lärs ut längre?).

Som den ryska poeten och sångaren Vladimir Vysotsky skrev ”det är omöjligt att trampa på själar med stövlar” (сапогами не вытоптать душу).

Nu är vi alla palestinier. Och vi, liksom de, kommer att vinna!

 

 

 


 

Föregående artikelPfizer, Ursula von der Leyen och frågan om 35 miljarder euro korruption
Nästa artikelBelmarsh Tribunal om Julian Assange och yttrandefrihet i Washington! Lyssna!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. ”(i själva verket premierar marxismen verklig lag och ordning!)”

  Ja, det gör ju marxisterna när de väl lyckats greppa makten.
  Men det måste vi betrakta historiskt för det lär knappast hända igen.
  Ingenting tyder på det i alla fall.
  Men när marxister verkar utom ”proletariatets diktatur” är de mindre benägna till att verka för lag och ordning.
  Och det är ju ganska så givet eftersom det är det här samhället, som faktiskt är vår vardag som helgdag, marxister vill störta i sammanbrottet.
  Samt att jag tycker mig se ju mer socialistinriktad politik i det här landet desto närmare blir kaos.
  Men inte bara här, för det verkar precis samma förhållande i USA och övriga västvärlden också för den delen.
  I Storbritannien verkar det som allt höll på att spåra ur och därför lämnade de EU i hopp om att få större frihet att skapa ett bättre samhälle själva.
  I tider som de här, är det synnerligen intressant att någon drar sig ur och tackar nej till samarbete som annars politiker i allmänhet har tyckts sig se vara den bästa vägen till demokratin.
  Och för det måste eventuell opposition tystas vilket framgår av inlägget ovan.

 2. Stort tack till Rolf Nilsson för översättningen av denna artikel av ”TheSaker” som hör till de allra bästa han skrivit. ”The Saker” måste vid det här laget känna sig mer än nöjd över att han inte ansökt om amerikanskt medborgarskap om det någonsin ingått bland hans överväganden. Militär utbildning och boende i Florida, det borde för de flesta ha lett till ett sådant beslut.

  Européer kunde luta sig tillbaka och njuta av showen om det inte vore för att den amerikanska eliten blir alltmer desperat och kan låta sin paranoia gå ut över oss alla. I den bemärkelsen är vi alla palestinier, vilka förhoppningsvis ursäktar liknelsen, eftersom vi i övrigt är mycket privilegierade.

  Att Trump utmanövrerades kan för oss kvitta lika. Den permanenta regeringen som Peter Ford kallar den är tillbaka vid rodret och det är kanske lika bra. Ingen kan bättre än de rasera landets internationella anseende och i den vevan även tvinga Europa att äntligen börja ta sitt eget ansvar och inte gå i ockupationsmaktens ledband. Ett tecken på detta var investeringsavtalet med Kina som påpassligt undertecknades medan kaoset i Washington pågick. Därtill fortsatte arbetet med Nordstream 2 och Navalny förpassades med pompa och ståt tillbaks till fängelset i Ryssland. Atlanticisterna i Europa jublar men jublet kan komma att fastna dem i halsen.

  • ”Att Trump utmanövrerades kan för oss kvitta lika”
   oss?
   Vilka är det?

   Jag tycker du har så alldeles rätt i att Donald Trump ”utmanövrerades”.
   Ett mycket väl valt uttryck som det förvånar mig jag inte läst någon annanstans än mindre tänkt på det själv.
   Men för mig kvittar det inte alls lika.
   Och inte för arbetare i USA heller.
   SVT har en special inne nu på hemsidan som jag läste med inlevelse.
   Jag tyckte jag kunde identifiera mig med den mannen.
   Levde enkelt och det närmaste var det viktigaste.
   Ett ljusår från en välbeställd storstadselit med ambitioner att förändra hela världen därför utrymme finns om man begränsar sig i det perspektivet.*
   Och nej, jag är inte palestiner. Jag är svensk arbetare, liksom Todd, West Virginia i USA är en nordamerikansk arbetare samt föralldel palestiniern som kan vara en palestinsk arbetare.
   Men det är liksom den enda vi har gemensamt.
   Allt annat är avstånd. Längre och kortare.
   Men för mig är avståndet kortare till USA än till Israel/Palestina.
   Precis som avståndet är kortare till min syster i andra änden av Sverige än någon i huset på andra sidan gatan.
   Solidaritet kan aldrig bli jämlik för så fungerar inte människor i en miljö av olika kulturer, religioner och länders traditioner.
   Sådant är bara möjligt i en teoretisk drömvärld.
   Påtvingade försök kommer genast föda motstånd.
   Donald Trump är möjligen borta från politiken men inte motståndsrörelsen har står för.
   Och anledningen är att de progressiva krafterna har på senare decennier verkat precis som de ägde hela världen.
   Med finanskapitalet på sin sida så blir allt genast så mycket enklare.
   Effektivare hjälp kan de progressiva knappast få.
   Även när det gäller och erövra demokratiska val.

   *Jag läste i en motortidning tidigare ikväll och som hette Racing och var från 1948.
   En blaska på 8 fattiga sidor och tryckt på vanligt tidningspapper. Nu gulnad förstås.
   Men där i ”ledaren” jämfördes storstadselitens Stockholmscentrering som fixerade vid olympiader och internationella sportevenemang och inte ens gav minsta notis om ett motocross race någonstans i Sverige som lockat över 6000 människor i publiken. Många på den tiden.
   Jag tänkte genast när jag läste att motsättningen mellan storstad och landsort inte alls är någonting nytt.
   Centerpartiet är ett parti som flyttade till storstaden när familjejordbruken på landsbygden dog ut.
   Ett landsbygdparti i storstaden vilken framtid har det?
   Det borde bli problematiskt med identiteten tycker jag.
   Vilka samhällsfrågor ska man då lyfta och fokusera?

   https://www.svt.se/special/i-huvudet-pa-trumpsupporten-todd/

 3. Naomi Klein påpekade redan i ”Chockdoktrinen” att kaos och kriser används som täckmantel för att backa mänskliga fri och rättigheter och öka de ekonomiska klyftorna. Den s.k. Pandemin är det mer långtgående exemplet, som dessutom till viss del är global. En pandemi som orkestrerats fram av media speciellt i västvärlden, för att få stopp och på alla de demonstrationer och oroligheter som präglade 2019: Klimat – kvinno- och välfärdsdemonstrationer. Globala media som styrs av den rika 1%-en.

  • Att kriser används som täckmantel för att backa mänskliga fri och rättigheter håller jag helt med om. Det har ju blivit något av USAs signum att framkalla kriser för att ta kontroll. I Mellanöstern finns många exempel som Syrien, och USA har försökt i Tibet, Xinjiang, och Hong Kong. I Sverige har man lyckats mycket bra med att skapa kriser med massinvandringen, de falska ”flyktingarna” kommer ju just från områden där USA skapat krig, och dessutom utövar man påtryckningar mycket framgångsrikt. Ni upplever ju själva just nu hur mänskliga fri och rättigheter alltmer inskränks i Sverige, pandemilagen, censur, stängda bankkonton, och sajter som SwebbTV som släcks ner, samtidigt som USAs hat-propaganda flödar genom svenska media. Var inte naiva, det är tydligt koordinerade ansträngningar.

 4. USAs undergång är nära förestående det menar PC Roberts. Och världen tycker att det är ljuvlig musik för örat
  ” For years I have been cataloging America’s decline into collapse, not merely economic collapse from economic concentration and the offshoring of jobs and investment, but also the collapse of the belief system that created some unity among a diverse population. Today not only is the economy done for but so is the belief system that sustained social and political stability.

  America no longer exists. A geographical entity exists of diverse peoples and interests, but not a country, much less a nation.

  a simple question suffices: If the election was not stolen, why is it impermissible to raise the question? Explanations that are off limits to investigation and public discussion are unlikely to be true. The reason they are off limits is because they cannot withstand examination. You don’t have to go back far in time to get a long list: Assassinations of JFK, RFK, and MLK, Waco, Oklahoma City Bombing, 9/11, Saddam Hussein’s weapons of mass destruction, Iranian nukes, Assayd’s use of chemical weapons, Russian invasion of Ukraine, Russiagate, 2020 electoral fraud, January 6 Trump Insurrection. … A country in which explanations are controlled is a country in which people live in lies.”

  http://thesaker.is/americas-demise-is-near-at-hand/

  • PC R är på ett sätt naiv.
   Han verkar inte ha orkat svälja faktum att nomenklaturan bryr sig inte det minsta om landet och dess invånare.
   Parasiterna har en hel värld att suga ut, och har gjort det mycket länge. Varför skulle de bry sig mer om usoniska uteliggare än om indonesiska dito? Folk som folk.
   Deras medbrottslingar, lakejer och marionetter styr merparten av världen.
   De flesta av deras ”allierade” är länder militärt ockuperade efter nederlag eller fulspel.
   De kan ostraffat råna vilken bank eller vilket företag som helst i nästan hela världen genom att döma ut ”sanktioner” för uppdiktade brott (det är bara att koka ihop någon bestämmelse skräddarsydd för ändamålet).
   De kan dessutom låta sedelpressarna rulla hur snabbt som helst – och gör det – för att ”betala” det som det inte kan stjäla.

   Folkgemenskapen Förenta Staternas infrastruktur m.m. kan gå under, plutokraterna kommer att fortsätta att ange kursen för de ”regerande” torpederna.

   Den dag då Berlin och Tokyo m-fl. däremot visar i praktiken att ”nog är övernog”, den dagen är det fara å färde.
   Man skall aldrig underskatta vad psykopater som känner att de håller på att tappa greppet kan hitta på.
   Å andra sidan har historien visat att, förutom att råttorna alltid flyr från sjunkande skepp (just nu lämnar många företag Donald Trump åt sitt öde, efter att ha gjort sig en hacka på hans namn), det finns alltid gott om folk som vill inget hellre än att ge ingen för gammal ost.

   Krigspartiets sorti riskerar därför att bli betydligt blodigare än Trumps (minst en nedtrampad person, några hjärtattacker, minst 1 självmord, 1 polis nerklubbad med en brandsläckare, och bara ett skott, därtill från en polis, i allt småpotatis i ett land nerlusad med allsköns vapen och som ”stoltserar” med en skrämmande mordstatistik till vardags).
   De som nyligen lätt sig luras (”They have been played like a piano” skrev en bloggläsare) den 6 januari kan bli surdeg till nästan vad som helst när de väl kryper ur fängelserna.

   • Diktaturer kommer historiskt alltid till en brytpunkt, då dom antigen faller sönder eller folk reser sig. USA tycks snabbt närma sig den punkten nu, och drar Sverige med sig ner. I öster bygger man, i väst demolerar man.

 5. https://theduran.com/is-fidel-castro-justin-trudeaus-biological-father/

  Jag ber om ursäkt, men var skall man klämma in en rolig historia dessa dystra tider. Med en notis som kanske är helt fejkad. Men även om den är fejkad är den ett intyg på att allting var bättre förr.

  Kanadensare medverkar allmänt på sajten theduran. De spekulerar i om premiärminister Trudeau är Fidel Castros son. Och har ett kul bildmaterial, varav den svartvita videon av de två är ännu bättre. Faktum är att Justin Trudeau inte alls liknar den folkbokförde fadern Pierre. Faktum tycks även vara att Trudeaus och Castros trivdes väl tillsammans. Att mamma Trudeau hade frisinnade vanor och att Fidel var damernas gunstling. Det som videon inte nämner är att även Pierre var damernas gunstling. Justins mor kan således ha haft motiv för att komma ikapp med vänsterprassel. Kanske utan att tänka på en fullträff. Men det händer ju att söner bara liknar sina mödrar utan att utomstående varit inblandade. Förr sade man på landet där motsvarande hände oftare än sällan att ”man ser att husbonden varit hemma när Kalle blev till”.

  Men som sagt, förr kunde man krypa i säng med dem som propagandan betecknade som farliga fiender. Och gjorde man inte det, kunde man åtminstone mötas under muntra former.

 6. Utmärkt översättning av en intressant text.

  Visserligen är ”det är omöjligt att trampa på själar med stövlar”, men nomenklaturan kan trampa sönder själar med hög arbetslöshet, segregering, fulmedier och lydiga tjänstemanna-lakejer… tills folket inser in belägenhet… och slutar gynna dem.

 7. Ibland känns det lite väl apokalyptiskt hos The Saker numera, kanske mer hos några andra som skriver hos honom. Klart att läget är upphetsat, men han har ju skrivit kallare analyser tidigare om småsaker som ett möjligt tredje världskrig.

  Angående fruntimret som sköts är det svårt att klaga: som tidigare anställd i krigsmakten borde hon veta att det kan vara förenat med livsfara att ta sig in genom en sönderslagen dörr till ett område med första klassens skyddsobjekt när det står beväpnade vakter på insidan. Inte blir det bättre om man bär en ryggsäck, som innehåller … vad? Och ”svart” polis?? Hade det varit bättre med en vit polis som avgav verkanseld (det kanske inte fanns tid att ropa ”halt”, och ”halt, innan jag skjuter skarpt”), eller hade det också varit fel – då kanske det hade varit patriarkatet som var elakt!

  Pepe Escobar har som vanligt gjort en mer läsvärd reflexion över läget i Washington just nu. http://thesaker.is/baghdad-on-the-potomac-welcome-to-the-blue-zone/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here