Project Icebreaker banar väg för total kontroll över pengarna (det monetära systemet)

8
1335

 

Denna viktiga artikel har publicerats på https://steigan.no/2023/04/project-icebreaker-skal-bane-veien-til-den-totale-kontrollen-av-pengesystemet/?utm_source=substack&utm_medium=email

Vad är då BIS?
Wikipedia skriverBank for International Settlements förkortas BIS är ett samarbetsorgan för 60 (2012) centralbanker, däribland Sveriges riksbank. Organisationen grundades 1930 av centralbankerna i BelgienFrankrikeStorbritannienItalien och Tyskland samt av två privata bankkonsortier från Japan och USA för att hantera Tysklands betalning av krigsskadeståndet efter första världskriget enligt Versaillesfredens och Youngplanens villkor. BIS har 1930-2003 använt guldfranc som valuta vid internationella avtal. Idag fungerar BIS som ”centralbankernas centralbank”. I Europa har BIS arbetat för upprättandet av en europeisk centralbank med BIS som en supranationell organisation på nivån ovanför denna bank.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements

Läs gärna

Och artiklar av ”Ronny i Ronneby” som Sverige är ingen rättsstat!?

I boken ”USA som världspolis, 2013, av Ulf Karlström ges en mer detaljerad och annan beskrivning av BIS. Se nedanför artikeln!

Basel - Bank für internationalen Zahlungsausgleich3.jpg

Bild: Av Taxiarchos228 – Eget arbete, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35738804

Från rapporten Project Icebreaker

Många har trott att centralbankerna ska skapa en centralbanksvaluta – till exempel ett FED COIN, men det är inte det som händer, skriver en läsare till oss. ”Vad som händer är att bankkontosystemet bara överförs till EN central nod, ICEBREAKER. Alla får ett konto som finns i The ICEBREAKER istället för en lokal bank – och snip snap snut – alla dina pengar är statskontrollerade, programmerbara och fullt övervakade.”

Vi har tittat på vad Project Icebreaker är. Den presenteras av Bank of International Settlements (BIS). Vi citerar från dokumentet från BIS:

Project Icebreaker avslutar experimentet för en ny arkitektur för gränsöverskridande detaljhandel CBDC

Bank for International Settlements (BIS) och centralbankerna i Israel, Norge och Sverige har avslutat Project Icebreaker, som studerade de potentiella fördelarna och utmaningarna med att använda digitala centralbanksvalutor (CBDC) i internationella betalningar.

Ett samarbete mellan BIS Innovation Hub Nordic Centre, Bank of Israel, Norges Bank och Sveriges Riksbank testade projektet den tekniska genomförbarheten av att genomföra gränsöverskridande och valutatransaktioner mellan olika experimentella CBDC-system för detaljhandeln.

Som beskrivs i rapporten syftar Project Icebreaker till att utforska ett specifikt sätt att koppla samman inhemska system (en så kallad hub-and-spoke-lösning). En gränsöverskridande transaktion delas upp i två inhemska betalningar, som underlättas av en valutaleverantör som är aktiv i båda inhemska systemen. Därför behöver detaljhandels-CBDC aldrig lämna sina egna system.

För centralbanker som överväger implementering av CBDC i detaljhandeln ger resultatet av Project Icebreaker en djupare förståelse för de teknologier som kan användas och de tekniska och politiska val som finns tillgängliga. Projektet förutsätter minimala tekniska krav för att kunna integrera inhemska system som körs på olika teknologier (som var fallet med proofs-of-concept som används av de tre centralbankerna), vilket främjar skalbarhet, interoperabilitet och enkelhet.

Rapporten från projektet finns här: Project Icebreaker: breaking new paths in cross-border retail CBDC payments

Projektledaren för Project Icebreaker sammanfattar så här:

Project Icebreaker är unikt i sitt förslag. Det tillåter först centralbanker att ha nästan full autonomi i utformningen av en inhemsk detaljhandels-CBDC. Det ger sedan en modell för samma CBDC som ska användas för internationella betalningar. Cecilia Skingsley, chef för BIS Innovation Hub

Och vår observanta läsare avslutar:

Nu kan vi se det här projektet, allas bankkonton som kontrolleras av staten, rullas ut. I nästa omgång kommer det att kopplas till social kredit, politisk övertygelse, kön, ålder etc.”

_______________________________________________________________________

6.7. BIS och Basel-överenskommelserna (Utdrag ur boken ”USA som världspolis”).

 

Bank for International Settlement (BIS) bildades i Basel 1930 och har kallats ”den mest exklusiva, hemlighetsfulla och mäktiga supranationella klubben i världen” (Brown 2010). BIS är en privat bank som ägs och kontrolleras av flera av världens viktiga centralbanker. Den har en mycket viktig roll i det finansiella systemet, då den uppställer regler för bankverksamheten internationellt, de så kallade Basel-regleringarna. Enligt ekonomen Liu (2002) innebär detta att de olika länderna tvingas ”gå i samma takt för att tjäna de mycket sofistikerade globala finansmarknaderna, oberoende av behoven hos de enskilda ländernas ekonomi. Den nationella ekonomiska policyn underkastas vinstintressen hos privata finansiella institutioner och framtvingar privatiseringar. BIS regleringsverksamhet har som främsta syfte att stärka de internationella privata bankerna, även om detta drabbar enskilda länders ekonomi. I detta ingår IMF och de internationella bankerna som regleras av BIS i samma lag” (Brown 2010.)

 

1974 bildades ”Basel Committee on Banking Supervision” av de tio ledande medlemsländerna (av nu totalt 55), och den sätter regler för banker globalt, inkluderande krav på kapital och reserver. År 1988 utfärdade BIS nya riktlinjer och höjde kravet på kapital från 6 till 8 % av den summa som fick lånas ut (Basel I). Vid denna tid var Japan världens främsta långivare, men landets banker var inte väl kapitaliserade. Krav från BIS bidrog till recession i Japan, med minskade fastighetspriser och flera banker gick i konkurs eller nationaliserades, och USA:s ekonomiska makt stärktes i relativa termer. Stora internationella banker såg ett kryphål i möjligheten att placera i olika finansiella instrument som derivat utanför balansräkningen, och därigenom ta stora risker. Basel II-överenskommelsen från 2004 var tänkt att täppa igen detta kryphål, men trädde i kraft först november 2007, då börsen i USA stod som högst. Effekten på USA:s banker var likartad den som drabbade Japans banker tidigare under Basel I. Reglerna medförde genast brist på krediter och minskade lånemöjligheterna.

 

Basel III (Riksbanken 2013, Hoenig 2012) är en regleringsstandard för banker gällande kapital och likviditet som uppkom efter finanskrisen 2008–2009 och beräknas av OECD kosta ungefär 0,05 till 0,15 procent i årlig BNP- tillväxt. kapitalkrav höjs och reglerna för vad som får räknas in i kapitalet skärps. Tidigare fick bankerna inräkna exempelvis goodwill. Förhoppningen är att finansiella bubblor bli färre och kriser mer sällsynta, men bankerna har hela 10 år på sig att övergå till de nya reglerna.  De hårdare kapitalkraven väntas medför högre kostnader för bankerna som dessa i sin tur väntas föra över på kunderna i form av högre räntor och avgifter. Faller bankens kärnprimärkapital under 7 procent begränsas bankens möjligheter att lämna aktieutdelningar.

 

Sålunda har de ekonomiska kriserna tvingat fram en viss skärpning av riktlinjerna för de stora globala finansaktörerna och bankernas kapitalhantering och verksamhet, där kostnaderna förväntas drabba kunderna. Syftet är att minska risken för nya större ekonomiska kriser, men den långsamma takten i genomförandet och det förhållandet att derivathandel och andra finansiella riskfyllda operationer inte har minskat gör att man kan ifrågasätta om regleringarna är tillräckliga. Och Basel III ifrågasätts redan av den etablerade ekonomins experter, t.ex. i en artikel i Financial Times 12/12 2012. Författaren Thomas Koening är vice ordförande i “The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)” som inrättades av kongressen i USA 1933 och är den centrala finansiella institutionen som garanterar bankkunders insättningar på upp till 250 000 dollar i bankerna i USA. Han skriver ”De upprepade Baselreglerna förlitar sig alla på ekonometriska modeller och försöker att uppskatta risken på en skala från mycket hög till ingen. Med detta system hade de 10 största amerikanska bankerna ett totalt Basel-kapital på i genomsnitt 11 procent under 2007 i början av den finansiella krisen. De högsta cheferna för dessa banker var säkra på att vara väl kapitaliserade. Men med hjälp av en mer trovärdig metod var kapitaliseringen endast 2,8 procent före krisen, och två globala storbanker låg på mindre än 2 %.”

 

Författaren menar att man bör ersätta de föreslagna ohanterliga och komplexa Basel III-reglerna, med regler som kräver 10 % kapitaltäckning. ”Om finansmarknaden haft eget kapital på den nivån år 2008 skulle krisen ha varit mycket mindre allvarlig och mycket mindre kostsamt för allmänheten. Basel III:s genomförande har skjutits upp, och det innebär möjligheter att öka kraven och förbättra den, annars kommer vi att behöva Basel IV.”

 

 

 

Föregående artikelAlla vänner av fred och Sverige bör protestera mot DCA!
Nästa artikelGe Israel rött kort i fotboll!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Utvecklingen idag är kusligt likt den som ledde till nazismens frammarsch förra seklet. En autokratisk och totalitär icke vald centralmakt på olika nivåer tar allt hårdare grepp om yttrandefriheten, ”Chat Control”, privata finanser, massövervakningen stärks i steg, allt hårdare styrning och kontroll av individen. Individens och folkets möjligheter att påverka blir allt mindre.

  Den enda som går i motsatt riktning är Kina. Folkstyret fungerar, och elektroniska transaktioner görs lokalt mellan enheter som mobiler, inte via en central dator, vilket gör att de likt fysiska kontanter inte går att övervaka. Kina kommer inte att införa en central övervakning och anledningen är enkel. Då kommer folk inte att använda digital valuta, men Kina vill ha utveckling och framsteg. Ett massövervakning system som det som växer fram i Europa och USA kommer att stoppa utvecklingen.

  —Kinesiska staden Changshu planerar att betala anställda med digital yuan
  https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3217996/chinese-city-changshu-plans-pay-employees-using-digital-yuan

  Det är just därför som Sverige allt mer släpar efter och idag ligger mellan tio till tjugo år efter utvecklingen i Kina, och halkar allt mer efter. Sverige välstånd byggdes av svenska ingenjörer.

  —DN Debatt. ”Svenska ingenjörer håller inte måttet”
  https://www.dn.se/debatt/svenska-ingenjorer-haller-inte-mattet/

  Idag är dom på utdöende och den svenska levnadsstandarden och välfärden rör sig mot ett U-land. Det politiska och samhällssystemet tillåter inte att folket agerar mot sönderfallet.

 2. Bra att denna skumraskorganisationernas skumraskorganisation synas i sömmarna. Den tillsammans med nato och mediemonopolet, är västvärldens största hot mot sig själva och mot omvärlden. Tyvärr pratas det om centralbankerna, som om de vore självständiga. Så har aldrig varit fallet, och därför kunde banditorganisatipnen Bis bildas. 1698 tog rotschildarna över bank of england. De hade då gjort en generalrepetion i Amsterdam några årtionden innan. 1913 gjorde de det igen och bildade Fed, tillsammans med bl a rockefellarna. Därefter har alla centralbanker köpts upp (statsobligationer och dammsugning av ländernas aktiebörser), utom 5st och vilka länder kan det vara.. Ja det är bara att titta i västpressen och vilka stater de hatar mest. Libyen var det senaste landet de förstörde av denna anledning. De försöker i Syrien.

  Nsdap arresterade en rotschildare i Österrike och därefter slängde de ut dom fr Tyskland och Österrike.1938 Därför startade väst kriget mot Tyskland. Av samma anledning som de startade kriget mot Tyskland 1914, Tysklsnd skulle inte få sälja sina överlägsna varor på den internationella marknaden. Det går ju emot vad som står i talmud, att bara talmudister ska få äga (jmf wef och klaus schwab) och totschildarna och rockefelerna är ju övertygade ultratalmudister..

  Av samma anledning startade de kriget mot Napoleon, Andrew Jackson bröt sig loss fr dom, de mördade Jfk av denna anledning. Och många fler, troligen Stalin också pga att han bröt sig ur centralbanksgreppet.

  Alla krig fram till nu, har varit om detta. Å det yttersta handlar det om kontroll över Människan självt. Därför är kontrollen över finans, media, militär det primära för denna psykopatgrupp. Samt är utsuddandet av nationalstatsgränser, så de kan agera obehindrat, lika viktigt. Av detta följer också att de betraktar Patrioter som deras främsta motståndare

  • 1698 stämmer inte och inte heller 1798.
   Möjligtvis senare.
   Det är en delmängd av anglosaxernas opinionsbildare som påstår att Andrew Jackson var patriot och Alexander Hamilton förrädare.
   Lyndon Larouche-kretsen som är en annan delmängd av anglosaxernas opinionsbildare (och enligt min mening betydligt bättre informerade) anser tvärtom att det var Hamilton som var patrioten av dem och att Jackson var fel ute.
   Saken hänger samman med att Hamilton i unga år var lejd som brittisk agent och med att USA senare för att kunna bygga infrastruktur medelst inhemsk finansiering värvade brittiska storfinansen som innehavare av bankaktier.
   Detta förenklar kritikerna till att det var förrädiskt. Men det handlade ju om att stärka den egna utvecklingen och att låta utländska parter ha gemensamma intressen med en sån utveckling i stället för att dessa intressen kunde ha bekämpat USAs utveckling.
   Den beskrivna problematiken hänger ihop med allt det övriga du säger och är därför inte tillförlitligt.
   Den delmängden av anglosaxerna som driver den opinion du återger går i samma fotspår som den frimurarmakt som byggde upp både zionism och nazism och som påstod saker om Rothschilds separata makt och den delmängden av anglosaxerna har egenintresse av att isolera judar så att de tvingas lyda anglosaxerna.

 3. ’Project Icebreaker’ är bara en av många projekt inom digitala centralbankspenga-området*:
  https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc.htm
  * CBDC central bank digital currency

  Detta ger mig en dålig magkänsla och kluvna känslor. Jag är en förespråkare av SVENSKA digitala riksbankspengar s k E-krona, som komplement (absolut inte ersättning) till fysiska (analoga) kontanter (SEK). Samtidigt är jag synnerligen kritisk till att Sverige ska ansluta sig till Euron (€).

  Håller vi nu på att manipuleras in i euron ’bakvägen’ vi digitala centralbankspengar (CBDC) och E-euro?
  230403 Betalningsutredningen säger nej till e-krona
  https://www.finansliv.se/artikel/betalningsutredningen-sager-nej-till-e-kronan/
  ”Ytterligare ett skäl att avvakta är att EU nu närmat sig att införa en digital e-euro, där lagförslag väntas senare i år.
  »Detta väcker frågan om en digital euro på längre sikt kan innebära att euron används för betalningar i Sverige i större omfattning. En sådan utveckling skulle kunna göra penningpolitiken mindre effektiv och försvåra arbetet med finansiell stabilitet«, står det i rapporten.”

  Se även denna rapport från Atlantic Council:
  https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker

  Inte minst upplever jag det mycket oroande hur Näringslivets och kapitalets marknadslobbyister (Timbro, SNS, SweFinTech, Nordic Public Affairs, etc) tillåts tillskansa sig nästintill påverkansmonopol.
  https://www.globalpolitics.se/en-handfull-foretag-kontrollerar-global-propaganda/

  Direkt efter att enmansutredaren Batra [M] 2023-03-31 just presenterat sitt betänkande Betalningsutredningen – rena beställningsjobbet åt de privata bankerna och näringslivet,
  https://www.kontantupproret.se/kontantupproret-nyheter-2022/utredning-om-kontanter-ett-bestallningsjobb-fran-bankerna/
  – deltog hon i ett möte arrangerat av Näringslivets lobbyorganisation SNS
  https://www.sns.se/om-sns/
  https://www.sns.se/om-sns/fortroenderad/
  https://www.sns.se/om-sns/styrelse/
  med bl a:
  • vice Riksbankschef Aino Bunge, som i höstas tog över som vice riksbankschef efter E-krona förespråkaren Cecilia Skingsley
  https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/tal-och-presentationer/2021/skingsley-vi-behover-uppdatera-och-modernisera-vara-betalningstjanster/
  som gick till – just det – ny chef på BIS Innovation Hub:
  https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022/cecilia-skingsley-blir-ny-chef-for–bis-innovation-hub/
  • Björn Segendorff, rådgivare på BIS Innovation Hub (för vilken CBDC är en av 6 huvudinriktningar).
  211103
  https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021/beju-shah-blir-chef-for-bis-nordiska-innovationscenter-i–stockholm/

  En annan lobbyorganisation SweFinTech
  https://www.swefintech.se/om-oss
  var tidigt ute och försökte påverka utredningen redan från början. Den leds av EU-förespråkaren Louise Grabo, Centerpartiets ungdomsförbunds förste vice ordförande och generalsekreterare för branschorganisationen för svenska FinTech-företagen.

  Den 1 okt 2019 började Louise Grabo [C] på
  lobbyorganisationen’Nordic Public Affairs’:
  https://nordicpa.se/2019/10/01/louise-grabo-borjar-pa-nordic-public-affairs/

  I en artikel för ’Nordic Public Affairs’ (NPA)
  https://nordicpa.se/om-oss/
  https://nordicpa.se/medarbetare/
  skrev delägaren i NPA,
  https://nordicpa.se/2019/12/16/partnergrupp/
  Timbros f d VD Marcus Uvell
  https://nordicpa.se/employee/markus-uvell/
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Markus_Uvell
  https://www.resume.se/kommunikation/media/markus-uvell-far-sparken-efter-sd-umgange/
  den 31 aug 2020 om Louise Grabo:
  https://nordicpa.se/2020/08/31/louise-grabo-gar-vidare-till-betydelsefullt-eu-uppdrag/
  ”Mina erfarenheter från Nordic Public Affairs kommer jag ta med mig och dessa tillsammans med mina tidigare politiska erfarenheter kommer vara avgörande i Bryssels korridorer, säger Louise Grabo.”

  Den 11 juni 2021 skrev hon i sin lobbyorganisation SweFinTech,
  https://www.swefintech.se/post/första-mötet-med-betalningsutredningens-kansli-och-sakkunniga
  ”Utredaren ska bl.a. … ta ställning till behovet av att Riksbanken ger ut digitala centralbankspengar m.m.”

  ”För SweFinTech är viktiga ingångsvärden innovation och konkurrensneutralitet på betalningsmarknaden men även tillgången till den finansiella infrastrukturen. Detta kan bl.a. gälla tillgången till företagskonto som föreningen idag ser som ett problem för många fintech-bolag.”

  ”Under hösten [2021] kommer fördjupningar i olika ämnen ske med hjälp av de sakkunniga. SweFinTech ska inför dessa möten se till att förankra och ge möjlighet för medlemsbolagen att komma med inspel inför de olika träffarna.”

  BIS har inrättat en innovationsknutpunkt, ’BIS Innovation Hubs’ (BIS IH), som ska fungera som en särskild plattform för att förvärva expertis och utveckla teknik och digitala innovationsprojekt till förmån för centralbanksvärlden.

  BIS Innovation Hubs nordiska center (BIS IH)
  https://www.bis.org/about/bisih/locations/se.htm
  driver för närvarande ett projekt som undersöker säkra och motståndskraftiga CBDC-system (digitala centralbankspengar). En kritisk arbetsström i detta projekt handlar om tillhandahållande av offline-funktionalitet av CBDC-system.
  211103
  https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021/beju-shah-blir-chef-for-bis-nordiska-innovationscenter-i–stockholm/

  I början av maj 2023 kommer BIS IH vara värd för ett tekniskt symposium om CBDC i Stockholm under projekt Polaris:
  https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/polaris/invitation.htm

 4. ’Svenska’ politiker är så djupt insyltade i oegentligheter (sedan mordet på Palme har det accelererat bortom vansinne, han försökte bromsa det värsta och vi vet vad som hände) att de som ska representera vårt Land konstruktivt h e l t har upphört med det. Även om de skulle vilja, så får de inte. Så mkt makt har psykopatgruppen skaffat sig över västvärldens länders ”politiker”. De är inte många kärnindivider men de har tillräckligt med påtryckningsmedel på v a r j e sk politiker och högre tjperson i varje västland, för att dessa lydigt ska göra som de blir tillsagda. Det är detta som är grundproblemet i västvärlden, bl a. För att kunna genomföra sitt maktövertagande i t ex Sverige (och de är där till 80%) måste de ha lydiga stooges, bl a, och det blir vårt problem

 5. 2021 köptes Bankgirot upp av bankernas gemensamma betalplattform P27.

  I januari 2022 beskrevs bytet till ny betalningsplattform lika revolutionerande
  ”som om att Sverige skulle byta ut hela sitt järnvägssystem”:
  https://carlnorberg.se/2022/01/12/svenskt-betalningsinfrastrukturbyte/

  Se min tidigare kommentar ovan om Batras
  lunchmöte med Näringslivets lobbyorganisation SNS, direkt efter sin presentationen av Betalningsutredningen den 31 mars. På mötet deltog även P27:s VD Paula de Silva:
  https://snskunskap.libsyn.com/sveriges-framtida-ekosystem-fr-betalningar

  230425 (I går) skrev Finansliv:
  Det nordiska banksamarbetet P27 skulle skapa ett nytt betalsystem för att ersätta Bankgirot. Storbankerna har investerat 700 miljoner kronor i projektet. Men nu drar P27 tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen.
  https://www.finansliv.se/artikel/p27-laggs-pa-is-har-kostat-700-miljoner/

  Hund begraven?

 6. För mig framstår försvaret av medborgarnas rätt till DIREKT BETALNING med befriande verkan (= med kontanter) som ett lika viktigt försvar av friheten, och mot övervakningssamhället, som försvaret mot sådana övergrepp mot YTTRANDEFRIHETEN som vi ständigt blir påminda om, t ex mot Julian Assange.

  De flesta svenskar är så duktiga på engelska att ’svengelskan’ tar över mer och mer. De flesta förstår detta inslag,
  https://youtu.be/DUHnC4DQS1M
  och för de som likt mig inte kan se den direkt finns alternativ (från ännu fri press):
  https://nyadagbladet.se/analys/digital-centralbanksvaluta-framtidens-verktyg-for-social-kontroll/

  Värdens bästa preventivmedel är ett glas vatten. Inte före, inte efter, utan i stället för.

  Jag är varken emot engelska, vatten eller e-krona – tvärtom. Men INTE I STÄLLET FÖR!
  D v s svenska språket, erotiska förlustelser, fri press, tryckfrihetsgrundlagen och egenkontrollerade kontanter.

  ”Frihet är det ädlaste ting
  som sökas må all värden kring.”
  https://svenskadikter.com/Biskop_Thomas_frihetsvisa

  Make love – not war!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here