Alla vänner av fred och Sverige bör protestera mot DCA!

0
173

Denna brev-text har jag fått från Björn Backengård i Göteborg för publicering i Global Politics. Det gör jag gärna. Jag har satt rubriken ovan.  Har tidigare publicerat andra texter om DCA av honom. S

https://www.globalpolitics.se/nej-till-dca/

”Till:

— riksdagsledamöter

— regeringsmedlemmar

— politiska partier lokalt

— en rad andra mottagare

Det militära avtalet DCA mellan USA och Sverige har inget med Nato att göra. Även den som stödjer Nato-medlemskapet bör gå emot DCA. Riksdagen beräknas rösta om avtalet någon gång i maj–juni.

NÅGRA PUNKTER UR DCA

USA får lagra militär materiel här, och vi får inte veta vad som lagras och vad som transporteras med fordon, flyg och fartyg.

Amerikansk militärpolis kan uppträda lite var som helst.

Svenskt rättsväsende får stå tillbaka för amerikansk rätt.

Med mera. Avtalet är ren underkastelse.

OCH VAD FÅR SVERIGE?

I remissvar från Människorättsorganisationen Accoun skriver man:

”Vi noterar också att i den följande avtalstexten kan vi inte hitta någon riktig beskrivning om att Sverige får en försvarsgaranti från USA eller något som hindrar USA från att starta krig från svensk mark.”

När USA gör Sverige till uppmarschområde för deras krig mot Ryssland, så kommer det att utsätta Sverige för stor fara.

AVTALET

Här finns avtalet samt länkar till mer information, bland annat om remissvar och gjord polisanmälan:

https://www.folkkampanjenmotnato.se/Kap01_NyhKomm/Y2023/K_2023-12-07_DCA.html#Kol3

BROTTSBALKEN 19 KAP, 3 §

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/#K19

Avtalet DCA

1. är ren underkastelse;

2. utsätter Sverige för stor fara.

Tack till Människorättsorganisationen Accoun som pekade på Brottsbalken 19 kap, 3 §. Där läser vi:

”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling med främmande makt …”

KAN DU UNDERSÖKA?

Kan du undersöka vad som händer med inlämnade polisanmälningar mot personer som förhandlade fram avtalet DCA? De kan ha begått brottet trolöshet vid förhandling med främmande makt.

Överväg egen polisanmälan.

Kan du nå ut till andra med vad du finner? Det finns bra alternativa medier och bloggar.

RIKSDAGSLEDAMÖTER NÄRA DIG

Du föreslås kontakta riksdagsledamöter från din valkrets. Kalla hem dem för diskussion om DCA. Här hittar du dem. Klicka på foto:

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamoterna/

Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se
Björn Backengård: Remissvar till DCA
Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA!
Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga!
Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete.
Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november
Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!”
Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag”
Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet.

Föregående artikelProtester mot Israels krig mot Palestina slås ned hårt i USA
Nästa artikelProject Icebreaker banar väg för total kontroll över pengarna (det monetära systemet)
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here