Sverige är ingen rättsstat!?

31
2255
Detta inlägg kan ses som respons av Ronny i Ronneby på f d moderatledaren Batras beställningsjobb för bankmaffian: Betalningsutredningen:

Och utgår också från omfattande egen erfarenhet! Samt är en mer utförlig analys i frågan än Ronnys inlägg i detta ämne nyligen.

SVERIGE ÄR INGEN RÄTTSSTAT
Jag
är en 65-årig pensionär med naturvetenskaplig akademisk bakgrund som blivit socialt isolerad efter att först
• som hänvisad till kontantbetalning,
  skriftligen förvägrats anlita kommunens
  enda bilprovning,
• och sedan fått telefon, internet och e-post
   oförberett nedsläckt (kopparförbindelse) i
   början av pandemin (mars 2020).
Alla sover
Inte ens våra lagstiftande riksdagsledamöter inser vidden av hur den privata finanskartellen ekonomiskt gisslantagit hela det svenska folket.
Myndighetsövergrepp
Det får som konsekvens att oskyldiga vanliga utsatta människor (som jag fattigpensionär utan pension men med digitalt utanförskap) blir lovligt villebråd för myndigheter att diskrimineramobba och bestraffa.
Mobbad av svenska myndigheter
• Jag har inte fått pension på 10 månader
  för pensionsavier går inte att lösa in.
• Jag blev rånad av min bank så att Allmänna
   Reklamationsnämndens chefsjurist fick
   ingripa och se till så jag fick tillbaka mina
   pengar.
• Då jag utsattes för diskriminering genom
   att jag förvägrades betala min vårdavgift
med den grundlagsskyddade svenska
   statsvalutan utsattes jag av regionen för
   myndighetsövergreppet utmätning som
   fick undanröjas av domstol.
• Då jag skriftligen krävde att regionen
   skulle följa svensk lag [1], lyda svensk
   domstol [2]och diarieföra skrivelsen [3]
   blockerade landstingsdirektören
   personligen diarieföring i nästan en månad
   och jag fick ny utmätning(och
   betalningsanmärkning) i samma ärende två
   dagar efter nämndens ordförande
   ombesörjt diarieföring. Även andra
   utmätningen undanröjdes två år senare av
   Kronofogden och båda anmärkningarna
   blockerades i samtliga databaser.
• 2021 vägrade Skatteverket (SV) att ta emot
   min kvarskatt och året efter utsattes jag för
   verkställd utmätning för 2 211 kr som
   SV därefter vägrade låta underkasta
   rättslig prövning.
• Från 28 mars i år utsätts jag för ny
   utmätning av kvarskatt 1 852 kr samtidigt
   som jag som fattigpensionär betalat in så
   mycket skatt att jag ska få 20 000 kr
   tillbaka på skatten. Hur ska någon
   pensionär överhuvud taget kunna betala
   om de förvägras pensionsutbetalning?
Utredningen är en skam för Sverige  
Det i fredags redovisade betänkandet om statens roll på betalningsmarknaden av förra moderatledaren Batra är ett partiskt beställningsjobb åt den mäktiga bankkartell som riggat den för dem lukrativa betalningsinfrastrukturen, i stället för ett opartiskt uppdrag åt svenska folket.
Dyr betalningsförmedling
Jag är trött på att tvingas använda
 • Kronofogden som betalningsförmedling,
 • och domstolar för att få upprättelse.
Riksbankens lagstadgade monopol
Den svenska grundlagen är sedan början av förra sekelskiftet mycket tydlig [RF 9:14]:
14 §   Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.
Två typer betalningsmedel
I och med den elektroniska och digitala erans intåg kan betalningsmedel uppdelas i två grupper:
 • 1 Analoga (statsvalutor) och
 • 2 Digitala (vars penningmängd skapas
                       ’ur luft’ av privata banker)
E-krona och kontantplikt
Med en förtydligad svensk lagstiftning borde det vara självklart: att båda typer av betalningsmedel (som även fungerar som värdebevarare);
• analoga (kontanter) och
• digitala (e-krona)
ska skapas (SEK) och utges av Riksbanken.
1 Analoga betalningsmedel (statsvalutan)
   =  fysiska ’kontanter’ (sedlar och mynt)
   Svenska statsvaluta = riksbankspengar
2 Digitala betalningsmedel
   • digitala riksbankspengar (E-krona)
Då måste bankkrediter (affärsbankspengar)
underkastas den svenska statsvalutan så att riksbankens finansiering tryggas genom seignorage.
Wikipedia:
Riksbankens ställning som centralbank härrör från 1897 när den första ”Riksbankslagen” antogs samtidigt med en lag som gav Riksbanken exklusiv rätt att trycka sedlar. Bakom beslutet låg upprepade krav på att de privata bankerna skulle upphöra med att utfärda sedlar då det ansågs att vinsterna från tryckandet av sedlar skulle tillfalla det allmänna.
Nu har privata bankkartellen under lång tid tillåtits att rigga betalningsinfrastrukturen så att den svenska statsvalutan, i avsaknad av E-krona, begränsats till enbart fysiska kontanter, som de med kontroll allt mer kväver.
Det leder bl a till att skattebetalarna får kompensera de uteblivna mångmiljonbeloppen till Riksbanken samtidigt som privata finansvärldens feta katter lapar i sig mångmiljardvinster varje kvartal.
Ifall ensamutredaren Batra [M] företrätt svenska folket (opartiskt och objektivt som en utredare ska vara) hade hon kunnat föreslå sådan lagstiftning via Betalningsutredningen att medborgares;
• rätt till egenkontrollerade värdebevarare,
• rätt till statsvaluta som betalningsmedel, garanterats oberoende av typ (analog/digital) och med lagstiftad KONTANTPLIKT som garant för att inga medborgare diskrimineras eller straffas beroende av för situationen ’fel’ betalningsmedel.
För vidare läsning
Magasinet Paragraf
Läs denna delvis raljerande beskrivning av hur bankerna tillåts kapa det svenska betalningssystemet.
Riksdagsledamot 
Lyssna på f d polisinspektör nu riksdagsledamot Torsten Elofssons utomordentligt insiktsfulla anförande den 19 oktober 2022 (direktlänk):
Se även hans motioner om Digitalisering och om Kontantlöst samhälle.
PRO Gävle
Svensk Webb TV (SwebbTV)
• 230331 Jesper Johanssons intervju av
   Batra
• 230330 mitt deltagande i Ring SwebbTV
Se gamla inslagen med mig här:
 
• 220914 SwebbTV Nyheter
• 220929 SwebbTV om Digitalt Utanförskap (mitt inlägg)
• 221006 SwebbTV 00:52:10 – 7. Ronny Stark
Diskriminering genom att inte få betala med kontanter på ex bilprovning och vården.
Föregående artikelPaasikivi, Putin och andra: Synpunkter på ”USA-läckan”
Nästa artikelSaudiarabien följer Iran och samtycker till att ansluta sig till SCO 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. Jag rekommenderar er, speciellt ni som anser Sverige vara en rättsstat och demokrati,
  att läsa boken
  Likhet inför lagen
  av Christian Diesen❤️ 2005.

  Jag säger, inget har förändrats sedan dess, tvärtom.

  Principen om likhet inför lagen är djupt rotad i Sverige, både i det allmänna medvetandet och i lagstiftningens grundprinciper. Men hur fungerar det i praktiken? Är det acceptabelt att tillämpningen skiljer sig mellan stad och land, att domarens kön spelar roll eller att faktorer som kön, klass och etnicitet får avgörande betydelse för rättsprocessens utgång? Slutsatserna i Likhet inför lagen bygger på tusentals faktiska domar och är den första större studien som belyser den pågående strukturella diskrimineringen inom rättsväsendet.

  I inledningskapitlet presenterar jur. dr Claes Lernestedt en historisk och rättsfilosofisk översikt av principen om likhet inför lagen. Sedan följer en genomgång av kriminologisk forskning om institutionell diskriminering av personer med utländsk bakgrund sammanställd av fil. dr Tove Pettersson. Professor Christian Diesen redogör för tidigare opublicerade forskningsrapporter som visar på såväl negativ särbehandling av invandrare, barn, kvinnor, handikappade obs! tillägg av mig är pesionärer, sexuell läggning, fetma… då tillhörande arbetarklassen oftast de med sämst ekonomisk ställning, som positiv särbehandling är direktörer, poliser, advokater obs! tillägg av mig läkare, tandläkare, politiker, myndighetspersoner, kungahuset etc. helt enkelt borgarklassen och dess lakejer.
  Fil. dr Torun Lindholm presenterar avslutningsvis internationella och egna socialpsykologiska rön när det gäller fördomar och omedveten diskriminering.

  Christian Diesen❤️ var professor i processrätt vid Stockholms universitet.

  Claes Lernestedt är universitetslektor i straffrätt vid Örebro universitet.

  Torun Lindholm är universitetslektor i socialpsykologi vid Mälardalens högskola.

  Tove Pettersson är universitetslektor i kriminologi vid Stockholms universitet.

  • Stort tack Carina.
   Ditt tips är synnerligen intressant.

   Min upprördhet handlade ursprungligen om • ’Kontantdiskriminering’ men den växande insikten om det jag numera snarast vill kalla • ’Det svenska rättshaveriet’ har gjort mig förtvivlad med stora inslag av vanmakt. Den redan allvarliga diskrimineringen hade kunnat ses som ett misstag som rättsapparaten i en fungerande rättsstat bara hade att rätta till.

   RÄTTSHAVERIET
   Utmärkande för korrupta samhällssystem är att mäktiga krafter (ekonomiska, politiska, militära, religiösa, mm) tillåts diktera villkor och lagstiftning utom räckhåll för juridiska försvarare av de mänskliga rättigheterna.

   Det tog ett världskrig att rätta till de nazityska Nürnberglagarna med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som följd. Lärdomarna (om bl a diskriminering) finns inskriven i den svenska grundlagen som RF 2:19. Forskare, som professorn i mänskliga rättigheter Lena Halldenius och docent Moa Petersén, har reagerat (se även länken i artikeln):
   https://portal.research.lu.se/sv/projects/cash-mänskliga-rättigheter-och-social-hållbarhet-i-övergången-til

   Jag upplevde själv en märklig händelse då jag som nämndeman var med om ett beslut med en domare under förmiddagen och med en annan domare i ett identiskt ärende som berörde ett annat län under eftermiddagen. Jag uppmärksammade den senare domaren på att domsluten var rakt motsatta och att jag vägrade godta detta. Detta ledde till att det ena domslutet fick rivas upp (enligt särskilt förfarande). Denna gången undveks en uppenbar exponering av bristerna men det är fortfarande oklart för mig vilken av de båda rättstolkningarna som faktiskt var rätt.

   KONTANTHAVERIET
   Även här varnar experter, som t ex MSB:s expert Joeri van Laere:
   https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/varning-for-det-kontantlosa-samhallet

   Sammantaget har jag, genom det jag ofrivilligt tvingats in i, fått anledning att adressera följande:
   • Pension (hindrad utbetalning i 10 mån)
   • Diskriminering (utestängd från vård mm)
   • Bestraffning (utmätning)
   • Kontantplikt (som i Danmark)
   • E-krona (lagligt skapad digitalt bet.med.)
   • Direkt betalning (eget val utan 3:e part)
   • Kontanters beredskapsfunktion

   Jag undrar, vart har de NUTIDA rättslärde tagit vägen?

 2. Kina är intressant. Elektroniska betalningar har i vissa områden blivit mycket vanliga, med det finns ett lagligt krav att alla måste ta emot kontanter. Förra året blev ett fall välkänt. En grönsakshandlare vägrade ta emot kontanter för omkring 10 kronor. Blev anmäld, och debiterad en ”administrativ avgift”, som parkeringsböter, på 30,000 kronor. Folk häpnade över bötessumman, men ville han bestrida beloppet kunde han göra det direkt eller via domstol. Han betalade.

  Alla elektroniska betalningssystem i Kina sköts av privata företag som Weixin-WeChat, men staten experimenterar i begränsad utsträckning med elektroniska kontanter. Dessa kontanter är precis som fysiska kontanter inte möjliga att spåra och övervaka. Skulle dom vara möjliga att övervaka skulle folk vägra att använda dom, och regeringen vill främja utveckling.

  I det svenska föreslagna systemet kontaktar mobilen en central dator där överföringen sker direkt mellan två bankkonton. Så fungerar även Swish i Sverige. Transferering sker alltså i en central dator mellan två bankkonton, och därmed kan varje transaktion spåras till innehåll, plats och person. Övervakas. Dessutom har man lagt till biometrisk kontroll, genom fingeravtryck. Det blir ett totalitärt perfekta massövervakning system. Video.

  CBDC beautifully explained and how it affects You!
  https://www.youtube.com/watch?v=DUHnC4DQS1M&ab_channel=ScatteringtheL.I.G.H.TMinistries

  Elektroniska betalsystem är annorlunda i Kina och bygger på Octopus systemet i Hong Kong. Man stoppar in Octopus koret i en maskin, lägger i kontanter i maskinen, och kontanterna transfereras till kortet. Kontanterna finns nu endast på kortet och kan inte spåras. Koret är inte registrerat mot en person, och vem som helst kan använda det för att betala så länge det finns kontanter på kortet. Koret ger även en lite kredit på ungefär 50 kronor.

  Pengarna finns alltså på mobilen, eller ett kontantkort, som inte är knutna till en person. Tappar man mobilen eller kortet är det samma sak som att tappa plånboken. Överföring sker inte mellan mellan två konton på banken genom att kontakta en central dator, utan lokalt mobil till mobil med Bluetooth.

  Vad som händer är att elektroniska pengarna fungerar precis som kontanter, transfereras lokalt, och kan inte spåras.

  Man laddar alltså kontanter på kontantkortet eller mobilen med kontanter från banken eller genom en kontant maskin, och den som håller i mobilen eller kortet kan sedan spendera det utan att det registreras när, var eller av vem.

  Det finns alltså system om inte kan användas för massövervakning, men Sverige vill inte ha dom

  Liknande gäller för system som Huawei och Weixin-WeChat. Det är därför Sverige försöker stoppa dom och förbjuda dom. Dom kan inte missbrukas för massövervakning.

  https://media.wired.com/photos/636302865ca6e79a517309e6/master/w_2560%2Cc_limit/Chinas-Digital-Currency-Has-A-Slow-Start-Business-1232784739.jpg

 3. Jag ställer två klargörande motfrågor;
  1) till Carina och Ronny: nämn då 5-10 länder som saknar den katalog med uppräknade problem och som då är ”äkta” rättsstater? Vilka länder är då sålunda avsevärt bättre rättsstater än Sverige?

  2) I Karl W:s värld har tydligen Kina inga och begår heller inga och aldrig några misstag. Begår då Kina aldrig några fel i det egna rättssystemet?

  • Johan de N.
   Du behöver inte jaga oss för att vi tycker annorlunda, jag och Ronny jämför inte i våra kommentarer, Sverige med andra länder och därför blir din motfråga obesvarad, i alla fall av mig. DU! borde ge oss några exempel på ”äkta”
   rättsstater eller öppna ditt hjärta och berätta varför du blir så upprörd när vi kritiserar
   det du älskar…tydligen anser du vi har fel och du har rätt, för Sverige enligt dig, är om jag förstått rätt, en äkta rättsstat, demokratisk sådan.

   Jag har levt i Grekland och Tyskland (Väst)
   då inte rättsstater eller demokratiska, så än idag. I ett kapitalistiskt system existerar inte
   lika inför lagen.
   I Sverige som medlem i EU har folkets vilja ersatts av teknokrater och allt för många olika överstatliga organisationer. Ekonomi blir juridik och mänskliga rättigheter för individer, blir rättigheter för kapitalet. Missnöje och liknöjdhet ökar i samhället när möjlighet till delaktighet och inflytande i ”demokratin” betraktas som
   meningslös.

   Mänskliga rättigheter betyder rätten till liv, de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ska tillåta oss att fullt ut utveckla och använda våra mänskliga kvaliteter, vår intelligens, våra talanger och vårt samvete, och att tillfredsställa våra andliga och övriga behov. Dessa rättigheter och friheter följer med mänsklighetens allt större krav på en tillvaro, där varje människas värdighet och värde blir respekterat och skyddat.

   Neoliberalismen lyckades förskjuta rättighetsbegreppet till att också innefatta frihet för företag, egendom och kapital. Det sker en konstitutionalisering av marknadsprinciper. En fundamental förändring med vittgående konsekvenser, som
   rätten att flytta egendom och pengar mellan länder, kapitalflykt som mänsklig rättighet, för vilka? Mänskliga rättigheter görs till företagens och kapitalets rättigheter. Målet är ett fullständigt skydd för privat kapital och möjlighet för överstatliga organisationer att upphäva och ogiltigförklara nationell lagstiftning som eventuellt försöker begränsa dessa egendomsrättigheter.
   Marknaden står över demokratin. I neoliberalismens värld är
   människor abstrakta ting som kan exploateras.
   Sverige är innbäddad i vackra ord och högstämda fraser,
   den sätter vissa av samhällets intressen före andras, därmed existerar inte ”lika inför lagen.”
   Sverige har en svag demokratisk grund, desto starkare bas har skendemokratin.

   • Carina L!
    Så kloka slutrader du skriver i din text.
    Och till hjälp att upprätthålla maktens frihetsbegrepp att välja har medborgarna numera accepterat rådande ordning som ett mål dem själva också söker uppnå.
    Inte nog med detta accepterar ”vi” dessutom att med våra liv försvara systemet genom utföra dödande krigshandlingar mot våra likasinnade i systemet på andra sidan där det också råder en liknande maktordning . Därtill inte nog med detta måste varje individ underordna sig systemet medels tvång utifrån en bestraffande lagstiftning.
    Inte var det ett sådant samhälle våra pionjärer tänkte sig när marken bröts för att påbörja arbetet mot frihet, jämlikhet och rättvisa.

   • Carina – det Du skriver är mycket viktigt. Jag delar det mesta av Dina, som sagt, viktiga syn- och ståndpunkter.

    Men jag träffar ofta människor som inte kan separera hur det demokratiska och politiska systemet fungerar visavi det juridiska som är helt skilt från det första: självständigt.

    Alla samhällen har sina brister och felaktigheter, som mestadels är orsakade av det politiska systemets aktörer.

    Men att påstå att länder som Sverige och Västtyskland (i alla fall från sent 1960-tal) INTE skulle varit och ÄR rättsstater, då vet man dels inte vad man talar om/skriver och dels kan inte separera dessa samhällens politiska och sociala brister gentemot det juridiska systemet -som är en helt annan sak.

    Som jag skrev i ämnets första del om hur man kan sammanfatta ordet ”rättsstat” (från tyskans Rechtsstat) i en mening så är det den enskilde medborgarens förmåga att få rätt mot staten i ett strikt opartiskt domstolssystem.

    Min fråga var synnerligen berättigad om vilka stater ni däremot då klassificerar som just ”äkta rättsstater” eftersom jag anade att ni inte det minsta skulle just kunna och vilja svara på den frågan. Anledningen är den gamla vanliga: de som argumenterar som Carina och Ronny och dödförklarar rättsstaten har heller inga exempel att ge, eftersom de räknar in för många ovidkommande sociala och politiska faktorer, vektorer och komponenter i rättsstatsbegreppet som inte objektivt ingår i just det. Därför kan aldrig kritiker som just dödförklarar ”rättsstaten” ange ett enda land som verkligen ÄR en rättsstat, eftersom de krav de sätter upp för dess uppfyllande kan inte uppfyllas av något politiskt och juridiskt system i någon demokrati.

    Jag är aldrig vare sig arg, sur, gramse, upprörd eller ilsken i mina frågor. De kan dock vara starka och provocerande, då jag i mitt liv utfrågat många personer i en del processer. Jag har aldrig förlorat ett ärende eller mål under 30 år. (Jag tillhör därför inte de populära utfrågarna, nej, och kan driva folk i muntlig utfrågning till närmast vansinne: men det är mitt jobb då och då).

    Men anser man på fullaste allvar att Sverige inte är en rättsstat får man faktiskt ange vilka andra länder som uppfyller dessa rättsstatskriterier i vår samtid.

    Så upp till bevis: vilka stater anser ni (som dödförklarar Sverige som rättsstat) är äkta rättsstater i världen av idag, eftersom ni redan kan avvisa Sverige?

    (Jag kommer naturligtvis inte få något som helst seriöst svar på denna fråga).

    • Sverige rättsstat? T o m fulmedia skriver ju om hur illa rättsväsendet fungerar i Sverige så visst är den död…stendöd! Den som skönmålar och inte förstår vidden av rättsrötan lever inte i verkligheten! Sen kan man ju alltid relativisera och hitta sämre exempel på rättsstater men försök inte tuta i någon att Sverige ligger högt på listan av rättsstater utan harvar långt nere i bottenträsket!

     • Vad har Du Benny för exakt egen statistik och mätningar liksom egna insamlade data förutom Dina ”alla vet ju…”-argument?

      Till exempel: SCB, Eurostat, BrFR, FN:s, OECD:s, HRW o.s.v.

    • Johan de N
     Jag rekommenderar ”dig” som
     har varit så duktig och aldrig förlorat ett ärende eller mål under 30 år, att bryta det ”lagbundna” individuella tankesättet och djupdyka i boken, Likhet inför lagen. Ett ämne som borde intressera dig, oavsett författarnas politiska åsikter, med tanke på ditt yrke och rättsstaten du försvarar, lever och verkar i.
     Alltid finns något att lära, hur klok en än anser sig vara. Kom ihåg, att innan
     du drar en slutsats, så självsäkert som i din kommentar dessutom fördomsfullt, ska du ha ett bevis byggt på en beviskedja, inte ett egenhändigt fantasifullt arkitektoniskt grundlöst bygge, innan du ger ett yttrande. Seriöst menat.

     En ärlighetens man, du beskriver dina dåliga sidor, impopulär utfrågare, kan driva folk till närmast vansinne, ja du verkar trivas med ditt yrke, en kår där vilken maktlysten som helst kan utöva psykisk terror och bli till freds, ostraffat.

     De terroriserade kränta och förnedrade, kanske befogat med all rätt, men omänskligt. 

     Orsak och Verkan, vägen från O till V är det som ska granskas för att förstå ”varför, vad och hur”, det bidrar oftast till
     lugna, kompetenta och metodiska ”utfrågare”.

     Tänk på, i ditt yrke
     att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av en demokratisk rättsstat. 

     Min åsikt om Sverige bygger på erfarenhet, upplevelser och iakttagelser då jag från 14 års ålder aktivt engagerade mig politiskt, inspirerad av alla de synliga orättvisor i svenska ”demokratiska rättsstaten .”

     Dokumentation och reflektion, blev en verktygslåda för livet, som ledde till ett arkiv- en inre uppslagsbok för kritiskt tänkande, genom ständiga frågeställningar ”varför, vad och hur”  och jag lärde mig att kritik är viktigt, även den obekväma. Det hjälpte mig att med öppna ögon och öron, se och höra hur lagstiftningens grundprinciper utövades i praktiken. Så även de10 åren i Grekland och 5 i Tyskland 1985-90.

     Vilka länder som uppfyller rättstatskriteier är inget jag behöver ange, för teoretiska/ nedskrivna kriterier och lagar
     ter sig annorlunda i praktiken, det borde du veta som den professionella ”utfrågaren”.
     Vänligt vore, istället för spydighet, om du ger exempel på länder som inte uppfyller rättstatskriterier, och vilken källfakta eller erfarenhet du bygger din åsikt på. 
     Yttrandefriheten existerar fortfarande till viss del i ”rättsstaten” Sverige enligt EU:s ”grundprinciper.”
     Herr Utfrågare, du har väl rätt att ”fritt” uttrycka din åsikt utan rädsla för repressalier, av makthavare i din krets?

     Jag upprepar!
     Slutsatserna i Likhet inför lagen, bygger på tusentals faktiska domar och är den första större studien som belyser den pågående strukturella diskrimineringen inom rättsväsendet.

     Vad har du för svar på frågorna 1 och 2 nedan.

     Principen om likhet inför lagen är djupt rotad i Sverige, både i det allmänna medvetandet och i lagstiftningens grundprinciper.
     1.Men hur fungerar det i praktiken?

     2.Är det acceptabelt att tillämpningen skiljer sig mellan stad och land, att domarens kön spelar roll eller att faktorer som kön, klass och etnicitet får avgörande betydelse för rättsprocessens utgång?

     Teamet till forskningen om
     Likhet inför lagen
     är (lägg märke till ×)

     Christian Diesen 
     ×professor i processrätt

     Claes Lernestedt 
     ×universitetslektor i straffrätt

     Torun Lindholm
     ×universitetslektor i socialpsykologi

     Tove Pettersson är 
     ×universitetslektor i kriminologi 

     • Jag har varit på Christian Diesens föreläsningar som ung kandidat, och har själv hållit föreläsningar om rättssäkerhet.

      Jag svarar härvid därför inte på en insändande skribents (mot-)frågor här som ursprungligt vägrar svara på mina första ställda i precist samma ämne, av principiella skäl för jämvikt på frågor/svar och en jämlik debatt.

  • Svar till Johan från Ronny
   1
   Man kan inte försvara något dåligt med att det finns annat som är värre.
   Eftersom jag är uppvuxen och präglad av det svenska samhället med svenska som modersmål är alla andra länder än Sverige ointressanta. Även om ett avlägset land som Kina vid närmre granskning visat sig vara bättre rättsstat gör mina obefintliga kunskaper i kinesiska att frågan saknar relevans. De enda tänkbara länder för mig att fly till är de språkligt snarlika Danmark och Norge.

   2
   Jag har inte kunskaper nog för att kunna eller vilja recensera Kinas rättssystem. Generellt betraktar jag samtliga länder som tillämpar dödsstraff som barbariska och diskvalificerade från all diskussion om rättsstat. Att följa sitt eget rättssystem är ett nödvändigt men inte tillräckligt kriterium. Många länder styrs fanatiskt och despotiskt på sätt som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. När nu till och med Sverige har börjat gå i den riktningen (diskriminering) utan att medborgare medges möjlighet att via rättssystemet rätta den sortens ’misstag’ då är inte Sverige längre någon rättsstat. Här godtar jag inga försök till mildrande omdömen genom jämförelser med värstingstater. Toleransens miniminivå, att lagstiftning och rättstillämpning harmoniseras med konventionen om de mänskliga fri och rättigheterna, är inte för mig förhandlingsbart. Uppfylls inte det minimikravet är jag inte beredd att kalla landet för demokratisk rättsstat.

   • Min definitiva erfarenhet av ärenden och fall sedan början på 1990-talet är att människor som far illa bland ärendehögarna och i byråkratins labyrinter, är att man skall vända sig till en lojal egen företrädare; juristkandidat, jurist, juridikkunnig eller advokat som ofta hittar den utsattes svaga och starka punkter i saken. Att driva komplicerade ärenden på egen hand medför att denne person förlorar mycket tid, hälsa, energi och uthållighet, och kommer att sluta som utmattat besviken.

    Ingen läker, som jämförelse, sina små begynnande förändrade födelsemärken hemma vid köksbordet hemma som kan bli melaningna melom-tumörer: man beger sig snabbt till en professionell medicinskt utbildad person, eller hur? För ATT ÖVERLEVA!

    Precis samma sak gäller vid juridiskt och byråkratiskt trassel. Desto tidigare man börjar professionellt, desto bättre! De yrkeskunniga kan analysera bättre, fatta snabba beslut på kunskap och agera med avsevärd styrka.

    Att sköta rättsproblem och rättsfall själv, då är man sin sämsta (och mest subjektivaste) rådgivare, är ett dåligt beslut. Utsikterna för framgång är….föga.

    Men visst har jag skrämt svåra myndighetspersoner då jag förr hjälpt utsatta i samhället mot usla beslut, tokiga resonemang och urspårade analyser på obefintliga underlag; då har jag tagit på mig de ärendena gratis för samhällets goda.

    • Johan
     Du förefaller vara fast i en ’Sverige är en rättsstats’ -bubbla som gör det omöjligt att föra nyanserade resonemang. Det är som när religiösa fanatiker rättfärdigar precis vad som helst med olika varianter av sin Guds ord. Cirkelresonemang av typen ’Sverige är en rättsstat därför att det är en rättsstat’ är som ett moment 22. Ditt ständiga rättfärdigande genom hänvisning till annat som är värre innebär bara sabotage av försöken till kritisk granskning. Sådant kännetecknar maktfullkomligas agerande då de inte har hållbara argument. Som i ett annat svar till Carina där du uppfattade dig mer värd och därför inte behövde svara om inte du orkestrerade dialogen, och där andra måste svara dig medan du tjurigt blockerade fortsatt dialog om inte du fick svar på frågor enligt ditt sätt att styra agendan. Vem som flyr vart är inte relevant för en granskning av SVERIGE som rättsstat. Den som råkat fly ”ur askan i elden” upplever nog inte din argumentering särdeles god. I de blindas rike är den enögde kung. Återigen, jämförelser med andra värstingstater är inte relevant för en granskning av Sverige som rättsstat. Men jämför gärna med något eftersträvansvärt närliggande land som är bättre, t ex Danmark som har lagstiftad kontantplikt som skyddar sina statsvalutebetalande medborgare mot diskriminering.

     Din hänvisning till sakförare gäller ju bara de besuttna och/eller de som tillhör den ’von oben’-elit som håller varandra om ryggen. Skulle du gett samma råd till Anne Frank?

     Att du en gång i tiden gett gratis råd är inte jag betjänt av idag. Ifall Paolo Macchiarini erbjudit mig gratis operation hade man inte med sådana ’professionella’ vänner behövt några ovänner.

     Den f d ställföreträdande justitieombudsmannen Gustaf Petrén citerades i boken: Våra rättigheter V Rättighetsperspektiv – Till minne av Gustaf Petrén – av Mats Lönnerblad ordförande i Bankrättsföreningen och i Sveriges Bankkunders Riksförbund:
     ”I Sverige är rättvisan inte mycket mer än en gren av förvaltningen. Domarna kommer som regel från förvaltningen, och de uppfattar sig själva som en del av statsapparaten. De ser sin uppgift inte så mycket i att skydda medborgarna mot staten som att skydda staten mot medborgarna.”

     Myndigheters utstuderade maktmissbruk framstår för mig i paritet med, och värre än, Transportstyrelseskandalen, så för mig borde sådana utmätningsärende jag systematiskt utsatts för (upphävda av domstol med motiveringen att tjänstemannen fattat beslut utan stöd av lag) resultera i ansvarsutkrävande enligt brottsbalken.

     Att enskilda ska kunna skyddas från även statens försummelser och rättsövergrepp är en av de viktigaste anledningarna till grundlagars och den svenska regeringsformens starka betoning av domstolars självständighet [11 kap. 3-5 §§ RF] i sin strävan att vara en demokratiska rättsstat.

     Enligt 2 Kap. 10 § Regeringsformen [RF 2:10] heter det: ”Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks [I förarbetena anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. (prop. 1986/87:143 s. 64)].”

     Några belysande exempel ur grundlagen; [RF 1:2] ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde”, och det allmänna ska; ”… verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”, ” … värna den enskildes privatliv”, ”… verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet”, ” … motverka diskriminering av människor”, och [RF 2:12] ”Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet … eller annat liknande förhållande”.

     Slutsatsen borde bli att lag eller annan föreskrift inte får tolkas och användas på sådant sätt att minoriteten statsvalutebetalare missgynnas. Den försummelse staten försatt sig i får inte enskilda bestraffas för.

     Ifall du är professionell domare är det kanske länge sedan du läste 4 kap. 11 § Rättegångsbalken?

     • Ronny, tack din kommentar värmer🌞
      ❤️
      Du är den professionella tänkande som i de ”svagares” namn väljer sida, likt en skyddande ängel.

      Den kloke ”svagare” kan äga förmågan att på ett enkelt sätt få en professionell besserwisser att avslöja sin narcissistiska
      karaktär som synliggör dennes diktatoriska förhållningssätt gentemot en oliktänkande grupp.

      Språk är makt, lärde jag mig i ungdomen, pengar är makt, hördes ofta av grabbarna, vi var alla inom samma politiska krets, tonåringar från arbetarklassens röda skikt i Kiruna.

      Språket utgör en maktfaktor och genom att använda sig av ett rikt språk kan man förhandla om makt och utöva den i kombination med pengar.
      Kapitalet älskar makt och akademiker, maktens välbetalda laglånga arm.

      Systemets oliktänkande akademiker behandlas inte på lika villkor som de ”köpta” systemtrogna försvararna.
      Sverige sätter vissa av
      samhällets intressen före andras,
      enligt EU:s lagar.

     • Ronny, jag har full förståelse för när individer hamnar i trångmål och bekymmer i ärenden som verkligen är trassliga. Men det går att göra något åt dem, med professionell hjälp. Har man juridiska problem går dessa att lösa genom allt från Konsumentvägledare till gratis rådgivningssamtal och första timme på advokatbyråer. Regeringsformens konstitutionella lydelser används i stort generellt för lagstiftning och maktutövande och kan inte åberopas i enskilda ärenden av personer som har dessa, specifikt.
      Det är många som har ärendetrubbel i Sverige, men de söker inte professionell, och ofta snabb, rådgivning i tid som allvarligt förvärrar deras sak. Som vuxen medborgare är man också skyldig att själv bidraga till lösningen man själv befinner sig i. Vad har ärendeinnehavaren emot att skaffa sig här, låt säga ett vanligt debit-kort av plast för att sköta sina betalärenden när detta är påkallat som ett behov?

      Att påstå att Sverige som rättsstat ”skulle till 100% upphört” för att enskilda inte får precis som de vill i alla ärenden här i livet, är däremot en klar överdrift. Jag har själv hjälpt många människor med besvärliga ärenden utan arvode, och är det praktiska jag kan bidra till samhällets goda den vägen.

      Varför är det HELT omöjligt för den drabbade här att t.ex. skaffa ett vanligt debitkort som passar i en bankomat eller livsmedelsbutik?

  • @Johan de Naucler 11 april, 2023 At 12:49
   Kinas rättsväsende fungerar helt olika väst.

   I Sverige är rättsväsendet konfrontationellt, två parter ställs mot varandra i konfrontation, det gäller att vinna eller förlora, fria eller fälla. Ofta svart eller vitt. Ofta blir det den som i rätten producerar den bästa teaterföreställningen som vinner.

   Kinesiskt rättsväsende är kooperativt, det gäller att hitta en lösning som alla parter accepterar. En inbrottstjuv kan erkänna, och erbjuda att laga alla skador, betala för stulet gods, och ge kompensation för psykologiskt lidande till ägaren. Den förhandlingen sker utanför rätten. Polisen utreder först och tar fram fakta som blir underlag. Sedan kommer parterna till rätten och båda lägger där fram sin del. Rätten granskar att det gått riktigt till, och fastställer det som en dom.

   Svenskt rättsväsende är punitivt, bestraffande. Det gäller att ta organiserad hämnd på förövaren och avskräcka och skrämma andra till efterlevnad.

   Kinesiskt rättsväsende är restorativt. Det gäller att kompensera, lägga till rätta och förebygga.

   I svenskt rättsväsende är den anklagade det centrala, i kinesiskt den skadelidande som skall ersättas och gottgöras.

   Oskyldiga kommer aldrig så långt som till en rättegång i Kina.

   Systemet lämnar knappast något utrymme för några fel, Kina har fyra nivåer för överklagande om det blir fel. Dessutom, vissa typer av domar måste automatiskt överklagas, som dödsstraff. Nästan undantagslöst omvandlas ett dödsstraff till livstid, om den dömde demonstrerar förändring, benådas han som regel efter omkring 10 år. Ett mycket rättssäkert system. Fel korrigeras flygande när dom uppstår.

 4. Sverige är ingen rättsstat. Man är duktiga på att ständigt skrika och öppna käften hit och dit. Vi är med i EU bara det räcker. Hur många stora och små rättegångar har inte fått tas om igen pga jäv? Det är ständigt på tapeten men man döljer detta bättre nu efter alla skandaler. Dessa nämndemän är också ju oftast helt vanliga politiker från olika partierna. Det varit MASSOR med fall där tingsrätten fäller men sedan friar hovrätten tvärsIGENOM. Haft många fall med invandrare som stått åtalade också där dom felaktigt blivit dömda för de suttit sverigedemokrater i rättssalen. Sedan har dessa HELT friats. Nu tog jag bara denna punkt kring rättegångar. Sedan är det hur lätt som helst att bli häktad i Sverige. Inte ett SKIT krävs för häktningar som går igenom. Det är så många kommuner i landet som fifflar, bedrar och ägnar sej åt ren korruption också. Sparka på dom som redan ligger och inte kan försvara sej(NÄR man VET detta) är det vidrigaste jag vet

  • Sverige och broderländerna i Europa är -vill jag påstå- i vår tid den största och kraftfullaste samling av stater som i denna värld har mest koncentrerad rättssäkerhet och rättstatspraxiskoncentration av alla världsdelarna på denna jord.

   Flyktingströmmarna hit från förtryck (statsjuridiskt, socialt, politiskt och ekonomiskt) går TILL Europa. Inte från Europa.

   De ”rättslösa” och rättsstatsobducenterna hos skribenterna här ovan, kan ju betänka detta. Man vill från Afrika, Arabien och Asien komma till ett anständigare och rättvisare liv, där åtminstone principiell och teoretisk rättstat råder. Europa må ha sina många och dessutom olösta fel och brister, men de är så pass mycket mindre än för dem som flyr allehanda länders statliga förtryck och orättvisor till oss i Europa: världens förmodligen bästa rättssäkerhetsområde på hela vår planet.

   I Sovjetunionen fick jag som ung få höra en fras i enskilda förtroliga på 1980-talet, med familjer där många i en äldre generation kan ha skjutits under den stora terrorn 1936-1938, suttit i Gulag och annat elände, som jag lade på minnet: ”Tänk om bara vi också kunde få bli en civiliserad stat!”.

   Det var allt de begärde politiskt. Inte heller Putin har uppfyllt denna önskan 35 år senare, tyvärr.

   • ”Flyktingströmmarna” går till EU för att det finns bidrag att hämta, inte för att det finns någon ”rättsstat” här!

    • Flyktingar söker sig till en bättre framtid utan förtryck och krig.

     Den europeiska kombinationen av demokrati, frihet, personlig rättssäkerhet och civilisatorisk samhällsbyggnad gör Europa till hittills de främsta rättsstaterna i världen. De har alla sina ofta rejäla brister men de kan diskuteras och dokumenteras.

     Alla som kritiserar den svenska rättsstatens död och begravning kan (och vill?) hittills inte nämna ett enda land som de har som eftersträvansvärd rättsstatsförebild för Sverige eller räkna upp 5-10 andra länder som de själv anser som äkta rättsstater.

     Det går därför inte att kalla det annat än bara munvädrande populism. Skitsnack med ett annat ord.

 5. Svar till Johan de Nauclers inlägg
  13 april, 2023 At 11:34

  Om Konsumentvägledning
  Konsumentverkets konsumentvägledning har uttryckligen förklarat att de är förhindrade att behandla ärende som gäller tvister mellan enskild och myndigheter.

  Om gratis advokatrådgivning
  Jag har gjort tvåsiffriga försök utan minsta framgång (ointresse). Du som har så goda insikter i branschen, ge mig tips.

  Om Sverige som rättsstat
  Det är lika lite en överdrift att säja att en kvinna med barn har förlorat sin oskuld som att säga att ett samhälle där människor som utsatts för systematiska myndighetsmaktmissbruk förvägras rättslig prövning har förlorat sin status som rättssamhälle.

  Mer om Sverige som rättsstat här:
  https://www.globalpolitics.se/skenhelig-rattsstatsprincip-ar-sverige-rattsstat-tillampar-eu-rattsstatsprincipen/

  Om ’debetkort’ och bankers opålitlighet
  1 Det förutsätter konto i privatägda banker som tillåts bojkotta den svenska statsvalutan.

  2 Det går inte att ’stoppa in’ min statsvaluta i ett kort.

  3 Dessa kort går enbart att använda i själlösa apparater som godtyckligt tar sig rätten att ’käka upp’ kortet utan möjlighet till kontakt med en ansvarig människa.

  4 Varför hänvisa till andra betalningsmedel (affärsbankspengar) när jag har rätt att använda riksbankspengar som enligt HFD har en SÄRSTÄLLNING som betalningsmedel och dom jag kan ha egen kontroll av. Rätten har tydligt formulerats i tingsrätts dom:
  ”Han har dock rätt att med befriande verkan betala kontant enligt grundlagen.”
  http://starkaasikter.se/till-tandvardsnamnden/#domslut

  5 Jag har upprepade gånger förvägrats öppna konto i den kontanthanterande bank jag hade konto hos innan jag flyttade i min ungdom.

  6 Självsvådlig bank strandsätter de som förlitar sig på kort eller hyser tilltro till bankmaffian:
  http://starkaasikter.se/medborgarremiss/#21-privat-banks-statsvalutebojkott-strandsatte-mig-100-mil-hemifrån

  7 Jag har lärt mig ett och annat av egen erfarenhet om bankers självsvåldighet. Inte bara för att de med sina enorma böter för skattebedrägerier och penningtvätt representerar Sveriges värsta ekonomiska brottslingar alla kategorier:
  https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/europeiska-banker-riskerar-miljardsmall-for-skattefusk
  Visste Du att 18 av Europas största 20 banker fällts för penningtvätt?
  https://www.globalpolitics.se/vilken-ratt-har-usa-att-krava-skadestand-av-swedbank/

  Om att själv bidra till lösning
  Jag har
  • upprepat blivit rånad av minst 4 banker där myndigheter och domstolar fått hjälpa mig få tillbaka mina pengar,
  • blivit strandsatt för att jag förlitat mig på banken,
  • förvägrats öppna konto,
  • utsatts för utmätning (2 ggr) efter att banken självsvådligt utom min vetskap släckt min digitala länk till Skatteverket.

  Det är just för att jag hindrats agera för att myndigheter begår brott som jag är så upprörd. När jag agerat och vägrats betala hos vårdgivaren (Regionen) och Skatteverkets lokalkontor i grannstaden finns inget mer att göra än överklaga så långt det går i domstolar.

  • Ingen kan bedöma ett fall över internet. Varför banker förvägrar en privatperson ett vanligt bankomat-debitkort för utdrag låter närmast obegripligt.

   Människor utan eget bankkonto i sitt personnummer har synnerliga bekymmer med överföring av pengar mellan t.ex. myndigheter, arbetsgivare till privatpersonen. I princip idag går det inte praktiskt och ”görbart” som privatperson sakna ett transfereringskonto på en bank; d.v.s. leva direkt på sedelbunten för vardagen.

   Alla advokatbyråer har i princip gratis konsultation första kvarten eller rådgivningstiden. Vill advokaten inte ta sig an fallet är det advokatens fulla rätt, denne måste bedöma om fallet är möjligt att driva för klientens goda. Det är definitivt mot god advokatsed att driva fall mot bättre juridiskt vetande. Att driva rätten strikt mot att enbart få leva på kontanter utan att ha bankkonto, som svensk medborgare, skulle jag bedöma som juridiskt mycket svårt; eftersom ”avtalskontrahenter” vill ha överföring av belopp inom de elektroniska transfersystemen. Det går ju inte heller idag att köpa en ny bil eller en bostad genom att slänga upp en portfölj fylld med kontanter, då det strider mot diverse lagar (mot pengatvätt och annat).

   Men att förvägras som svensk medborgare ett vanligt debit-kort, som utomordentligt fungerat väl i samhället i snart 40 år, att ta ut kontanter med i bankomatsystemen är ett klart fall för konsumenträttsdrivande myndigheter. Någon annan lösning på än att införskaffa ett vanligt debit-kort ser jag inte. Att försöka driva ett fall där man enbart vill leva på ”kontanter i handen” är inget samhällets parter ser väl och välvilligt på, och kan inte vare sig genomföras eller uppnås genom minsta juridiska process, vare sig till HD eller Europadomstolen i Strasbourg.

   Inget av detta strider eller inkräktar mot någons mänskliga rättigheter och kan föga tas upp i Strasbourg heller; precis som man idag måste ha hjälm vid mopedkörning utanför den egna tomten, så måste man ha debitkort för sina affärer med företag och andra utanför sin egen bostad. Rätten till att enbart hantera pengar och sedlar i handen är inte minsta juridiskt strikt.

   Inget heller av detta visar det minsta att Sverige skulle ha ”upphört” att vara en god, välfungerande rättsstat, heller. Jag förstår helt enkelt inte problemet. Enskilda har -och skall- leva i RÄTTSSÄKERHET, kollektivet och landet däremot, har tillsammans rättsstat, inte som individ.

   • Johan
    1 GÅ I ANDRAS MOCKASINER
    Du har rätt om svårigheten att bedöma en så här, för många invaggade i sin egen digitala värd, obegriplig problematik. Samma gäller för kvinnors erfarenheter av patriakala strukturer, för män.

    2 DET ÄR KONTANTVÄGRAN SOM ÄR PROBLEMET
    Det är inte bankkonto i sig som är problemet utan att samtliga banker är privatägda och som en ren kartell bojkottar den svenska statsvalutan.

    3 DUBBELT MONOPOL
    Genom att privata (och skrupelfria) affärsbanker numera i praktiken har;
    • monopol på de digitala transaktionsvägarna, och
    • monopol på betalningsmedlet (sina egna ’falskmyntade’ affärsbankspengar skapade ur luft,
    dikterar de villkoren vilket leder till blockering av alla medborgares rätt till ’DIREKT BETALNING MED BEFRIANDE VERKAN’ och tvång på alla att använda kostsam tredje part.

    4 DIREKT BETALNING
    Kontanternas unika betydelse har upprepade gånger framhållit i lagstiftningsarbetet:
    ”Vid en kontantbetalning upphör den fordran som säljaren har på köparen vid själva betalningen, dvs. när köparen överlämnar kontanterna till säljaren. Inga mellanhänder krävs för att genomföra en sådan betalning och inget tidsglapp uppstår från det att betalningen har inletts till dess att den är genomförd. Kontanta betalningar kan därför genomföras fritt och omedelbart mellan de inblandade parterna.”.
    Prop. 2019/20:23 Kap. 5 s. 31, och
    Prop. 2021/22:41 Kap. 10.2 s. 114.

    5 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHET
    En av de grundläggande anledningarna för stat och kommun att respektera statsvalutan som lagligt betalningsmedel “är att säkerställa att alla i samhället ska ha möjlighet att göra betalningar eftersom det kan anses som en grundläggande rättighet” [sid 1575 i slutbetänkandet En ny Riksbankslag SOU 2019:46]

    6 DISKRIMINERING
    Till följd av bankernas kontantvägran, blir vi som fäster vår tillit till det i Sverige enda egenkontrollerade lagliga betalningsmedlet (och värdebevarare) DISKRIMINERADE och utestängda från stora delar av samhällets gemenskap.

    Att tillåta offentliga näringsidkare att diskriminera svenska medborgare genom att stänga dem ute från handel om de betalar med den svenska statsvalutan är lika galet som att utestänga någon för religiösa symboler, handikapp, vida kjolar, sexuell läggning, etc.

    7 BEFRIAD FRÅN PRIVAT BANK
    På samma sätt som med religionsfrihet står det mig och varje medborgare fritt att INTE tillhöra Frimurarna, Bandidos, Miljöpartiet, Hells Angels, eller medlemsregistren hos ICA,COOP, AIK, SEB, HB, Nordea, Swedbank, Danske Bank, Bank Norwegian, Komplett bank, etc.

    Det finns förvisso stater där medborgare med ’fel’ sexuell läggning eller ’fel’ religion blir diskriminerade, förtryckta, bestraffade och t o m dödade. Inte ska det väl vara tillåtet att behandla Sveriges egna medborgare på liknande sätt då de faktiskt tillämpar den ekonomiska motsvarigheten till statsreligion, betalar med landets lagliga betalningsmedel.

    8 SKYDD AV PERSONLIG INTEGRITET
    Enligt 2 kap. 6 § andra stycket Regeringsformen:
    ”är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”

    9 ”AVTALSKONTRAHENTER”
    Ifall de ”vill ha överföring av belopp inom de elektroniska transfersystemen” gäller det bara för staten att ombesörja så det blir möjligt. Med lagstiftad KONTANTPLIKT som i Danmark sätts medborgarnas rättigheter i främsta rummet, inte det privata näringslivets. Tillgång till digitala transfersystemet måste då tillhandahållas av staten, helt oberoende av de korrupta privata affärsbankerna och deras bojkott av den svenska statsvalutan.

    10 BILKÖP MED KONTANTER
    Mitt under bankernas kontantbojkott köpte jag min bil hos bilhandlaren med en stor bunt kontanter. Anledningen till att t ex bygghandeln kontantvägrar visade sig vid närmre granskning handla om tvång från banken.

    11 RIKSBANKSCHEFENS ÅSIKT (mars)
    Riksbankschefen Erik Thedéens åsikt om kontanter framkom vid utfrågning inför Finansutskottet 2023-03-14 då han framhöll att ”det är viktigt att komma ihåg att om det ska det gå att använda kontanter vid kris behöver de också kunna användas i normala tider”.
    https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/tal-och-presentationer/2023/erik-thedeen-utfragning-i-finansutskottet-om-riksbankens-verksamhet-och-penningpolitiken/

    12 VICE RIKSBANKSCHEFENS ÅSIKT (april)
    Vid gårdagens riksdagsseminarium uttryckte som talare vice riksbankschefen Henry Ohlsson det såhär:
    ”– Vi tycker att människor ska få använda det betalningsmedel de vill, men de kan inte eftersom affärsintressen och lagstiftaren förhindrar det. Vi vill se en annan lag, där läkemedel, livsmedel och bensin ska kunna betalas med kontanter, sa Henry Olsson som antydde att Riksbankens kommande remissvar på Betalmarknadsutredningen kommer att peka på Norge och Danmark som goda exempel för Sverige att följa.”
    230413 SPFSenioren – Kritik mot kontantutredning: ”Bidde en tummetott” – av Jan Arleij
    https://www.senioren.se/nyheter/hard-kritik-mot-kontantutredning-bidde-en-tummetott/

    13 KORTTVÅNG EXISTERAR INTE
    Jag skulle vilja se bättre underbyggt argument för ditt påstående:
    ”måste man ha debitkort för sina affärer”.
    Varför skulle inte Sverige kunna ha lagskyddad kontantplikt som näringslivet, inklusive de ’allsmäktiga’ bankerna, bara har att rätta sig efter som i Danmark, Norge och de flesta andra länder.

    14 MYNDIGHETSÖVERGREPP
    Jag har betonat ett ställe med versaler för att framhäva ’nu gällande praxis’ i detta citat från Betalningsutredningen (230331)
    ”Det ska vara möjligt att betala in skatt med kontanter [1] upp till ett visst belopp.
    Utredningen bedömer I ENLIGHET MED RÄTTSPRAXIS att statliga, kommunala och regionala myndigheter är skyldiga att ta emot kontanter som betalning för offentligrättsliga avgifter [2]. Det gäller även privata aktörer som utför motsvarande verksamhet på det offentligas uppdrag [3]”
    https://betalningsutredningen.se/wp-content/uploads/2023/03/prm-betalningsutredningen-final-31-mars-2023.pdf

    Det innebär att jag utsatts för myndighetsövergrepp och diskriminering av;
    [1] – Skatteverket
    [utmätning 2 ggr för kvarskatt]
    [2] – Region Blekinge
    [utmätning 2 ggr för vårdavgift]
    [3] – Besiktningsorgan/Transportstyrelsen.
    Förhindrad bilprovning

    15 EJ RÄTTSSTAT
    Ett samhälle vars MYNDIGHETER sätter i system att;
    • diskriminera,
    • bestraffa,
    • förhindra rättslig prövning, och
    • inte upprätthåller sin egen lagstiftning,
    uppfyller inte kriterierna för att beskrivas som en rättsstat.

    • Ronny, den sammanlagda massan av vad Du skrivit är enkom ett POLITISKT problem och en politisk utmaning, och inte ett juridiskt, som rättssystemet kan lösa med nu gällande regler och laglydelser. Som britterna brukar säga (jag vet inte om det hjälper, tyvärr): vänd Dig till Din lokale riksdagsman(/-kvinna).

     Det finns säkert någon facebookgrupp för personer med samma inställning och åsikt. Jag har och ser själv ingen lösning dessvärre.

     Men är denna åsikt och samhällsposition detsamma som att ”rättsstaten har dött”. Då är svaret på den frågan ännu nej. Sverige har inte för kollektivet och samhället upphört att vara en välfungerande rättsstat. De som ändå hävdar motsatsen kan ändå aldrig (någonsin) räkna upp 5-10 andra länder som är ”deras” ”äkta rättsstater”. Det är ju det som är det primära resonemangsfelet (felslutet) i påståendena om rättsstatens ”död”.

     • Johan de N
      Du kräver diktatoriskt av oss oliktänkande att tycka som dig, tjatigt.
      Respektera olikheten även om du inte håller med, inta inte en maktposition det visar din vilja att ställa dig över Sveriges rättsstatsprincip.

      Du kan också räkna ut vilka alla kapitalistiska länder är och där står maktutövarna över rättsstatsprincipen 
      alltså ingen demokrati eller rättsstat, säga vad du säga vill.

      Aristoteles i antika Grekland 
      sa att 
      ”Lagen borde styra.”

      Fullständigt rätt, makten ska absolut inte stå över lagen….
      att bygga upp demokrati och rättsstatsprincipen ska vara ömsesidigt förstärkande processer. 

      Den underliggande utgångspunkten för rättsstatsprincipen innebär att varje medborgare är underställd och ansvarig enligt lagen, inklusive lagstiftare och de i regeringspositioner, alla oavsett klasstillhörighet. I denna mening verkar rättsstatsprincipen uppmuntra styrning genom demokrati skapad för och av folket. 

      Fungerar det så i Sverige? Eller står maktutövarna över rättsstatsprincipen, om så är, då har vi ingen demokrati eller rättsstat och att ömsesidigt förstärka processer för att bygga upp demokrati och rättsstatsprincipen är då omöjligt rent logiskt eftersom vi politiskt står närmare en diktatur. 

      Medborgarnas rättigheter till delaktighet utesluts när folkomröstningar i viktiga samhällsfrågor kvävs.
      Världens alla kapitalistiska länder fungera så.

      Rättsstatsprincipen är en avgörande faktor för att främja demokratin, förankrad i lika rättigheter och ansvarsskyldighet. 
      Rättsstatsprincipen handlar om hur politisk makt utövas, men i Sverige och
      världens kapitalistiska länder bestämmer makten hur politisk makt ska utövas.

      Obs!
      Genom att stärka rättsstatsprincipen skyddar vi alla människors rättigheter, främjar inkludering och begränsar den godtyckliga maktutövningen, som är hörnstenarna i modern demokrati…
      Observera! Hörnstenarna i modern demokrati. Modern demokrati betyder att folkets röst, inte ska höras förutom vart fjärde år, det kallas för skendemokrati.

      Genom att främja rättsstatsinitiativ kan vi arbeta för att öka deltagandet enligt lagen, stödja åtgärder som ökar jämställdheten och hjälpa människor som lever i samhället, speciellt de i utkanter, att få tillgång till juridisk hjälp och ökade ekonomiska möjligheter.

      Fungerar det så i Sverige? 
      Nej, så länge maktutövarna står över rättsstatsprincipen har vi ingen demokrati!

      Demokrati, parat med rättvis och lika tillämpning av lagen på alla nivåer i samhället och regeringen är nödvändiga för en stark, hållbar ekonomisk tillväxt.
      När medborgarna behandlas rättvist och med värdighet och respekt skapar det en kultur där handel och näringsliv kan blomstra och växa.
      Är det så i EU-länderna eller i världen, nej!
      Kina tycks för mig vara en äkta rättsstat med demokrati när jag bl.a läser Karl W:s informativa kommentarer.
      Kerala en delstat i Indien, kan nog räknas som en äkta rättsstat med demokrati.

     • Men Carina: vilka stater är då äkta rättsstater i världen, enligt Dig? Finns det några eller finns det inga? Är ALLA rättsstater döda?

      Ge oss läsare ett eller två exempel på fungerande rättsstater?

     • PS. Kina som ”rättsstat” ?

      Ja, då vet vi ju verkligen var vi har varandra! Världens största enpartistat och största diktatur.

      Landet med flest verkställda dödsdomar per år, med bland de högsta talen av politiska fångar och fängslade journalister i världen (se bl.a. Amnesty och HRW statistik m.fl.).

      Det är alltså den nya, sköna rättsstat vi har att förvänta oss i Carinas nya moderna och från döden återuppväckta rättsstat men nu i pseudo-stalinistisk tappning.

      Det är kanske just därför befolkningen i dagens Taiwan bara till ungefär 6% uppfattar sig som just ”kineser” och inte önskar underkasta sig Kinas diktat: politiska domstolar och massa politiska fångar.

      (Jag kan tillägga att jag kategoriskt är emot ön Taiwans självständighetsförklaring och jag står bakom den av FN beslutade Ett-Kina-politiken).

      Men att dagens taiwaneser inte vill ha den kinesiska ”rättsstaten” införd har jag däremot full förståelse för.

      Ty politisk diktatur och rättsstat går sannerligen inte ihop och har aldrig fungerat någonstans, heller. Inte i ett enda land har något folk någonsin röstat fram ett evigt kommunistiskt enpartistyre med deras version av upp-och-nedvänd orwellsk och lika falsk ”rättsstat”.

 6. Om man som Ronny fråntas möjligheten att betala sina räkningar är bara det en fundamental rättighet som har blockerats. Knappast förenligt med en rättsstat.
  För övrigt har varningsklockor ringt ända sedan de statliga verken för tele och post slaktades och larm om digitalt utanförskap har drabbat hundratusentals svenskar, många pensionärer. Hade vi behållt Televerket och Postverket i statlig regi, skulle det varit enkelt att lösa analog penninghantering och ge alla den digitalisering man behöver, för bland annat penninghantering.

 7. Uppdatering 231121 för Johan de Naucler med flera.
  • Du föreslog anlitande av juridiskt ombud (=effektivt rättsmedel).
  Det förutsätter tre saker:
  1 Att man har inkomst att betala så kallad rådgivningsavgift med.
  2 Att staten ombesörjt tillgång till en fungerande betalningsinfrastruktur tillgänglig för alla och som hanterar landets (i fredstid) enda betalningsmedel, Riksbankens sedlar och mynt.
  3 Att Rättshjälpsmyndigheten (RHM) medger rättshjälp även för förvaltningsrättsliga mål.

  Problem 1
  Trots att jag är berättigad till allmän ålderspension från och med juli 2022 har Pensionsmyndigheten fattat ett förvaltningsbeslut som utestänger mig ifrån inkomst i nu snart ett och ett halvt år. För att kunna försvara sig genom rättslig prövning mot Pensionsmyndighetens beslut och alla utmätningar från Skatteverket som beskattar mig som om jag haft inkomst måste man ha sådan inkomst som en av motparterna (PM) förvägrar en. (Moment2)

  Problem 2
  Advokatbyråer kräver betalning insatta på konto med elektroniska pengar. För att det ska vara möjligt måste det finnas en betalningsinfrastruktur som medger betalning med landets enda lagliga betalningsmedel. De sista resterna av sådan infrastruktur försvann sommaren 2022. Därmed förhindras man anlita juridiskt ombud.

  Problem 3
  Även om man haft inkomst (1) och kunnat anlita ombud (2) så att villkoren för att söka rättshjälp uppfylls så får man ingen rättshjälp för förvaltningsrättsliga mål förväntas genomföras så att den enskildes rättigheter tillmötesgås av förvaltningsrätterna. Men om det inte sker då? Hur för man fram sin sak på ’juridiska’ om man inte behärskar ’juridiska’?

  Min överklagan av Skatteverkets skattekrav på 2000 kr som ohemult då de själva angett att skattekontot innehåller så stort ÖVERSKOTT att jag ska ha 20000 kr tillbaka avvisades som ’partsbesked’ och därmed inte överklagbart. Hur ska en vanlig människa för vilken sådant juridiskt språkbruk är rena mumbojumbo kunna försvara sig mot mäktiga svårartat digitaliserade och maktfullkomliga statliga myndigheter som Skatteverket och Pensionsmyndigheten om penning- och rättssystemet riggats så att det i praktiken är omöjligt?

  När nu Kronofogden av Skatteverket tvingas ’lugga den flintskallige’ för en fabricerad Skatteskuld på 2000 kr framstår det utrymme för Skattefusk som medges av Skatteverket på ett över 700 000 gånger högre belopp (1600 miljoner kr) för den skatteflyktige miljardären Bengt Ågerup som rena hånet.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/bengt-agerups-tillgangar-fryses–nosxqz

  Ju rikare desto större möjlighet att obemärkt roffa och bära sig illa åt. Ju fattigare och mera utsatt desto lättare för staten att köra över och bära sig illa åt mot. Agerandet bryter mot såväl EU-stadgans artikel 47 som Europakonvensionens artikel 6.

  Framstår Sverige fortfarande som en rättstat för dig Johan (m fl)?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here