Putin kritiserar hårt västvärldens ”försvinnande” hegemoni och beskriver Rysslands mål

6
1452
Putins tal 22/4 2022

Innehållet i denna artikel har publicerats i olika media, bl.a. av Information Clearing HouseTass” och har även sänts till mig av läsaren ”Ivan”. CNN har publicerat en version som jag inte har läst. Nedan en översättning av en artikeln i http://www.informationclearinghouse.info/57185.htm som Rolf Nilsson har gjort.

Putin kritiserar hårt västvärldens ”försvinnande” hegemoni och beskriver Rysslands mål

Västländerna klamrar sig desperat fast vid sin ”försvinnande hegemoni” men den unipolära världsordningen håller på att bli ett minne blott, sade Rysslands president Vladimir Putin i sitt tal till publiken vid den tionde Moskvakonferensen om internationell säkerhet på tisdagen.

Statsöverhuvudet konstaterade att västvärlden behöver konflikter för att hålla sig kvar vid makten, så USA och dess allierade blandar sig aktivt i andra länders angelägenheter och piskar upp alla slags provokationer och inbördeskrig. Västvärldens hegemoni innebär stagnation för hela världen. Det är dock möjligt att minska spänningarna och övervinna gemensamma hot genom att stärka systemet för en modern multipolär värld. Ryssland kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att bygga upp en mer demokratisk värld och förfina de befintliga mekanismerna för internationell säkerhet.

TASS har sammanställt Putins viktigaste uttalanden.

Om den multipolära världsordningen

Konturerna av en multipolär världsordning håller aktivt på att formas. ”Allt fler länder och folk väljer vägen för en fri, suverän utveckling, baserad på deras unika egenskaper, traditioner och värderingar”.

De objektiva processerna för att forma en multipolär värld ”motarbetas av västerländska globalistiska eliter, som underblåser kaos genom att tända upp gamla och nya konflikter och genomföra den så kallade inlåsningspolitiken, som i huvudsak undergräver alla alternativa suveräna utvecklingsvägar”.

De globalistiska eliterna ”försöker till varje pris klamra sig fast vid en hegemoni, som glider dem ur händerna och försöker hålla länder och folk i den neokoloniala ordningens grepp”. ”Deras hegemoni innebär stagnation för hela världen och för hela civilisationen, och den innefattar bigotteri, cancel-kultur  (ung. avståndstagande från och isolering av personer och åsikter man inte delar eller gillar, ö.a.) och nyliberal totalitarism.”

Den unipolära världsordningens epok håller på att försvinna till det förflutna. ”Endast genom att väsentligt stärka systemet för en modern multipolär värld är det möjligt att minska spänningarna i världen, övervinna hot och risker på det militära och politiska området, öka förtroendet mellan länderna och säkerställa deras stabila utveckling.”

Om Ukraina

Västvärlden behöver konflikter ”för att hålla fast vid sin hegemoni”. ”Det är just därför som de planerade att använda Ukrainas folk som kanonmat, genomförde projektet ’anti-Ryssland’, blundade för spridningen av nynazistisk ideologi, för masslakten av invånarna i Donbass och har översvämmat och fortsätter att översvämma Kievregimen med militär beväpning, inklusive de tunga vapnen.”

Under dessa förhållanden beslutade Ryssland att genomföra en särskild militär operation i Ukraina, i full överensstämmelse med FN-stadgan. ”Målen för denna operation har tydligt definierats – det är att garantera Rysslands och våra medborgares säkerhet och att försvara Donbassborna från folkmord.”

”Situationen i Ukraina vittnar om USA:s försök att förlänga denna konflikt. Och det agerar på exakt samma sätt genom att tända upp en konfliktpotential i Asien, Afrika och Latinamerika.”

Biden. Bild: Carlos Latuffe

Om västvärldens agerande

USA och dess vasaller lägger sig grovt i suveräna staters inre angelägenheter. De organiserar provokationer, statskupper och inbördeskrig. Med hjälp av hot, utpressning och påtryckningar försöker de tvinga oberoende stater att böja sig för deras vilja och leva enligt regler som är främmande för dem.”

Västvärldens mål är att ”hålla fast vid sitt herravälde genom att använda denna modell, som gör det möjligt för den att livnära sig på hela världen, som den har gjort i århundraden och en sådan modell kan bara upprätthållas med våld”.

Västvärlden har avfärdat Rysslands förslag om ömsesidiga säkerhetsåtgärder. Samtidigt expanderar Nato österut och förstärker sin militära infrastruktur. ”Verbalt förklaras det hycklande med att det är nödvändigt att stärka säkerheten i Europa, medan raka motsatsen sker i verkligheten.”

Aggressiva militärpolitiska unioner, som AUKUS (Australien, Storbritannien och USA) bildas av väst för att ”sprida sitt blocksystem analogt med Nato i Europa till Asien och Stillahavsområdet”.

Nancy Pelosi

USA:s talman i representanthuset, Nancy Pelosis, besök i Taiwan, var en noggrant planerad provokation. ”Ännu en gång försökte USA medvetet lägga bränsle på elden för att destabilisera situationen i Asien-Stillahavsregionen. Den amerikanska planen när det gäller Taiwan innebär inte bara en resa av en oansvarig politiker, utan är en del av en avsiktlig, medveten amerikansk strategi för att destabilisera och utså kaos med situationen i regionen och världen över, [detta är] en avskyvärd uppvisning av bristande respekt för andra länders suveränitet och för sina egna internationella förpliktelser.”

Genom att agera på detta sätt försöker väststaterna avleda sina medborgare från kritiska socioekonomiska problem, genom att lägga skulden för sina egna misslyckanden på Ryssland och Kina. ”Det så kallade kollektiva västvärlden förstör medvetet det europeiska säkerhetssystemet.”

Om Rysslands planer

Moskva och dess allierade kommer att fortsätta att ”förfina de befintliga mekanismerna för internationell säkerhet tillsammans med sina allierade, partner och medarbetare och skapa nya, genom att konsekvent stärka nationella väpnade styrkor och andra säkerhetsstrukturer och öka deras utrustning med moderna vapen och militär utrustning”.

Ryssland kommer också att fortsätta att säkerställa sina nationella intressen, samt skyddet av sina allierade och ”vidta andra åtgärder för att bygga en mer demokratisk värld”.

Det är nödvändigt att ”återupprätta respekten för internationell rätt och dess grundläggande normer och principer”. Det är viktigt att stärka FN:s positioner och andra internationella dialogplatser.

”FN:s säkerhetsråd och generalförsamling, som de ursprungligen var utformade, bör fungera som effektiva instrument för att minska internationella spänningar och förebygga konflikter, samtidigt som de arbetar för att garantera tillförlitlig säkerhet och länders och folks välbefinnande.”

De åsikter som uttrycks i denna artikel är enbart författarens och återspeglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Information Clearing House. i denna artikel är enbart författarens och återspeglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Information Clearing House.

Läsarfinansierad – Ingen reklam – Inga statliga bidrag – Ingen algoritm – Detta är Oberoende.

Föregående artikelSpionen (USA) som åkte ut i kylan.
Nästa artikelEuropa minskar sitt militära stöd till Kiev.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. 18.08.2022 (11:45)
  Briefing av generallöjtnant Igor Kirillov, chef för nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupper, om resultaten av analys av möjlig provokation vid kärnkraftverket i Zaporozhye
  Det ryska försvarsministeriet analyserar utvecklingen av situationen vid kärnkraftverket i Zaporozhye.
  Sedan den 18 juli 2022 har stationen utsatts för systematisk beskjutning av de ukrainska väpnade styrkorna med hjälp av flera raketgevär, artilleri och obemannade luftfarkoster.
  Den 18 augusti 2022 har 12 beskjutningar ägt rum, under vilka mer än 50 artillerigranater och 5 kamikazedrönare har upptäckts på NPP:s och Energodars territorium.
  Det ryska försvarsministeriet genomförde en utredning och fastställde att attackerna inleddes från Marganets och Nikopols bosättningar.
  Beskjutningen resulterade i skador på stationens hjälpstödsystem samt livräddningsanläggningar i Energodar.

  Enligt försvarsministeriet försöker den ukrainska sidan, tillsammans med sina amerikanska hanterare, spela kortet genom att orsaka vad de tror är en mindre olycka vid kärnkraftverket och därmed störa den normala och säkra driften av anläggningen och skylla på det på Ryssland.
  Den ukrainska sidan har upprepade gånger hävdat att den ryska försvarsmakten slår till vid anläggningen och att ryskt tungt vapen är stationerat vid anläggningen, som används för att skjuta mot den ukrainska försvarsmaktens anläggningar.

  Vi är redo att förse IAEA med riktiga högupplösta bilder, ett prov placerat på en bild, som visar att vi inte placerar vapen, än mindre tunga, på denna stations territorium. Det sa den ryske försvarsministern till FN:s generalsekreterare António Guterres.

  Vi vet att med ett stort antal militära och kommersiella utländska satelliter kan samma information presenteras för den globala allmänheten från USA:s sida.
  Samtidigt håller USA tyst om objektiva uppgifter om beskjutningen och situationen vid kärnkraftverket, och uppmuntrar därmed straffrihet för Kievregimen och bidrar till en möjlig kärnkraftskatastrof i Europa.
  Jag skulle vilja notera att det inte är någon slump att media i stor utsträckning citerar slutsatserna från experter från American Arms Control and Disarmament Agency (Washington, DC) och några andra liknande institutioner i västerländska länder, snarare än IAEA, som har rätt att sådana slutsatser, att en storskalig katastrof vid ZNPP verkar osannolikt inträffa.
  Enligt dem är betongskydden i dess kärnreaktorer 10 meter tjocka, och anläggningen konstruerades och byggdes också för att klara av incidenter som störtandet av ett civilt flygplan.
  Det kan dock inte uteslutas att en direkt träff av artillerigranater av stor kaliber in i ett torrlager för använt kärnbränsle skulle resultera i radioaktiv förorening av området inom en radie av upp till 20 km, och en nödsituation vid ett kärnkraftverk. reaktor inom högst 30 km. Det betonas att riskerna för att strålning sprids över Europa uppskattas vara minimala.
  Således, enligt amerikanska experter, skulle konsekvenserna av kärnkraftsincidenten vid kärnkraftverket Zaporozhye vara begränsade och inte påverka de europeiska ländernas territorium.
  Jag vill dock påminna FN:s sekretariat och hela världssamfundet om att den främsta orsaken till olyckorna vid anläggningen i Tjernobyl och kärnkraftverket i Fukushima, trots att det i det första fallet förekom kärnreaktorexperiment och i det andra fallet en jordbävning och tsunami, var fel på stödsystem, avbrott i strömförsörjningen, partiell och fullständig blackout av kylsystem, vilket ledde till överhettning av kärnbränslet och förstörelse av reaktorn.
  Som ett resultat av Tjernobylolyckan förorenades mer än 20 europeiska länder med radioaktiva isotoper. Omkring 4 000 människor har dött av direkt exponering för strålning, tiotusentals fall av genetiska missbildningar hos nyfödda och hundratusentals fall av cancer. Exklusive konsekvenserna av tvångsevakueringen fick upp till 100 000 personer och mer än 5,5 miljoner människor en ökad stråldos.

  I Fukushima kan konsekvenserna vid första anblicken verka små. Upp till 500 000 människor har tvångsevakuerats i etapper, och konsekvenserna av radioaktivt vatten som dumpats i havet kommer att märkas av eftervärlden.
  Det verkar ha glömts bort.

  Enligt våra experter kan en liknande situation uppstå vid Zaporozhye NPP på grund av AFU:s agerande.
  Till exempel, vid fel på reservdieselgeneratorer och mobila pumpar, kommer härden i en nödsituation att överhettas och följaktligen förstöra reaktoranläggningarna vid Europas största kärnkraftverk, släppa ut radioaktiva ämnen i atmosfären och sprida dem hundratals kilometer bort.
  En sådan nödsituation skulle orsaka massbefolkningsmigration och få mer katastrofala konsekvenser än den förestående gasenergikrisen i Europa, som förutspåtts av ett antal europeiska specialistorganisationer.

  FN:s generalsekreterare Guterres planerar också att besöka staden Odessa som en del av sin resa till Ukraina från 17 till 19 augusti 2022. Vid detta datum planerar den ukrainska väpnade styrkan att hålla en iscensatt provokation av en katastrof som orsakats av människor i Zaporozhye. NPP, som består av en strålningsläcka, som förstör integriteten hos kärnavfallslagringsanläggningen och försätter kärnkraftsreaktorn i ett onormalt driftstillstånd.
  Allt detta borde, enligt deras avsikt, vara en konsekvens av militära aktioner från den ryska väpnade styrkan på kärnkraftverkets territorium och inkompetens hos de ryska specialister som är involverade i driften av kärnkraftsanläggningen.

  I syfte att iscensätta, planerar AFU att fullt ut placera ut strålningsobservationsposter i formationerna, militära enheter och underenheter som är utplacerade i Zaporozhye-regionen i Ukraina, som ingår i Dneper-arbetsgruppen, för att förse 100 procent av militärerna med NBC-skyddsutrustning, genomföra utbildning om kemikalie- och strålskydd och andra säkerhetsåtgärder inför besöket i Guterres.
  I synnerhet har enheter från 44:e artilleribrigaden beordrats att vara redo senast den 19 augusti för att agera under förhållanden med radioaktiv kontaminering av terrängen. Enheter från 704:e separata regementet av AFU:s NBCP-regemente omplaceras också till Zaporozhye NPP-område.
  Artillerianfall planeras mot ZNPP från staden Nikopol.
  Detta ”spektakel” kommer att åtföljas av offentliga varningar om stigande strålningsnivåer och andra ”speciella effekter”. Iscensättningen genomförs för att påverka FN:s generalsekreterare och det internationella samfundet att dölja beslut som är gynnsamma för Kiev.
  Det slutliga målet med provokationen är att skapa en uteslutningszon på upp till 30 km, att föra internationella styrkor och utländska observatörer till ZNPP:s territorium och att anklaga de ryska väpnade styrkorna för kärnvapenterrorism.
  Som en slutsats baserad på ovanstående vill vi uppmärksamma er på det faktum att i händelse av en fortsatt negativ utveckling av situationen relaterad till beskjutning av kärnkraftverket av Ukraina, frågan om att sätta enheterna 5 och 6 i ”kyla” reserv” kan övervägas, vilket resulterar i att Zaporozhye kärnkraftverk stängs.
  Direktoratet för medieservice och information.

 2. Ja, även om man är, som jag är, kritisk mot att han valde att invadera Ukraina, så framstår Putin likafullt som vår tids störste och mest sofistikerade statsman. Hans tal är alltid kloka, rejält genomtänkta och framåtblickande.
  Jämfört med våra egna fjärrstyrda träskallar till politiker så blir det rent pinsamt att vara Svensk.

 3. Ja helt rätt Anders Åberg. Själv brukar jag läsa eller titta på Putins tal i engelsk översättning. Håller med dig till 100%. Putin är oerhört påläst och klarsynt politiker. Kolla in hans tal (finns på Youtube) från St. Petersburg International Economic Forum 2022 den 17 Juni. Medan våra förtalande medier spekulerade i hans mentala och fysiska ohälsa och spekulerade i hans snara frånfälle, höll snubben tall i 75 minuter utan att ens dricka en endaste klunk vatten! Därefter svarade han på mediefrågor i ca. 3 timmar!
  Våra s.k. politiker kan inte mäta sig med slipade och bildade statsöverhuvuden såsom Putin, Jinping, Orban, Erdoğan med andra. Titta bara på Erdoğan, hur han från ingenting (svensk NATO ansökan) skapade en värdefull förhandlings fördel inte bara mot Sverige, utan även mot Ryssland och USA. That’s the way you do it! Våra politiker framstår som naiva skolbarn som blir bortkollrade med lillfingret! Jag fasar inför vad som väntar oss om vi blir medlemmar i NATO. Vi kommer att bli avplockade miljarders miljarder av diverse vapenhandlare och krigsivrare och bli ett potentiellt mål kärnvapenanfall i Europas periferi. Att dessutom tro att något annat land – i händelse av krig på vårt territorium – kommer att skicka sitt manskap för att kämpa och dö för våra bidragstagare måste väl ändå vara dagdrömmerier! Pinsamt var ordet!

 4. Samtidigt är det nästan roande, om det inte vore så allvarligt, att se hur svenska media fortsätter med yankee propagandan, helt efter samma metoder som en gång nazisterna skapade. Just idag har Expressen en en artikel, ”Xi lär behålla sitt järngrepp om Kina” medan verkligheten är att det snarare är det folkstyrda Kina, innevånarna, som har ett järngrepp om Xi. Xi kommer att sitta kvar så länge folkviljan stöder honom, men han är väldigt respekterad och populär. Kina är mitt uppe i en stor omställning från traditionell ledning på alla nivåer till att etablera ett folkstyre för all framtid. Stora förändringar kommer sannolikt vid Nationalkongressen i höst, och man arbetar helt öppet på att utbilda och träna framtida ledare. I Sverige räcker ett välsmort munläder för att bli ledare, i Kina ställs mycket stora krav för att ens få kandidera. På svenska ledare finns inte ens kravet att vara läs och skrivkunnig, eller att tala svenska.

 5. Putin är enligt min mening en av 2000talets vassaste statsmän utan MINSTA tvekan eller tvivel. Sagt de förut här upprepat. Det finns massor me vassa skarpa långa tal Putin hållit genom åren, MEN våra vidriga så kallade medierna har jämt bara plockat ut en mening av hela talet som är värdelöst o falskt,FÖR att sedan vinkla det åt skogen fel.År efter År har detta jämt skett Speciellt sedan år2014

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here