Putins fullständiga kommentarer vid tillkännagivandet av olja mot rubel

6
1227

Redaktören på The Saker: Videon som vi på The Saker kunde få tag på var bara ett utdrag och som publiceras här: http://thesaker.is/putin-sets-ruble-for-gas-payment-deadline/

Hela anförandet är värt att ta en titt på, eftersom herr Putin i otvetydiga ordalag berättade för väst och Europa vad de gör. Jag varnar för att detta är en maskinöversättning, så fin analys av ord kanske inte är produktivt. Detta är kärnan i vad Putin sa.
http://thesaker.is/president-putins-full-remarks-at-the-oil-for-ruble-announcement/

Eftersom Kremls webbplats är mer nere än uppe, kom denna maskinöversättning via en löpsedel på Moon of Alabama. Vi tackar dig för detta.

___________________________________________________________________

President Putins fullständiga kommentarer vid tillkännagivandet av olja mot rubel

Idag har jag skrivit under en verkställande order som fastställer reglerna för handel med rysk naturgas, med så kallade ovänliga stater. Vi erbjuder motparter från sådana länder ett tydligt och transparent system. För att köpa rysk naturgas måste de öppna rubelkonton i ryska banker. Det är från dessa konton som betalning kommer att dras för gas som levereras från och med imorgon, från och med den 1 april i år. Om sådana betalningar inte görs kommer vi att betrakta det som en underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter från köparnas sida – med alla de konsekvenser som detta kan medföra. Ingen säljer något till oss gratis, och vi kommer inte heller att bedriva välgörenhet. Det vill säga att befintliga kontrakt stoppas.

Jag skulle återigen vilja betona, att i en situation där västländernas finansiella system används som ett vapen, när företag från dessa stater vägrar att uppfylla kontrakt med ryska banker, företag, individer, när tillgångar i dollar och euro fryses, är det ingen mening i att använda dessa länders valutor.

Vad är det som händer, vad har redan hänt? Vi försåg europeiska konsumenter med våra resurser, i det här fallet gas, och de fick den, betalade oss i euro, som de sedan själva frös. I detta avseende finns det all anledning att tro att vi har levererat en del av den gas som levereras till Europa, praktiskt taget gratis.

Detta kan naturligtvis inte fortsätta. Dessutom kan, uti fall att ytterligare gasleveranser med betalning enligt det traditionella systemet sker, kan nya finansiella intäkter i euro eller dollar också blockeras, En sådan utveckling av situationen är ganska förväntad, särskilt eftersom vissa politiker i väst talar om det, talar offentligt. Dessutom är det i denna anda som EU-ländernas regeringschefer talar. Riskerna med det nuvarande läget är naturligtvis oacceptabla för oss.

Och om man ser på frågan som helhet är överföringen av betalningar för leverans av rysk gas i ryska rubel ett viktigt steg mot att stärka vår finansiella och ekonomiska suveränitet. Vi kommer att fortsätta att konsekvent och systematiskt gå i denna riktning, inom ramen för den långsiktiga planen, för att öka andelen avtal i utrikeshandeln i den nationella valutan och valutorna i de länder som fungerar som pålitliga partners.

I förbigående sagt har ni förmodligen hört att många traditionella leverantörer av energiresurser till världsmarknaden också talar om att diversifiera de valutor som betalning sker i.

Låt mig ännu en gång upprepa: Ryssland värdesätter sitt affärsrykte. Vi uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla våra skyldigheter enligt alla kontrakt, inklusive gaskontrakt, och vi kommer att fortsätta att leverera gas i de fastställda volymerna, det vill jag understryka, och till de priser som anges i de befintliga långtidskontrakten.

Jag betonar att dessa priser är flera gånger lägre än de nuvarande kurserna på spotmarknaden. Vad betyder det? Enkelt uttryckt är rysk gas billigare energi, värme, ljus i européernas hem, en överkomlig kostnad för gödselmedel för europeiska bönder, och därmed i slutändan mat. Slutligen innebär detta konkurrenskraften för europeiska företag, och därmed lönerna för européer, medborgare i europeiska länder.

Men att döma av vissa politikers uttalanden är de beredda att försumma sina medborgares intressen, om så bara för att behaga sin utomeuropeiska feodalherre. Någon sorts populism inifrån och ut: människor uppmuntras att äta mindre, klä sig varmare för att spara på uppvärmningen, vägra att resa – och allt detta förmodligen till förmån för de människor, från vilka dessa frivilliga offer avkrävs, för den abstrakta nordatlantiska solidaritetens skull .

Sådana tvivelaktiga tillvägagångssätt och åtgärder inom ekonomisk-, energi-, livsmedelspolitik från västländernas sida har observerats i mer än ett år.

Livsmedelskrisen kommer för övrigt att oundvikligen följas av ytterligare en migrationsvåg, inklusive i första hand till europeiska länder.

Icke desto mindre fattas steg för steg beslut som driver världsekonomin in i en kris, leder till att produktions- och logistikkedjor bryts, leder till en ökning av den globala inflationen och ökad ojämlikhet, till en minskning av miljontals människors välfärd,  och i de fattigaste länderna – jag har redan sagt detta – till tragedin av massvält.

Naturligtvis uppstår frågan: vem är ansvarig för detta? Vem kommer att ansvara för detta?

Det står klart att USA återigen kommer att försöka lösa sina problem – nämligen sina egna problem – på någon annans bekostnad, inklusive att lansera en ny våg av obligationslån och budgetunderskott. Detta har redan vuxit orimligt, och i de ledande europeiska ekonomierna, liksom i USA,  slås rekord i inflation. Och samtidigt försöker de skylla sina misstag i den ekonomiska politiken på oss, de letar alltid efter någon att skylla på. Det är ganska uppenbart, vi ser det.

Jag skulle vilja tillägga att USA kommer att försöka dra nytta av den nuvarande globala instabiliteten, liksom de gjorde under första och andra världskriget, under sina angrepp mot Jugoslavien, Irak, Syrien och så vidare. Globala marknader faller, och värdet på aktier i företag i det amerikanska militärindustriella komplexet bara växer. Kapital strömmar in i USA och berövar andra regioner i världen utvecklingsresurser.

Som ett resultat av detta tvingas européer, inte bara att punga ut, utan i praktiken också att med sina egna händer undergräva konkurrenskraften för europeiska företag, att ta bort dem från den globala marknaden. För Europa innebär detta storskalig avindustrialisering och förlust av miljontals arbetstillfällen, och mot bakgrund av stigande priser på mat, bensin, elektricitet, bostäder och kommunala tjänster sker också en radikal nedgång i levnadsstandarden för medborgarna.

Som jag redan har sagt är detta är det pris som de styrande västerländska eliterna är villiga att låta människor betala, för sina ambitioner och kortsiktiga handlingar, både inom politiken och i ekonomin, inklusive för det ekonomiska krig som de försöker släppa lös mot Ryssland, eller, kan man säga, redan har släppt lös.

Det började inte nu, det började inte under den senaste månaden. Olagliga sanktioner och restriktioner har införts mot vårt land konstant, under många år. Deras mål är att hålla tillbaka Rysslands utveckling, undergräva vår suveränitet och försvaga vår potential inom produktion, finans, teknik.

Låt mig upprepa att alla dessa sanktioner var planerade i förväg, de skulle ha införts i alla fall, det vill jag understryka. I själva verket är detta sanktioner mot vår rätt till frihet, för rätten att vara oberoende, för rätten att vara Ryssland. För det faktum att vi inte vill dansa efter någon annans pipa, för att offra våra nationella intressen och traditionella värderingar.

Det kollektiva väst kommer inte att överge sin politik för ekonomiskt tryck på Ryssland. Dessutom kommer man naturligtvis att leta efter nya skäl för sanktioner, det vill säga förevändningar. Därför är det inte lönt att räkna med att dessa tillvägagångssätt kommer att ändras, åtminstone inte inom en snar framtid.

I detta avseende skulle jag vilja be regeringen, Rysslands centralbank och regionerna, att försäkra sig om att sanktionstrycket på vårt land, som det var under tidigare decennier, kommer att fortsätta, när man organiserar ett systematiskt arbete för att utveckla ekonomin och dess enskilda sektorer. Det är den objektiva verkligheten.

Vad anser jag vara viktigt att notera här – och jag ber er att uppmärksamma alla kollegor på detta? Med tanke på situationen i varje specifik bransch, sfär, är det nödvändigt att inte bara fokusera på att övervinna utmaningarna under innevarande år, utan också att bygga långsiktiga utvecklingsplaner, baserade på den interna förmågan i vår ekonomi, rysk vetenskap och utbildningssystem. Vi måste i första hand lita på privata företagsinitiativ och sund konkurrens, sträva efter att maximera belastningen på våra företag, skapa ny kompetens och öka Rysslands globala konkurrenskraft som helhet.

Samtidigt bör nyckelindikatorerna för den ekonomiska politikens effektivitet för oss innebära bevarande och skapande av jobb, minskning av fattigdom och ojämlikhet, förbättring av människors livskvalitet, tillgång på varor och tjänster. Det är med dessa krav i åtanke som vi förra veckan diskuterade situationen inom bygg- och bostadssektorn.

Föregående artikelBiden bekräftar varför USA behövde kriget
Nästa artikelMöte 3 april. ”Vitare kan tvätten inte bli”. EU:s historieskrivning om andra världskriget. Falsk?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Naturligtvis bryr sig inte politikerklasserna i Väst om att Ryssland erbjuder ”ovänliga stater” en lösning på sina problem som gör att de inte, som man säger i öst, behöver ”tappa ansiktet”. Det handlar från rysk sida om att klart inför det Globala Syd tala om att ”Vi håller avtal, vi är pålitliga, den som vill handla med oss skall veta att vi är goda kristna.” Ja det sista vet jag inte, men jag tror så med hänsyn till vad Putin sagt i tal i andra sammanhang.
  När jag gick i gymnasiet var vår lärare i religion (kristendom hette ämnet då) mån om att påpeka en av de centrala budskapen i just kristendomen: ”Allt vad i viljen att människorna skolen görea eder, skolen I och göra dem” (gammal stil). Även för en ateist som jag, är det en bra levnadsregel. För den del av världens folk som lever i det Globala Syd är det som sker i handeln mellan Väst och Ryssland ett tydligt tecken på att vi i Väst som ständigt skryter med hur goda kristna vi är, ständigt i handling visar vilka skurkar vi är.

  • Javisst är västvärldens ambitioner att fortsätta med sin nykoloniala härskarstil en hämsko för utvecklingen i resten av världen! Och nu kommer väst att drabbas av de sanktioner man själva pådyvlat andra och då är det inte så roligt längre utan man försöker få till undantag för att själva slippa drabbas…Västvärldens hyckleri är monumental och i EU har man lärt sig av elithycklarna i Washington hur man gör. 7 miljarder som inte hör till västvärlden har fått nog av hyckleriet och politikersvinen i Bryssel och Washington verkar helt tagna på sängen…Den gamla typen av hotande verkar inte fungera längre och fulmedias taltrattar har bråda dagar att försöka dölja och förminska vad som håller på att ske!

  • Vi? Goda kristna? Jesus-energin gråter vid åsynen av svenska medborgare och deras naiva tilltro till djävulens fulmedier, deras inaktivitet och ovilja att se den evidenta sanningen. Den som mediterar på Jesus liv och sedan betraktar vilken ”kristen” individ som helst blir besviken. Vad tänker Jesus-energin om dem? Meditera på Jesus liv och fråga Jesus-energin!

 2. Håller med insändaren. Putin har helt rätt. Måste säga att har genom alla åren tyckt att Putins alla olika tal,vid olika tidpunkter, evenemang, händelser, och allmänt alltid varit så skarpa och ärliga. Det är så ofta genom åren som Putin på riktigt hållit häftiga ärliga tal om olika händelser som är helt korrekta skarpa,eller ärliga och bra. Han har helt rätt,inte bara här,men det är mycket bra ärlig analys som så ofta måste jag säga

   • @Martin Gustavsson – Valsamverkanspartiet 3 april, 2022 At 21:38
    Hej Martin Gustavsson,
    Jag har sett att du hade rekommenderat ”en annan version” … och kollat upp din länk …
    Alexey Sakhnin. Helt okänd som politiker i Ryssland. 2013 deltog han i den så kallade färgrevolutionen i Moskva. Detta är en teknik för att störta legitim makt med illegala medel, som USA framgångsrikt har tillämpat i många länder i världen, men som har misslyckats i Ryssland. Alexey var en aktiv deltagare i denna teknik.
    Sedan på din länk står det:
    ”Putin-dissidenten Alexej Sakhnin flydde till Sverige och fick politisk asyl. Året var 2013.”
    Men det som hände sedan är tyst.
    Och sedan, 2019, återvände Alexej frivilligt till ”Putins Gulag”.
    Här är hans intervju direkt efter hemkomsten: https://dailystorm.ru/vlast/zima-blizko-oppozicioner-aleksey-sahnin-vernulsya-v-rossiyu-iz-shestiletney-emigracii
    Hoppas du kan översätta den.
    I Ryssland använder majoriteten webbläsaren Yandex.ru, som översätter online från Ryska till Svenska ganska bra.
    Alexej har lämnat denne ”Leftfronten”, nu arbetar han som journalist, skriver aktivt, inklusive kritiska artiklar.
    https://moskvichmag.ru/author/sahnin/
    Ingen förföljer honom, ingen kastar honom i fängelse.
    Så att det är inte helt klart för mig vad ville du komma med med just denna ”en annan verson”?
    Skrikande titel ”Kriget mot folket” vilket inte stämmer med verkligheten?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here