Regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato

16
1397

Idag omkring kl. 16 fattar riksdagen beslut om regeringens Nato-propsition. Utgivarna av Alliansfriheten.se publicerade 9 mars en intressant analys, som jag återger utdrag ur. Regeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato. Läs gärna hela artikeln!

___________________________________________________________________

Det pågår en utredning om vilka ändringar av lagstiftningen som krävs med anledning av ett medlemskap (Fö 2022:A). Den utredningen är inte klar.

Det hade minst sagt varit på sin plats om regeringen hade inhämtat Lagrådets yttrande över förslagen i propositionen. Det har regeringen emellertid beslutat att inte göra. Den fick tydligen vad den tålde när Lagrådet nyligen yttrade sig över undermåliga ändringar i terroristlagstiftningen, som syftade till att blidka den blivande partnern Turkiet. Mer av den varan blockerar man.

Regeringen påstår att saken brådskar, varför motionstiden bör förkortas till bara fem dagar. Detta saknar grund, men rimmar bara alltför väl med hur frågan hela tiden hanterats av den förra och den nuvarande regeringen.

Fokus i våra kommentarer nedan lägger vi på det som är nytt eller av särskilt intresse i propositionen.

Generellt kan konstateras att det är ett mycket torftigt dokument, som ska ligga till grund för det ”historiska beslutet” att överge dryga 200 år av alliansfrihet, som hållit oss utanför krig, till förmån för ett oöverblickbart experimenterande med vår säkerhetspolitik utan genomtänkt uthållig strategi.

I det ligger bland annat att så mycket alltjämt är oklart, motsägelsefullt och oredovisat. Riksdagen får inte klart för sig vilka lagändringar i övrigt som är nödvändiga eller påkallade? Ej heller redovisas det vad det innebär att Sverige vid ett medlemskap kommer att ”åta sig helheten i nordatlantiska fördraget och Natos fulla och legala acquis.” Detta omfattar alla bindande åtaganden som gjorts av alliansen sedan tillkomsten. Och hur det svenska försvaret ska gestaltas och anpassas till Nato lämnas i allt väsentligt öppet i propositionen.

Någon belysning av nackdelarna med ett medlemskap erbjuds inte. Hur risken ökar för att vi dras in i krig som inte är våra, som vi inte bär något ansvar för och som vi kunde ha undvikit berörs över huvud taget inte….”

” Någon analys värd namnet av den omtalade artikeln 5 i Natos stadga görs inte i propositionen. Det talas allmänt om behovet av att genom Nato erhålla en ”fördragsfäst garanti” och få del av alliansens ”ömsesidiga försvarsgarantier”. Men några sådana erbjuder inte Nato. Några sådana finns inte att få. Regeringen klargör helt korrekt det längre fram i propositionen:

”Nordatlantiska fördraget innebär inte heller någon rättsligt bindande skyldighet för parterna att sätta in väpnade styrkor i händelse av att en eller flera parter utsätts för ett väpnat angrepp … Ett medlemskap i Nato medför alltså inte en förpliktelse vars fullgörande kräver ett insättande av väpnade styrkor.”…

” Vilket stöd som Sverige kommer bidra med vid ett väpnat angrepp på en annan medlemsstat är alltså ett nationellt beslut. Sveriges bidrag torde bestämmas bl.a. av Natos operationsplanering och förmågeplanering, Sveriges tillgängliga resurser och vad som efterfrågas av den angripna medlemsstaten.”

Den sistnämnda, ytterst inställsamma formuleringen har helt fel inriktning. Sveriges nationella beslut ska styras av vad som ligger i Sveriges och det nationella försvaret intresse. Andra medlemsstater torde för egen del knappast ha en annan utgångspunkt.” …

”Regeringen anser att den transatlantiska länken är en avgörande faktor i Natos kollektiva självförsvar: USA är den tongivande aktören inom Nato och den mest betydande aktören för säkerheten i Europa. Men regeringen nämner inget om det fördjupade och långtgående samarbete vid sidan om Nato med USA, som nu är under förhandling och som vi kommenterat.

Suveränitet nämns på sju ställen i propositionen, dock utan mycket till analys, substans eller strategiskt övervägande.”…

”En klok position som regeringen intar och tyder på självbevarelsedrift är att den säger nej till att föreslå lagändringar, som bemyndigar regeringen att utan riksdagens godkännande fatta beslut om insättande av svenska väpnade styrkor utomlands inom ramen för Nato. Detta handlar ju inte minst om svensk handlingsfrihet.”…

Föregående artikelUSA är paranoid när det gäller toppmötet mellan Ryssland och Kina
Nästa artikelVärlden håller på att slås i ruiner
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Språkbruket är synnerligen intressant.

  Ett av de största problemen som Markus Wolfs gamla HVA (det tyska utrikesspionaget) hade med inhämtning med material och dokument från Nato var faktiskt det oigenomträngliga språket i organisationen: de kallade helt enkelt detta språkliga sammelsurium för ”Nato-kinesiska”.

 2. Viktor Orbáns politiska chef svarar nu på Ulf Kristerssons fråga vad Ungern har för problem med att omedelbart godkänna Sveriges Natoansökan. Han citerar flera exempel på hur Kristersson själv och andra företrädare för den svenska regeringen har hetsat mot det högerorienterade Ungern.

  Statsminister Ulf Kristersson (M) är upprörd över att Ungern meddelat att man kommer att hantera Finlands Natoansökan separat från den svenska ansökan.

  I regeringspartiet Fidesz råder ännu ingen enighet om hur man ska göra med Sverige i denna fråga, rapporterar SVT Nyheter.

  Ulf Kristersson anser att den nya beskedet går rakt emot det som Ungern tidigare kommunicerat.

  – Jag kommer självklart att ta upp saken med Orbán, säger han.
  Vad Kristersson vill veta specifikt är ”av vilken anledning de väljer att separera Sverige från Finland”.

  Nu ger den ungerske premiärministern Viktor Orbáns politiska chef Balázs Orbán den 59-årige svenske liberalen svar på tal.

  ”Den svenska statsministern frågar vad de ungerska riksdagsledamöterna har för problem. Låt mig hjälpa dig att förstå med några exempel”, skriver han på Twitter.

  Orbán nämner flera citat från Ulf Kristersson själv och andra företrädare för den svenska regeringen.

  Den 3 mars 2021 skrev Kristersson på Facebook att det nu gällde för EU att ”sätta hårt mot den ungerska regeringen” och stötta den ”allt starkare” vänsterliberala oppositionen i landet.

  En annan som Orbán citerar är nuvarande EU-minister Jessika Roswall (M), som i juni 2021 krävde att EU skulle agera bestämt för att strypa utbetalningar av medel till Ungern för att straffa högerregeringen i landet.

  Han nämner också ett citat av L-ledaren och nuvarande arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson från i maj 2022:
  ”Ungerns främlingsfientliga och nationalistiska regering fortsätter kränka rättsstatens principer och svajar i stödet till Ukraina.”

  Balázs Orbán avslutar sitt inlägg med att utbrista: ”God morgon, Stockholm!”
  The Swedish Prime Minister is asking what the Hungarian MPs’ problem is.

  Let me help you understand with some examples:

  3 March 2021 – Ulf Kristersson (then leader of the Moderate Party, now Prime Minister):

  “For the EU large parts of the job still remain to break the…
  — Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) March 23, 2023
  https://www.friatider.se/ungerske-toppen-till-kristersson-detta-ar-vart-problem-med-dig

 3. Att polismyndigheten får bakläxa på förbudet mot koranbränning, visar vilka krafter det finns
  inom polisbyråkratin, som försöker att skydda Sveriges Natoansökan, genom förbud. De gömmer sig bakom polisiära argument, men allt som har en politisk avsikt. Därför Säpo nyss grep, ett antal f.d IS-misstänkta, det är så att öppna och hemliga polisen samordnar sina ingripanden och beslut. Koranbränning = hot mot Sverige, det blir då en säpofråga.

  De är dessa ”deepstate” fästen som är en fara för demokratin, har alltid varit så, precis som den militär som tillåter B52-raider över Sverige, men aldrig visar sig, är det ÖB, som fattar beslutet, ´vad blev av honom ? De utnyttjar sina myndigheter för att bedriva en politik som passar högerregeringen, även gangsterskjutningarna har minskat, kanske polisen såg till att de kulminerade före och under valet 2022, för att störta regeringen Andersson. Så går det till, svenskar fattar inte detta.

  Dessa grupperingar är svåra att komma åt, kan jämföras med de okända gangsterledarna. Hotet kommer inifrån beredskapsbyråkratin, psykologiska försvaret och polis/miltär, som alltid haft en egen agenda, inte från Sverigedemokraterna, de har ingen makt då,kunskap, är inte så smarta.

 4. Europa har blivit USAs nya s.k. ” negerslavar”, det var de som faktiskt byggde Vita Huset.
  Efter kriget 1945, kom Marshallhjälpen, ca 1947, som inte bidrog med de facto mycket till
  europeisk bnp, kanske 0,5% -3%, och mycket av affärerna gynnade USA företag, som tog över den europeiska marknaderna, efter kriget, alla tyska patent, Sverige fick betala skade-stånd för sina tyska affärer, som Schweiz. Marshallhjälpen var mer en propagandaframgång.

  Efter Marshallhjälpen, nästa verktyg, Nato, 1949, där medlemmarna var de värsta av de europeiska kolonialmakterna,som ingen ville ta i med tång, efter kriget: Spanien,Grekland, Turkiet, Portugal, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrike – pga av deras mordiska fascistiska regimer i Tredje världen, som fortsatte in på 1960talet, Frankrike i Algeriet, till 1962.

  USA startade även olika kommittéer (ACUE) som skulle utveckla federalismen i Europa, det som blev Robert Schumans: Kol & Stålunionen, och senare OECD, sen EEC, som ingen vanlig svensk visste vad det var, 1995, sen EU, europeiska unionen, därmed hade Europa förvand-lats till en version av USAs Förenta stater, där är vi redan. Sedan utvidgades EU till Öst-europa, lika som Nato, ca 30 medlemmar i varje.

  Detta var den mer benigna fasen av USA-imperialismen, Ryssland stängdes ute och ville givetvis få ett ord med i den europeiska säkerhetspolitiken. Återstod att kapa alla förbindelser mellan Tyskland och Ryssland, som skulle kunna påverka Europa, och Kina, som energi-ledningarna, men nu har vi fått en energiräkning, till EU, som är på 8.000 miljarder kronor, för att ersätta den ryska importen.

  Europa, har blivit ett USA-protektorat, som Kosovo, en stor militärbas, fast de är nog friare. Europa, har kapats av EU, sedan av USA, nu blir vi som en USA-stat, Sverige blir väl, South Carolina, ofattbart att svenskar inte förstår vad vi utsätts före, vare sig immigrationen, eller EU-diktaturen, och snart Nato, som Sverige snubblar in i, som ett fyllo.

  Som sagt välkommen till USAs bomullsfält som en USA-”neger”-slav i Alabama, det är Sveriges och Europas öde, som blir avindustrialiserade, inflations- och högränte-ekonomier, utan tillgång till billig energi. T.o.m de tyska nazisterna var Europa-patrioter, hemskt att behöva åkalla, idag är tyskarna fega detroniserade förrädare, ”Deutsche Schwein”utan ryggrad, deras sista illdåd.

  När USA och Norge, detta lilla krigiska Quislingrövhål till stat, sprängde Nordstream, var det som: ”Hallickens klassiska örfil, mot sin hora, för att med våld sätta henne på plats !” Vi är i chockfasen. Nu styr Finland och Norge/Danmark, över Sverige, det är deras våta dröm, sedan 1658, 1809, vi blir som palestinier i Israel, när de dagligen utsätts för f.d. ” under-doggarnas prygel och revansch”. Hur fan kan svenskar sälja sig ut så illa, gratis, skäms alla punschiga svennar, som inget begriper innan det är för sent !

  Norgevisan: Text/musik: Hasse & Tage.

  ”Norge, Norge, det är ett ruttet land.
  Norrmän, norrmän, ett jävla rövarband.
  Norrmän, norrmän, dom fiskar dålig torsk.
  Så om du ser en slisk
  som drar upp en fisk
  är han utan tvivel norsk.”
  ——————————————–

 5. De s.k. påskkravallerna 2022, och koranbränningen kan ha varit upplagt som en provokation, även av polisen för att få till en högerregim, det lyckades. Polisen utsatte sin personal för stora risker, och ett nederlag, när invandrargrupperingar gick till attack. Den nu hastigt avlidne polischefen satt i en av polisfordonen och följde utvecklingen. Att överväldigas av en gatmobb som rusar, kan ge allvarliga skador, även psykiskt. Vi har ingen insyn.

  Det kanske påverkade valet, 2022, det var ett (1.) syfte, det uppnåddes, en svensk höger-regim, (mer positiv till Nato och polisen), nästa steg var att (2.) förbjuda koranbränningar, för nästa fråga var att detta kunde hindra Turkiets godkännande av Sverige till Nato, så nya
  tolkningar av grundlagen.

  Men nu har förvaltningsrätten upphävt polisens beslut, som tydligen följer en politisk agenda,
  polisen kan inte påverka detta politiskt som tidigare, för nu har juristerna fått upp ögonen.
  Men polismyndigheten framstår som en betydande politisk aktör. Att gangsterskjutningarna
  har ökat kan även ha ett syfte, för politisk påverkan. Redan 1965, när rikspolisstyrelsen inrättades, att polisen blev förstatligad, ökade polisiära ingripanden för att motivera behovet, och en budget.

 6. 6 april 2023 07:42
  https://argumenti.ru/politics/2023/04/823728
  Den finske samhällsvetaren och publicisten Johan Beckman, som talade om Finlands anslutning till Nato, sa att invånarna i landet blev gisslan av regeringen.
  Johan Beckman talade i sändningen av programmet Soloviev LIVE och sa att hans landsmän inte fick rätt att välja i frågan om Finlands inträde i Nato.
  Enligt publicisten pressar de finska myndigheterna ut enorma summor pengar från människor, samtidigt som de påpekar att Finland borde gå med i Nato genom blixtkrig, och det finns inget val.
  ”Alla tänker på överlevnad. Det finns ingen tid att tänka på politik”, tillade Beckman. Enligt honom har landets myndigheter höjt priserna på el och produkter, vilket berövat medborgarna möjligheten att tänka på politik.
  Beckman sa också att i Finland främjar media hat mot Ryssland utan att ge neutral information.
  ”Ingen ger utrymme i innehållet i våra medier, bara hat mot ryssar publiceras. Därför finns det inget annat val. Vilket annat val kan det finnas?” – sa experten ”Soloviev LIVE”.
  Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023 .

 7. Finlands officiella inträde i Nato har firats över den transatlantiska teknokrati-sfären som en seger för demokrati och frihet. Jens Stoltenberg spred till sina finska motsvarigheter vid invigningsceremonin att: ”Finland är säkrare och Nato är starkare med Finland som allierad.
  Dina styrkor är betydande och mycket kapabla, din motståndskraft är oöverträffad och under många år har trupper från Finland och Nato-länder arbetat sida vid sida som partners. Från och med idag står vi tillsammans som allierade.”
  Men hur sanna är dessa påståenden?
  Medan Finland gillar att fira det faktum att deras 1941-1944 krig med Ryssland inte hade något med andra världskriget att göra, utan helt enkelt var en defensiv allians med Tyskland mot det onda Sovjetunionen, och medan Sverige gillar att fira det faktum att det förblev neutralt under andra världskriget , fakta berättar en helt annan historia.

  Inte bara spelade båda nationerna aggressiva roller i kriget mot Sovjetunionen under Operation Barbarossa och därefter, utan båda nationerna gav också stora lån och annat ekonomiskt stöd från 1940 till 1945.
  På ett rent militärt plan såg det ”neutrala” Sverige under ledning av kung Gustav V och socialdemokraternas statsminister Per Albin Hannson till att deras territorier gjordes tillgängliga för nazisterna under slaget vid Narvik 1940 som resulterade i Norges fall.

  När Operation Barbarossa inleddes ett år senare fick Tyskland använda svenskt territorium, järnvägs- och kommunikationsnät för att invadera Sovjetunionen via Finland. Tyska soldater och stridsutrustning fraktades från Oslo till Haparanda i norra Sverige som förberedelse för attacker mot Ryssland.
  https://www.vtforeignpolicy.com/2023/04/nazi-skeletons-in-finland-and-swedens-closets-behind-the-helsinki-official-induction-into-nato/

  • Ja, det är märkligt. Finland fick ju bland annat ta emot en allierad kontrollkommission efter krigsnederlagen som reglerade bl.a. de finländska skadestånden till SSSR.

   Finns det verkligen någon som på fullaste historiska och seriösa allvar i Finland av idag som inte anser att krigsnederlagen 1941 och 1944 hade det minsta att göra med hela det andra världskriget 1939-1945?

   Till och med farbror Adolf kom ju på besök till Mannerheim när denne firade 75-årsdag år 1942 (var det väl?) och i Finland fanns ju högerkrafter som såg ett finskt-ugriskt stormaktsvälde som sträckte sig ända till Uralbergen (där bl.a. det språkbesläktade jätteterritoriet Komi i norra Ryssland ingick), jag tror till och med det publicerades finska kartor över dessa ambitioner.

   Men nu är Finland med i Nato, precis som många andra förlorarlönder år 1945, och det är klart att den anglo-amerikanska sidan inte vill tala om hur man omfamnat gamla fascistländer som Spanien redan från 1940-talet, EFTER kriget, där amerikanska baser inrättades i bl.a. orten Rota. Amerikanarna tappade till och med bort ett atomvapen som väl tappades från ett flygplan (det detonerade ju inte) i spanska Medelhavet, som man väl till slut återfann(?).

 8. Finlands anslutning till Nato hotar ryska nyckelbaser
  Traditionellt neutral nations anslutning kommer att fördubbla Natos gräns mot Ryssland, vilket gör att fler av dess strategiska baser och geografi kommer närmare räckhåll
  1948 undertecknades fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd mellan Sovjetunionen och Finland, vilket gav en nyckelgrund för relationerna mellan de två staterna som skulle bestå under hela det kalla kriget.
  Med minnena från 1939 års ”vinterkrig” mellan de två fortfarande akuta, förkroppsligade avtalet Paasikivi–Kekkonen-doktrinen , uppkallad efter två av Finlands efterkrigspresidenter som utvecklade idén mellan 1946 och 1982 om ett neutralt Finland nära Sovjetunionen.
  Den satte också sammanhanget för termen ” finlandisering ” som används av forskare i internationella relationer för att beskriva yttre inblandning av ett mäktigt land i en mindre grannstats utrikespolitik. Ett år senare, den 4 april 1949, undertecknades Nordatlantiska fördraget av de 12 grundande medlemmarna av NATO.

  Under hela det kalla kriget förblev Finland en neutral stat – om än mer på grund av omständigheter än av val. Och trots sin 1 340 kilometer långa gräns mot Ryssland valde man att inte gå med i Nato i slutet av 1990-talet, även som många av dess östeuropeiska grannar gjorde.
  Den övergav officiellt sin neutralitetspolitik 1994 och gick med i Natos Partnerskap för fred och sedan Europeiska unionen 1995 . Men ambitionerna att bli ett fullständigt NATO-medlemsland hade inte riktigt mognat. Det hela slutade med Rysslands andra invasion av Ukraina i februari 2022.

  Finland (och Sverige) lämnade in sina formella ansökningar om att gå med i alliansen den 18 maj 2022 och detta godkändes av NATO-medlemmar vid det senaste toppmötet i Madrid i juni.
  Även om anslutningen till NATO-medlemskap gick relativt snabbt, fanns det invändningar från vissa medlemmar, framför allt Turkiet och, i mindre utsträckning, Ungern. Turkiet höll upp medlemskapet för Finland – och gör det fortfarande för Sverige – på grund av sin oro över vad man kallade stöd till terroristgrupper, nämligen Kurdistans arbetarparti (PKK).
  Ungern framförde också invändningar på grund av vad man betraktade som kritik från de nordiska staterna när det gäller styrkan i den ungerska demokratin. Men Nato-chefen Jens Stoltenberg sa nyligen att han är övertygad om att Sverige kan bli medlem till sommaren .

  Utsikt från Moskva: Om Putin hoppades på att förfina Nato som ett av sina strategiska mål för kriget, så har han faktiskt uppnått ”NATOiseringen” av Finland eftersom det nu har blivit alliansens 31:a medlemsland . Med detta följer artikel 5-garantier – att ett angrepp på en medlem är ett angrepp på alliansen som helhet och måste bemötas som sådan. Detta förändrar i grunden Finlands försvars- och säkerhetsställning och den europeiska säkerhetsarkitekturen som helhet. Implikationerna inkluderar alliansens storlek och geografiska fokus (i ännu högre grad om Sverige går med inom en inte alltför avlägsen framtid) samt interorganisatoriska relationer mellan Nato och EU, den andra nyckelpelaren i den europeiska säkerhetsarkitekturen.

  Tillskottet av Finland som dess 31:a medlem fördubblar i praktiken längden på gränsen mellan Nato och Ryssland. Karta: buraktumler via Shutterstock / The Conversation
  Och Finland spelar inte ikapp för att uppfylla sina Nato-åtaganden. I själva verket kommer Finland att vara en nettobidragsgivare till alliansens samlade kollektiva försvar. Under de senaste åren har man moderniserat sina väpnade styrkor, köpt robust militär kapacitet och, till skillnad från majoriteten av medlemsländerna, uppfyller man Natos mål på 2 % av BNP som spenderas på sitt eget försvar.
  Putin har givetvis utfärdat varningar till Finland (och Sverige) om att gå med i alliansen. 2016 uttalade Putin att ”När vi tittar över gränsen nu ser vi en finländare på andra sidan. Om Finland går med i Nato kommer vi att se en fiende.”

  Även om det har förekommit blandade signaler när det gäller Rysslands åsikter om Finlands suveräna rätt att ansluta sig till en kollektiv försvarsorganisation om landet så önskar (även om Ryssland inte utvidgar denna position till att omfatta Ukraina självt), är man allvarligt oroad över att Nato kommer att positionera militära förmågor. i Finland, vid dess gräns – och nära Rysslands egna strategiskt viktiga baser och geografi.

  Även om Ryssland är mycket fokuserat på att rätta till sina strategiska misstag i Ukraina, kommer det i något skede att börja återhämta sig och därför återskapa sina väpnade styrkor och militära ställning. Särskilt oroande kan vara Rysslands ökade beroende av sin taktiska kärnkraftshållning för att kompensera för dess (tillfälligt) minskade kapacitet med avseende på konventionella resurser.
  Även om vi inte vet vad framtiden har att erbjuda, med tanke på krigets varaktighet och slutliga utgång, kommer Ryssland att fortsätta att ha säkerhetsproblem. Och nu har den en gräns mot Nato som kommer att löpa från norra delen ner till Svarta havet och vidare. Detta kommer garanterat att låsa in fortsatta spänningar mellan alliansen och Ryssland under många år framöver.
  Nato ser i grunden på sig själv som en kollektiv försvarsorganisation, med (kärnvapen) avskräckning som sin kärnstyrka. Ryssland kommer att fortsätta att se alliansen som en viktig ståndare som undergräver sina hotuppfattningar och förmåga att påverka sin egen närhet utomlands.
  Så när den finska flaggan hissas vid Natos högkvarter i Bryssel, skulle det vara naivt att tro att Ryssland inte kommer att svara – även om dess makt att göra det för närvarande är något minskad.
  https://asiatimes.com/2023/04/finlands-joining-nato-threatens-key-russian-bases/

 9. En insändare i DN (för några dagar sen) menar med viss rätt att Sverige inte skall vara ”världssamvete”, en politik som fördes av Palme & Schori, som det brukar lite bittert, borg-erligt gnälligt framföras. Palmes besök på Kuba, 1975, och en kortege med Fidel Castro, ses som något så oerhört stötande. Detta var efter att USA förlorat ännu ett krig, mot Vietnam, bara 10 år, tog det, att bomba klart, samt hela Sydostasien,. ett brott mot mänskligheten, bara det att det fanns ingen internationell krigsdomstol då, sorry, boys, så det kan vi glömma, så är jurister, de är noggranna. Polen brukar ju fortfarande stämma Tyskland på miljarder som Grekland , med regelbunden intervall.

  Skribenten menar att Finland inte spelar ”världssamvete”, utan sköter sitt, och det är då så föredömligt, därför kom de in i Nato, och Sverige blir kvar i kylan, vilken panisk rädsla i alla högerpartier men även inom socialdemokratin, som kan inte sova om inte §5 blir stadfäst. Men Turkiet vill nog fortsätta att mula Sverige, och som blir ordentligt, förödmjukad för all framtid, det blir Sveriges öde, ett nazistat säger Turkiet, det stämmer.

  Men Finland, har de lämnat ut några kurder ? Oklart, men under kriget lämnade de ut judar till Nazityskland, till estniska centralfängelset i Tallin, samt ca 2.000 sovjetiska krigsfångar, med judisk bakgrund, utlämnades 1942, till samma Gestapo/SS, personer som senare av någon anledning fick ett dödsdatum lämpligt, precis dagen efter utlämningen, källa Elina Sanas bok: De utlämnade. (Av 60.000 dog 20.000 Soviet PoWs dog i finska läger) De hade även ett SS/Einsatzkommando i farten mot Murmansk, senare dolde man alla spår, så gör finnarna, de ljuger och tiger, som en häst travar, som ukrainare, därför vi oroas, samma sorglösa mentalitet, svenskar förstår inte det, men det syns på tveksamheten kring ” det fullskaliga ryska invasionskriget ” som ett mantra för att avvärja alla misstankar om person-ligt tvivel, det är ju ett billigt pris för att slippa repressalier, jag klandrar ingen. Jag skulle aldrig lita på en ukrainare, de är som sluga finnar i politiken.

  Finland är väl inget föredöme att komma och skramla med, och för Olof Palme var det så att hans släkt hade varit de mest finlandsaktivistiska kretsarna som fanns från sekelskiftet, 1918, 1939/40-1944 men allt detta höll han tyst om, som partiledare. Det fick han nog veta bland de traditionella finlandsaktivistiska kretsarna i ex.vis militären, 1969. Men hans engagemang för ett litet land som angripits av en stormakt, kunde väl inte trängas bort, utan kom till uttryck i hans Vietnamengagemang, samt även efter 1975, för Kuba. Finland som fjäskade för USA, en USA-trojan, för att blåsa upp självkänslan, och betalade punktligt, varje cent av sina lån av USA-bankerna. Finlands historia är ju som en tågkrasch, med sina 4 krig på 20 år, som har ett enormt behov av bekräftelse, EU, Euro, Nato, men Helsingfors påminner fortfarande om en östeuropeisk stad, med sina spårvagnar, byggnader och statyer från tsartiden.

  Detta hade nog ett samband med att Palme kämpade mot Sydafrikas apartheidpolitik, och genomförde sanktioner mot boerregimen, så sent som 1985, på ett initiativ av Ola Ullsten (fp). Kanske detta blev Palmes öde, 1986, att man förbjöd SKF och Atlas Copco, samt ett antal andra företag att nyinvestera i sina verksamheter, så det fanns nog inom storfinansen, Peter Wallenberg, en motvilja för Palme, och faktum är att den som 2020 av åklagaren, angavs som skyldig till Palmes död, hade mycket möjligt – nära kontakter med SKFs dåvar-ande chef, hypotetiskt på anhörigsidan. Skulle Finland ha deltagit i något liknande, ”världs-samvete” de teg, som vanligt, tills en ny möjlighet öppnade sig….aldrig att de bryr sig om något…som Östeuropa, ständiga offerkoftor, som alltid måste få stöd. När 100.000tals finnar flyttade till Sverige, 1950-1970 talen, var vi nordiskt ”världssamvete”, det passade då, så
  bygg upp ett liv i Sverige, för att sen ta avstånd, från det svenska.

  Men ” världssamvete,” var Palmes engagemang för Vietnam och mot apartheid något som var förkastligt, och att vi skall bli mer som Finland, som inte bryr sig om andra, om de inte fajtas mot Ryssland. Är det fint det ? Länder som Finland och Ukraina, båda som går ut i hopplösa proxykrig, som alla får lida för, först de själva, och är glömda imorgon dag.

  Palme insåg, smart som han var, att Kuba och Castro, var de som skulle kunna krossa boer-regimen, militärt, 30.000 man, sändes, Sydafrika som tidvis ockuperade både delar av Angola, och Namibia, och den militära kampen började ca 1975, och Sydafrikas armé blev slagen, precis som Jonas Savimbis, UNITA, och givetvis stödde USA, CIA, apartheidfascisterna som väl fick ge upp ca 1989, och släppa ut Mandela, som CIA sett till att fängsla, säjs det.

  Idag skulle stöd till Mandelas: African National Congress (ANC) , betecknas som stöd för terrorister. En anledning till att den större delen av världen inte tar ställning mot Ryssland, är att dåvarande tredje världen, blev så kolonialt missbrukad, bombad av USA, Nato och EU-staterna, men uppbackad av dåv. Sovjetunionen, och de i globala syd, vill nog ha Ryssland på fötter. En anledning till att Sverige kunde sälja JAS-plan till Sydafrika.

  Skulle alltså detta svenska och kubanska världssamvete vara något att förneka, skämmas för, medan Finlands iskalla opportunism i varje läge framhållas ? Sverige är av samma fega ull. Först gick finnarna med Tyskland i 1:a världskriget, fick byta häst i loppet, när Ententen/ London/Paris vann över Berlin/Kaisern,1918, sedan Tyskland och Hitler igen, 1933, för att upprepa samma avhopp, 1944, och fick betala hemresan, upp till Polcirkeln, med 50.000 finska flyktingar internt, 50.000 till Sverige i vanlig ordning. Hur kan man ställa till sån tragik för sin befolkning, och andras, allt som har följt Finlands tragiska väg sedan 1918.

  Idag erbjuder sig Finland att ta hand om Natos rustningar, i ett mycket känsligt område, Arktis, men vem vet vad som händer däruppe ? Ur askan i elden – är Finlands paroll. Natos fan-boys har satt oss alla i pant, i ett möjligt kärnvapenkrig, den nuvarande generationen är för ung för att fatta beslut, vi förstår det: Ebba som ansåg att polisen skulle skjuta 100 islamister, påsken 2022, hur hade Sverige mått då, idag ? Det hade varit som Ådalen som gav arbetarrörelsen från 1931/ 1932 en hegemoni i 40 år, men åt andra hållet. Vi måste få en bättre mognare kader av politiker. Om KD ändå var ”kristna demokrater” som vår generation av konfirmander på sin tid var… Kd idag är Sodom och Gomorrah, fyllpartyn, jakt på rådjur, Skyttevalls tonårskon-flikter, vidriga amazoner, Lewi Pethrus i pingströrelsen måste rotera i sin….

  Allt har sin tid, Palme kunde brista ut i kritik, men på denna tid mådde alla bra utav detta, en sund mentalhygien, rådde i Sverige på Palmes tid, som alla minns, och både Palme och hans världssamvete, saknas nog av många svenskar. Palme som alltid gjorde mål, Rockstar quality, klart att CIA var ute efter honom, med alla ubåtslarm. Mordet på Palme var samma hallick-ens örfil mot sina stackars prostituerade – sen gav Sverige efter på allt. Polisen städade upp efter mordet, lika plikttroget som efter Nordstreamsprängningen, ingen skall ha en aning, förundersökning pågår, tyvärr hemligt…staten spelar alltid samma, övervakande roll.

  Kubas insatser för sin hälsovård och deras läkare för bl.a. Latinamerika, är det världssamvete, som inte bör förekomma., för då kommer Ann Linde på UD, och straffar, helst Venezuela, och utser dess president .Feministisk utrikespolitik ? Vilket sosseförfall ! Kom tillbaka Olof & Fidel, allt är förlåtet !

  Men helst skall ”världssamvetet” vara helt inriktad på Finlands behov, ” naturens styvbarn” (=Pusjkin) som liksom bara strålar ut armod, och barkbröd, alltid lika fattigt, utsatt, och kantigt, (men kladdig ”godhetssignal”, för aggressionshämmade svenskar, som tar aldrig slut…”våra finska bröder” sa kungen nu…överklassens favoriter, som alltid…) , som är bara inriktad på sig själv, som Sanna Marin, som nu vill göra internationell karriär, vänta bara… vi syns… som Natochef. Gunnar Hökmark (m) (DN) är så rädd att han kräver ultimatum till Ryssland, om inte skall väst inrätta en ”No-fly” zon, över Ukraina, med Natoflyg och luftvärn, grattis. Hökmark som officersson borde ju mönstra i Ukrainas armé, som nu har vissa luckor.

 10. 6 april 2023, 16:28
  Sverige får inte gå med i Nato: Svetlana Styazhkina
  Efter att Finland gick med i Nato var det Sveriges tur. Det är sant, för detta behöver hon fortfarande få godkännande från Turkiets och Ungerns parlament.
  Sedan Finland officiellt blev Natos 31:a medlem den 4 april har spänningarna mellan Turkiet och Sverige bara ökat.
  Enligt svenska tabloiden Expressen jämförde Turkiets utrikesminister Mevlut Cavusoglu Sverige och enskilda svenskars besatta önskan att bränna Koranen med Nazityskland. Faktum är att Stockholms förvaltningsrätt erkände bränningen av Koranen som en helt rättslig handling på rikets territorium och upphävde polisens förbud mot att bränna den heliga boken.
  Det är klart att ett sådant beslut av den svenska domstolen inte för Sverige närmare Nato, eftersom det turkiska och ungerska parlamentet envist inte ger Sverige grönt ljus att gå med i den nordatlantiska alliansen. Kom ihåg att ansökan om att gå med måste godkännas av alla NATO-medlemsländer, medan Turkiet och Ungern har samlat på sig många allvarliga anspråk på det norra kungariket.

  Tydligen är svenskarna kränkta över att finnarna antogs i Nato, och de hålls framför en stängd dörr. Rimliga förklaringar i vilket syfte Sverige ska gå med i Nato ges inte av svenska medier. Dessutom har svenskarna inte kämpat på över 200 år. Under alla dessa år har ingen någonsin hotat Sverige från Moskva: varken Tsarryssland, Sovjetunionen eller den moderna Ryska federationen.
  Tack vare neutralitetspolitiken hade Sverige en egen suveränitet. Finland hade inte suveränitet, men Sverige hade. Det räcker med att säga att USA under Vietnamkriget två gånger frös de diplomatiska förbindelserna med Sverige och återkallade sin ambassadör från Stockholm: den första gången under två år från februari 1968 till februari 1970, och den andra under mer än ett år i december 1972 .
  I båda fallen var Washington extremt missnöjd med Olof Palme: i det första fallet, medan han fortfarande var utbildningsminister, deltog han i en antikrigsdemonstration i Stockholm med den vietnamesiska ambassadören, och i det andra, som redan ledde den svenska regeringen, jämförde han bombningen av Hanoi med amerikanska flygplan med de värsta. nazisternas grymheter under andra världskriget.
  Washington kallade denna jämförelse för en mycket allvarlig förolämpning och återkallade ambassadören i lite över ett år. Förresten, efter mordet på Olof Palme 1986 värmdes omedelbart upp kraftigt i relationerna mellan USA och Sverige.

  Ankara tänder grönt ljus för Finlands inträde i Nato. För Sverige förblir det rött
  Nu finns det tyvärr inga politiker som Olof Palme i Sverige. Sverige vill frivilligt ge upp sin suveränitet och sitt fredsbevarande uppdrag. Det är klart att svenskarna stannade för länge utan krig. Men inser de svenska myndigheterna vad allt detta kan innebära för deras egna medborgare?
  Så länge medborgarna i Sverige är helt säkra på att Nato kommer att skydda dem, och de kommer inte att behöva göra något för att göra detta. De är övertygade om att de inte kommer att ha några mobiliseringar, att ingen av dem kommer att dödas vid fronten i händelse av fientligheter, att de kommer att betala av alliansen med hjälp av deras militär-industriella komplex, ett av de mäktigaste i världen.
  Dessutom är svenska medborgare säkra på att deras land förblir neutralt i politiken. Ett vägledande faktum: frågan om att överge neutralitet har aldrig diskuterats i riksdagen, riksdagen, och gick naturligtvis inte till omröstning.
  Den 22 mars i år röstade riksdagen om Sveriges anslutning till Nato, där anhängare av medlemskap i alliansen övertygande vann. Det visar sig att Sveriges ansökan om NATO-medlemskap före detta datum inte ratificerades inte bara av Turkiet och Ungern, utan också … av Sverige självt.
  Sverige förstår inte ens vilket smutsigt spel det dras in i. För inte så länge sedan nämnde den norska tabloiden Aftenposten att den svenska neutraliteten dog för 30 år sedan, 1994, när Sverige gick med i EU, men Aftenposten glömde att nämna vilket särskilt avtal mellan EU och Sverige som tyder på att Sverige vägrar från en neutralitetspolitik .

  Den norska upplagan har upprepade gånger skrivit hur fördelaktigt det är för Norge att gå med i Sverige och Finland i Nato. Norge vill inte betala 2 % av BNP till den nordatlantiska alliansen, vilket det outtalade kravet kräver. Oslo hoppas att Finland och Sverige ska göra detta. Av de 30 NATO-medlemsländerna är det bara 7 som spenderar minst två procent av sin BNP på försvar. Norge är i alla fall säkra på att i händelse av fara kommer Finland och Sverige att täcka det, och norrmännen själva kommer att sitta tysta i sitt rika och välmående land.

  Utan tvekan är Sverige nu inte den bästa bakgrunden för att gå med i Nato. Det verkliga skenande brottet regerar i kungariket. Sedan jullovet har Stockholm terroriserats av invandrargäng som kämpar sinsemellan om inflytandesfärer. Särskilt hårda är gänget till en 36-årig knarkbaron från Uppsala. Denna bandit har länge flytt från Sverige, men fortsätter att leda invandrargäng och skriver i förbjudna sociala nätverk under smeknamnet Kurdish Fox. Du kan höra skottlossning nästan varje dag i Stockholm. Poliser och de vanligaste medborgarna som inte har något med den undre världen att göra riskerar nästan varje dag sina liv.

  Men Sveriges olyckor och bekymmer slutar inte där. Tyvärr växer andelen dysfunktionella familjer i kungariket. Den svenska tabloiden Aftonbladet konstaterar att personer med dålig utbildning dör före 65 års ålder. De har låga inkomster, så deras barn kan inte få den utbildning de behöver i Sverige.
  Och utan en bra utbildning kan du inte överleva i norra riket. Som ett resultat kan barn i sådana familjer inte ens äta normalt. Enligt statistiken är vart femte barn från sådana familjer undernärda. Dålig utbildning och låga inkomster leder till fattigdom, sjukdomar och tidig död.
  Denna olyckliga slutsats bekräftas av det svenska hälsovårdsdepartementet, som har utarbetat en särskild rapport i denna fråga. Sant, å andra sidan hindrar det inte svenskarna från att fortfarande vara en av de friskaste nationerna och vara långlivade.

  Nu lämnar det ekonomiska läget i Finland och Sverige, där utöver allt annat, och en stark kris på bostadsmarknaden, mycket övrigt att önska. Båda länderna har anslutit sig till sanktionerna mot Ryssland och försöker dra tillbaka sina företag från vårt land. Samtidigt har både Stockholm och Helsingfors exportekonomi och är starkt beroende av export av varor som de producerar.
  Självklart letar både Sverige och Finland nu efter alternativa marknader. Till exempel ökade den finska exporten till Kirgizistan med 800 % förra året, enligt den finska mediaresursen HBL. Men befolkningen i Kirgizistan är mindre än 7 miljoner människor. Därför är förlusterna för Finland uppenbara.
  Men finländarna föredrog sagor om ukrainsk demokrati framför logik och sunt förnuft. En förhoppning är att svenskarna ska dra nytta av pausen och komma till besinning, lugnt väga alla för- och nackdelar, och … ändå ändra uppfattning om att gå med i Nato.
  https://expert.ru/2023/04/6/shvetsiya-nato/

 11. Nazi Skeletons in Finland and Sweden’s Closets
  En mycket lång men läsvärd artikel. Har plockat ett par citat:

  Det märkliga fallet med Finlands bestående hakkors
  Ett ord måste nu sägas om Finlands säregna officiella flygvapenlogotyp som skapades 1919 och som höll i sig till 2020 då logotypen togs bort från flygplan, flaggor och uniformer (även om den fortfarande finns kvar på flygvapenakademiens väggar).

  Här syftar jag givetvis på det märkliga hakkorset som ett Finland efter 1945 inte ansåg vara klokt att ta bort från sina militära flygplan eller uniformer trots sina nazistiska allierades undergång.

  An Uncomfortable Fact Must Now be Confronted
  Det är ett obekvämt faktum i historien att samma makter som gav upphov till fascismen aldrig straffades vid Nürnburgrättegångarna. De Wall Street industrimän och finansmän som försåg Tyskland med finansiering och förnödenheter före och under kriget straffades inte… inte heller de brittiska finansiärerna vid Bank of England som såg till att nazisternas kassakistor skulle fyllas med konfiskerat byte från Österrike, Tjeckoslovakien eller Polen.

  Efterkrigstiden såg inte bara en omfattande omorganisation av fascistiska mördare i form av den CIA/NATO-ledda Operation Gladio och vi vet att Allan Dulles direkt övervakade återaktiveringen av Hitlers underrättelsechef Reinhard Gehlen i ledningsstrukturen för Västtysk underrättelsetjänst tillsammans med hela hans nätverk. Ukrainska nazister som Stefan Bandera och Mikola Lebed absorberades omedelbart i samma apparat med Bandera som arbetade med Gehlen från 1956 till hans död 1958 medan Lebed absorberades av amerikansk underrättelsetjänst som drev en CIA-frontorganisation kallad Prolog.

  Som Cynthia Chung nyligen beskrev i sin Sleepwalking into Fascism att inte mindre än tio före detta nazister på hög nivå åtnjöt enorm makt inom Natos kommandostruktur under Operation Gladios mörka år. Cynthia skriver:

  ”Från 1957 till 1983 hade NATO åtminstone en om inte flera högt uppsatta ”tidigare” nazister i full befäl över flera avdelningar inom NATO… Positionen som NATO:s befälhavare och chef för de allierade styrkorna Centraleuropa (CINCENT Commander in Chief, Allied Forces Central Europe – AFCENT) var en position som ENDAST tillsatts av ”tidigare” nazister i 16 ÅR RÄTT, från 1967-1983.

  Under dessa år arrangerade inte bara Gladio ”stay behinds” en ström av terrorism mot den allmänna befolkningen i Europa genom att använda nominellt ”marxistiska” frontgrupper eller genomföra träffar av högt värdefulla mål som Dag Hammarskjöld, Enrico Mattei, Aldo Moro eller Alfred Herrhausen när det behövs. Statsmän som inte spelade efter reglerna i det stora spelet var tyvärr inte långa för den här världen.

  Natos självbekände bild som förebudet om den ”liberala regelbaserade internationella ordningen” är mer än lite ytlig när man betraktar de nazistiska allianser som många Nato-filer vid Atlantiska rådet kanske vill glömma. Denna historia borde också få oss att omvärdera de verkliga orsakerna till 1949 års skapande av NATO i första hand som fungerade som en spik i kistan för Franklin Roosevelts vision om en allians USA-Ryssland-Kina som han hoppades skulle forma posten. – WW2 ålder.

  Natos tillväxt runt Rysslands omkrets sedan 1998, och de Nato-ledda massövergreppen av bombningar i Bosnien, Afghanistan och Libyen bör också omvärderas med denna nazistiska härstamning i åtanke.

  Varför postade Nato bilder på en ukrainsk soldat som tydligt viftade med en svart sol från det ockulta i Thule-samhället på sin uniform för att hedra ”kvinnodagen” i år? Varför tjänar aktiva ukrainska nazister i Azov, och Aidar-bataljoner systemiskt översköljda av Natos propagandaorgan eller mainstreammedia trots de bevisade fallen av massövergrepp i östra Donbass sedan 2014? Varför ser nazistiska rörelser en enorm väckelse i den östeuropeiska rymden – särskilt inom länder som har kommit under Natos inflytande sedan Sovjetunionens kollaps?

  Är det möjligt att kriget vi trodde att de allierade vann 1945 bara var en strid inom ett större civilisationskrig vars utgång ännu återstår att se? Visst borde patrioter i Finland och Sverige tänka mycket djupt på de mörka traditioner som riskerar att återupplivas när de går med i en ny Operation Barbarossa på 2000-talet.
  https://theduran.com/nazi-skeletons-in-finland-and-swedens-closets/

  Av Matthew Ehret is a Senior Fellow at American University in Moscow and Editor-in-Chief of the Canadian Patriot Review, a BRI Expert on Tactical talk, and has authored 3 volumes of ‘Untold History of Canada’ book series. In 2019 he co-founded the Montreal-based Rising Tide Foundation
  https://www.veteranstoday.com/author/ehret/

  • Även på Island användes hakkorset i bland annat nationalrederiet Eimskips bogmärke. Det har funnits på flera (många) håll över världen i både medurs och moturs riktning. Att det finska blev ”seglivat” måste (väl?) bero på objektivt dålig historisk och samtida insikt och dålig politisk smak, helt enkelt. Det sol-/hakkors som använts i Indien har väl som oftast varit riktat moturs, d.v.s. inte som det fascistiska Tysklands, sparkande ”medurs”.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here