Världen håller på att slås i ruiner

19
4198

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…. Eller hur? Ukraina-kriget och -krisen har verkligen fokuserat på ämnet. Tror att denna kan ses som en nyttig bakrundsartikel i det perspektivte.

Och inte har ”den breda vänstern ifrågasatt hela den globala ekonomins funktionssätt. Har den försuttit sin chans och går mänskligheten en ödesmättad framtid till mötes.”


Artikeln har skrivits av docent Jan-Erik Gustafsson vid KTH. Han var en tid verksam vid Sorbonne i Frankrike och följer vad som sker i Frankrike mer än de flesta av oss.


Världen håller på att slås i ruiner

Den franska ekonomitidningen Les Echos rubrik den 13 mars 2021 lyder ”Världen håller på att slås i ruiner”. Rubriken uttrycker den globala företagselitens larm över aktiemarknadernas kraftiga fall och den allmänna krisen i det globala produktionssystemet. Det är inte coronakrisen som har lett till den ekonomiska krisen, men den är en avslöjande och accelerande faktor skriver den franska arbetartidningen Informations Ouvriers i sitt veckonummer.

Ömtåligheten i det globala kapitalistiska systemet i kris framträder nu brutalt. Det ekonomiska systemets parasitära natur, som brukar kallas ’finansialisering’, är känslig för den minsta risk på global nivå, så sammanflätad som den globala ekonomi har blivit. Vi vet att före en pandemi var förklarad var världens ekonomi redan på kanten till kris och att bryta ut. Världens ekonomiska bandhund Internationella valutafonden varnade att de rådande globala trenderna liknade de som var på 1920-talet, vilket slutade med den Stora Depressionen 1929.

Krisen fördjupades med oljekrisen och kraftigt sjunkande pris på råolja, liksom med Trumps handelskrig mot Kina och EU. Under flera månader har ankomsten av en ny finanskris, som är djupare än 2008 förutsetts. Pandemin bidrar till att accelerera denna kris som kommer.

Reaktionen från regeringar och de stora imperialistmakterna är talande: Trump sprider ut åtskilliga tiotals miljarder dollar för att rädda de amerikanska företagen. FED (amerikanska centralbanken) har lagt ut 1 500 miljarder dollar till företagen (vinsten för dessa företag uppgår till ca 2 000 miljarder dollar). Europeiska centralbanken (ECB) erbjuder likviditet genom att köpa upp stats- och företagsobligationer för 750 miljarder euro. EUs regeringar inklusive Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Sverige gör detsamma.

Riksbanken förser de svenska bankerna med 500 miljarder kr för att bankerna skall låna ut dessa virtuella pengar till företag till nollränta. Riksbanken har också beslutat köpa stats-, kommun- och bostadsobligationer samt säger sig mot säkerhet kunna låna ut hur mycket pengar som helst.
Till detta har regeringen beslutat om 300 miljarder kr som stöd och lån i olika åtgärder för att undvika att företag går i konkurs så att anställda kan behålla jobben. Detta kan jämföras med att regeringen bara anslår ca 15 miljarder till åtgärder för klimatet. Därutöver har den kritiserade karensdagen tagits bort och tiden för sjukpenning förlängts. Men oavsett dessa lindringar kommer anställda, arbetare, småföretagare och kulturarbetare att utsättas för nya restriktiva åtgärder, uppsägningar och arbetslösheten kommer att öka som kommer att resultera att levnadsnivån sänks.

Krisen har fått allt fler medborgare att inse de parasitära dragen i dagens globala ekonomiska system. Det räcker med att bara titta på förstörelsen av sjukvården i Europa och över hela EU genom minskade antal sjukbäddar och personal, som nu med viruset fått den till randen av kollaps. Sverige utmärker sig med att vara i det absoluta bottenskiktet av antalet sjukbäddar. Dessutom finns inte längre någon väsentlig svensk produktion av eller lager av skyddsutrustning, vilket lett till stora problem. Myndigheter, politiker och sjukvården har helt förlitat sig på EUs morbida upphandlingssystem som överförts till svenska upphandlingslag och ”just in time” leveranser. Men nödvändig utrustning och komponenter levereras inte längre ”just in time”.

I USA som inte har något allmänt hälsosystem finns ett stort antal amerikaner som inte har tillgång till sjukvård som nu drabbas av viruset, och detta sker i världens mäktigaste imperialistmakt. Och vad kan man säga om de afrikanska länderna som utsatts för kontinuerlig exploatering av imperialistländerna inte har ett hälso- och sjukvårdsystem värd namnet och som står handfallna om smittan tar fart där?

I namnet av pandemin ropar regeringar efter en ”total sammanhållning”. Med pandemin som svepskäl säger de nu till anställda och deras fackliga organisationer och andra drabbade att de nu inte längre går att ställa krav på t.ex. löneförhandlingar och arbetsmiljö, samtidigt som miljarder ställs till för fogande för banker och företagsbossar. Alla organisationer, särskilt fackliga, uppmanas sluta upp bakom sina regeringar, och landets kapitalister, så att så snart som möjligt återgår till det normala. Demonstrationer förbjuds, mötesfrihet begränsas och flera länder utlyser till och med undantagstillstånd utan seriösa belägg för att många av dessa åtgärder hejdar smittspridningen. Pandemin är självklart en allvarlig sak och måste bekämpas för att bevara mänskligheten, men regeringarna agerar utifrån att till varje pris rädda en globala kapitalistiska ekonomin.

Den kapitalistiska ekonomin visar med den allmänna hälsovården som exempel att den är oförmögen att garantera försvaret och överlevnaden av mänskligheten. Dess politik att försnilla och förstöra rättigheter som tillgång till sjukvård orsakar humanitära katastrofer.

Malaria, en sjukdom som vi vet hur den skall behandlas orsakade 438 000 dödsfall 2018 (80 procent söder om Sahara) beroende på brist på finansiella resurser och hälsoresurser för att behandla dessa patienter.

Efter att smittan har lugnat ner sig måste den breda vänstern ifrågasätta hela den globala ekonomins funktionssätt. Gör den inte det har den försuttit sin chans och mänskligheten går en ödesmättad framtid till mötes.

Föregående artikelRegeringens proposition om Sveriges medlemskap i Nato
Nästa artikelEU betalade för arresteringsordern mot Putin
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

19 KOMMENTARER

 1. Det stora allt överskuggande problemet är att finna ett realistiskt alternativ till räddningen av den kapitalistiska ekonomin. Om den faller sönder väntar kaos, inte ett hållbart (socialistiskt) system, tyvärr, som på sikt är den enda möjliga lösningen för framtiden. Ur kaos växer knappast ett nytt hållbart ekonomiskt system utan bara oreglerat våld som hotar mänsklighetens överlevnad.
  Så vi får nog acceptera att den rådande kapitalistiska ekonomin först måste räddas innan mänskligheten kan gå vidare för att i ordnade former planera för en övergång till ett annat ekonomiskt system. Förhoppningsvis kommer vi att lära oss av erfarenheterna av utvecklingen under den närmaste framtiden.

   • Varför inte studera den som lyckats, Kina. Det finns ingen möjlighet att bara kopiera Kinas system som tog över 100 år att utveckla till vad det är idag. Förutsättningarna i väst finns bara inte, men det går att studera och lära sig en del från inte minst alla misstagen.

  • Är det inte viktigare att redan nu börja både fundera på och börja bygga vad som förr eller senare måste ersätta den parasitiska kapitalismen. Framtiden är viktigare än att försök rädda historiens misstag. Framtiden går att förändra, men inte historien. Kina har lyckats ganska bra med sitt samhällssystem, och även om det inte går att bara kopiera finns mycket att lära från hur det utvecklades till vad det är, och det är inte färdigutvecklat.

 2. Kommunisterna ändrade karaktär.
  Från att först vara offensiva till att bli defensiva för att slutligen bli de undergivna.
  Slocknad revolution?
  Till vänster kanske. Men inte hos högern. Där har revolutionen en ständigt glödande härd.
  Där är flera av världens ledare som idag står bakom den.
  På nationens grund. På det kommunistiska manifestets bekostnad.

  Vi har kommit till tider då progressiv och radikal vänster inte längre så enkelt kan göra sin stämma hörd.
  Den progressiva vänstern har då inget annat val än att foga sig vilket jag helt tydligt erfarit i den nu pågående Coronakrisen där i stället det mesta står att läsa i högerns webbtabloider.

  https://www.friatider.se/

 3. Nu när MP:s och Gretas drömvärld håller på att gå i uppfyllelse fortare än man anat med obefintligt flygande, ingen turism och minskande konsumtion pga coronaviruset borde man väl vara nöjda? Eller kanske ser man med förskräckelse på hur illa det kan bli och håller låg profil? Lite som uppfinnaren i Yrrol ”tänkte inte på det”..

 4. HÖG TID FÖR ETT NYTT EKONOMISKT SAMHÄLLSSYSTEM!

  För att lösa dagens stora samhällsproblem räcker det inte med att lappa och laga som vi gör just nu. Vi behöver tänka radikalt nytt. Det gör man genom att tänka utanför en box av invant tänkande.

  Lösningen, som denna webbsida föreslår, innebär att principen för marknadsekonomi vidareutvecklas. En marknadsekonomi utan dagens orättvisor och obalanser. Vilket är fullt möjligt med införande av grundlagsbeslut i vilket pengar görs gratis för ALLA i stället för att, som idag, ha en kostnad när man hanterar pengar.

  Pengar är rent grundläggande en smörjolja som underlättar flödet av varor och tjänster mellan människor och olika verksamheter i samhället. Eftersom själva smörjoljan (pengarna) redan är gratis, för dem som idag har tillverkningsmonopol på dem ur tomma luften, är det, och läs detta noga, förbluffande enkelt att göra pengar GRATIS också för resten av samhällets invånare.

  Men det måste ske reglerat och genom lagstiftning, förankrat hos folket. Ett beslut som överför tillverkningen av pengar från dagens monopol (banksystemet med riksbanken i spetsen) till staten (ett folkets förlängda arm).
  https://nyaekonomiskasystemet.se/om-boken/

  • Själv tror jag inte på den tvångsmetoden. Det är ju vad vi har nu. Den styrda marknadsekonomin har idag kontroll. Den kommer inte att släppa taget. Jag tror mer på ett byggande underifrån, men då måste den diktatoriska topp styrningen bort, och det blir svårt. En elit har ju idag totalitär kontroll, och dom ger knappast upp den frivilligt.

  • Intressant kommentar att spinna vidare på.
   De som försvarar det rådande ekonomiska systemet är inga revolutionärer även om de påstår sig vara det genom sin politiska ideologi.
   Den gruppen är istället reformister vilket framgår genom den statiska upprepningen ”åt vänster”.
   Lite som Vänsterpartiet, ”vi stöder socialdemokratin men vill justera åt vänster”
   Hitintills har jag inte sett någon ”kommunist” (eller vad de nu vill kalla sig) förorda en stängning av samhället pga Coronasmittan som likaledes skulle stänga kapitalismen med dess möjligheter till radikal förändring.
   Det verkar inte som de velat forska i det heller.
   Istället uppenbart eller med tyst medgivande första rädda konsumtion, kapital och marknad som vad jag uppfattar det, rädda högskattesamhället med dess byråkrati och där förtroende och popularitet köps med folkets egna pengar från att bli ett samhälle liknande Ryssland där skatter är lägre och politiken istället styrs genom (ofta) handfasta beslut.
   Socialister och liberaler. Jag tycker där börjar bli alltför många likheter för att tydligt kunna skilja dem åt.

 5. Västvärldens, och framförallt Europas ovationer till den liberala (frihetliga) demokratins tycker jag ibland vet inga gränser men vad är den egentligen värd när de auktkoritära metoder som ideologin förkastar istället krävs för kollektivets bästa, och t.o.m. överlevnad?

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/tyskland-splittrat-och-tvekar-om-utegangsforbud-1

  Jag såg idag Indien infört hårda restriktioner som ska stoppa smittan. Indien är ett land med många människor men folket verkar lyda. De styrande eller regimen har respekt.

  Det skulle kunna vara så att Europas värsta fiende mot sjukdomen Covid-19 är dess egna politiska system som i stunder som den här visar sig invalidiserat och undermåligt.

  Men inte bara Europa. Även USA och framförallt den stora staden New York ser ut att bli ett offer för Corona smittan med sjukdomen Covid-19.
  Nu tror jag USA är hyggligt förberedda mycket tack vare sin kraftfulla militär men det ser ändå inte bra ut. Så jag förstår nu administrationens och presidentens uttalanden och åtgärder.
  Man ska inte glömma att USA är ett öppet samhälle och har inte heller stängt sina gränser (tror jag).
  Det känns som Sverige hanterar den här pandemin lite på samma sätt som USA.
  Det går nästan förnimma en koppling?

 6. Man TAR inte lön. Och man GER inte arbete.
  Språkets makt över tanken ger en härskarteknik som dödar oss om vi inte avslöjar den.
  Jag har drivit eget företag. Jag har anställt folk. Men aldrig har jag SKAPAT ARBETSTILLFÄLLEN på grund av människokärlek. Däremot var jag tacksam för att det fanns kompetent folk som var villiga att jobba åt mig till en lön som låg under deras mervärdeskapande.
  Ordet ARBETSGIVARE är en språklig omöjlighet. Den anställda ersätts enligt ingånget avtal. Som företagare KÖPTE jag de anställdas tid. Jag gav ingenting mer än ett anständigt bemötande.

 7. Grundproblemet är att man fortsätter att underhålla och konstgjort stötta ett helt odugligt dysfunktionellt kapitalistsystem med olika allmosor och militära hot istället för att tillåta förändringar och reformation. Kina är den enda som lyckats bryta med det gamla systemet, och nu är kapitalistvärlden i panik att föröka stoppa Kinas utveckling. Kina sätter ju ett föredömligt exempel som allt fler väljer att följa.

 8. Kina är ett kapitalistiskt land under kommunistpartiet diktatur. Kommunistkina drivs av kapitalistisk varuexport, den utgör tillväxtens grund. Kommunistkina visar alltså på socialismens verkliga kvaliteter, och hur socialism inte kan utgöra samhällets grundvalar.

  Däremot kan samhällsisolerade politikerkaster konfiskera privat egendom under hänvisning till socialism, klimatet, eller något annat vi ännu inte fått upp ögonen för. En asteroid på kollisionskurs med jorden? Lösningen heter socialism.

  Det är surrealistiskt att se hur socialismspöket vevas upp som en gammal radiogrammofon, hundra år efter Kronstadtrevolten. Redan där och då borde det ha blåst bort som en dimma över nejden. Kapitalismen; egendomsskydd, bolagsformer, produktutveckling, marknadsföring, lånefinansieringen; allt kommer att överleva. Den som misslyckas i att anpassa sig kommer däremot att gå under. Survival of the fittest.

  • Tyvärr har kapitalismen som den ser ut i USA och GB fått sig en ordentlig törn då det visat sig att de stjäl som korpar av ryska oligarker eller Venezuelas guld eller vilken annan som helst som vågar utmana den anglosaxiska ”kapitalismen” som mer och mer liknar rövarkapitalism i monopolförpackning. Vem vågar någonsin mer förvara sitt guld i ”City of lönndom” eller Fort Knox? Eller en ha pengar där USA kan norpa dem mitt framför näsan? Jag tror att politikerna i dessa länder inte riktigt tänkt igenom konsekvenserna av sitt agerande. Vad händer om Sverige får en AFS-regering som vill ha tillbaka guldet från City och de vägrar för att de anser AFS vara rasister och icke godkända som ledare i Sverige, vilket mycket väl kan inträffa i en framtid?

 9. Man skulle kunna studera och lära från Kina. Där skulle man kunna hitta flera fina exempel från olika regioner. Men enligt propagandan är kina en ren diktatur, som även begår folkmord. Sällan finns någonstans att läsa,hitta att Kina lyft hundratals miljoner ur fattigdom. Hundratals miljoner,det är ju helt otroliga siffror.

  • Kina är ingen diktatur, Kina är genuint folkstyrt, men för oligarkerna och politikerna i väst är Kina systemet den absoluta skräcken och mardrömmen. Glöm hellre inte att Kina införde demokrati 1912, men den första folkomröstning 1913, och allt blev en katastrof.

   Sedan avskaffades väst-demokratin 1949. Den ersattes med en slags experiment- ”demokrati”, det skulle bara finnas ett parti och det partiet skulle styras av folket. Det skulle alltså inte finnas något som skulle skapa konflikter, varför även religion skulle pacificeras, och media och konst enkelriktas. Väst-demokratin bygger ju i grunden på att skapa konflikter. Konflikt och strid är basen för hela västs demokratisystem.

   Kinas samhällssystem bygger i grunden på att skapa samstämmighet och undvika konflikter. I ren välvilja tyckte Mao Zedong att han skulle hjälpa till, men han blev så personligt dominant att det inte heller fungerade.

   1978 lade DengXiaoPing grunden för det framtida Kina, ett partilöst system där företrädare, likt ombudsmän, väljs och deras beslut och agerande skall följa folkviljan. Det började egentligen fungera först för omkring tio år sedan, när HuJinTao var president. Sedan kom XiJinping in i rätt ögonblick med rätt inställning, och där började Kina egentligen utvecklas. Istället för att en god ledare skall leda folket, skall folket leda och styra ledaren, eller avsätta honom. Filosofen LaoTzi, ”Att framgångsrik leda ett folk är att kunna följa dom”. (Levnadsår osäkra, men för omkring 2,400 år sedan under Warring States perioden. Det var innan staten Kina skapades)

   Teknologin har gjort det möjligt, och vi är egentlige bara på första trappsteget ännu. Kina har alltså gått igenom 110 års väldigt stökig utveckling med massa experiment, medan västvärldens förlegade och föråldrade system inte ens ha börjat på att utvecklas.

 10. Jag håller inte med om att ”världen” håller på att slås i ruiner. Vad som slås i ruiner är USA världen, den amerikanska hegemonin och den klassiska kolonialvälde makten, ”Ariernas” makt och välde faller sönder. Ni får inget veta genom Sverige USA kontrollera svenska massmedia MSM och Public Service, men det byggs en ny värld utanför USA hegemonin. XiJinping – Putin mötet i Moskva är bara symptomet. Dollardominansen dör ut, USAs attack-dog och krigsmaskin har fått tänderna utslagna, USA kontrollerar inte längre handelsvägarna eller handeln, USA kontrollerar inte längre världspolitiken. USA imperiet har skjutit sig själva i huvudet, men vägrar att lägga sig. Det fortfarande USA ockuperade Europa träffas av rikoschetterna och lider svårt. Inte ens nog mat till barnen eller värme i huset. När Europa kommer att skaka av sig USA diktaturens bödlar och väljer att bli medlem av resten av världen kommer solen att gå upp – i öster.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here