Representerar NRK det globala storkapitalet eller det norska folket och nationen? Samma fråga gäller väl Sverige?

1
1647

Denna artikel i Derimot.no har vänligen översatts av Rolf Nilsson, som också skrivit ingressen. Jag anför ett par relevanta artiklar nederst under ”Relaterat.”

Ingress:

Nedanstående artikel är hämtad från ett kommentarsfält på derimot.no, det framgår dock inte vilken artikel som kommenterats och den som gjort kommentaren är anonym. De saker som förs fram som exempel är till dels aktuella i Norge, som den omstridda utbyggnaden av vindkraft och de överföringskablar som används för att exportera el till EU och Storbritannien, vilket som en följd bidrar till att höja elpriset i Norge (berör också Sverige f.ö.), frågan om norskt medlemskap i EU.  Andra exempel är bevakningen av USA:s krig och pandemin Covid19.

Nämnas bör att de exempel på forskare som nämns i fallet Covid är omstridda, därav länkarna till mer info om dem. Huruvida de har viktiga saker att berätta eller sprider falsk information undandrar sig min kompetens att bedöma.

Att artikeln ändå kan förtjäna att publiceras, är det faktum att vi som medborgare, för att kunna ta ställning i olika frågor, är beroende av korrekt och allsidig information. Varifrån skall vi få den om det finns ett ägarintresse bakom alla privatägda nyhetsmedia, vilket styr vad som publiceras och hur det framställs. Public Service (NRK resp. SVT/SR) blir kanske svaret. Men om statligt ägd public service också styrs på ett sätt som inte främjar en allsidig rapportering? Detta är ett demokratiskt problem som inte är lätt att lösa, eftersom staten också har intressen att bevaka, intressen som inte alltid är offentliga. T.ex. tystnaden i svensk public service om fallet Julian Assange och om huruvida statsråd av KU beviljats åtalsimmunitet i fallet Estonia (enligt uppgift i Nya Tider).

Om samhällets intresse ligger i att vaccinera hela befolkningen mot Covid19 blir det naturligt att undertrycka kritiska röster och framhäva positiva i de medier man kontrollerar.

Om staten i hemlighet är utsatt för påtryckningar från främmande makt, vilket leder till att man fattar beslut som man, pga. ev. sanktioner, anser är i samhällets intresse, vill man förstås inte ha medial uppmärksamhet kring detta. Då uppstår i stället s.k. ’konspirationsteorier’.

Det viktiga är alltså inte de konkreta exemplen i artikeln utan diskussionen om vad som skall kunna vara föremål för offentlig debatt i en demokrati. Om medborgaren kan anförtros att själv avgöra vad som är rätt och fel. Det viktiga är nämligen ofta just vad som inte sägs!


Själv brukar jag tillskriva SVT om jag saknar något, t.ex.:

Till den 29/6 2021

Jag undrar varför ni inte rapporterat om det här Nyckelvittne för USA i fallet Assange erkänner lögner i åtal.. Det borde vara material för ett inslag på 5 minuter och produktion av särskild dokumentär.

Mvh Rolf Nilsson

Inget svar förstås!

Eller såhär:

Till den 24/6 2021

Hej

Vad är anledningen till att SVT inte rapporterar om den här årliga omröstningen i FN?

”Onsdag 23:e juni, 29:e gången sedan 1992, fördömde FN:s generalförsamling USA:s ekonomiska och finansiella blockad mot Kuba. 184 länder stödde Kubas resolution mot blockaden. USA och Israel röstade mot och tre länder lade ned sina röster, Colombia, Ukraina och Brasilien.”

Mvh

Rolf Nilsson

Inget svar här heller!


Ett aktuellt exempel i dagarna är Yahoos rapport om CIA:s planer på att kidnappa eller mörda Assange.  (https://news.yahoo.com/kidnapping-assassination-and-a-london-shoot-out-inside-the-ci-as-secret-war-plans-against-wiki-leaks-090057786.html.) CIA hade planer på att kidnappa eller döda Julian Assange under en väpnad operation i London.

Borde varit en nyhet att uppmärksamma även för SVT.

Jag ser fram emot intressanta kommentarer här på Global Politics!

Redaktören: Finns nu här.

Rolf Nilsson, (som översatt artikeln)

Nu följer artikeln på Derimot.no av pseudonymen Nothern Light.

https://derimot.no/de-sa-det-pa-dagsrevyen-er-godt-nok-for-mange-men-det-viktige-er-hva-de-ikke-sa-pa-dagsrevyen/


Representerar NRK det globala storkapitalet eller det norska folket och nationen?

”De sa det på Dagsrevyen” är nog för de flesta.

Men det viktiga är vad de INTE sa på Dagsrevyen.

NRK (Norges motsvarighet till SVT/SR, ö.a.), till Dagsrevyen (motsvarighet till Aktuellt/Rapport i SVT, ö.a.), aktualitetsprogram och programmet Debatten, är kanske den nyhetsförmedlare som har mest auktoritet och inflytande i det norska mainstreammedia (MSM). NRK började sända i början av sextiotalet, och de flesta över 70 år har tittat på Dagsrevyen nästan varje dag under lika lång tid. NRK har hög trovärdighet, bland äldre i synnerhet, och i den norska befolkningen i allmänhet.

”De sa det på Dagsrevyen”, är tillräckligt bra för de flesta i detta land. Så om de inte sa något om det på Dagsrevyen, så är det nog inte så illa. Men det är vad de inte säger på Dagsrevyen som avgör om NRK ska kunna kalla sig en neutral nyhetsförmedlare eller inte. För man måste kunna kräva att en statlig tv-kanal ska ge en balanserad nyhetsbild.

I. Varför uppger NRK inte siffrorna för vaccinskador och dödsfall? Endast siffrorna för Corona -dödsfall?

Bör inte NRK regelbundet publicera de officiella siffrorna från rapporteringssystemen för skador och död efter Covid-19-vaccination, från Europa och USA, USA:s VAERS (se här, ö.a.), EU:s Edura Vigilance (se här, ö.a.), det brittiska Yellow Card-systemet (se här, ö.a.) och det norska Biverkningsregistret?

Ska inte framstående forskare och vetenskapsmän och -kvinnor inom virologi och mikrobiologi, som starkt varnar för Covid-19-vaccinerna, bjudas in till NRK-programmet Debatten, för att bemöta vad hälso-topparna säger, om NRK hävdar att de har en balanserad debatt?

Som Nobelprisvinnaren och virologen Dr. Luc Montagnier (se här, ö.a.), Dr. Mike Yeadon (se här, ö.a.), tidigare chefsforskare och vice vd på Pfizer, Dr. Sucharit Bhakdi (se här, ö.a.), mikrobiolog, och Dr. Robert Malone (se här, ö.a.), uppfinnaren av mRNA-injektionerna, som Covid-19 vaccinerna baseras på, förra WHO -forskarna, Dr Astrid Stuckelberger (se här, ö.a.), Dr. Carrie Madej, biolog och Christian Perronne (se här, ö.a.), tidigare vice ordförande för WHO:s rådgivande expertgrupp för immunisering, med flera?

Ovanstående är bannlysta från västerländsk press och media, och censureras bort av Facebook, andra sociala medier och YouTube, som alla har samma finansiella ägare som läkemedelsindustrin, som tillverkar Covid-19-vaccinerna. Borde inte NRK, som är statligt ägt, det vill säga folkets egendom, motsätta sig detta och låta dem tala i Debatten och andra aktualitetsprogram?

II. Fick norska NRK:s TV-tittare en balanserad bild av USA:s / Natos angreppskrig mot Libyen, eller var det det amerikanska utrikesdepartementets version vi fick, och som fick norskt deltagande att vinna folkets acceptans? Visar NRK alla sidor av saken i alla USA:s militära och ekonomiska krig på alla kontinenter?

III. Förmedlade NRK all relevant information beträffande de utländska överföringskablarna för el och ACER (EUs energibyrå, ö.a.)? Var det rätt av  programledaren i Debatten att styra diskussionen till hur många kablar som skulle läggas och hur de skulle finansieras, och inte om varför vi skulle lägga ner kablar till utlandet, när norska vattenkraftverk producerar mer än tillräckligt med el för den norska industrin och hushållen? Borde inte NRK nämna att ’hjemfallsrett’ dvs. rätten till återköp, som säkerställer att vattenkraften är statens, dvs. folkets egendom, är under attack? (’hjemfallsrett’ som villkor for koncession för exploatering av vattenkraft och gruvdrift blev lagfäst år 1909, ö.a.)

När människor inte reagerar är det för att de inte vet att det finns en helt annan berättelse som inte kommer fram.

 • Borde inte NRK:s Dagsrevyen och Debatten ta upp varför vi ska ha monsterstora vindkraftverk längs hela kusten, när vattenkraftverken kan uppgraderas för att producera ytterligare 22-30 Twh?
 • Skall inte NRK låta tittarna veta att samma politiska partier som vill ta bort subventioner till jordbruk och fiske, ger enorma subventioner och skattefördelar till storkapitalet bakom vindkraftsutbyggnaden?
 • Skall inte det norska folket få veta att vindkraften vi inte behöver får mer i stöd än de som producerar vår mat i hela vårt långsträckta land?
 •  Borde inte NRK:s Debatten bjuda in EU-anhängare, som AP:s ledning (Arbeiderpartiet, ö.a.), och ställa dem frågor om de representerar folket när de vill gå med i ett EU, som nu vill privatisera sjukvården i alla EU -länder? EU-kommissionen har föreslagit detta. Har den norska arbetarklassen och den lägre medelklassen råd med privat sjukförsäkring? Skall inte folk få veta det?

Norska tv-tittare borde kunna kräva att NRK visar alla sidor av saken. Men anledningen till att de inte gör det är att 95% inte har en aning om att det finns flera sidor av saken, eftersom några av dem inte informerar sig med annan information än från NRK och MSM. De litar på att NRK bedriver undersökande journalistik.

Men det är den alternativa pressen som driver journalistik, men inte läses av mer än ca. 5% av befolkningen, som har tillgång till Internet.

”I know nothing” Skärmdump från Faulty Towers

Många människor kommer att bli förvånade över att veta att bara lite över 50% av världens befolkning har tillgång till Internet, och många hundra miljoner av dem som har tillgång till Internet måste betala för det på internetkaféer.

Det är det globala storkapitalet som äger västlig press och media, även sökmotorer och sociala medier på Internet. De som når ut med mest in-formation till flest människor över den längsta tiden, vinner. En statskanal som NRK, dvs ägd av folket, borde vara en motvikt mot de kapitalist-iska krafterna. Men storkapitalet har för länge sedan fått sitt folk på plats i de statliga kanalerna, de som läser den alternativa pressen förstår det och vet att det finns en annan sida av sakerna. Vi måste konstatera att NRK representerar storkapitalet och dess globalistiska agenda, och inte norska folkets och landets intressen.

Relaterat
DN, USA-regimens språkrör i Sverige?
Kritik av Peter Wolodarskis rädsla för att Hultqvistlinjen är i fara.
Aktuellt i Fokus: DN tokrasar mot Proletären på Bokmässan. Hur ser DN på demokrati?

Föregående artikelSvåra humanitära katastrofer orsakade av USA: s aggressiva krig mot många andra länder
Nästa artikel”Gretas Gamlingar” back on track – åter på banan!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Guy Coste mailar mig: ”Då jag fortsatt har problem med att ens se bilderna eller klicka på länkar på GP i Firefox låter jag dig avgöra om nedanstående inlägg förtjänar att tillföras i debatten.”

  Kommentar till
  https://www.globalpolitics.se/representerar-nrk-det-globala-storkapitalet-eller-det-norska-folket-och-nationen-samma-fraga-galler-val-sverige
  Representerar NRK det globala storkapitalet eller det norska folket och nationen? Samma fråga gäller väl Sverige?
  Av Global Politics – 3 oktober, 2021

  På det hela är detta ett utmärkt inlägg, men författaren har sina blindfläckar. Jag nöjer mig med att dryfta en, ty det som skrivs om den norska vattenkraften motsvarar vad kärnkraftslobbyn hävdar i Sverige mot vindkraften.

  ”Borde inte NRK:s Dagsrevyen och Debatten ta upp varför vi ska ha monsterstora vindkraftverk längs hela kusten, när vattenkraftverken kan uppgraderas för att producera ytterligare 22-30 Twh?”

  Här visas brist på historiskt djup och mångsidigt hänsyn.
  Dels tycks striderna med samerna (Altaälven https://sv.wikipedia.org/wiki/Alta-konflikten) och fiskarna, bl.a., vad gäller vattenkraftutbyggnaden, ha glömts (jfr. striden om Vindelälven i Sverige), dels glöms elransoneringen på sjuttiotalet, efter en följd av torra år som lämnade nära på tomma magasin. (Torka ödelägger för närvarande Brasiliens kraftförsörjning.)

  Inga ingrepp i naturen är utan följder, och inget system är utan nackdelar.
  Forspaddlarna hatar vattenkraften och fritidsfiskarna avskyr forspaddlarna, men båda var med i Älvräddarna https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84lvr%C3%A4ddarnas_samorganisation.

  Dock, om man kör kombon sol-, vatten-, vindkraft i Norden får man ett mer robust system (främst vid långvarig torka eller försenad vårflod) … och slipper därmed både fossilkraft och kärnkraft.
  Framöver blir kanske https://www.zerosun.se den billigaste lösningen i glesbygden bortom kraftnätet.
  Sopeldade kraftvärmeverk i städerna och biobränsle plus solpaneler på landsbygden räcker gott för värmeproduktionen, jämte industrins spillvärme. Detta utan att ens nämna jordvärme och säsongslagring av sommarvärme i vattenlager (på minst hundra tusen kubikmeter, för att minimera förlusterna) eller i akvifer (som på Arlanda). Man behöver och bör inte använda el till att producera lågtemperatur värme.

  Elutbytet med dels kontinenten, dels Storbritannien är bara delvis en annan fråga.
  En sida är att Norge kan lika lite leva på att enkom exportera odlade lax (till allt fler veganer?) för att betala för dess apelsiner, bananer, kaffe och fordon, när väl Nordsjön är tömd på gas och olja.
  En annan sida är att jorden roterar och att elförbrukningen inte är konstant över dygnet, varför utbyte med öst och väst är tekniskt fördelaktigt, speciellt morgon och kväll. Skotten sover fortfarande när finnen värmer kaffevatten till sin frukost och Xi sover redan gott när BoJo värmer upp kvällsmaten.
  Jordens axel lutar också olika relativt solen, vilket ger oss årstiderna. Utbyte söderut är därför också tekniskt fördelaktigt, annars får man lov att spilla merparten av vårfloden efter snörika vintrar. De fasta kostnaderna då består men intäkter uteblir. Plus att det då eldas brunkol i Tyskland i stället för att ta vara på vårfloden. Greta blir sur.

  Tekniska fördelar ger dock inte automatiskt ekonomiska fördelar för alla, ty lagstiftning och regelverk är avgörande för prisbildningen.
  EUs marknadsfundamentalism och den påbjudna marginalprissättning ger tidvis både skyhöga spotpriser och ibland negativa elpriser, vilket renderar även tekniska nackdelar vad gäller elsystemets stabilitet. Jfr. bifogade bilder och https://www.monde-diplomatique.fr/2019/05/BERNIER/59843
  Mai 2019, page 8 1 traduction Des tarifs dictés par les acteurs privés Électricité, le prix de la concurrence
  par Aurélien Bernier (Auteur de l’ouvrage Les Voleurs d’énergie. Accaparement et privatisation de l’électricité, du gaz, du pétrole, Utopia, Paris, 2018.)

  Enda sättet att slippa kraftindustrins högst verkliga baksidor (och vanprydande kraftledningar, som vindkraftens motståndare brukar överse med) är att avstå från elapparater, alltså att avstå från de flesta av de prylar som tillhör moderniteten. Tänk Amish eller 1700-talet.
  Det går faktiskt att leva utan aluminium, elektrostål, hiss och rulltrappor, fast då får man glömma också megastäder, NRK/SVT/TV4, Internet och Turning Torso.
  Debatten var annars dessvärre inte friare när statskyrkan – som man inte fick slippa tillhöra – hade monopol på att förkunna vad som gällde.

  Guy Coste

  Möjliga intressekonflikter: jag är hyresgäst i en fastighet som är kopplad till fjärrvärmenätet och äger andelar i ett sol- och vindkraftkooperativ för att täcka min elförbrukning, lägre än 2000 kWh/år. Eftersom abonnemang, kapitalkostnad, nätavgifter och skatter utgör merparten av totalkostnaden spelar elens marknadspris en högst marginell roll för mig personligen. Priset för balans- och reglerkraft, jämte försäljningspriset för den eventuellt förekommande överskott på vindel, ingår däremot i kooperativets kalkyl. Det blir några ören/kWh hit eller dit på årspriset, beroende på driftskostnader, EUs nycker och tillgången på vind.
  Som medlem av Konsum, OK och Länsförsäkringar är jag också jävig i mitt förhållande till rövar kapitalismen, och följaktligen i min inställning till EU-fördraget.
  Jag har däremot noll inflytande på förvaltningen av de pensionsfonder som tilldelar mig mitt levebröd.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here