Rockefeller och Bill Gates – monopolkapitalister med pandemier som affärsidé. Gates nu störste bidragsgivare till WHO

12
6052

Ingress av redaktören: Nyligen fick jag tips om en mycket lång artikel om Bill Gates, vaccin och FN av Jan-Erik Gustafsson. Den har titeln ”Why the Bill Gates Global Health Empire Promises More Empire and Less Public Health. Gates Foundation Owns the WHO!” och har publicerats av två författare på kvalitetssiten ”The Grayzone”.

Den inleds så här ”President Donald Trumps tillkännagivande i juli om att USA ska dra bort stödet till Världshälsoorganisationen (WHO) startade en process som kommer att ha en dramatisk inverkan på framtiden för den globala folkhälsopolitiken – och förmögenheten hos en av världens rikaste människor. Beslutet innebär att organisationens näst största finansiella bidragsgivare, Bill & Melinda Gates Foundation, snart kommer att bli dess främstebidragsgivare, vilket ger det icke-statliga internationella imperiet ett oöverträffat inflytande över en av världens viktigaste multilaterala organisationer.”

Jag råkar ha liggande en artikel av Jacob Nordangård som tidigare har publicerats av
Pharos.org: Rockefeller och Bill Gates – monopolkapitalister med pandemier som affärsidé och Newsvoice. Denna artikel ger en ingående beskrivning av Bill Gates mångåriga verksamhet inom vaccin- och folkhälsoarbetet i samarbete med familjen Rockefeller. Publiceras med författarens tillåtelse.

Tidigare har här publicerats en recension av Ulf Karlström av Jacob Nordangårds bok ”Rockefeller – en klimatsmart historia” Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?

Och notera ökat inflytande från Kapitalet även inom FN Hundratals frivilliga organisationer (NGO:er) protesterar mot att miljardärerna i World Economic Forum tar över FN!

OBS! Det lär finnas/komma motreaktioner mot Bill Gates ökade inflytande över WHO. Sista ordet är verkligen inte sagt. Det lär visa sig i hur WHO hanterar olika frågor framöver. Den intresserade kan försöka följa läget.

Rockefeller och Bill Gates – monopolkapitalister med pandemier som affärsidé

För paret Bill and Melinda Gates och deras läromästare i Rockefellerfamiljen utgör coronakrisen en enorm kassako. Deras investeringar i läkemedelsbolag och leverantörer av övervakningsteknologier firar nu stora triumfer. I partnerskap har de framgångsrikt byggt upp lösningar på den pandemi som har kommit att kickstarta den stora digitala transformationen och förverkligandet av den fjärde industriella revolutionen. Detta inlägg är en studie av dessa stiftelsers nära förhållanden och monopolkapitalistiska tillvägagångssätt.

Idag har Bill & Melinda Gates Foundation växt fram till den ledande filantropiska stiftelsen inom hälsoområdet och har därmed tagit över den position som tidigare innehavts av The Rockefeller Foundation. Detta syns tydligt i uppbyggnaden av COVID19-narrativet.

Det finns också tydliga kopplingar och paralleller mellan de båda stiftelserna i historia, funktion och ledarskap. Dessutom har de täta samarbeten och fokusområden. På många sätt har Bill Gates blivit Rockefellerfamiljens arvtagare inom globala hälsofrågor och befolkningskontroll.

Efter en framgångsrik karriär med att göra Microsoft världsledande inom IT-sektorn skapade paret Bill och Melinda Gates med hjälp från sin far, William H. Gates Senior, 1994 stiftelserna William H. Gates Foundation och Gates Library Foundation efter rådgivning och inspiration från David Rockefeller.

”David Rockefeller led a remarkable life. I enjoyed our conversations about giving back and learned a lot from him”. – Bill Gates

Bill Gates och hans far hade noggrant studerat pionjärarbetet som Carnegie och Rockefeller Foundation hade gjort i början av 1900-talet och ville att hans egna stiftelser skulle byggas utifrån Rockefellermodellen. Som sådana skulle de arbeta med globala problem som “ignoreras av regeringen” och samtidigt gynna de egna affärsintressena genom Public-Private Partnerships.[1] Som Bills pappa uttryckte det i sin bok Showing up for Life:

”A lesson we learned from studying and working with the Rockefellers is that to succeed in pursuing audacious goals you need like-minded partners with whom to collaborate.” – William H. Gates

Precis som Davids farfar John D. Rockefeller hade Gates skapat sig ett enormt lukrativt monopol genom hänsynslösa affärsmetoder. Det var upplagt för honom att gå samma väg och ta lärdom av den familj som hade gjort filantropi till en konstart.

Bill & Melinda Gates. Bild: Wikimedia.

I fokus de första åren innan millenieskiftet stod att överbrygga “the digital divide” (mellan de som har och de som inte har tillgång till IT-teknologi) och att bygga ut tillgången till Internet. I planen ingick att utöka tillgången till datorer i undervisningen samt digitalisering av biblioteken. Inget märkligt för Microsofts grundare som på detta sätt hjälpte till att ytterliga sprida företagets produkter.

Till IT-tillgångsfrågan fogades sedan Rockefeller Foundations gamla skötebarn globala hälsofrågor och befolkningskontroll (som tillgång till vacciner och familjeplanering) med hjälp av medicinsk teknologi.[2]

”We helped invent the discipline that exists today.” – Rockefeller Foundation

Informationsteknologi och hälsofrågor har sedan starten varit tätt sammanlänkade. Till sin hjälp hade paret Gates Gordon W. Perkin som tidigare arbetat på Planned Parenthood och Ford Foundation, Suzanne Cluett från Planned Parenthood samt Patricia Q. Stonesifer från Microsoft (en nära vän med Rockefeller Foundations tidigare chef Judith Rodin). Den nära kopplingen till Planned Parenthood kan förklaras med att Bills pappa William Senior sedan länge varit engagerad i Planned Parenthood och under en tid tjänat som ordförande.[3]

Planned Parenthood grundades 1916 av Margaret Sanger och har sedan 1920-talets början haft nära kopplingar och finansiering från Rockefellerfamiljen. Både John D Jr. och Abby Rockefeller var nära vänner med Sanger och stödet fortsatte genom deras son John D. III.[4] (Se John D. III tala befolkningsfrågor i Survival of Spaceship Earth.)

Tillsammans med Rockefeller Foundation, Ford Foundation och Population Council blev Planned Parenthood ledande inom befolkningskontroll/eugenik under 1900-talet. Sedan millennieskiftet innefattar detta uppdrag nu även Bill Gates som snabbt blev en tongivande bidragsgivare till såväl Planned Parenthood som John D. III:s Population Council.


1999 slogs Gates två stiftelser samman till Bill & Melinda Gates Foundation.
Bland det första som de engagerade sig i var GAVI-The Vaccine Alliance. Detta initiativ var en direkt efterföljare till Rockefeller-initierade The Children’s Vaccine Initiative (1990) och lanserades i Davos av Gates Foundation, Rockefeller Foundation, UNICEF, Världsbanken och WHO efter ett förberedande möte på Rockefellers Bellagio Center i Italien.[5] Som samarbetspartners stod vaccinindustrin och regeringar. Snabbt blev Gates den största bidragsgivaren medan tidigare Rockefellermedarbetaren Dr. Seth Berkley utsågs till chef.

2001 fick såväl Gates- som Rockefellerfamiljen Carnegie Medal of Philanthropy för sina filantropiska insatser. Inspiratörerna stod på samma scen som arvtagarna (några av de övriga pristagarna var George Soros samt Ted Turner, mediemogul och grundare av CNN och av UN Foundation “to develop policies and practices to reduce population growth”).

”Bill and Melinda have had the wisdom and foresight to understand that their true legacy will arise from the great good they have done—and will do—as philanthropists, working to help develop and deploy life-saving vaccines, ease human suffering by improving global health equity, and to promote education and learning on a worldwide basis.”

Några år senare, 2006, startade Bill & Melinda Gates Foundation sitt Global Development Program. Detta innebar en kraftig expansion av verksamheten inom ett annat av Rockefeller Foundations gamla favoritområden. Dessutom ingick de bägge stiftelserna ett partnerskap genom lanseringen av AGRA – Alliance for a Green Revolution in Africa. Organisationen – som leddes av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan (1938–2018), en nära vän och partner till Rockefellerfamiljen – syftar till att med hjälp av moderna jordbruksmetoder som GMO höja avkastningen för afrikanska småjordbrukare.[6] Kritiker påpekar dock att det mest verkar handla om att göra bönderna beroende av patenterat utsäde från företag som Syngenta och Monsanto.

Ansvarig för AGRA på Gates Foundation var Rajiv Shah (tidigare involverad med att samla in pengar till GAVI). Efter att ha tjänat som chef för AGRAs samarbetspartner USAID (amerikanska biståndsmyndigheten) 2010–2015 accepterade han 2017 positionen som verkställande chef för Rockefeller Foundation och kvarstod samtidigt som styrelsemedlem för AGRA.[7]

2007 fick makarna Gates tillsammans med Gates senior David Rockefeller Bridging Leadership Award av David Rockefellers dotter Peggy Dulanys organisation Synergos. Ett pris som delades ut första gången 2003 till Bill Gates egen favoritrådgivare – Peggys pappa David. Därefter har priset gått till andra filantrokapitalister i Davids anda som Ted Turner, Michael Bloomberg, Bill Clinton och Richard Branson.[8]

Tiden var nu mogen för något större. Gates hade blivit varm i kläderna. 2009 samlades miljardärerna i “The Good Club” i rektorsbostaden på Rockefeller University på initiativ av David Rockefeller, Bill Gates och Warren Buffet. Några av deltagarna var George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner och riskkapitalisten Peter G. Peterson från Blackstone Group. En anledning till mötet var att Gates bestämt sig för att använda en större till del av sin förmögenhet till att “förbättra” och “rädda” världen. Filantrokapitalismen var nu redo att ta över och under mötet diskuterades klassiska globala hotbilder som överbefolkning och pandemier. Bill var under mötet entusiastisk.[9]

Mötet resulterade i Bills och Buffets initiativ The Giving Pledge med syfte att få andra miljardärer att skänka 50% av sina förmögenheter till “välgörenhet”. På rad stod bland annat IT-miljardärer som Elon Musk, Jeffrey Skoll och Mark Zuckerberg men även läromästaren David Rockefeller.[10]

Samma år gav Rockefeller Foundation ut rapporten Scenarios for the Future of Technology and International Development med scenariot Lock Step om en framtida pandemi och utnyttjandet av modern övervakningsteknologi för att hantera den. Denna innebar bland annat biometrisk identifikation för alla medborgare, scanning av resenärer vid gränskontrollerna och teknologier för distansmöten. [11] Samtidigt deklarerade Bill Gates att the Decade of Vaccines hade inletts. Miljardärerna hade en gemensam plan för världen. En cybernetisk–biologisk teknologirevolution som fullständigt skulle omforma mänskligheten, med Gates och Rockefellers i några av huvudrollerna.

Den stora pandemin

Bill gick 2015 ut med varningar om att världen inte kunde hantera en pandemi.[12] Det behövdes enligt honom en mer effektiv samordning.

”Even once the Ebola crisis was recognized last year, there were no resources to effectively map where cases occurred, or to use people’s travel patterns to predict where the disease might go next.” – Bill Gates

Han pekade även på åtgärder där övervakningsteknologi kunde användas för att hantera en smittspridning. Som Rajiv Shah uttryckte det 2019 som chef för Rockefeller Foundation:

”…once we started to get transparent, location-specific, real-time data on where someone had perished from Ebola, and who their relatives and other contacts were, we could target prevention and response efforts much more precisely.” – Rajiv Shah [13]

I bakgrunden skedde samtidigt förberedelser där Bill Gates och Rockefeller Foundation sydde sitt nät. 2017 lanserades ID2020 Alliance i FN:s högkvarter av Rockefeller Foundation, GAVI, Accenture och Microsoft. Med digital identifikation för alla planetens invånare skulle ett flertal problem lösas.[14] Dessutom var detta en del av FN:s globala mål 16 och framväxten av ett Internet of Things där allt och alla skulle ingå. Big Tech och Big Pharma var en given del av partnerskapet.

Nära relaterat till detta startade Rockefeller Foundation i september 2019 ett samarbete med UNICEF, GAVI, WHO, World Bank Group där ett av delmålen var att:

”Identifying and testing new ways to use digital maps, road networks, climate patterns, and social media data from the private sector to better predict public health challenges such as infectious disease outbreaks before they occur.”

Rockefeller Foundation satsade 100 miljoner dollar på projektet som skulle använda “precise decision-making tools based on large, integrated datasets, predictive analytics, artificial intelligence, and machine learning”. Allt skulle utföras i realtid. Detta skulle enligt deras beräkningar rädda 6 miljoner liv till år 2030. [15]

Kort efter detta så utfördes övningen Event 201 om hur världen skulle hantera en framtida coronapandemi med Bill & Melinda Gates Foundation, World Economic Forum och Johns Hopkins University som värdar (The School of Hygiene and Public Health vid Johns Hopkins finansierades och grundlades 1916 av Rockefeller Foundation).[16]

Slutsatserna var dramatiska. Scenen var därefter klar för det stora dramat där världen hamnade i en situation som var snarlik den i Rockefeller Foundations scenario från 2010 och Event 201 (dock inte gällande dödsfall). Big Tech och Big Pharma stod nu redo att bistå en värld i chock och rädsla. Det var nu ett gyllene läge att börja skörda människornas hälsodata, rörelsemönster och med AI analysera deras lydnad till de nya påbuden.

Mitt under Coronakrisen 21 april 2020 släppte Rockefeller Foundation rapporten National Covid-19 Testing Action Plan – Pragmatic steps to reopen our workplaces and our communities. Förordet skrevs av Gates tidigare medarbetare Rajiv Shah, även medlem av Trilaterala Kommissionen och Atlantic Council.[17] I rapporten som riktade in sig på åtgärder i USA föreskrevs tre mål:

1. Bygga kapacitet för en storskalig provtagning av Covid19 på befolkningen
2. Lansera en kår av hälsoarbetare för att ta prover och utföra kontaktspårning av smittade
3. Skapa en digital plattform med Covid19-data

Detta innebar bland annat att digital övervakningsteknologi skulle sättas in för att spåra smittspridning och även hålla koll på människors hälsodata i realtid. Rockefeller Foundation satsade 15 miljoner dollar för att göra “the plan of plans” operativ.

”When integrated into national and state surveillance systems, such innovations may enable the same level of outbreak detection with fewer tests. Promising techniques include anonymous digital tracking of workforces or population-based resting heart-rate and smart thermometer trends; continually updated epidemiological data modeling; and artificial intelligence projections based on clinical and imaging data.”

Några veckor senare introducerade den amerikanska kongressen lagen H.R.6666 – COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act. Snabbt började teknikföretagen erbjuda lösningar. Samma dag som Rockefeller Foundation släppte sin rapport så meddelade företagen VSBLTY och Photon-X att de börjat utveckla en värmekamera med ansiktsigenkänning som kan användas för att identifiera personer med feber som är på väg in i byggnader. Den kan också mäta hjärtfrekvens och syrenivå.[18]

Detta gick också i linje med målen i World Economic Forums rapport Health and Healthcare in the Fourth Industrial Revolution som släpptes 2019.[19]

”It is now possible to join the dots between personal digital devices, connected medical devices, implants and other sensors so that sensors collect data, micro-controllers process and analyse and wirelessly communicate data, and microprocessors enable rich graphical user interface.” – World Economic Forum

I oktober 2016 hade World Economic Forum startat sitt Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco med syfte att påskynda sektorsöverskridande samarbete och styrning av den Fjärde industriella revolutionen. Företag och organisationer anslutna till Center for The Fourth Industrial Revolution innefattar Bill Gates gamla flaggskepp Microsoft, GAVI, Accenture och IDEO (som alla även ingår i ID2020 Alliance). Några av de andra företagen är Salesforce, Palantir, kinesiska Huawei och drönartillverkaren DJI.[20] Coronakrisen kom som på beställning och har skapat nya möjligheter att snabbt rulla ut och testa den fjärde industriella revolutionens teknologier.

I februari 2020 gick Gates Foundation ut med att de skulle satsa 100 miljoner dollar på Coronabekämpning och utvecklandet av ett vaccin.[21] Samma månad meddelade paret även att de skulle börja lägga resurser på två av Rockefellerfamiljens gamla flaggskeppsområden – Bill hade börjat intressera sig för klimatförändringar och Melinda för jämlikhetsfrågor. [22]

”Climate change is one of the most difficult challenges the world has ever taken on”. – Bill Gates

Tydligen ekar fortfarande David Seniors råd i Bills huvud. Att lösningen finns i informationsteknologi, vacciner och familjeplanering krävs det ingen större slutledningsförmåga för att begripa. Som både Johan Rockström och Romklubben påpekat utgör Coronapandemin och klimatförändringarna perfekta hot för att genomföra samma agenda.

Ekofascism och hälsofascism innebär i stort sett samma sak och lösningarna är snarlika.

För de som läst mina artiklar och min senaste bok är orsakerna till de rädslor som förlamar världen välkända. John D. Rockefeller III:s idéer och stöd till befolkningskontroll har nu förts vidare till Bill Gates III.
Detta gäller även förmågan att skörda profit från sina filantropiska investeringar. Bill Gates avslutade sitt styrelseengagemang för Microsoft den 13 mars i år men står kvar som en av de största privata ägarna med 1,3% av aktieinnehavet.

Den nya övervakningsteknologin och kontrollen av vår data utgör den nya oljan och det är där pengarna och makten finns. Detta har de gamla oljebaronerna sedan länge planerat för. Rockefellerfamiljens finansiella bastion Rockefeller Capital Management har sedan slutet av 2019 utökat sin närvaro i Silicon Valley och påbörjat en stor utbyggnad av sin verksamhet i hela USA. I september 2019 köpte de firman Financial Clarity Inc. som är känd för att tjäna de som byggde upp Silicon Valley (däribland cheferna för Apple och Google).[23]

“The opportunity to grow in Silicon Valley is accelerated just given the wealth creation in this area, which is pretty extraordinary.” – Tim O’Hara, CEO Rockefeller Global Family Office

När RCM grundades 2018 (ersatte Rockefeller Financial Services) var målet att inom fem år tiodubbla kapitalet.[24] Bill Gates har kommit att utgöra en nära allierad med att förverkliga detta. Men medan Bill & Melinda Gates Foundation har åtagit sig att spendera hela stiftelsens förmögenhet senast 20 år efter makarnas död har inte Rockefellers gjort några sådana utfästelser.

Gates spelar med i ett spel som han ytterst inte själv kontrollerar eller har byggt upp. Han kan inte trumfa Rockefellerfamiljens enorma inflytande över 1900-talets globala utveckling och bygger bara vidare på en gammal agenda.

Hur hanterar då Rockefellerfamiljen framtidens utmaningar? Vilka möjligheter öppnar kriserna upp för?

Föga överraskande är det inom hälsa och informationsteknologi som Rockefeller Capital Management har lagt sina största investeringar. Förutom att Microsoft, Apple, Facebook och Amazon ligger i topp är det mest utmärkande innehavet GlaxoSmithKlein – där RCM sedan årskiftet ökat sitt innehav från 25 059 aktier till 3 819 379 (till ett värde av 140 000 000 USD). En ökning med 15 241%! [25]

Detta kan säkert bli en mycket god affär efter börsfallet med tanke på att GSK är ett av de läkemedelsföretag som ligger i framkant med att utveckla ett vaccin mot COVID19.[26] Sedan länge är de en samarbetspartner till Bill & Melinda Gates Foundation och ingår i ett av stiftelsen initierat konsortium som ska utveckla vaccin, diagnostik och behandling av COVID-19.[27]

Nyligen utsåg dessutom president Trump GSK:s tidigare vaccinchef till huvudrådgivare för Operation Warp Speed (med mål att ha 300 miljoner vaccindoser klara till slutet av 2020).[28] Det är oerhörda förtjänster som kan göras på att lösa det lidande som pandemin har orsakat. Dessutom framstår de som kommer med lösningen som hjältar, trots att de samtidigt sätter världen i bojor. Deras tillvägagångssätt är ett välkänt recept i såväl monopolkapitalisternas som maffians värld.

”I always tried to turn every disaster into an opportunity.” – John D. Rockefeller

Rockefeller Capital Management (Innehav 2020-03-31)

Microsoft (Informationsteknologi)
Apple (Informationsteknologi)
Facebook (Kommunikation)
Amazon (Näthandel)
Verizon (Telekommunikation)
Progressive (Finans)
Comcast (Kommunikation)
SPDR (Finans)
Alphabet/Google (Kommunikation)
GlaxoSmithKline (Hälsa)
Läs mer om bakgrunden i Rockefeller – en klimatsmart historia.
Tredje utgåvan kommer i början av juni. Beställ redan nu och få 50 kronors rabatt.

Läs även:
The Corona Crisis and the Technocratic Agenda
Corona Crisis Control – Digital Identification Für Alle
Foundations 20 – filantropi som globalt maktmedel

Källor

[1] Abby Schultz, The Rockefeller Legacy, artikel i Barrons, 20 juni 2018,
[2] Bill & Melinda Gates Foundations, Annual Report 1998
[3] PBS, Transcript: Bill Moyers Interviews Bill Gates
[4] Peter Khiss, Gifts of John D. Rockefeller 3d Totaled $94 Million Over His Lifetime, artikel i New York Times, 10 juli 1979,
[5] Rockefeller Foundation, A Digital History, Childhood Immunization
[6] Rockefeller Foundation, Alliance for a Green Revolution i Africa
[7] AGRA, Leadership; Caroline Newman, Rajiv Shah, Thomas Jefferson medal in Citizen leadership, artikel i UVAToday
[8] Synergos, David Rockefeller bridging leadership award
[9] Paul Harris, They’re called the Good Club – and they want to save the world, artikel i The Guardian, 31 maj 2009
[10] The Giving Pledge, About
[11] Rockefeller Foundation, Scenarios for the Future of Technology and International Development (pdf)
[12] Bill Gates, How to fight the next Pandemic, artikel i New York Times, 18 mars 2015,
[13] Rockefeller Foundation, Remarks by Dr. Rajiv J. Shah, President of The Rockefeller Foundation: Announcing The Rockefeller Foundation’s Precision Public Health Initiative
[14] ID2020 Alliance
[15] Rockefeller Foundation, Using Data to Save Lives: The Rockefeller Foundation and Partners Launch $100 Million Precision Public Health Initiative
[16] Rockefeller Foundation, Public Health at Johns Hopkins
[17] Rockefeller Foundation, The Rockefeller Foundation Launches Covid-19 Action Plan to Reopen Workplaces, Protect Lives
[18] GlobeNewsWire, VSBLTY and PHOTON-X Developing Advanced Thermal Camera Technology, 21 april 2020
[19] World Economic Forum, Shaping the Future of Health
[20] Centre for the Fourth Industrial Revolution
[21] Bill & Melinda Gates Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation Dedicates Additional Funding to the Novel Coronavirus Response
[22] Gates Notes, 2020 Annual Letter
[23] Business Wire, Rockefeller Capital Management to Acquire Silicon Valley Multi-Family Office Financial Clarity, artikel 18 september 2019,
[24] Barrons, Rockefeller Capital Management Opens, Chasing $100 Billion, artikel 1 mars 2018,
[25] WhaleWisdom, Rockefeller Capital Management
[26] Jennifer Elias, Sanofi partners with GSK for developing coronavirus vaccine, artikel i CNBC 14 april 2020,
[27] Bill & Melinda Gates Foundation, Life Sciences Companies Commit Expertise and Assets to the Fight Against COVID-19 Pandemic Alongside Bill & Melinda Gates Foundation
[28] White House, Remarks by President Trump on Vaccine Development

Föregående artikelAssange får åter ett fredspris
Nästa artikelJulian Assange får stöd av mode-ikonen Vivienne Westwood
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. En mycket lång artikel som mest handlar om vad Gates m.fl. investerar i. Men den svara inte på frågan om barnbegränsning (Kina!), vaccinutveckling etc. är bra eller dåligt. Jag utgår från att Romelsjö tycker det är bra men anser att felet är att det kontrolleras av finanskapitalet. Min fråga är: vilka andra slutsatser drar Romelsjö? Vad syftar artikeln till?

  • Syftet är främst att informera om Gates och Rockefellers stora satsning på vaccinations och medicinområdet, samt Gates stora inflytande i WHO.

   Visar Monopolkapitalets styrka och förmåga att få stort inflytande. En institution som WHO bör inte ta emot stöd av stora företag från något land tycker. Detta medför beroende särskilt om bidraget är stort, och minskar trovärdighet hos andra aktörer (stater och folkhälsomyndigheter). Detta behandlas i denna artikel.

   Ändringen i fiansieringen diskuteras i en artikel av Chelsea Clinton (!) och Devi Sridhar i myckt ansedda The Lancet”Summary In this report we assess who pays for cooperation in global health through an analysis of the financial flows of WHO, the World Bank, the Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB and Malaria, and Gavi, the Vaccine Alliance. The past few decades have seen the consolidation of influence in the disproportionate roles the USA, UK, and the Bill & Melinda Gates Foundation have had in financing three of these four institutions. Current financing flows in all four case study institutions allow donors to finance and deliver assistance in ways that they can more closely control and monitor at every stage. We highlight three major trends in global health governance more broadly that relate to this development: towards more discretionary funding and away from core or longer-term funding; towards defined multi-stakeholder governance and away from traditional government-centred representation and decision-making; and towards narrower mandates or problem-focused vertical initiatives and away from broader systemic goals.”

   Och notera ökat inflytande från Kapitalet även inom FN Hundratals frivilliga organisationer (NGO:er) protesterar mot att miljardärerna i World Economic Forum tar över FN!

 2. En person som den senaste tiden fått mig att inse hur världen styrs är Jacob Nordangård. Han utkom förra året med en bok: Rockefeller – En klimatsmart historia. Där berättar han om hur mycket av dagens miljöengagemang styrs av globala storföretag och kapitalister. Det kan verka som en foliehatts konspirationsteori – särskilt sedan Jacob Nordangård fått plats i alternativa medier – men som Jacob berättar om familjen Rockefeller så ä’r de väldigt duktiga på att dokumentera och han har utgått från offentligt tillgängliga dokument i sitt arbete.
  Eftersom jag först hörde Jacob på SwebbTV så undrade jag var han stod politiskt, om han var ett klimatförnekande högerspöke. Men Jacob har suttit som ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Norrköping för Miljöpartiet fram till 2008 då han lämnade partiet, bl a för partiets omsvängning i EU-frågan.

  Lite material som Nordangård skapat:
  ”Med brödfödan som drivkraft: En studie om att byta olja mot biodrivmedel i ett globalt perspektiv”
  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:22985/FULLTEXT01.pdf
  ”ORDO AB CHAO – Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier”
  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:572917/FULLTEXT01.pdf
  Inför ORDO AB CHAO gjorde Jacob en intervju med Anders Wijkman där han berättar bl a om sin ideologiska knytning till Romklubben (som Wijkman idag är ordförande för)
  https://youtu.be/AT6itarJnCM
  Anders Wijkman försökte sedan förmå Linköpings Universitet att inte godkänna Jacobs doktorsavhandling ORDO AB CHAO, detta genom kontakter med bihandläggare, opponent och betygsnämndens ordförande. Detta berättar Jacob i sin bok ’En obekväm resa’ som handlar om det bemötande han fick inom universitetsvärlden och annorstädes när hans forskning bröt mot konventionerna.
  Sedan kom då boken ’Rockefeller – En klimatsmart historia’. För att få lite hum om innehållet kan man se en två timmars föredrag på Youtube.
  https://youtu.be/DmJLnlT0CJk

  Jag må vara lite lättlurad ;-), men mig har Jacob Nordangård lyckats övertyga om att bakom alla problemformuleringar – vars enda lösning oavsett problem – anses vara en världsregering – ligger globala storföretag och deras organisationer som Romklubben, Bilaterala Kommissionen, World Economic Forum m.f.

  Jacob Nordangård har en hemsida https://jacobnordangard.se där man även kan beställa hans böcker. Googlar man på hans namn hittar man framträdanden och föredrag.

  • Till paret Gates försvar måste jag ändå påtala att modern eugenik, i min mening, är mycket etiskt försvarbart. Vi talar ju inte om att gasa ihjäl de som har haft otur i gen-lotteriet, vilket var vissa nazisters och nazi-sionisters idé på 30-40-talet, eftersom de med utmaningar motsade deras påstående om de där sekternas utvaldhet.

   (Jag har inte fått något av paret Gates för att säga detta. Det är min åsikt, även om ett bidrag på någon miljon dollar inte skulle sitta helt fel just nu. 🙂

   Jag känner ex. att män och kvinnor som är fullt friska, mentalt fullt fungerande, hade lätt i skolan, samt är glada och positiva i allmänhet, samt engagerar sig för goda saker, likt paret Gates, gör helt rätt i att dela med sig av sin arvsmassa till de som har haft mer otur i gen-lotteriet.

   För mig är det inte enbart en fråga om nytta för föräldrarna som får friskare barn som får lättare i skolan, men även en fråga om lycka för barnet självt, men även för samhällets, teknikens och vetenskapens positiva utveckling, så att vi kan undvika artutrotning effektivare och nå ut i universum och på så vis skydda livet självt.

   Jag har själv haft tur i gen-lotteriet och känner en enorm tacksamhet för detta. Likväl vill jag ha ett jämlikt samhälle som hjälper de som har haft otur så att de också kan bli lyckliga. Kanske är det där paret Gates och andra i den s.k. ”eliten” behöver ökad upplysthet (illumination)? Vetenskapliga metastudier visar ju ex. att ett mer jämlikt samhälle är tryggare för alla, även för dem och deras barn, eftersom kriminaliteten och mordfrekvensen då sjunker.

   Motståndet, associationsskulden och nazistargumentet, mot modern eugenik är i princip att önska sig olycka för barnen och framtidens generationer, anser jag. Det är dessutom ogiltiga argumentationsfel, d.v.s. lögn och ovetenskapligt resonerande.

  • Varför skall barn ha mörk hud i ett solfattigt klimat och tvärt om, när vi vet att det är skadligt för dem?
   Varför vill du att barn skall födas sjuka oönskade eller ointelligenta?
   Varför vill du skapa överbefolkning som utrotar andra arter?
   Kommer ditt dunkla tänkande ur någon sekterism? Vilken sekterism?

 3. Kort utdrag ur artikeln ”Global kapitalism, Världsregering och Coronakrisen”
  Av prof Michel Chossudovsky
  Global forskning, 22 augusti 2020
  Världen vilseleds när det gäller orsakerna och konsekvenserna av koronakrisen.
  COVID-19-krisen präglas av en ”akut” folkhälsa under WHO:s regi som används som ett påskott och en motivering för att utlösa en världsomspännande process för ekonomisk, social och politisk omstrukturering.
  Socialteknik tillämpas. Regeringarna pressas att förlänga lockdownen, trots dess förödande ekonomiska och sociala konsekvenser. Vad som händer är aldrig tidigare skådat i världshistorien.
  Framstående forskare stöder lockdownen utan att slå ett ögonlock, som en ”lösning” på en global hälsohjälp.
  Mycket dokumenterad är uppskattningarna av COVID-19-infektionen inklusive dödlighetsuppgifter grovt manipulerade.
  I sin tur följer människor sina regeringar. Varför? För att de är rädda?
  Stängningen av nationella ekonomier som tillämpas över hela världen kommer oundvikligen att resultera i fattigdom, massarbetslöshet och en ökad dödlighet.
  Det är en ekonomisk krigshandling. Det är ett outtalat brott mot mänskligheten.

  Steg ett: Handelskrig mot Kina
  Den 30 januari 2020 fastställde WHO: s generaldirektör att koronavirusutbrottet utgör ett folkhälsokriminalitet för internationell oro (PHEIC). Beslutet fattades på grundval av 150 bekräftade ärenden utanför Kina, första fall av person till personöverföring: 6 fall i USA, 3 fall i Kanada, 2 i Storbritannien.
  WHO:s generaldirektör stödde Bill och Melinda Gates Foundation, Big Pharma och World Economic Forum (WEF). Beslutet för WHO att förklara en global nödsituation togs på sidelinjen för World Economic Forum (WEF) i Davos, Schweiz (21-24 januari).
  En dag senare (31 januari) efter lanseringen av WHO Global Emergency meddelade Trump-administrationen att den kommer att förneka inträde till utländska medborgare ”som har rest i Kina under de senaste 14 dagarna” . Detta utlöste omedelbart en kris inom lufttransporter, handel mellan Kina och USA samt turistindustrin. Italien följde efter och avbröt alla flyg till Kina den 31 januari.
  Den första etappen åtföljdes av störningen av handelsförbindelserna med Kina samt en delvis stängning av exporttillverkningssektorn.

  Steg två: den ekonomiska kraschen som leddes av rädsla och aktiemarknadsmanipulation
  En global finansiell kris utvecklades under februari månad och kulminerade med en dramatisk kollaps av aktiemarknadsvärdena och en kraftig nedgång i värdet på råolja.
  Denna kollaps manipulerades. Det var föremål för insiderhandel och förkunskap. Rädskkampanjen spelade en nyckelroll i genomförandet av börskraschen. I februari har ungefär 6 biljoner dollar torkats bort värdet på aktiemarknader över hela världen. Stora förluster av personliga besparingar (t.ex. av genomsnittliga amerikaner) har inträffat för att inte tala om företagets misslyckanden och konkurser. Det var en bonanza för institutionella spekulanter inklusive företags hedgefonder. Den ekonomiska nedsmutsningen har lett till betydande överföringar av pengarförmögenhet i fickorna på en handfull finansinstitut.

  Steg tre: Lockdown, inneslutning, stängning av den globala ekonomin
  Den ekonomiska kraschen i februari följdes omedelbart av nedläggningen i början av mars. Inlåningen och inneslutningen som stöds av social teknik bidrog till omstruktureringen av den globala ekonomin. Tillämpningen nästan samtidigt i ett stort antal länder har nedstängningen utlöst den nationella ekonomins nedläggning, i kombination med destabiliseringen av handel, transport och investeringsverksamhet.
  Pandemin utgör en handling av ekonomisk krig mot mänskligheten som har resulterat i global fattigdom och massarbetslöshet.
  Politiker ljuger. Varken nedläggningen eller nedläggningen av nationella ekonomier utgör en lösning på folkhälsokrisen. Vem styr politikerna? Varför ljugar politiker?
  De är de politiska instrumenten för den finansiella etableringen inklusive de ”ultra-rika filantroperna”. Deras uppgift är att genomföra det globala ekonomiska omstruktureringsprojektet som består i att frysa ekonomisk aktivitet över hela världen.
  När det gäller demokraterna i USA är de i stor utsträckning oroliga att motsätta sig återupptagandet av den amerikanska ekonomin som en del av valkampanjen 2020. Denna motstånd mot att öppna de nationella och globala ekonomierna stöds av ”Stora pengar”.
  Är det opportunism eller dumhet? I alla större regioner i världen har politiker blivit instruerade av mäktiga ekonomiska intressen att behålla lockdownen och förhindra att den nationella ekonomin öppnas igen.
  Rädslakampanjen råder. Social distans verkställs. Ekonomin stängs. Totalitära åtgärder införs. Enligt Dr. Pascal Sacré
  https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here