Ryssland är inte västvärldens fiende – säger Putin 

12
1411

Denna artikel i RT, den 27 okt, 2022https://www.rt.com/russia/565472-russia-enemy-west-putin/ har vänligen upphittats översatts av Rolf Nilsson. Jag lägger till några ord i ett annat uttalande av Putin samma dag. Skrämmande uttalanden av västvärldens mest kritiserade person? Eller tvärtom? Eller…?

 Ryssland är inte västvärldens fiende – Putin 

Russia is not an enemy of the West – Putin

 

Vladimir Putin gestikulerar när han talar vid plenarsessionen för det 19:e årsmötet för Valdai International Discussion Club utanför Moskva, Ryssland, 27 oktober 2022 © Sputnik / Sergei Guneyev 

 Rysslands president Vladimir Putin förklarade på torsdagen att Ryssland är en ”oberoende” civilisation som inte ser sig själv som en fiende till väst. I stället är han bekymrad över den ”aggressiva” och ”neokoloniala” liberala eliten som styr väst. 

 ”Under de rådande förhållandena i en hård konflikt kommer jag att säga vissa saker rakt på sak”, sade Putin vid ett möte med Valdai Discussion Club. ”Ryssland, som är en oberoende, ursprunglig civilisation, har aldrig betraktat och betraktar sig inte som en fiende till väst”. 

Hat mot amerikaner, britter, fransmän eller tyskar är samma form av rasism som russofobi och antisemitism”, tillade han. 

 Putin fortsatte med att beskriva västvärlden som två enheter. Å ena sidan står den traditionella, främst kristna västvärlden ”nära oss på vissa sätt”, sade han och konstaterade att ”vi i många avseenden har gemensamma och gamla rötter”. 

 ”Men det finns ett annat väst – aggressivt, kosmopolitiskt, nykolonialt, som agerar som ett instrument för nyliberala idéer. Det är just i detta västs diktat som Ryssland naturligtvis aldrig kommer att finna sig i”, fortsatte han. 

Putin ser utan tvekan ser konflikten i Ukraina som en existentiell kamp mot väst – han beskriver sina styrkor som att de kämpar mot ”hela västvärldens militära maskin” och skyller de urspårade fredssamtalen och sabotaget av gasledningarna Nord Stream på ”anglosaxarna” – har han även tidigare gjort en distinktion mellan västliga eliter och västliga samhällen. 

 Vid en ceremoni efter anslutningen av fyra tidigare ukrainska regioner till Ryska federationen förra månaden förklarade Putin att ”de västerländska eliterna riktar sig mot alla samhällen, inklusive medborgarna i västländerna själva”. 

 Medan västvärlden expanderar, främst för att säkra sina ”handelsintressen”, förklarade han vid torsdagens möte, trycker den också på sin kulturexport på en oemottaglig värld. ”Om västerländska eliter tror att de kan lansera nya trender som dussintals könstillhörigheter och gayparader har de rätt att göra det”, sade han. ”Men de har inte rätt att kräva att andra följer samma riktning.” 

 Putin fördömde också den västerländska liberala kulturens ”rena satanism” i sitt tal förra månaden och konstaterade att ”många likasinnade i Europa och USA” känner likadant. 

 Valdai Discussion Club är ett årligt internationellt evenemang i Ryssland som är tänkt som en plattform för att sprida idéer som värdnationen anser viktiga att diskutera med andra globala aktörer. Forumet skapades 2004. 

Litet tillägg

Enligt en artikel uppmanade Rysslands president Vladimir Putin vid detta möte också ”västvärlden att tala med resten av världen på ”lika villkor” och samarbeta för att lösa angelägna globala problem.

Mänskligheten har nu i princip två vägar att gå, konstaterade Putin. Den kan antingen vara splittrad och fortsätta att ackumulera problem som så småningom kommer att begrava den, eller försöka hitta ”kanske inte idealiska, men fungerande” lösningar på gemensamma problem.

Den ryske ledaren sade att han tror på sunt förnuft och är övertygad om att förr eller senare måste ”nya maktcentra i den multipolära världen och västvärlden börja tala som jämlikar om vår gemensamma framtid”.
https://www.rt.com/russia/565460-west-sit-out-crises-caused-putin/

Föregående artikel”Terrorkriget” kan vara på väg att drabba Europa
Nästa artikel”Ingen kan sitta lugnt och vänta ut den kommande stormen”: Putins milstolpar i Valdai-talet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Metropolitan tror att president Rysslands (Putin) räddar alla från apokalypsen.
  Patriarken av Moskva och hela Ryssland (Kirill) höll under ett tal vid kongressen för World Russian People’s Cathedral ett stort tal där han talade om världens annalkande undergång. Här ett kort utdrag ur hans uttalanden.
  Kirill hävdar att det nu pågår en stor kamp mot världens universella enhet, där det inte finns plats för Skaparens plan för människan. Och, enligt kristen eskatologi, om denna globalism tillåts hända, så kommer Antikrist att dyka upp, och då kommer världens undergång. Detta är enligt hans åsikt vad Rysslands president motsätter sig.
  Kirill påpekade att de första förutsättningarna för apokalypsen redan är synliga: detta är tillstånd för dödshjälp, HBT-äktenskap, genetiska experiment. Enligt honom avundas många västländer Ryssland att det har en sådan ledare som öppet tror på Gud, för där, i väst, är det inte brukligt att prata om sin tro, försäkrar han.
  Att stoppa närmandet av världens undergång, menar patriarken, kan bara vara majoritetens diktatur, vilket inte kommer att ge en minoritet, som HBT, rösträtt.
  https://utro.ru/news/life/2022/10/25/1518848.shtml?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=19681&utm_content=4498183&utm_campaign=1637

  • JA, där ser man. Ryssland är verkligen ett kristet land.
   Som sådant tror jag Ryssland så småningom kommer sätta respekt i Västvärlden som du så riktigt genom Patriark Kirill påpekar plågas av ateism, irrläror och avgudar.
   Genmanipulation hör hemma i USA och inte i Ryssland.

   Det är mycket bra för livet på jorden att Ryssland motsätter sig USA ska hålla på och experimentera med genmanipulerade grödor i Rysslands nära grannland och tidigare bundsförvant Ukraina.

   I USA odlar man jorden för den monopolkapitalistiska profiten men i Ryssland odlar man jorden för att få mat på bordet.
   Det är skillnaden.

   En äkta kristendom är faktiskt fredlig men som Västvärlden utvecklat kristendomen med protestantism har den blivit falsk och ett tillåtande av imperialism och Västeuropéns överhöghet över resten av världen.

   Det är genom Sovjetunionen lätt att tro Ryssland är ett sekulariserat land som ex. Sverige men så är det inte.
   Gud används numera i vardagligt tal i Ryssland.
   En vanlig rysk kommentar på Youtube kan t.ex. vara ”Gud vad han sjunger bra”, eller ”Gud vad hon sjunger bra”.
   Sådana jämförelser är bara inte att tänka på här.
   Kommentarer skulle genast bli:
   Va? Har du blivit religiös?

 2. Så länge som ett land är kapitalistiskt och imperialistiskt så är det ett hot mot andra länder och folk. Imperialism kan även vara inom ett land. Den svenska kapitalistklassen har utnyttjat och exploaterat samernas land i all evighet. Urinvånarna är alltså ett hot – står i vägen – för kapitalistklassens exploaterande av naturresurser.
  Så Ryssland och Kina är ett lika stort hot som vad USA och andra kapitalistiska länder.
  https://www.youtube.com/watch?v=-Sc6iZh6rCk&t=18s

 3. Politik.. 27 oktober 2022 20:23
  ”Den som sår vinden kommer att skörda stormen”: Putins nyckeluttalanden om förändringar i världen på Valdai ForumFederal nyhetsbyrå
  Rysslands president Vladimir Putin talade vid Valdai International Discussion Club, den ryske ledaren talade om många problem på den globala arenan, västvärldens roll i uppkomsten av gamla konflikter och upptrappningen av nya, samt betydelsen och platsen för Ryssland i den framtida världsordningen. People’s News har samlat 15 av Putins mest slående citat från ett imponerande tal på Valdai Club.

  En del av Putins tal ägnades åt västvärldens ensidiga politik, som utvidgas till hela världen. Den ryska ledaren betonade att respektlöshet för utländska traditioner och åsikter om den politiska strukturen i den moderna världen är oacceptabelt, liksom att påtvinga ideologier främmande för enskilda folk. Samtidigt är Ryssland öppet för dialog och anser sig inte vara en fiende till väst, betonade Putin.

  ”Den som sår vinden kommer att skörda stormen”: Putins nyckeluttalanden om förändringar i världen på Valdai ForumFederal nyhetsbyrå
  ”Mänskligheten är hotad av en hel rad globala konflikter. Att ändra milstolpar är en smärtsam process, men naturlig och oundviklig. En ny världsordning håller på att bildas, och vi måste lyssna på alla”;
  ”Om västerländska eliter tror att de kan introducera konstiga bland sitt folk, enligt min åsikt, men nymodiga trender som dussintals kön och gay pride-parader, så är det så, låt dem göra vad de vill. Men vad de verkligen inte har rätt att göra är att kräva att andra följer i samma riktning”;
  ”Till skillnad från väst klättrar vi inte in på någon annans gård”;
  ”De nya centra för en multipolär världsordning och västvärlden måste inleda ett jämställt samtal om en gemensam framtid för oss, och ju förr desto bättre”;
  ”Ryssland, som är en oberoende, ursprunglig civilisation, har aldrig övervägt och anser sig inte vara en fiende till väst”;
  ”Den som sår vinden kommer att skörda stormen”: Putins nyckeluttalanden om förändringar i världen på Valdai ForumFederal nyhetsbyrå
  Den ryske ledaren noterade att nu västvärlden uppfattar kritik från alla talare, alla källor, som ”Kremlins intriger och hand”, och betonade att en sådan ståndpunkt är nonsens. Putin betonade att kravet på rättvis behandling av alla deltagare i den internationella processen och demokrati i sådana frågor växer över hela världen.

  ”Idag kräver den absoluta majoriteten av världssamfundet bara demokrati i internationella angelägenheter, accepterar inte någon form av auktoritära diktat från enskilda länder”;
  ”Under de senaste månaderna har väst tagit ett antal steg för att eskalera, de spelar alltid för att eskalera. Detta är uppvigling till krig i Ukraina, provokationer runt Taiwan, destabilisering av världens mat- och energimarknader”;
  ”Den som sår vinden kommer att skörda stormen”: Putins nyckeluttalanden om förändringar i världen på Valdai ForumFederal nyhetsbyrå
  Putin betonade att västvärlden har blandat sig i andra staters angelägenheter som vill föra en oberoende politik i flera år på grova sätt. Den ryske ledaren betonade att en sådan inställning från väst till andra länder helt enkelt är omöjlig utan allvarliga negativa konsekvenser.
  ”Varje dag multiplicerar den ökända amerikanska ”ordningen” kaoset”;
  ”Den doktrinära krisen för den nyliberala amerikanska modellen av världsordningen – de har helt enkelt ingenting att erbjuda världen förutom att behålla sin dominans”;
  ”Den som sår vinden kommer att skörda stormen”: Putins nyckeluttalanden om förändringar i världen på Valdai ForumFederal nyhetsbyrå
  Putin betonade att under den här tidsperioden, när västvärlden försöker påtvinga främmande element av kultur, finns det ett växande krav på att bevara traditionella värden i många stater, och detta bör verkligen respekteras.
  ”Skillnaden mellan traditionella värderingar och de så kallade ”nyliberala” är att de i varje fall är unika. Eftersom de följer av ett visst samhälles traditioner, dess kultur och historiska erfarenheter. Därför kan traditionella värderingar inte påtvingas – de måste helt enkelt respekteras”, betonade Putin.
  Författare: Methodius Gorbin
  https://nation-news.ru/23720334-_seyuschii_veter_pozhnet_buryu_klyuchevie_viskazivaniya_putina_o_peremenah_v_mire_na_valdaiskom_forume

 4. 27 oktober 2022, 20:22
  Enligt den ryske presidenten kommer det i den nya världen att finnas en plats för alla länder, men inte på de villkor som väst har satt.
  ”En ny era håller på att skapas i världsrelationerna”.
  Det behövdes dock inga särskilda meddelanden om ämnet för presidentens tal: i dag ställer varje invånare i Ryssland, på ett eller annat sätt, frågan om vilken typ av värld han och hans barn kommer att leva i. Och ämnet för forumet ”Värld efter hegemoni: rättvisa och säkerhet för alla” är, om inte ett fönster genom vilket man kan se in i framtiden, så åtminstone en ansökan om det.
  Denna värld, enligt den ryske presidentens plan, måste verkligen förändras. Och att bli sådan att ingen kunde ”diktera för Ryssland vilken typ av samhälle och på vilka principer man skulle bygga.”
  Västs uppgift är ovillkorlig dominans.
  Presidenten började dock från och med idag (traditionellt med hänvisningar till historien). Enligt Vladimir Putin gör den så kallade ordningen baserad på de regler som västvärlden föreslagit det möjligt för honom att leva utan regler överhuvudtaget.

  ”Tydligen finns det bara ett försök att godkänna en regel – så att makthavarna, jag pratar om global makt, har möjlighet att leva utan några regler alls och allt skulle tillåtas dem, allt skulle komma undan med vad de än gör. Det här är själva ”reglerna” som vi får höra om hela tiden, som folket säger, det vill säga att de ständigt pratar om det, ”förklarade presidenten.
  Han noterade att kärnan i det moderna västerlandet var att radera olikheter. Och allt för vinstens skull.

  ”Men är en annan mångfald mindre viktig – kulturell, social, politisk, civilisationsmässig? Samtidigt har förenkling, radering av alla och eventuella skillnader blivit nästan essensen av det moderna västerlandet. Vad ligger bakom denna förenkling? Först och främst är detta försvinnandet av västvärldens kreativa potential och önskan att hålla tillbaka, blockera den fria utvecklingen av andra civilisationer. Det finns också ett direkt, merkantilt intresse här”, tror den ryske ledaren. ”Genom att påtvinga sina värderingar, konsumentstereotyper, enande, försöker våra motståndare, jag kommer att kalla dem så exakt, att utöka marknaderna för sina produkter. ”

  ”Uppgiften var tydlig – att stärka västvärldens ovillkorliga dominans i världsekonomin och politiken. Och för detta måste de ställa naturliga och finansiella resurser, intellektuella, mänskliga och ekonomiska möjligheter för hela planeten till deras tjänst”, sade Vladimir Putin och tillade att västvärlden vill göra detta ”under såsen av det så kallade nya globalt ömsesidigt beroende.”

  ”Dessutom, i detta system gav västvärlden till en början ett stort försprång för sig själv, eftersom det utvecklade sina principer och mekanismer själv”, betonade den ryska statschefen. För att uppnå sina mål går västländerna för att stödja terrorism och finansiera kupper.

  ”Västerlandet … inleder handelsekonomiska krig, sanktioner, bojkotter, färgar revolutioner, förbereder och genomför olika typer av kupper.
  En av dem ledde till tragiska konsekvenser i Ukraina 2014. De stödde det. De sa hur mycket pengar de spenderade på den här kuppen. I allmänhet blev de bara galna, ”gav Vladimir Putin ett exempel.
  Både sabotage och direkta attacker mot andras egendom används.
  ”Dessutom finns det också förstörelsen av paneuropeiska gasledningar. Detta är generellt sett en transcendent sak, men ändå bevittnar vi dessa sorgliga händelser, tillade presidenten.
  Faktum är att inte ens på höjden av det kalla kriget inträffade sådana incidenter. Samma väst köpte aktivt energiresurser av sin ideologiska motståndare. Rysk olja kom särskilt på bordet efter oljeembargot 1973.
  Allt detta är dock ett minne blott. Andra tider kommer. Framöver, enligt Vladimir Putin, är det farligaste och viktigaste årtiondet sedan andra världskriget.

  ”I den moderna världen är det knappast möjligt att sitta ute. Den som sår vinden, som man säger, kommer att skörda virvelvinden. Krisen har verkligen fått en global karaktär, den påverkar alla, det finns ingen anledning att hysa några illusioner. Det finns i huvudsak två sätt för mänskligheten nu: antingen att fortsätta att ackumulera en börda av problem som oundvikligen kommer att krossa oss alla, eller att försöka hitta lösningar tillsammans – om än inte idealiskt, men arbetande, ”sade chefen för den ryska staten.
  Meningen med det aktuella historiska ögonblicket, enligt Rysslands president, är att möjligheter till en originell utvecklingsväg öppnar sig för alla länder. Och Ryssland utmanar i det här fallet inte väst, utan försvarar sin rätt att existera.

  ”Under de nuvarande förhållandena för en tuff konflikt kommer jag att säga några saker direkt: Ryssland, som är en oberoende, originell civilisation, har aldrig övervägt och anser sig inte vara en fiende till väst. Amerikanofobi, anglofobi, frankofobi, germanofobi är dock samma former av rasism som russofobi och antisemitism, såväl som alla yttringar av främlingsfientlighet”, förklarade presidenten.

  ”Ryssland anser att det är viktigt att mer aktivt lansera mekanismerna för stora utrymmen byggda på samverkan mellan grannländer, vars ekonomi, sociala system, resursbas, infrastruktur kompletterar varandra”, sade statschefen och noterade att sådana utrymmen är grunden. av en multipolär världsordning.
  ”Det är från deras dialog som mänsklighetens sanna enhet föds. Mycket mer komplext, originellt och flerdimensionellt än i de förenklade idéerna från vissa västerländska ideologer”, beskrev presidenten utsikten.
  Samtidigt är en respektfull attityd mot alla deltagare i internationella relationer viktig, betonade Vladimir Putin och noterade att det är en del av hans ansvar att se ”vad som händer på världsnivå”.

  ”Jag är för demokratiska relationer, med hänsyn till alla deltagares intressen i internationell kommunikation, och inte bara den så kallade gyllene miljardens intressen”, förklarade den ryske ledaren.

  De-dollarisering som nedrustning
  Naturligtvis är omstruktureringen av världsordningen otänkbar utan allvarliga ekonomiska förändringar. I synnerhet bör världsekonomin och handeln enligt Vladimir Putin bli friare. Dessutom behöver vi nya system utanför nationella jurisdiktioner. I själva verket använde väst USA:s nationella valuta som ett vapen, ”pocked” Rysslands reserver och därigenom misskrediterade systemet med internationella finansiella reserver.

  ”Tsap-scratch – och väst fick våra guld- och valutareserver i fickan”, beskrev den ryske presidenten situationen.
  Detta påskyndade dock bara övergången till nationella valutor – i framtiden kommer det, enligt Putin, att ta fart. Sådana beräkningar kommer att dominera.
  Och på den globala teknikmarknaden kommer västvärlden att möta allvarlig konkurrens.

  ”Idag har nya världsutvecklingscentra redan unik teknologi och vetenskaplig utveckling inom olika områden, och på många områden kan de framgångsrikt konkurrera med västerländska transnationella företag”, sa presidenten.
  ”Självklart har vi ett gemensamt, ganska pragmatiskt intresse av ett ärligt och öppet vetenskapligt och tekniskt utbyte”, sa han och tillade att i världshandeln ”tillsammans kommer alla att vinna mer än var och en för sig.”

  ”Majoriteten borde gynnas, inte enskilda superrika företag”, sammanfattade Vladimir Putin. Det kommer inte att vara möjligt att stoppa omvandlingsprocessen – Ryssland har redan visat sitt motstånd mot sanktioner.

  ”Senast tänkte vi själva oroligt att vi skulle förvandlas till någon form av halvkoloni. Vi kan inte göra någonting utan våra västerländska partners: vi kan inte göra ekonomiska beräkningar, vi kommer inte att ha teknologier, det kommer inte att finnas några marknader, försäljningsmarknader och källor för att skaffa den senaste tekniken, det finns ingenting. Man behöver bara klicka – och vi faller sönder alla.
  Nej, ingenting gick sönder. Och de grundläggande grunderna för existensen av den ryska ekonomin och den ryska federationen själv visade sig vara mycket starkare än någon trodde, till och med, kanske, vi själva, ”sa presidenten.

  ”Vi är ett fantastiskt land”, förklarade han den fenomenala ryska motståndskraften och noterade att de i vårt land förstår de negativa konsekvenserna på medellång sikt som är förknippade med västvärldens ”vridning” av teknologier. Och på många sätt är dessa konsekvenser inte nya, men inte ens bortglömda gamla.

  ”Det var så vi fick igång all kritisk teknologi”, påminde Putin.
  Men teknik är något som kommer med tiden. Huvudsaken är vad ryssarna har i sina hjärtan.
  ”Den breda sloganen ”vi överger inte våra egna” finns faktiskt djupt i hjärtat av varje ryss och representanter för andra etniska grupper av ryssar. Viljan att kämpa för sitt folk leder till sammanhållning i samhället. Detta har alltid varit vårt lands stora styrka. Vi har bekräftat och stärkt det, och det här är det viktigaste”, sammanfattade Vladimir Putin.
  https://expert.ru/2022/10/27/vladimir-putin-osnovy-suschestvovaniya-rossii-okazalis-silneye-chem-dazhe-my-sami-dumali/

 5. Det är kanske på grund av att det finns såna övertygelser som Kerstin Stigson’s även i Kina som dess ledning inte konfronterar den tidigare ideologin utan definierar sin nu förda linje som en ny form av socialism och vill låta förstå att det är en naturlig fortsättning och ingen brytning.
  Det är en klok taktik för imperiet drar sig inte för att stödja vilken ideologi som helst om det är taktiskt gynnsamt eller det ingår i en köpslagan bakom kulisserna.
  Vi människor kan ibland vara väldigt oflexibla och det fenomenet är nog en viktig faktor när man betraktar det politiska spektrum.
  Både Ryssland och Kina har kommit längre än väst med att frigöra sig från ideologiernas bojor.
  På 1400-talet fanns en period med större öppenhet vilket ledde till den naturvetenskapliga och kulturella renässansen.
  Och det var Nicolaus Cusanus, en kristen filosof, som stod i centrum för den positiva vetenskapssynen.
  Lyndon Larouche tidgare och Schillerinstitutet nu bär facklan vidare.
  Men i det politiska spektrum i övrigt råder intellektuell snålblåst.

  • Ja, så är det nog.
   Västvärlden har kört fast i låsningar och det öppnar dörrar för både Kina och Ryssland.
   Det är heller inte lika enkelt längre att göra allsköns erövringar och plundringar för kapitalismens nödvändiga ekonomiska tillväxt.
   Andra delar av världen har kommit ifatt och kan nu lättare konkurrera med Väst på lika villkor.
   Friheten är inte längre lika fri och det slår tillbaka som en bumerang.
   Så tyvärr har vi nog att vänta en allt aggressivare Västvärld som tar till alla tillgängliga medel, inklusive kärnvapen, för sin överlevnad.
   Idéer och erbjudanden finns men nonchaleras så fort de kommer från icke önskat håll.
   Högmod går före fall brukar de säga.
   En stor portion ödmjukhet skulle vara på sin plats från Västvärlden men någon sådan kan tyvärr inte en isande kallsinnig kapitalism erbjuda.

   Jag lyssnar på НАТАША ГАЛИЧ (Natasha Galich) i bakgrunden.
   Avkopplande musik som kan få en att känna harmoni trots allt elände runt om kring.

   ЛУЧШИЕ РУССКИЕ ПЕСНИ – НАТАША ГАЛИЧ | Русская музыка
   https://www.youtube.com/watch?v=iENcFrSfKyg

 6. Här kommer Putins tal, kanske mer utförligt än från artikeln i RT så vänligt översatt av Rolf Nilsson.
  Bör läsas av alla.

  27 OKT, 23:36

  Viktigaste decenniet sedan slutet av andra världskriget: Putins tal i klubben Valdai

  I sitt tal underströk Putin att Ryssland inte motsätter sig västerländska eliter och inte strävar efter hegemoni i den nya multipolära världen

  © Mikhail Metzel/POOL/TASS

  MOSKVA, 27 oktober /TASS/. Tiden för västvärldens globala dominans håller på att bli ett minne blott, och världen har det viktigaste decenniet sedan slutet av andra världskriget framför sig, sa Rysslands president Vladimir Putin under Valdais internationella diskussionsklubbmöte på torsdagen.

  I sitt tal underströk Putin att Ryssland inte motsätter sig västerländska eliter och inte strävar efter hegemoni i den nya multipolära världen; han ställde sann integration mot den västerländska ”nykoloniala” globaliseringen och kallade att ”bygga en symfoni av den mänskliga civilisationen.” Putin svarade på frågorna från deltagarna och sa att han inte ser någon mening med att flytta den ryska huvudstaden eller förstatliga företag, skämtade om kärnvapenkrig och berättade ett skämt om att frysa tyskar.

  Här är nyckelpunkterna i presidentens tal och hans nyckelsvar på frågor.

  Om västerländsk politik

  Väst gör anspråk på mänsklighetens alla resurser, och den ”regelbaserade ordning” som det föreslår, är tänkt att tillåta den att leva utan några regler alls. Väst är oförmöget att styra mänskligheten ensam, men försöker desperat göra det, och ”de flesta nationer i världen vill inte längre tolerera det.”

  Väst fördömde sin makt över världen i sitt spel, men ”det här spelet är utan tvekan farligt, blodigt och […] smutsigt”: ”det förnekar länders och folks suveränitet, deras identitet och unika; det bortser från andras intressen. stater.”

  Väst måste komma ihåg att ”den som sår vind ska skörda virvelvinden.” Väst och andra centra i en multipolär värld kommer att behöva inleda ett jämställt samtal om framtiden, och ”ju förr, desto bättre.”

  Om liberalismens kris

  Den moderna liberalismen har förändrats till oigenkännlighet, till absurditet, när alternativa synpunkter förklaras undergrävande, och all kritik uppfattas som ”Kremlins intrig”: ”Det är förvirrande, vad har de kommit fram till.”

  Den nyliberala modellen av världen ”a la America” ​​lider ”inte bara systemisk, utan doktrinär kris”: ”De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen förutom sin dominans.”

  Västvärldens tro på dess ofelbarhet är farlig, eftersom den är ett steg bort från ”de mest ofelbaras önskan att helt enkelt förstöra dem de inte gillar, att ”avbryta” dem, som de säger.” Men historien kommer att ställa allt till rätta och kommer att ”avbryta” de som på något sätt ansåg sig ha rätt att ordna världskulturen på egen hand.

  Den globala civilisationen bygger på traditionella samhällen med sina traditionella värderingar, som till skillnad från de nyliberala är unika för varje land. Väst har rätt att ha ”dussintals kön och gay prides”, men får inte försöka påtvinga andra det.

  Om Ryssland och väst

  Ryssland har inte betraktat och anser sig inte vara en västfiende, och erbjöd sig att leva i samförstånd förr i tiden, men möttes av avslag.

  Det finns ”minst två olika västern” – det traditionella, med extremt rik kultur, och det aggressiva och nykoloniala, vars diktat Ryssland aldrig kommer att försonas med.

  Västvärlden kunde inte ”utplåna Ryssland från den geopolitiska kartan”, och det kommer aldrig att kunna göra det, precis som ingen kommer att kunna diktera Ryssland, vilket samhälle som ska byggas och på vilka principer.

  ”Ryssland utmanar inte västerländska eliter. Ryssland försvarar helt enkelt sin rätt till existens och fri utveckling. Under tiden planerar vi inte att bli någon ny hegemon.”

  Moskva planerar inte heller att påtvinga sina egna värderingar: ”Till skillnad från väst, försöker vi inte komma in i någon annans bakgård.”

  Om dagens betydelse

  Världen står på en historisk tröskel och står inför ”förmodligen det farligaste, oförutsägbara och samtidigt viktiga årtiondet sedan andra världskrigets slut.” Vikten av idag är att alla länder nu har en möjlighet att välja sin egen, ursprungliga utvecklingsväg.

  Den nya världsordningen måste bygga på lag och rättvisa, vara fri och rättvis. Global handel måste gynna majoriteten, inte enskilda företag; den tekniska utvecklingen måste minska ojämlikheten istället för att öka den.

  Världen behöver också nya, oberoende internationella finansiella plattformar för att ersätta de som västvärlden misskrediterat som internationella reserver: ”Först devalverade [Västlandet] dem genom inflationen i dollar och eurozon, och sedan gick det full fart och fick vårt guld och utländska pengar i fickan. valutareserver.”

  Multipolaritet är en verklig, och i praktiken den enda chansen för Europa att återställa sin politiska och ekonomiska förmåga, som är ”seriöst begränsad” idag.

  Om kärnvapenhot

  ”Så länge kärnvapen finns, så kommer hotet att användas.” Situationer, där Ryssland kan använda sina kärnvapen, är alla nedskrivna i dess doktrin.

   Moskva var aldrig först med att prata om användningen av kärnvapen, det ”svarade bara genom att antyda” på uttalanden från västerländska ledare. Ryssland tror att västvärlden medvetet utpressar det: till exempel reagerade ingen i väst på påståenden från ”flickan som är lite ursinnig” Liz Truss, Storbritanniens före detta premiärminister.

  Det finns ingen militär eller politisk mening för Ryssland att slå Ukraina med kärnvapen, och ”dagens väsen kring kärnvapenhot” syftar bara till att pressa Moskvas allierade, vänliga och neutrala stater.

  Ryssland välkomnar IAEA:s planer på att skicka ett uppdrag för att kontrollera rapporterna om en ”smutsig bomb”, och detta ”måste göras så snart som möjligt och så brett som möjligt”, eftersom Kiev gör allt för att täcka sina spår.

  På drift i Ukraina

  Hade inte Ryssland påbörjat den särskilda militära operationen hade situationen blivit allt värre och framtida offer – högre för Moskva. Samtidigt höll Putin inte med om att fienden i Ukraina var underskattad.

  Huvudmålet med operationen är fortfarande att hjälpa människorna i Donbass. Ryssland kunde inte bara erkänna republikernas självständighet: ”De kan inte överleva ensamma, det är ett uppenbart faktum.”

  Händelserna i Ukraina kan delvis tolkas som ett inbördeskrig, eftersom ryssar och ukrainare är ett enda folk, vars folk befann sig i separata stater.

  ”Ryssland, som skapade det moderna Ukraina, kan vara den enda sanna, seriösa garanten för ukrainsk stat, suveränitet och territoriell integritet.”

  Moskva är fortfarande redo för förhandlingar med Kiev, men Kiev beslutade att inte fortsätta dem. Washington borde ge Kiev en signal om att problemen måste lösas fredligt.

  Om situationen i Ryssland

  Händelserna i Ukraina visade att Ryssland är ett fantastiskt land som visade sig mycket starkare under västerländska sanktioner än någon trodde, till och med Ryssland självt. Toppen av problem orsakade av sanktionerna är redan bakom, och ingen tjänsteman har blivit besviken över deras agerande under det senaste året.

  Den särskilda militära operationen tillfogar Moskva förluster, mänskliga förluster först och främst, men det finns också ”stora vinster”: ”Det som händer kommer utan tvekan så småningom att gynna Ryssland och dess framtid.”

  Ryssland har en nästan fullständig konsensus om behovet av att bekämpa externa hot; ”folk med absolut pro-västerländska åsikter” utgör en liten del av samhället.

  Om förbindelserna med Indien och Kina

  Ryssland behandlar Kina som en nära vän, och deras ledare har liknande relationer. Men redan i februari varnade Putin inte den kinesiske ledaren Xi Jinping om den kommande militäroperationen.

  Ryssland och Indien har aldrig haft ”svåra frågor”: ”Vi har alltid bara stöttat varandra.” När New Delhi bad om att öka transporterna av gödselmedel ökade de mer än tiodubblades.

  En rekommendation till gemensamma européer

  ”Kämpa för höjning av din lön. […] Tro inte att Ryssland är din fiende eller ens motståndare. Ryssland är din vän.”

  Vladimir Putin

  https://tass.com/politics/1528897

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here