Ryssland och det större eurasiska partnerskapet

8
1387
BRICSmöte i juni 2022

Denna artikel i Pål Steigans nättidning av professor Glenn Diesen 12 juli har översatts av Rolf Nilsson. https://steigan.no/2022/07/russland-og-det-stor-eurasiske-partnerskapet/

Ingress på Steigan.no: Behovet av att censurera oliktänkande med tomma anklagelser om att sprida ”konspirationsteorier” och ”propaganda” tyder på att vi inte ens är beredda på en diskussion om konsekvenserna av eurasisk integrering, skriver professor Glenn Diesen i denna kommentar, vilken Dagbladet (i Norge, ö.a.) avvisade.

Dagbladet skrev en artikel om Diesen för en månad sedan, och han har inte fått införd en replik. Först utlovades han en replik, men sedan begränsade de den till 100 ord. Men så länge vi har steigan.no går det inte att helt förhindra det fria meningsutbytet. Diesen tar upp en av de stora globala frågorna i dagens värld. Mainstreammedia är uppenbarligen inte mogna för denna diskussion, men de kan inte stoppa den.

 Steigan.no återger artikeln med Glenn Diesens välvilliga godkännande.

____________________________________________________________

Ryssland och det större eurasiska partnerskapet

 Dagbladet fick NRK att ursäkta sig för att ha intervjuat mig om kriget i Ukraina. I Dagbladet kritiserades att Diesen får tala fritt om sådant som påminner om konspiratoriska ideologier. Bland annat Eurasien-ideologin ». Det är inte första gången Dagbladet försöker stoppa mig, genom att attackera person istället för att framföra ett motargument. Dagbladet nekade mig inte mer än 100 ord i en replik, vilket inte räcker för att svara på sådana fula anklagelser. Jag vill därför tacka Steigan för att han publicerar mitt svar till Dagbladet.

Den ekonomiska makten flyttar sig i rekordfart från väst till öst, med Kina i spetsen för denna utvecklingen. Ryssland har investerat mycket i denna utvecklingen med sin geoekonomiska strategi: ”Greater Eurasian Initiative”. Den ryska ekonomin skal integreras med Asien för att minska beroendet av väst. Detta är en viktig del av historien om hur världsekonomin håller på att omorganiseras.

Jag har publicerat flera böcker om Rysslands geoekonomiska strategi för Stor-Eurasien, och jag arbetade i Moskva för Putins rådgivare, vid ett universitetsinstitut som nästan uteslutande forskar om Partnerskapet för Stor-Eurasien. Jag har blivit inbjuden av många ambassadörer, politiska partier, universitet och en centralbank, för att prata om min forskning om detta ryska projekt. Men i Dagbladet är det inte nödvändigt att lägga fram ett enda argument för att anklaga mig för att sprida en konspiratorisk Eurasien-ideologi.

Vad är egentligen konspiratoriskt?  I loppet av några dagar skulle våra sanktioner krossa den ryska valutan, det finansiella systemet och ekonomin, men istället är den ryska valutan starkare än den var före kriget, det finansiella systemet är stabilt och ekonomin förväntas växa igen efter en omorganisation av försörjningskedjor. Det finns knappast några länder utanför Nato som är villiga att ansluta sig till sanktionerna mot Ryssland – det vill säga den stora majoriteten av världens befolkning. Istället ser vi nu att de europeiska ekonomierna är på väg mot en full kris.

Hur gick det till? Moskvas pro-västliga Storeuropa-projekt dominerade i 30 år, baserat på Gorbatjovs koncept om ett ”gemensamt europeiskt hem”. Drömmen om att ersätta blockpolitiken med ett inkluderande Europa började blekna när västvärlden avbröt överenskommelserna om en paneuropeisk säkerhetsarkitektur och istället började skapa ett Europa utan Ryssland, genom att expandera Nato. I februari 2014 var till och med de största anhängarna av Greater Europe-projektet tvungna att erkänna att de europeiska skiljelinjerna från det kalla kriget inte skulle avskaffas, och att ett gemensamt Europa var en utopisk dröm. Alternativet var inte isolering. För första gången på flera århundraden kommer en icke-västlig makt, Kina, att vara den ledande makten. Stor-Europa ersattes därför av Stor-Eurasien.

Med rekordfart har Ryssland minskat sitt beroende av västerländska industrier, teknologier, transportkorridorer, banker, valutor och betalningssystem. Rubeln är kopplad till guld och naturresurser, och Ryssland vägrar att ta emot dollar och euro för sin gas – en praxis som snart kommer att överföras till andra industrier.

Rysslands Greater Eurasian Partnership samordnas med Kinas Silk Road-projekt, där hundratals miljarder investeras. Rysslands digitala jättar samarbetar nu främst med kinesiska företag, sjötransportkorridorer genom Arktis kommer att integreras i Kinas koncept med en polar sidenväg, och den gemensamma utvecklingen av nya finansiella instrument kommer att immunisera mot västerländska sanktioner.

Kina, Indien, Pakistan, Iran, Kazakstan, Sydkorea och andra nationer på den stora kontinenten har alla sina egna koncept för eurasisk integration. Ryssland utvecklar nya ekonomiska korridorer från öst till väst, men också från norr till söder, genom Iran och Indien.

Vad händer med Europa?

Den billiga ryska gasen, oljan och andra naturresurser, vilka var absolut nödvändiga för att europeiska industrier skulle vara konkurrenskraftiga, går nu till Asien, och den stora ryska marknaden går till Asien. Den politiska konsekvensen är att allt som väst hade av ekonomiskt inflytande över Ryssland försvinner i en otrolig takt. Detta ger stora problem för Europa och vi är inte förberedda.

Behovet av att censurera oliktänkande med tomma anklagelser om att sprida ”konspirationsteorier” och ”propaganda” tyder på att vi inte ens är beredda på en diskussion om konsekvenserna av den eurasiska integrationen.

Andra artiklar av eller som berör Glenn Diesen

Föregående artikelThe Guardian: Rubeln och Putin är starkare än någonsin – sanktionerna har misslyckats
Nästa artikelHiroshimadagen 77 år! Ökad risk för kärnvapenkrig mot Sverige.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. När världen blir galen, kommer vi att vara en god reserv.
  Tre ord som kännetecknar Ryssland. Ortodoxi. Konservatism och Rysk fighting-spirit.
  Funktionerna hos en rysk person kan även karakteriseras enligt följande: öppenhet, uppriktighet, gästfrihet, generositet.

  Ryssland är ett original land, som inte slås bör slås samman med Europa, som har sina egna idéer om värderingar och ideal.
  Ryssland bör inte heller bli en del av Asien, som har sin egen utvecklingsvektor.

  Ryssland har en speciell väg och vårt land inte bör imitera någon. Särskilt i den rådande situationen, när västvärlden håller på att kollapsa. Dess död inte är långt borta.
  Vad gäller frågan om integration med Asien har Ryssland aldrig strävat efter detta. Asiatiska länder har alltid haft en ursprunglig kultur, mentalitet, religion. Därför kan vi samarbeta i vissa frågor, men vi måste existera autonomt.

  Detta år kommer att markera den tragiska årsdagen – hundraårsminnet av skapandet av Sovjetunionen.
  Den ryska staten, som hade en tusenårig historia, upphörde att kallas Ryssland 1922.
  Lenin, som satte sitt hopp till en världsrevolution, genomförde projektet att skapa en union av republiker med rätt att avskilja sig från landet. Och det som hände är en direkt följd av vad bolsjevikerna gjorde.
  Men i själva verket fortsatte Ryssland naturligtvis att leva efter att ha gått igenom de många miljoner offren för inbördeskriget, den röda terrorn och stalinistiska förtrycket.

  Detta är ord från Antonius den store, som levde på 300-talet: ”Tiden kommer, och folk kommer att bli galna. Den som förblir rimlig kommer att kallas galen, för han är inte som alla andra.
  Vi lever i en tid då det är nödvändigt att klargöra att vitt är vitt och svart är svart. Utbytet av begrepp i världen är mycket hemskt.
  HBT-värderingar är trendiga och den vanliga familjen kommer snart att förföljas.

  Om Rysslands roll i den globala världen. Varför är en stark armé viktig för Ryssland?
  Alexander den tredje sa en gång att Ryssland bara har två vänner – armén och flottan. Utan en armé kommer Rysslands existens vara kortlivat.

  Globala processer äger rum och någon kontrollerar dem, helt klart och de syftar till att krossa världen som har funnits i årtusenden.
  Globaliseringens och digitaliseringens faktorer är metoder som gör det lättare att kontrollera massorna. Ryssland började göra motstånd, och därför blir det nu huvudfienden.

  Nu finns det ett hot om en global ekonomisk katastrof, som inte skrämmer Ryssland.
  Ryssland är en självförsörjande stat. Jordbruksverksamheten tvingar oss helt enkelt att föda, inte bara oss själva utan hela världen.
  Rysslands uppdrag är att bevara det som är bra i världen och skapa en alternativ verklighet i ekonomiska och moraliska termer. Var självständig och bevara traditionella värderingar.

 2. USA måste förlora sitt herravälde över länder i världen. Det måste bli slut på USA:s gangstervälde som genomsyrar hela världen. USA:s slagord: Lyd oss, betala till oss, låt oss stjäla era naturtillgångar, var lojala, stå troget med oss på våra sanktions krav till andra länder, ANNARS KROSSAR VI ER.

   Hoppet börjar komma nu då Ryssland. Kina och Iran m.fl. länder knyter mer vänskapsband till varandra.
  I september kommer Ryssland, Kina och Iran ha en stor militärövning tillsammans.
  Samarbetet mellan dessa länder tätnar. 
  The SCO train, everybody wants to party: UAE, Syria,Qatar,Saudi Arabia Egypt Armenia Azerbaijan Cambodia Nepal Myanmar
  Pepe Escobar skriver detta förnöjt på sin Telegram kanal, han hejar på den nya utvecklingen mot en multipolär värld.
  Den kinesiska utrikesministern har offentligt sagt att det är nödvändigt att stärka strategiskt samarbete mellan PRC och den ryska federationen, och att länderna skall samarbete närmare varandra på den internationella arenan. Så de som hoppas på närmare samarbete med EU och Kina, får nog tänka om, för så länge EU är en svans till USA, så blir det ingenting av med detta.

  Scott Ritter kallade Nancy Pelosis beteende som  narcissistiskt, respektlös mot Kina och nu tror USA att allt skall vara som förut, men vad de bedrog sig.

  Main statements of the Chinese Foreign Ministry:

  China suspends dialogue with the United States at the level of regional military commands;

  CHINA cancels working meetings with representatives of the US Defense Ministry;

  China temporarily suspends cooperation with the United States in the fight against illegal migration;

  China suspends cooperation with the United States in the fight against drugs;

  CHINA suspends Sino-American climate change talks;

  China suspends cooperation with the United States in the field of justice;

  China suspends cooperation with the United States in the fight against international crime.

  Kina har reda ställt in bokade möten, som rör ovanstående punkter.
  No matter the further moves of Beijing, the US will continue playing with fire. And what is really definite is what Xi Jinping said to Biden in their latest phone call: ”Those who play with fire will eventually get burned ”

  • Exportersättning.. Vem kommer Ryssland att handla med istället för väst?
   Sanktioner mot Ryssland och Rysslands repressalierÅr 2021 översteg exportvolymen från Ryssland 490 miljarder dollar, enligt material från Federal Customs Service.

   Hälften av Rysslands utrikeshandelsomsättning förra året stod för länder som införde sanktioner mot Ryska federationen. Européer övergav till exempel ryskt kol, delvis olja och metaller.
   Uppenbarligen kommer trenden för omvandlingen av rysk export att vara en gradvis minskning av andelen Förenta staterna, Storbritannien, Kanada, EU-länder och en ökning av andelen länder i Syd-, Öst-, Sydostasien, Afrika, Central- och Sydamerika, säger Mikhail Khachaturian .

   ”Självklart kommer det att ta tid att omorganisera logistikförsörjningskedjorna, samt att bygga nya modeller för marknadsföring, försäkring och affärer i allmänhet. I länderna i Afrika, Öst, Sydostasien kommer välbyggda politiska och sociala band att hjälpa ryska affärsmän och statliga företag”, är ekonomen säker.

   I sin tur noterar Marcel Kyrlan , universitetslektor vid institutionen för juridisk reglering av ekonomisk verksamhet vid finansuniversitetet under Ryska federationens regering , att Rysslands omorientering från västerländska till östliga marknader började för länge sedan, och efter sanktionerna 2014 intensifierades den. Enligt honom kommer vändningen att ta minst tre år.

   Andelen vänliga länder i den ryska handelns omsättning kommer att växa i takt med omorienteringen av varuflöden från marknaderna i ovänliga stater, förutspår Magomet Yandiev , docent vid fakulteten för ekonomi vid Moscow State University, kandidat för ekonomiska vetenskaper .

   För att utveckla handeln kommer Ryssland att bygga nya internationella transport- och logistikkorridorer, utveckla betalningsinfrastruktur för att öka andelen bosättningar i nationella valutor och sluta nya frihandelsavtal, avtal för att uppmuntra och skydda investeringar.

   ”Ryssland kommer att öka och fördjupa det ekonomiska partnerskapet med Kina, Indien, Brasilien, Turkiet, Egypten, Förenade Arabemiraten, Iran och andra länder i Asien, Afrika och Latinamerika”, förväntar Yandiev.

   Vladimir Antonov , verkställande direktör för företaget som säljer specialutrustning , tror att nästa år kommer de viktigaste köparna av ryska varor att vara OSS-länderna, Turkiet och Kina.

   Kina har varit och förblir Rysslands ledande handelspartner. Förra året växte handeln med den med mer än en tredjedel, till 142 miljarder dollar. Det bör noteras att tillväxten berodde på icke-råvaruprodukter (livsmedel – sojabönor, fisk, kött, timmer, gödningsmedel, icke-järnmetaller) med 28% och nådde cirka 95 miljarder dollar.

   ”Denna trend kommer att intensifieras inom en snar framtid på grund av att länder kommer att implementera nuvarande avtal och omdirigera lastflöden som tidigare skickats till andra stater. Det gemensamma målet för Ryssland och Kina år 2024 är att få handelns omsättning till 200 miljarder dollar, inklusive genom tillväxten av ryska leveranser av bränsle och energiprodukter, livsmedel, gödningsmedel, cellulosa, icke-järnmetaller, påpekar Yandiev.

   I år har Ryssland kraftigt ökat exporten till Indien, främst av råvaror. Under första kvartalet ökade utbudet av termiskt kol från Ryssland till Indien med 40 %. Andelen rysk olja i Delhis import ökade från 0,2 % till 10 %. Indiska oljebolag köper mer än 25 miljoner fat ryskt svart guld per månad. Den indiska ekonomin utvecklas aktivt, energiresurser efterfrågas i detta land. Handeln mellan Moskva och Delhi kommer att fortsätta växa nästa år, förutspår Antonov.

   Europeiska länder minskar sitt beroende av rysk gas, de möter sin efterfrågan på blått bränsle med flytande naturgas (LNG) och tar det från utvecklingsländer.

   Ryssland producerar även flytande naturgas och kan kompensera utvecklingsländer för de volymer som omdirigerades till Europa.

   ”För att komma in på nya marknader är ryska företag redo att agera inte bara som leverantörer av energiresurser, de är redo att investera i skapandet av relaterad infrastruktur. I den här riktningen verkar samarbetet med länderna i Sydostasien, i synnerhet med Vietnam, vara lovande”, säger Yandiev.

   Vladimir Antonov förväntar sig att exporten av ryska varor kommer att växa till länder som kommer från lockdown, som Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Mali, Sudan och Venezuela.

   ”Jag skulle vilja tala separat om rysk kompetens inom kraftteknik: genomförandet av Rosatom av byggprojektet för det första kärnkraftverket i Egypten kommer att tjäna till att öka exporten av utrustning för kärnkraftverk till afrikanska och asiatiska länder ,” han tror.

   I Egypten fortsätter arbetet med att skapa ett ryskt industriområde. Projektet har fått status av nationell betydelse för den ryska ekonomin. Bland de potentiella invånarna i industriområdet finns ledande ryska tillverkare av speciell fordons- och järnvägsutrustning, olje- och gasutrustning, petrokemikalier, jordbruksprodukter, byggmaterial etc.
   https://aif.ru/money/economy/eksportozameshchenie_s_kem_rossiya_budet_torgovat_vmesto_zapada

 3. Den stora världen utanför väst är innerligt trötta på USA:s fasoner och glädjande nog så börjar även invånare i EU och USA bli ordentligt trötta på ganstermaffian i Washington att döma av kommentarer man läser! Den tondövhet som präglar ledarna i västvärlden kommer att bli deras fall och det verkar som sporten nu är att roffa åt sig så mycket som möjligt medan man fortfarande kan knycka pengar från skattebetalarna innan högafflarna kommer fram på allvar. Sossarna i Sverige försöker med det gamla knepet inför valet att låtsas som det är någon annan som styrt landet åt skogen de senaste åtta åren och skylla på andra som Putin och SD för sin egen inkompetens.

 4. Turkiet och Ryssland på varsin sida vid de flesta stridslinjer, och ändå lyckas med konststycket att hålla sig neutrala till varandra, vilket är väldigt viktigt för att undvika en större utvidgad konflikt.
  USA vågar inte gå emot Turkiet, då det är extremt viktigt för dem med att ha Turkiet i Nato,
  Nu har Kina sanktionerat Nancy Pelosi och hela hennes familj.
  USA börjar bli nervösa, Pentagon har försökt att ringa till toppmilitärer i Kina, som inte besvarat samtalen.
  Kina, Ryssland och Iran en militärallians som inte USA vill se.

  I går den 5 augusti, träffades Erdogan och Putin och samtalade i 4 timmar.
  De kom överens om att utveckla Turkiska-Ryska relationer byggda på respekt, erkännande av ömsesidiga intressen och i överensstämmelse med internationella skyldigheter.
  De kommer öka samarbetet i transport, handel, jordbruk, industri, finans, turism och konstruktioner.

  Deras relation är viktig för att uppnå regional och internationell stabilitet.
  Dessa två länder står för initiativet för att se till att det kan bli en säker export av spannmål från hamnar i Ukraina. Dessutom även säker export av ryskt spannmål, gödningsmedel och råmaterial betonades.

  Med tanke på hur illa ryssar blir behandlade i andra EU länder (en rysk lastbilschaufför blev mördad i Tyskland) så är det väldigt viktigt med det avtal som gäller turism, Turkiet är ett väldigt populärt turistmål, och det måste kännas bra för ryssar att känna sig välkomna i landet.

  Putin sa att Europa kan tacka Erdogan för att de kan få tillgång till energi till vintern, då rysk gas skall transporteras genom några turkiska ledningar i samarbete med deras motsvarighet till Gazprom.
  Turkiet har dessutom gått med på att betala huvudsakligen i rubel.

  • Michael Beckley politisk forskare intervjuas i dwnews
   In the west questions start to be asked.

   -How do we go back to normal? How do China de-escalates and retake the normal relation with the US?

   – Simple answer: they won’t. The US has crossed the line. Get used to it.

   Lavrov var nyligen i Kina och för honom gick det betydligt bättre, ett mycket vänskapligt besök

   Ytterligare en god nyhet för att minska beroendet av USA.
   Fem turkiska banker har infört användningen av det ryska Mir payment systemet, vilket innebär en stor frihet för ryska turister i Turkiet. De kommer kunna använda Mir card och hämta ut pengar i bankomater och betala med i butiker .Moskva och Ankara kommer öka sin handel tre gånger upp till §100 billioner. Detta är bara början, hoppas det sprider sig, bort med dollar beroendet i världen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here