Ryssland och Iran lägger fast en långsiktig strategi rörande Ukraina

16
1461

Ali Shamkhani (till vänster), representant för Högsta ledaren och sekreterare i Högsta nationella säkerhetsrådet, träffade Nikolai Patrushev, sekreterare i Rysslands säkerhetsråd, Teheran, 9 november 2022.

Åter är M. K. Bhadrakumar i farten, nu 14 november. https://www.indianpunchline.com/russia-strategises-with-iran-for-the-long-haul-in-ukraine/. Även publicerat av
https://steigan.no/2022/11/russland-legger-langsiktige-strategier-sammen-med-iran/

Ryssland utarbetar, tillsammans med Iran, en långsiktig strategi i Ukraina

Utan att bry sig om hypen i amerikanska medier om Vita husets nationella säkerhetsrådgivare, Jake Sullivans, Kissinger-diplomati om Ukraina, reste sekreteraren för Rysslands säkerhetsråd, Nikolai Patrusjev, tidigare kontraspionageofficer i KGB och mångårig medarbetare till president Putin, till Teheran i onsdags, i något som liknar ett knockoutslag inom geopolitiken.

Patrusjev besökte president Ebrahim Raisi och förde ingående diskussioner med amiral Ali Shamkhani, företrädare för den högsta ledaren och sekreterare i Irans högsta nationella säkerhetsråd. Besöket markerar ett avgörande ögonblick i partnerskapet mellan Ryssland och Kina och anger en vägvisare för kriget i Ukraina.

Iranska statliga medier citerade Raisi, som sade: ”Utvecklingen av krigets omfattning och expansion [i Ukraina] orsakar oro för alla länder”. Med detta sagt påpekade Raisi också att Teheran och Moskva uppgraderar förbindelserna till en ”strategisk” nivå, vilket är ”det mest avgörande svaret på USA:s och dess allierades sanktions- och destabiliseringspolitik”.

USA:s utrikesdepartement reagerade snabbt redan dagen därpå och talesmannen Ned Price varnade för att ”detta är en fördjupad allians som hela världen bör betrakta som ett djupt hot … detta är en relation som skulle få konsekvenser, skulle kunna få konsekvenser bortom varje enskilt land”. Price sade att Washington kommer att samarbeta med allierade för att motverka rysk-iranska militära förbindelser.

Patrusjevs samtal i Teheran berörde mycket känsliga frågor, vilket fick president Vladimir Putin att följa upp med kontakt med Raisi på lördagen. Enligt Kremls lägesrapport ”diskuterade de två ledarna ett antal aktuella frågor på den bilaterala dagordningen, med tonvikt på den fortsatta uppbyggnaden av samverkan inom politik, handel och ekonomi, inklusive transport och logistik”. De kom överens om att intensifiera kontakterna mellan respektive ryska och iranska organ”.

I detta sammanhang måste Patrusjevs exceptionellt starka stöd till Iran över de nuvarande oroligheterna i landet förstås på rätt sätt. Patrusjev förklarade följande: ”Vi noterar den nyckelroll som västliga underrättelsetjänster spelar i organiserandet av massupplopp i Iran och den efterföljande spridningen av desinformation om situationen i landet via persiskspråkiga västerländska medier, vilka existerar under deras kontroll. Vi ser detta som en öppen inblandning i en suverän stats inre angelägenheter.”

Ryska säkerhetsorgan delar information med iranska motsvarigheter om fientliga aktiviteter från västerländska underrättelsetjänster. Noterbart är att Patrusjev undvek Irans misstankar om Saudiarabiens inblandning. Separat erbjöd utrikesminister Sergej Lavrov också offentligt att medla mellan Teheran och Riyad.

Allt detta driver Washington till vansinne. Å ena sidan kommer man ingenstans, inte ens på president Bidens nivå, att kunna återuppliva spöket om Irans hot och samla de arabiska regimerna i Persiska viken på nytt.

Senast tog Washington till teatraliska grepp, till följd av en ogrundad rapport från Wall Street Journal om en nära förestående iransk attack mot Saudiarabien under de kommande dagarna. De amerikanska styrkorna i den västasiatiska regionen höjde sin beredskapsnivå och Washington lovade att vara redo för alla eventualiteter. Men märkligt nog visade sig Riyad vara oberörd och uppvisade inget intresse för USA:s erbjudande om skydd för att avvärja hotet från Iran.

Det är uppenbart att den saudisk-iranska normaliseringsprocessen, som har varit fylld av känsliga diskussioner om deras ömsesidiga säkerhetsproblem, har fått ett ökat inflytande och att ingen av sidorna provoceras till knäböjande reaktioner.

Detta paradigmskifte är till Rysslands fördel. Vid sidan av sin mycket strategiska oljeallians med Saudiarabien fördjupar Ryssland nu sitt strategiska partnerskap med Iran.

Paniken i talesman Prices kommentarer tyder på att Washington har förstått att samarbetet mellan Rysslands och Irans säkerhets- och försvarsmyndigheter kommer att intensifieras.

Det som oroar Washington mest är att Teheran antar en gemensam strategi tillsammans med Moskva, för att gå på offensiven och besegra västvärldens användande av sanktionsvapnet. Trots årtionden av sanktioner har Iran på egen hand byggt upp en försvarsindustri i världsklass, vilken får länder som Indien och Israel att skämmas.

Shamkhani underströk skapandet av ”gemensamma och synergistiska institutioner för att hantera sanktioner och aktiveringen av de internationella institutionernas kapacitet mot sanktioner och sanktionsländer”. Patrusjev instämde genom att påminna om de tidigare avtalen mellan de två ländernas nationella säkerhetsorgan, för att utforma en färdplan för strategiskt samarbete, särskilt när det gäller att motverka västvärldens ekonomiska och tekniska sanktioner.

Shamkhani tillade att Teheran ser utvidgningen av det bilaterala och regionala samarbetet med Ryssland på det ekonomiska området som en av sina strategiska prioriteringar under de amerikanska sanktioner som båda länderna står inför. Patrusjev svarade: ”Det viktigaste målet för mig och min delegation, när vi reser till Teheran, är att utbyta åsikter för att påskynda genomförandet av gemensamma projekt tillsammans med att tillhandahålla dynamiska mekanismer för att starta ny verksamhet inom ekonomi, handel, energi och teknik”.

Patrushev noterade: ”Att skapa synergieffekter inom transitkapaciteten, särskilt det snabba färdigställandet av den nord-sydliga transportkorridoren, är ett effektivt steg för att förbättra kvaliteten på det bilaterala och internationella ekonomiska och kommersiella samarbetet”.

Kartbild hos Steigan.no

Patrusjev och Shamkhani diskuterade en gemensam plan från Ryssland och Iran ”att upprätta en vänskapsgrupp av försvarare av FN-stadgan” som består av länder som utsätts för de olagliga västliga sanktionerna.

När det gäller samarbetsorganisationen Shanghai Cooperation Organisation sade Shamkhani att de två länderna bör ”intelligent använda medlemsländernas utbytbara kapacitet”. Han sade att terrorismen och extremismen fortsätter att hota säkerheten i regionen och betonade behovet av att öka det regionala och internationella samarbetet.

Patrusjevs besök i Teheran var planerat som en förberedelse inför den konferens om Afghanistan som Moskva står värd för den 16 november. Iran och Ryssland har gemensamma farhågor när det gäller Afghanistan. De är oroade över västvärldens försök att (åter) underblåsa inbördeskriget i Afghanistan.

I en debattartikel i Nezavisimaya Gazeta nyligen hävdade Zamir Kabulov, Rysslands särskilda sändebud för Afghanistan, att Storbritannien finansierar en så kallad ”afghansk motståndsrörelse” mot talibanerna (som enligt uppgift opererar från Panjshir). Kabulov skrev att USA lockar två centralasiatiska stater genom att erbjuda dem helikoptrar och flygplan i stället för att samarbeta i hemliga aktiviteter mot talibanerna.

Kabulov gjorde ett sensationellt avslöjande om att USA utövar utpressning mot talibanledarna genom att hota dem med en drönarattack om de inte bryter kontakterna med Ryssland och Kina. Han sade särskilt att USA och Storbritannien kräver att Kabul ska avstå från att begränsa de afghanistanskt baserade uiguriska terroristernas verksamhet.

Intressant nog undersöker Moskva möjligheten att skapa en kompakt grupp av fem regionala stater som är intressenter i Afghanistans stabilisering och som skulle kunna samarbeta. Kabulov nämnde Iran, Pakistan, Indien och Kina som Rysslands partners.

Iran är en ”styrke-multiplikator” för Ryssland på ett sätt som inget annat land – utom kanske Kina – kan vara under de nuvarande svåra sanktionsförhållandena. Patrusjevs besök i Teheran i detta läge, dagen efter mellanårsvalen i USA, kan bara betyda att Kreml har genomskådat Biden-administrationens förespegling av fredsskapande i Ukraina för att faktiskt få den ryska mobiliseringen att spåra ur och skapa nya försvarslinjer i riktning Kherson-Zaporozhya-Donbass.

Det är faktiskt ingen hemlighet att amerikanerna bokstavligen skrapar på botten av tunnan för att leverera vapen till Ukraina, eftersom deras lager håller på att ta slut och det krävs flera månader eller några år för att fylla på de uttömda lagren. (här, här ,här och här)

Det räcker med att säga att ur geopolitisk synvinkel har Patrusjevs samtal i Teheran – och Putins samtal kort därefter med Raisi – i tydliga ordalag meddelat att Ryssland har en långsiktig strategi för Ukraina.

Föregående artikelBryt USA:s blockad mot KUBA!
Nästa artikelBritterna vägrar släppa ögrupp – trots FN:s beslut och dom i internationell domstol för stort övergrepp
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Utvecklingen i Västra Asiens bådar verkligen inte gott för terror och apartheid regimen israel som jo vill att Iran förstörs helst av USA/Nato/västmakter. Men, men Ryssland står i vägen 🤗🤗🤗

  Alastair Crooke ger oss en insiktsfull inblick i just de strategiska samarbeten mellan Ryssland och Iran.

  ”Now comes the news from last Thursday: Iran says that it has developed a hypersonic missile. General Hajizadeh said that Iran’s hypersonic ballistic missile can reach more than five times the speed of sound, and that very few countries in the world possess this capability. “It will be able to breach all present systems of anti-missile defence – stressing that no anti-air system has yet been developed by any foreign nation which can intercept them. This missile represents a great generational leap in the field of missiles”, the IRGC commander added.

  A few days earlier, Iran also announced that it had launched a ballistic missile carrying a satellite into space. If so, Iran now has ballistic missiles capable of reaching not only “Israel, but Europe as well.

  Simply put, Iran essentially already is a nuclear threshold state (but not a nuclear weapons state). The remarkable technical achievement of producing a hypersonic high-precision missile (which still eludes the US) is a paradigm-changer.

  Strategic nukes make no sense in a highly mix-populated, small Middle East — and now, there is no need whatsoever for Iran to move to become a nuclear weapons state. A hypersonic ballistic missile capacity makes tactical nukes redundant. And hypersonic missiles are more effective; more easily deployed.

  There are reports too, that Iran is about to receive 60 SU-35 aircraft, as just one part of Iran’s rapidly evolving relationship with Russia that was sealed this week with Russia’s Security Council Secretary, Patrushev’s, meeting with Ali Shamkhani, his Iranian opposite number in Tehran last week. The latter reportedly emphasised joint action over sanctions, together with strategic technical and economic co-operation.

  President Raisi subsequently elaborated that Tehran and Moscow are upgrading relations to a “strategic” level, which is “the most decisive response to the policy of sanctions and destabilisation by the United States and its allies”.

  https://thealtworld.com/alastair_crooke/russia-enlists-iran-as-its-force-multiplier

  • Visste du att Ryssland är sjätte – 1,2,3,4,5, 6, SJÄTTE – största ekonomin i världen räknat i PPP?

   Dessutom så för bara några dagar sedan meddela Iran världen om att ”that it had launched a ballistic missile carrying a satellite into space. If so, Iran now has ballistic missiles capable of reaching not only “Israel, but Europe as well.” Vilket innebär att terror och apartheid regimen i hell aviv få vara väldig försiktig, annars så kommer General Suleimani på besök ♨️♨️♨️

   Alltså mår ekonomisk både Ryssland och Iran bra – samma sak kan inte sägas om Korthuset EU som leds av kretinernas drottning van der Lügen. Korthuset EU är redo att rämnas inom en inte så lång framtid. Läs här om du törs:

   https://www.presstv.ir/Detail/2022/11/25/693340/EU-gas-crisis

 2. Det här är vad jag hoppas på.
  Att Ryssland utvecklar samarbete med icke-västländer.
  Det är en viktig nyckel för att motverka och slutligen blockera USA-imperialismen från möjligheten att uppnå världsherraväldet.

  Jag läser ikväll på SVT Public Service Vänstertelevision att Moskvas lyxbytiker lyser med stängda skyltfönster. Kunderna har helt enkelt försvunnit.
  Det är precis som det borde betraktas med fasa och förskräckelse.
  SVT menar också att Rysslands nyrika mår dåligt och vill lämna landet.

  Jag tänker, vad är egentligen problemet?
  Väl medveten om att Ryssland fylldes med nyrika efter Sovjetunionens fall och övergång till kapitalism och det är bara en naturlig följd därför människor är människor var de än befinner sig.
  Kan säga jag har inget problem med Rysslands nyrika men vem saknar om dem och deras frosseri-liknande leverne försvinner.
  Inte jag i alla fall och säkert inte heller den vanlige ryssen på gatan.

  Ryssar i större städer gillar ofta flärd. Kvinnor iförda exklusiva kläder osv. Det är fullt mänskligt men knappast nödvändigt.
  Jag tror de som står upp för Ryssland anpassar sig medan de som bara vill utnyttja lockas åt Väst där de tror de kan fortsätta.

  Jag ser faktiskt inget problem.
  Låt lyxbutikerna stänga och de nyrika ryssarna dra någon annanstans.
  Även nyrika ryssar är ryssar och välkomnas inte i Västvärlden.
  För det är inte den sortens leverne och struktur som den gamla arbetarstaten Ryssland behöver.
  Ryssland behöver de trogna arbetarna.
  De som står upp för landet, språket, kulturen och traditionen.
  Det är det Ryssland som jag vill möta.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rysslands-rikaste-flyr-landet-under-kriget

  • @arbetarklass 26 november, 2022 At 20:03

   Hej arbeterklass,
   Jag har kollat länken.
   Neeej, med SVT som info-källan i för sig t o m med deras ”experter” typ denna Dmitrij Potapenko – proffsiga ”regime kritiker”, kommer man ingenstans. Gällande Ryssland i alla fall.
   Om man som en utlänning som inte kan Ryska men vill få bättre känsla om vad som händer och hur det står till i Ryssland ska man söka, se och höra vad utsänder andra utlänningar som befinner sig i Ryssland och som är positivt inställda.
   T ex denna australiensiska Russell:
   https://www.youtube.com/@TravellingwithRussell

 3. Medan EU och USA lägger ned all sin energi på att finna nya sanktioner mot Ryssland. Så arbetar Ryssland med nya samarbetspartner i energisektorn. USA är rasande över att alla OPEC länderna röstade för Rysslands förslag att begränsa oljeproduktionen. De attackerade omedelbart sin partner Saudiarabien, som svarade med att alla länder inte bara Saudiarabien, röstade för Rysslands förslag.

  🇮🇷🇹🇷🇷🇺🇦🇿🇦🇲Iran och Turkiet började handla el för första gången efter synkronisering av kraftsystem.

  I enlighet med elhandelsavtalet mellan Iran och Turkiet kommer varje sida att leverera el till partners energisystem under 3,5 dagar i veckan. Volymen kan öka om pilotprojektet bedöms ge bra resultat.

  Tidigare i veckan tillkännagav Irans energiminister Ali Akbar Mehrabyan den framgångsrika synkroniseringen av energisystemet mellan Iran och Ryssland, vilket kommer att göra det möjligt för Iran att öka eller börja exportera till andra länder, särskilt till arabstaterna i Persiska viken.

  Iran, Azerbajdzjan, Armenien och Ryssland kommer att genomföra ”elutbytesplanen” inom en mycket nära framtid, sa Irans energiminister Ali Akbar Mehrabyan tidigare.

  Han rapporterade den initiala synkroniseringen med det ryska kraftsystemet har slutförts, effektiva tekniska steg har vidtagits för den allmänna synkroniseringen av kraftnäten mellan Iran, Azerbajdzjan, Armenien och Ryssland så att landet kan garantera en stabil elförsörjning.

  • EU länder fortsätter att förhandla om tak på olja från Ryssland. Vilket verkar vara bortkastad tid, då Ryssland nu förbereder ett lagförslag som kommer förbjuda bolag i Ryssland att sälja till länder som satt ett tak på rysk olja. Så de kan fortsätta att förhandla, det är ändå Ryssland som bestämmer vem de säljer till.

   🛢🇵🇱🇨🇾🇬🇷🇲🇹 🇷🇺 #oil #ceiling
   FT: in the EU, negotiations on the introduction of a ceiling on oil prices from Russia have so far reached an impasse,
   Poland wants lower than $65-70 per barrel,Malta,Greece,Cyprus with shipping companies want higher prices

   • Stor succe väntas för den nya transportlinjen, North South Transport Corridor, som man kan se i artikeln ovan, hur transportvägen skall gå.
    🇮🇷🛣 🚚🇷🇺🤝🇮🇳Iran will increase cargo transit between Russia and India to unprecedented levels.

    The contribution of Iran to the INSTC(International North-South Transport Corridor) will reduce transit costs by 30% and transportation time to only 25 days

    Intensiva förhandlingar pågår mellan Ryssland, Iran och Indien, och enligt beräkningarna tar transporten endast 25 dagar. Det bästa av allt de slipper sanktionerna, fartygen kommer att passera till Ryssland vänliga länder.
    Iran och Ryssland har förhandlat fram ett gemensamt projekt om nya fartyg, 14 fartyg har Ryssland beställt som Iran skall bygga.

    Det nya pristaket som EU och USA skall sätta på rysk energi, kommer att innebära att Kina köper in olja och gas av Ryssland och EU kommer köpa av Kina energi till ett mycket högre pris än det pristak som de håller på att fundera ut hur högt det skall vara.

    Får mig att tänka på den engelska biskopen som i sin predikan sa: Dumma Europa som enbart följer USA.

 4. Det som förvånar är att blogg redaktören klarar att undgå att nämna att det har pågått ett uppror i Iran i 3 månader. Ett uppror från unga flickor, helt ner i 12-års åldern som protesterar mot präststyret. Ett elitiskt präststyre som bara tänker på sina egna förmögenheter och privilegier och som inte drar sig för brutal slakt.

  Att Ryssland vänder sig till Iran beror helt enkelt på att man har brist på missiler, man använder nu missiler från 80-talet. Var blev det av de avancerade missilerna en del av Putins vänner skröt om? Ryssland är tvungen att köpa iranska missiler så enkelt är det.

  Den avdankade f.d. lägre tjänstemannen från det indiska UD har tydligen ingen aning om hur det ser ut i Kaspiska havet på denna tiden och fram till april/maj. Norra delen där Astrakhan ligger är nämligen helt frusen och det är också kanalerna i Ryssland. T.o.m. ett barn förstår att det inte går att frakta varor den vägen på vintern.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here