Rysslands Sverige-ambassadören Viktor Tatarintsev: “Ett svensk steg mot avgrunden”?

20
2056
Rysslands ambassadör Viktor Tarantisev. Bild: Svensk-ryska vänskapsförbundet.

Den ryske ambassadören i Sverige, Tatarintsev, har väckt viss uppmärksamhet med sin krönika “Ett svensk steg mot avgrunden”, publicerad bland annat på ambassadens webbplats. Tatarintsev skriver till exempel att Sverige i sin nya roll som Natoland kan komma att bli “ett legitimt mål för Rysslands vedergällningsåtgärder, inklusive de militära.”

Han kunde gärna ha lagt till att sådana vedergällningsåtgärder kan komma att inbegripa kärnvapenattacker.

De är få som tror att konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer att leda till ett allomfattande kärnvapenkrig mellan supermakterna. USA, som bestämmer över Nato, är ett land som aldrig själv drabbats av kriget på sin egen mark – om man bortser från det krig etablissemanget i USA alltid har fört, och för, mot den egna befolkningen. Vid ett globalt kärnvapenkrig skulle det förmodligen räcka med några välriktade ballistiska eller hypersoniska missiler med kraftfulla stridsspetsar mot utvalda mål för att skapa kaos i landet. Miljonhövdade människomassor, beväpnade med avancerade handeldvapen, sådana finns det gott om i USA, skulle driva runt i jakt på överlevnadsmöjligheter i ett förött landskap. Det är inte otroligt att, i en sådan situation, etablissemanget skulle drivas upp ur sina kärnvapensäkra hålor och på ett ganska brutalt sätt på plats få stå till svars för sina handlingar.

Ett kärnvapenkrig är alltså inget för USA nu när både Ryssland och Kina har kapacitet att slå tillbaka. USA har helt enkelt inte längre förmågan att i ett slag förinta fienden och på så sätt undvika kriget på den egna kontinenten. Det tåget är helt enkelt kört, vilket säkert många i USA nu beklagar.

Ett begränsat kärnvapenkrig som får stormakterna att dra öronen åt sig är dock inte helt uteslutet. Flera scenarion för hur ett sådant skulle kunna utveckla sig har diskuteras.

Ett scenario handlar om Natos norra flank – som alltså inom kort riskerar att utgöras av Sverige och Finland. En massiv militär uppbyggnad, inklusive kärnvapenkapacitet, av den norra flanken skulle kunna återuppväcka drömmen i USA om att i ett slag kunna förinta en motståndare. Vi har redan sett Natos kärnvapenbärande B 52:or flyga över Stockholm och andra områden. Gotland skulle i detta scenario bli basen för Natoflottan med kärnvapenbestyckade ubåtar  och andra marina enheter som behövs för ett förintande slag.

Frågan är då om Ryssland stillasittande skulle låta sig omringas av fientliga Natostyrkor?

Rysslands invasion av Ukraina inleddes när landet insåg att USA tänkte låta Ukraina påbörja den massiva invasion av Donbass-området som hade planerats i Washington. Det ursäktar inte Rysslands folkrättsbrott men kan ses som en förmildrande omständighet. På samma sätt kan man tänka sig att Ryssland reagerar mot Natos inringning och uppbyggnaden av den norra flanken.

Taktiska kärnvapen skulle till exempel kunna komma till användning för att slå ut Natos flottan  vid Gotland – och göra ön obeboelig för all framtid. Naturligtvis skulle även andra avgörande militära installationer inom den norra flanken slås ut på samma sätt.

USA skulle blixtsnabbt göra en övervägning och komma fram till att det inte är värt att försvara den norra flanken till priset av risken för ett krig på den egna landmassan. Övriga Natomedlemmar skulle troligtvis reagera på samma sätt. I Paris skulle Macron komma fram till att ett försvar av den norra flanken inte var värt en uppbränd Mona Lisa. Storbritannien skulle definitivt inte vilja offra alla slott och herresäten och framför allt inte de världsberömda brittiska trädgårdsarrangemangen, som inte skulle överleva en kärnvapenvinter, för några skitländer i världens utkanter.  I Tyskland, som inte har några egna kärnvapen ännu, skulle förmodligen många människor känna sorg över att de nu var slut på billiga sommartorp i Småland.

I stället fortsätter det här scenariot med att fredsförhandlingar till slut inleds och kampen mellan världens supermakter tar sig nya vägar. Vinnarna blir, oavsett utgången av förhandlingarna, världens vapenindustrier. Förlorarna egentligen endast Sverige, Finland, Ukraina och i viss mån Ryssland, som redan har förlorat många soldater.

Vid detta scenario skulle jag gärna se överlevarna av de 269 personerna som röstade in Sverige i Nato upphängda vid de radioaktiva ruinerna av Stockholms Stadshus.

Föregående artikelDet stora mötet om Ukraina i Stockholm 25 mars. Del 2.
Nästa artikelIsraels ockupation måste få konsekvenser!

20 KOMMENTARER

 1. ”Vid detta scenario skulle jag gärna se överlevarna av de 269 personerna som röstade in Sverige i Nato upphängda vid de radioaktiva ruinerna av Stockholms Stadshus.”
  Mycket bra. Och dessutom de överlevande som rantat efter dessa landsförrädare uppställda och nermejade framför nämnda ruiner.

  • Jag skulle nog vilja att Miljöpartiet fick dela lite av den skammen De tog första steget mot Nato, när de röstade för Värdlandsavtalet. De miste då 4 av sina duktiga politiker, som kämpade emot detta avtal, men mobbades av Miljöpartiet för att de röstade Nej, då de gick mot partilinjen. Därefter tog de steget och lämnade Miljöpartiet.
   Dessa miljöpartister röstade ja till värdlandsavtalet med Nato:
   Janine Alm Ericsson
   Agneta Börjesson
   Jakob Dalunde
   Esabelle Dingizian
   Maria Ferm
   Camilla Hansén
   Emma Hult
   Elisabeth Knutsson
   Rasmus Ling
   Niclas Malmberg
   Stefan Nilsson
   Lise Nordin
   Rickard Persson
   Mats Pertoft
   Anders Schröder
   Pernilla Stålhammar
   Marco Venegas

   Dessa röstade nej:
   Jabar Amin
   Annika Lillemets
   Valter Mutt
   Carl Schlyter

   Nedan text av Valter Mutt som var väldigt aktiv i riksdagen och skrev flera motioner mot värdlandsavtalet.
   //Valter Mutt, riksdagsledamot Miljöpartiet:

   ”Att Sverige utan egentlig debatt steg för steg smygs in i Nato är demokratiskt dubbelfel, dels för att själva processen är demokratiskt undermålig och dels för att Nato inte är en organisation som entydigt stått upp för demokratin.

   Den dåvarande fascistdiktaturen Portugal var med och grundade Nato 1949 och när militären grep makten i Grekland 1967 och i Turkiet 1980 ledde detta inte till att länderna uteslöts ur organisationen. Ser vi till vad krigsalliansens dominerande medlem, USA, haft för sig genom åren blir bilden ännu mörkare.

   Ett värdlandsavtal med Nato skulle försvaga omvärldens tilltro till vår alliansfrihet och därmed öka spänningarna i vårt närområde och minska vårt utrikespolitiska handlingsutrymme.

   Som en alltmer integrerad del av en USA-ledd kärnvapenallians kan vi inte längre med samma trovärdighet driva på för kärnvapennedrustning, och att medla i konflikter där amerikanska intressen är inblandade blir givetvis också svårare.

   Vi ser ju redan hur USA lyckats pressa icke-kärnvapenländerna Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Turkiet till att vara värdar för sammanlagt 200 utplacerade amerikanska kärnvapenstridsspetsar, trots att detta förmodligen bryter mot icke-spridningsavtalet.

   Ett värdlandsavtal ökar också risken för att vårt territorium vid en konflikt kommer att användas som utgångspunkt för Natoanfall mot andra länder, det är ju inte för att kunna komma hit och plocka lingon som Natoledningen är så angelägen om att vi ingår det här avtalet.

   Natotrupper skulle visserligen bara komma hit efter inbjudan från den svenska regeringen – men hur många timmar skulle en borgerlig regering stå emot hårda påtryckningar från Natohögkvarteret i Bryssel?”//

   August Eliasson 13 maj 2016, skrev i proletären om nedan aktion som Karlstads kommunistiska parti gjorde när Miljöpartiet hade kongress där. Frågor ställdes till kommunistiska partiet.

   //– Miljöpartiet stödjer närmandet till Nato genom värdlandsavtalet, de har stött Sveriges inblandning i Syrienkonflikten och röstade för angreppet på Libyen 2011.

   • Varför valde ni att göra detta mot just Miljöpartiet?
   – Miljöpartiet är ett parti som generellt uppfattas som progressivt, som ett parti med bra värderingar om miljö, fred och rättvisa. Vi ville visa hur deras politik ser ut i praktiken, både i regeringsställning och hur de har röstat tidigare. De stödjer krigspolitiken helt enkelt.

   • Hur tror ni det uppfattades av kongressens deltagare?
   – Vi har förstått genom annan media att det har uppfattats som ett hot. Ingen har anledning att känna sig hotad. Jag vet inte om journalisterna har sett själva flygbladen eller bara går på andrahandsuppgifter. Vi tyckte det var jättetydligt att flygbladen handlade om Nato och Libyen, och absolut inte var något hot.//

   Mycket kritik mot Miljöpartiet av bl.a. Birger Schlaug efter att de röstade JA till värdlandsavtalet och mobbade ut dem som röstade NEJ.
   Så nu vill de låtsas att de är mot Nato, om man verkligen är emot Nato skall man aldrig rösta JA till värdlandsavtalet.

 2. Vid en sluten tillställning för några år sedan ställdes frågan till den finske ÖB:n Juhani Kaskeala varför (det för landets försvar totalt överdimensionerade) flygvapnets nya F 35:or skulle utrustas med stealth-egenskaper vilka är a) dyra att förvärva och underhålla och b) överflödiga i ett försvarsläge. ÖB:n svarade att de behövs för att kunna nå mål bortom Moskva. Och samtidigt bör det betonas att det finska markbaserade luftförsvaret är helt underdimensionerat vad gäller missiler och luftvärnskanoner. Istället upphandlas ett attackvapen med 64 jaktplan som kan utrustas med kryssningsrobotar vilka i sin tur kan bestyckas med kärnstridsspetsar för att nå Moskva och ännu djupare.

  Låt det sjunka in där i Stockholm. NATO finns inte till för att försvara er eller oss utan för att bygga upp ett attackvapen riktat mot Ryssland. Och frågan är vilken nivå som behöver uppnås för att vem som helst ansvarig beslutsfattare i Moskva måste reagera genom att förekomma för att inte förekommas. Artikeln nämner Macron och jag skall nämna Putin. Ni kan glömma dem. Putin är pensionär och Macron är avpolletterad när det smäller. Och smälla kommer det att göra om vi här i Norden inte lägger om kursen 180 grader. Det tar emelltid ett antal år innan anläggningarna är klara för att tas ibruk. Det är den tid som måste utnyttjas för att stoppa galenskaperna som enligt det amerikanska scenariot skissats som en regional drabbning där Norden kan offras likt Ukraina offras idag för att försvaga Ryssland.

  • Du verkar tro att stealth när det kommer till flygplan är något man kan lägga till eller ta bort i efterhand. F 35 Har stealth egenskaper det stämmer men det är så planet är konstruerat, Finland kan inte lägga till eller ta bort dessa.

    • Stealth är det inte mycket nytta med för den tekniska utvecklingen av radar och andra sätt att detektera flygplan har gjort tekniken närmast överflödig. Bemannade flygplan har haft sin tid vilket man ser i Ukraina! Framtiden är supersnabba missiler, drönare och AI-styrda krigsenheter. F-35 är ett dyrt fiasko det är väl de flesta överens om, anser även Pentagon och vissa av de länder som var med i projektet från början men som hoppat av.

   • Enligt finska flygvapnets experter behöver stealth ständigt och dyrt underhåll, men om du vet bättre så hör av dig, de skulle spara en herrans massa stålar och du kunde få tio procent.

 3. Enastående artikel, just en sådan artikel varje svensk medborgare skulle ha fått läsa för länge sedan och borde få läsa och höra i massmedian, idag, imorgon…
  i all framtid så länge vi finns
  för att förstå vilket vansinne politikerna
  i Sverige kämpat för
  och röstat fram.
  Någon ångerrätt tycks inte finnas, det är att gilla läget och när vi blivit NATO medlem är det nästan omöjligt att lämna den krigshetsande alliansen.

 4. Hehe riksdasset, perfekt. Washington o city of london struntar fullständigt i länderna, Totschilds/Totefellers äger allt i väst inkl såklart all militärindustri som de förstör och skuldsätter länderna via (alla länder i väst håller nu på att bli totalt militariserade och där den industrin är blir den dominerande, med usrahell som ”föredömen”, och håvar in grova ränteinbetalningar som de nu bygger gigantiska underjordiska komplex i Patagonien för.

  Man kan bara hoppas på att ryskt förnuft bibehålls och de inte går på de ständiga brottsprovokationer mot länder, som washington/city of london aka rotschilds/rockefellers ägnat sig systematiskt åt de senaste minst 150 åren.

 5. USA:s plan om att förblöda Ryssland, Ukrainas kriminella nazisters folkrättsbrott mot människorna och deras barn i Donbass https://en.news-front.info/2023/03/27/donbass-children-a-documentary-about-hundreds-of-crippled-fates-of-donbass-children/ , samt Donbass folkomröstning för att tillhöra Ryssland, ursäktar inte enbart Rysslands militära operation, den rättfärdigar den 14-tusenfalt. Den är moraliskt högstående, samt att freda sin rysktalande befolkning, inte något ”folkrättsbrott”.

  Om Ryssland skickar en snabb missil från en ubåt, mot den politikeradel som sålt sig till främmande makt och utraderar dessa krigshetsare, de som applåderade den kriminelle nazi-sionistiske diktatorn unisont, så vore det, i min mening, också moraliskt högstående från Rysslands sida.

  Även fulmedierna som ljugit och bedragit svenska folket, borde naturligtvis också utraderas snabbt och effektivt, anser jag. För vad ska en ”demokrati” med lögnaktiga fulmedier till, när de ljuger, vilseleder och bedrar dem dygnet runt?

  Huvudsaken att inga av de som demonstrerat för fred i Stockholm skadas i attacken förstås! Det är bland dem vi finner våra brett valsamverkande nya ledare för fred och oberoende förstås! De som kommer rädda världen från totalt kärnvapenkrig och leda oss mot en multipolär fredlig värld.

  • SR/SVT är närmast sataniska i sin propaganda och folk borde fråga sig hur ett ”public service” bolag kunnat utvecklas till en USA-styrd propagandacentral precis som BBC? Och inte nog med det, vi tvingas via skatten bekosta denna j**la skit som de spyr ut. Lögnerna staplas på varandra och ingen tycks kunna hejda utvecklingen. Frågan är vad f-n får vi för pengarna?

   • Skillnad mellan Polen, Sverige och Finland?
    Solovyov: ”Den här gången kommer vi inte att lämna Europa, polska städer kommer att förstöras”.

    Den ryska armén bör inte lämna Europa, som Moskva gjorde inför och efter Sovjetunionens kollaps, och dra tillbaka sina trupper från länderna i det ”socialistiska lägret”. Denna synpunkt uttrycktes av journalisten och TV-presentatören Vladimir Solovyov.

    Samtidigt är han säker på att polackerna inte bör behandlas på samma sätt som ukrainarna, eftersom de förstnämnda inte är brödrafolk för invånarna i Ryssland.
    Vi kommer att förstöra alla dessa polska städer med raketanfall ”en i taget”, utan att använda markstyrkor.
    Det är vi som tycker synd om Ukraina, men här kommer vi att slåss som amerikanerna i Irak.
    Noterade journalisten i sändningen av programmet ”Kväll med Vladimir Solovyov” på TV-kanalen ”Ryssland 1”.

    Således anser Vladimir Rudolfovich att Ryssland bör gå in i direkt konfrontation med Nato-landet, vilket faktiskt leder till tredje världskriget.
    Tidigare meddelade Polens premiärminister Mateusz Morawiecki att Warszawa snart skulle börja implementera ett program för att kraftigt öka produktionen av ammunition för leveranser till Ukraina, utformat för flera år. Programmet kommer att involvera både offentliga och privata företag.

    Morawiecki menar att länderna i den nordatlantiska alliansen upplever en brist på granater att skicka för att hjälpa Ukrainas väpnade styrkor.https://topcor.ru/33572-solovev-v-jetot-raz-my-iz-evropy-ne-ujdem-polskie-goroda-budut-unichtozheny.html?yrwinfo=1680184737039514-1923196378890874700-vla1-5177-vla-l7-balancer-8080-BAL-3898

   • @Benny 31 mars, 2023 At 07:53
    Min uppfattning och slutledning grundat på iakttagelse är att Bonniers, med DN i spetsen, Schibsted och Public Service är ingenting annat än amerikanska NGOs och utländska agenter som beställningspublicerar för USA och CIA. Så var även Jimmy Lai’s Apple Daily (蘋果日報) i Hong Kong, som helt öppet fungerade som en amerikansk NGO som tog order direkt från Vita huset och USAs Secretary of State Mike Pompeo. Så var även forna Nazitysklands Der Stürmer och dess journalisten Julius Streicher som tog instruktioner direkt från Adolf Hitler. Vi vet att Herbert Tingsten stod CIA mycket nära eller arbetade som agent för CIA. Det är väldokumenterat. Till och med på DN. Det öppnar frågan, vem tar Bonniers, vem tar SR/SVT och DN och dess chefredaktörer order från.

 6. Sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd vid mötet med SCO: Omkring 50 länder beväpnar Kievregimen.
  Det faktum att västvärlden stödde myndigheterna i Kiev redan från början av konflikten i Ukraina är ingen nyhet för någon . Samtidigt, ett år efter början av det ryska NMD, går USA och dess allierade systematiskt från ”isolerat” deltagande i konflikten till ett direkt.

  Det faktum att den så kallade kontaktgruppen för försvaret av Ukraina, mer känd som Ramstein, redan omfattar mer än 50 deltagare – Nato-länder, under ett möte med sekreterarna för säkerhetsråden i SCO-länderna, sa Nikolai Patrushev, skriver RIA Novosti .
  Sekreteraren för Ryska federationens säkerhetsråd påminde om att soldater från de väpnade styrkorna i Ukraina är aktivt utbildade på de ovan nämnda staternas territorium. Dessutom förser koalitionsmedlemmarna Kiev med olika vapen, vilket bara underblåser konflikten.

  Enligt Patrushev är en av huvudprioriteringarna för SCO:s medlemsländer bevarandet av deras seder och traditioner, samt förhindrandet av inblandning i inrikespolitiken från andra stater.
  Sekreteraren för det ryska säkerhetsrådet påminde sina kollegor om att Ukraina är ett utmärkt exempel på vad som händer med länder som USA använder som ett verktyg för att uppnå sina geopolitiska mål. När allt kommer omkring provocerades konflikten som nu äger rum på detta lands territorium av amerikanerna och deras allierade för att uppnå världs ”hegemoni”.
  https://topwar.ru/213874-sekretar-sovbeza-rf-na-zasedanii-shos-50-stran-vooruzhajut-kievskij-rezhim.html

  • 2023-03-31 Politik
   Ukraina ändrade dramatiskt sin retorik och sänker förväntningarna på Ukrainsk seger över den Ryska Federationen
   Kyivregimens diplomatiska avdelning försöker gradvis förbereda västvärlden för ett eventuellt nederlag för Ukrainas väpnade styrkor under den aviserade motoffensiven.
   De senaste uttalandena från det ukrainska utrikesministeriet innebär att Kiev helt kan överge sina tidigare aviserade planer. Denna slutsats gjordes av journalisterna i informationspublikationen ”Vzglyad”.
   Författarna till materialet berättade i detalj varför Ukraina abrupt ändrade sin retorik, och förklarade också hur Kiev började spela ett knepigt spel med ”motoffensiven” från Ukrainas väpnade styrkor.
   Kom ihåg att tidigare ukrainska diplomater gjorde ett mycket resonant uttalande riktat till väst. Det ukrainska utrikesdepartementet krävde att USA och EU inte skulle betrakta den så kallade motoffensiven från Ukrainas väpnade styrkor som en avgörande strid under den ukrainska krisen.
   Observatörer av ”Vzglyad” märkte att Kievregimen på detta sätt försöker skydda sig i händelse av nederlag för Ukrainas väpnade styrkor under den planerade eskaleringen.

   Det kan också antas att Ukraina till och med vill överge den tidigare aviserade motoffensiven på grund av den rådande situationen i frontlinjen.
   Kiev började spela ett ganska knepigt spel med ”motoffensiven” från Ukrainas väpnade styrkor.
   Efter att ha fått tunga vapen, stridsvagnar och ammunition från väst, har Ukraina dramatiskt ändrat sin retorik och låter USA och EU veta att de räknar med fortsatt militärt och ekonomiskt stöd, trots resultaten av den ukrainska arméns offensiv.

   Väst tilldelade medel och vapen till Kievregimen i hopp om att dess kostnader skulle kompenseras av framgångarna för de väpnade styrkorna i Ukraina och Kievregimen. USA och EU hyser hopp om att Ukraina ska kunna visa ett positivt resultat under de tidigare skisserade planerna.
   Men Kievregimen signalerar att de borde sänka sina förväntningar och förbereda ännu mer pengar för att stödja Ukraina.
   https://politpuzzle.ru/?p=6695

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here