Sänkningen av flaggskeppet Moskva var ett allvarligt slag för Ryssland – nu ändrar kriget karaktär

34
2544


DN skriver ”En högt uppsatt amerikansk källa sa på fredagen att det var två ukrainska sjömålsrobotar som sänkte flaggskeppet Moskva. Ryssland hävdar att fartyget sjönk till följd av en olycka.”

Pål Steigan kommenterar i artikeln ”Sänkningen av flaggskeppet Moskva var ett allvarligt slag för Ryssland – nu ändrar kriget karaktär”. MOt slutet kommentarer, av The Saker, som har en delvis annan bedömning.

Att Nat är involverat i kriget ter sig sannolikt. Liksom att Ryssland lät sig luras in i detta anfall mot Ukraina- som man har ansvar för.

____________________________________________________________________

Sänkningen av flaggskeppet Moskva var ett allvarligt slag för Ryssland – nu ändrar kriget karaktär

De väpnade styrkorna i Ukraina lyckades sänka den ryska Svartahavsflottans flaggskepp med två kryssningsmissiler. Detta var ett allvarligt slag för Ryssland och bidrog utan tvekan till att höja moralen hos de ukrainska styrkorna. Samtidigt är det en varning om att kriget nu ändrar karaktär. Det är inte längre ett proxykrig mellan USA och Ryssland. Det är mer och mer av ett krig mellan Nato och Ryssland.

Webbplatsen Southfront, som CIA och Faktisk.no med rätta hävdar är kopplad till Ryssland, skriver:

”Denna händelse avslöjade betydande felberäkningar i de ryska väpnade styrkornas taktik, samt avslöjade den ryska arméns faktiska korrupta natur.

 Den ryska Svartahavsflottan kommer att vara ett prioriterat mål i den nya fasen av militära operationer i Ukraina. Detta var tydligt ur militär synvinkel. Faktumet med aktiva operationer av Svartahavsflottan väster om Krim är ett konstant hot om landstigning från havet, mer effektivt eldunderstöd till markstyrkor, genom att minska flygtiden för subsoniska kryssningsmissiler, såväl som hotfaktorn mot sjöfarten nära Odessa, vilket är katastrofalt för både den ukrainska och västerländska ekonomin. Till exempel bristen på frakt av neon från hamnen i Odessa, vilket behövs i den globala mikroelektronikindustrin. Detta blir ännu tydligare när det kommer till mediabevakning – när fartyg sänks upplevs det alltid mer påtagligt av allmänheten än när soldatavdelningar går under; Detta faktum illustreras perfekt av det nuvarande chocktillståndet i den ryska mediasfären.”

Den framgångsrika attacken mot ”Moskva” genomfördes i full samordning mellan Nato och den ukrainska armén

Enligt luftövervakningsdata från den 12 april opererade ett brittiskt spaningsflygplan RC-135 aktivt i Svartahavsområdet, och UAV RQ-4 Global Hawk-flygningar registrerades vid olika tidpunkter. Den dagen bekräftade alliansens spaning närvaron av Moskva, kontrollerade signaturer och fick omfattande data om placeringen för andra fartyg i den ryska Svartahavsflottan.

Missilattacken på kryssaren utfördes med hjälp av missilsystemet Neptun, ett modernt missilsystem, tillverkat med militär mikroelektronik, producerat i Västeuropa. Därmed kunde det få extern målangivelse från Natos spaningsflyg. Enligt ett antal rapporter involverade attacken mot kryssaren även Bayraktar UAV, som tjänade till att distrahera den ryska flottan.

Nu pågår ett direkt krig mellan Nato och Ryssland

Proxykriget mellan USA och Ryssland i Ukraina började 2014, men det ändrade karaktär genom den ryska invasionen den 24 februari i år. USA hade länge försökt lura Ryssland till att inleda ett sådant krig, bland annat genom att bygga upp till en offensiv av den ukrainska armén mot utbrytarrepublikerna i Donbass. Och det kriget pågick också under första hälften av februari. Det var Ukraina som anföll, och utbrytarna som försvarade sig. Republikerna tog sikte på att evakuera 700 000 civila till Ryssland.

Och så beslutade den ryska generalstaben att åsidosätta folkrätten och invadera Ukraina. De invaderade med en styrka som tekniskt sett var för liten för att möta en väl befäst försvarsarmé.

Southfront mer än antyder att den ryska generalstaben kan ha missbedömt motståndaren.

Den ukrainska armén är inte längre den dåliga och svagt motiverade armé det var 2014, när den förlorade kriget mot Donetsk och Luhansk. USA och Nato har moderniserat Ukrainas armé och tränat upp den till Natos standarder. Det innebär att en enhet ur den ukrainska armén kan föras, exempelvis till Tyskland, och placeras rakt in i Nato-systemet. De använder samma ledningssystem, kommunikations- och vapensystem. Det är sömlöst.

Det är mycket möjligt att Ryssland kan ha underskattat detta.

Och nu har Nato för länge sedan kastat masken. Alliansens direkta deltagande i kriget är inte längre en hemlighet, förutom för personer som tvångsmatas på norska medier.

Biden-administrationen har beslutat att det inte ska handla om pengar och vapen.

Den amerikanska senaten har godkänt ett utkast till lag om utlåning av vapen, lån-leasing, som avsevärt kommer att förenkla leveranserna till Ukraina. Wall Street Journal rapporterade att USA kommer att förse Ukraina med tung utrustning, inklusive sovjetiska luftförsvarssystem. Biden-administrationen sägs förbereda sig för att tillkännage en ytterligare tilldelning på mer än 700 miljoner dollar i militärt bistånd till Ukraina, vilket sannolikt kommer att omfatta tunga markartillerisystem, helikoptrar och pansarfordon. USA hade gett mer än 2,4 miljarder dollar i militärt bistånd till Ukraina under Bidens presidentskap, inklusive 1,7 miljarder dollar sedan Ryssland invaderade Ukraina, i slutet av februari.

Det är redan klart att Nato levererar omkring trehundra moderniserade sovjettillverkade stridsvagnar till Ukraina. Polen överför den uppgraderade T-72M1R, allt eftersom Tjeckien tar bort T-72 från sina förråd. Massor av M109-haubitsar och M113-pansarvagnar finns redan vid den ukrainska gränsen.

Högprecisionsammunition överförs också till Ukraina, inklusive M982 Excalibur med GPS-kontroll och pansarvärnsskydd SMArt 155 ammunition. Ukraina har också utrustats med Switchblade-ammunition.

Ukrainska trupper är utrustade med moderna luftförsvarssystem, inklusive brittiska Starstreak MANPADS och American Stingers. Under en nyligen genomförd briefing sa Pentagon att ett parti av 1 000 pansarvärnsmissiler redan hade levererats till Ukraina.

Det rapporteras att norsktillverkade Naval Strike Missiles planeras att överföras till Ukraina. Enligt vissa rapporter kommer MGM-140 Army Tactical Missile System också att överföras från Europa. Räckvidden för dessa komplex når 300 km, vilket gör det möjligt att slå till djupt in på Rysslands territorium.

USA Today skriver om ytterligare vapentransporter från USA till Ukraina:

 

Mer än 1400 Stinger luftvärnssystem. Cirka 5500 Javelin-missiler. Över 7000 handeldvapen. Och 50 miljoner patroner med ammunition.

 President Joe Biden och hans administration har lovat att USA kommer att fortsätta att ”stå bakom Ukraina”, och har utlovat 2,6 miljarder dollar i amerikanskt militärt bistånd till Ukraina sedan Rysslands invasion den 24 februari, och har levererat ett antal vapen till Ukrainas försvar. mot rysk aggression.

 Den senaste omgången, 800 miljoner dollar i militärt bistånd, som godkändes på onsdagen, höjde det totala engagemanget för Ukraina till 3,2 miljarder dollar sedan Biden tillträdde. Det har också funnits indirekt hjälp till allierade, som ett Patriot-missilsystem som USA flyttade till Slovakien, efter att regeringen gick med på att leverera ett S-300 luftförsvarssystem till Ukraina.

Natos befälhavare leder striderna

Det rapporteras från flera källor att befälhavare från flera Nato-länder finns i katakomberna under Azovstal stålverk i Mariupol. Och det är officiellt erkänt att soldater från de brittiska specialstyrkorna SAS opererar i Ukraina.

Man bör också vara medveten om att vapensystem inte bara kommer som militär hårdvara. De levereras tillsammans med specialister, soldater och officerare. Det står utom allt tvivel att militära ledare från flera Nato-länder nu spelar en nyckelroll i att leda striderna.

Nu är det Nato mot Ryssland. Och det betyder att det kommer att bli värre. Det betyder också att faran för kärnvapenkrig ökar.

En av många anledningar till att motsätta sig Rysslands invasion av Ukraina är att den just ökar risken för ett direkt krig mellan USA/NATO å ena sidan och Ryssland å andra sidan. Detta ökar också risken för kärnvapenkrig. Innan du går ut i krig kan du ha hur bra planer du vill. När du väl har korsat Rubicon och gått ut i krig är det krigets dynamik som tar över. Och med dagens vapensystem kan det eskalera väldigt snabbt.

Nuclear Posture Review för kärnvapenkriget mycket närmare

I februari 2018 lanserade Pentagon sin nya kärntekniska doktrin i form av ett dokument som heter The Nuclear Posture Review.

Doktrinen tillåter användning av kärnvapen, även när det inte finns något kärnvapenhot från en motståndare, till exempel efter en cyberattack. Därmed dras kärnvapen in som standardvapen.

Paul Craig Roberts kallar det en avsiktlig upptrappning.

 

CNBC citerar kritiker som säger att The Nuclear Posture Review uppvisar en större vilja att använda kärnvapen först. Lisbeth Gronlund, senior forskare och chef för Union of Concerned Scientists, sa:

”Detta är en ganska skarp avvikelse från nuvarande politik, eller till och med före Obamas politik. President Trump slog in på en hänsynslös väg – en som kommer att minska USA:s säkerhet både nu och på lång sikt. ”Denna nya policy suddar medvetet ut gränsen mellan kärnvapen och konventionella styrkor och eliminerar en tydlig brandvägg.”

The Nuclear Posture Review kan laddas ner här. I rapporten står det bland annat:

”USA:s kärnvapenstyrka, och kärnvapenledning, kontroll och kommunikation (NC3), måste bli allt mer flexibla för att skräddarsy avskräckningsstrategier över en hel rad potentiella motståndare och situationer, och för att göra justeringar över tid. Följaktligen kommer USA att behålla omfattningen av flexibla kärnvapensystem, vilka behövs för att möta kärnvapen- eller icke-vapen-aggression mot USA, dess allierade och partners. För att göra det kommer USA att behålla och ersätta sina kärnvapenresurser, modernisera NC3 och stärka integrationen av nukleär och icke-nukleär militär planering. Kommandocentraler och stridsenheter kommer att organiseras och utrustas för detta uppdrag, och kommer att planera och öva för att integrera amerikanska kärnvapen och icke-nukleära stridsmedel mot motståndare som har kärnvapen. USA kommer att samordna detta med allierade som möter motståndare med kärnvapen. USA kommer att se över en ytterligare fördelning av bördorna med våra allierade på detta område.” (Våra markeringar.)

Här finns också en sammanfattning.

Eller som PeaceAction skrev: – Vem lät Dr Strangelove skriva The Nuclear Posture Review?

Och Ryssland har sin egen doktrin, som säger att om Rysslands existens är hotad kommer landet att använda kärnvapen, möjligen mot de ledningscentraler i Europa och USA, som ger order om attackerna.

De som jublar över det ”ukrainska frihetskriget” borde sätta sig in i vilket vansinnigt riskspel de applåderar. Detta kan snabbt handla om mänsklighetens fortsatta existens.

_________________________________________________________________

Utdrag från artikel hos the Saker, den 16 april 2022

http://thesaker.is/day-50-of-the-smo-are-things-becoming-clearer/

Hur ligger det till med Svartahavsflottan – kan den fungera utan sitt flaggskepp?

Som jag nämnde igår – jag är ingen marinexpert och jag vet inte heller vilka planer den ryska generalstaben hade för den ryska svartahavs-flottan. Men jag kan säga så här: ’ guided missile cruisers’ av Slavaklass designades på 70-talet som jagare för hangarfartyg. För detta ändamål var de utrustade med mycket kraftfulla missiler, superba (med 1970-talsstandarder!) S-300F, OSA-MA SAM, 6 AK-630 punktluftvärn och en hel del (gammal) elektronik.

Eftersom det inte finns några hangarfartyg i Svarta havet, antar jag att Moskvas huvudsakliga roll var som ett kommandofartyg (dess huvudkanoner har inte den räckvidd som behövs för att stödja amfibiska anfallsoperationer) och även som en relativt kraftfull mobil, flytande, radarenhet. Moskva träffades av något, cirka 50 km söder om Snake Island, vilket betyder att hon förmodligen också bevakade fartygsrörelser nära/från Rumänien. Uppriktigt sagt är det inte en uppgift för en kryssare med styrbara missiler.

[inom parentes: rörande vad som faktiskt orsakade explosionen, är min personliga bästa gissning en ukrainsk mina, som slitits loss av den senaste stormen och driver söderut och som ryssarna inte kunde upptäcka. Det skulle förklara brottet på skrovet, vilket senare resulterade i att Moskva tog in vatten och sjönk under bogsering. Jag köper fortfarande inte ”Ukrainian 2 ”Neptunes”-versionen alls, om så bara för att Moskva hade ett mycket solitt luftförsvar, medan dåligt väder gör minröjning mycket svår. Men vi kommer förmodligen aldrig att med säkerhet få reda på det, om inte medlemmarna i besättningen avslöjar vad som verkligen hände]

Med tanke på att Ukraina INTE har NÅGON flotta alls, ser jag inte hur förlusten av Moskva skulle försvåra eller avsevärt komplicera BSF-operationer (ni som besitter marin expertis, vänligen rätta mig här om jag missat något!).

Moskva hade också en viktig roll i östra Medelhavet (Syrien) och ja, det är nog där hon kommer att saknas mest. Jag hoppas att denna förlust kommer att ge impulsen till att massivt påskynda moderniseringen av gamla ryska (nåja, i själva verket sovjetiska) fartyg och byggandet av nya.

Jag skulle till och med vaa benägen att tro att utplaceringen av hypersonisk ASM inte bara har gjort hangarfartyg föråldrade (åtminstone mot Ryssland) utan, med samma logik, underförstått har gjort gamla ryska/sovjetiska ”carrier hunter killers” föråldrade. Nuförtiden kan även SMÅ missilbåtar avfyra ryska hypersoniska missiler tusentals kilometer bort, så varför bry sig om att använda  riktigt stora fartyg i anti-hangarskepps-operationer? Räckvidd? Okej. Eldkraft? Okej. Större och bättre sensorer? Okej. Men inte i Svarta havet. Och inte med ett minimalt moderniserat fartyg från 1970-talet.

Föregående artikelVad tycker Kina om Ukraina och annat?
Nästa artikelAsiatiska förkastningslinjer i Bidens krig mot Ryssland
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

34 KOMMENTARER

 1. Kolla
  1. Professor John Mearsheimer (15 April 2022 )
  (Professor John Mearsheimer is a political scientist and international relations scholar, who belongs to the realist school of thought. He is the Distinguished Service Professor at the University of Chicago. He has been described as the most influential realist of his generation.)
  ”Who Gains The Most From The Ukraine-Russia War ”
  https://youtu.be/XgiZXgYzI84

  2. ”By bleeding Russian forces in an arena that Putin considers vital to his country’s security, the US is pursuing a provocative, very risky strategy – ie flirting with Armageddon.”
  https://www.cato.org/commentary/official-washington-flirting-world-war

 2. Sänkningen av flaggskeppet Moskva är en vändpunkt. Hädanefter ska de militär-tekniska åtgärderna skruvas rejält upp – ukrainska militära anläggningar och mål måste få besök av General Iskander och reduceras till aska som nu sker i utkanten av Kiev samt Charkiv. Ryssland ska inte längre följa det barmhärtiga kriget som den gjorde hittills, utan det gäller att jämka Ukrainska militären, USA/Nato officerare, agenter och legosoldater med marken. Ryssland bör klargöra för samling dumdryga eliten som styr väst om att det är inte bara anläggningar i Ukraina som ska jämkas med marken utan kommandocentral i självaste väst (några utvalda aktion för det ändamålet skulle hjälpa de trögtänkta västledarna att fatta). Lögnimperiet tigger om att få stryk – Ryssland must oblige (som jänkarna säger). På de bara!!!

  • Nu ber du om det tredje världskriget. Jag hoppas att Ryssland fortsätter sin relativt försiktiga krigföring och fokuserar på ett sätt att så snabbt som möjligt kunna avsluta kriget.
   Att starta en invasion är klart lättare än att avsluta den. Ju längre det här pågår desto mer ökar risken för eskalering och kärnvapen.

   • ”sin relativt försiktiga krigföring”
    Kommentarer till denna beskrivning är överflödiga… i alla fall för de läsare som är vid sina sinnens fulla bruk. För övriga läsare är kommentarer endast ett slöseri med min tid.

    • Det saknas tilräckligt underlag för en definitiv bedömning. En del uppgifter talar för att Ryssland försökt gå försikigt fram, åtminstone ibland. I artikeln Pentagon släpper sanningsbomber för att avvärja krig mot Ryssland kan man läsa följande:

     Men på tisdagen tog Pentagon det djärva steget att läcka två berättelser till reportrar, vilket motsäger dessa berättelser. ”Rysslands uppträdande i det brutala kriget berättar en annan historia än den allmänt accepterade uppfattningen att Vladimir Putin har för avsikt att förstöra Ukraina och tillfoga maximal civil skada – och det avslöjar den ryske ledarens strategiska balansgång”, rapporterade Newsweek i en artikel med titeln ”Putins Bombplan kan ödelägga Ukraina men han håller tillbaka. Här är varför.”

     Stycket citerar en icke namngiven analytiker vid Pentagon’s Defense Intelligence Agency (DIA) som säger: ”Kievs hjärta har knappt berörts. Och nästan alla långdistansanfall har varit inriktade på militära mål.

     En pensionerad amerikansk flygvapenofficer som nu arbetar som analytiker för en entreprenör till Pentagon, tillade: ”Vi måste förstå Rysslands faktiska beteende. Om vi ​​bara övertygar oss själva om att Ryssland bombar urskillningslöst, eller [att] det misslyckas med att tillfoga mer skada för att dess personal inte klarar uppgiften, eller för att den är tekniskt oduglig, så ser vi inte den verkliga konflikten.”

     Artikeln säger:

     ”Fram till senaste helgen, under 24 dagar av konflikt, har Ryssland flugit omkring 1 400 anfallsuppdrag och avfyrat nästan 1 000 missiler (USA flög fler uppdrag och avfyrade fler vapen under den första dagen av 2003 års Irakkrig). …

    • Anders.
     Jag vet inte hur brukbara dina sinnen är, men vad jag vet så finns det inga tidigare exempel på ett så stort krig med så få civila offer.

     Alla amerikanska krig, dom väl är dom enda jämförbara efter WWII, har varit oerhört mycket mer brutala.

     Nu vet jag inte heller om du är en av dom moraliskt indignerade pellejönsar som bara reagerar när Ryssland invaderar suveräna stater, men håller käft när USA gör det, men själv anser jag att att man måste försöka skaffa sig en rimlig bild av det som händer och helst reagera hårdare på svåra brott än på mildare brott.
     USA dödade kanske 1 miljon civila i Irak och Ryssland har kanske dödat ett par tusen civila i Ukraina. Västvärldens reaktion är dock sådan att den knappt reagerar alls på den som dödar 1 miljon, men får ett hysteriskt anfall över den som dödar ett par tusen.
     Har du kanske någon bra förklaring till det?

     • Anders Åberg, låt mig ta en liknelse.
      – Ivan har rånat Alex och samtidigt misshandlat honom genom att slå honom i huvudet.
      – Ivan grips och ställs inför rätta. Där hävdar han till sitt försvar att ”vad jag vet så finns det inga tidigare exempel på rån och misshandel med så få skador. Alla rån utförda av Sam har varit oerhört mycket mer brutala”.

      Har du någon fundering på hur domstolen skulle värdera detta försök till försvar?
      Jag har en idé på hur den kommer att reagera…

      Samma gäller krig. Man kan inte försvara sina egna handlingar med att någon annan part utfört mycket mer brutala handlingar. Var och en bedöms och döms efter sitt egna agerande och inte relativt någon annas. Både gällande brottsmål och gällande krig.

      Nu har jag ägnat några minuter åt att skriva ett svar till dig som jag inte räknar med att du kan ta till dig, men det kan ju finnas andra läsare.

      För övrigt har du ingen aning om vad jag anser om anfallet mot Irak eller någon annan konflikt som du drar upp.

     • Tyvärr är det så att @Andersl bara reagerar med moralisk indignation då det gäller länder som lögnimperiet kallar fiender. Det har aldrig slagit denne @Andersl att ”ta en liknelse” då barnamördarnas och apartheid regimens israel slaktar Palestinier varje dag. Inte ett dyft.

      Under tiden pågår Operation Z som planerat. Nu senast skickades 1800 speciella styrkor från lilla-Britannien, USA, Israel och andra västländer till djävulen med snabb leverans signerat General Iskander🤗🤗🤗

     • AndersI
      Jag noterar din skrattretande arroganta stil, samtidigt med en lika skrattretande självmotsägelse.
      ”Var och en bedöms och döms efter sitt egna agerande och inte relativt någon annans” He he, då borde vi ha samma straff för snatteri och seriemord, eller hur?
      Naturligtvis bedöms brott utifrån sin grad av allvarlighet och den graden kan enbart fastställas genom jämförelse med andra brott.
      Aktivera dom går cellerna innan du skriver så blir det säkert bättre.

      Diskussionen handlade just om skillnaden i reaktion på likartade brott, men av olika grad av brutalitet.
      För alla tänkande människor är den skillnaden synnerligen intressant. Den säger oss nämligen vad vi egentligen bryr oss om och vem vi tar order ifrån.

      Bryr vi oss om mänskligt lidande så reagerar vi med fullständig självklarhet hårdare på en seriemördare än en snattare.
      Nu har vi att göra med två mördare, varav en, i tiden efter WWII, har mördat miljontals människor och en har mördat ett par tusen.
      Reagerar vi knappt alls på den värsta av förbrytarna, så har vi samtidigt deklarerat att vi inte bryr oss om mänskligt lidande. Reagerar vi samtidigt stenhårt på den mindre förbrytaren så har vi talat om att mänskligt lidande enbart är intressant om det går att använda i propagandasyfte mot vår ordergivares fiender.
      Motsatsen hade däremot haft ett moraliskt värde.

      I vilken av kategorierna hamnar du?

     • Svar Anders Åbergs kommentar:

      ”Jag noterar din skrattretande arroganta stil, samtidigt med en lika skrattretande självmotsägelse.
      ”Var och en bedöms och döms efter sitt egna agerande och inte relativt någon annans” He he, då borde vi ha samma straff för snatteri och seriemord, eller hur?”

      Jag trodde faktiskt att du skulle förstå att ”någon annans” syftar på ”någon annan person” och icke på någon annan brottslig handling. Men jag ser att jag måste klarlägga detta för dig.

      Ett brottslig handlings straffvärde återfinns ju i lagtexten där man kan se skillnaden för olika brott.

      Men återigen, man kan inte försvara sin handling med att någon annan gjort något värre. Det är där som du går fel och menar att vi skall ursäkta de ryska brotten endast på grund av att någon annan, t.ex. USA, begått värre brott.

      Det handlar inte om någon tävling i body count utan att det internationella samfundet strävar efter att hindra den sortens förbrytelser som ett angreppskrig innebär.

     • AndersI
      Jag har inte sagt ett ord om ursäktande, det har du hittat på själv.
      Jag anser inte att man kan ursäkta att ett land invaderar ett annat land, men om vi har någon moral i kroppen måste vi reagera likartat på likartade brott.
      Nu har vi vänt på straffskalan och gjort simpel propaganda av den, men det verkar inte bekymra dig det minsta.

    • Det finns väldigt mycket om man överger principen att bara kopiera vad någon annan skrivit och istället använder slutledning och historia. Ryssland har en lång historia att vara gentlemannakrigare som är mycket pålitliga, man har mycket hög moral och disciplin. På 50-talet fanns det en hel del ryska trålare i Östersjön, och det var en officiell hemlighet att dom var flytande spioncentraler. Vid dåligt väder sökte dom skydd i svenska hamnar, och vägrade tull inspektion, vilket dom kunde göra. Svenska militären brydde sig knappast att bevaka dom. Dom var pålitliga. När Ryssland invaderade Bornholm dödades en man. Han sköts av ryssarna efter krigsrätt. Han hade våldtagit en lokal flicka. Någon gång på 60-talet (tror jag det var) hade Stockholm ryskt flottbesök. Alla fick gå iland i grupper, var grupp hade en översättare, och leddes av en officer. Sjömännen perfekt klädda och uppträdde exemplariskt och respektfullt. Vad jag fick höra i Europa under mina resor efter kriget var det totalt motsatta när det gällde amerikanarna. Historia kan berätta väldigt mycket om dagen.

     • Din definition av gentlemen verkar synnerligen pervers. I otaliga artiklar i oberoende media så berättar människor från befriade områden samma historia. Dina s.k. Gentlemen är våldtäktsmän, plundrare simpla tjuvar.

      Gruppvåldtäkt verkar vara populärt bland dina s.k. Gentlemen. Kvinnor berättar att de har blivit våldtagna så många gånger med beskedet att de hädanefter aldrig skall kunna ha en man mer. Eller är det det du kallar avnazifisering?

      https://www.dagbladet.no/nyheter/protesterte-mot-krigsvoldtekter/75870851

  • Rysslands starkaste kort var att alla trodde att deras militärmakt var stark. Nu har man visat sina kort och det visade sig att det inte riktigt stämde. Ryska vapen är ingen match mot moderna dito från andra länder. När arabländerna krigade med ryska vapen och fick spö sa man att exportversionerna var sämre än de som Ryssland själva använder men nu vet vi att det inte är så.

   Ryssland blöder kraftigt på alla plan. Militärt, ekonomiskt och politiskt. Frågan är om man tänker göra nått åt det eller fortsätta att blöda ut.
   Enda lösningen för Ryssland är att dra sig ur kriget och slicka sina sår för att sedan på något sätt åter bygga upp nationen. Gör man inte det kommer revolutionen förr eller senare.

 3. Moskva var en av totalt tre ryska robotkryssare av Slava-klass. Marskalk Ustinov tjänstgjorde fram till 2011 i Norra Ishavsflottana, Varjag ligger i Vladivostok, ryssarnas militärhamn i Stilla havet, som kineserna har anspråk på. I ett slag har Ryssland förlorat en tredjedel av sina robotkryssare. Ryssland har förlorat den industriella kapaciteten att bygga större militärfartyg, nutida produktion består av mindre kustförsvarsbåtar.

  Det var Ukraina som var sätet för för sovjetunionens raket- och robotproduktion, att de byggt ett eget system efter frigörelsen förvånar inte alls. Försöken att göra Nato ansvarigt för att Ukraina hittills lyckas försvara sig mot det ryska generalangreppet är ytterst genanta. Nato deltar inte i kriget, och kommer inte att göra. Det är ett ojämlikt krig, där försvararen bara har fotsoldater med pansarskott, medan angriparen rullat över gränsen i stridsvagnar.

  Det är givetvis en plikt att solidariskt ställa upp för Ukrainas suveränitet, och hjälpa dem med defensiva vapen. Det har vi redan gjort, men det behövs mer. Att där inte samlas femtiotusen människor på Norra Bantorget varje vecka som viftar med bllågula flaggor i protest mot det ryska anfallet får ses som ett mysterium.

  • Ha, ha, ha, … vilken analys låtsas Rysk 🤪🤪🤪
   Operation Z – Mariupol är befriat. Snaran dras kring 60-80,000 Ukrainska soldater.

  • Nato deltar inte i kriget? Menar du det? Vem ber EU länderna(=NATO) om mer vapen hela tiden? Vapen strömmar in i Ukraina från alla möjliga hål – Polen, Moldavien, Rumänien, Slovakien…”försvararen bara har fotsoldater med pansarskott” därför att angriparen förstör hela tiden flygplatser och militärlager. Bara de sista 2 veckorna innan de skulle anfalla Donbass fick Ukraina mellan 80 och 100 ton med vapen.
   ”Att där inte samlas femtiotusen människor på Norra Bantorget varje vecka” kan bero också på att vanliga människor läser hur anstötligt beter sig de ukrainska ”flyktingarna” i Polen, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Italien…
   Unga ”patrioter” ”flyr kriget” med stora SUVar värda millioner genom att ge mellan 3000 och 10000 dollar i mutor till gränsvakter. I de ovannämnda länderna de ”stackars flyktingarna” parkerar SUVarna överallt, handlar utan att betala i livsmedelsaffärerna, dricker sig fulla och skriker sedan hela natten ” Slava …”

  • Klart att det är Nato som utbildat Ukrainas Azov-bataljoner, samt Sverige, som har bidragit, men fegade ur när klockan började klämta, för Ukraina. Att det bara samlas kanske 500 Hökmarks-moderater från Östermalm på Norrmalmstorg, är inte oväntat, det syns på deras Melita-hattar och stekare med röda byxor, och Ballyskor. Sverige har skickat mer pansarskott, än vad moderaterna kan uppbåda, på torgen.Snart har dessa kommit i retur, med handgranater, som används mot svensk polis, på förortstorgen.

   Ukrainakriget vill inte vanliga svenskar ha att göra med, 100.000 flyktingar. Svenskar i allmänhet förstår nog detta, är inte masochister längre, som överheten anbefallt, det är eliterna som kastar in Sverige i Ukrainakriget, för att de skall kunna göra internationell karriär, i EU och Nato. På Norr-malmstorg/Stockholm, finns det bara Hökmarks-moderater från Östermalm, på Strandvägen får inte ortens ungdomar vistas, det har Uffe Adelsohn bestämt.

   Ukraina angår inte svenskar, precis som de som kommit från Mellanöstern, fast ukrainare är mera lika oss, men kan då konkurrera om arbetstillfällen, bättre. Snart har folk tröttnat på Ukraina, som rivit upp gamla sår och skapat nya. Historiens återkomst, men att ta sig an ett världskrig, 1939-1945, det fixade vi, men att hamna i samma sits idag, no man, man går aldrig ner i samma flod,
   krig är bättre på film, Okänd soldat, ingen vill gå ut och stupa idag,vansinne, att dö för ”försvars-maktens” (den har sin ”intressesfär” i Afghanistan, som Ryssland och USAs, knähund ) försvars-maktens Iwo Jima-regnbågsflagga…vilket skämt, ha-ha. Inte ens Finland. Snart är det sommar….. vill det.

   Men vad har svenska krigsanstiftarna tagit vägen, är det inte roligt längre ? Att bli förknippad med storkrig, för vadå – ingenting ! … är inte populärt! De menar att de förutsett detta krig – bra !, men varför de då inte försökt hindra det ! – ”Det kommer att bli krig”. ”-Bättre 10 år av förhand-ling, än en dag av krig”, sa Gromyko, ”Grim Grom”. Därför ryssarna inte haft bråttom, de har sökt diplomatisk lösning, och de strider både militärt men även med diplomati och förhandlingar, samt ultimatum i värsta fall. De vill gärna ha kvar Zelensky, vid rodret, att förhandla med,och Ze börjar få det svettigt.

   Så tänker inte USA/Nato/EU, de förvärrar situationen, avsiktligt, de är ungefär som om några skulle gå in i svenska kravall-adidas-områdena, och göra gemensam sak med kravallkillarna, och strida mot svensk polis, klart att de skjuter skarpt. Nu har den tröskeln passerats, även i Sverige, blir som i Göteborg 2001. Men detta är ju inte Ådalens ärorika politiska kamp, 1931, men dödsoffer
   är inte värt, men Sverige blev socialdemokratiskt sen, 1932. Men kravallerna speglar Ukraina-konflikten, men Ryssland är geopoliserna.

  • Att inte många samlas för att protestera beror nog på att folk är mycket bättre informerade än ”Leonid”! Att ha mage att påstå att Nato inte är inblandade måste vara en av de större lögnerna här på bloggen…Inte ens USA eller EU förnekar sin inblandning! Stora övervattensfartyg byggs inte så många av utanför USA och det beror på att de är flytande likkistor. Ryssland bygger enorma ubåtar i stället! Militära experter i Pentagon räknar heller inte med att ett hangarfartyg skulle flyta speciellt många timmar om tredje världskriget drar igång…Totalt värdelösa i ett modernt krig mot en kompetent fiende med missiler alltså!

 4. Instämmer med dom som varnar för att det riskerar att leda till ett storkrig med kärnvapen. Peskow citeras nu för att ’ha tagit tillbaka’ rysslands varning om att Finland och Sverige i Nato leder till framflyttande av kärnvapen. Jag tror inte Peskow har ngt avgörande utan det är nog bara lite diplomati utan militär betydelse när det smäller.
  Och medverkar vi till västimperiets redan påbörjade angreppskrig kommer vedergällning att drabba oss som straff. Och därför inte endast med vapen som tjänar till att slå ut militära mål. Att det finns en pro-Nato opinion är av rent ekonomiska skäl: att vi tror oss kunna göra mer affärer inom Nato och på andra sätt hålla oss väl med viktiga aktörer. Därför är ett hot om att slå ut dyra civila fastighetsbestånd det logiska. Näringslivet struntar i om Natoinstallationer i glesbyggden slås ut.

 5. Vänsterfascismens ständiga urskuldrande av ryska imperiets angreppskrig synliggör vänsterns kognitiva dissonans. Den har alltid fel, den har alltid haft fel, och den njuter av det.

  • Nationer som försvarar sig mot imperiets proxykrig är deras sympatisörer nödvändigtvis fascister?
   Är man fascist om man anser att väst är imperialister bakom en falsk retorik om frihet?
   Och hur vet du vilka som är vänster här?
   Kan det möjligen vara så att dom som kritiserar västimperiet alltid har haft rätt? Finns det något krig som västimperiet inte har orsakat?

  • Ja, det kan tolkas som ett proxykrig som pågått i måmnga år. I Ukraina sedan den USA-stödda statskuppen i februari 2014.

    • Ja, som det också står i RT gång på gång. ”Russia attacked the neighboring state in late February, following Ukraine’s failure to implement the terms of the Minsk agreements, first signed in 2014, and Moscow’s eventual recognition of the Donbass republics of Donetsk and Lugansk. The German and French brokered protocols were designed to give the breakaway regions special status within the Ukrainian state.

     The Kremlin has since demanded that Ukraine officially declare itself a neutral country that will never join the US-led NATO military bloc. Kiev insists the Russian offensive was completely unprovoked and has denied claims it was planning to retake the two republics by force.”

     Ukraina februari 2014: Statskupp eller inte?
     Till helhetsbilden, som är nödvändigt att ta till sig, hör att en av USA och EU stöd statsskupp skedde i Kiev 22/2 2014, mot folkvald president. Janukovitj fick 69 % av rösterna vid presidentvalet 2010, ett val som OSSE prisade. Denna statskupp dagen efer en överenskommelse mellan president och opposition var det första stora brottet mot europeisk säkerhetsordning detta millenium . Sedan det i FN stadsfästa Minsk 2-avtalet i februari 2015, vilket om ökad självständighet av Donbass inom ramen för Ukraina. Två signaturmakter UK och Frankrike var helt passiva medan Ryssland gång på gång ville att Minsk II skull tillämpas i enlighet med FN-beslut. I stället har Kiev bedrivit ett lågfrekvent inbördeskrig mot Donbass som dödat c:a 14 000 officiellt – kanske lika många som dött i krig efter Rysslands angrepp. Just före angreppet sa Zelensky att han struntade i Minsk II, att han kunde tänka sig att Ukraina skaffade kärnvapen samtidigt som en stor militär uppladdning skedde mot Donbass.

    • Och den gör rätt i! Dess existens hotades. Ryssland bestämde sig frö att rensa skiten ty de dumdryga eliten som styr väts ville inte ens ge ett anständigt svar på Rysslands fredliga förslag utan som vanligt försökte förlöjliga och förminska Ryssland. Operation Z gav de på käften varefter alla dessa dumdryga eliter i väst fick den ack så pinsamma åkomman ordbajsa

     https://www.rt.com/russia/554029-foreign-mercenaries-ukraine-mariupol/

 6. Sveriges signalspaningsplan flyger oftare än spårvagnen i Norrköping, i Polen och signalspanar
  mot Ukrainas territorium, 1-14 april, Sverige har en nog så offensiv hållning i kriget. Men tänk om det händer något, som går fel, som utanför Israel. Sverige tar risker med svenska befolkningen, som man håller som gisslan, förmodligen är det snöd marknadsföring, som JAS-planen över Libyen, som orsakade en katastrof, inte ett ljud om detta, eller nederlaget i Afghanistan, perfekt dresserad nation med USA-husse.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here