Bristen på samarbete när det gäller att föra säkrare vacciner till EU och USA chockar professor i epidemiologi

39
3050

Denna aktuella artikel ”Som epidemiolog är jag chockad över bristen på samarbete när det gäller att föra säkrare vacciner till EU och USA” är skriven av Marcello Ferrada de Noli, svensk professor emeritus of Public Health Sciences särskilt epidemiologi vid Karolinska Institutet, tidigare forskare även vid Harvard Medical School. Publicerad 22/4 på RT och översatt av Rolf Nilsson. Han gör en noggrann genomgång av studier av frekvensen av allvarliga blodförändringar hos olika COVID-19-vacciner tillverkade i Väst, samt hos patienter med COVID-19 samt hos vacciner från Kina och Ryssland. De senare har inte dessa misstänkta allvarliga biverkningar, men tillstånd för deras användning i Europa och USA drar ut på tiden – eller kommer inte alls. Människor blir lidande av det.


Som epidemiolog är jag chockad över bristen på samarbete när det gäller att föra säkrare vacciner till EU och USA

Ur epidemiologisk synpunkt är snabb global vaccination nödvändig för att begränsa spridningen av Covid-19. Världen misslyckas tyvärr med detta eftersom man låter sin respons på pandemin styras av intressen från företag, politiker och mainstream-medierna.

Tyvärr har denna globala utmaning inte mötts utifrån perspektivet vad som är bäst för  folkhälsan. Istället är de ledande principerna vinster i västerländska läkemedelsindustrier, blandat med den politiska agendan för regeringar som stöder dem, och stöds av deras respektive medier.

I denna vaccinkapplöpning har två funktioner varit framträdande. Det ena är döljande, eller bristande transparens, beträffande den kompletta listan av vacciners biverkningar, både i rapporteringen från kliniska prövningar och vid lanseringen av vaccinationsprogram. Det andra elementet har varit en tydlig kampanj med desinformation om mer säkra och effektiva icke-västerländska vacciner, som Sputnik V eller Sinovac, som jag har skrivit tidigare.

Det är viktigt att betona detta geopolitisk-inspirerade beteende, för

 1. internationellt forskningssamarbete har alltid varit möjligt för en del av det vetenskapliga samfundet – vilket visats tidigare med andra sjukdomar och hälsoproblem Till och med en samordning av den globala produktionen och distributionen av Covid-19-vaccinerna kunde ha varit helt möjlig genom internationella organisationer – en möjlighet som också har försummats;
 2. om ovanstående hade genomförts, skulle ansträngningarna för att begränsa pandemin i världen ha varit mycket effektivare, dvs. att minska spridningen av viruset, minskning av möjligheterna för nya virusvarianter eller stammar att uppstå, färre dödsfall skulle ha inträffat, mer sjukhusresurser skulle ha varit tillgängliga för andra, nu uppskjutna, patologier.

Två biverkningar av Covid-19-vaccinerna som främst har uppmärksammats av det vetenskapliga samfundet under de senaste månaderna, har varit blodkoagulationshändelser (först rapporterade efter vaccinationer med AstraZenecas vaccin) och anafylaktiska reaktioner (rapporterades först efter vaccination med Pfizer’s). Som ett resultat har flera länder pausat administreringen av vacciner av vissa märken eller ändrat de åldersgrupper som kan få dessa vaccin.

En av dessa problematiska biverkningar kallas cerebral venös sinustrombos (CVST, eller cerebral venös trombos – CVT), och särskilt framträdande har varit dess associering med trombocytopeni (minskad närvaro av trombocyter, även kallad blodplättar, som hjälper blodpropp). Detta är en klinisk konstellation som inte ofta observeras bland CVST-fall, som inte har fått vaccination.

Från början var detta problem främst associerat med AstraZeneca-vaccinet. I sin avslutningsrapport efter AstraZeneca-undersökningen (7 april 2021) rapporterade EMA totalt 169 fall av CVST och 53 fall av splanchnic venetrombos (SVT) fram till 4 april 2021.

EMA förklarar i en fotnot till rapporten, att dessa 169 fall inträffade bland  irka 34 miljoner människor som har vaccinerats i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien.

Men en nyligen genomförd studie i USA, publicerad av National Center for Immunization & Respiratory Diseases, har visat att samma specifika CVT-problem också är associerat med Johnson & Johnson-vaccinet Janssen. Ur studien: ”Kliniska särdrag hos Janssen-fall liknar dem som observerades efter AstraZeneca COVID-19-vaccinet i Europa.” AstraZenecas Vaxzevria- och J & J-Janssen-vacciner innefattar båda replikationsinkompetenta adenovirala vektorer, dvs. människa och schimpans.

Samma dag som den vitt publicerade EMA-rapporten (7 april) publicerade en grupp forskare vid Oxford University ett forskningsdokument som syftade till att bevisa att Covid-19 orsakar mycket fler trombotiska händelser än något vaccin. Studien avslöjade att förekomsten av CVT i samband med schimpans-adenovirus-vektoriserad Vaxzevria, enligt EMA, var 5,0 per miljon människor. Oxford-forskarna fann också att förekomsten av CVT inte var signifikant annorlunda för vaccinet producerat av Pfizer, eller det som tillverkats av Moderna. (Båda siffrorna visade sig vara mycket lägre än farorna med Covid-19, vilket orsakar 39 fall per miljon människor). Nivån för portalventrombos (PVT) var ännu högre för Pfizer: 45 per miljon människor, jämfört med 436 per miljon i Covid-19-infektion.

Pfizer förnekade naturligtvis att det finns någon koppling mellan trombos och dess vaccin, med hänvisning till sin egen forskning. Men AstraZeneca hade gjort detsamma i början, med stöd av de semantiska övningarna i EMA: s tidiga uttalanden. Men medan man erkände att blodproppshändelserna hade inträffat efter vaccinationen, såg man inte att något samband med egenskaperna hos vaccinet självt var klarlagt eller bevisat.

Forskarna håller företrädesvis med EMA om att förekomsten av CVT associerad med Covid-19 är högre jämfört med den som är associerad med vaccinerna. Men samtidigt erkänner de att detta bör replikeras med ytterligare studier. Jag skulle vilja tillägga, med oberoende studier, utförda av personer som inte har någon koppling till producenterna av de vacciner som studerats.

När det gäller den citerade studien – även det som det hänvisas till i British Medical Journal (BMJ), avslöjar författarnas tillhörighet att fyra av de fem forskarna är associerade med eller anställda vid Oxford University – forskningsinstitutionen som skapade vaccinet och senare sålde rättigheterna till det svensk / brittiska företaget AstraZeneca.

Ändå förnekar deras undersökning inte sambandet mellan AstraZeneca-vaccinet och de trombotiska fenomenen, samtidigt som de drar slutsatsen att vaccinerna Pfizer och Moderna har samma allvarliga biverkning. Dessutom indikerade den ovan nämnda studien från USA att en liknande klinisk konstellation angående CVT-symtom observerades i Janssen-vaccinet.

Vad sägs om dessa biverkningar i andra tillgängliga Covid-19-vacciner?

För att illustrera kommer jag här att hänvisa till fallen av Sinovac (även kallad CoronaVac), som används i Chile, och Sputnik V, i Mexiko.

I Chile (nästan 19 miljoner invånare) har över 11 miljoner människor vaccinerats med Sinovac. Hittills har ”inga allvarliga biverkningar” observerats. I Mexiko anger en rapport från hälsoministeriet, att Sputnik V-vaccinet är det enda bland de vaccin som används i landet (som även inkluderar Sinovac, AstraZeneca och Pfizer-BioNTech), som inte har registrerat några allvarliga biverkningar.

Bild i The Indicter.

Ovanstående stöder ett av de viktigaste försäljningsargumenten från Sputnik V-utvecklarna, som säger att det ryska vaccinet inte orsakar blodproppar.

Som epidemiolog är det mest slående faktumet för mig att hälsovårdsmyndigheterna i EU och andra länder, samtidigt som de betonar behovet av massvaccinering av sin befolkning, fortfarande försummar användningen – även temporärt – av vacciner som bland miljontals vaccinerade över hela världen har visat sig inte ha de allvarliga eller till och med livshotande biverkningar, vilka har lett till nödbedömningar av EMA, eller av USA:s hälsovårdsmyndigheter, ett efter ett.

Lika absurd är den hållning som intas av de svenska myndigheterna och deras vanliga medier, som genom att betrakta det privatägda AstraZenecas intressen som en fråga om nationellt intresse”, skapar det surrealistiska geopolitiska knepet att felaktigt anklaga forskare – som analyserar kliniska funktioner i Covid-19-vacciner, när det gäller säkerheten och folkhälsan hos världsbefolkningen – för att vara en del av en ”utländsk makt” -kampanj.

Föregående artikelEj bara Attendo: Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi. Skördat många Corona-offer
Nästa artikelPutin varnar Väst för att korsa Rysslands röda linjer

39 KOMMENTARER

 1. Ju mer framgångsrikt Sputnik V blir i resten av världen, desto mer aggressivt blir det bemött i EU. Nu har SVT gjort en dokumentär i Vetenskapens värld på en timmer: Vaccinerna och mutationerna.
  Där finner vi Carl Bildt som nyligen talade om att vi bör släppa geopolitiken och samarbeta med vaccinerna, nu är han i full gång att anklaga Ryssland och Kina att använda sina vacciner i politiskt syfte. Bredvid sig har han Matti Sällberg som står och nickar när Carl Bildt talar, och håller med och dessutom förstärker genom att säga att det är mycket troligt att Sputnik V även kommer ge samma biverkningar som både Astra Zeneca och Jensens, som är under luppen just nu. Han borde åtminstone sagt att gruppen bakom Sputnik V, inte anser detta och att de t.o.m. har erbjudit sin hjälp för att rätta till detta hos dessa andra vector-vacciner. Däremot säger Matti Sällberg inget negativt om det kinesiska vaccinet Sinopharm, utan att avdött virus är en urgammal och säker metod att använda till vaccinering. Så Kina ligger lite bättre till än Ryssland i deras motpropaganda. Vad jag vet så finns väl ingen av de kinesiska vaccinerna hos EMA för granskning.

  • Jo – EMA har Kinas vaccin tillgängligt för granskning, men det välkänt att västs BigPharma trycker på för att fördröja eller stoppa ett godkännande. Det slutgiltiga beslutet i något land är dock landets eget, helt oberoende av vad EMA säger eller inte säger. Hittills har över 100 länder fått stöd från Kina, till exempel munskydd och skyddskläder, flera EU länder har köpt eller beställt Kinas vaccin, 70 nationer har antingen godkänt, beställt eller använder Kinas vaccin, 37 nationer har tagit emot donerat vaccin från Kina, främst fattiga länder, speciellt de som anslutit sig till BRI projektet.

   • Jag hittar bara denna information hos EMA:
    Vilka potentiella vacciner granskar EMA för närvarande?
    EMA har inlett löpande granskningar av vaccinerna från Novavax (3 februari 2021) och Curevac (12 februari 2021) och av det ryska vaccinet Sputnik V (4 mars 2021). Granskningarna pågår tills företagen har tillräckligt med data för en formell ansökan om godkännande för försäljning.
    Hur nära i tid är det att EMA skall inleda granskning av det kinesiska vaccinet Sinopharma? Kan inte hitta att det finns hos EMA.

    • Det är helt riktigt vad du skriver. EMA är under starka påtryckningar från väst att inte påbörja en granskning av Kinas vaccin och Kina har tydligen inte tryckt på för man kör över EMA och går direkt till de olika länderna. Det har gått väldigt mycket politik i detta. EMA granskningen är bara en rekommendation, sista ordet har varje lands egen hälsomyndighet. Länderna som använder Sinopharm är Ungern och Serbien, men Czech Republic, Tyskland, Italien, och Turkiet påstås överväga att använda det och köra över EMA. Problemen är biverkningar och att de andra inte levererar. EMA hare sagt att dom för närvarande tillhandahåller ”vetenskaplig rådgivning” när det gäller Sputnik V och Sinopharm. EU försöker stoppa de ryska och kinesiska vaccinen genom att vägra godkänna dom för vaccinpasset. Som vanligt kommer politiken i första hand och människorna i andra hand.

  • Håller inte med att Matti stod och nickade. Tvärtom så han väldigt ogillande ut när Kalle lade fram sina förvridna tankar. Eftersom Sputnik V går efter samma princip som Astras tror jag inte dom heller kommer undan sällsynta biverkningar. Tror att alla vacciner har sällsynta biverkningar. Men nyttan är oändligt mycket större.
   Sen tycker jag reportaget från Ryssland var som vanligt propagandistiskt. Troligtvis togs det med för att vi inte ska propsa på Sputnik V. Tror inte någon blev mera positivt inställd till det efter det reportaget.

   • När Bildt säger: Ryssland och Kina får PR för det sker med en omfattande publicitet. Där man säger Ryssland och Kina är ”räddningen” när västvärlden inte kan rädda sig själv.
    Då kommer de tre små nickningarna från Matti Sällberg, annars visar han inte upp några känslor, utan döljer dem under ett allvarsamt ansikte. Det är vad jag har sett i andra intervjuer med honom bl.a. det ekonomiprogram som handlade om hur mycket pengar som bolagen tjänar som utvecklar dessa vacciner, samma icke tydbara uttryck i ansiktet. Där betonade han hur viktigt det var att bolagen tjänar stora pengar annars kommer de helt att lägga ned sin verksamhet.
    Tycker väl att det är onödigt att klumpa ihop och anta att Sputnik V, skall innebära samma biverkningar som Astra Zenecas och Jensens vaccin, eftersom det vet man ännu inte.
    De skriver 14 april 2021 på sin twitter:
    Gamaleya Institute confirms NO cases of CVST (cerebral venous sinus thrombosis) and explains why the Sputnik V vaccine is very different from AstraZeneca’s and Johnson & Johnson’s.
    Gamaleya believes that issues with the other vaccines could also be related to a different purification process and is ready to help with its best in class vaccine purification technology.
    De länder som börjat samla data om vaccinerna de använt, ser också att Sputnik V, är i
    förhållande till övriga vacciner ett säkert vaccin.
    Självklart har alla vacciner så även verksamma mediciner biverkningar. Sedan beror det på vilken typ av biverkningar som man kan acceptera, även om de är väldigt sällsynta. Serbien har gjort ett smart val åt sin befolkning, då de ger invånarna möjlighet att själva få välja mellan fem olika vaccin. De har först och främst valt Sinopharma och sedan Pfizer och Sputnik V. Det ger trygghet att få välja.
    Dr Zoran Bekic säger att han är väldigt glad över att vara läkare i Serbien nu, och stolt över att de gjort så mycket för att hjälpa invånarna att vaccineras. Det borde Sverige också gjort som Ungern som skaffat både kinesiskt och ryskt vaccin, det har man möjlighet till fast vi är med i EU. Sedan borde vi gjort som Serbien låtit människor få välja vaccin.

  • Microsofts grundares tro på att Big Pharma måste behålla sitt monopol över vacciner – och därmed neka miljontals människor att få dem – visar en väsentlig sanning om de superrika: de är själviska blodiglar.
   Microsoft grundare och filantrop Bill Gates, är definitivt ingen bra person. Han och hans gelikar är direkt ansvariga för att hålla Covid-19-vacciner borta från människor, särskilt fattiga människor för att upprätthålla det system som han drar nytta av.
   I grund och botten anser Gates-lägret att det är möjligt att både utrota Covid-19 och förstärka de mycket systemiska strukturerna som i första hand ledde till dess okontrollerade spridning. I ett stycke i april för The New Republic beskriver journalisten Alexander Zaitchik exakt hur Gates, genom sitt välgörenhetsnätverk, i huvudsak hade kapat det globala svaret på Covid-19 och manövrerat det bort från idén om ett ”folkvaccin” och istället välja det djupt ambitiösa COVAX-programmet genom WHO som lämnar monopolmedicinen intakt.
   Enligt honom, hans sycophants och Big Pharma chefer, patentskydd leder till innovation och därmed leder till bättre och nyare medicin. Men det här är också en lögn. Enligt en studie av Institute for New Economic Thinking har amerikanska skattebetalare subventionerat varje nytt läkemedel under det senaste decenniet , och det inkluderar till och med mRNA-vaccineteknologi.
   Gates och hans Big Pharma-vänner kan inte rädda oss från Covid-19, precis som Mark Zuckerberg inte kan rädda oss från ”falska nyheter”, Elon Musk kan inte rädda oss från denna döende planet och en koalition av miljardärer ledd av Warren Buffett kunde inte lösa frågan om Amerikas uppackade sjukvårdssystem. Det beror på att det strider mot deras intressen att faktiskt lösa dessa problem. Problemet är att det rätta, t.ex. att ta itu med folkhälsan, är bokstavligen omöjligt för monopolkapitalister, vars enda motiv är vinst, att ta itu med. Gates kan ha goda avsikter och kanske verkligen vill lösa denna pandemi, men de lösningar han lägger fram fördunklas av denna kognitiva dissonans.
   https://www.rt.com/op-ed/522872-billionaires-bill-gates-covid-climate-crisis

 2. Helt vansinnigt att i maktens medier tillåts framföra att framtagandet av ”Sputnik V” skulle vara en del av av en ”utländsk maktkampanj”. Det är ju inte därför man forskar fram ett vaccin som ska rädda liv. (Får man anta)
  Borde man inte likaväl använda detta detta dåraktiga argumentet/påståendet på AstraSeneca, Pfizer, Sinovac och andra vacciner framtagna i väst också i så fall? Propaganda vaccin?

  Så fort de öppnar käften i Svt så rinner propagandan ut från deras löddriga trutar. Att det bara får framföras i offentligheten borde vara straffbart.
  Yttrande och åsiktsfrihet? Lögn och propagandafrihet? Behöver vi det?
  Borde inte Svt ha en moderator som ställer frågor om det tom framförs i ”dumburken” innan de klipper av nyheterna oemotsagda.

  • Kina har sedan mycket länge haft lagar mot att sprida falska rykten, länder som Sverige skulle verkligen behöva det.

  • Om några månader blir Stefan Löfven 64 år, knappast någon skillnad mellan en som är 64 år och 65 år och dessutom man. Han borde då inför svenska folket ha vaccinerat sig med Astra Zeneca som ett symbolvärde för att visa att han tror på myndigheter då de säger att ingen över 65 år har fått den sällsynta biverkningen av Astra Zeneca, och absolut ingen man. Samtidigt som han blev vaccinerad säger han att man bör ta vaccinet oavsett vilket vaccin man blir erbjudet. Därför borde han tagit Astra Zenecas vaccin för att visa att han tror på det myndigheter i Sverige säger.
   Däremot håller ju inte EMA med om detta som Sverige säger att det råder någon skillnad på ålder och kön när det gäller risken att få dessa sällsynta men svåra biverkningar.
   Det låter mer sannolikt som en del anser att det snarare är kön än ålder som har betydelse, om någon av dessa faktorer har betydelse, eftersom kvinnor har mer autoimmuna sjukdomar än män.
   ”I dagsläget vet inte forskare vad som gör att vissa människor utvecklar autoimmuna sjukdomar. Kunskapen ökar på flera håll och det finns bättre förutsättningar för att ställa diagnos, men det finns mycket kvar att förstå för att kunna skapa bättre behandlingar. Man försöker särskilt förstå varför nästan alla sjukdomar i kategorin drabbar kvinnor. Vid till exempel SLE, en systemisk autoimmun sjukdom, är nio av tio drabbade kvinnor.”
   Om man skulle göra någon åtskillnad vore det rimligare att istället för ålder skilja på män och kvinnor, att alla män i Sverige kunde få Astra Zeneca, medan kvinnor får något annat alternativ.
   Inte undra på att svenska befolkningen blir skeptisk och villrådig, då uppgifter som kommer fram inte verkar särskilt trovärdiga. Nu får man också höra inte nog med att man inte talar om i förväg vilket vaccin man skall få, utan när man sitter där på stolen och skall få sprutan. Väljer man då att gå sin väg, får man en räkning på 200 kr i brevlådan för missat besök på vårdcentralen.
   En granne till mig har i förväg fått reda på att hon skall få Pfizers vaccin, hon säger att alla som tillhör riskgrupper skall vaccineras med Pfizers då det enligt informationen är det säkraste vaccinet. Inte ens Moderna trots att det skyddar mot svårare sjukdom och död.
   När det gäller Putin så vet man bara att han har vaccinerat sig med ett ryskt vaccin, det finns tre olika, men man får inte reda på vilket av dessa vacciner han valde. Han har säkert fått välja efter rådgivning.

   • Tack för information Vivianne.
    Ska fundera och fördjupa mig i det här.
    Autoimmun sjukdom nytt ord för mig.

   • Det troliga är att kvinnor drabbas mer av autoimmun sjukdomar för att de har bättre immunförsvar.
    Skulle dock behövas mer information om de män som drabbas har ovanligt bra immunförsvar.

    • Ja, absolut.
     Jag har observerat att ”ovanligt bra immunförsvar” för män inte tycks ha något att göra med livsstil.
     Sunt leverne eller missköta sig verkar i avseendet tämligen betydelselöst.

    • Att kvinnor får mer biverkningar än män av vaccinationerna oavsett vilket vaccin, kan man se i biverkningsrapporterna. I Norge rapporterar man att 6519 kvinnor och 1260 män fått biverkningar t.o.m. 29 april. Läkemedelsverket verkar inte registrera biverkningar per kön i Sverige, utan skickar dessa till europeiska databasen, som har registrerat att 76,5% kvinnor fått biverkningar och 21,8% män.

     • ”Läkemedelsverket verkar inte registrera biverkningar per kön i Sverige”

      En följd av politisk jämställdhetsiver vill jag påstå.
      En moralisk högt uppsatt ambition i en tid då de flesta andra mer jordnära framtidsvisioner mest lyser med sin frånvaro.

      Lägg märke till hur redaktören här beskriver årets första maj.
      Jag läste ord som ”fira” och ”samling”.
      Det är ungefär så jag ser det.
      Det som förr var demonstrationer och slagord har idag blivit till en minnenas teater för att hålla ihop det som fortfarande finns kvar.

      Jag tvivlar på allt det här förnekande om kön, nationalitet eller vad det nu kan vara är till någon nytta.
      Den enda nytta jag kan se är att den mer eller mindre grupporienterade delen av befolkningen får sin identitet bekräftad på bekostnad av de individorienterade.
      Solidaritet för alla dem som beskriver homo sapiens som den enda sammanhållna gruppen.
      Därur kan inga resultat särskiljas förutom att någon har mer än den andre.
      Materiella tillgångar givetvis. Allt annat är ju lika eller naturligt lika.
      Högre moral exempelvis, är en sådan naturlig likhet.

  • Kan ju bara varit en saltlösning som man sprutade in som symbolhandling! Men skulle jag ta ett vaccin så skulle Sputnik ligga bäst till eftersom det har minst biverkningar och effektivt! Sen är ju frågan hur bra det egentligen är med vacciner mot ett snabbt muterande virus som bara bringar fram dödligare varianter ju fler vacciner som skapas…Den bästa metoden är nog förbyggande åtgärder som vitaminer, hålla ner vikten och undvika metabolt felaktig kost!

 3. Uppgifterna om Putins vaccination kommer ju från CNN. Hur pålitlig är den källan? Har de varit där och undersökt själva eller är det som det brukar vara, ett propaganda-påstående

  CNN, Cable News Network, är ett av Time Warner ägt tv-bolag med flera olika dygnetruntsändande kanaler inriktade på nyheter. Företaget startade sin första kanal CNN/U.S. under 1980.Wikipedia (SV)

  • Erik Andersson,
   Uppgifterna verkar samstämmiga när man kollar vidare.
   Hur ska man bära sig åt när man söker en dylik uppgift?
   Jag internetsökte Putin vaccinated för att få så relevanta träffar som möjligt samtidigt som jag hjälpligt kunde förstå. Det går ju även söka på ryska, kinesiska eller vilket språk du vill men man bör ju förstå det man läser också.
   Senare sökte jag på svenska och Aftonbladet gav då uppgiften att Putin är vaccinerad med ett inhemskt vaccin. Det skulle finnas tre olika sådana enligt AB:s uppgifter.
   Det är vilket av dem tre som skulle vara hemligt.
   Det ryska vaccinet SputnikV är således bara ett av de tre.
   Vilket vet jag inte men troligtvis det vaccin som framtagits för massvaccinering.
   Jag läser också den ryska tillverkaren slopat Fas3 i vaccintestet.
   Man kan undra varför. Betraktades vaccinet så bra att det sista testet (långtids tror jag) inte behövdes?

 4. En sak som får mig att fundera på är att man aldrig läser ett ont ord om Pfizers COVID vaccin. Själv har jag
  fått den första sprutan och det blev Pfizer men jag skulle inte ha tvekat om jag blev
  erbjuden Astra Zeneca.
  Två artiklar är refererade i The Duran ( en sajt som får många att höja ögonbryn , tom jag ibland ) men
  jag tar för givet att man återger korrekt sammanställningar för biverkningar av de olika COVID vacciner.

  Vad sägs ?

  https://theduran.com/847-deaths-626087-injuries-recorded-in-the-uk-during-4-months-of-experimental-covid-vaccines/

  https://theduran.com/6662-dead-299065-injuries-european-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-vaccines/

  Vad gäller pandemin i allmänhet sätter jag min tillit till Björn Olsen

 5. Jag upplever det som trycket att vaccinera sig kommer öka.
  Ett ökande grupptryck.
  Skälet är att man vill ”öppna upp” samhället.
  Jag säger ”man” därför det i huvudsak verkar gälla både stat och allmänhet.
  Bara för att ta ett verkligen udda exempel så är lockdown en förödelse för Thoralf och hans nystartade lokalparti.
  Det kan stå eller falla beroende om han har möjligheten att träffa och samla folk i god tid före valet 2022.
  Kanske redaktören här också gärna skulle vilja återuppta manifestationerna obehindrat precis som förut?

 6. Office of Global Affairs (OGA) går ut och varnar länder och påverkar dem att inte ta emot hjälp av vaccin från länder som Ryssland, Cuba och Venezuela. De menar att dessa länder har en dålig avsikt bakom sitt erbjudande av vaccin, och därför råder man länderna som får detta erbjudande att avstå från vaccinet. De försöker få Brasilien som är ett så hårt drabbat land att avstå från det ryska Covid-19 vaccinet.

  Den brasilianska hälsovårdsverket (Anvisa) är en autarki kopplad till hälsoministeriet, en del av det brasilianska nationella hälsosystemet (SUS) som samordnare av det brasilianska hälsovårdsverket (SNVS), närvarande över hela det nationella territoriet.
  Just nu pågår en strid mellan utvecklarna av Sputnik V och Anvisa. Anvisa går ut med lögner och Sputnik V har hotat att stämma dem för förtal. Man kan följa denna tvist på Sputnik V twitter. .
  Bolsonaros regeringsledare Ricardo Barros anklagade Anvisa för förseningen av vaccinationsschemat för att de inte har gett sitt godkännande för Sputnik V.
  Guvernörer i Brasilien skickar nya dokument till Anvisa och ber om en ny analys för att frigöra Sputnik V.
  Enligt Gamaleya institutet så har man inte sett de biverkningar som rapporterats för Astra Zenecas vaccin hos Sputnik V, men även om det vore så, är det ju märkligt att vi i Sverige vaccineras med Astra Zenecas vaccin som det enda vaccin som nu erbjuds personer över 65 år, medan ett liknande vaccin totalförbjuds i Brasilien. Sverige som är känt för att ha ett högt säkerhetsläge oavsett produkt.
  USA har inte haft samma inflytande i Mexico, där man är mycket nöjd med Sputnik V, som de anser vara det säkraste vaccinet av alla de som använts där: Pfizer, AstraZeneca m.fl.
  Deras utrikesminister var i Moskva och har tecknat avtal för att producera 24 miljoner doser av Sputnik V med början i maj, de har redan använt 1 miljoner doser av vaccinet på befolkningen.
  Brasilien är ytterligare ett exempel på hur politik från USA påverkar människors rätt till vaccination med ett bra vaccin.
  Jag är övertygad om att USA även utövar påtryckningar på EMA, som förhalar Sputnik V, och försöker finna någon lösning för att inte framstå som alltför korrupta.
  I alla fall kan inte våra politiker klaga över att människor inte rusar till vaccinationsbåsen, när politiken som gäller vaccin och sättet att distribuera den inte känns särskilt förtroendeingivande.
  I Serbien får man välja vaccin, det innebär att de som vill ha ett mera populärt vaccin får vänta längre, medan de som tycker det är viktigare att snabbt bli vaccinerade väljer ett vaccin med kortare kötid. Det är viktigt att människor själva får göra ett val. Det blir bättre resultat då, och det är ju endast godkända vacciner som de väljer mellan.
  Ett mer traditionellt vaccin som består av inaktiverat (dött) virus skulle jag vilja se i Sverige såsom det ryska CoviVac och det kinesiska Sinopharma.

    • Kan hålla med här Vivianne.
     Man har ju i vårt land Sverige under de senaste decennierna invaggat folket i möjligheten att välja. Välja vårdcentral, välja bilprovare etc.
     Men nu helt plötsligt ska man ta det samhället erbjuder. Annars straffavgift, minskad frihet m.m.
     Jag tror också fler skulle vaccinera sig snabbare om någon slags valfrihet infördes. Eller åtminstone ett föregående besked vilket vaccin varje vaccinationscentral erbjuder.
     Nu är ju det hemligt tills man sitter där i stolen förmodligen mer oförmögen att då kunna göra ett val.
     Visst, resa sig och gå, men hur många gör det?

     Jag hoppas på det bästa och många går ändock och vaccinerar sig.
     Troligtvis de flesta utan att ifrågasätta något.
     Den vaccineringen + att antikroppar bildats på naturlig väg borde göra att smittspridningen minskar.
     Sedan årstiden. Erfarenheten från förra året är ju att smittspridningen minskade så fort solen och värmen kom.
     Bra, om det blir så i år också.
     Personligen går jag vidare i återhållsamhet.
     Vem har påstått eremiten måste vara olycklig?
     Det som främst skiljer är mig som kundbesök drastiskt minskat.
     Bara det nödvändigaste och snabbt som attan ut från butiken.
     I praktiken handlar det nu om ett veckobesök på Coop.
     Oftast en lördagskväll när folk i övrigt sitter hemma och tittar på TV om nu folk gör det nuförtiden. Det brukar vara få kunder i affären i varje fall.
     Enda orosmomentet är gäng och sånt som kan förekomma på sena kvällar.

     Socialism eftersträvar grupp och likhet men det är som sagt en strävan.
     Mina studier av verkligheten har resulterat i att en människa kan vara allt ifrån totalt grupporienterad till lika totalt individorienterad.
     De flesta människor befinner sig någonstans däremellan.
     Själv upplever jag mig formas till det senare alternativet.
     Det verkar också öka med åldern.
     Till sist kanske man sitter där med tryggheten inom rummets golv, tak och fyra väggar?

 7. Sputnik V forever
  Varför?

  Jag lägger politiken åt sidan och jämför olika vacciner mot Covid-19
  För det är för mig det intressanta.

  Jag läste nu på SVT att Kina har utvecklat tre olika vacciner mot Covid-19
  Alla tre bygger på beprövad metod. Som de förmodligen förfinat.

  Just det där med beprövad erfarenhet intresserar mig.
  Det ger mig intryck som något bra, något att lita på.
  Man kanske skulle kunna kalla det en klassisk konservativ hållning?

  Nytänkade javisst, men för mycket progressivitet och nytänkande innehåller risker likväl som onödiga misslyckanden.
  Det är lätt att se om man studerar progressiv politik och dess effekter på samhället.
  Många gör det numera men det är inte populärt bland samhällets framåtsträvande eliter och de kritiska rösterna tystas med olika medel.

  Men som sagt vaccinet från Kina. Vad jag förstår har Kina lyckats bra med hanteringen av Corona-smittan och Covid-19 och då får jag genast förtroende för det kinesiska vaccinet, särskilt när det bygger på gammal beprövad erfarenhet.
  Fick jag välja vaccin så tror jag det skulle bli något av Kinas vacciner före Phizer vaccin från läkemedelsjätten i USA.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kina-gor-politik-av-vaccin

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here