Sprid uppropet mot kärnvapen och Nato-anslutning!

10
1929

Just före Rysslands angrepp på Ukraina gjorde en rad mer eller mindre kända svenskar ett upprop för att säga nej till medlemskap i Nato. Det har hitills bara publicerats i Ystads Allehanda, Miljömagasinet via Kvinnor för fred och i Proletären. Det säger en hel del om hur de stora mediakoncernerna medvetet försöker styra opinionen. Nato-kritik tystas, alla avhoppare från alliansfriheten har stort nyhetsvärde.

Du kan göra en viktig insats i att sprida detta! Gör det!

Snabbt fick uppropet omkring 50 undertecknare i Sverige och 20 i Finland. Därefter har uppropet fått närmare 1000 underskrifter i Sverige och omkring 4000 i Finland.

Initiativtagare var en arbetsgrupp med följande medlemmar:

Tord Björk, Stockholm, Karin Utas Carlsson, Jonstorp, Mikael Böök, Isnäs, Kerstin Tuomala, Kolari, medan Marko Ulvila, Tampere var initiativtagare.

____________________________________________________________________

FINLAND OCH SVERIGE SKA STÅ UTANFÖR
NATO OCH FÖRA EN FREDSPOLITIK

1. Den viktigaste uppgiften för utrikes- och försvarspolitiken är att minska
hot mot det egna landet på ett sätt som skapar trygghet i alla länder
genom diplomati och samarbete på jämlika villkor.
2. Vi vill inte bidra till att stärka uppdelningen av världen i sinsemellan
fientliga militärblock. I stället behövs fler alliansfria länder som för en
självständig utrikespolitik för gemensam säkerhet och nedrustning.
3. Vi vill att våra länder ska ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud
mot kärnvapen. Medlemskap i en militärallians som rustar för krig med
kärnvapen skulle gå i motsatt riktning och öka risken för att kärnvapen
kommer till användning mot våra länder eller i våra närområden.
Medlemskap skulle enligt artikel 5 i Nato-stadgan tvinga oss att delta
militärt om någon annan medlemsstat skulle angripas.
4. Nato har under de senaste decennierna fört krig i strid med FNstadgans våldsförbud, det viktigaste skyddet för småstater mot
stormakters godtycke. Bombningen av Jugoslavien 1999 och av Libyen
2011 för att jaga bort landets ledare från makten är sådana exempel.
Vi anser också att Sveriges och Finlands deltagande i Afghanistankriget
var en katastrof som kunde förutses, något som det gäller att inte
upprepa. Vi vill att våra länder står utanför Natos krig.
5. Krig och upprustning är i hög grad klimat- och miljöförstörande och
leder till flyktingkriser. Genom att hålla sig utanför Nato kan våra
länder bättre bidra till att avvärja hotet om ett ekologiskt sammanbrott
och samtidigt bevara större frihet att använda våra tillgångar till
fredsbyggande, folkhälsa och alla människors välfärd.
6. Vi vill att Sverige och Finland målmedvetet vidtar förtroendeskapande
åtgärder, som minskar spänningen mellan stormakterna i våra
närområden. Med sådana åtgärder avser vi opartisk rapportering av
alla sidors perspektiv och att avstå från att skapa fiendebilder, samt
riskreducerande åtgärder såsom det finska förslaget om att militärflyg
skall använda transpondrar.
7. Sveriges och Finlands värdlandsavtal med Nato står i strid med våra
länders alliansfrihet. Vi vill att värdlandsavtalen sägs upp och att vi i
stället strävar efter fredliga och konstruktiva relationer med våra
grannar och alla andra länder. Det kan ske i samband med en större
uppgörelse om avspänning och avtal om vapenbegränsningar med
hjälp av en ny Helsingforskonferens om europeisk säkerhet.
8. Natos omvandling från transatlantisk försvarsallians till en allians med
globala intressen med samarbetspartners på alla kontinenter ökar
spänningarna både mot resten av världen och inom Nato. Våra länder
kan bättre verka för avspänning och gemensam säkerhet om de
bevarar och befäster sin militära alliansfrihet och med samma
måttstock tar avstånd från brott mot folkrätten varhelst de sker.
9. Natomedlemskap skulle leda till en ytterligare förstärkning av Natos
inflytande i Norden. Vi vill inte att den ensidiga bild av det politiska och
militära läget som målas upp av Nato närstående tankesmedjor såsom
Atlantic Council och NATO:s center för strategisk kommunikation i Riga
(Stratcom) ska bli allenarådande och inte heller att de som kritiserar
Nato och talar för avspänning, nedrustning, alliansfrihet och fred
utmålas som bärare av rysk desinformation.
10. Vi står inför hot om ekologiskt sammanbrott och kärnvapenkrig. Det är
dags att vakna upp och göra vårt bästa för mänsklighetens överlevnad.
Underskrifter och NAMNINSAMLING:
https://www.skrivunder.com/finland_och_sverige_ska_
sta_utanfor_nato_och_fora_en_fredspolitik
KONTAKT:
Karin Utas Carlsson,
Fil.dr.ped. (Fredsundervisning) 076 030 86 00
https://tradet.org

Fredsrörelsen

 

________________________________________________________________________

De ursprungliga svenska undertecknarna.

Tord Björk (arbetsgruppen), pensionerad medlem i Lärarförbundet, medgrundare till Nätverket Folk och Fred, Huddinge.

Karin Utas Carlsson (arbetsgruppen), pensionerad barnläkare, fil.dr.ped. (fredsundervisning), Jonstorp.

Per Abrahamsson teknologie licentiat, medlem i Kvinnor för fred, Höör.

Bengt Berg poet, Torsby.

Eva Berlin, tidskriften Kommentar, Stockholm.

Torbjörn Björlund, f.d. riksdagsledamot (V), Uppsala.

Olof Buckard, skriftställare, satiriker, Stockholm.

Gunilla Bäckström, pensionerad arbetsterapeut, kontaktperson för Kvinnor i Svenska kyrkan/Luleå stift, Skellefteå.

Ellie Cijvat, aktiv i Sverige för Flyktingamnesti, Malmö

Lars Drake, f.d. adjungerad professor, SLU, ordförande i Riksföreningen Nej till Nato, Östhammar. Johan Ehrenberg, grundare av ETC, Stockholm

Erni Friholt, pensionerad lärare, biståndsarbetare, aktiv i fredsrörelsen på Orust, Stocken. Ola Friholt, pensionerad lärare, biståndsarbetare, aktiv i fredsrörelsen på Orust, Stocken. Per Gahrton, grön skribent, Lund.

Susanne Gerstenberg, medlem i Kvinnor för fred, Laholm.

Kemal Görgü, skådespelare, pedagog, familjeterapeut, ordförande för Artister för fred, Stockholm

KG Hammar ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan och Kristna fredsrörelsen. Stockholm.

Birgitta Hedström, psykolog, omställare och medgrundare till Nätverket Folk och Fred, Broddetorp

Lotta Hedström, ekofeminist och före detta språkrör för Miljöpartiet.

Birgitta Henriksson, pensionerat vårdbiträde, aktiv i klimatriksdagen och fågelskådare, Stockholm Hans F Hjälte, journalist, aktiv i föreningen e-Folket, Solna.

Jens Holm riksdagsledamot Sverige, ordf. trafikutskottet, ledamot EU-nämnden, klimatpolitisk talesperson (V).

Ianthe Holmberg, pensionerad lärare, ordförande SKV, Svenska kvinnors vänsterförbund.

Ann-Charlotte Hult, pensionerad läkare i allmänmedicin och skolläkare, Stockholm.

Maximilian Isendahl, andelsjordbrukare och skogsägare, medlem i NordBruk, Marsätt.

Samuel Jarrick, operasångare och klimataktivist.

Harriet Johansson Otterloo, läkare, medlem i IKFF, Internationella kvinnoförbundet fred och frihet, Göteborg.

Jacob Johnson, f.d. riksdagsledamot (V), Uppsala.

Jea Jonsson, Tomelilla.

Eva Brita Järnefors, journalist, författare, Stockholm

Lennart Karlsson, pensionerad teknisk systemadministratör, aktiv i Extinction Rebellion, Uppsala.

Peter Lamming, miljöaktivist, Solna.

Eva Lund, mentalsköterska, journalist, konstnär

Tomas Magnusson, tidigare ordförande i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, tidigare president i International Peace Bureau.

Katarina Moberg, journalist, medlem i Kommentars redaktion, aktiv i Svensk-jemenitiska vänskapsföreningen, Stockholm.

Mikael Nyberg, författare, Bagarmossen.

Jonas Ohlsson, civilingenjör, aktiv i Extinction Rebellion, Örebro.

Mona Olsson, ordförande nomineringsgruppen ViSK Vänstern i Svenska kyrkan, Norrköping.

Brian Palmer, lektor Uppsala universitet, Stockholm.

Thage G Peterson, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd i flera (s-)regeringar, bl a försvarsminister och justitieminister. Teolog. Nacka.

Anders Romelsjö, läkare, professor emeritus Stockholms universitet och Karolinska institutet, Stockholm. Anne Rosberg, sjuksköterska, medlem i Kvinnor för fred, Höör.

Rikard Rudolfsson, ordförande Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, Borlänge.

Karin Schibbye, landskapsarkitekt, medlem i flera organisationer bl.a. Nej till Nato – men enbart aktiv i ”lokala” frågor och verkar genom Hägerstens hembygdsförening och Barns utemiljö i staden (BUMS), Stockholm.

Gudrun Schyman, kommunpolitiker, fredsaktivist, Simrishamn.

Valentin Sevéus, författare av fredspolitiska böcker, Stockholm.

Sören Sommelius, kulturskribent, författare, knuten till TFF i Lund, Helsingborg.

Jan Strömdahl, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Stockholm. Bo Sundbäck, Aktivister för fred, Eda.

Gunilla Winberg, författare och översättare av afrikansk skönlitteratur, Stockholm.

Jan Öberg, docent, direktör Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, TFF. Lund.

Ruben Östlund, filmregissör, Göteborg.

Föregående artikelVad hände i Kramatorsk?
Nästa artikelDen verkliga innebörden av Butjas false flag: ett skifte av berättelse
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. De här Nato-vurmarna har sett till att Sverige står utan riktigt försvar, sett till att krisberedskapens lager avskaffats, sålt ut Sveriges oberoende och frihet till Bryssel och Washington, det är ju frågan om brott mot rikets säkerhet! När f-n ska folk vakna i det här landet? Varför tror ni regimen i Stockholm vill gå med i Nato? För att det krävs hårdföra utländska Nato-trupper som ska slå ner de folkliga upproren i det framtida Sverige…Gustav Vasa hyrde in tyska legoknektar på sin tid för samma sak! Historien upprepar sig inte men den rimmar, som Mark Twain sa…

  • Det är bara toppen på isberget. Rasismen, desinformationen, lögnerna och fejknyheterna blir allt grövre på de svenska statsstyrda media. NATO är samma sak som Permittenttrafiken 1940, då Hitler fick tillstånd att använda svensk mark och telekommunikation för att transportera trupp och krigsmateriel till Norge för att förbereda att anfall mot Brittiska Öarna. Glöm inte att NATO går hand i hand med propaganda helt i enligt nazisternas manualer från förra seklet. En viktig del av propaganda är att mörka sanningen så den inte skall störa lögnerna. USA har länge haft som mål att ta kontroll av länder som Ryssland och Kina i avsikt att plundra länderna på naturrikedomarna, som USA redan gjort på många andra håll. För att genomföra det behöver man en bas, vilket här är Ukraina. Samma metod och planer som en gång Hitler. Tidigare försök av USA har varit Korea, Vietnam, Afghanistan, Hong Kong, Tibet, och Xinjiang, för att inte nämna Taiwan. Låt oss stoppa USA i tid så vi inte får ett WW3. Vi stoppade inte nazisterna i tid. Gör inte om misstaget.

  • 11 april 2022 02:39.
   Tyvärr.. för oss alla, så vill både Sverige och Finland vill gå med i Nato i sommar.
   Den finska sidan planerar att bli först med att ansöka om medlemskap i militärblocket, rapporterar The Times med hänvisning till källor.
   Finland räknar med att lämna in handlingar i juni i år. Sverige kommer att följa en liknande procedur. Europeiska diplomater tror att båda länderna kommer att avsevärt utöka den nordatlantiska alliansens kapacitet.
   Detta gäller särskilt inom området för underrättelseinsamling och förstärkning av flygvapnet.
   Sveriges och Finlands medlemskap i Nato kommer att göra det möjligt för USA att sätta in sina väpnade styrkor på dessa länders territorium. Det finns dock för närvarande inga planer i Washingtons planering på att omplacera trupper till dessa länder.
   https://riafan.ru/22874240-times_shvetsiya_i_finlyandiya_hotyat_vstupit_v_nato_etim_letom

   • Situationen för Finlands inträde i NATO har förändras snabbt.
    Faktum är att före starten av Rysslands speciella operation var ämnet för Finlands inträde i Nato inte alls relevant och fick inte stöd av majoriteten.

    Nu.. är mer än 53 % av finländarna för detta steg, och denna siffra fortsätter att öka. Finlands eventuella inträde i den nordatlantiska alliansen innebär inte att det per automatik kommer att finnas kärnvapen eller missiler på Finländskt territorium.

    Finlands president har tidigare sagt att Ryssland inte alls visade sig vara den granne man ansåg vara. Finlands anslutning till Nato kan ske inom 3-4 månader, det finns en möjlighet att detta ämne kommer att diskuteras i parlamentet redan nästa vecka.

    Faktum är att finnarna tar ryska politikers uttalanden på största allvar. Dessutom finns det en möjlighet att även Sverige ansöker om medlemskap i Nato.
    Jag tror naturligtvis inte att Ryssland kommer att vara redo att slåss med Finland. Men det faktum att relationerna kommer att bli förstörda är uppenbart. Ryssland är en viktig handelspartner för Finland, men staten har ett alternativ.

    Energimässigt är det här grannlandet Norge, som är den största exportören av olja och gas. Dessutom finns vind- och solkraftverk, kärnkraft. Jordbruket är väl utvecklat i landet. Så jag tror att vi inte kan göra mycket skada för Finland genom att införa handelsrestriktioner.
    Samtidigt sa den finske statsvetaren Johan Beckman tidigare den 8 april att det inte fanns några officiella dokument som bekräftar uppgifterna om Finlands önskan att gå med i den nordatlantiska alliansen.

 2. Skriver på detta alla dagar i veckan. Mediaskapet i Sverige är på riktigt fel väg,när man propagerar Nato hit och Nato dit DAGLIGEN över alla tidningar,kanaler och publik service. Det pågår högst farligt spel detta året nu i medierna som jag nog ALDRIG sett tidigare

 3. Något om USA sponsrade krig och militära underrättelseoperationer..
  Hela denna period från 1945 till nutid) har präglats av en rad USA-sponsrade krig och militära underrättelsetjänster i alla större regioner i världen.
  Vi har inte att göra med styckevisa militära operationer som hänför sig till specifika länder och regioner: Det finns en militär färdplan, en sekvens av militära operationer. Icke-konventionella former av intervention inklusive statligt sponsrade terroristattacker snarare än teaterkrig har också inletts.

  Amerikas krig är en sammanhållen och samordnad plan för världsomspännande militär erövring som tjänar dominerande finansiella och företagsintressen. Strukturen för allianser inklusive Nato är avgörande.
  Europeiska unionen spelar en central roll i denna militära agenda. EU:s medlemsländer är allierade med den angloamerikanska axeln, men samtidigt pågår en omstruktureringsprocess inom EU, där tidigare suveräna länder i allt högre grad står under mäktiga finansinstitutioners jurisdiktion.

  Påtvingandet av IMF:s dödliga ekonomiska reformer på flera europeiska länder är ett tecken på USA:s inblandning i europeiska angelägenheter. Det som står på spel är en stor förändring av EU:s politiska och ekonomiska strukturer, där EU:s medlemsländer de facto omkategoriseras av IMF och behandlas på samma sätt som ett skuldsatt tredje världens land.

  Militär strategi.
  Medan USA har ingripit militärt i stora delar av världen, är syftet med USA:s utrikespolitik att få dessa krig utkämpade av USA:s allierade eller att tillgripa icke-konventionella former av krigföring.
  Syftet med denna agenda är tvådelad.
  1) USA:s militära makt är kopplad till ”Globala NATOs” inklusive Israel. Vi har att göra med en formidabel styrka, vad gäller avancerade vapensystem. Amerikanska militärbaser har etablerats i alla större regioner i världen under den geografiska kommandostrukturen. Ett nytt afrikanskt kommando har upprättats.
  2) Militär aktion stödjer mäktiga ekonomiska och finansiella intressen. En strategi för ”Economic Warfare” under den nyliberala agendan implementeras i nära samordning med militär planering.
  Syftet med krigföring är inte erövring i sig. USA förlorade Vietnamkriget, men det slutliga målet var att förstöra Vietnam som ett suveränt land. Vietnam tillsammans med Kambodja utgör idag en ny utarmad gräns för den globala billiga arbetskraftsekonomin.
  Det kejserliga projektet bygger på ekonomisk erövring, vilket innebär konfiskering och tillägnande av rikedomar och resurser i suveräna länder. I Mellanöstern har successiva krig inriktats på att konfiskera olje- och gasreserver.
  Länder förstörs, förvandlas ofta till territorier, suveränitet går förlorat, nationella institutioner kollapsar, den nationella ekonomin förstörs genom införandet av ”fria marknads”-reformer under IMF:s rodret, arbetslösheten blir skenande, socialtjänsten avvecklas, lönerna kollapsar, och människor är fattiga.
  De härskande kapitalistiska eliterna i dessa länder är underordnade USA och dess allierade. Nationens tillgångar och naturresurser överförs i händerna på utländska investerare genom ett privatiseringsprogram som påtvingats av invaderande styrkor.
  https://www.globalresearch.ca/imperial-conquest-americas-long-war-against-humanity/5364215

  • Mycket bra beskrivet Ivan.
   Med språkbruk från en tid vi borde ha dragit lärdomar ur kan man beskriva det som det rasistiskt vita ”USA über alles” med målmedveten strävan efter ”lebensraum”.

   Sverige, med Tage Erlander och nazistgeneralen greve Archibald Douglas m.fl. i spetsen, gick nazitysklands ärende, kväste medial opposition som Göteborgs Handels och sjöfartstidnings redaktör Torgny Segerstedt, och internerade antinazister.

   Historien upprepar sig men nu agerar våra politiker och generaler (militärt utbildade och tränade på USA:s krigshögskolor) lydiga hundar åt vår tids värsta och militärt mest aggressiva världserövrare, statsterroristen nummer ett: USA. Uppbackade av Wallenberg och den jublande krigs- och vapenindustrin som nu ”skär guld med bajonetterna”. Den svenska ”djupa staten”, styrd och ledd av Svenskt Näringslivs toppskikt, har med sina ackumulerade förmögenheter så total kontroll över media att någon ”propagandaminister” inte behövs (utöver USA/NATO-lakejen Henrik Landerholm [M] som basar över nya myndigheterna för psykologiskt försvar).

   Problemet är inte avsaknaden av sådana grundläggande fakta och insikter du så förtjänstfullt beskriver. Hur når man ut med detta så det landar som en medvetenhet hos medborgarna och väljarna?

   Vi bevittnar inte bara;
   • POLITISK tuppfäktning om globalt strategiska krigsskådeplatser som Arktis, Östersjöområdet, Mellanöstern, Sydostasien, Sydamerika, Afrika mm,
   • MILITÄRA krigsskådeplatser som Irak, Jemen, Syrien, Afghanistan, Ukraina, etc,
   • som motor för den därmed extremt lukrativa KRIGSINDUSTRIN (jämför opium för talibaner, maffia och övrig organiserad brottslighet),
   • EKONOMISK krigsföring med sanktionspolitik mm, mellan företrädare för $, €, £, Rubel, etc,
   • utan ett minst lika smutsigt krig om MEDIA-dominans.

   Till och med den svenska statstelevisionen SVT och SR har tappat sin objektivitet i nyhetsförmedlingen, trots att vi slår oss för bröstet om att vara yttrandefrihetens förlovade land.

   Med utgångspunkt från kartan i länken du tipsade om;
   https://www.globalresearch.ca/images/middleastmap.jpg,
   kan Sveriges utsatthet för rent USA-kuppande jämföras med de för den självutnämnde världsdominanten USA strategiskt intressanta områdena:
   • Ukraina – där USA-lett kupande i dunkel allians med högerextrema krafter med nazi-och fascistanstrykning försatt det ukrainska folket med sådan konflikteskalering de får betala priset för men USA:s politiska hökar och krigsindustri tjänar makt och pengar på.
   • Irak – som invaderades med skenmotiveringen massförstörelsevapen. Ifall det är godtagbart kriterium har USA, till skillnad mot Irak (och Syrien och Afghanistan m.fl) förklarat sig skyldig. Endast FN:s rättfärdigande av de 5 ”kärnvapenstaterna” motiverar övriga världen från att invadera USA.
   • Israel – är inte en mellanösternstat med denna kärnvapenstatus. Varför tillåter världssamfundet den ”olegitimerade” (vilket alla borde vara) kärnvapennationen Israel att likt Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (alla storkunder hos USA:s krigsindustri) agera pitbull i regionen!?
   • Afghanistan – har tillsammans med Pakistan synnerligen strategiskt läge för USA-strategerna.

   Innan vi återgår till strategisk analogi med Östersjölandet Sverige och den plötsliga NATO-kupp vi står inför, kan vi påminna oss om det försök till liknande kuppande Turkiet utsattes för 2016-07-15 och som sånär lyckats om inte Erdogan satt stopp. Se:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Militärkuppförsöket_i_Turkiet_2016

   Likt Sverige hade den Turkiska militären under lång tid utsatts för USA/NATO-indoktrinering (och utbildning) och ekonomiska påtryckningar som höll på att hota det suveräna turkiska statsskicket. Jag anser att den svenska neutrala suveräniteten allvarligt hotas av USA med ett modus operandi* vi vid det här laget blivit alltför bekant med. Kommer vår statsminister att mördas eller drivas till självmord om hon inte låter svensk politik dikteras från Washington? Chiles Salvador Alliende* var varken först eller sist, och den folkrättsvidrige fascisten Franco var inte den ende diktator USA kohandlade om militärbaser med.

   * Glöm inte ’nine-eleven’ 1973:
   https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/1973-chile-coup-the-first-9-11-attack-allegedly-backed-by-the-usa.html

   Ett fredsälskande Sverige som kryper under USA:s påtvingade kärnvapenparaply genom NATO-medlemskap vore ett hyckleri värre än att påstå sig värna rättssamhället genom medlemskap i Hells Angels eller Bandidos.

   Vi borde, likt Turkiet, slänga ut såväl ”månglarna ur templet” (vapenindustrin) som de USA-utbildade generaler i form av ”rävar att vakta hönsen” vi nedlåtit oss ta plats på ledande poster inom det svenska försvaret. När snart alla politiker låtit sig korrumperas samtidigt som yttrandefriheten i praktiken inte visat sig värt pappret det skrivits på, står faktiskt själva demokratin och hela det jämlika välfärdssamhället på spel.

   Den gemensamma nämnaren i det ständigt återkommande kriminaldramat ’Vem dödade demokratin’ har för många länder visat sig handla om uppvaknande i en säng med ’befriaren’ USA som våldtäktsman. Kan ingen mogen och erfaren Lysistrate tala sina medsystrar Anderson, Linde och Martin till rätta, och varna dem från att gå i säng med USA/NATO. Barnet från en sådan förening präglas av död och (kärnvapen)förintelse. Mänsklighetens barn och kommande generationer kräver ”föräldrar” som tar gemensamt ansvar för vårt ekologiskt ömtåliga hem, Tellus.

   Det tål att upprepas:
   SVERIGE BEHÖVER INTE NATO FÖR FRED,
   DET ÄR NATO SOM BEHÖVER SVERIGE FÖR KRIG!

 4. Något om Amerikas ”långa krig” mot mänskligheten.
  Världen står vid vägskälet för den allvarligaste krisen i modern historia. USA har gett sig ut på ett militärt äventyr, ”ett långt krig”, som hotar mänsklighetens framtid. Detta ”krig utan gränser” genomförs vid korsningen av den allvarligaste ekonomiska krisen i världshistorien, som har bidragit till utarmningen av stora delar av världens befolkning.
  Pentagons globala militära design är en av världserövringar. Den militära utplaceringen av US-NATO-styrkor sker i flera regioner i världen samtidigt.
  Begreppet ”det långa kriget” har präglat USA:s militärdoktrin sedan andra världskrigets slut. Världsomspännande militarisering är en del av en global ekonomisk agenda.
  Militarisering på global nivå är instrumenterad genom den amerikanska militärens Unified Command-struktur: hela planeten är uppdelad i geografiska Combatant Commands under kontroll av Pentagon. US Strategic Command (USSTRATCOM) högkvarter i Omaha, Nebraska spelar en central roll i samordningen av militära operationer.

  • Den började redan på 1800-talet när landtjuvarna i Washington även skulle invadera Kanada men stoppades den gången av övermäktiga motståndare något som Spanien och Mexiko inte kunde utan fick se sig besegrade av maffian i Washington! De mesiga fransmännen gav upp Louisiana utan strid…

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here