Stora förändringar i Kina på gång

34
3108

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Kina är mycket i ropet i media. Främst med kritik mot påstådda, men inte bevisade övergrepp i Xinjiang. Rapport från besök i Xinjiang
Denna artikel av Karl Wang ger intressant information.


Denna intressanta artikel publicerades av signaturen KWANG. ”Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0. Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.” Jag återger den utan kommentarer, men med egna svärtningar av viss meningar i texten.


Stora förändringar i Kina på gång

Kina har växt snabbt, och när något växer snabbt blir det ganska vildväxt. Kina som stat är inget undantag. Därför arbetar nu regeringen i Peking på en massiv omorganisation. Dokumentet om detta kom för ett par dagar sedan, det är mycket omfattande, skrivet på kinesiska, och det har tagit ett par dagar att smälta det.

Informationen har som vanligt i Kina kommit direkt från myndigheterna till innevånarnas mobiler, inte via ett media-filter, och därför missar svenska media och myndigheter helt vad som pågår. En anledning är förstås språket, men det gäller även den mycket grova okunnigheten i Sverige om Kina som land, dels att man i Sverige nästan enbart lyssnar på extrema aktivister och amerikansk propaganda, och skriver nyheter baserat på det.

Förändringarna har flera målsättningar.
Dels vill man kraftigt minska byråkratin och öka effektiviteten på alla nivåer. Man räknar med att omkring 40% av landets byråkrati kommer att försvinna, speciellt bland de äldre byråkrater som suttit kvar som stolvärmare genom sina kontaktnät med gamla politiska och andra förbindelser, och är improduktiva.

En åtgärd är att införa en tvingade pensionsålder på 55 år. Det har redan inneburit att lednings och andra positioner som innehafts av äldre på 60 till 70 år nu övertas av personer ur de yngre generationerna ofta i 30-årsåldern.

En fundamental grund för åtgärderna är att ta hänsyn till Kinas otaliga folk och nationer vilka är långt över 1,000. Det betyder väsentlig ökande självstyre baserat på etnicitet, nationalitet, kultur, eller religion, samt med hänsyn till ekonomi. Detta har varit ett problem, att den valda ledningen av en dominerade majoritet inte har ansetts förstå behoven av en minoritet i det område dom administrerar.

Stora städer kommer att administrativt delas upp i mindre administrativa enheter. Distrikt som haft en stor invandring kommer att lyftas till att bli städer, och städer kommer att organiseras i kluster. Antalet städer kommer att öka från omkring 600 till mellan 800 till 1,000 och på alla nivåer. Omkring 100 större städer kommer att utgöra den viktigaste befolkningsbärande delen i urbaniseringen.

Vissa stora städer med stor befolkning kommer att bli distrikt, och kluster av mindre städer omvandlas till större städer. Man reducerar samtidigt antalet lokala myndigheter till ett 30-tal. (Sverige har 448 myndigheter enligt Wikipedia)

Kina kommer att organiseras i fem ekonomiska regioner, öst, väst, syd, norr och centrala Kina.

Det hela avses att bli små men effektiv administrationer för en relativt stor befolkning, vilket kommer att innebära att minska de offentliga utgifterna, minska behovet av skatteintäkter och minska behovet av statliga ingripanden på marknaden.

18 kommuner (Municipalities) kommer att drivas direkt under centralregeringen, det blir 5 autonoma regioner, 3 särskilda administrativa regioner och 1 central administrativ region.

De större städerna i Kina, nämligen Guangzhou, Chengdu, Wuhan, Zhengzhou, och Xi’an, och de som särskilt anges i planen, nämligen Shenzhen, Xiamen, Ningbo, Qingdao, och Dalian, kommer alla att uppgraderats till kommunen direkt under centralregeringen.

Urumqi och Kunming har uppgraderats till kommuner direkt under centralregeringen på grund av deras särskilda geografiska plats och betydelse för BRI projektet, Nya Sidenvägen. Suzhou har uppgraderats till kommunen direkt under centralregeringen som en stark ekonomisk och historisk stad med stark kulturell betydelse.

Dokumentet innehåller en mycket lång och detaljreglerad lista över de olika lokala planerade förändringarna.

Hongkong, Macao och Taiwan förblir i planen särskilda administrativa regioner med självstyre, men inte någon självständighet. De autonoma regionerna, som till exempel Xinjiang, förblir autonoma med självstyre, men den interna organisationen försändas något.

I den autonoma regionen Tibet förbli Lhasa huvudstaden i Tibet, och får samma jurisdiktion över Tibet som tidigare.

Chongqing, vilket har varit något av ett pilotprojekt, kommer att förbli oförändrad.

Förändringarna planeras att genomföras i tre steg under de kommande tre åren.

Urbanisering förväntas fortsätta och det betyder även att förändringarna kommer att fortsätta. Kina planerar att maximera ett län till 60,000 personer. Om befolkningen växer över 1 miljon kan länet uppgraderas till stad, eller delas upp i flera län, medan samtidigt faktorer som etnicitet, kultur och religion samt ekonomi tas i beaktande som fundamentala krav.

Med detta planerar man att effektivisera landets administration, dess effektivitet i den offentliga förvaltningen, öka godartad konkurrens såväl som samarbete och samtidigt minska behovet av skatteintäkter och öka vitaliteten ekonomiskt och socialt i samhället, samt minska centralregeringens behov av inblandning i lokala affärer och istället låta marknadskrafter alltmer styra. Små regeringar, små byråkratier i relation till befolkningen. Bättre effektivitet och rättvisa.

Kina kallar det ”Socialism med kinesiska förtecken”.

Sverige behöver förstå vad som pågår och anpassa sina relationer och sin handel därefter.

Spännande utveckling, undrar vad som kommer att hända i Sverige med dess otroligt uppsvällda och ökande byråkratiska apparat och alltmer centraliserade beslutsmekanism som alltmer baseras på ideologier som feminism, allas lika värde eller påbjuden värdegrund. Pragmatiken tycks alltmer få ge vika.

 

Föregående artikelVad säger förre ”Chockekonomen” Jeffrey Sachs om Syrien?
Nästa artikelFörsvara pressfriheten! Bryt tystnaden om Irak!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

34 KOMMENTARER

 1. Haha! Att du fortsätter upplåta din blogg till kinesisk propagandaspridning övergår mitt förstånd. Du är ändå akademiker och borde veta bättre.

  Om du nu svarar på detta inlägg, måste du lova att inte dra in USA i ditt svar. Gör du det förlorar du.

  • Uppgifterna om planer på en stor ändring i Kina är rimligen intressanta för många. Har bett om fler uppgifter.

   • Jag har skickat originaldokumentet. Dessutom-

    Källan är Kinas regering, alltså motsvarande vad vi kallar regeringskansliet i Sverige.

    I Kina informeras numera innevånarna direkt till mobilerna. Inga journalist-filter med vinklingar och desinformation, och inga mellanhänder. Jag skall skriva om detta. Sverige har ett centraliserat mediesystem som kan, och uppenbart har, tagits över av främmande makt, USA, och nu drivs som en amerikansk propagandakanal med MSB som ”propagandaministerium”. Kinas mediesystem är numera alltmer decentraliserat och bottenstyrt, det går inte att ta kontroll över utifrån för propaganda, om inte USA hittar ett sätt att ta kontrollen över omkring 1.7 miljarder kinesiska mobiltelefoner – samtidigt.

    Lite andra kommentarer. En sökning gav 4,420,000 träffar på ämnet på Baidu sökmotorn (på kinesiska). Inte ett enda ord i Svenska media. Kina har helt enkelt hunnit betydligt längre i samhällsutvecklingen än Sverige, speciellt när det gäller teknologin. Original dokumentet bifogat (till min mejl), men jag har inte tid att hålla på och översätta det.

    中国省级行政区划改革探索,赶快看看你属于哪个省市的的人
    中国将重新划分省市行政区 改革将于两年内完成 看看你属于哪个新省?
    中国民政部区划地名司司长戴均良透露,中国的行政区划改革将在今年年内正式启动,改革方案将于今后两年内完成。行政区划改革:中国增至50个省级政区 60分省方案:全国共

    Dai Junliang, director of the Division of Geographical Names of the Ministry of Civil Affairs of China, revealed that China’s administrative division reform will be officially launched within this year, and the reform plan will be completed within the next two years. Administrative division reform: China has increased to 50 provincial-level administrative regions and 60-point provincial plan: a total of …

    …在香港接受媒体采访时透露,中国的行政区划改革将在今年年内正…

    In an interview with the media in Hong Kong, it was revealed that the reform of China’s administrative divisions will be corrected within this year …

    中国行政区划改革的新探索_百度文库
    4页 发布时间: 2019年03月25日
    中国行政区划改革的新探索丁 胜( 安徽建筑工业学院 管理工程系 , 安徽 合肥 230063)摘要: 该文分析了我国行政区划的现状 , 以现有的行政区划理论研究为基础 ,

    New exploration of the reform of administrative divisions in China_ 百度 文库
    4 pages Published: March 25, 2019 A new exploration of the reform of administrative divisions in China Ding Sheng (Department of Management Engineering, Anhui University of Architecture, Hefei 230063, Anhui)

    中国省市将重新划分,看看以后你是哪儿的人~~ – 区…_人大经济论坛
    2009年7月3日 – 中国省市将重新划分,看看以后你是哪儿的人~~,中国民政部区划地名司司长戴均良在香港接受媒体采访时透露,中国的行政区划改革将在今年年内正式启动,改革…
    bbs.pinggu.org/.

    Chinese provinces and cities will be re-divided to see where you are in the future ~~-District …_ 人大 经济 论坛 July 3, 2009-China ’s provinces and cities will be re-divided to see where you are from now on ~~ Officially launched during the year, reform …
    bbs.pinggu.org/.

    • Tack Karl. Jag har fått en mer utförlig dokumentation av dig via mail, främst på kinesiska.

  • Var finns propandan? En redogörelse för administrativa förändringar, med rätt normala motiveringar för att de genomförs – inget konstigt med det, så är det i alla organisationer. ”Mer effektivitet.”

   Det fanns en del saker jag undrar över som inte framgår i texten. Några exempel: Vad jag minns har Kina dryga femtiotalet erkända nationella minoriteter. Här talas om ”Kinas otaliga folk och nationer vilka är långt över 1,000”. Finns det en lista över dessa 1000?

   Pensionering vid 55, kraftig föryngring, det måste betyda att inga kadrer med rötter i Maos tid kommer att finnas kvar. Vad betyder det? Gäller detta bara tjänstemän i offentlig förvaltning? Kan partiledarna fortfarande bli hur gamla som helst?

   • Propagandist eller inte, det står fritt till var och en att fundera över. Vad jag läst av denne Karl W så kan jag inte se att han har en egen uppfattning om något utan följer strikt den officiella kinesiska linjen. Inte heller finns någon form av kritisk granskning av kinesiska myndigheters gärningar. Märkligt för nog begås det misstag även i Kina? Iofs kan det vara hans egen uppfattning men han svänger med den officiella linjen.
    Exempelvis hävdade han för ett tag sedan att alla maktpositioner i Kina tillsattes pga deras kompetens och inte (som i Sverige?) med hjälp av politiska meriter och vänskapskorruption.
    I detta inlägg är plötsligt ALLA som är äldre än 55 år stolvärmare! Citat:” äldre byråkrater som suttit kvar som stolvärmare genom sina kontaktnät med gamla politiska och andra förbindelser, och är improduktiva.”
    Nu skall dessa pensioneras inte med hjälp av bristande meriter utan ålder! Det kallar man diskriminering. Hur många är det som tvångspensioneras? Det framgår inte inlägget.
    Vidare ” Kina planerar att maximera ett län till 60,000 personer. Om befolkningen växer över 1 miljon kan länet uppgraderas till stad” Här verkar något misstag ha begåtts i översättningen eller är det någon med bristande kunskap i svenska som har översatt?

    • Han uppger själv att han fömedlar sin egen uppfattning.

     I Sverige förmedlar massor av journalister väsentligen USA:s eller den svenska regeringens uppfattning i centrala utrikes- och försvarspolitiska frågor.

     • De pågår en dramatisk förändring i Kina när det gäller media, jag skall skriva om det separat. Journalisterna tillåts inte vara mellanhand och ha möjlighet att förvränga, styra åsikter eller påverka. Information går direkt från källan till individens mobil, inte via media som i Sverige. Sådant här kommer inte plötsligt som en blixt ur klar himmel. Detta utvecklas steg för steg långsamt, med lokal styrning, ända ner på individnivå. Vad dom gör med parkering eller rabatter i Peking, eller ens tvärs över gatan, är jag totalt ointresserad av, vad som händer i mitt kvarter eller grindstad, där vill jag vara med, och det får jag om jag väljer att vara med. Kinas nya mediasystem som håller på att växa fram är styrt underifrån, inte som det svenska från regeringen eller USA. Det är det USA hatar, dom får inte vara med och styra åsikterna.

    • Att Karl W är ett kinesiskt internettroll eller möjligen en kinasvensk som jobbar ihop med den kinesiska staten är ganska uppenbart. Varför? Han är helt enkelt för bra. Det kommer snabba svar med länkar (som verkar OK) men som spänner över alltför stora områden. Han är expert på fladdermus-RNA ena stunden och expert på ett antal andra områden i nästa stund. Hans personliga historia hänger inte alltid ihop heller. Som när han hävdade att han jobbat med kodknäckning på 1950-talet, vilket innebär att han borde vara ca 90-100 år nu. När jag påpekade detta fick jag inget egentligt svar utan Karl W försökte bara skämta bort det hela. När jag vid något tillfälle lagt in en hänvisning till Kina-kännaren Jojje Olssons blogg kom det mycket snabbt ett långt svaveldoftande svar om hur eländig Jojje Olsson var plus info om en pågående rättsaffär där Jojje Olsson tydligen var inblandat. Det var förmodligen helt korrekt men hur hittar en internetsurfande svensk i Kina uppgifter om ett pågående svenskt rättsärende? Jojje Olsson och Kurdo Baksi står ju högt upp på den kinesiska ambassadens hatlista så att den samlar på allt som kan vara användbart är ju naturligt, men hur hittar en svensk i Kina detta omedelbart?
     Dessutom är det som H2 påpekar alltid samma narrativ om att den svenska demokratin är en föraktlig diktatur och hur strålande det kinesiska samhället fungerar. Aldrig någon form av kritik eller eftertänksamhet. Så det är väl bara att gratulera det kinesiska kommunistpartiet till att ha en ostörd direktkanal in i den svenska debatten.

     • Jag jobbar inte ihop med någon, vad jag skriver är producerat i ”sovrummet” men jag kan detta ganska bra efter över 50 års erfarenhet och med relevant grundutbildning, och jag vet var jag skall gå för att hitta information, relevant sådan. Jag har aldrig sagt att jag ”jobbat” med någon kodknäckning på 50-talet utan att min första erfarenhet var världens första elektroniska dator, ”The Manchester Baby”. Precis som idag började vi som var intresserade med detta långt innan tonåren och ”fifflade” med tekniken – och lärde oss. Olsson är ingen Kina-kännare, bara en skojare som ger sig ut för att vara något han inte är, och det går hem därför att de flesta vet så lite om Kina. Baksi skulle jag kalla en radikaliserad ryktesspridare. När det gäller svenska rättsärenden är dom ju helt offentliga, och sökbara. Om den svenska ”demokratin”, tänk efter, hur mycket inflytande har ni på besluten i Sverige. Noll och ingenting. I Kina framför vi inte någon ”kritik” till utlänningar, vi går direkt till beslutsfattaren i Kina och ber att få det fixat, och då blir det så. Det kinesiska samhället är intressant, det svenska blir alltmer toppstyr, det kinesiska alltmer gräsrotsstyrt. Jag skall skriuva om detta så snart jag hinner.

    • Jag avser inte att förmedla någon ”uppfattning” alls, utan beskriva fakta och verklighet. ”Kritisk granskning” gör vi själva lokalt – tack, det finns ingen anledning att blanda in några utlänningar i. Sedan finns det ingen ”officiella kinesiska linje” utan vi styr, och kan styra, det samhälle vi själva lever i som vi själva vill. Vi behöver inge hjälp av någon supremasist besserwisser på andra sida jorden. I Kina fungerar det inte så att om det är något man inte gillar så går man till en journalist och och bölar och gnäller, man går direkt till beslutsfattaren och och ber om ändring. Vill inte beslutsfattaren lyssna och rätta sig, då byter man ut personen. Visst begås det misstag i Kina, men olikt Sverige går det att rätta. Något ljushuvud beslutade att förbjuda privatbilar under coronakrisen, det beslutet varade i 20 minuter. Hur mycket kan ni påverka i Sverige, på alla ”demokratiskt fattade beslut”? Det gäller en föryngring av beslutsfattarna, men värdefull erfarenhet kommer att finnas kvar som rådgivare. Sant, i Sverige kallas det diskriminering, en utmärk klyscha för att odugliga ”gräddslickare” ska få sitta kvar, hålla stolen varm och behålla lyxbilen – och belasta skattebetalarna. De äldre som kommer att lämna jobben hamnar inte på gatan och socialen som i Sverige, dom behåller lönen, men inte rätten att fatta besluten. När det gäller länet så stämmer det. Om befolkningen i ett kinesiskt län överstiger 1 miljon delas det upp, eller eleveras till stad, som styrs av olika lagar och organisation.

   • Detta med ”55 minoriteter” är bara ett byråkratiskt system. En av dessa minoriteter är till exempel ”Tibetaner”, men Tibet har över 30 olika folk, med olika språk, kultur, klädsel och historia. Dom är mer olika än fransmän, italienare eller danskar. Dom kan inte förstå varandra. Språken är olika. Baima folket, som betyder ”vita hästen”, räknas dit, men dom har ingenting med Tibet att göra, dom bor inte ens i Tibet, och är omkring 10,000 personer. (Kolla Wikipedia) Det finns över 1,500 språk i Kina, bara de indo-sino språken är över 400. En del språk talas bara av mindre än tusen personer. Det finns över 30 olika skrivsystem i dagligt bruk, det finns ett gemensamt system av skrivtecken, men det tillämpas olika på olika platser. Det går att även att skriva svenska med kinesiska skrivtecken – tro det. Någon lista finns inte, det råder en hel del debatt över vem som är vem, lite som – är Samerna etniska svenskar eller inte. Mycket olika uppfattningar om sådant även i Kina. Föryngringen betyder att beslutsfattarna blir yngre. Däremot kommer de äldre och erfarna att finnas kvar i bakgrunden som rådgivare. Mao-tiden och kommunismen började avskaffas 1978 av Deng, och en hel del hängde med till 2000, vilket betyder att de som idag är 35 har minnen från den tiden. Glöm inte att detta var gradvis förändringar, inget som hände likt man släcker en lampa.

    • Tack för infon. Det är inte ett land man bör jämföra Kina med, utan en kontinent, vad det gäller mångfald i språk och kulturer.

     Och nej, samerna är inte etniska svenskar, de är svenska medborgare när de bor i Sverige och har en del särlagstiftning just på grund av detta, och de har flera olika språk med inbördes klen förståelse. Jag gissar att enligt en kinesisk modell skulle nord- och sydsamer klassas som olika, liksom fåtaliga talare av pite- och lulesamiska. Om nu inte de senare räknas som för få.

  • Detta är offentliga handlingar, inga hemligheter. Hur kommer ”propaganda” alls in i bilden? Möjligen att Karl N är en USA betald propagandist. Vi har vetat länge att något sådant var på gång, nu vet vi mer av detaljerna. Vad Kina gör är att öka samhällets effektivitet, det skall bli lättare att arbeta och göra affärer med större frihet, reducerade kostnader och därmed behovet av skatter. 40% av ”fettet”, stolvärmande byråkrater och byxpolerare, totalt dumpas, och dessutom ges innevånarna ökad inflytande över besluten. Man siktar tydligen på att ha 30 myndigheter, Sverige har närmare 500, och i Sverige är numera över halva befolkningen betalda av staten, direkt eller indirekt. 5G och teknologin spelar en central roll i Kina. En annan intressant reform, som drivs från gräsrotsnivå i Kina är media systemet. Traditionella media dör ut, och ersätts med interaktiva, där alltså läsarna deltar aktivt. Sverige går ju andra vägen med en allt hårdare statskontroll av informationen. Ett exempel http://en.people.cn/n3/2020/0429/c90000-9685409.html Jag är själv med i sådant här, en ny morgon e-tidning som heter ”Frukostklubbebn”. Jag återkommer om det.

 2. Kinas studerande såväl kvinnor som män lär ha ingenjörstänkande som baskunskap. Jag har ingen detaljkunskap om det.
  Men det kan inte skada om man vill uppnå effektivitet.
  Jag undrar om inte Sun Yat Sen och Chiang Kai Shek skulle ha gillat Kinas nuvarande utveckling om de hade kunnat uppleva den.

  • Ingenjörsyrket har Kinas högsta status och respekt och är nyckeln till en karriär. I Sverige kämpar man för att få in kvinnor i yrket, i Kina har det alltid varit 50/50. Nästan alla i Kina som finns på ledningsnivå är ingenjörer. Hela landet och kulturerna genomsyras av pragmatiskt ingenjörstänkande. I Sverige brukade det vara så, sedan tog ideologerna och de outbildade tyckarna över.

 3. Jag saknar helt Karls eufori vad gäller så-kallade rationaliseringar medelst avlägsnandet av ”köttberget” i en organisation.
  Det är ett mycket gammalt trick/ en lögn som har använts i Sverige för att införa råkapitalism, och i Frankrike för att förstöra det offentliga sektorn.

  Omorganisationer/omlokaliseringar är idealmedlet för att göra sig av med folk, och det borde Karl veta, som påstår att han har varit företagsledare (jag tror att han talar sanning om detta men jag har aldrig ens övervägt att kontrollera det).

  Ett exempel: det dåvarande (f.d., alltså då halvprivatiserat) franska televerket omplacerade äldre tekniker till tjänster att jämföra med städare (de kunde inte avskedas eftersom de hade ordinarie tjänster). Det var bara ynglingar som dög. Sen blev det fel någonstans i den historiska utrustningen i någon gudsförgäten hålla. Ynglingarna, som hade vuxit upp med datoriserad utrustning, hade aldrig sett exempelvis en urgammal växel och gick bett på uppgiften. Då kallades gubbarna in, som hade under årtionden upprättat dokumentationen över x antal generationer av telefoniskt utrustning. De förnedrade gubbarna vägrade först att kliva in, och sedan visade det sig att någon snille hade ”städat” i arkiven och att den tekniska dokumentationen (och, ofta, reservdelarna) var borta.
  Ett fel som hade kunnat fixas på kort tid till ett ringa belopp ledde till att ny dyr utrustning fick köpas in medan kunderna väntade (länge) …

  {Den kusin som berättade den historien är död. Han fick aldrig betalt för de hundratals övertidstimmar som han inte hade kunnat kompa bort före pensioneringen.}

  På högre nivåer i organisationen trakasserades folk så att de antingen sjukskrevs, sa upp sig eller begick självmord. Saken gick till domstol och är därför bevisad. (Jag är inte uppdaterad så jag vet inte om fängelsedomarna som ledningen dömdes till bestod.)

  Exempel 2: det pågår någonting liknande det som aviseras för Kina i Frankrike (och som började genomföras i Sverige för mycket länge sen).
  Ganska nya regioner som hade nybyggt regionsparlaments byggnader m.m. slogs ihop under stort folkligt motstånd till storregioner utan vare sig historiskt eller geografiskt vett.
  Det stinker av den federala struktur som USA tvang på Tyskland efter kriget, i syfte att kunna kontrollera Europa via först Tyskland, sedan EU.
  Hur effektivt det är har koronakrisen visat.

  Jag vet förstås inte vad som kommer att hända i Kina och än mindre i vilken takt, men jag vet däremot att man behöver varken att koka pasta så att det bubblar i kastrullen eller att hårdsteka lever för att de skall bli färdiga att ätas.
  Det, plus att man lutar sig på totalitär teknologi med högst tveksam folkhälsoprofil (4G, 5G) bådar inte gott.

  Tekniska utopier har vi varit med om förut.
  När jag var ung skulle lastbilarna snart drivas av atomreaktorer. Sen uppstod diverse ”incidenter” med atomteknologin i centrum och denne döptes om till kärnteknik. Det blev inte färre ”incidenter” för det, och inte eller mindre extremt långlivat avfall, som ingen vet vad göra med det ännu.
  Just nu vill ingen investera egna privata pengar i någon kärnreaktor som inte är avsedd för militära ändamål, främst u-båtar och hangarfartyg.

  Exempel 3:
  Sverige höll på att lägga ner sina järnvägar eftersom allt skulle skötas av Saabs och Volvos produkter. Man skrotade spårvägsnätet och skrattade åt rälsanhängarna. Man upprättade tidtabeller som gjorde att man fick ta bilen till jobbet; sen las linjen ner ”i brist på passagerare”.
  Nu finns allt fler cykelställ i två våningar intill järnvägsstationerna i Uppsala och Stockholm och det är långa leveranstider på all järnvägsmateriell i hela Europa, eftersom allt fler åker kollektivt när de får chansen.

  Vissa åkommor hos barn och ungdomar uppträdde eller blev mer frekventa efter övergången till 3G.
  Med tanke på de extremt mycket högre frekvenser som är aktuella för 5G och 6G finns all anledning till att undra vad följderna för folkhälsan bli framöver.
  Kinas teknisk försprång kan därför tänkas att sluta illa. (Tänk flytspackel, asbest, brandskum, antibiotikaresistens …)

  • Jag håller helt med dig. Vad du beskriver är det västerländska systemet, kanske ska jag säga det amerikanska. I Kina fungerar det mycket olika. De äldre ”dumpas” inte, dom behåller lönen livet ut, men inte bonus, fringisar, kontor och förmåner, och kan komma och gå som dom vill, eller ta nya jobb. Dom finns kvar som ”rådgivare”, en titel som ofta ses som mer statustyngd än CEO, men som inte innebär att fatta beslut, utan ”makten” är deras kunskap och erfarenhet. Hur länge har SAAB strulat, enda resultatet, några stenrika advokater. Det finns ett känt parallellfall i Kina vid samma tid, lika stort företag. Dom tillverkade motorcyklar, sedan började folk köpa bilar. Styrelsen/ägarna beslutade att stänga. Samma eftermiddag skickades alla lyxbilar tillbaka, personalen fick ett ”DCM” (Don’t Come Monday), Under de följande veckorna sålde man rubbet, mark, maskiner, ända ner till sopkvastarna. Direktörerna körde motorcykel, och lunchade på kvartersrestaurangen. Sedan köpte man flera små företag, startade om, och tre månader senare var alla tillbaka på jobbet, och man hade att nytt problem. Att hitta mer folk. När det gäller teknologin finns även en stor skillnad. Typiskt Apple, man utvecklar något, och med mördande försäljning trycker ut det på marknaden. Kina är motsatsen. Användarna kommer till företagen, varför kan ni inte göra så här, då passar det oss bättre. Användarna ”suger” teknologin ut på marknaden. Lastbilarna drivs inte med atomreaktorer, utan med el. Medan Sverige har strulat med sina järnvägar och lappade banor från 1800 talet har Kina byggt världen största och modernaste tågnät. Mycket verkstad, lite snack. 5G har varit igång i stadskärnorna i Kina nu i närmare ett år, och omkring 5 miljoner telefoner är ute på marknaden. Exponeringen av radiovågor är bara en mikroskopisk fraktion av de gamla systemen. Inte ett enda klagomål. Huvudsakligen använder 5G samma band som 4G men kan skifta upp ett tekniskt litet steg när höga överföringshastigheter behövs. När det gäller högre frekvenser, glöm inte att du exponera med omkring 1,500 watt av frekvenser miljoner gånger högre än telefonfrekvenserna, och det konstant. Konstigt att du lever om höga frekvenser är så farliga.

 4. När jag tänkte skriva om detta var första tanken, är det värt det. Detta är ju gamla vältuggade nyheter, bara att nu har man bestämt sig. Det började för omkring 15 år sedan, Chongqing i västra Kina blev officiellt etablerat som pilot projekt och Peking injicerade miljarder varje månad i dess utveckling, administration och infrastruktur som, hamn, flygplats, återvinning, frihandelsområde, transport, miljö, experimenten har rullat på och sedan har debatten stormat i åratal hur Kina skall organiseras och fungera i framtiden. Jag fick över 4 miljoner träffar på en enda sökning i ämnet. I Sverige har ni uppenbart inte fått veta någonting utan hela tiden hjärntvättats till att Kina inte har utvecklats de senaste 70 åren, bara är en ”diktatur”, vilket tydligt visar sig i en del kommentarer. Det är faktiskt rätt skrämmande. Utvecklingen i Kina är hissnade, och den drivs underifrån, inte centralt. De äldre håller inte med. Sverige och den ”svenska modellen” är liksom konserverad, ett förbudssamhälle som inta kan utvecklas för systemet tillåter det inte, alla vägar till förändring är stängda. Landet ligger kvar på året 1435, första riksdagen i Arboga, sedan har man bara lappat och lagat ett korthus.

 5. Att Kina förändras snabbt står väl klart men hur är det med t ex djurskyddet? Finns det öht några lagar på det området efter att man sett filmer från djurmarknader eller när kineser på landsbygden stolt visar upp hur de tillagar hund med att slänga levande valpar i kokande vatten! (Kan man inte avliva valparna/hundarna innan man kokar dem som i mer civiliserade samhällen?) Visst lider djuren även hos oss i djurfabrikerna men vi har i alla fall lagar på detta område och faktiskt också folk som ska se till att lagarna efterlevs även om skandalerna ändå duggar ganska tätt även här! Det är nog så att hur man hanterar djur och sin miljö visar hur humanistiskt och utvecklat ett samhälle är och länder som styrs av islam ligger lågt på alla dessa skalor, även människovärdet! Tyvärr verkar Kina på detta område ligga samma nivå som länder som styrs av islam och detta borde väl finnas en opinion i Kina för att komma bort från den bottenplatsen? Det verkar finnas ett samband mellan hur illa djur och natur behandlas och hur brutalt ett samhälle blir i slutändan!

  • Inte ”alla”, bara de som står under USAs kontroll. Vad vi ser är samma slags kampanjer som föregick USAs inmarsch i Irak, då hette det ”massförstörelsevapen”, nu heter det ”koncentrationsläger”. USA vill göra en ”Anschluss” av Xinjiang precis som Hitler gjorde en ”Anschluss” av Österrike. Metoden är densamma. Propaganda. SVT och SR åkte till Xinjiang, och allt vi fick var amerikansk beställningspropaganda. Ta en titt på detta. Andra är välkomna.
   https://www.youtube.com/watch?v=WU3cpoodpIg
   https://www.youtube.com/watch?v=U3YBomwuB10
   https://www.youtube.com/watch?v=67pU0Ybovnc
   https://www.youtube.com/watch?v=MO2jqDQfeko
   Nazisten journalisten Julius Streicher är tillbaka på svenska media och hans hatade tidning Der Stürmer produceras nu i video format. Journalisten Julius Streicher dämdes i Nürnberg 1946 till döden och avrättades. Idag fullföljer svenska journalister hans arbete i Sverige.

   • Karl W, Anschluss uppskattades av majoriteten av Österrikarna men ar du att Xinjiangs innvånare är positiva till USA? Jag tvivlar. Du menar att filmsnuttarna som Ulrika Bergsten har publicerat är fejkade? Att det hon skriver är lögn? Allt det som skrivs negativt om Kina är inte propagand. Kina är långt ifrån ett perfekt land. Vad anser du personligen vara negativt i det enorma landet?

    • Anschluss uppskattades av majoriteten av Österrikarna på grund av Hitlers intensiva propaganda och SA truppers angrepp i Österrike som pågått i fyra år före 1938, och att vissa kategorier som judar eller ryssar inte tilläts att rösta, att även tyskarna röstade i valet, och att valsedlarna var manipulerade. Samma system i Xinjiang, avsikten var att göra innevånarna i Xinjiang positiva till USA. Du såg metoden i arbete i Hong Kong. USAs metoder att annektera både Xinjiang, Hong Kong och Tibet är densamma som Hitlers annektering av Österrike. Identisk. Intensiv propagandan, terrorism genom SA trupper, i Nazityskland kallad ”Sturm Abteilung” eller ”Brunskjortor”, i Xinjiang bestående av omkring 3,000 personer som USA har radikaliserat och terroristutbildat i den USA ockuperade delen av Syrien. Det är dom som Kina har internerat för avradikalisering och rehabilitering, och USA propagandan säger att 2 miljoner uigurer sitter i koncentrationsläger och talar om folkmord och brott mot mänskliga rättigheter. Lögn. Ulrika Bergsten är en mycket erfaren journalist, som är klyftig nog att lyda order uppifrån, för hon vill behålla jobbet. Jag har haft direktkontakt (vänlig) med henne. Filmsnuttarna är fejkade, för kameran och uppmärksamheten riktas åt fel håll, därmed mörkar och fejkar man. Hur kommer det sig att en professionell journalist inte kan hitta någon att intervjua, medan bloggare, amatörer, inte har något problem att träffa folk, imamer, besöka familjer, eller till och med arbeta på bomullsfälten, det USA propagandan kallar ”tvångsarbete”. Se själv. Svenskt jordbruk är primitivt i jämförelse.
     https://www.youtube.com/watch?v=67pU0Ybovnc
     https://www.youtube.com/watch?v=U3YBomwuB10
     https://www.youtube.com/watch?v=u-xyELHA6v4
     Det som skrivs och visas om Kina ÄR propaganda av samma sort som tyskarna utsattes för under nazitiden. Vad ni utsätts för i Sverige är i historiskt perspektiv synnerligen otäckt.
     ”Kina är långt ifrån ett perfekt land”, stämmer, och det är därför alla arbetar som iglar var dag för att göra det bättre, medan svenskarna tycker att dom redan är perfekta och inget behöver förbättras, bara justeras lite så det ser bättre ut.
     ”Vad anser du personligen vara negativt i det enorma landet” Kina har inte lyckats väl med att avslöja och kontra den intensiva amerikanska krigs propagandan. Det behöver förbättras väsentligt.

 6. Nja, de klipp jag sett var ju privata klipp från landsbygden i Kina och som inte har med fulmedias propaganda att göra! Och visst finns det bönder som slänger in djuren de ska sälja inne i stan i små burar och nät och frågan är i så fall om myndigheterna satt stopp för detta numera då klippen jag sett är några år gamla? Men i Indonesien verkar man inte ha någon som helst koll från myndigheternas sida och vi får väl hoppas att Indonesien snarast inför kontroll på vad som sker på djurmarknaderna!

   • Men inte alls på samma sätt som djuren som ska säljas till mat på marknaderna! Det finns nog en hel del att göra både i Kina och framförallt Indonesien som styrs av islam och då förstår man att djurskydd ligger lågt på agendan! I Sverige är det också illa trots att man slår sig på bröstet för sina djurskyddslagar men vad hjälper lagar när ingen ser till att de efterlevs?…Senast för ett par dagar sedan hittades 14 svältdöda kor i en lada i Småland! ”Straffet” blir väl lite böter som vanligt i vanlig mesig svensk stil!

    • Jo, det är precis vad dom gör för jag har både tagit bussen tillsammans med dom och sett dom på marknaden. Indonesien vet jag inte så mycket om, men jag ser ingen koppling till just islam. I Kina finns det alltid ”en hel del att göra” och det är just hemligheten bakom Kinas otroliga framsteg. Det finns ingenting som inte kan göras bättre, och det går fort, väldigt fort. En gång i Tibet vandrade jag längs en väg med min stora kamera (Canon 5D med extra batterisats) , och en bonde kom ut från sin gård och haffade mig och ville absolut att jag skulle komma in och fotografera hans oxe. Ett synnerligen rent, välskött och välfött djur vars box var täckt av ren torr halm. Jag är säker på att oxen sov och levde bättre än bonden.

 7. Återigen en massa ”förståsigpåare” som kommenterar om Kina! Att beskriva Jojje Olsson som en ”kinakännare” är skrattretande. JO är ingen kinakännare, han är ett obildat kräk som sprider antikina propaganda, troligen sponsrad av någon antikina organisation, lyckligtvis utslängd från Kina nu. Vad gäller djurskydd, så visst förekommer övergrepp, Kina har en befolkning på 1,4 miljarder så man kan hitta vad som helst där, men som vanligt om man hittar nåt exempel på vanvård av djur i kina så sprids det överallt i vår korrumperade press. Hittar man nåt positivt om kina och skriver om det så blir man automatiskt anklagad för att arbeta för kinesiska regeringen, en wumao. Man blir så trött ! Nu då jag är nybliven pensionär kommer jag att vara i Kina så mycket det är möjligt ,längtar efter friheten, vänligheten och säkerheten där!

  • Dessa förmenta ”kinaexperter” är i verkligheten bara gravt okunniga bedragare och politiska extrema agitatorer som har nästlat sig in i systemet som journalister, forskare, och liknande på universitet, FOI, UI, MSM och Public Service osv, och dom är ett stort och mycket farligt problem. SVT och SR åkte till Xinjiang, men bara drev omkring planlöst och letade efter journalistisk smuts, försökte besöka skyddsobjekt, och när dom inte hittade något fantiserade dom ihop något om övervakning och kontroll. Gå till Youtube, sök på Daniel Dumbrill och Raz Galor om ni verkligen är intresserad av vad världen utanför den svenska och amerikanska propagandan är likt. Information svenskarna får serverad idag liknar jag vid vad tyskarna fick förra seklet. Dessa falska experter jämför jag med journalisten Julius Streicher och hans tidning Det Stürmer som verkade i Tredje Riket, vilken till formen och innehållet SVT producerar idag som video. Ganska otäckt egentligen med tanke på historien.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here