Kriga i Afghanistan och Irak, men inga brigader i Sverige

27
1597
Svenska försvaret kraftsamlade i Afghanistan 2002-2014. Bild från Flickr.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel.
Notera att Sverige vill vara kvar i Irak och utföra arbete i USA:s intresse, med militärer på en bas som handhas av USA, vars krig dödat över 2 miljoner människor i Irak och drivit fler på flykt. Irak – ett krig byggd på lögner, med 2,4 miljoner döda.

Notera idag också att utrikesminister Ann Linde inte vill ta avstånd från USA:s mord på Soleimani.

Denna artikel är främst utdrag ur en artikel av Lars-Gunnar Liljestrand i Alliansfriheten.se. Alliansfriheten.se: Kriga i Afghanistan och Irak men inga brigader i Sverige. Läs gärna hela den artikeln!

Inledningsvis kan nämnas att kostnaderna för de svenska krigsinsatserna i Afghanistan är svårbedömda. FOI skriver i rapporten 2016 ”Det är på riktigt nu!” att ” Den sammanlagda direkta kostnaden för insatsen bedöms vara minst 12 miljarder kronor för perioden från 2002 till 2014. Därutöver finns det även andra kostnader, till exempel i form av slitage och omprioriteringar. Dessutom har utvecklingen av insatsorganisationen fördröjts.” FOI

 


 

Kriga i Afghanistan och Irak men inga brigader i Sverige – Utdrag ur artikel i Alliansfriheten.se

”Sverige är på väg att nå målet med två fullt tränade och utrustade armébrigader – men inte till år 2020 som var bestämt”, säger försvarsminister Peter Hultqvist till Sveriges Radio. Arméchefen Karl Engelbrektson var tydligare, då han frankt förklarade att tidplanen inte håller och att pengarna inte räcker.
Försvarsministern ursäktar sig med att Sverige tidigare var inriktat på militära operationer utomlands: ”Vi har vänt om till nationellt försvar och då är brigader en viktig del.”

År 2004 förklarade dåvarande ÖB Håkan Syrén: ” Försvaret av Sverige börjar i Afghanistan.” Det var den rådande uppfattningen bland ansvariga politiker (inklusive Hultqvist) och militärer. Först 2014 togs ett försvarsbeslut, där det slogs fast att Försvarsmaktens viktigaste uppgift var det svenska nationella försvaret.

I rapporten Det är på riktigt nu! konstaterar Försvarets Forskningsinstitut (FOI) att insatsen i Afghanistan var under 12 år det svenska försvarets helt dominerande verksamhet. Under den här perioden drogs Försvarsmaktens anslag ned och värnplikten avskaffades, främst för att möjliggöra kommendering av försvarets personal till den internationella insatsen. Utbildning, träning, materialanskaffning och personalförsörjning inriktades i hög grad på behoven för styrkan i Afghanistan.

Sammantaget gör detta att en motsättning uppstod mellan insatsförsvar och nationellt försvar.

Kritiken mot satsningen på den internationella insatsen är skarp.

* Försvarsministern talar om att det nationella försvaret skall prioriteras och att deltagandet i internationella insatser stått i vägen för det tidigare.

I andra sammanhang säger regeringen det rakt motsatta. I motiveringarna för den fortsatta militära närvaron i både Afghanistan och Irak anges som ett av tre mål att det stärker det nationella försvaret. För insatsen i Afghanistan: ”Ytterligare en målsättning med Sveriges deltagande i RSM är att bidra till att bygga förmågan hos våra nationella krigsförband och staber.” och för insatsen i Irak: ”Ytterligare en målsättning med Sveriges deltagande i den globala koalitionens militära utbildningsinsats är att det ska bidra till att bygga förmågan hos våra nationella krigsförband och staber.”

Det är inte trovärdigt att skylla bristerna inom förvaret på tidigare deltagande i internationella operationer, då regeringen fortsätter att motivera sådant deltagande med att det är bra för svenska försvaret.

Nästan alla partier förespråkar mer pengar till försvaret, men det visar sig nu att de dyra flyg-, ubåts- och missilvapnen tar större delen av budgeten. Markförsvaret som skall skydda territoriet sätts på undantag.

För ett verkligt territorialförsvar krävs allmän värnplikt och satsning på armén. (Slut på utdraget ur artikeln).

Relaterat
Afghanistan: Efter 18 års USA-krig och ockupation lider 85 % av befolkningen..
Washington Post: USA ljuger med Afghanistan-statistik.

Föregående artikelHyckleri och/eller ”schizofrent”?
Nästa artikelStoppa Trumps Irankrig!

27 KOMMENTARER

 1. Sverige kan inte heller internera utvisningsdömda mördare, eller upphäva dömda utländska brottslingars svenska medborgarskap ens när det skaffats genom bedrägeri, korruption eller utpressning. Däremot kan Sverige utvisa laglydiga pizzabagare som tagit ut för lite semester, trots att de har fru, barn och bostad.

  • Svenska regeringar har undertecknat och följer internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Vad skulle det vara för konstigt med det menar du?

   Därav följer Sverige inte kan utvisa människor till platser där de riskerar sina liv. Är det fel tycker du?

   Om det nu är så, trist för pizzabagaren men svenska staten riskerar inte hans liv.

   Hela saken handlar om människors rättigheter betraktat ur ett internationellt perspektiv.

   • Det var det värsta smörja jag läst nån gång. Är den svenska regeringen först och främst till för att främja internationella konventioner som skadar Sverige och dess befolkning? Eller skall vi som alla andra länder ”skriva på” och sedan gå den väg som är nödvändig för säkerhet och sundhet för det svenska folket?

    • Smörja??
     Har du inte förstått att cirka 80% av svenska folket har röstat för den här sortens politik varav de flesta kvinnor enligt mina bedömningar. Då återstår 20% av väljarkåren som önskar en mer nationell inriktad politik men den bekämpas från partiet Kristdemokraterna från höger till Vänsterpartiet från vänster som alla menar att en sådan politik inte är demokratisk. Majoriteten vinner och den åsikt du företräder saknar helt värde. 20% är en minoritet. Förmodligen den enda minoriteten som inte ska ha något inflytande i vårt politiska system. För övrigt vurmar regeringen för de flesta andra minoriteter som de menar är en viktig del av demokratin.

 2. Effektivt och modernt luftvärn, samt drönare som är utspridda i landet, samt bra halvautomatiska prickskyttegevär, samt egen statlig vapenutveckling, i händerna på nationellt lojala medborgare är förmodligen viktigare än mycket annat kriskrams, tror jag.

  Förmodligen kommer strid i bebyggelse och taktik mot självmordsbombare vara extremt viktigt i framtiden om vi inte vill vara vasaller till USA.

  • Det ska betydligt andra åtgärder till för att inte bli vasaller till USA än att delta i och städa upp efter deras krig!

   • Att INTE delta i deras krig vore ett bra första steg mot att sluta vara vasaller till USA, vilket vi uppenbarligen är idag.

    Att satsa en massa pengar på försvaret här hemma tror jag är tämligen meningslöst. Som det har sett ut hittills så har det bara ytterligare förstärkt banden till den amerikanska vapenindustrin.

   • Heraldikern, du menar väl att städa upp efter VÅRT krig i Afghanistan inte DERAS krig! Vi har ju faktiskt deltagit i kriget och förstörelsen! Vi har därför en skyldighet att reparera skadan, speciellt som vi deltog i ett krig som innebar ett brott mot folkrätten eftersom det inte fanns ett FN-beslut bakom! Sverige har alltså bedrivit internationell terror mot det afghanska folket!

    • ”Vi har ju faktiskt deltagit i kriget och förstörelsen!”

     Det har jag inget minne av. Du får gärna bekräfta vad det är för förstörelse Sverige bidragit till i Afghanistan. Jag tror för min del att Sveriges så kallade ”deltagande i kriget i Afghanistan” var en av de svenska politikerna beräknande motivation och ursäkt inför folket till Sveriges senare planerad roll som ett av Europas största flyktingmottagarländer med målet att definitivt förgöra landet Sverige som nationell och kulturell enhet. Den politiska helt övergripande planen var att Sverige skulle bli en integrerad del av främst Europa men även hela världen. Jag tror våra politiker strävar efter att bli en aktiv del av en kommande ’världsregering’. Regeringens stora vurm för FN och målet att för Sveriges del sitta i FN:s säkerhetsutskott (glömde ordet) talar sitt tydliga språk.

     • Nä klasse. Det här är nog betydligt enklare än så. Sverige dansar helt viljelöst efter USA:s pipa och verkar vilja vara den av knähundarna som viftar allra mest på svansen och slickar husse överallt där han vill bli slickad.

      Att Sveriges politiker har som övergripande plan att utplåna vårt land ”som nationell och kulturell enhet” genom att fylla Sverige med flyktingar tror jag är att ta konspirationsteorierna till närmast skrattretande nivåer.
      Deras ryggradslösa slickande av överhetens bakdelar gör att svenska folket ständigt förlorar inflytande över politiken, men att det hela skulle vara planerat på den nivån du beskriver tror jag inte alls på.

     • Arbetarklass, du får gärna berätta för mig om hur man bedriver angreppskrig mot ett land under mer än ett årtionde utan förstörelse! Eller du tror att man kan agera under NATO-flagg under hela den här tiden och enbart lyckas med att lära afghanska flickor att läsa och skriva? Med vapen i hand? Varför tror du man är så rädd för en genomgripande utvärdering av insatsen?

 3. ”Nä klasse. Det här är nog betydligt enklare än så. Sverige dansar helt viljelöst efter USA:s pipa och verkar vilja vara den av knähundarna som viftar allra mest på svansen och slickar husse överallt där han vill bli slickad.”

  Ditt påstående stämmer dåligt tycker jag. Det finns nog ingen president i hela världen som Sverige är så nedlåtande mot som just USA:s nuvarande president D Trump. Det är alltid något negativt och sedan bilderna som de väljer där han ser så fånig ut som möjligt. Jo, förresten det finns en till president som Sverige är lika nedlåtande mot och det är Rysslands president Vladimir Putin. Jag tycker det är orättvist gjort av Sverige då de här ledarna är väldigt omtyckta i sina hemländer. Åtminstone i Ryssland. USA verkar delat numera. Likt Sverige men här är det nog inte så påtagligt som i USA där schismen är så tydlig. Idag läste jag Brasiliens nya president vill visa landets välvilja för den internationella solidariteten genom att erbjuda fristad åt de människor som flytt socialisternas misär i Venezuela. Striden hårdnar i de politiska ideologiernas kamp.

  • Nä igen. Sverige sluter upp totalt bakom USA:s kriminella aktiviteter i arabvärlden och bakom USA:s vapenindustri. Att säga något elakt om Trump ändrar ingenting. Alla kontrakt och utfästelser gäller likafullt.
   Om du dessutom med din jämförelse menar att Sverige behandlar USA och Ryssland likadant så har din analys havererat totalt.
   Man kan inte vara hur ytlig och förenklande som helst utan att det blir fel Klasse.

 4. ”Man kan inte vara hur ytlig och förenklande som helst utan att det blir fel Klasse.”
  Men det räcker att dela in politiken i höger och vänster så blir allt rätt?
  Perfekt för att passa in i en dualistisk strid om ”klassernas kamp”?

  Jag tycker du och dina vänner svikit den svenska arbetarklassens vision om det trygga folkhemmet som det gestaltades under den generella välfärdens uppbyggnad. Det löfte ni tycks ge istället är ett degenererande samhälle till begynnande socialt kaos. Ett splittrat motstånd från samhällets småfolk börjar växa till sig vilket vi beskådar nu i Frankrike. Än så länge är det lugnt här i det alltmer internationaliserade Sverige men vi kanske kan ta upp diskussionen på nytt när lågkonjunkturen kommer och kreditgivarna ska säkra upp sina fordringar på en gränslös konsumtion som byggt upp den påstådd ekonomisk ”tillväxt”. Som att släppa luften ur en uppblåst ballong? Vad finns egentligen kvar?

  • En annan sak Klasse. Man kan inte heller var hur lögnaktig som helst utan att det blir fel.
   Du lägger ansvaret för överhetens och socialdemokratins nyliberala kaos på mig och mina ”vänner”.
   Vilka du avser med vännerna är en aning oklart, men jag har inte gjort annat än kritiserat det du anklagar mig för att stödja och om du med vännerna menar sådana som bloggens redaktör så har han vigt hela denna blogg åt just sådan kritik.
   Jag fattar att du gör vad du kan för att sprida din sjuka SD propaganda, men lite hyfs kan du väl ålägga dig iallafall. Dessutom behöver du nog bli lite mer sofistikerad när du ljuger om du inte genast vill bli avslöjad på detta närmast skrattretande vis.

   • Den här färska ’nyhetsanalysen’ från SVT tycker jag kan täcka in den politiska ståndpunkt du verkar företräda. Ärligt talat har jag aldrig upplevt något liknande i den svensk politik tidigare. Jag bara undrar vart Sverige är på väg?

    ”ANALYS · Nästa svenska statsminister kommer att tvingas ägna sig åt politisk akrobatik på högsta nivå för att kunna sitta kvar. Oavsett vem som blir statsminister nästa vecka väntar en mandatperiod med stora utmaningar och svåra prövningar.”

    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politisk-akrobatik-kravs-av-nasta-statsminister

   • Varför tror vissa av vänsterns mest extremistiska supportrar att de är bättre människor än t.ex SD:s supportrar? Varför angriper, nedvärderar och försöker de brunsmeta dem som de utsett till politiska motståndare?
    Vart kommer denna övertro av egen moralisk överlägsenhet från? Vad händer när det emotionella och till synes moraliskt överlägsna argumentet måste ge plats för pragmatiska överväganden.
    I den västerländska politiken har den politiska vänstern traditionellt sett betraktat sig som mer progressiv och har ställt universellt krav på den moraliska höga grunden på praktiskt taget alla sociala och ekonomiska frågor.
    Brunsmetning och skrämseltaktik fungerar för vänsterkrafterna. Det säger mycket om vänstern att deras bästa tillgång är att försöka brunsmeta icke-socialister.
    Den politiska vänstern har ingen egen vinnande politik. De kan inte vinna val. Därför ägnar man sig åt smutskastning. Det är enbart försök att slippa diskutera sakpolitiska frågor där vänstern saknar stöd i folkopinionen.
    Visst får då Sverigedemokraterna vågmästarrollen, men det är faktiskt väljarna som givit partiet denna position i allmänna val. Vågmästarrollen är därmed både legitim och demokratisk.
    https://21stcenturywire.com/category/peter-hitchens/

    • Korp.
     Jag tolkar ditt inlägg som att ”vänstern” inte ens får kritisera uppenbara lögner i din värld. Och om det är mig du avser, vilket jag misstänker, så på vilket sätt är jag extremistisk och var hittar du skrämseltaktiken?

 5. Jag tror att vi skulle vara ganska väl på rätt väg om vi satsade alla försvarskostnader på att rusta upp Sveriges försvar. Inte kasta bort pengar på att skicka stridande trupper till andra läner som inte gjort oss nåt illa.
  Skulle vilja se en uppgift om vilka ”fredsbevarande” militära trupper vi har utomlands och vad de kostar årligen! Och hur många länder vi är i krig med egentligen. D v s länder där vi deltagit i NATOs/USAs krig under täckmantel att det är fredsbevarande. T e x Libyen!

  • Du önskar ett nationellt försvar i ett internationaliserat Sverige. Det vill säga en omöjlighet. Det officiella Sverige har valt väg men dom har inte hela folket med sig. Följden blir ett politiskt splittrat land som blir svårt att styra. Än värre med sjunkande social standard, ökad brottslighet, sjunkande skolresultat m.m. Hur tror du egentligen ett sådant land står rustat inför en kommande lågkonjunktur? Vart tog mitt trygga folkhem vägen? Faktiskt tror jag i princip hela arbetarrörelsen vägrar ta ordet ”folkhem” i sin mun idag. Trots att de själva skapade det här helt oslagbara idealet för 60-70 år sedan.

 6. Fel igen Klasse, begreppet ”folkhemmet” skapades av en av SDs inspirationskällor för över hundra år sedan: Rudolf Kjellén. Svagheten i begreppet är att försöka skapa illusionen om ett enat folk i ett enda lyckligt hem. Sveriges miljardärer har inte gemensamma intressen med arbetarklassen och delar inte hem med vanligt folk heller. Alltså finns inget folkhem och har aldrig funnits.
  Tydligaste är detta när SD tjänar som direkt kanal in i riksdagen för näringslivet och presenterar som sina färdigskrivna näringslivsmotioner. De problem du beskriver har alla ett ursprung, en nyliberal högerpolitik med ökade klasskillnader, privatiseringar av skola och sjukvård och en permanent hög arbetslöshet och utslagning. Till den politiken har SD anslutit sig! Folket för SD är de 10 % som vunnit på denna politiken, och helt logiskt har SD ökat sitt röstetal bland företagare med 300 % sedan förra valet.

 7. Nu är ni två här som lägger nyliberalism som skuld för allt elände. Är det också nyliberalismens fel att våra akutmottagningar är numera är låsta och bevakade med säkerhetsvakter?

  Jag är ingen anhängare av nyliberalism men jag förstår dess potential när en marknadsekonomi släpps fri. Då händer plötsligt saker med ekonomin. Jag har stort förtroende för Kinas kommunistiska parti som jag är övertygad om räddade landets ekonomi från en planekonomisk katastrof tack vare en dos nyliberalism som t.o.m fått landet Kina att utmana självaste USA som ekonomisk motor. Där gjorde Kinas kommunistiska ledare ett smart drag att låta USA få smaka sin egen medicin. Jag vet många fått lida i Kina och än fler fått det bättre men så är det alltid vid stora ekonomiska reformer.

  På förekommen anledning förstår jag det är väldigt tyst här om det socialiststyrda landet Venezuela nu men jag blir inte förvånad om det landet är nästa för att styras upp med en dos ekonomisk nyliberal medicin. Mediciner har oftast biverkningar men valet är ändå bättre än att vara utan och riskera att dö.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/folket-flyr-men-president-maduro-ar-kvar

  • Rent svammel. Naturligtvis är det nyliberalismen som bär ansvaret för situationen i Sverige eftersom det är nyliberalismen som styr Sverige.

 8. Ja, nu tror jag nyliberalismen kommer förstärkas i Sverige när (i mitt tycke) Sveriges största liberala parti Centern tänker släppa fram Stefan Löfven som mandatperiodens statsminister. Därmed kan man påstå den borgerliga Alliansen är slut. Därmed är blockpolitiken som den sett ut sedan mycket lång tid tillbaka också slut och vi förmodligen står inför ett politiskt paradigmskifte. Min första spontana känsla är att jag inte känner mig särskilt besviken samtidigt som jag tycker det ska bli spännande att följa den svenska inrikespolitiken framöver. Förmodligen i helt nya perspektiv som vi inte upplevt tidigare.

  • ”helt nya perspektiv som vi inte upplevt tidigare.” Visst, vi kommer att byta ut nyliberalismen mot nyliberalism!
   Jösses Klasse! Ditt eget perspektiv verkar vara i akut behov av uppdatering.

   • Nä, det tror jag inte. Nu har 7 partierna låst ute 8:e partiet Sverigedemokraterna från makten och jag tycker det är bra 🙂

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here