Sverige vill än en gång försvåra arbete mot storbolagens och andras skattefusk

12
3629
Skatteparadis dollar

I DN skriver Katrine Kielos-Marcal 27/11 en artikel med titeln ”Kampen hårdnar om 4 800 000 000 000 dollar i skatteintäkter.” https://www.dn.se/ekonomi/katrine-kielos-marcal-kampen-hardnar-om-4-800-000-000-000-dollar-i-skatteintakter/

Hon skriver ”FN har röstat igenom en historisk resolution om internationella skatteregler. Storföretagens skatteflykt beräknas kosta det offentliga 4,8 biljoner dollar de närmaste tio åren. Fattigare länder kommer nu få mer makt över hur den bekämpas. Men varför röstade Sverige emot?””Vad som hände i FN i veckan var en historisk omröstning där 125 länder ställde sig bakom en resolution (framlagd av Nigeria) för att etablera ”ett ramverk för samarbete om internationella skatter”.

Sverige röstade emot. Det gjorde hela EU. Sverige vill likt andra rika delar av västvärlden att makten över internationella skatteöverenskommelser stannar hos OECD i Paris. OECD är ett forum för 38 höginkomstländer. FN däremot har 193 medlemsländer.”

Jag hakar nu på med en något reviderad artikel i denna fråga som publicerades i maj 2020 första gången i serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag”. Jag tar upp andra aspekter och vidgar perspektivet visavi artikeln i DN. Notera att det var Magdalena Andersson som haft ansvaret för Sveriges linje 202 Den kände idéhistorikern Sven-Erik Liedman skrev då ”Inte nog med det. Många förmögna ägnar sig åt skatteflykt. Paradisöarna står öppna för dem som har mycket pengar att lägga undan. Mindre summor än 15 eller 20 miljoner kronor befattar sig inte de flinka mellanhänderna med. Ofta rör det sig om mycket större summor.” DN: Sven-Eric Liedman: Det är så märkligt att bara SD förmår kanalisera missnöjet

”En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Sverige röstade emot. ”Det är tragiskt”, säger Penny Davies på biståndsorganisationen Diakonia.” OmVärlden

DN rapporterar 22/5 2020 att Partierna sviker vallöften om att stoppa skattefusk i en för tidningen ovanligt bra artikel.

Inleder med utdrag ur artikeln i maj 2020:

Inledning: ”Miljöpartiet, Centern och Liberalerna sviker sina vallöften om att stötta en EU-lag mot skattefusk. Sveriges regering blockerar en EU-lag som tvingar multinationella företag att offentliggöra hur mycket skatt de betalar i olika länder, och lierar sig med skatteparadisen. ”

* Sedan fem år kräver en EU-lag att Europas banker redovisar antalet anställda, omsättningen, vinsten, skatten, och de statliga bidrag de får, i varje land de verkar. Och inte bara till ländernas skattemyndigheter, utan inför allmänhet, forskare och journalister. Offentlig land-för-land-rapportering, som det kallas, är lite som att tända en stark lampa som lyser upp det globala näringslivets skrymslen och vrår. Entusiasterna hoppas att lagen kan motverka aggressiv skatteminimering.

* I november 2019 träffades representanter från EU-ländernas regeringar i Bryssel. På mötesbordet låg ett förslag om offentlig land-för-land-rapportering för alla stora multinationella företag, inte bara banker. Storföretagen i Europa skulle tvingas lägga korten på bordet om sina skatteupplägg. Och inte bara till skattemyndigheterna – en sådan EU-lag finns redan – utan inför allmänheten. Precis som bankerna tvingats göra.
Skatteparadisen Cypern, Irland, Luxemburg och Malta avvisade förslaget. Mer överraskande gjorde även den svenska regeringen det.
Sveriges vanliga EU-allierade Danmark och Nederländerna sade ja, liksom S-regeringarna i Spanien, Portugal och Slovakien. Förslaget föll.

 • Den svenska regeringen anser alltså att lagförslaget handlar om skatter. Sådana frågor måste antas enhälligt och varje EU-land har rätt till veto. EU-kommissionen anser däremot att förslaget handlar om redovisning, och därmed kan klubbas med kvalificerad majoritet bland länderna.
 • Max Andersson f.d. EU-parlamentariker för Miljöpartiet nu i partiet Vändpunkt  arbetade med lagförslaget i EU-parlamentet. Han ”tror inte ett skvatt på” att det är den juridiska principen som gör att den svenska regeringen skjuter EU-lagen i sank. ”Min erfarenhet är att man förespråkar den rättsliga grund som gynnar det beslut som man själv önskar.”
 • I ett PM från regeringen till riksdagen finns tre argument mot förslaget: Strängare EU-regler blir en nackdel för europeiska företag gentemot amerikanska och kinesiska konkurrenter. EU-lagen skulle kunna undergräva det globala arbetet mot skattefusk som bygger på en sorts byteshandel.
 • Om de multinationella företagens skatteupplägg exponeras kan de pressas att betala mer skatt i de länder där de säljer mest och gör mest vinst.
 • Bara två partier opponerade sig: Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.
 • Lagförslaget om öppen land-för-land-rapportering presenterades för över tre år sedan. Novemberomröstningen gällde ministerrådets (EU-ländernas regeringar) ståndpunkt.• Dessförinnan har fler än tio olika versioner av lagtexten diskuterats och dissekerats av EU-ländernas tjänstemän, vid arton olika tillfällen, i ministerrådets arbetsgrupp för bolagsrätt.

Kommentar: Sveriges undfallande attityd motverkar sedan länge nödvändiga åtgärder mot skattefusk. Argumentet att åtgärder inom EU kan försvaga europeiska företags konkurrenskraft är att ge upp, och också spekulativt. Sverige kan förstås föreslå att EU reser krav/önskemål om internationella överenskommelser. Och åtgärder mot skattefusk kan öka stödet för EU och dess åtgärder både inom och utanför EU. Argumentet ”Om de multinationella företagens skatteupplägg exponeras kan de pressas att betala mer skatt i de länder där de säljer mest och gör mest vinst” pekar på nödvändigheten av internationella överenskommelser.


Mer om skattefusk!

Jag har publicerat flera artiklar om storbolags och rika personers skattefiffel, som kostar länder och andra medborgare (eftersom skatten för dem inte så lätt kan sänkas med underbalanserade budgetar) många miljarder varje år. Nedan ett utdrag ur artikeln Google och andra stora skattesmitare försämrar tillvaron för andra

I. De 50 största bolagen i USA stoppar undan 1300 miljarder dollar i skatteparadis
Utdrag ur en artikel i Independent våren 2016. Independent

De 50 största amerikanska företagen har mer pengar undangömda utomlands än hela BNP i Spanien, Mexiko och Australien. Tillsammans har de motsvarande 1300 miljarder dollar i områden där pengarna inte beskattas i USA, enligt en ny rapport från Oxfam. Avslöjandena kommer sedan EU-kommissionen meddelat planer på att tvinga de stora företag att vara öppnare om var de betala skatt. Oxfam menar att EU-kommissionens förslag är ”nästan värdelöst” för att identifiera var pengar stoppas undan. Den uppmanar den brittiska regeringen att verka för starkare regler för att säkerställa att företagen betalar skatt i alla länder där de gör affärer.

Robbie Silverman, senior skatterådgivare vid Oxfam, sade att skatteflykten i USA kommer att ha en dominoeffekt i länder runt om i världen.
”Samma knep och som används av multinationella företag att undvika skatt i USA används för att lura länder över hela världen från deras beskärda del av skatteintäkterna, med förödande konsekvenser”, sade han.

”Fattiga länder drabbas särskilt hårt och förlorar uppskattningsvis 100 miljarder dollar per år till bolagsskattesmitare. Detta är tillräckligt för att ge rent vatten och sanitet till mer än 2,2 miljarder människor,” tillade han.
Samma 50 företag fick kollektivt 27 dollar i statligt, federalt stöd med lån, lånegarantier och räddningsaktionerna för varje dollar de betalade i federala skatter, motsvarande totalt 11,2 biljoner dollar sade Oxfam. (Motsvarar 2/3 av USA:s BNP).
Organisationer som Oxfam och Christian Aid har avfärdat Europeiska kommissionens förslag att minska skattefusket som ”nära nog meningslösa”. Christian Aid sade att de nya reglerna skulle tillåta ”tvivelaktig business as usual”.
Enligt EU:s förslag skulle företagen rapportera vinster och betala skatt i EU och i vissa än så länge hemlig skatteparadis. Medan man har lobbat för redovisning uppdelat på olika länder av skatter och vinster, är den föreslagna versioner så begränsad att den inte klarar detta.

Skatteflykt av USA-bolag

Aktivister har länge bett om rapportering av skattefrågor land-för-land, men det senaste EU-förslaget innebär endast en begränsad version av detta. En tidigare svartlistning av skatteparadis sammanställd av Europeiska kommissionen 2015 drogs tillbaka sedan den misslyckades med att inkludera viktiga länder som Luxemburg.
De senaste förslagen från den kommissionen kommer i kölvattnet av dataläckaget av Panama Papers som tillhandahållit bevis på den stora omfattningen av offshore banking av världens rika, inklusive många nuvarande och tidigare världsledare. Oxfam beskrev utnyttjande av kryphål i skattelagstiftningen som en ”integrerad del” av vinstdrivande strategier hos många multinationella företag.

Skatteflykt finns i många former. Företagen har rapporterat att upp till 2 biljoner dollar i vinst ”permanent återinvesteras” utomlands, vilket betyder att de inte är ansvariga för skatt i USA. Några av de företag The Independent talade med sade att de fortfarande betalar höga skatter i de länder där dotterbolagen är registrerade. Denna praxis kan hjälpa dem att minska sina amerikanska skatteutgifterna eftersom företagen får göra avdrag för skatt de betalar i andra länder.

De 50 företagen tros ha tjänat 4 biljoner dollar i vinst globalt 2008-2014, men endast betalat 26,5 procent av detta i skatt i USA, nästan 25 % lägre än den lagstadgade skattesatsen på 35 procent. De förlitar sig på ett ogenomskinligt och hemlighetsfullt nätverk av mer än 1600 dotterbolag i skatteparadis där de lagrar 1,3 biljoner dollar totalt, sade Oxfam. Oxfam tillade att andra offshore dotterbolag kan finnas och undgår Securities and Exchange Commission, på grund av svaga rapporteringskrav. USA:s storbolag är de stora skattesmitarna – Putin och Assad vita

I ”Panama Papers” fanns få USA-företag nämnda. Detta tycks bero på att de har andra resurser för skatteflykt – se nedan.

I centrum då Panama Papers kom stod diverse insinuationer om Putin och Assad nog ändå är involverade på något sätt.
Det lyftes fram när uppgifter om ”Panama papers” först publicerades.
Guardian skriver dock ”The US has overtaken Singapore, Luxembourg and the Cayman Islands as an attractive haven for super-rich individuals and businesses looking to shelter assets behind a veil of secrecy, according to a study by the Tax Justice Network (TJN). The US is ranked third, behind Switzerland and Hong Kong, in the financial secrecy index, produced every two years by TJN”.

Guardian

DN skrev ”Supermakten (USA) hamnar trea på en lista över skatteparadis – tio placeringar över Panama.” DN

Professor Michael Hudson menar att hela det globala systemet med skatteparadis och ”vittvättning” av pengar har skapats av det amerikanska finanskapitalet i full förståelse med USA:s regering. Han arbetade själv i Chase Manhattan och var förstahandsvittne till vad som skedde. Avsikten var att betjäna det militär-industriella komplexet med kapital. Detta gjorde samtidigt den finansiella eliten i USA till en penningtvättande kriminell klass. Hudson säger:

”The whole financial system basically has been criminalized in the process of being militarized, to subsidize the fact that countries like the United States and Britain have heavy military budgets. This is how they finance their military budget – with money laundering by the world’s criminal class. The byproduct is to leave the largest companies tax exempt, from Apple to Exxon, right down the line.” Counterpunch USA – skatteparadisens moder och största skatteparadis

Det finns många andra rapporter med ungefär samma innehåll. Och exempel. Detta skattesmitande – som regeringar och EU i praktiken accepterar – minskar förstås statens inkomster. Mindre pengar till bland annat skola, sjukvård, social välfärd. Och lägre köpkraft. varför ska vi acceptera detta? Ge mig ett enda skäl.

 

Föregående artikel”Israel” massakrerar 200 flyktingar i FN-skolor som förvandlats till skyddsrum
Nästa artikelVarför är svenska media högervridna?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

12 KOMMENTARER

 1. Det första att komma ihåg är att företag inte betalar skatt alls i verkligheten. Skatt är bara en kostnad likt elektricitet. Som alla kostnader lägger man det på priset. När kostnaden blir för hög och kunderna inte vill betala mer, då lägger man antingen ner, företaget blir inte livsdugligt, eller minskar kostnaden, kanske genom att flytta. ”Skatt” fungerade när företag var nationella, det är ett föråldrat system, och USA och USA företag har skickligt utnyttjat det internationellt för att subventionera och stödja det egna företagandet. En anledning till att USA är i panik över att inte släppa greppet om Hong Kong. Jag råkade själv ut för ”systemet” när jag började arbeta internationellt. Jobbade man i tre länder och bodde i ett fjärde, då kom alla sättande och begärde skatt på inkomsten. Om skatten var 35% fick man alltså betala för att arbeta. Det tvingade fram en skatteplanering, för att överleva. (S) drev tidigare doktrinen att ”maskinerna” i företagen skulle betala skatt, inte personerna. Resultat, företagen flydde. Jag träffade en gång framlidne Hans Rausing och frågade om hans utflyttning. Det tog två timmar att bestämma berättade han, antingen flyttar vi, eller företaget stänger ned. Skatt är idag en slags värdekonfiskation där politikerna bestämmer hur mycket dom vill ha, och vad det skall spenderas på. Dessutom i Sverige är källan till mycket av inkomsterna miljöförstöring, för det är den som är beskattad, vilket gör att Sverige måste ha miljöförstöring. Vi behöver ett nytt system där innevånarna kan bestämma hur mycket man vill betala och för vad.

 2. Det råder ett underskott av korrekt info om britternas roll i världen både i vanliga medier och altmedier.
  Enligt Guardian är det Storbritannien som är störst med att möjliggöra skattesmitande.
  ”The UK and its “corporate tax haven network” is by far the world’s greatest enabler of corporate tax avoidance, research has claimed.”
  https://www.theguardian.com/world/2019/may/28/uk-and-territories-are-greatest-enabler-of-tax-avoidance-study-says
  Den tidigare premiärministern Cameron var en av dom som bedriver sån verksamhet ärvt av fadern.
  Han bekämpade EUs krav att öppna upp Trustlagstiftningen som hindrar insyn och hotade 2013 att UK skulle lämna EU om en sån öppenhet skulle förverkligas.
  PS Jag lärde mig av internetskribenten Peter Myers att nämnde Michael Hudson har Lev Trotsky som gudfar, hans föräldrar tog honom i späd ålder till den i Mexico stationerade Trotsky.

 3. Förra centerledaren Maud Olofsson menar idag i en intervju att både vänster och höger är konservativa krafter.
  Kontentan av det måste bli att endast mittenpolitiken är progressiv.
  En politik som jag uppfattar vår regering står bakom.
  Absolut Socialdemokraterna, Miljöpartiet och numera Centerpartiet.
  Men Vänsterpartiet då?
  Kan vi säga de ingår i samarbetet eller bara delvis?
  Det är en intressant fråga.

  Ja, vad säger du Anders Romelsjö,
  Vill du tillbaka till den 150 åriga historien om klassernas kamp visionen om proletariatets makt och kontroll som kommunisterna försökte förverkliga i Sovjetunionen?

  För vad skulle det annars vara idag 150 år senare annat än tillbakablickande idéer som med tid och utveckling blivit konservativa?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tidigare-c-ledaren-maud-olofssons-varning-till-politikerna-jag-ar-extremt-oroad

 4. Problemet är inte skattefusk utan rovskatter. Skatter var avsedda att betala de kostnader som individen eller företaget skapar i samhället, inklusive de gemensamma kostnaderna. Istället har det blivit en metod att konfiskera vad byråkrater och politiker vill ha efter grundläggande sovjetkommunistiska principer. Man skall ta från den som har och dela ut till den som inte har, helt oavsett vad någon, företag eller individ, bidrager till samhället. Man maximerar helt enkelt uttaget från samhället och sedan okontrollerat spenderar det på ideologiskt baserade grunder, inte pragmatiska eller ekonomiska, utan att de som verkligen betalar tillåts något inflytande. Nu försöker man skapa ”internationella överenskommelser” som i verkligheten bara är ett slags mafioso system att maximera uttaget. Ta vad som är möjligt, precis som klassiska mafioso ”skyddspengar”

  Till exempel, om jag sparar till mina äldre dar, varför skall jag betala skatt på mina besparingar när jag tar ut dom. Så är det inte i nästan hela Asien. Pension är besparingar som inte beskattas.

  Vad individer och än mer företag gör är att skydda sig mot ohejdad konfiskation. Om jag skall betala för något, borde jag då inte ha rätten att bestämma vad jag skall betala för, men så går det inte till när det gäller skatter.

   • @Gunnar Andersson 27 maj, 2022 At 07:52
    Fel frågeformulering. Kina har inte de fanatiska rovskatter som länder som Sverige. Först finns en skattetröskel. Inkomster under den, omkring motsvarande i köpkraft 120,000 kronor, beskattas inte alls. Pensioner beskattas inte alls. Staten tillhandahåller services och tjänster, vilka man kan välja att använda och betala för, eller inte använda, och tar betalt för det. Utgifterna är begränsade, hela det svenska bidragssystemet finns inte så betydligt mindre pengar behövs. Pensioner fungerar ungefär som svensk tjänstepension, man betalar in, och för pension efter det. OSV. Kina har alltså inte det rov skattesystem som Sverige där ”politiker och statsbyråkrater” kan fritt plocka åt sig vad dom vill ha. Kina har heller inte det konfiskerings system av tillgångar som Sverige har.

 5. En gammal historia, det måste ha varit mer än 50 år sedan eller så. Jag hade avslutat ett kontrakt i Tokyo och ringde runt till headhunters. En personalchef från ett stort svenskt företag ringde och ville träffas.

  Mötet började med en högdragen föreläsning över att deras företag var så förnämt att alla borde vara tacksamma för att tillåtas arbeta där. Sedan frågade han hur mycket jag tjänade nu, vilket jag dumt nog berättade. Killen tappade hakan, och svarade: -”Det var mycket, hur mycket betalar du i skatt.” När jag påpekade att skatter var mina privata angelägenheter blev han arg. -”Vi måste ju veta annars kan vi ju inte beräkna din lön” Jag föreslog marknadslön, med det kunde ju vara vad som helst. Där slutade den intervjun. Andra som arbetat internationellt har haft samma erfarenhet med svenska företag. Hela den svenska attityden behöver ruskas om rejält.

  Situation idag är att både kvalificerade individer och företag helt enkelt undviker länder där det inte går att göra ett upplägg för att reducera kostnaderna för skatterna och inte har låga skatter. Konkurrens. Sverige utvecklar ju inga nya storföretag längre på 40 år eller så. Potentiella företag flyr utomlands spå snabbt dom kan, för att överleva. Ett vanligt sätt är att man tar ”anställning” i ett företag där Sverige inte har insyn utomlands. Det företaget hyr sedan ut ens tjänster till ett svenskt företag. Man fakturerar det svenska företaget kanske 1 miljon per år, betalar en halv miljon i löner, resten sparas obeskattat och går till pensionsbesparingar eller betalas som konsultarvode efter man lämnat det svenska företaget, och inte längre är skattskyldig i Sverige. Går det inte att göra upplägget, då struntar man i Sverige, tar ett annat jobb, eller kopplar av och bara har det bra i ett land man leva bekvämt i.

  Det måste ske ett rejält omtänk i frågan. User Pay – User Say.

 6. Varför skall det vara så att politiker och statsbyråkrater ska ha rätt att plocka åt sig godtyckligt precis som dom tycker, som är fallet i det de facto ”sovjetkommunistiska” Sverige. Borde det inte vara så att de som betalar för samhället kostnader borde ha rätt att ha kontroll över utgifter och skatter. Exempel på konfiskationspolitiken och kontrollen över vad politiker och statsbyråkrater tar för sig är:
  Person nummer c(1947)
  preliminärskatt
  källskatt
  Arbetsgivaravgift
  MOMS
  Energiskatter
  OSV.
  Alla system i samhället är intensivt övervakade (”Chat Control” senaste exemplet)

  Resultatet är flykten från Sverige, som TetraPak, ASEA, IKEA, och i stort sett alla företag som kunnat bli nya storföretag har tvingats bort från Sverige för att inte bli plundrade genom systemet.

  Det svenska systemet måste ändra till ett demokratiskt system där folkviljan har inflytande över utgifter och inkomster och besluten.

  En del svenska media har spe-fullt och i nedsättande toner rapporterat att Kina eventuellt kommer att ”betala” för att skaffa barn. I Sverige har det varit så sedan 1937 – barnbidraget.

  • Sverige är uttalat kapitalistiskt och imperialistiskt, och förstår inte beteckningen ”sovjetkommunistiska” här.

   • @Anders Romelsjö (red) 28 maj, 2023 At 07:29
    Sovjet kommunismens filosofiska grund var att staten skall konfiskera allt, eller nästan allt, som produceras, och sedan dela ut det, man ”tar där det finns och delar ut där det saknas”. Sverige har 80% skatter, det är just helt i enligt den filosofiska grunden, och ett omfattande system att dela ut bytet med riktade bidrag och förmåner. Staten skall även vara i full och detaljerad kontroll av varenda individ. Det passar mycket väl in på Sovjet kommunismens filosofiska grund.

    Vi skall kanske heller inte glömma att Socialdemokraterna, som har enväldigt byggt det svenska samhällssystemet av idag, bytte namn och yttre skepnad 1920 från ett kommunistisk parti och kopia av dåvarande Sovjet. Det dåvarande partiet, en kopia av sovjet, splittrades i Socialdemokraterna och just kommunisterna.

    Även när det gäller styrmedel av folket liknar dagens svenska samhälle det en gång sovjet kommunistiska, jag tänker på massövervakning, ”Chat Control”, personnummer, skattesystemet, vars främsta avsikt är att överkaka, styra och kontrollera. Just nu inför man politisk kontroll av akademia, media är redan under kontroll. Tips, Tommy Robinsons bok ”Silenced” (tystad).

    • I Sovjetunionen ägdes produktionsmedlen till allra största delen av staten eller av kollektiv, men det fanns förstås också enskilt ägande, t.ex. av bostäder och jord. De som äger har kontroll över avkastningen. Så även i kapitalismen med dess dominans av stora bolag.

    • @Anders Romelsjö (red) 29 maj, 2023 At 07:53
     ”De som äger har kontroll över avkastningen” Om 80% av avkastningen konfiskeras i form av skatter och avgifter, då blir det väl ändå staten som tar kontroll av lejonparten av avkastningen. I Sovjet tog staten kontroll av avkastningen också, men samtidigt hade alla fri utbildning, garanterat ett jobb, fri sjukvård utan köer, gratis dagis öppet 24 timmar, osv. Hur tål det att jämföras med dagens Sverige?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here