Sveriges Natobeslut är inte demokratiskt

18
1746
Bild: Shutterstock

Denna debattartikel har publicerats av Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare har publicerats i Expressen 16 maj. Jag tar mig friheten att återpublicera den här.

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-natobeslut-ar-inte-demokratiskt/

___________________________________________________________________

Sveriges Natobeslut är inte demokratiskt

Är det så här det ska gå till? Politiker får en känsla, och rundar folket?

Vad man än tycker om Nato, så är det inte poängen just nu. Poängen är: det här är inte ett demokratiskt beslut, skriver Kajsa Ekis Ekman.

DEBATT. Vi har röstat fram en riksdag där en majoritet var emot Nato. Där det största partiet försäkrat att ”den militära alliansfriheten är en viktig del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Den militära alliansfriheten ligger fast.” Där vår försvarsminister garanterade – och det är inte ett ord man bör använda lättvindigt – att så länge han sitter kvar skulle vi inte gå med i Nato. Där Jimmie Åkesson lovade att ”Sverigedemokraterna kommer inte att tillåta ett medlemskap utan att först förankra detta hos det svenska folket genom en folkomröstning.”

För många av oss har dessa ställningstaganden spelat en avgörande roll för hur vi har röstat.

Större fråga än EU och euron

Allt detta har reducerats till aska i och med Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas beslut att söka medlemskap i Nato utan en demokratisk process.

Vad man än tycker om Nato, är en sak klar: det är en stor fråga. I vissa avseenden större än EU och euron, eftersom det rör liv och död: potentiella ingripanden över hela jorden, våra medborgare i krigssituationer med risk för hämndaktioner och frågan om kärnvapen. Framför allt handlar det om alliansfriheten, som har varit en djupt grundmurad del av svensk politik sedan tvåhundra år – lika länge som vi varit förskonade från krig.

Alliansfriheten skonade oss från två världskrig och fortsatte ligga fast under kalla kriget. Det saknades inte invasioner då, tvärtom var det vanligare än i dag att länder i Östeuropa angreps av Sovjet och länder i Asien av USA, och på många sätt var kärnvapenhotet än mer överhängande. Det saknades inte påtryckningar från båda sidor i kalla kriget, men Sverige stod fast.

Folket borde ha fått bestämma

Ska vi överge en tvåhundra år lång tradition, är det vi som bör besluta om det. Det är vår framtid, våra barn, vårt land.

Andersson försäkrar oss att vi ska ha ett undantag så vi slipper kärnvapen på vår mark – men varför skulle vi tro på det? Varför, när era ord blivit så billiga? Varför ska vi tro på något?

EU och euron, som vi folkomröstade om, var inga lätta frågor heller. Det var många fördrag och förordningar att sätta sig in i, men människor över hela landet bildade sig, gick på studiecirklar, folkrörelser aktiverade sig och tryckte material vilket gjorde att frågan blev belyst från alla upptänkliga vinklar – miljö, arbetsliv, jämställdhet, ekonomi. Förmodligen ledde det till att vi fattade bättre beslut, men inte bara det – vi växte som folk. För det var vi som hade bestämt.

Peter ”kl 08.15” Hultqvist

Det är inget konstigt att politiker byter åsikt. Enligt vår försvarsminister Peter Hultqvist hände det honom den 11 april klockan 08.15. Exaktheten i tidsangivelsen är förmodligen tillagd för att motverka den luddiga anledningen han ger till sitt beslut: ”Min känsla var: det går inte längre.”

”Min känsla?”

Är det så det ska gå till? Politiker får en känsla, och rundar folket? Den som menar att situationen är så akut att vi inte hinner rösta, bör fundera över sin hållning till de demokratiska grundprinciperna och studera historia. I samtliga fall då statschefer har upplöst riksdagar, instiftat undantagslagar eller genomfört kupper har det hänvisats till akuta situationer. Den som tror att Ryssland, som knappt klarar av Ukraina, skulle hoppa på Sverige mitt under brinnande krig för att vi inte är med i en i deras ögon fientlig militärallians, och inte till exempel Österrike eller Irland, har en del att bevisa.

Vad ska vi tro på?

Men det gör inte Hultqvist, Andersson eller Åkesson. De förklarar inte varför vi inte kan folkomrösta, eller varför vi, med månader kvar till valet, inte kan låta detta bli en av valfrågorna. Andersson försäkrar oss att vi ska ha ett undantag så vi slipper kärnvapen på vår mark – men varför skulle vi tro på det? Varför, när era ord blivit så billiga? Varför ska vi tro på något?

Särskilt ironiskt blir det när beslutet hyllas av ledarsidor och kultursidor, som i likhet med Jens Liljestrand kallar det ett inträde i den demokratiska klubben. Blir det mer absurt än att hylla ett odemokratiskt beslut som tecken på demokrati?

På Socialdemokraternas hemsida stod det så sent som den 15 mars att alliansfriheten stod fast.

När jag klickar på länken står det nu: ”404. Något gick fel. Sidan kunde inte hittas.”

Så kan en kupp också se ut.

 

Föregående artikelVisselblåsaren som jobbat för Pentagon uppmanar Sverige att stå utanför Nato
Nästa artikelKampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap! Resolution från mötet 14 maj.

18 KOMMENTARER

 1. 17 maj 2022, 13:58
  Star: Sverige och Finland behöver gå igenom sju etapper innan de går med i Nato.
  USA:s försvarsdepartement.
  Innan de går med i Nato måste Sverige och Finland gå igenom sju etapper. Den turkiska tidningen Star talade om detta i detalj.
  Alliansen, som påminns om av publikationen, följer en ”öppen dörr”-policy baserad på artikel 10 i Washingtonfördraget. Således kan vilken medlem som helst i organisationen bjuda in vilket europeiskt land som helst att gå med i Nato, med förbehåll för godkännande av alla 30 allierade stater.

  Det första steget är förhandlingar i Bryssel mellan Nato-experter och representanter för det inbjudna landet. Under diskussionerna, skriver Star, diskuterar partierna om kandidaten uppfyller alla nödvändiga kriterier – politiska, juridiska och militära – och även om han regelbundet kan uppfylla vissa skyldigheter om han blir medlem i alliansen: ekonomiska, militära, juridiska, politiska. och intelligens.
  Om det fastställs att kandidatlandet är redo att genomföra de nödvändiga reformerna för att uppfylla Natos villkor och standarder, börjar det andra steget – den inbjudna parten skickar ett officiellt brev till alliansens generalsekreterare, där den anger dess avsikter, förklarar sig beredd att påta sig skyldigheterna för medlemskap i organisationen och noterar, i förekommande fall, en kalender över planerade reformer.
  Under den tredje fasen planerar Nato de facto att uppdatera Washingtonfördraget genom att utarbeta ytterligare protokoll. De är undertecknade av Nato-länder.
  I det fjärde steget ratificeras protokollen av medlemmarna i alliansen i enlighet med normerna för lokala lagar.
  Vidare informerar NATO:s medlemsländer om antagandet av ovanstående protokoll om anslutning till USA, som behöll Washingtonavtalet.
  Natos generalsekreterare bjuder sedan in en ny medlem i organisationen att gå med i alliansen.
  Och det sjunde och sista steget är det nya medlemslandets ratificering av beslutet att gå med i NATO på nationell nivå och presentationen av dokumentet av USA, som behöll Washingtonfördraget.
  Tidigare har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan sagt till reportrar att Ankara inte kan stödja Sveriges och Finlands önskan att gå med i Nato och inte väntar på utrikesministrar för ytterligare samtal.

 2. Starka påtryckningar från USA och andra NATO-medlemmar ska få Turkiets president Erdogan komma att ändra uppfattning om Sveriges och Finlands inträde i den nordatlantiska alliansen.

  Den ledande forskaren vid Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, statsvetaren Sergey Fedorov är säker på detta. Jag tror att det kommer att bli svårt för Turkiet ensamt att konfrontera USA och hela den nordatlantiska alliansen.
  Trycket på president Erdogan kommer att bli starkt. Nu ska representanter för Nato-länderna förhandla med Erdogan för att försöka ”övertala” honom så att han ändrar uppfattning och går med på att acceptera Sverige och Finland.
  Kanske kommer Erdogan att lovas utlämning av några terrorister eller utvisning från Sverige. Det vill säga Natomedlemmarnas uppgift är att föreslå lösningar som lugnar Turkiet. I allmänhet bevisar hela denna situation att det inte finns någon enhet i Nato”, sa experten.

  Tidigare har den turkiske presidenten, efter samtal med chefen för Algeriet, Abdelmajid Tebboun , sagt att NATO skulle förvandlas till en ”koncentration av terrorister” om Turkiet gick med på att gå med i Alliansen Finland och Sverige. Båda hade tidigare vägrat att bevilja Ankaras begäran om utlämning av terroristmisstänkta, erinrade den turkiske politikern.
  Enligt honom finns det även i dessa länders parlament anhängare av terrorism. Med terroristorganisationer menar Turkiets chef medlemmar av Kurdistans arbetarparti. ”Då kommer Nato att upphöra att vara en säkerhetsorganisation och bli en plats där terrorister är koncentrerade”, sa den turkiske presidenten.

 3. Ryssland är inte demokratiskt, utan leds av en diktator som låtit sin armé gå över gränsen till ett europeiskt grannland han påstår inte finns.

  • Efter Rysslands anfall på Ukraina har Ryssland erkänt Ukraina som stat och zelensky som statschef. Putin valdes med stor majoritet i ett val med flera kandidater. Den demokratiskt valde presidenten i detta nazitoleranta grannland avlägsnades i en statskupp 22-23/2, med stöd av USA, EU och högerextrema partier som Svenskarnas parti och Nydemokraterna. Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter åtta år!

  • EU är inte demokratiskt utan har låtit sina icke demokratiskt valda ledare att genom sin anfallsorganisation Nato bomba länder som Libyen, Irak, Syrien, Afghanistan…Och det är länder som enligt EU ska bombas till deras syn på ”demokrati” oavsett hur många som stryker med! Hur låter denna verkliga sanning ”Lennart”? Om man som EU och USA uppför sig som gangsters hur ska man då kunna peka finger åt andra? Och i Rysslands fall dessutom ett helt legitimt försvar av en utsatt rysk befolkning där redan ca 14.000 mördats sedan 2014.

 4. (Birger) Schlaug: ”Sveriges Nato-inträde förberett sedan länge”

  Birger Schlaug, tidigare språkrör för Miljöpartiet, menar att Sveriges inträde i Nato är någonting som har planerats av makthavarna under lång tid. Själva anslutningsprocessen är i första hand ett skådespel som socialdemokraterna spelat upp för svenskarna, menar Schlaug.

  ”Det militära och civila Sverige är sedan länge förberett för att kunna öppnas upp för Nato”, skriver Schlaug.

  Nato finns till delar redan i den svenska lagstiftningen, menar Schlaug, som pekar på exempelvis att skattefrågor och tullfrågor redan är avklarade som ”del av de avtal Sverige redan tecknat med Nato”.

  ”Debatten” kring Nato ger han inte mycket för och menar att det enbart handlar om att presentera en demokratisk fasad för svenskarna.

  ”Det skådespel som sosseriet håller på med är – och har länge varit – ren fernissa”, skriver han

  Nato finns till delar redan i den svenska lagstiftningen, menar Schlaug, som pekar på exempelvis att skattefrågor och tullfrågor redan är avklarade som ”del av de avtal Sverige redan tecknat med Nato”.
  ”Debatten” kring Nato ger han inte mycket för och menar att det enbart handlar om att presentera en demokratisk fasad för svenskarna.

  ”Det skådespel som sosseriet håller på med är – och har länge varit – ren fernissa”, skriver han

  De flesta stegen mot ett Nato-medlemskap togs när Miljöpartiet satt med Socialdemokraterna i regeringen menar Schlaug, som tidigare varit språkrör för MP i elva år.

  ”Såväl det militära som civila Sverige är sedan länge förberett för att, efter ett snabbt beslut, kunna öppnas upp för Nato. Det något pittoreska är att de flesta stegen har tagits när regeringen bestått av S och MP – och med en stor riksdagsmajoritets påtryckning.”

  Nato är en huvudanledning till att Sverige inte skrivit på FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, tillägger Schlaug.
  ”Det är bland annat till följd av att Natos generalsekreterare Stoltenberg meddelat att ett undertecknade skulle ”få konsekvenser för Sverige”, avslutar han.
  https://schlaug.blogspot.com/2022/05/skadespel.html
  https://nyadagbladet.se/inrikes/schlaug-sveriges-nato-intrade-forberett-sedan-lange/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=schlaug-sveriges-nato-intrade-forberett-sedan-lange

 5. Beslutet är fattat med den demokratiska ordningen som existerar i Sverige. Man kan tycka vad man vill om den indirekta demokratin men jag förmodar att de flesta läsare här har medverkat mer eller mindre till den modell vi har. OM man nu skall tro den demokratiska ledningen (statsministern är vald av 75 tusen socialdemokrater) så har det gjorts en säkerhetsanalys. Den analysen har lett till svängnngen – Nu skall vi ansöka om att bli NATO-medlemmar! Och det är brättom.
  OM vi nu litar på dessa valda personer. Skall regeringen säga, ursäkta oss bästa hotande land. Innan vi säkrar Sveriges gränser måste vi ha en folkomröstning. Kan ni vänta tills den är klar?
  Jag har full förståelse för de som inte litar på våra politiker men se då till att systemet ändras. Inte endast bara för att det fattats ett NATO beslut. Första steget är väl att hänga upp en skylt i Sveriges Riksdag – Här fattas kloka beslut!

  • Hur exakt menar du att det skall ske (ändra systemet) när de senaste två valens slutresultat blev en ”decemberöverenskommelse” respektive ”januariöverenskommelse” rakt över alla väljares huvud, oavsett parti de än röstade på.
   Skulle inte förvåna mig om det blir ett spektakulärt ”rysarval” igen med en februariöverenskommelse kommande vinter, samtidigt som köerna till soppköken växer och pressen jublar åt de nyinstallerade missilbaserna på Gotland, Stockholms yttre skärgård samt en tredje strax intill Ishotellet i Jukkasjärvi. Sublimt!!

   /Frihet och Demokrati, yeeeehaaa!!

   • Jag anser personval är en bättre lösning än det system Sverige har. Svenska folket har inte ens rätten att välja sin statsminister! Vidare skall folkomröstningar vara beslutande inte rådgivande som det är nu

  • Jag som du noterar att det endast är när landets ledning tar beslut som inte gillas av majoriteten här på bloggen, som det fäktas om odemokratiskt styre. Trots att det sätt på vilket beslutet om Nato fattats helt följer spelreglerna.

   Att sedan beslutet att ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato är ett av de bästa som regeringen fattar är bara positivt.

   • Sveriges ”demokrati” har avskaffats för länge sedan så vad yrar du om? Det är Bryssel och Washington som styr de stora politiska besluten och 7klöver-partiet får nöja sig med att pyssla med lite småsaker mellan fuskvalen som anordnas vart fjärde år. Och visst är det bråttom att baxa in Sverige i Nato…”herregud” kriget kan ta slut och alla krigsbrott som Nato hjälpt nazisterna med avslöjas för det ”sovande folket”…Inte ens fulmedia kan rädda regimens Nato-agenda om det sker!

  • H2
   Systemet ändras av dom som har makt att ändra det. Med dom demokratiska folkrörelsernas död har spelplanen lämnats öppen för för det globala kapitalets alla oligarker, mediakoncerner, krigsprofitörer och deras köpta politiker.
   I väst kontrolleras informationsflödet av den politiska och ekonomiska eliten.
   Försök att kritisera Ukraina i någon av deras media så får du se.
   Troligen är det ungefär lika illa i öst.
   Enbart överhetens åsikt i viktiga frågor tillåts i dag, med undantag för enstaka debattartiklar som sedan hånas och ljugs sönder i kommentarsfält där kritik är förbjuden.

   Det här har varit en lång process som antagligen tog fart på allvar efter Vietnamkriget. Där lärde sig överheten att pressfrihet är farligt. Nu demonteras den i snabb takt och den levande demokratiska diskussion som är fundamentet för ett demokratiskt samhälle görs omöjlig.

   Ledarna för det militärindustriella komplexet verkar vara den starkaste kraften i dagens rikemanskretsar. Deras framväxt har också varit en lång process och den tog fart på allvar efter WWII, framför allt i USA, men även i många andra västländer. 2012 lär Sverige ha varit väldens största vapenexportör per capita.

   Nu verkar krigets profitörer ha satt tummen i ögat på alla politiker i väst och samma personer som äger krigsindustrin äger också media. I praktiken innebär det att hela västvärlden styrs ifrån USA och krigsindustrins styrelserum.

   Rysslands ledare har antagligen insett detta till slut och dom vet att Wolfowitzdoktinen styr hela västvärldens agerande. Den säger att Ryssland måste krossas och förhindras att bli ett mäktigt land.
   Västvärldens provokationer i Ukraina har också hela tiden haft det som mål.
   Putin stod inför att trampa i USA:s fälla nu eller ställas inför ett NATO-anslutet kärnvapenbeväpnat Ukraina i framtiden.
   Han valde, sannolikt helt medvetet, att gå i fällan. Jag tror det var ett dåligt beslut, men jag blir mer och mer osäker på den punkten. Kanske hade han inget val.

   Nu när Putin har startat invasionen så hoppas jag att han vinner den också. Motsatsen ser ut att vara en pånyttfödelse för högerextremismen i Ukraina och kanske rentav ett öppet nazistiskt maktövertagande med stöd av hela västvärlden.
   Det skulle skapa något av en repris på upptakten inför WWII. T.om. Finland intar nu sin historiska roll som tänkbart uppmarschområde för Rysslands fiender. Hela väst hatar Ryssland, precis som då och historien riskerar att upprepa sig.
   Det scenariot kan Ryssland aldrig låta hända igen och dom historielösa dårarna i Finland, som nu fått sällskap av lika historielösa dårar i Sverige har satt sina länder mitt i skottgluggen.

   Om inte Ryssland kan övertyga dom galna krigsprofitörerna i väst om att dom aldrig kan vinna ett stort krig mot Ryssland så kommer med stor sannolikhet djurarten människa att utrotas inom ett par år.
   Om det är målet för NATO anhängarna vet jag inte, men risken att det är dit det leder är överhängande.

   • 18/05/2022, 08:54
    Militärexpert, chef för Luftförsvarsmuseet Yuri Knutov gav en intervju till Ukraina.ru, där han i synnerhet svarade på frågan om hur Ryssland skulle reagera på Sveriges och Finlands inträde i Nato.
    ”Svaret kommer att vara seriöst. Det här är en no-access-zon, det här är Iskander-M-systemen, det här är S-400-systemen, det här är Bastion kustmissilsystemet med Onyx-missiler. Våra missiler kommer att riktas mot viktiga militära anläggningar i Sverige och Finland. Den svenska armén är ganska modern.
    Det finns ett stort antal fabriker som kan tillverka de modernaste vapnen. Stockholm säljer det till och med på export, säger han.
    Experten förklarade att om Sverige och Finland går med i Nato kommer det på andra sidan gränsen inte längre att finnas baltiska trupper, ”som kan räknas på fingrarna”, utan en seriös armé med en reserv på 280 000 i Finland och 500 000 i Sverige.

   • ”Putin stod inför att trampa i USA:s fälla nu eller ställas inför ett NATO-anslutet kärnvapenbeväpnat Ukraina i framtiden.”
    Det är nog en de bättre bortförklaringar jag sett. Putin gått i en fälla? I stort sett alla västländer vädjade/uppmanade LP att dra tillbaka trupperna och förhandla. NATO har inte beväpnat något av de nya NATOländerna med kärnvapen. Varför skulle Ukraina var det första? Med dagens missiler är det ointressant VAR kärnvapnen finns placerade. Att anfalla Ryssland är omöjligt om man inte vill se fram emot jordens undergång

    • H2
     Alla som inte har skaffat sig feta skygglappar från NATO ser att USA har jobbat aktivt för att pusha på Ukrainas aggressiva hållning gentemot både sin egen rysktalande befolkning och Ryssland i allmänhet.

     Putin har i åtta år sökt en förhandlingslösning på konflikten i Donbass.
     Minskavtalen finns där, undertecknade och klara. Zelensky har också visat tecken på förhandlingsvilja, men varje gång fått nej från Vita huset. Bidens hantlangare eller Boris Johnson har sett till att Zelensky inte genomför några seriösa förhandlingar utan istället kämpar vidare med nya vapen från väst.

     När Putin meddelade att Rysslands röda linje går vid upptrappning av kriget i Donbass, så var det precis det som hände. Putin visade själv USA hur fällan skulle gillras.

     Bilden är mycket tydlig. USA/Väst vill att Ukrainas unga män skall fortsätta dö för USA:s geopolitiska mål och Zelensky låter sitt eget folk bli kanonmat.

     Zelensky är om möjligt ännu mera fjärrstyrd från Vita huset än fårskallarna i Sveriges och Finlands regeringar. Alla är dom landsförrädare som arbetar för främmande makt.

     USA visade vid Kubakrisen att det inte alls är ointressant var kärnvapnen finns och Ryssland tänker likadant.
     Kärnvapen i Ukraina ger Ryssland bara några få minuter att reagera innan Moskva pulveriseras.

     I USA resoneras det på fullt allvar om ett eventuellt genomförbart förstaslag med kärnvapen. Kanske diskuteras sådant även i Ryssland.

     Ju mer konflikten med NATO eskalerar desto mer ökar också risken för att dom mest hårdföra galningarna på båda sidor får gehör.
     Vi är redan i det läget att Ryssland har provocerats att anfalla Ukraina. Sannolikt för att Rysslands ledning betraktar detta som en existentiell fråga. Ytterligare hot som nu uppkommer i Sverige och Finland ökar med självklarhet risken för ytterligare militära aktioner.

     Dom som vill ha fred och avspänning måste bekämpa denna galningarnas och landsförrädarnas lek med mänsklighetens överlevnad.

 6. Det finns väl väldigt lite numera som kan hänföras till begreppet ”demokratiskt”

  Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratos, vilket betyder kraft eller makt. Ordet har funnits i svenska språket sedan 1596.

  Folkmakt innebär i praktiken, folkets makt över besluten och folkets makt över beslutsfattaren. Besluten skall kunna styras av folket och beslutsfattare skall kunna folkligt avlägsnas med omedelbar verkan. Dessutom skall medlemmarna av folket ha korrekt och fullständig information för att kunna fatta sina beslut.

  Inget av dessa rekvisit finns i dagens Sverige. Folkmakten överlämnas helt utan villkor till byråkrater i Partier, som kan göra som dom vill. Dessa partier står i realitet under kontroll av en främmande makt, USA. PirateBay fallet var typiskt. USA: ”Gör som vi säger, eller det blir konsekvenser”, som sanktioner eller handelsblockad. Så även med NATO.

  Svenska oligarker har sedan länge kopplat ihop sig med USA oligarker, som betalar svenska media för att föra deras talan och driva deras propaganda för att styra opinionen och hur folk röstar. Redan Tingsten och DN var ju öppet styrd av USAs CIA. Uppenbart för mig, så är det även idag.

  I praktiken florerar korruptionen vilt. Länder som USA utfäster stora personliga framtida belöningar till politiker och byråkrater som går dom till mötes. På andra platser, som Taiwan, betalar USA kontant. Förstahandsinformation när jag bodde där.

  Sedan innan tonåren har jag haft ett brinnande intresse av att förstå hur nazismen uppstod och kunde så snabbt bli så populär. Dagens händelser förklarar. Så här uppstod nazismen. Så återuppstår den idag framför våra ögon. Likheterna är slående och USA står i centrum och driver på utvecklingen. En massiv krigsmakt, precis som då i Tyskland. En massiv propaganda, precis som då i Tyskland. En effektiv censur, precis som då i Tyskland. Människorna styrs, övervakas och kontrolleras.

  Det är bara att nästan ingen märker vad som pågår, för den är lika skickligt maskerad som den var på 1920-talet. En gren av nazismen, som inte längre kallas nazism, kallas nu NATO. En annan gren kallas EU, de två förväntas att fusionera snart för att skapa samma totalitära våldsbaserade centralmakt utan folkinflytande som kännetecknade just den forna nazismen.

  Nationalstaten och nationalitet avskaffas långsamt och innevånarna blockeras från att påverka. Vi är redan där, intensiv censur. Alla reduceras till ett personnummer vars åsikter och handling styrs med propaganda via reguljära media, där den viktigaste funktionen är att förhindra att individen får ”fel” information. Censur. Det kunde ju leda till ”felaktiga” åsikter och handlingar. Därför blockeras bland annat RT, och kommentarerna på ”ifrågasätt” censureras hårt.

  USA skickar ju allt mer vapen och trupp till Europa och flera andra länder, och samtidigt kräver mer rustningar. Vi är på väg in i nazismen V2.

 7. Med anledning av Socialdemokraternas stöd till vår regering
  att söka medlemskap i militärorganisationen NATO
  lånar jag av författaren Svante Foerster,
  några rader ur hans välkända dikt.
  En dikt av viktigt betydelse inom arbetarrörelsen
  som frammanar vad demokrati och folkstyre betyder
  för ett hållbart jämlikt och öppet samhällsbygge.
  ”Grey is beautiful och
  det finns faktiskt en skönhet i Svenska
  Kommunalarbetareförbundet.
  Grey is beautiful även i språket, ty det är på det grå språket
  som demokratins grundlag blivit formulerad:
  “Votering är begärd
  och skall verkställas.”
  Och fråga oss sedan
  vad som är vackrare än “du gamla du fria”.
  Svaret är grått.
  Votering, varje votering, varje votum.
  Människans rätt till röst; hennes rätt att icke blott tala
  men våga
  tala.”
  Avslutningsvis om detta historiska vägval finner jag det beklagligt
  att inte tillåta folkomröstning i denna viktiga ödesfråga om frihet.
  Ett ställningstagande/beslut vi nu inte riktigt vet vart det leder Socialdemokraterna
  i framtiden som ett frihetligt politiskt parti vars kraft är att vara
  ett idéburet folkrörelseparti där frågan om demokrati besitter sitt starkaste försvar. .

  Så lätt det var att rubba demokratins balans
  ty om denna fråga togs ett viktigt majoritetsbeslut
  i högsta medlem(S)instans
  där NATO nekats, tveklöst-resolut.

  Trots detta blev vi en del i denna pakt
  som gör alliansfrihet, ett minne blott
  och fredens duva ersätts nu, med vapenmakt
  som bär på förödelsens nukleära lott.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here