SvT förvränger anmälan i Internationella domstolen mot Israel för folkmord

2
3276
Bild: Adila Hassim, advokat för Sydafrika, talar inför världsdomstolen, med Israels delegation som åskådare. (skärmdump från FN:s TV).
____________________________________________
Rune Nilsson skriver i mail till mig ”Jag blev så upprörd över Rapports helt undermåliga bevakning i kväll (11/1 2024)
.
I ett anmärkningsvärt kort inslag i kvällens rapport tog man upp den historiska rättegången mot Israel i Haag idag. Man lyckades få det till att Sydafrika har inrikespolitiska skäl inför ett val och självklart lyckades man också få in Putin och Ryssland på ett hörn. Det handlade tydligen om ANC:s historia och att de inte gillade att Israel samarbetade med apartheidregimen tidigare. Israels president fick uttala sig och Hamas var som vanligt en terrororganisation som enligt Israel borde åtalas i stället.Idag var Sydafrikas dag och plädering, i morgon är det Israels.Man skulle naturligtvis granskat Sydafrikas bevisning, visat videoklippen på vad Israels politiker sagt och illustrerat med de systematiska bombningarna av skor och sjukhus. 70% av bostäderna i Gaza har förstörts och invånarna bombas oavsett var de befinner sig och inga förnödenheter släpps in. Otaliga barn får sina armar och ben amputerade, ibland utan bedövning.  Det finns hur mycket som helst att visa upp, men det göt man inte, i stället försöker man tona ned åtalet, trots att det är historiskt att Israel står åtalade, de som under hela sin existens åberopat förintelsen, som ju gett dem frikort till allt i de ockuperade områdena.Vårt Public Service är helt enkelt skamfläck när det kommer till utrikesbevakning!”
Rolf bifogade en översatt artikel 11/1 av chefredaktören Joe Luria i Coinsortiumnews, som presenteras efter själva artikeln.

https://consortiumnews.com/2024/01/10/watch-day-1-of-sa-v-israel-on-genocide-at-world-court/

Joe Lauria

____________________________________________

Igår framkom att Israel helt tillbakavisar anklagelserna SvT skriver ”Israel förnekar folkmord – kräver att FN-domstolen tillåter fortsatt krig i Gaza

Israel bemötte på fredagen de sydafrikanska anklagelserna om att landet medvetet begår folkmord i Gaza. – En groteskt förvriden beskrivning, säger Tal Becker – som för Israels talan i domstolen.

Israel har ställts inför FN:s Internationella domstol i Haag, anklagade av Sydafrika för att medvetet ha begått folkmord på palestinier under kriget i Gaza.

Kravet är att domstolen ska tvinga Israel till omedelbart eldupphör, med hot om långtgående FN-sanktioner mot landet om IDF fortsätter sina anfall mot Gaza. Anfall som hittills kostat mer än 23.000 människor livet.

”Israel är offret”

På fredagen tillbakavisade det israeliska utrikesdepartementet anklagelserna och kom samtidigt med stark kritik mot anmälan:

Om det skett något folkmord så är det Israel som är offret, sade talespersonen Tal Becker inför den fullsatta rättssalen i nederländska Haag.

_____________________________

Sydafrika bad på torsdagen Internationella domstolen att beordra Israel att stoppa sitt folkmord mot palestinierna i Gaza och sade att ”själva ryktet om internationell rätt … står på spel” i det historiska åtal som landet har väckt.

Sydafrikanerna lade fram vad som verkar vara ett svårt fall att motbevisa, att Israel bryter mot fyra avsnitt i artikel 2 i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, som Israel ratificerat, nämligen att:

”… Folkmord innebär någon av följande handlingar som begås i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp som sådan: (a) Att döda medlemmar av gruppen; (b) Att orsaka allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar av gruppen; (c) Att avsiktligt tillfoga gruppen livsvillkor som beräknas leda till dess fysiska förstörelse helt eller delvis; (d) Att införa åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen.”

Sydafrika argumenterade på torsdagen inte i sakfrågan om huruvida Israel begår folkmord eller inte, vilket kommer att avgöras mycket senare, utan snarare om det finns tillräckliga bevis för att domstolen ska kunna utfärda en ”interimistisk åtgärd” som beordrar Israel att omedelbart avsluta sin militära operation.

Avsikt att begå folkmord

Att bevisa avsikten är avgörande för att komma fram till ett konstaterande av folkmord, och sydafrikanerna beskrev i detalj de israeliska tjänstemännens ”folkmordsretorik” och hur den har påverkat israeliska soldater och flygare som attackerar Gaza. Premiärminister Benjamin Netanyahu hänvisade två gånger till ett folkmord i Gamla testamentet och antydde att samma sak var nödvändigt för Gaza.

Biden and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ben Gurion Airport, Tel Aviv, Israel, Oct 18, 2023

”Anspelningen på folkmordet på Amalek var allt annat än inaktiv”, sade advokaten Tembeka Ngcukaitobi.  Han visade sedan en video av israeliska soldater som sjunger för att fira en seger i Gaza, där de nämner Amalek.

Läs gärna Netanyahu använder Bibeln för att försöka rättfärdiga folkmord

Yoav Gallant

Den 9 oktober sade försvarsminister Yoav Gallant, Ngcukaitobi:

”gav en lägesuppdatering till armén där han sa, att eftersom Israel införde en fullständig belägring av Gaza, skulle det finnas ’ingen elektricitet, ingen mat, inget vatten, inget bränsle’, allt skulle vara stängt eftersom Israel slåss mot mänskliga djur. Han talade till trupperna vid Gazagränsen och informerade dem om att han har släppt alla restriktioner och att Gaza inte kommer att återgå till vad det var innan.

”Vi kommer att eliminera allt. Vi kommer att nå alla platser. Eliminera allt där, nå alla platser utan några begränsningar.

Kulturarvsminister Amichai Eliyahu sa att Israel måste hitta sätt för Gazaborna som är mer smärtsamma än döden. Det är inget svar att säga att ingen av dem har befälet över armén. De är ministrar i den israeliska regeringen. De röstar i Knesset och har möjlighet att utforma statens politik. Avsikten att förstöra Gaza har närts på de högsta nivåerna i staten. …

Höga politiska och militära tjänstemän uppmuntrade utan kritik den 95-årige reservisten Ezra Yachin, en veteran från massakern i Deir Yassin mot palestinierna 1948, att tala till soldaterna före markinvasionen i Gaza. I sitt tal upprepade han samma känsla medan han kördes runt i ett officiellt israeliskt arméfordon klädd i israelisk arméuniform.

”Jag citerar de triumferande och gör slut på dem och lämna inte någon kvar. Radera minnet av dem. Radera dem, deras familjer, mödrar och barn. Dessa djur kan inte leva längre. Om du har en arabisk granne, vänta inte. Gå hem till honom och skjut honom. Vi vill invadera. Inte som förut. Vi vill gå in och förstöra det som finns framför oss och förstöra hus.”

Sydafrikas advokater satte den nuvarande katastrofen i Gaza i ett historiskt sammanhang med åratal av kränkningar av palestiniernas rättigheter och påpekade att ”under mer än ett halvt sekel har dessa kränkningar skett i en värld där Israel under många år har betraktat sig själv som stående bortom och över lagen”.

Att föregripa Israels försvar

Vaughn Lowe, en brittisk advokat för Sydafrika, hävdar att Israel inte har rätt till självförsvar i Gaza. Sydafrikanerna föregrep Israels försvar, som kommer att levereras på fredag. Vaughan Lowe, en brittisk advokat som representerar Sydafrika, avfärdade Israels ofta upprepade argument att man endast riktar in sig på Hamas och inte på det palestinska folket.

”Månader av kontinuerliga bombningar, där hela bostadskvarter jämnas med marken och en hel befolkning stängs av från mat, vatten, elektricitet och kommunikation kan inte på ett trovärdigt sätt hävdas vara en jakt på medlemmar i Hamas”, sade Lowe.

Sydafrika fördömde Hamas attack den 7 oktober, men ”ingenting kan någonsin rättfärdiga folkmord, oavsett vad vissa individer inom gruppen av palestinier i Gaza kan ha gjort”, sade han.

Lowe avfärdade också det mantra som Israel och dess allierade upprepar, att de har ”rätt till självförsvar” i Gaza. Han hänvisade till ett beslut i Världsdomstolen från 2004 om lagligheten i Israels mur, som är byggd på ockuperat palestinskt territorium.

”I sitt rådgivande yttrande om murfallet noterade domstolen att det hot som Israel hade hävdat motiverade byggandet av muren inte tillskrevs en främmande stat, utan härrörde från det ockuperade palestinska territoriet över vilket Israel själv utövar kontroll”, sade Lowe.

”Av dessa skäl beslutade domstolen att rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan inte hade någon relevans under sådana omständigheter”, sade han.

För bara tre veckor sedan bekräftade FN:s säkerhetsråd att Gaza är ockuperat territorium, sade han. ”Hårdheten i Israels grepp kan ha varierat, men ingen kan tvivla på att Israels grepp om Gaza fortsätter att vara en realitet”, sade Lowe.

”Domstolens rättsliga ställningstagande från 2004 är giltigt, och en liknande poäng måste göras här, vad Israel gör i Gaza, det gör de i territorium under sin egen kontroll. Dess handlingar förstärker dess ockupation. Lagen om självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan har ingen tillämpning”, sade han.

Brådskande

Den irländska advokaten Blinne Ni Ghralaigh, som representerade Sydafrika, argumenterade för varför domstolen måste agera skyndsamt för att stoppa Israel. Hon sade ”Det finns ett akut behov av provisoriska åtgärder för att skydda palestinierna i Gaza från den irreparabla skada som orsakas av Israels brott mot folkmordskonventionen. Förenta nationernas generalsekreterare och dess chefer beskriver situationen i Gaza på olika sätt som en kris för mänskligheten, ett levande helvete, ett blodbad, en situation av fullständig, fördjupad och oöverträffad skräck där en hel befolkning är belägrad och under attack, nekad tillgång till det nödvändigaste för överlevnad i massiv skala.

Förnödenheter översvämmas av desperata människor som söker skydd. En folkhälsokatastrof håller på att utvecklas. Smittsamma sjukdomar sprids i överfulla skyddsrum när avloppsvattnen svämmar över. Omkring 180 kvinnor föder barn varje dag. Mitt i detta kaos står människor inför de högsta nivåerna av osäker livsmedelsförsörjning som någonsin uppmätts. Hungersnöd är nära förestående.

Rapporterna om avrättningar, tortyr och misshandel blir allt fler, liksom bilderna av ruttnande kroppar av palestinska män, kvinnor och barn som inte begravts där de dödades. Vissa angrips av djur. Det blir allt tydligare att stora delar av Gaza, hela städer, byar och flyktingläger håller på att utplånas från kartan, som ni har hört.

 

Men det tål att upprepas. Enligt Världslivsmedelsprogrammet befinner sig fyra av fem människor i världen som lider av hungersnöd eller en katastrofal typ av hunger just nu i Gaza. Experter varnar för att dödsfallen till följd av svält och sjukdomar riskerar att bli betydligt fler än dödsfallen till följd av bombningar. Den dagliga statistiken är ett tydligt bevis på hur bråttom det är och på den irreparabla skadan på grundval av de nuvarande siffrorna.

I genomsnitt dödas 247 palestinier och riskerar att dödas varje dag. Många av dem sprängs bokstavligen i bitar. Bland dem finns 48 mödrar varje dag till varje timme och över 117 barn varje dag, vilket har fått UNICEF att kalla Israels handlingar för ett krig mot barnen.

Med nuvarande takt, som inte visar några tecken på att avta, kommer varje dag över tre läkare, två lärare, mer än en FN-anställd och mer än en journalist att dödas, många medan de är på jobbet eller i vad som verkar vara riktade attacker mot deras familjehem eller där de är skyddade.

Och risken för hungersnöd kommer att öka för varje dag. Varje dag kommer i genomsnitt 629 personer att skadas, vissa flera gånger om. Medan de rör sig från plats till plats och desperat söker skydd varje dag. Över tio palestinska barn kommer att få ett eller båda benen amputerade, många utan bedövning. Varje dag kommer i genomsnitt 3900 palestinska hem att skadas eller förstöras.

Israel upprepar en lång historia av tvångsförflyttning av palestinier, och det finns inga som helst tecken på att Israel tar på sig ansvaret för att återuppbygga det man har förstört. Istället firas förstörelsen av den israeliska armén. Soldaterna filmar sig själva när de glatt spränger hela hyreshus och torg, reser den israeliska flaggan över spillrorna, försöker återupprätta israeliska bosättningar på spillrorna av palestinska hem och därmed utplånar själva grunden för det palestinska livet i Gaza. …

Trots skräcken för det folkmord mot det palestinska folket som direktsänds från Gaza till våra mobiltelefoner, datorer och TV-skärmar, det första folkmordet i historien där dess offer sänder sin egen förstörelse i realtid i det desperata, hittills fåfänga hoppet att världen skulle kunna göra något.

Världen borde vara fullständigt förfärad. Världen borde vara fullständigt upprörd. Det finns ingen säker plats i Gaza och världen borde skämmas.”

Utfrågningen fortsätter på fredag.

 

***

Joe Lauria är chefredaktör för Consortium News och tidigare FN-korrespondent för Wall Street Journal, Boston Globe och andra tidningar, däribland The Montreal Gazette, London Daily Mail och The Star of Johannesburg. Han var undersökande reporter för Sunday Times of London, finansreporter för Bloomberg News och började sin yrkesbana som 19-årig stringer för The New York Times. Han är författare till två böcker, A Political Odyssey, med senator Mike Gravel, förord av Daniel Ellsberg; och How I Lost By Hillary Clinton, förord av Julian Assange. Han kan nås på och följas på Twitter @unjoe

Föregående artikelPalestinademonstration Odenplan lördag 13 januari kl 13. Kom!
Nästa artikelLyssna på Folk och Fred 2024
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here