Sy Hersh och livet. Vilka tjänade mest på sprängningen av Nord Stream? Varför rapporterar media som de gör?

9
1906

 

Denna artikel publicerades 9 februari av förre brittiske ambassadören Craig Murray.

Craig Murray

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2023/02/sy-hersh-and-the-way-we-live-now/

Jag har tidigare publicerat flera artiklar av Craig Murray: https://www.globalpolitics.se/?s=craig+murray, som jag träffade för 3 år sedan utanför Belmarsh-fängelset.

Anders Romelsjö och andra aktivister för stöd åt yttrandefrihet och solidaritet med Julian Assange utanför Belmarshfängelset 26 februari 2020.

________________________________________________________________

Det är en tydlig indikator på frihetens försvinnande från våra så kallade västerländska demokratier, att Sy Hersh, den kanske största levande journalisten, inte kan få detta monumentala avslöjande på framsidan av Washington Post eller New York Times, utan måste självpublicera på nätet.

Hersh berättar historien om USA:s förstörelse av Nordstream-pipelinerna i forensiska detaljer, och anger datum, tider, metoder och militära enheter som var inblandade. Han beskriver också betydelsen av att de norska väpnade styrkorna arbetade tillsammans med den amerikanska flottan i operationen.

En punkt som Sy inte betonar särskilt mycket, men som är värd att säga mer om, är att Norge och USA naturligtvis är de två länder som har gynnats ekonomiskt, i enorm utsträckning, av att spränga rörledningen.

Båda har inte bara fått enorma exportöverskott av det höjda gaspriset, utan Norge har också direkt ersatt rysk gas med cirka 40 miljarder dollar per år. Från och med 2023 kommer USA att finns med på den listan på andra plats efter Norge, efter att man under de senaste två månaderna öppnat två nya terminaler för flytande naturgas i Tyskland, som byggts för att ersätta rysk gas med leveranser från Förenta staterna och Qatar.

Ryssland förlorade alltså stort ekonomiskt på att Nordstream förstördes, men vem tjänade på det? USA och Norge, de två länder som sprängde rörledningen.

Men det här kriget har förstås inget med pengar eller kolväten att göra, utan handlar om frihet och demokrati…

För att återgå till Hershs redogörelse, som är särskilt intressant för den rad beslut som fattades för att undvika att klassificera operationen på olika sätt som skulle kräva att den rapporterades till kongressen. Med tanke på USA:s historia borde detta vara en stor sak.

Att den verkställande makten begår vad som är en krigshandling utan lagstiftarens godkännande är i grunden konstitutionsvidrigt. Men det är en av de märkliga resterna av demokrati som den nyliberala elitkonsensusen i lugn och ro kan undvika nuförtiden.

Hersh beskriver den välkända bakgrunden i övertygande detalj, inklusive det faktum att amerikanerna, från Biden och nedåt, i praktiken öppet meddelade vad de tänkte göra.

Men det som oroar mig mest med hela historien är mainstream-mediernas enhälliga medverkan i att ignorera det helt uppenbara.

Mediernas linje, som här obevekligt framfördes av BBC och företagsmedier, var att ryssarna förmodligen själva hade sprängt den pipeline som de hade lagt ner så stora resurser och tre decennier av intensiv diplomatisk verksamhet på, och som skulle bli nyckeln till Rysslands enskilt mest värdefulla inkomstkälla under de kommande 40 åren.

Detta var alltid bokstavligen otroligt. Man måste vara störd för att tro det.

Det lärde mig faktiskt inte bara att vi verkligen befinner oss i totalitarismens och den stora lögnens värld, utan jag lärde mig också något mycket viktigt om hur den stora lögnen fungerar.

Hemligheten är inte att människor verkligen tror på ett upprörande påstående. Hemligheten är att människor verkligen tror att de befinner sig i en kamp mellan det goda och det onda, och att det är nödvändigt att acceptera den berättelse som förespråkas för att bekämpa det onda.

Ställ inte frågor, följ bara. Om du ifrågasätter, främjar du ondskan.

Jag är säker på att det är så det fungerar.

Statliga och företags stenografiska journalister är faktiskt intelligenta individer. Om de tänkte efter skulle de inse att berättelsen om att Ryssland sprängde sin egen pipeline är uppenbart nonsens.

Men de är övertygade om att det är moraliskt fel att tänka på det.

Det är därför ingen av dem ifrågasatte de lika galna påståendena om att Ryssland upprepade gånger besköt sina egna styrkor som ockuperade kärnkraftverket i Zaporizhzhia, och det är också därför ingen av dem ifrågasatte den fullständigt löjliga officiella versionen av Skripal-historien.

Jag har tidigare berättat en anekdot från när jag arbetade på Foreign and Commonwealth Office och frågade en god vän om han verkligen trodde på den felaktiga information om irakiska massförstörelsevapen som han var inblandad i.

Han svarade med att hänvisa till videospelet Championship Manager (numera omdöpt till Football Manager), som vi brukade spela tillsammans. Han sa att när han var med i spelet var det uppslukande, han var manager för Liverpool, och det absorberade honom helt och hållet.

På samma sätt var världen i underrättelserapporterna uppslukande när han gick genom FCO:s portar, och Irak hade verkligen massförstörelsevapen i den världen. Han arbetade i FCO:s ”verklighet”. När han gick ut på kvällen levde han i en annan verklighet, den värld vi hade på puben.

Jag känner till en eller två journalister som är tillräckligt smarta för att på ett liknande sätt kunna skilja sin yrkesmässiga produktion från vad de verkligen tycker. (Jag hade en gång ett samtal i denna riktning med Jeremy Bowen i Tasjkent).

De flesta tänker dock inte på detta sätt. De tänker helt enkelt att alla rättänkande människor stöder den historiska kampen mot de onda ryssarna, så det måste vara rätt att läsa upp propagandan utan att tänka särskilt mycket på den.

De av oss som är kritiska till det aggressiva krigsfrämjandet i Europa är inte bara utestängda från alla mainstreammedia och hänvisade till hörn av internet, och även då kraftigt förtryckta på sociala medier (vilket är anledningen till att Sy Hershs artikel inte har de tiotals miljoner läsare den förtjänar).

Vi kan inte ens få mötesfrihet.

Två etablerade vänstervridna mötesplatser har ställt in det möte om No 2 Nato som jag ska tala om i London den 25 februari. Conway Halls skäl för avbokningen var hot mot finansieringen och rädsla för personalens säkerhet.

Vi är nu reducerade till ett gerillamöte, vars plats i centrala London inte kommer att tillkännages förrän kvällen innan.

Bild: Shutterstock

Är detta verkligen en demokrati, där det inte är möjligt för oliktänkande att hålla ett offentligt möte utan hemlighetsmakeri, undanflykter och gömmer sig för statens anhängare?

Jag uppmanar er att komma dit på dagen, oavsett vad ni tycker om ämnet, för att stödja rätten till yttrandefrihet.

Jag har en annan åsikt än kanske andra talare/skribenter, när det gäller legitimiteten i Rysslands invasion av Ukraina, som jag motsätter mig.

Men jag motsätter mig också Natos expansion, som är en bakomliggande orsak till kriget, och jag motsätter mig även själva Natos existens.

Nato är en krigsmaskin som suger resurser från arbetande människor för att gynna det militärindustriella komplexet, och som släpper lös förödande förstörelse i utvecklingsländer som inte gör sina naturresurser tillgängliga för västerländska miljardärseliter.

Nato är också en grundläggande knutpunkt i den propagandaapparat som manipulerar och kontrollerar vårt samhälle, särskilt som motberättelser och oliktänkande nu strikt och systematiskt utesluts.

Det finns inte längre något Overtonfönster för tillåten debatt. Det har smalnat av och borde omdöpas till Overtonbrevlådan.

Redaktören: ” Overton-fönstret är den bredd av idéer som tolereras som en del i den offentliga diskursen. Termen är uppkallad efter Joseph P. Overton, som menade att en idé har politisk livskraft beroende på om den faller inom detta område snarare än idéns meriter.[1] Enligt Overton innehåller fönstret bredden av politik som en politiker kan rekommendera utan att verka för extrem för att få eller behålla sitt förtroende i det nuvarande opinionsläget.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Overton-f%C3%B6nstret

En av de där små, svåra, längst ner på dörren. Med en mycket kraftig fjäder och morrande hundar som bevakar den.

———————————————————————————————–

Ursäkta att jag påpekar att min förmåga att tillhandahålla denna rapportering är helt beroende av era vänliga frivilliga prenumerationer som håller den här bloggen igång. Detta inlägg är fritt för vem som helst att reproducera eller återpublicera, även i översättning. Ni är fortfarande mycket välkomna att läsa utan att prenumerera.

Till skillnad från våra motståndare, däribland Integrity Initiative, 77th Brigade, Bellingcat, Atlantic Council och hundratals andra krigshetsande propagandaföretag, har den här bloggen ingen som helst källa till statlig, företags- eller institutionell finansiering. Den drivs helt och hållet av frivilliga prenumerationer från sina läsare – varav många inte nödvändigtvis håller med om varje artikel, men välkomnar den alternativa rösten, insiderinformationen och debatten.

Prenumerationer för att hålla bloggen igång tas tacksamt emot.

Föregående artikelSmå korrigeringar av Seymour Hershs nya avslöjanden om Nord Stream 
Nästa artikelHur fungerar demokrati i teori och praktik? Kan den förbättras?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Undertecknad undrar ännu över svenska flottans vistelse två dygn innan sprängningarna av Nord Stream just på platsen för sprängningarna. Detta beskrevs i en artikel utförligt inte så långt efter de skett. De hade haft transpondrarna på och emellanåt av och gick iland emellanåt och kom tillbaks följande dag. De hade gjort något just där, var sprängningarna sedan skedde. Detta finns inte i Hearsh rapport, men jag tror att svenska flottan på något sätt var med i sabotaget. Kerstin Tuomala

 2. ”Statliga och företags stenogafiska individer är faktiskt intelligenta individer”.

  Jag anmäler högaktningsfullt avvikande åsikt. Underskatta aldrig dumhetens roll varken hos dagens beslutsfattare eller stenograferna. Men det har säkerligen skett en förändring till det sämre, då både politiker och journalister numera hamnat i den mittfåra som leder till det rena fördärvet om ingen sätter stopp.

  Meningsbildningen har politiserats till en grad som aldrig förekommit tidigare. Murray har rätt i att eftersom det upplevs att ”vi” befinner oss moraliskt på ett högre plan, behöver inte motparten bemötas med seriösa argument. Men det är inte bara ryssarna som utsätts för denna nedvärdering som numera gäller alla oliktänkande. Och denna inställning blir en självförstärkande mekanism. Dumheten tar över och dessa individer kan småningom inte tänka rationellt överhuvudtaget. Och det är det som blir farligt, för de blir destruktiva och kan via maktens hävstänger tillgripa vilka medel som helst.

  En liten gnista av hopp i ett annat sammanhang utgör Twitters hävande av censuren. Det har i den amerikanska kongressen inletts hearings om hur politisk ledning och sociala medier censurerade alla som hade avvikande åsikt i covid-hanteringen. Censorerna har satts på pottan och ett sällsamt skådespel spelas upp. Det framkommer att personer som helt saknat medicinsk utbildning verkställt censurering av landets främsta expertis om dessa vägrat att lalla med Biden, Fauci och de övriga. Professorer från Stanford och Harvard fick tiga om de inte sjöng med i refrängen. Censorerna har nu ertappats på bar gärning och har rättegångar att vänta för att de handlat i strid med första författningstillägget.

 3. Nato är en van krigsförbrytare, seriekrigsförbrytare helt enkelt och de kommer undan med sina brott (precis som israhell gör i Palestina och övr mellöstr) mha den monopolistiska sionistpressen i väst som döljer deras kriminalitet bakom en mur av lögner. Mer konstigt än så är det inte

  • @pz 12 februari, 2023 At 22:39
   NATO är USAs krigsförberedelser.
   1933 drev nazi Tyskland krigsförberedelser för att attackera i första hand Polen.
   2023 driver NATO USA krigsförberedelser för att attacker i första hand Ryssland och i andra hand Kina.
   Förloppen är en nära spegelbild av varandra
   Anledning till att starta krig fabricerar USA gång efter gång.
   Tonkin incidenten var USAs skäl för att starta Vietnamkriget, den far falsk.
   WMD, massförstörelsevapen, och kärnvapen var USAs skäl för att starta Irak kriget, den var falsk.
   Försvar var USAs skäl för att starta proxy kriget i Ukraina, även det var falsk.

   Alla USAs angrepp förgås av massiv propaganda, i Sverige genom MSM. Just nu är det ballong propagandan för att ta uppmärksamheten från terroraktionen att spränga Nordstream.

   —Nord Stream-avslöjandet ”så kraftfullt att det utlöste en rymdinvasion”
   https://nyheter.swebbtv.se/nord-stream-avslojandet-sa-kraftfullt-att-det-utloste-en-rymdinvasion/

 4. Turkiet mot Nato – än en gång.
  Författare: Salman Rafi Sheikh.
  I en ny artikel konstaterar HMEs ordinarie krönikör Salman Rafi att Turkiets beslut att blockera Sveriges Nato-medlemskap beror på många faktorer.

  Med tanke på att presidentval kommer att hållas i Turkiet i år kommer den fortsatta utvecklingen av situationen för det skandinaviska landets anslutning till alliansen att bero på deras resultat.
  För närvarande är den turkiska ekonomin inte i bästa skick, inflationen har nått sin högsta nivå under de senaste två decennierna.
  I detta avseende använder den turkiske presidenten varje tillfälle att stabilisera sitt lands finansiella system, särskilt inför valen. Ryssland hjälper till att göra detta genom att exportera gas och olja till Turkiet till en betydande rabatt, som sedan säljs vidare av Ankara till väst.
  Enligt författaren försöker R. Erdogan värva stöd från den vacklande väljarkåren och spelar bland annat kortet för en autonom utrikespolitik och antimuslimsk känsla i väst.
  Författaren utesluter inte att även om R. Erdogan så småningom vinner, kommer västvärlden att kunna erbjuda honom en attraktiv ekonomisk modell för samarbete, vilket i sin tur kommer att kräva att han omprövar sina utrikespolitiska prioriteringar, inklusive fullt stöd för Ukraina i konflikten med Ryssland och byte av nya medlemmar till Nato.

 5. usa och nato hade militärövningen baltops i östersjön 2022. övningen skulle stärka och skydda de deltagande länderna. vad gjorde då biden, nuland, blinken och sullivan?…. enligt rapporten som sy hearsh nyligen publicerade såg dom till att tre gasledningar sprängdes. ett terrorattentat och en krigshandling mot natomedlemmen tyskland… media följer inte upp

 6. Ja man kan fråga sig varför följer inte media upp detta näst intill ödesmättade attentat som har samband med ett nära förestående mänskligt katastroftillstånd?
  Inte skall Europa tillåta sig uppträda som en knähund mot det historielösa och stulna landets maktapparat i väster.
  Vi borde resa på oss och visa att det finns andra alternativ mot fred och en livsduglig planet för ett människovärdigt liv.

 7. I sveriges radio 23/2 intervjuas säpochefen som meddelar att säkerhetsläget har försämrats påtagligt! Som argument för detta anges bl.a.att sveriges position har blivit tydligare förankrat i det kollektiva väst främst genom sin ansökan o
  Natomedlemsskap! Det kan uppfattas som ett Moment 22 eftersom Natomedlemsskapet enligt regeringen gör vår position så mycket säkrare!
  Till detta kommer USA och Norges sprängning av Nordstream där Sverige också medverkade – Nato fattar alltså ett så allvarligt beslut mor en Natomedlem – Tyskland! Vadär det för allians?
  Till detta kommer att saken inte ens kommenteras i sverige, EU eller övriga västvärlden! Dårarnas paradis måste vi motarbeta på alla sätt!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here