Små korrigeringar av Seymour Hershs nya avslöjanden om Nord Stream 

16
1830

 

Denna artikel av Moon of Alabama publicerades 9 februari

https://www.moonofalabama.org/2023/02/some-small-corrections-to-seymour-hershs-new-nord-stream-revelations.html 

 

Seymour Hersh (bild ovan) är en legendarisk undersökande rapportör som har avslöjat dussintals brott som den amerikanska regeringen begått hemma och utomlands. 

 I sin senaste artikel beskriver Hersh förstörelsen av Nord Stream-ledningarna i Östersjön av amerikanska regeringsstyrkor. Vid förstörelsen släpptes en enorm mängd metan ut, en gas som bidrar till den globala uppvärmningen. Den förstörde Tysklands gaslivlina med Ryssland och skadade därmed Tysklands industri allvarligt. Det var en ekologisk och ekonomisk terrorism från den amerikanska regeringens sida som riktades mot en ”allierad”. 

 Den berättelse som hans källa berättar för Hersh är i stort sett samma som jag (”Moon of Alabama”) hade konstruerat från öppna källor den 28 september, en dag efter det att rörledningen sprängdes. 

 Vem är förövaren? – Fakta om sabotageattacken mot Nord Stream-rörledningarna 

Redaktören: Läs gärna också Hur USA slog ut Nord Stream-rörledningen

 Hershs berättelse är sann. Att amerikanska tjänstemän förnekar det betyder ingenting. Tidigare avslöjanden av Hersh om CIA:s inhemska spionage, om massakern i My Lai och om tortyren i Abu Ghraib förnekades också, men till slut visade sig alla vara sanna. 

 Historien om rörledningarna är helt logisk. Tyvärr finns det några detaljer som Hersh, i brist på tillräcklig tillgång till rätt information, får fel. 

 Han skriver: 

 I juni förra året placerade flottans dykare, som opererade under täckmantel av en mycket omtalad Nato-övning mitt i sommaren, känd som BALTOPS 22, de fjärrutlösta sprängladdningar som tre månader senare förstörde tre av de fyra Nord Stream-rörledningarna, enligt en källa med direkt kännedom om den operativa planeringen. 

 Det är osannolikt att sprängladdningarna placerades ut medan den årliga BALTOPSövningen fortfarande pågick. I den aktuella Wikipediaposten om den står det: 

 Sammanlagt 14 Nato-nationer, inklusive Nato-partnerländerna Finland och Sverige, deltog i den 51:a BALTOPS-övningen mellan den 5 och 17 juni 2022. Den vanliga minjaktövningen utökades i år med experimentella obemannade undervattensfarkoster för minjakt och insamling av miljödata för algoritmer för måligenkänning i samarbete med Naval Undersea Warfare Center och Naval Information Warfare Center Pacific. 

 BALTOPS 2022 skuggades av två ryska korvetter av Karakurtklass. 

 Hela övningen tog bara 12 dagar. Många nationer deltog. Ubåtar var inblandade. Ryssarna var med och tittade på vad som hände. (De hade förmodligen också ubåtar i det större området). 

 Det är inte bra förhållanden för att utföra en massa hemligt undervattensarbete.  Det var mycket lättare att göra detta senare, när alla hade vänt tillbaka till hamn. De amerikanska fartygen seglade dock inte hem. De stannade kvar, gjorde några hamnbesök och slog sig så småningom ner i närheten av ön Bornholm några mil från rörledningarna där de började utföra sitt arbete. 

 Här är platsen där rörledningarna drabbades: 

De fyra Nord Stream-rörledningarna, två för Nord Stream 1 och två för Nord Stream 2, var starka: 

 Själva stålröret har en vägg på 4,1 centimeter, och det är täckt av ytterligare 6-11 cm stålarmerad betong. Varje sektion av röret väger 11 ton, vilket går upp till 24-25 ton efter att betongen applicerats. 

 Rörledningarna är också nedgrävda i den sandiga havsbotten, inte djupt, men tillräckligt djupt för att förhindra att fiskeredskap eller ankare skadar dem. 

 För att spränga sådana rörledningar krävs mycket mer än att bara lägga några kilo C4-explosivämnen ovanpå dem. Rörledningarna måste först grävas ut, troligen med hjälp av vatten under tryck. Därefter måste sprängämnen placeras runt omkring dem. Sedan måste en utlösningsmekanism av något slag sättas in och fästas på dem. Slutligen måste den explosiva delen begravas igen för att förhindra att den upptäcks eller att den oväntat fastnar i något externt element. Allt detta måste göras minst fyra gånger. Om jag hade planerat operationen skulle jag förmodligen ha valt att använda totalt åtta sprängämnespaket. 

 Hela processen tar tid. Obemannade ubåtsliknande fordon behövdes för att transportera de hundratals kilona sprängämnen och utrustning. Dyktiden på det djupet är inte obegränsad och det måste ha skett några byten av besättning. Det tog förmodligen tre till fyra veckor att genomföra hela operationen. 

 När jag skrev om händelsen översatte jag en tyskspråkig rapport som Hersh troligen inte hade hittat. 

 Här är min originalöversättning: 

 Stor flottgrupp från den amerikanska flottan passerar Fehmanbelt [tysk öpassage]. 

 På onsdagsmorgonen var det amfibiska anfallsfartyget USS Kearsarge, eskorterat av landstigningsfartygen USS Arlington och USS Gunston Hall, på väg mot väster. Tidigare har fartygen ingått i amerikanska enheter som deltagit i Nato-manövrar och anlöpt många hamnar i Tyskland, Skandinavien och Baltikum. 

 USS Kearsarge, flaggskeppet i sällskapet och det största krigsfartyget i den amerikanska flottan, som varit i aktion i Östersjön de senaste 30 åren, har 40 helikoptrar och stridsflygplan samt mer än 2000 soldater ombord, och eskortfartygen cirka 1000. För de cirka 4 000 soldaterna är på väg hem på USA:s östkust efter sin sex månader långa insats. 

 USS Kearsarge befann sig mycket längre i Östersjön än vad Hersh antar. Sprängladdningarna sattes på plats någon gång mellan slutet av BALTOPS den 17 juni och den 22 september, det datum då USS Kearsarge passerade Fehmarn bält för att lämna Östersjön. 

Redaktören: USS Kearsarge besökt Stockholm i mitten av maj. Var där utanför och delade ut flygblad mot Nato. USS Kearsarge kommer till Stockholm – får knappt plats

 Det är därför Hersh tar miste när han senare skriver: 

 Washington hade andra tankar. Sprängladdningarna skulle fortfarande placeras ut under BALTOPS, men Vita huset oroade sig för att ett tidsfönster på två dagar för deras detonation skulle ligga för nära slutet av övningen, och det skulle vara uppenbart att Amerika hade varit inblandat. 

 I stället hade Vita huset en ny begäran: ”Kan killarna på fältet komma på något sätt att spränga rörledningarna senare på kommando?” 

 Det tidsfönstret förlängdes inte med månader mellan slutet av BALTOPS och explosionerna utan med bara några få dagar mellan ungefär den 20 september, då Kearsarge åkte hem, och den 27 september, då rörledningarna exploderade. 

Tillägg: 

 Sedan min översättning publicerades har en del innehåll lagts till i den tyska artikeln för att sätta den i samband med den ryska invasionen. Den är nu daterad till den 21 oktober 2022, vilket inte är särskilt meningsfullt. (Den enda kopia på archive.org av stycket är den ändrade versionen, som sparades den 20 december 2022). 

Stycket börjar nu med detta (min översättning): 

 Stor flottenhet från den amerikanska flottan passerar [tysk öpassage] Fehmarnbelt (Se ovan på tyska).

 Jag minns inte att det fanns en underrubrik till den eller några meningar om kriget i Ukraina men stycket har nu dessa: 

 På torsdagsmorgonen den 22 september passerade en flottgrupp från den amerikanska flottan [den tyska ön] Fehmarn. ”USS Kearsarge” som flaggskepp var det största av krigsfartygen. 

 * Ryska atomubåtar och Nato-enheter i Fehmarn-sundet. 

 • Fartygen seglar återigen i västlig riktning 
 • 40 helikoptrar och stridsflygplan ombord. 

 Fehmarn – I och med det ryska angreppskriget mot Ukraina, som inleddes i februari, och med den förändring av säkerhetspolitiken som det orsakade, med Finlands och Sveriges begäran om Nato-inträde, har Östersjön blivit ett koncentrationsområde för ryska och Natos marina styrkor. Detta kan ses i det ökande antalet krigsfartyg som har passerat Fehmarnsundet [Fehmarnbelt] under de senaste månaderna. Detta gäller såväl ryska atomubåtar som Nato-enheter. På torsdagsmorgonen den 22 september passerade en flottgrupp från den amerikanska flottan Fehmarn. 

 refter följer, till synes oförändrade, de två stycken som jag tidigare hade översatt. 

 Det är ett märkligt redaktionellt arbete att lägga till de nu ledande nya delarna till det gamla lilla stycket av en lokaltidning nästan en månad efter att det ursprungligen publicerades. Vem tog initiativet till detta? 

 Den nya delen är inte meningsfull. BALTOPS är en årlig övning, BALTOPS 22 var den 51:a i sitt slag. Att den hölls hade inget med kriget i Ukraina att göra. 

 Såvitt jag kan se finns och fanns det inga kärnvapenubåtar från Ryssland stationerade i den alldeles för grunda Östersjön. Hemmahamnarna för Rysslands kärnvapenflottor är Murmansk i norra Kola-bukten för den norra och atlantiska flottan och Rybachiy Nuclear Submarine Base på Kamtjatkahalvön för Stillahavsflottan. 

 När en rysk atomubåt passerar Fehmarn är det sannolikt en ubåt från Murmansk som deltar i den ryska flottparaden i S:t Petersburg. Det är liksom BALTOPS en årlig händelse. Att använda detta för krigshetsande är ganska dumt. 

 Slut på Tillägget. 

 Det som var intressant i det stycke som jag hade översatt var inte bara tiden då de amerikanska fartygen lämnade utan också anmärkningen att Kearsarge var det ”största krigsfartyg från den amerikanska flottan” som varit i aktion i Östersjön under de senaste 30 åren. 

 Kearsarge valdes troligen ut för ändamålet. Fartyget har ett … 

 … brunnsdäck, som öppnar sig mot havet genom stora portar i fartygets akter. Där lastas last, trupper och fordon på landstigningsbåtar för transport till stranden. Landningsbåtarna med luftkuddar kan ”flyga” ut från det torra brunnsdäcket, eller så kan brunnsdäcket översvämmas så att konventionella landningsbåtar kan flyta ut på väg till stranden. 

 Vanligtvis skulle Kearsarge vara ett för stort missilmål för att befinna sig i Östersjön. Men brunnsdäcket kommer väl till pass när man vill testa ny undervattensutrustning eller placera sprängämnen runt rörledningar: 

 Som stöd för BALTOPS samarbetade U.S. Navy 6th Fleet med U.S. Navy Research and Warfare Centers för att ta med sig de senaste framstegen inom minjaktteknik för obemannade undervattensfarkoster till Östersjön för att demonstrera dessas effektivitet i operativa scenarier. 

 Experimentet genomfördes utanför Bornholms kust i Danmark med deltagare från Naval Information Warfare Center Pacific, Naval Undersea Warfare Center Newport och Mine Warfare Readiness and Effectiveness Measuring, allt under ledning av U.S. 6th Fleet Task Force 68. 

 Bornholm är förstås platsen där rörledningarna sprängdes. 

 För mig är den enda nya och överraskande punkten i Hershs artikel att norska styrkor var inblandade i att utlösa explosionerna med hjälp av sonarbojsignaler från ett P8-övervakningsplan från flottan. Det skulle ha varit troligt att svenska, brittiska eller polska styrkor skulle ha varit inblandade. Men Norge är ännu mer logiskt eftersom det kommer att tjäna på Nord Stream-förstöringen. 

 Larry Johnson, en gammal vän till Sy Hersh, har hittat en video av någon som hade spårat en norsk P-8 som flög i rörledningsområdet strax före explosionen. 

 Tyvärr för Norge är dess egen, nu ökade gasexport också beroende av rörledningar. På dagen för Nord Stream-explosionerna invigde Danmark och Polen en ny rörledning som för norsk gas till Polen. Ryssland har säkert möjlighet att göra med norska rörledningar vad USA och Norge har gjort med Nord Stream. 

 En annan liten kommentar som jag har till Hershs artikel är följande: 

 Sverige hade ansökt om medlemskap i Nato och hade visat sin stora skicklighet i att hantera sina undervattensljud- och magnetsensorsystem som framgångsrikt spårade ryska ubåtar som ibland dök upp i avlägsna vatten i den svenska skärgården och tvingades upp till ytan. 

 De flesta av de ryska ubåtar som svenskarna upptäckte fanns aldrig där. Mer än hälften av de många incidenterna var ”osannolika överträdelser”, dvs. de har aldrig inträffat. Den stora svenska skickligheten ligger i att skrämma den egna befolkningen med falska larm om påstådda ryska ubåtar nära kusten: 

 År 1982 förföljde flera av Sveriges ubåtar, båtar och helikoptrar en av dessa oidentifierade källor i en hel månad, bara för att komma tillbaka tomhänt. 

Detta fortsatte i över ett decennium. Varje gång de tog upp en akustisk signal sökte de och hittade ingenting, förutom några bubblor på havsytan. Sverige var naturligtvis oroligt för intrången och kunde inte förstå varför Ryssland, när det kalla kriget nu var över, skulle fortsätta att provocera dem på detta sätt. 

 Men det var pruttar.  ”Det visar sig att sillen har en simblåsa … och denna simblåsa är kopplad till fiskens analkanal”, sade Wahlberg. ”Det är en mycket unik förbindelse som bara finns hos sill. Så en sill kan trycka ihop sin simblåsa och på så sätt kan den spruta ut ett litet antal bubblor genom analöppningen.” 

 I lekmannatermer kan man säga att de släpper ut en fis. Sillen simmar i gigantiska stim som kan nå flera kvadratkilometer och upp till 20 meter djupt. När något i närheten skrämmer dem – till exempel ett hungrig sillstim eller en ubåt som håller utkik efter ryska spioner – kan de generera mycket gas. 

 För att testa sin teori köpte Wahlberg en sill i en affär och tryckte på den, och visst gav den ifrån sig ett ljud. Han tog med sig filmen till marinpersonalen och spelade upp den för dem. Det stämde perfekt överens med det ljud som de hade hört. 

 Den goda nyheten var att Sverige inte var hotat av Ryssland, den dåliga nyheten var att Sverige hade spenderat 10 år med att sätta in sin militär i jakten på fiskfjärtar. Sedan man kom fram till vad som var och inte var fiskfjärtar har det inte förekommit några rapporter om fientliga inkräktare i svenska vatten. 

 Stora svenska färdigheter. Verkligen. 

Relaterat

Hur USA slog ut Nord Stream-rörledningen
Oberoende video bekräftar viktig del av Sy Hershs rapport om sabotaget av Nord Stream
Vem låg bakom explosionen av Nord Stream 1 och 2?
Vem sprängde Nord Stream? Äntligen bevis! Eller hur?
Rysslands ”hyllning”/ersättning av Nord Streams pipelines.
Också USA:s vice utrikesminister hyllar sprängningen av Nord Stream 2

Föregående artikelÖppet möte idag: Carl-Göran Ekerwald – författare till ett femtiotal böcker talar om den heliga revoltkänslan
Nästa artikelSy Hersh och livet. Vilka tjänade mest på sprängningen av Nord Stream? Varför rapporterar media som de gör?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Pepe Escobar skriver i en artikel något som än mer tydliggör deltagande av USA: ”little narrative problem is that Norway, unlike the U.S. Navy, still does not have any operational P-8 Poseidon. What was clear at the time is that an American P-8 was commuting back and forth – with mid-air refueling – from the U.S. to Bornholm island.

  A positive screamer is that Hersh – rather, his key source – had the MI6 completely vanish from the narrative. SVR, Russian intel, had focused like a laser on MI6 at the time, as well as the Poles. What still cements the narrative is that the combo behind “Biden” provided the planning, the intel and coordinated the logistics, while the final act – in this case a sonar buoy detonating the C4 explosives – may have been perpetrated by the Norwegian vassals. https://strategic-culture.org/news/2023/02/10/the-war-of-terror-of-a-rogue-superpower-cui-bono/

  • @Holger Nordström 12 februari, 2023 At 09:47
   Även Mike Whitney har synpunkter över Hersh rapport…
   Det är något som inte är helt rätt med Sy Hershs rapport om förstörelsen av Nord Stream 2. Det finns ett antal inkonsekvenser i stycket som får mig att tro att Hersh var mindre intresserad av att presentera ”den osminkade sanningen” än att förmedla en version av händelser som främjar en viss agenda.

   Hersh skriver om ”Nio månader”? fast från februari (när ryska op startade) till september är bara sju (7) månader!!
   ”Kriget bröt ut den 24 februari. Rörledningen sprängdes den 26 september. Det är sju månader. Så om det fanns ”mer än nio månader av mycket hemlig debatt fram och tillbaka inom Washingtons nationella säkerhetsgemenskap om hur man” ”saboterar rörledningarna” så måste vi anta att intrigeringen föregick kriget. Detta är en avgörande punkt, och ändå skummar Hersh över det som att det är ”ingen stor sak”. Men det är en stor sak eftersom – som Andre Damon påpekar – det ”spränger isär hela berättelsen om USA:s inblandning i kriget som ett svar på ”oprovocerad rysk aggression.” Med andra ord bevisar det att USA planerade att delta i krigshandlingar mot Ryssland oavsett utvecklingen i Ukraina. Det tyder också på att den ryska invasionen bara var en täckmantel för Washington för att genomföra en plan som den hade kartlagt år tidigare.

   Senare i artikeln gör Hersh samma påstående igen utan att betona dess underliggande betydelse. Han säger: ”Bidenadministrationen gjorde allt för att undvika läckor eftersom planeringen ägde rum sent under 2021 och under de första månaderna av 2022.””

   Sanningen – som journalisten John Helmer konstaterar i en ny artikel – är mycket annorlunda än vad Hersh beskriver. Här förklarar Helmer:

   ”Av den fullständiga texten i Hersh-rapporten framgår det att varken källan eller Hersh har ”direkt kunskap” om historien om USA-ledda operationer för att sabotera och förstöra rörledningarna som blev offentliga mer än ett år tidigare; de involverade direkt den polska regeringen och den danska regeringen. I själva verket är Hersh och hans man av misstag okunniga om dessa operationer och om den historien.” (”VAD ÄR FEL MED HERSH RAPPORT OM NORD STREAM ATTACKS”, John Helmer, Dances With Bears)

   Sedan är det mest USA-propaganda:
   ”USA:s motstånd mot Nord Stream är inte en ny utveckling; det har en lång historia som går tillbaka till början av projektet 2011. Redan då publicerades en artikel i den tyska tidskriften Spiegel som hävdade att ” Projektet syftar till att säkerställa den långsiktiga säkerheten för Europas energiförsörjning, men det förblir kontroversiell”
   Kontroversiell?

   Varför ansågs Nord Stream vara kontroversiellt? Vad är kontroversiellt med att suveräna nationer stärker ekonomiska band med andra länder för att säkerställa att de har tillräckligt med billig energi för att driva sina fabriker och värma sina hem?
   Denna fråga skär verkligen till kärnan i saken, och ändå undviker Hersh det helt och hållet. Varför? Här är mer från Hersh:
   President Biden och hans utrikespolitiska team – nationell säkerhetsrådgivare Jake Sullivan, utrikesminister Tony Blinken och Victoria Nuland, understatssekreterare för politik – hade varit högljudda och konsekventa i sin fientlighet mot de två pipelines… Från dess tidigaste dagar, Nord Stream 1 sågs av Washington och dess antiryska NATO-partner som ett hot mot västerländsk dominans…

   Amerikas politiska farhågor var verkliga: Putin skulle nu ha en ytterligare och välbehövlig viktig inkomstkälla, och Tyskland och resten av Västeuropa skulle bli beroende av lågkostnadsnaturgas från Ryssland – samtidigt som Europas beroende av Amerika minskade.” (”How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

   Varför försvarar Hersh det imperialistiska tänket att ekonomiska transaktioner mellan främmande nationer på något sätt måste gynna USA eller betraktas som ett nationellt säkerhetshot? Det är inte rollen för en opartisk journalist som samlar information till sina läsare? Det är en propagandists roll.

   Ja, det är sant, att Putin skulle ha ”en extra och välbehövlig stor inkomstkälla”, för det är så den fria marknaden fungerar: Du säljer din gas och du får betalt.

   Slutet av berättelsen. Det finns inget brottsligt eller olycksbådande med detta, och det ger absolut inte någon motivering för terrordåd.

   Och efter detta chockerande uttalande följer Hersh med sin andra oro att ”Tyskland och resten av Västeuropa skulle bli beroende av lågpris naturgas från Ryssland.”

   Varför åberopar Hersh detta tråkiga ”beroende”-meme som upprepas till illamående av de politiska aktivisterna i mainstreammedia? Och vad betyder det egentligen?

   Det enkla faktum är att Tyskland fick billig gas från Ryssland vilket ökade dess konkurrenskraft, lönsamhet och ekonomiska välstånd. Hur är det en dålig sak?

   Hur kan tillgång till billigt bränsle karakteriseras som ett ”beroende”? Om du kunde fylla din bensintank för 1 dollar per gallon, skulle du vägra på grund av att du kan bli beroende?

   Självklart inte. Du skulle vara tacksam att du kunde köpa det så billigt. Så varför driver Hersh detta nonsens och varför dubblar han kort efteråt när han säger:

   ”Nord Stream 1 var tillräckligt farlig, enligt NATO och Washington, men Nord Stream 2, (skulle) fördubbla mängden billig gas som skulle vara tillgänglig för Tyskland och Västeuropa.”

   Analysen fortsätter…
   https://www.unz.com/mwhitney/what-hersh-got-wrong/

 2. Christopher Blacks kommentar i ämnet: Reposting this with a comment from a Russian analyst, Alexei Anpilogov.
  We must remember that Hersh has deep connections to the deep state and his reports have served two objectives-to inform the public, but also to release information someone at the top wants released for other objectives, they deny it, but use it.
  And, we know the UK was involved since Liz Truss texted to Blinken ”it was done” within minutes of it happening-so the UK was clearly involved-yet Hersh does not mention the UK.
  ”Perhaps this is a deliberate disclosure in the United States of information that has long been understood by many in the world. Moreover, such an influential energy-producing power as Norway is quite deliberately ”smeared” in the case. Thus, America has shown that it intends to continue its policy of ”energy isolation” of Western Europe, the analyst said. – In the event that there is no clear reaction to this from the world community, the United States may well continue the same acts of sabotage as on the Nord Streams – but already on the Norwegian gas pipelines, simply undermining some of them. And since the details of the terrorist attack against the Nord Streams are published in the world media, they can be used to … accuse Russia of Norway’s ”energy revenge.”
  ”“It turns out, what kind of “world leadership” is this if it is achieved by such barbaric methods? In any case, the investigation published by Hersh is not just some kind of “behind the scenes”. The volume and quality of information that he dumped implies that it was sanctioned by someone – at least at the level of performers. In fact, this is a very detailed description of the whole ins and outs of the special operation to undermine Russian gas pipelines. And this, in a certain sense, can be perceived as a warning to the whole world, ” Alexei Anpilogov.

  • Which means that the Norwegian pipeline is next on the line for the rogue regime, USA to destroy. Norway is getting fattened for the kill. Once it is blown, accuse Russia for ”revenge terror.” Mushroom cloud on the sea coming to you, signed by you know who 🧐

 3. I en artikel skriver Craig Murray med anledning av S. Hersh´ avslöjande: ”Hemligheten är inte att folk verkligen tror på ett upprörande påstående. Hemligheten är att människor verkligen tror att de befinner sig i en kamp mellan gott och ont och det är nödvändigt att acceptera narrativet som främjas för att besegra det onda. Ställ inga frågor, följ bara efter. Om du ställer frågor främjar du ondska.”
  Hur många gånger har jag inte hört ”I kampen mot Putin är allt tillåtet”. https://steigan.no/2023/02/sy-hersh-og-slik-vi-lever-na/

 4. Jag antar att du citerat från den utmärkta boken ”Björnen kommer ” av Mattias Göransson angående sillar mm.

 5. Undrar vad som egentligen krävs för att svenska politiker ska inse att de hoppat i säng med djävulen d v s USA? Eller är det så illa att de vet men varken vågar eller vill utmana ödet för sig själv med att säga sanningen om gangsterimperiet? Det som hände Palme sitter i nog bakhuvudet på de flesta svenska makthavare och de vet att gangsterimperiet inte har några skrupler när det gäller att tysta oppositionella politiker i världen vilket historien visat. De Gaulle t ex var utsatt för flera mordkomplotter med regi av CIA och här i Sverige så kom polisen fram till att ”stay Behind-rörelsen” som initierades av CIA i efterkrigseuropa sannolikt låg bakom mordet på Palme. Som Kissinger sa ”det är farligt att ha USA som vän men ödesdigert att ha som fiende” och han vet nog vad han pratar om av gammal erfarenhet. Alla med förmåga till logiskt tänkande fattar ju att USA låg bakom sabotaget av ledningarna och kanske är det så att de gjorde det på helt egen hand men lägger ut villospår för att förvirra? USA har ju redan gjort sig till åtlöje med ballongerna och man skrattar både inom USA och resten av världen över den tafflighet och inkompetens som präglat agerandet från Washington. Resten av världen borde göra som delstaterna i USA att bara visa fingret åt dårarna i Washington…

 6. Börjar likna den där deckaren av Agatha Christie där alla var skyldiga och kunnat heta ”Döden i Östersjön”. Men det är väl bara att avvakta den svenska utredningen. Enligt obekräftade rykten kommer den svenska polisen/åklagarmyndigheten att inom kort(?) avslöja vem som sprängde i Östersjön, Palmes mördare, vem som sköt Karl den tolfte och som extra bonus Bockstensmannens mördare…

  • Bäste Gunnar, du inger hopp till det svenska folket! Ända sedan jag första gången för 65 år sedan såg Bockstensmannen, har jag funderat på vem som mördade honom.

   • Jag undrar för min del om det var Svenska Krigsmakten som sänkte Estonia för att ”serva” USA med Sovjetunionens krigsmateriel för undersökning och dissekrering för USA:s räkning?

  • Haha…Den dagen det officiella Sverige vågar tala om sanningen om vad USA sysslat med i Sverige och deras brott här bestäms av hur länge gangsterunionen består! Det kan ta årtionden och det kan gå snabbt beroende på hur länge petrodollarn som är kittet i den ruttna unionen kan upprätthållas. Hoppet för att lösa mordet på Palme, Estonia, ubåtarna och allt annat jävelskap som USA haft sina smutsiga fingrar i får nog vänta till dess…Om ens då vill säga!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here