lördag, februari 4, 2023

Tagg: Whitham

Statskupp i Australien 1975, upptäckte USA-spioneri, protesterade. Lärdom för Sverige.

21
I tidiga serien “Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Australien är en av USA:s mest lojala bundsförvanter sedan decennier. Straffats som...