Tal på USA:s nationaldag 4 juli: Ställ krigsförbrytarna inför rätta!

9
1397

Åter arrangerades ett protestmöte på USAs nationaldag mot USAs krigspolitik mot stater och folk som vill ha självständighet och frihet och slippa lyda under USA:s intressen och hot.
Dessa fredsinriktade manifestationer startade efter USA:s nederlag i krigen i Sydostasien 1975.

I regnet kunde åhörare och förbipasserande ta del av ett omfattande program med ett tiotal appelltal om 5 minuter, samt sång och musik av olika slag.

Här en rapport av Eva Björklund, Sveriges fredsråd och Svensk-kubanska föreningen, som hade ett övergripande ansvaret för arrangemanget, liksom tidigare:

Som vanligt använde vi USAs nationaldag för att påminna om och mana till motstånd mot USAs världsomfattande brott mot sin egen grundlag om alla människors rätt till frihet och demokrati, mot FN-stadgans mänskliga rättigheter, folkens självbestämmande och förbud mot krig, och mot USAs hot mot mänsklighetens överlevnad.

I år regnade det, visserligen duggregn, men ändå tillräckligt mycket för att de vanliga turistströmmarna över torget och på uteserveringarna skulle utebli, men ett tjugotal tappra aktivister höll upp våra banderoller i en stor imponerande ring över torget och tillräckligt många andra passerade för ta emot våra över 200 flygblad.

Anita Persson hälsade välkommen, och sedan kom våra 10 talare om som fördömde USAs Krigshets, och Nordens användning som plattform för krig mot Ryssland, och om det nödvändiga NATO-motståndet i Sverige.

Och talade till stöd för om Kubas folkliga kamp mot USA-Trumps skärpta utsvältningsblockad,

Venezuelas folkliga kamp mot USAs upptrappade försök att störta den folkvalda regeringen och Sveriges skändliga stöd för USAs brottsliga inblandning i flera av FNs medlemsländers inre angelägenheter, som Venezuela och Nicaragua i det Latinamerika som USA betraktas som sin egen bakgård.

USAs, Turkiets och Kurdistans roll i det krigshärjade Mellanöstern fördömdes också, liksom krigsbrotten i Irak.

Det blev många viktiga, skarpa tal, och de avlöstes av våra latinamerikanska trubadurer, som kom på 70-talet, på flykt från USAs terrorkrigföring i förbund ländernas militärdiktaturer. Kampsångernas dansante rytmer piggade upp i duggregnet, och avslutade vårt möte med en kubansk klassiker till Che Guevaras ära.


 

Program

• 18.10 Anita Persson hälsar välkommen
• 18.20 USAs Krigshets, Norden plattform för krig mot Ryssland, Agneta Norberg, SFR
• 18.25 Nej till Nato, Claes Engelbrand
• 18.30 Trubadur Xavier Castro
• 18.40 Trump försöker svälta ut Kuba, Eva Björklund, Svensk-Kubanska
• 18.45 Venezuela Solidaritet, Martin Lööf, Hands off Venezuela
• 18.50 Latinamerika är inte längre USAs bakgård, Hugo Garcia, Resocal

• 18.55 Kärnvapenkrig av misstag- oundviklig eller möjlig att förhindra? Marilyn Barden, Svenska Fredskommittén

• 19.00 Pepe & Mary
• 19.05 Frige Assange och Manning, Anders Romelsjö, Stödkommittén för Julian Assange
• 19.10 Ställ krigsförbrytarna inför rätta! Hans Öhrn, föreningen Syriensolidaritet
• 19.15 Pepe & Mary
• 19.25 Turkiet, Kurdistan och USA roll i Mellanöstern, Kemal Görgü, Artister för Fred
• 19.30 Irak: Krigsbrott och yttrandefrihet. Sigyn Meder, Irak Solidaritet,
• 19.35 Trubadur Xavier Castro
• 19.45 Slut, tack för idag, Anita Persson:

En presentation av evenemanget och av årets flygblad finns publicerad: Kom till manifestationen på USA:s nationaldag idag 4 juli på Stortorget!

Jag återger nedan ett tal av Hans Öhrn, sedan länge med i styrelsen för föreningen Syriensolidaritet.


Ställ krigsförbrytarna inför rätta!

För över åtta år sedan inleddes förstörelsen av Syrien.

Det som har kallats ett inbördeskrig var i själva verket en invasion, när starka ekonomiska intressen i världen började attackera Syrien 2011.

Det skedde först genom att interna motsättningar i det syriska samhället underblåstes, men snart skickades också legoknektar, regelrätta strider inleddes och slagfält upprättades.

Även Sverige bidrog. Hundratals legoknektar, eller terrorister, som denna typ av legoknektar har kommit att kallas, reste från Sverige till Syrien. Dessa förenade sig med tusentals, ja tiotusentals terrorister från hela världen. Redan 2012 varnade FN för konsekvenserna av denna invasion.

Detta krig kan inte vinnas militärt. Det är en villfarelse att tro att man kan lösa krisen genom att dela ut vapen till den ena eller andra sidan, varnade FN (sade då FN-diplomaten Paulo Pinheiro.)

Men dessa varningar struntade de ekonomiska intressen i, de ekonomiska intressen som främst finns i USA och Europa, och som tjänade på och som ville ha kaos i Syrien. Understödda och beväpnade av USA-imperialismen och de flesta europeiska makterna fortsatte strömmen av terrorister.

Nu kan vi skönja följderna av denna sanslösa politik: hundratusentals döda, miljontals människor på flykt undan krigets fasor och ett land till många delar i ruiner och aska. De fasansfulla krigsbrott som terroristerna gjort sig skyldiga till är uppenbara.

I dag går det dåligt för terroristerna. Några är Inringade i nordvästra Syrien av den syriska armén, som hela tiden varit huvudkraften i kampen mot terrorismen i Syrien, och många dessa inringade terrorister försöker nu fly tillbaka till de länder de kom ifrån.

Här i landet har det skapat debatt om vad som ska hända med de så kallade återvändarna och i media diskuteras vilka som är grymmast, de så kallade IS-männen eller IS-kvinnorna?

Har kvinnorna varit mer blodtörstiga än männen?

Enligt internationella åtaganden har Sverige en skyldighet att utreda krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten oavsett var brotten begåtts, om det finns en koppling till Sverige.

Det är naturligtvis viktigt att alla krigsförbrytare ställs inför rätta, men att i detta sammanhang diskutera om män eller kvinnor är grymmast och därmed de värsta krigsförbrytarna är inget annat än trams.

Men det är ett trams som lyfts fram av våra medier för att vi inte ska se och diskutera vilka som är de verkliga terroristerna när det gäller kriget i Syrien. Kriget har bland annat tvingats miljontals människor att fly. Några av flyktingarna har sökt sig till Europa. Ett antal internationella jurister har funnit dokument som visar att den tyska förbundskanslern Angela Merkel medvetet kan ha låtit några av dem drunkna i Medelhavet.

Ett åtal mot Merkel och andra EU-ledare vid den internationella brottmålsdomstolen, ICC, i Haag förbereds nu.

I Syrien har redan återuppbyggnaden inletts. I Aleppo kämpar myndigheterna med att återställa en säker vattenförsörjning åt invånarna. Terrorister förstörde medvetet vattensystemen för att ställa till så stor skada som möjligt. Trots det är återuppbyggnaden igång men myndigheternas försök att trygga vattenförsörjningen hindras nu av ekonomiska sanktioner som bland annat Sverige infört mot Syrien, sanktioner som strider mot folkrätten, en rätt som svenska politiker i andra sammanhang gärna säger sig vilja försvara. På grund av sanktioner har vattenförsörjningen för två miljoner människor ännu inte kunnat säkras. Brist på vatten och förorenat vatten betyder död och förintelse. Speciellt känsliga är de yngsta barnen.

Ekonomiska sanktioner är inget annat än ekonomisk terrorism. Denna ekonomiska terrorism utövar ledande västmakter, ofta med Sveriges stöd, inte bara mot Syrien utan också mot Iran, Venezuela, Ryssland och Kina.

Sverige utövar för närvarande ekonomisk terrorism genom olagliga sanktioner mot 24 länder. Var åttonde nation i världen är alltså utsatt för svensk statsterrorism!

Sverige har inte bara accepterat och stött de olagliga sanktionerna mot Syrien. Sverige var också drivande när de infördes. Här faller ett tungt ansvar på svenska politiker och opinionsbildare. Som en parentes kan nämnas att Sveriges utrikesminister när sanktionerna infördes, Carl Bildt, var mer tveksam till dem än Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, så skulden är kollektiv.

Vår nuvarande utrikesminister Margot Wallström stöder sanktionerna fullt ut och skulle förmodligen vilja ha än hårdare sanktioner. Det är viktigt att ha detta i åtanke när diskussionen om att straffa terroristerna i Syrien kommer upp. Vilka kvinnor – eller män- är egentligen grymmast?

ICC, den internationella brottmålsdomstolen i Haag, där Angela Merkel nu riskerar att åtalas, är emellertid ingen pålitlig domstol. Det är en domstol som upprättades av de europeiska kolonialmakterna för att främst ställa afrikanska ledare som motsatte sig nykolonialism inför rätta.

När det gäller att åtala svenska politiker för krigsbrott – och hit måste vi räkna den ekonomisk terrorismen – duger nog inte heller det svenska rättssystemet.

I Malaysias huvudstad Kuala Lumpur finns däremot en krigsförbrytartribunal värd namnet. Den inrättades 2009 av Malaysias premiärminister som nu åter är landets ledare. Han hade tröttnat på det västdominerade internationella orättssystemet som mer verkar betona hudfärg och kultur än rättvisa när det gällde vem som skulle åtalas för brott mot mänskligheten. Domstolen i Kuala Lumpur har sedan den inrättades bland andra dömt både Tony Blair och George W Bush för de perfida krigsbrott dessa herrar gjorde sig skyldiga till i Irak.

Därför, nu när kriget i Syrien kanske snart är slut kräver vi:

Upphäv sanktionerna mot Syrien omedelbart!

Ställ alla ansvariga terrorister inför rätta!

Skicka Margot Wallström till Kuala Lumpur!

Föregående artikelDet sekulära Syrien bekämpas av Väst som favoriserar intoleranta diktaturer i Mellanöstern.
Nästa artikelTal 4 juli: USAs krigshets – Norden plattform för krig mot Ryssland

9 KOMMENTARER

 1. Den 7e april riktade USA en attack mot Syrien med 49 Tomahawk kryssnings missiler som man motiverade som en vedergällning för ett förment kemisk attack, vilken vi idag vet var fabricerad propaganda. Den 20e juni sköt Iran ner en amerikans spion drönare som flög över iranskt territorialvatten. Trump skulle göra en liknande vedergällningsaktion mot Iran med kryssningsrobotar men ändrade sig. Nu vet vi varför. Precis som tidigare i fallet Syrien förvarnades Iranierna om attacken och uppmanades flytta bort all personal. Istället för att lyda svarade man att man inte kommer att göra något, och om USA attackerar, då har det fullskaliga kriget börjat. USA backade. Som alltid så mörkar svenska media. Svenska MSM och svenska statliga media är numera inget annat än en amerikansk propaganda kanal.

 2. Apropå tribunalen i Malaysia, det har spekulerats huruvida de olyckor som drabbat Malaysia, bl.a. deras flyg, kan ha ett samband med inrättandet av denna tribunal som dömt mot illegala angreppskrig och israelisk apartheid. Hur som helst så har Malaysias premiärminister Mahathir gjort intressanta markeringar både nu och tidigare. Han påpekade att MH-17 -utredningen från början var en politisk manöver från vilken Malaysia uteslutits. Samme premiärminister var en av de få som vägrade följa IMF:s direktiv vid den asiatiska finanskraschen 1998. När IMF:s främsta prioritet var att rädda spekulanterna gick Malaysia sin egen väg med mycket bättre resultat för landets egen ekonomi.

  • Jo väldigt märkligt att två Malaysian airlines plan försvann/sköts ner 2014, båda flygplan ur samma serie om 8 plan.
   Sannolikheten att ett flygbolag skulle drabbas av två sådana katastrofer med bara några månaders mellanrum ligger inte ens på promillenivå.
   Tror inte för ett ögonblick att det var slumpen, MH370 kan absolut ha tagits ner på Diego Garcia i Indiska Oceanen.
   Flera vittnen från Maldiverna bl.a en svensk kvinna har sagt att ett snarlikt lackerat plan flög över ögruppen i sydlig riktning den aktuella dagen, det är i princip rakt mot den nämnda ön.

 3. Vem fan behöver hjältar?
  Börja med lite sunt förnuft.
  Dom som ”Följer Greta-rörelsen”, behöver en övernaturligt duktig exorsist för att bli befriade.

 4. Ja, vi kan ju börja med den president som Anders Romelsjö talar så vackert om – Jimmy Carter.
  Den här artikeln är i två delar. Länken till den andra delen finns under rubriken.
  https://www.globalresearch.ca/jimmy-carters-legacy-human-rights-versus-shameful-and-indefensible-foreign-policy-positions/5469764

  Här är Anders Romelsjö är mycket positiv till krigsförbrytaren Jimmy Carter. Och jag rekommenderar att A Romelsjö läser den andra delen av Globalresachs artikel, där författaren skriver om Syrien.
  https://www.globalpolitics.se/expresident-carter-hur-man-reparerar-forhallandet-mellan-usa-och-kina-och-forhindrar-ett-modernt-kallt-krig/

  Men gullandet med Jimmy Carter är kanske för att Carter är en vän av Kina.

   • Anders, du vet vid det här laget att Kerstin S. tillhör de rättroendes och rättyckandes skara. Det du arbetar för är något oändligt mycket större. Du arbetar för att den nu fortfarande ganska unipolära världen som ett första steg skall bli en multipolär sådan. Du arbetar för att Imperiet med sina vasaller, bland vilka Sverige är en, alltmer skall fråntas sin makt att med framför allt krig kunna föröda jorden. Du inser att i detta arbete måste alla krafters vikt, position och riktning värderas, inte utifrån vad de synes vara, utan utifrån vad de är (och däri ligger ju det svåra).
    För eller mot jordens överlevnad. För eller mot överlevnaden för jordens i stort sett egendomslösa människomassa. Vart leder tramssnack om vem Jimmy Carter egentligen var? Det viktiga är ju vem han är i det du beskriver. Hans ord når många öron, långt fler än Kertin K., du och jag når. Och om de orden berättar för alla dessa öron något om vad USA faktiskt är, ja då är det bra. Det är till och med mycket bra!
    Ursäkta om jag varit alltför mästrande.

    • ”…. Kerstin S. tillhör de rättroendes och rättyckandes skara.”

     ”Rättroende” och ”rättyckande” är synonymer till ortodoxi som i sin förlängning brukar betecknas ’extremism’. Kerstin S blir då extremist, läs: vänsterextremist, vilket då A Romelsjö inte kan vara som i resonemanget har ett öppnare och vidare perspektiv.

     ”En person som håller mycket hårt på en viss politisk ideologi och inte accepterar någon kompromiss kan alltså kallas för ortodox.”
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Ortodoxi

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here