Det sekulära Syrien bekämpas av Väst som favoriserar intoleranta diktaturer i Mellanöstern.

10
2202
Umayyad- moskén eller den stora moskén i Damaskus som är ett centrum både för islamiska, judiskas och kristna pilgrimer. Här finns ett mausoleum över Johannes Döparen.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Den tillför litet ny kunskap om Syrien, åtminstone för mig.


 

Artikeln av Thierry Meyssan har publicerats på Voltairenet under den mer beskedliga titeln ”Syrian society and secularism”. Fast författaren brukar vara allt annat än beskedlig. Voltaire.net. Liksom många andra artiklar här har den översatts av Björn Nilsson, som driver den intressanta bloggen ”Björnbrum” Björnbrum.


Det syriska samhället och det sekulära.

 

”Före kriget var det syriska samhället organiserat på ett sekulärt sätt för att möjliggöra samlevnad mellan de många religiösa grupper som det består av. Många syrier har lidit av de grymheter som begåtts av jihadisterna (som européerna idag klandrar Syrien för). Många av offren vände sig till Gud. Religiöst utövande har ökat från cirka 20% till 80%. Den kristna gemenskapen som är trogen mot Rom har mestadels emigrerat, medan de ortodoxa kristna har stannat kvar. Sunni-muslimer är nu ännu större majoritet. Paradoxalt sett definierar några av deras imamer, som glömmer Daeshs [IS] retorik och ignorerar landets motstånd, idag de sekulära som sina fiender.

Hassan Turkmani.

Den sunnitiske generalen Hassan Turkmani hade tänkt sig att försvara Syrien genom att lita till dess invånare [1]. Enligt honom var det möjligt att ta hand om varandra och att involvera varje samhälle, med sina egna speciella kulturella relationer, i försvaret av landet.

Detta var bara en teori, men vi har kunnat verifiera att den var korrekt. Syrien har överlevt överfall av den mest massiva koalitionen i mänsklig historia, precis som under man under den romerska eran överlevde de puniska krigen.

«Carthago delenda est» (”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”) [2]), sa Cato den äldre. «Bashar måste gå!» ekade Hillary Clinton.

De som fortfarande hoppas att förstöra Syrien har nu förstått att de först måste krossa dess religiösa mosaik. Så de baktalar minoriteterna och uppmuntra vissa delar av majoritetsgemenskapen att påtvinga andra sin kult.

Det råkar vara så att Syrien har en lång historia av samarbete mellan religioner. Under det 3:e århundradet gjorde drottning Septimia Zenobia, uppror mot det romerska rikets västerländska tyranni, tog över ledningen av araberna i Arabien, Egypten och hela Levanten, och gjorde Palmyra till sin huvudstad [3]. Hon var angelägen om utvecklingen av konsten, men också om skyddet för alla religiösa samfund.

I Frankrike, under 1500-talet, upplevde vi de fruktansvärda religionskrigen mellan två grenar av kristendomen – katolicismen och protestantismen. Denna situation slutade när filosofen Montaigne lyckades föreställa sig interpersonella relationer, vilket gjorde att alla kunde leva i fred.

Det syriska projektet, beskrivet av Hassan Turkmani, går ännu längre. Det handlar inte bara om att tolerera att andra, som tror på samma Gud, väljer att fira Honom på ett annat sätt. Det handlar om att be med dem. Så varje dag vördades huvudet av Johannes Döparen i Umayyad-moskén av judar, kristna och muslimer [4]. Det är den enda moskén där muslimer har bett tillsammans med en påve – Jean-Paul II – runt sina gemensamma reliker.

I Europa, efter de två världskrigens lidande, predikade prästerna i de olika religionerna att vi skulle frukta Gud här på jorden, och att vi skulle belönas i Det som är bortom. [5]. Religiösa metoder har utvecklats, men mänsklighetens hjärtan har försvagats. Faktum är att Gud inte skickade sina profeter för att hota oss. Trettio år senare avvisade den unga generationen, som ville frigöra sig från dessa restriktioner, plötsligt själva idén om religion.

Sekularism [6], som är ett tankesätt som är avsedd att tillåta oss att leva ihop med respekt för våra skillnader, blev ett vapen mot dessa skillnader.

Låt oss inte begå samma misstag.

Religionens roll är inte att införa diktatur för ett sätt att leva, vilket är vad Daesh försökte, eller inte att terrorisera våra samveten, som européerna hade försökt i det förflutna.

Statens roll är inte att vara skiljedomare i teologiska tvister, och ännu mindre att välja mellan religioner. Som i väst har de politiska partierna åldrats dåligt i arabvärlden, men så snart de skapades syftade det syriska socialistpartiet (SSNP) [7] och Baathpartiet [8] till att grunda en sekulär stat.
Med andra ord en stat som garanterar, lika för alla, friheten att fira sin egen tro utan rädsla. Det är Syrien.

[1] General Hassan Turkmani (1935-2012) var stabschef, sedan försvarsminister. Han styrde det nationella säkerhetsrådet, som förstördes av den enorma NATO-attacken den 18 juli 2012 i Damaskus. Han utarbetade planerna för försvaret av Syrien.

[2] Kartago (ligger idag i Tunisien) var en koloni från Tyros (idag i Libanon). Efter förstörelsen av Kartago och folkmordet på alla dess invånare tog Hannibal tillflykt i Damaskus. Rom följde honom dit och hotade att förstöra också denna stad. Till sist gav Hannibal upp, och ett icke-spridningsfördrag undertecknades. Syrien hade inte längre rätt att hämta elefanter som krigsvapen, och romerska inspektörer fick besöka landet för att verifiera att fördraget var respekterat.

Palmyra

[3] Palmyra var en välmående huvudstad, belägen på Silkesvägen som anslöt den kinesiska huvudstaden i Xi’an med Medelhavshamnarna i Tyros och Antiokia. Förstörelsen och Daeshs ceremoniella avrättningar i den antika teatern Palmyra var med en hänvisning till detta prestigefyllda förflutna.

[4] I de flesta muslimska kulturer är moskén reserverade för de troende i denna religion.

Detta var aldrig fallet i Syrien, där centra för alla religions kulturer är öppna för alla.

[5] Tron på att de Goda kommer att tas emot av jungfrur i paradiset är baserat på Koranen. Men det är ett missförstånd. Den var inte skriven på modern arabiska, men på ett äldre språk som innehöll många arameiska uttryck.

[6] Fransk sekularism är en regeringsmetod som gradvis infördes av kungarna i Frankrike, som krävde att bli helgade av den katolska kyrkan, men vägrade att låta kyrkan blanda sig i deras regeringar. Under 1600-talet återförenade Henrik IV protestanter och katoliker under sin katolska myndighet (som Ludvig XIV ifrågasatte). Generalförsamlingen 1789 försökte skapa en katolsk kyrka som skulle vara mindre beroende av Rom.

Men Påve Pius VI:s hemliga ”brev” begärde att biskoparna skulle återkalla deklarationen om de mänskliga rättigheterna och medborgarna för vilka de röstade. Detta följdes av nya grymheter, inklusive kriget i Vendée. Det var först efter att kungarnas gudomliga rätt hade störtats som det blev möjligt att proklamera separationen av kyrka och stat under 1900-talet, i enlighet med detta politiska projekt. Idag används sekularismen såväl av motståndarna till religion som av islams motståndare.

[7] Det syriska socialistpartiet (SSNP) grundades 1932 av fem personer, inklusive Christian Antoun Saade och fadern till före detta vicepresidenten, prins Issa el-Ayoubi, för att återskapare Syrien som delats av europeisk kolonisering. Detta mycket progressiva parti började genast kämpa för jämställdhet mellan könen. Under sin kamp mot det franska imperiet föll partiet under brittiska inflytande.

Israelisk propaganda hävdade att SSNP var en extremhögerorganisation, vilket är helt fel. Idag har många intellektuella från Cypern, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Palestina och Syrien tillbringat en tid med SSNP, men stannade inte. Partiet självt har delats upp i flera politiska formationer.

[8] Det arabiska socialistiska Ba’athpartiet grundades 1947, lett av den kristne Michel Aflak. Det skiljer sig från SSNP genom att inte bara vilja återskapa Storsyrien, utan också att förena alla arabiska kulturer. Varje arabiskt land har sin egen Baath-parti, lierat med det syriska Ba’ath. Det irakiska Baath grep sitt oberoende med Saddam Hussein. På 1980-talet avvisade det irakiska Ba’ath sekularismen, stödde det muslimska brödraskapet och predikade en ”återvändande till tron”. Denna rörelse förorenade andra Baath-partier, några av vars ledare började ostentativt bära skägg och beslöja sina kvinnor.

Föregående artikelLyckad fredsmanifestation på Stortorget på USA:s nationaldag 4 juli med många tal! Återges här.
Nästa artikelTal på USA:s nationaldag 4 juli: Ställ krigsförbrytarna inför rätta!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

  • Det finns många berättelser från kriget, och dess start. Mycket är den dominerande USA-propgandan, vilket skildras bl.a. i denna film. The Veto – se hur CNN och andra media publicerar “fake news” om Syrien.
   Det har visat sig att den tidigare omhuldade berättelsen att det inleddes av skolpojkar i Daara i mars 2011, vilka ska ha dödats sedan de skrivit regeringskritiska slagord på en vägg – är en påhittad historia av en journalist – Class Relotius – på Der Spiegel som avskedats pga upprepade fake news. Mycket stöd finns för bedömningen att USA och allierade var inblandade i inledningen av kriget. Detta var planerat i Pentagon enligt förre Nato-chefen och presidentkandidaten Wesley Clark. Men visst fanns det skäl att protestera mot brister i demokratin i Syrien, där nu viktiga steg tagit mot demokrati, med lika många politiska partier i parlamentet som i Sverige, ny grundlag etc.

   • ”Men visst fanns det skäl att protestera mot brister i demokratin i Syrien, där nu viktiga steg tagit mot demokrati, med lika många politiska partier i parlamentet som i Sverige, ny grundlag etc.” En reflexmässig skrivning.
    Det slår mig nu Anders, att både du och jag är fast i ett västligt tankemönster. Vad bryr sig världen där ute, bortom Väst, om denna ”demokrati”? Vad är det egentligen, fungerar den ens längre? Är det när du lyckas ringa ”Ring p1”? Eller är det det som sedan 1970-talet lyckats öka klyftorna i Väst? Eller snarare: är inte det också en del av denna vår västliga demokrati? Är det idag något du och jag kan vara stolta över? Är det något värt att exportera till Syrien? Sverige försöker ju inte ens. Det vi exporterar till Syrien är död, svält och förnedring, det vet du, jag och det vet Margot Wallström.

    • Det väcker tanken om den så kallade ”demokratin” i just Sverige. Den är ju verkligen dysfunktionell och dessutom gjuten i sten. Nästan omöjlig att förbättra. Kinas ambassadör Gui Congyou intervjuades nyligen av Arvid Åhlund på DI. I en fråga nämnde DI mänskliga rättigheter i Kina och nämnde Xinjiang. Gui Congyou svarade att man skall inte fokusera på ”mänskliga rättigheter” av en eller två individer, utan alla rättigheter hos 1.4 miljarder människor. Om man anses bryta mot mänskliga rättigheter för några terrorister och våldsverkare, då skyddar man alla rättigheter för 8 miljoner Uighurer. Dom slipper rädslan och faran av terrordåd, bomber, knivskärningar och att bli massakrerad av en lastbil. I en annan intervju med TT och Expressen säger han. Kinas folk åtnjuter en mycket hög nivå av demokrati och mänskliga rättigheter. Jag kan bara hålla med även om jag inte skulle använda ordet ”demokrati” utan folkstyre. I Kina går det faktiskt att påverka och styra, och mänskliga rättigheter som att äta gott, sova i fred, gå säkert på gatorna, och kunna ha åsikter är uppfylld med råge. Hur är det med Sverige. Har någon någonsin hört någon journalist eller aktivist nämna de mänskliga rättigheterna för offren på Drottninggatan eller IKEA. Mycket starka röster för mänskliga och andra rättigheter för terrorister finns det dock ofta i Sverige. ”Demokrati” är ingen man inför, det växer, mognar och förändras ständigt, om det inte stoppas av maktgalna, giriga politiker med egna intressen.

     • ”Demokratin” i Sverige har inget svar på alla de tusentals våldtäkter som utförs varje dag i Sverige dvs mellan 15-20 om dagen året runt. Inte heller har den förmåga att stoppa skjutandet mellan gangsterligorna lika litet som det s.k hedersvåldet, som utövas dagligen i No-Go zonerna, där islamister cementerat sina sharialagar i dessa områden. Den importerade brottsligheten i Sverige saknar motstycke i EU och mycket snabbt närmar vi oss en mycket prekär situation. Det enda svar politikerna har på allt detta är att det är oacceptabelt och mer poliser som ändå inte kan göra sitt jobb för då stämplas de som rasister. I stället sätter man in resurser mot folk som säger sanningen om följderna av den katastrofala invandringen eller som Annie Lööv, som hytter med näven mot alla som hon anser är oliktänkande. En skrämmande utveckling! Men tydligen har politikerna inga problem med att exportera sina värsta ligsiter och jihadister till andra länder så att de kan fortsätta sin makabra brottslighet där t ex Syrien.

  • ”Vill du veta vilka som styr över dig, så kolla efter vilka som du INTE få kritisera” Voltaire lär ha sagd detta. I vår tid är detta så uppenbart.

   Till skillnad från de falska historier som fejk stream media sprider (just för att det tjänar ”de som man inte kan kritisera”) finns den skakande berättelsen om intriger och underhand aktiviteter (utfört av vilka annars än sionister) att läsa här.

   https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/head-israel-lobby-group-exposed-undercover-film-resigns

   För övrigt är råttrensningen i Syrien nästan klar. Golan Höjderna nästa!

 1. Mycket trevlig artikel, mycket upplysande, och gärna mer av den sorten. Vi måste fortsätta att motarbeta den massiva media propaganda vi ständigt utsätts för.

 2. Det som är svårt att förstå är européernas ylande om problemen med invandringen från Mellanöstern. Under mer än ett halvt sekel har ju miljontals fanatiska européer, ofta med flera medborgarskap på fickan, stulit och mördat sig fram i Mellanöstern påhejade av media, politiker och vanliga dödliga som inte sällan blandat in Gud fader själv som arkitekten bakom folkfördrivningen och brotten mot folkrätten. Tala om religiös fundamentalism. Hur i hela he.. kan någon tro att det går att bygga en beboelig värld när den sortens juridik används av världssamfund och demokratier. Med ”fredsprocesser” i källarlokaler i Oslo och på andra håll. Frågan måste naturligtvis upp på FN:s bord igen. Säkerhetsrådet har att efter sjuttio år bryta mot sina egna stadgar och ratificera delningsplanen från 1947 eller underkänna detta olagliga dokument.

  http://www.palestineportal.org/wp-content/uploads/2017/01/LossOfLandMapCard.png

  • ”…ratificera delningsplanen från 1947 eller underkänna detta olagliga dokument.”

   Olagligt dokument? Och vilken relevans skulle delningsplanen från 1947 ha idag? Israel accepterade den men de omgivande arabstaterna förkastade den för att i stället försöka driva judarna i havet, så…….? Här verkar det som det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

   • Jaha, Så en demokrati (kleptokrati), ensidigt utropad av en invandrad minoritet från Europa på mark som till 95 % ägdes av en sedan århundraden eller årtusenden bofast befolkning borde den bofasta majoriteten acceptera tycker du. Tror du att det finns något folk i denna värld som skulle acceptera att deras land delas för att lösa flyktingproblem på en annan kontinent? Skulle inte tro det. Delningsplanen är inte ratificerad av säkerhetsrådet och duger möjligen att torka sig någonstans med. Du antyder ”fakta på marken”. Enligt kartan fanns det gott om fakta på marken år 1947. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Det klarnar nog med tiden även i den här frågan ska du se.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here