Tal 4 juli: USAs krigshets – Norden plattform för krig mot Ryssland

5
3106
Bild från ACE 2019..DVIDS.

Åter arrangerades ett protestmöte på USAs nationaldag mot USAs krigspolitik mot stater och folk som vill ha självständighet och frihet och lyda under USA:s intressen och hot.
Dessa fredsinriktade manifestationer startade efter USA:s nederlag i krigen i Sydostasien 1975.

I regnet kunde åhörare och förbipasserande ta del av ett omfattande program med ett tiotal appelltal om 5 minuter, samt sång och musik av olika slag.

En presentation av evenemanget och av årets flygblad finns publicerad: Kom till manifestationen på USA:s nationaldag idag 4 juli på Stortorget!

Jag återger nedan talet av Agneta Norberg,ordförande i Sveriges Fredsråd och medlem i styrelsen för . Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space.


Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter.
Alltsedan Sveriges fredsråd bildades har kampen mot kärnvapen löpt som en röd tråd genom vårt arbete.Vi ser idag hur viktigt detta arbete är inför Sveriges minst sagt tveksamma hållning till ett avtal mot kärnvapen och om nedrustning. Tidigare var ju Sverige ett av de ivrigaste och kraftfullaste länderna i kampen mot kärnvapen.

Vi MÅSTE ha ett avtal mot att använda kärnvapen. De är inte vapen utan mer att betrakta som utrotningsmedel.

NATO är världens största kärnvapenmakt med USAs,Frankrikes och Storbritanniens kärnvapenarsenaler.

USA är det enda land som har fört ett kärnvapenkrig och det enda land idag som har kärnvapen utplacerade utanför sitt lands territorium. USAs kärnvapenbomber, som kan lastas på flyg, B-61 Mod. 12, är utplacerade i Tyskland på Buechelbasen ,i Turkiet på Incirlik-basen, i Italien på Aviano- och Ghedi Torrebaserna, i Belgien på USA-basen Kleine Brogel och i Nederländerna på Volkel Air Base. En gång per månad tränar basens personal att lasta kärnvapenbomberna på flygplanen. Förutom detta är USAs kärnvapenbestyckade u-båtsflotta den största i världen. 18 av USAs u-båtar är lastade med Trident D-5 ballistiska missiler. De utgör ett existentiellt hot mot allt levande på jorden. Två Trident -ubåtar patrullerar idag under isen i norra ishavet och 11 i Stilla havet . De patrullerar ljudlöst världens hav under 77 av årets dagar. Hawaii och Diego Garcia är ubåtshamnar för översyn och för besättningen att kunna lämna u-båten.

Och idag i det neutrala och alliansfria Sverige?
Havsstridsövningen BALTOP avslutades nyligen – 20 juni – en ofantlig Nato-övning i Östersjön. Så här säjer den svenska försvarsmakten på sin hemsida om denna stridsövning: ”Det svenska deltagandet i BALTOP bidrar till stabilitet och säkerhet i Östersjö- området”. 18 länder deltog med 12.000 soldater, 40 örlogsfartyg, 40 stridsflyg och 40 helikoptrar. Övningen pågick i två veckor och svenska fartyg t.ex. HMS Nyköping och HMS Karlskrona var del av den brittiska Joint Expeditionary Force – JEF. Den brittiska fartygschefen gav de svenska styrkorna stort beröm berättade fanjunkare Thomas Petersson vid en intervju.

Inte långt dessförinnan, alltså den 4 juni, avslutades Arctic Challenge Exercise 19, en flygstridsövning som sträckte sig över hela norra Norrland från Bodö i Norge, Luleå i Sverige och Rovaniemi i Finland. Stridsövningen pågick från 22 maj till 4 juni. 115 stridsflyg från 9 länder deltog. Detta var 4e gången som denna stridsövning genomfördes. Två övningar genomfördes varje dag under denna tid.

⦁ (Här kan jag påminna om att vi var ett antal kvinnor som protesterade mot ACE den 2 juni 2015. Vi klippte upp stängslet runt Kallax och kröp in på flygfältet med en banderoll- NU RÄCKER DET. Vi arresterade och ställdes inför rätta vid Luleå Tingsrätt och dömdes till böter)

Delar av USAs och brittiska enheter hade varit i Luleå/Kallax över en vecka innan övningen satte igång. USAs F-16-plan från South Carolina landade den 16 maj och de brittiska Typhoon-planen anlände den 20 maj. En av USAs officerare yttrade vid en intervju före stridsövningen: ”Up there in the North you have a fantastic open space with the opportunity to train over very large areas and it is something we are looking forward to”.

AWACS – Air Borne Warning and Control stations -deltog även denna gång. De är luftburna spionstationer-ombyggda B -52 plan- fulla med electronisk utrustning.

Jag vill även påminna om att under hösten, 2018, genomfördes NATO-stridsövningaen Trident Juncture med 50.000 soldater från 31 länder . En övening som även gick in på svenskt territorium.
Den 2 juli publicerade tidigare majoren Ann Wright, som numera är fredsaktivist, en artikel i The Peace Report där hon framhåller att Norden blivit en ny krigsarena för USA eftersom landmassan ligger så nära Ryssland.

De flesta i Sverige känner överhuvudtaget inte till att dessa krigsförberedelser pågår och det beror på att media ingår i dessa planer.

På grund av sin tystnad och försåtliga antiryska propaganda håller massmedia oss i total ovisshet och osäkerhet om vad som pågår.

Detta måste säjas igen och igen: Ryssland är världens största land till ytan och har alla naturtillgångar de behöver inom sitt lands gränser. Ryssland är totalt omringad av USA/Natos militärbaser. Ryssland har militära rustningar ungefär lika stora som Frankrikes och enligt senaste informationer planerar de nedrustning.
Slutligen vill jag säja:

Sverige ska upphöra att vara ett landområde för installationer och stridsövningar för USAs krigföring mot Ryssland!
Stoppa FRAs avlyssnings samarbete med NSA på Lovön!
Underteckna förbudet mot kärnvapen!

Föregående artikelTal på USA:s nationaldag 4 juli: Ställ krigsförbrytarna inför rätta!
Nästa artikelVad händer i Hongkong?

5 KOMMENTARER

 1. En liten rättelse bara.
  USA har 14 Ohio class ubåtar bestyckade med Trident 2 missiler, de övriga 4 är ombyggda och bär ”enbart” Tomahawks.
  USA och Ryssland har förbundit sig att ha max 14 ubåtar med ballistiska missiler i sin flotta, Ryssland har vad jag vet 10 stycken dylika individer.
  Därtill skall Storbrittanien och Frankrikes 4 vardera läggas till USA:s båtar.
  Natos övertag mot Ryssland blir därför 22-10 gällande dessa ubåtar.

 2. När man tänker efter lite blir det lättare att förstå den transatlantiska länken mellan vårt land Sverige och stormakten USA på andra sidan Atlanten. Kapitalismens effektiva produktionsteknik och innovationsförmåga har sedan lång tid tillbaka fört de båda båda länderna till gemensamma intressen. Tjänster och gentjänster så varar vänskapen längst.
  Den transatlantiska länken är unik. Sverige har inte någon sådan koppling till något annat land vad jag vet.

  ”Detta ramavtal stärker ytterligare vår relation till den amerikanska försvarsmakten, som har använt våra markstridssystem under flera årtionden”, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics, enligt pressmeddelandet.”

  https://www.svt.se/nyheter/saab-tecknar-miljardavtal-med-usa

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here