Vad händer i Hongkong?

4
2567
Hongkong protester.

I Hongkong pågår sedan en tid stora, ibland våldsamma, demonstrationer mot förslag att vissa brottslingar till Kina. Och nu har detta förslag dragits tillbaka:
”The bill is dead” – lagförslaget är dött, sade chefsminister Carrie Lam. Efter veckor av demonstrationer, majoriteten fredliga, verkar nu ledningen I Hongkong tagit intryck. Det hårt kritiserade lagförslaget, som skulle givit fastlandskina möjlighet att begära ut misstänkta brottslingar har ingen framtid
Hongkongs chefsminister Carrie Lam sa också att hon talat med representanter för en rad olika grupper i Hongkong, från kyrkliga företrädare till olika studentorganisationer.

– Vi måste nu omvärdera hur vi agerar, sa hon.
De unga demonstranterna har fått stöd från mängder av organisationer – både i Hongkong och världen över – precis som från världsledare som president Donald Trump och Boris Johnson, troligen Storbritanniens nästa premiärminister. Sveriges Radio: Utlämningsavtalet mellan Hongkong och Kina ”dött”.

De omfattande, upprepade demonstrationerna och myndigheternas eftergifter visar på en ganska acceptabelt fungerande demokrati. Protesterna har generellt behandlats mildare av polis, än vad polisen i Macrons Frankrike behandlat ”Gula Västarnas” demonstrationer för ökad demokrati. Gula Västarna demonstrerar för 31:a lördagen i följd. Hur skildras det värre våldet i Frankrike respektive det mindre våldet i Hongkong?
Även om media väsentligen tiger om det.

En del av demonstrationerna rapporteras ha skett utan tillstånd. Vilka länder tillåter stora demonstrationer utan tillstånd? Inte Sverige i alla fall, har själv erfarenhet från detta i Stockholm nu i sommar.

Jag återger tre av flera intressanta kommentarer till ett uttalande av International Action Center om demonstrationer i Hongkong, som jag publicerat, och som återges nedan. Hongkongprotesterna och USA:s roll.


1) ”England skickade soldater till Hong Kong redan 1842, vilket blev grunden för omkring 150 års olaglig ockupation och utsugning. Det är väl knappast något vi vill se upprepat. Skulle Hong Kong bli oberoende idag, Hong Kong har varit del av Kina i över 5,000 år, med undantag för den brittiska ockupationen med militära medel, skulle det innebära ett gatumobbens välde.”

2) När jag först kom till Hong Kong måste ha varit omkring 1970. Det var inte ”illa ställt” med någon ”demokrati”, begreppet fanns inte ens. Efter dagens mått mätt var över 90% av Hong Kong befolkningen fattig, mycket fattig. Endast billig arbetskraft. Engelsmännen relativt respektfulla, amerikanarna det motsatta. ”You don’t come to Hong Kong to live, you come to double your money – fast”. Amerikanarna talade ofta om Hong Kong borna som om dom vore lämlar i ett zoo, och i tredje person. Arbetarna, yrkesmännen, bodde, med hela familjen, och arbetade ofta i enrummare, 10*10 meter, naken betong, och inga fönster eller dörrar, bara öppningar i betongväggen. Västerlänningarna bodde uppe på höjderna, i lyxvillor, med tjänstefolk och chaufför. Gå till http://global-mariner.com/ bilderna är tagna av Karsten Petersen, sjöman och chief (chefsingenjör) på ett antal fartyg som seglade på Hong Kong. Sist jag pratade med honom bodde han utanför Köpenhamn som pensionär med sin kinesiska fru. Titta på bilderna från ”Aberdeen”, så levde folk, ingen sjukvård, ingen skola, ingen välfärd, så växte barnen upp. Gå även till sajten https://china-underground.com/2016/05/15/75-amazing-old-restored-photos-china/ Många av bilderna är visserligen från Qing dynastin, men detta var även ”demokratin Kina”. Upplys mig, vem tror att Kina vill ha sin ”demokrati” tillbaka. Dagens folkstyre- och folkpåverkan-system har verkligen levererat något annat.

3) ”Den senaste utvecklingen av proteströrelsen i Hongkong har gjort mig ytterst misstänksam. Ett mönster börjar träda fram som låter mig ana USAs inblandning. Ända sedan kriget i Jugoslavien har USA använt samma metoder för att trappa upp de interna konflikterna i den stat man vill komma åt. Kina betraktas av USA som huvudfienden. Försöker man nu göra Hongkong till Kinas Ukraina? De demonstrerande studenterna som enligt kommentatorerna i public service innehöll “en hård kärna” blev våldsamma och provocerade kraftigt polisen genom att angripa och ockupera parlamentsbyggnaden. Men polisen lät sig inte provoceras utan såg bara på när demonstranterna gick in i parlamentet där de stannade, lätt förvirrade över att inte mötas med våld. Flertalet gick därifrån, men några ur “den hårda kärnan” fanns kvar när poliserna slutligen gick in och hårdhänt kastade ut dem.
“Världssamfundet” kan den här gången inte beskylla myndigheterna i Hongkong och Kina för övervåld. Tvärtom är det demonstranternas militanta upptrappning av konflikten som börjar ifrågasättas. Varför denna plötsliga eskalering? Världsopinionen är kluven och undrar vad det är som pågår.”


 

Detta är ett uttalande av International Action Center för ett par veckor sedan, vilken översatts och lätt redigerats av Christer Lundgren. Den har publicerats av International Action Center som grundades 1992 av USA:s förre justitieminister Ramsey Clark. här.

Jag har kortat ned något för att få fram det jag tycker är viktigast.


Uttalande av International Action Center

Den senaste tidens massprotester mot en föreslagen ändring i utlämningslagarna har skakat om Hongkong. För alla progressiva krafter är det en naturlig reaktion att stödja massdemonstrationer. Men man måste se djupare, man måste fråga sig vilka krafter som står bakom en rörelse och vem den gagnar.

Bakgrund

Storbritannien stal Hongkong från Kina i slutet på det första opiumkriget 1842. Genom opiumkrigen genomdrev Storbritannien och USA militärt opiumhandeln, ojämlika fördrag och ockupation. Hundra år av imperialistisk plundring gjorde Kina fullständigt utfattigt och underutvecklat.

Den kinesiska revolutionens seger 1949 förändrade Kina i grunden och var starten på ansträngningarna att bygga socialism. Men i 30 år, från 1949 till 1979, var Kina fullständigt avskärmat, utsatt för blockad och sanktioner av USA och de västliga imperialistmakterna.

År 1979 under ”reformen och öppnandet” som inleddes under Deng Xiaoping, gjorde Kina eftergiften att genomföra kapitalistiska marknadsreformer.

Den brittiska kolonin Hongkong återlämnades till Kina 1997 enligt principen ”ett land, två system” som bevarade mycket av det brittiska koloniala rättssystemet i den förutvarande kolonin.

Hongkong är ett centrum för världens finanskapital.

Finanskapitalet har gjort starka intrång i Kina. Hongkong är västs operationsbas, som stimulerar tillväxten av en kapitalistklass i Kina som hotar socialismens grundvalar.
Idag är Kina ett djupt motsägelsefullt samhälle, kännetecknat av kampen mellan en pånyttfödd kapitalistklass och de kinesiska arbetarnas och böndernas strävanden att behålla och utöka en planerad ekonomi.

Det är i sammanhang med denna kamp, samt USA:s eskalerande militära inringning av och handelskrig mot Kina, som de nuvarande protesterna i Hongkong måste förstås.

Finanskapitalets krafter i Hongkong och deras allierade i USA och Europa vill lösgöra Hongkong från Kina så att området kan fungera som en ekonomisk och politisk utpost i regionen. Det innebär att man i största möjliga utsträckning begränsar juridisk och politisk integration med Kina. I det syftet har USA gett omfattande politiskt, ekonomiskt och medialt stöd till protesterna.

Protestvokabulär har såväl vänstern som högern.

Genom NED har USA finansierat kuppförsök, ofta innefattande en komponent av massprotest, i Honduras, Nicaragua, Venezuela, Haiti, Ukraina och Syrien. Varje rörelse har potential att dra med sig många välmenande progressiva människor, ofta med legitima anledningar till missnöje, vilkas intressen inte är desamma som för rörelsens ledning.

Fakta om Hongkongprotesterna.

Många medlemsorganisationer i Civil Human Rights Front, koalitionen bakom de senaste protesterna, tar emot eller har tagit emot ekonomiskt stöd från National Endowment for Democracy (NED), en USA-finansierad mjukmakt-organisation som delar ut pengar i USA-imperialismens intresse. Dessa inkluderar: Hong Kong Institute of Human Resource Management, Hong Kong Confederation of Trade Unions, Hong Kong Journalists Association, Civic Party, Labour Party och Demokratiska partiet.

Över 37 000 NGO:er (icke-statliga organisationer) med tiotusentals anställda är registrerade i Hongkong, och många av dem får finansiering från USA och Europa.

Martin Lee, grundare av Demokratiska partiet, en medlemsorganisation inom Civil Human Rights Front, träffade USA:s utrikesminister Mike Pompeo under protesterna. Vid mötet uttalade Pompeo stöd för protesterna.

Om protesterna verkligen hade ett progressivt syfte, skulle de inte stödjas av den reaktionära ledningen för USA-imperialismen, samma kraft som försökt genomföra en kupp i Venezuela, hotar Demokratiska Folkrepubliken Korea och försöker starta krig mot Iran.

Hongkongs självständiga rättssystem är en relik från brittisk kolonialism. Ingen annanstans i världen har en stad självständiga utlämningslagar, som står över ett suveränt lands auktoritet.

Trots årtionden av västerländsk finansiering med miljontals dollar har Hongkong en befolkningsandel fattiga på 20% (23,1% för barn) jämfört med mindre än 1% på fastlandet. Under de senaste 20 åren har fattigdomen i Hongkong förblivit hög, medan Fastlandskina har lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. Den senaste tidens protester, som i mångt och mycket liknar ”Occupy Central”-protesterna i Hongkong 2014, har inte tagit upp denna fråga.

Protesterna har riktats mot ledare med koppling till Kina samtidigt som de ignorerar de USA-anknutna bankerna och de extremt rika kapitalister som är baserade i Hongkong, vilka är klart ointresserade av att göra något åt fattigdom eller andra desperata behov.

USA säger sig värna om yttrandefrihet och politiskt motiverade utlämningar, samtidigt som de aggressivt driver på utlämning av Julian Assange för att han avslöjat USA-imperialismens brott.

Tongivande media i USA och Europa har entusiastiskt rapporterat om Hongkong-protesterna, i skarp kontrast till den magra, ofta kritiska bevakningen av massprotester i Gaza, Honduras, Sudan, Jemen och Frankrike eller generalstrejken nyligen i Brasilien. Skillnaden i bevakning avslöjar en skillnad i vilka krafter som ligger bakom protesterna, en skillnad i vem de gagnar.

USA-imperialismen har en lång historia av ”färgrevolutioner” i vilka protester med en progressiv, till och med revolutionär, patina används som täckmantel för en reaktionär pro-imperialistisk agenda.

Det globala finanskapitalets krafter i Hongkong är allierade med USA-imperialismen och motsätter sig socialistiskt ägande och Kinas kommunistpartis ledning av Kina.

USA Bort med händerna från Kina!

Hongkong är en del av Kina!

Relaterat.

Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år!

Där står ””National Endowment for Democracy” (NED), är en organisation nära CIA som i början av 1980-talet började kalla sig för en ”NGO” (trots att man fortfarande finansieras ur den amerikanska statskassan).” NED var viktigt i undermineringsarbetet och USA:s försök att störta den folkvalde presidenten Janukovitj.

Vad är det som händer i Nicaragua? Egentligen?

Där skriver NED:s grundare Allen Weinstein, NED som är ett barn till CIA: ”Mycket av vad vi gör idag gjordes i hemlighet av CIA för 25 år sedan.”

Föregående artikelTal 4 juli: USAs krigshets – Norden plattform för krig mot Ryssland
Nästa artikelNär ska rättvisans kvarnar mala i Guatemala?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

 1. Jag känner igen det här, det är ett taktiskt tillbakadragande. I slutändan kommer Kina att införa sådana lagar och Hong Kommer i mycket att drivas på samma grunder som Singapore idag. Dessutom är det viktigt att komma ihåg vad det verkligen innebär. Ett utlämningsavtal betyder att två länder förbinder sig att utelämna personer som det andra landet begär utelämnade på vissa grunder. Lokala domstolar har fortfarande sista ordet om det skall ske. Avsaknaden av ett utlämningsavtal betyder inte att det är uteslutet att någon utelämnas, brottet skall vara straffbart i båda länderna. Brottslingar i Hong Kong kan fortfarande utelämnas till Kina, beroende på om Hong Kong kommer att fortsätta tillkämpa rättsprincipen om att inte utelämna eller inte. Det blir domstolarna som bestämmer, och Hong Kong’s ledning kan bara rycka på axlarna och säga att dom inte har rätt att köra över en domstol. ”Rullstolsmannen” utelämnades till Sverige från Brasilien trots att inget avtal fanns, och Gui Minhai utelämnades från Thailand trots att inget avtal fanns. Dessutom kan Kina göra saker som att dra in passet, och då måste Hong Kong skicka hem personen till Kina, om han inte söker och får politisk asyl, vilket är mindre troligt.

 2. En liten historia, första hand, vad missnöjet bland äldre folk i Hong Kong i grunden rör sig om. Jag har hört det många gånger, men detta kom från en dam i 55-årsåldern, och det var under Occupy Central oroligheterna. Hon berättade: ”När jag var ung hade vi det bra, lätt att hitta bra jobb, hyggligt betalt. Behövde vi något sa vi ifrån, och britterna fixade alltid det. När britterna införde ”demokrati” och drog sig tillbaka har allt gått snett. Ledarna (då Leung Chun-ying) är inkompetenta. Massor med unga fastlandskineser har fått flytta in, dom har inga pengar och tar vilket jobb som helst för vad som helst och det har drivit ner lönerna. Samtidigt släppte ledning in massa rika spekulatörer som drev upp fastighetspriserna, det drev upp priserna och hyrorna.” Kinas svar blev att ställa stränga kompetenskrav på kandidaterna. USA såg naturligtvis inte detta med blida ögon utan drog igång massiva propagandakampanjer att Peking tog över.

 3. Varför så tyst om vad som händer i Paris?
  Tårgas i Paris – och sammantaget arresterades mer än 150 personer,.
  https://www.rt.com/news/464155-paris-unrest-bastille-day/

  Barricades & tear gas: 150+ arrested amid Bastille Day celebrations (PHOTO, VIDEO) — RT World News
  Riot police and anti-government protesters faced off during Bastille Day celebrations in Paris. Dozens of people were arrested, with calls for president Emmanuel Macron to resign again being chanted out loud.
  http://www.rt.com

  Polis och anti-regerings demonstranter möttes under Bastille Day firandet i Paris med uppmaningar till president Emmanuel Macron att avgå.
  Ett ökande antal demonstranter flockade till Champs Elysées avenyn runt middagen på söndagen, och ställde föremål upp och försökte blockera den ikoniska gatan med metallbarrikader och annat skräp.
  Protestanterna slängde också stenar och flaskor mot kravallpolisen, som svarade med tårgas. Flera personer skadades, säger rapporter, utan att ange siffror. ”Gula västar” protester, vars rally tidigare hade blivit förbjudna av myndigheter, sågs också mitt i turbulensen.
  Rörelsens ledare Maxim Nicholas, Eric Drue och Jerome Rodriguez sägs ha blivit anhållna.
  Den uppvärmda söndagsprotesten kom i samband med de symboliska Bastilagens nationella fester, som markerade 230-årsdagen av stormandet av Bastillos fängelse under den franska revolutionen och monarkins fall.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here