Lyssna på/läs om huvudtalet vid mötet 5 november: Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen!

2
1061
Lars Drake talar (vid annat möte)

Den 5 november hölls ett kombinerat möte, eller rättare sagt två på varandra följande möten på ett regnigt Sergels torg.Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!

________________________________________________________________________

Vid det första mötet hölls tal av
Lars Drake, fd adjungerad professor, skribent. Återges nedan.
Håkan Julander, skådespelare, regissör, läser sin senaste dikt
Eleanor Goldfield, sångerska, journalist, filmare
Kristina Hillgren, psykolog

________________________________________________________________________

Demokrati, yttrandefrihet och rättssamhälle

(Denna skrivna version är något längre än det som framfördes på torget.)

Mänskligheten står inför ett vägval. Endera väljer vi att satsa på fred mellan världens länder och en rättvis och värdig tillvaro för alla människor eller också låter vi girighet, rovdrift på natur och människor och krig driva fram en upptrappning av pågående konflikter. Det senare kan sluta med ett tredje världskrig som gör slut på mänskligheten.

Vi har tidigare haft politiska system med en extrem toppstyrning genom t.ex. konungar av ’guds nåde’. Demokrati med organisationsrätt, demonstrationsrätt, yttrandefrihet och tryckfrihet, har bidragit till att förbättra möjligheterna att hålla koll på makteliten i många länder, däribland Sverige. Detta har inte givits som en gåva uppifrån utan det har tillkämpats av folk underifrån. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och rösträttsrörelsen var avgörande för framstegen som gjordes för hundrafemtio till hundra år sedan. Framgångarna har statsfästs i grundlagar som bl.a. ger yttrande- och tryckfrihet.

Framgångarna har befästs genom många människors arbete i politiska partier. Sådant arbete har minskat över tid och nu har eliterna i partierna mer makt än tidigare. I det civila samhället har vi haft fackföreningar, fredsrörelser, miljörörelser, kulturföreningar som verkat i demokratisk anda och varit en motkraft mot att de med mest makt stått oemotsagda och ohotade. Det finns ett hot även mot dessa organisationer genom att de som uppfattas som hot av makteliterna systematiskt demoniseras och nekas tillträde till lokaler och utrymme i de stora medierna.

Globalt lever vi i en tid när den ekonomiska makten är på väg att flytta från USA och gamla kolonialmakter till f.d. kolonierna eller dominerade stater, främst Kina. Under flera decennier har USA och nära allierade varit så starka att de kunnat bestämma villkoren för fattiga länder. USA har drivit ett flertal krig utan att i grunden ifrågasättas i Sverige och andra rika länder. Det är just detta som Julian Assange slagit mot när han och Wikileaks avslöjat krigsbrott och oegentligheter som förekommit i det politiska systemet i främst USA.

De ekonomiska, militära, politiska och mediala eliterna i västvärlden med USA i spetsen känner sig hotade och de slår tillbaka mot dem som de ser som hot. Julian Assange och Wikileaks som avslöjade ett mycket stort antal krigsbrott och falska aktiviteter måste därför krossas och ett exempel statueras som gör att ingen vågar avslöja USA:s och andra västländers brott i framtiden. Chelsea Manning som tillhandahöll en stor del av det som offentliggjorts av Wikleaks har tillbringat flera år i fängelse. Edward Snowdon, som avslöjade sitt lands omfattande spioneri på sina medborgare och NSA:s enorma program för internationell övervakning, har flytt undan fängelsestraff i USA och befinner sig i Moskva.

Det är inte bara USA som förföljer visselblåsare och journalister som gör sitt jobb. Den tyska journalisten Alina Lipp har åtalats och riskerar fängelsestraff om hon återvänder till Tyskland eftersom hon varit i Donetsk och intervjuat människor och publicerat vad de sagt. Det finns en rad andra fall av detta slag.

Julian Assange, Alina Lipp, Anne-Laur Bonnel

Det finns skäl att kritisera hur andra länder som Kina, Ryssland m.fl. agerat, men det har inget stöd i Sverige eller EU där jag är undersåte. Jag hoppas att folk i alla världens länder också kämpar för sina rättigheter. Sverige och EU har under senare år mer och mer verkat för inskränkningar i demokratin, yttrandefriheten och rättssäkerheten.

Julian Assange har frihetsberövats i flera år. De som är ansvariga för de avslöjade krigsbrotten dvs. några av USA:s presidenter med GW Bush i spetsen, Tony Blair och flera andra hotas däremot inte av något frihetsberövande.

Processerna mot Julian Assange består av ett stort antal skandaler och är son helhet troligtvis århundradet största rättsskandal. Svenska, brittiska och amerikanska myndigheter och politiker har å det grövsta missbrukat sina ställningar. Processerna mot Julian Assange är en del i ett större angrepp på demokrati och yttrandefrihet som pågår i västvärlden.

Ett beslut som inneburit stora svårigheter att kunna ta del av den andra sidans syn på kriget i Ukraina är EU:s beslut om att förbjuda sändning och återsändning av program från RT och Sputnik. I krig finns det alltid minst två olika versioner av vad som händer. Om man har tillgång till båda blir det mycket större möjlighet att förstå vad som händer och göra egna bedömningar. Nu får vi bara tillgång till en version och i stort sett alla mediehus i Sverige förmedlar bara ena sidans åsikter och bedömningar. Det finns goda skäl att kritisera Rysslands krig i Ukraina, men mediernas rapportering om kriget är skamligt långt från att ens försöka vara objektiv.

I dagens värld har vi ett antal plattformar på nätet som inte tar ansvar för innehållet i det som läggs ut av enskilda, t.ex. Facebook. Dessa plattformar bidrar till att inskränka yttrandefriheten genom att censurera inlägg och åsikter som strider mot USA:s viktigaste intressen eller världsbild.

Det svenska politiska etablissemanget har sökt medlemskap i NATO och dessutom på ett oroväckande sätt börjat gå Turkiets ledare tillmötes. Utlämnande av flyktingar från Turkiet är ett brott mot normal rättssäkerhet. Säpochefens förslag om att förbjuda demonstrationer för PKK är ett oacceptabelt ingripande från en polisiär myndighet som också skulle medföra en inskränkning i vår yttrandefrihet.

Det finns några viktiga politiska frågor som är nära kopplade till den svenska resan in i NATO som är en del av processen där Sverige knyts närmare de västerländska eliterna. Sverige var tidigare ett land som ställde upp när FN beslutat om fredsbevarande insatser. Under senare år har Sverige samarbetat mer med NATO, eller enskilda Natoländer, i dess olagliga krigsinsatser i flera länder.

Sverige var drivande för att få ett beslut i FN om förbud för kärnvapen. Senare varnade USA Sverige för att skriva på den konvention som nu ratificerats av 66 länder. Sverige böjde sig för USA:s hot och valde att inte skriva på. Nu har statsminister Ulf Kristersson sagt att Sverige kanske inte ens ska vara observatör inom konventionen för kärnvapenförbud.

Sverige ger, tillsammans med vapenindustri, oljeländer m.fl., stora ekonomiska bidrag till Atlantic Council, en ”tankesmedja” som verkar för en världsordning ledd av USA. De och många andra i väst talar gärna om en ”regelbaserad världsordning” vilket är just den ordning de rika länderna med USA i spetsen vill ha – den står i strid med FN-stadgans regler. Den svenska utrikespolitiken byter nu alltmer ut FN:s grundsyn om suveräna stater som inte får angripa varandra mot ”regelbaserad världsordning” som led i en glidning bort från den demokratiskt fastställda folkrätten.

I Sveriges riksdag pågår en process att ändra tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Konstitutionsutskottet har skrivit: ”Förslaget innebär bland annat att utlandsspioneri samt de former av obehörig befattning med hemlig uppgift och vårdslöshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri ska kriminaliseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott.”

Om lagen ändras kan den ge fängelse i upp till 8 år för personer som publicerar eller offentliggör uppgifter som kan skada Sveriges utländska samarbetspartners. Kopplingen till hur Julian Assange har behandlats är uppenbar.

Syftet är att kunna säkra att dokument som hemligstämplats av länder vi samarbetat med militärt inte ska kunna offentliggöras i Sverige. Det innebär i praktiken att det kan bli straffbart att avslöja folkrättsbrott som begåtts av någon av Sveriges samarbetspartners vid internationella militära insatser. Lagändringen är ett krav från de länder Sverige krigar tillsammans med. Det handlar om förtroende – NATO:s förtroende för Sverige.

Underminering av den svenska yttrande- och tryckfriheten har pågått länge. Den föreslagna lagen om ”utlandsspioneri” är ett dråpslag mot våra grundlagsstadgade rättigheter. För att driva igenom denna grundlagsändring krävs beslut av två på varandra följande riksdagar med val emellan. Det första riksdagsbeslutet togs den 6 april i år. Det andra beslutet ska preliminärt tas den 16 november.

Sammantaget handlar det om en lång rad insatser som begränsar demokratin och yttrandefriheten. Århundrandets rättsskandal med Julian Assange tillhör de värsta exemplen på övergrepp.

Stoppa uppluckringen av grundlagen!

Straffa krigsbrottslingarna inte visselblåsarna!

Frige Julian Assange – NU!

_____________________________________________________________

Bakgrund: Julian Assange sitter i högriskfängelset Belmarsh sedan nästan 4 år och riskerar utlämning till USA där han skulle dömas som spion till ett troligt fängelsestraff på 175 år.
USA har ett starkt försvar för yttrandefriheten med 1st Amendment.
I strid med gällande lag skulle Julian dömas enligt en 100 år gammal Spionage Act som aldrig tidigare använts mot journalister eller publicister.
USA tolererar inte att Julian Assange avslöjat USA:s och Storbritanniens svåra krigsbrott i Irak och Afghanistan.
Sverige vill nu införa en utlandsspionerilag med liknande bestämmelser. Journalister eller visselblåsare ska inte avslöja krigsbrott begångna av våra allierade som USA/Nato.
Mötet kommer att uppmärksamma detta lagförslag som riksdagen preliminärt ska diskutera och besluta om 17 november.
Lagförslaget ledder till censur och självcensur och hindrar yttrande-och pressfrihet. I media pågår ingen debatt.
Kom och ta del av detta viktiga budskap!
Journalister måste kunna och våga granska makten.
Den rättslöshet och orättvisa behandling som Julian Assange är utsatt för, är oerhörd!

Vi som såg filmen Ithaka om familjens kamp för Julian Assange 25 oktober och det oerhörda stödet han får i hela världen och hade förmånen att träffa Julians pappa, John Shipton, är djupt upprörda över den pågående rättslösheten!
Stödkommittén för Julian Assange
Kontakt:
Föregående artikelMer om Kherson. Tävlar Ukraina och Ryssland i Talangjakten?
Nästa artikelFörra presidentkandidaten Tulsi Gabbard talar med Jeffrey Sachs om läget i världen

2 KOMMENTARER

 1. En alldeles utmärkt summering av situationen. Glöm inte att uppenbart har denna lagändring beordrats av USA, precis som fallen med kärnvapenavtalet, värdlandsavtalet, Huawei förbudet, osv. USA strävar efter en totalitär global kontroll, precis som flera tidigare våldsdiktatorer i historien. Vad detta syftar till är att göra alla till en potential ”Assange”, ”Du säger väl inget som vi inte gillar. Tänk på vad som hände Assange. Du vill väl inte få samma problem.” Vi är i del redan där. För den som har läst historien om hur propagandan fungerade i Nazityskland inser att svenska folket idag är utsatta för samma system i samma avsikter. Att förtrycka, härska och styra. MSM medias drev mot främst Ryssland och kineser, precis som Lars Drake säger, är inget annat än en spegelbild av nazisternas drev mot oliktänkande, och folk som judar och romer tidigare. Världen är inne på en synnerligen farlig väg i historiskt ljus. Därför är det fundamental att detta stoppas. Ett par nyttiga läsningar.
  https://mychinaway.blog.se/usas-sanningsministerium-format-efter-orwells-dystopian-mardromsroman-1984/
  och
  https://lagen.nu/search/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

  Sverige har samarbetat med främmande makt, USA;
  —”eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt” – ”döms för högförräderi till fängelse”. (Beroende och makt utövad av USA)
  —”Den som med våldsamma medel eller utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall
  invecklas i krig eller andra fientligheter” (NATO)
  —”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars
  bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse,” (USAs intressen)

  Medlemmarna av riksdagen begår alltså Högförräderi i lagens avsikt och syfte. Det är nog meningslöst att resa och anklaga, för dom kommer ändlöst att slingar sig, och till exempel hävda att USAs NATO är en försvarsorganisation, inte avsedd för aggression.

 2. Lars Drake har en enastående förmåga att elegant och träffsäkert beskriva – i ett objektivt metodiskt perspektiv, enkelt och tydligt, för var och en som lever i nuet – den negtiva politiska förändringen i Sverige, framkallad av landets ”demokratiska” riksdagspartier stående i givakt för den nationella, eu-nionella och unipolära despotiska makten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here