Vilket är tröskelförsvarets strategi och taktik?

6
39215

Denna sakkuniga artikel Tröskelförsvarets strategi och taktik – oklara skrivningar om militärt stöd, kkrva.se på Alliansfriheten.se kan ses som en introduktion till en längre artikel i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlngar.

Läs hela artikeln!

Den är skriven av Rolf Andersson, Anders Björnsson, Sven Hirdman och Lars-Gunnar Liljestrand.

Rolf Andersson är advokat och utgivare av alliansfriheten.se. Anders Björnsson är publicist och utgivare av alliansfriheten.se. Lars-Gunnar Liljestrand är pensionerad utvecklingsingenjör och utgivare av alliansfriheten.se. Sven Hirdman är ambassadör, ledamot av KKrVA samt tidigare statssekreterare.


Försvarsmaktens Doktrin Gemensamma operationer har nu publicerats. Doktrinen beskriver hur stridskrafter sätts samman och samverkar för att förebygga väpnat angrepp, snabbt möta ett väpnat angrepp och därefter genomföra försvarsoperationer under en konflikt.

Doktrinen skall ses som ett ”ramverk för hur den samlade effekten av våra stridskrafter bäst kan uppnås” och är fastställd av Överbefälhavaren.

Ytterst grundar sig doktrinen på politiska beslut om hur Sveriges försvar skall utformas och hur Sverige skall samverka militärt med andra stater vid kris och krig.

Man kan ha synpunkter på den överordnade, politiskt fastslagna inriktningen av försvaret, vilket vi också har redovisat tidigare. Men doktrinens författare har att följa direktiven och se till att de kan omsättas i militär strategi och taktik.

Förutsättningarna för doktrinen finns angivna dels i Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft dels i ÖB:s Militärstrategiskt koncept (MSD 16). Läs artikeln!


Låt mig fresta till fortsatt läsning med ett utdrag ur senare delen av artikeln

På ett annat ställe heter det att vi tidigt kan dras in i en konflikt och upplåta vårt territorium om Sverige stödjer en annan part militärt:

En militär konflikt kan uppstå med kort militär förvarning, eller efter en längre tids eskalation. I båda situationerna kan vi ge och ta emot militärt stöd till eller från annan part, vilket bidrar till ett större operativt djup. Om Sverige stödjer en annan part militärt kan Försvarsmakten tidigt komma att bli engagerade i en konflikt i närområdet. I ett sådant fall kommer vi tidigt att behöva säkerställa att våra försörjningslinjer för nationell försörjning är skyddade och öppna. Det är en förutsättning för att kunna ta emot militärt stöd från tredje part. I detta sammanhang aktualiseras även vår förmåga att tillhandahålla värdlandsstöd.

Avser man här en situation där Sverige tidigt, utan att självt vara angripet, stöder en annan part militärt mot ett tredje land?

Vidare framhålls att Sverige kan komma att upplåta del av territoriet för en utländsk militär part utan att vi blivit anfallna:

När Sverige har kommit överens med annan part att ge militärt stöd, kommer den militärstrategiska nivån att ge operativ chef i uppdrag att avdela de resurser eller förband som avtalats. Givande av militärt stöd kan även innebära att svenska resurser, tillfälligt i en koordinerad insats, understödjer en annan parts operation för att uppnå definierade effekter. Sverige kan också ge stöd i form av att Försvarsmakten avdelar delar av sitt operationsområde till annan part, exempelvis i form av ett basområde.

Avslutningsvis
Doktrinen borde tydligt inledningsvis slå fast att Sverige är alliansfritt och att vårt territorium inte får upplåtas till andra makter för angrepp på en tredje part.

Det framstår som än mer nödvändigt då doktrinen innehåller sliriga skrivningar som:

I tillämpningen av multinationella gemensamma operationer ligger tyngdpunkten på att möta en angripare bortom svenskt territorium.

Föregående artikelPompeo förbereder ett nytt kallt krig mellan USA och Kina. DN och Grön Ungdom hjälper till
Nästa artikelGoodbye Dollar!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Det är inget fel att hjälpa USA eller andra Nato-länder om de blir invaderade, men det är omoralisk fascism att hjälpa dem att invadera suveräna stater, i hemlighet stödja terrorism mot suveräna stater och öppet terrorisera andra suveräna stater.

  Att i dagsläget fjäska för USA/Nato och förbereda deras intåg i Sverige, är inte enbart folkförräderi, men framstår som att fjäska för Hitlertyskland år 1943. Snabbproducera billiga defensiva vapensystem åt folket och upprätta snabbt ett modernt folkförsvar av svenska medborgare som har demokratiska värderingar och inte är med i reaktionära sekter! Säg därefter ”nej” till främmande fascist-baser inom Sveriges gränser!

  Skicka f.ö. hem eller lås in reaktionär sekterism!

 2. Många frågor! Men egentligen är väl frågetecknen onödiga. Själv har jag inte gjort lumpen, men det kanske gör att jag är mer benägen att ta skrivningarna bokstavligt. Värdland låter fint, och Sverige har ett värdlandsavtal endast med NATO. Det kan inte finnas annan innebörd än att vi ska upplåta en del av vårt territorium åt NATO-länder, som ska försvara något angripet eller hotat grannland till oss. Att vi först ska tillfrågas vid varje enskilt tillfälle tycks väga lätt.

  • Det enda som det här med värdland innebär för Sverige är att vi kommer att bli bombmål och förvandlas till en grushög den dag globalisternas krigsverktyg Nato provocerar fram ett krig med Ryssland och i förlängningen med Kina. Man ser ju hur korkade svenska politiker är när de är och ”förhandlar” nu senast Löfvens bravader i Bryssel som kommer att kosta svenska skattebetalare hundratals miljarder. Svensken i gemen verkar inte förstå alls vad som händer med deras land men så är det ju också det ”sovande folket” som Rheinfeldt så träffsäkert beskrev det!

 3. Bra skrivet men det kan vara så att bara redan frälsta läser och har redan tagit ställning, vilket även gäller undertecknad. Viktigt är att nå ut till hela Svenska folket, beroende på ointresse och den ständigt återkommande uppfattningen att det de här drabbar inte oss, då vi inte hört några främmande stridsflygplan över Östersjön på väg från Kaliningrad mot Stockholm eller missiler med kärnvapenstridsspetsar. Hur väcker man folkets intresse för alliansfrihet på riktigt. värdlandsavtalet kuppades in och man kan undra vad mer Sveriges försvarsmakt kan överraska oss med ur militär synpunkt. De Nordiska ministrarna var inbjudna till Obama i Washington, sedan reste de hem och drev igenom värdlandsavtalet som givetvis var Washingtons idé.

  • Dela gärna!

   Jag delar på några relevant Facebookssiter och till drygt 750 följare på Twitter.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here