Goodbye Dollar!?

6
691

Denna artikel “Goodbye Dollar, It Was Nice Knowing You!” har skrivits av Philip Giraldi, terroristspecialist och före detta CIA-anställd. Han är nu chef för The Council for the National Interest. Strategic Culture Philip Giraldi är medlem i Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Artikeln har vänligen översatts av Bertil Carlman. Länkar till fler artiklar om dollar och valutafrågor finns längst ned.


Goodbye Dollar, It Was Nice Knowing You!

 

Under de senaste två åren har Vita Huset inlett handelsdispyter, förolämpat allierade och fiender lika och dragit sig tillbaka från, eller vägrat stadfästa multinationella avtal och överenskommelser. Man har också vidgat omfattningen av sina ensidigt införda regler och tvingat andra länder att lyda dess krav eller utsättas för ekonomiska sanktioner.

Medan den påstådda avsikten från Trumpadministrationen varit att få till stånd nya formuleringar som varit mer fördelaktiga för USA, så har slutresultatet varit något helt annat. Det har skapat en bred överenskommelse inom den internationella samfundet om att Washington är instabilt, ingen pålitlig partner och inte är trovärdig. Denna känsla har i sin tur lett till samtal mellan utländska regeringar om hur man skall kunna kringgå USA:s banksystem, som vid sidan av att bomba är det viktigaste offensiva vapen som Washington har för att driva igenom sina diktat.

Som ett resultat av detta har det blivit ansenligt bakslag för kampanjen ”Make Amerika Great Again” (MAGA) särskilt som myntets baksida visar sig vara att ”greatness” skall uppnås genom att alla andra skall bli mindre ”great”. Det enda land på jorden som för närvarande betraktar USA på ett fördelaktigt sätt är Israel, som verkligen har god anledning att göra så med anledning av den generositet som landet beståtts med från Trumpadministrationen. Alla andra är ivriga att komma bort från USA:s fotavtryck.

Så kanske har kuttingen börjat vända här och där. Till och med den hjälplösa Angela Merkel från Tyskland förstår nu att nationellt intresse måste få övertaget när Förenta Staterna kräver det som är under allt kritik. Vid det nyligen avslutade G-2O mötet i Tokyo, lät Storbritannien, Frankrike och Tyskland meddela att den speciella handelsmekanism som de utarbetat detta år nu kommit på plats. Den kallas ”the Instrument in Support of Trade Exchanges (Instex)” och gör det möjligt för företag i Europa att göra affärer med länder som Iran, genom att undvika sanktioner från USA, då man gör affärer utanför SWIFT-systemet, som grundas på dollar och i verkligheten kontrolleras av USA:s finansdepartement.

Betydelsen av det europeiska draget får inte underskattas. Det är det första större steg som tagits bort från dollarn som världens ledande reservvaluta. Så som ofta är fallet är skadan för USA:s intressen självpåkallad. Under många år har det pågått samtal för att få till stånd åtgärder, som inte skulle utgå från dollar, men de tog inte skruv förrän Trumpadministrationen utan förvarning lämnade ”Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA) med Iran för över ett år sedan.

Andra länder hade skrivit under JCPOA och alla dessa var irriterade över Vita Husets handlande, då de helt korrekt ansåg att avtalet var bra, då det hindrade Iran från att utveckla kärnvapen, samtidigt som det lättade på spänningarna i Mellanöstern. Viktigare europeiska länder, som Tyskland och Storbritannien, liksom Ryssland och Kina, var alla signatärländer och överenskommelsen hade godkänts av säkerhetsrådet i FN.

USA:s tillbakadragande i ett försök att förstöra ”handlingsplanen”, sågs därför extremt negativt av alla andra signatärländer, och dessas ilska ökade när Washington förklarade att man skulle återinföra sanktioner mot Iran, och också använda andrahandssanktioner för att straffa varje annat land som inte fogade sig i handelsbojkotten.

Instex är en uppgradering av föregångaren “Special Purpose Vehicle” som infördes av européerna för ett år sedan för att kunna handla med Iran utan att använda verkliga valutor, något i stil med byteshandel baserad på att balansera betalningen med varuvärdet. Utannonseringen rörande Instex, kom som ett resultat av förra veckans möte i Wien med de länder som undertecknat JCPOA, förutom USA, tillsammans med talespersonen för Irans regering, Abbas Mousavi, som kallade mötet för en ”sista chans för de återstående signatärerna… att samlas och se hur de skulle kunna genomföra sina åtaganden gentemot Iran.”

I det tysta är Iran tillfreds med utvecklingen, även om det finns kritiker till arrangemanget och regeringen har officiellt förklarat att Instex inte är nog och den kommer att fortsätta med planer för att öka sin produktion av uran.

Detta framkallade en omedelbar reaktion från USA:s utrikesminister Mike Pompeo förra veckan vid ett tal i New Delhi ”om det blir konflikt, om det blir krig, om det blir någon kontrovers, så kommer det att vara på grund av att iranierna valde det.” Inte desto mindre så kan Instex komma att stå modell för hur Iran kan sälja sin olja utan hinder från Washington. Men det förväntas en kraftig reaktion från Vita Huset.

När Instex höll på att utvecklas, noterade observatörer från USA att ”Iranian Special Trade and Finance Instrument”, som har att göra med den aktuella handeln, omfattade en del regeringsorgan som redan var under sanktioner från USA:s sida. Det kommer troligen att betyda att Washington kommer att tillgripa andrahandssanktioner mot européerna, en åtgärd som definitivt kommer att göra det bilaterala förhållandet än mer förgiftat än vad det redan är. Ett globalt handelskrig är en påtaglig möjlighet, och, vilket har noterats ovan, så är ett möjligt resultat av detta, att dollarn blir övergiven som internationellt betalningsmedel.

Trump har redan hotat “med straff gentemot det finansiella organ som skapats av Tyskland, Storbritannien och Frankrike för att skydda handel med den islamiska republiken Iran från sanktioner från USA:s sida”. Finansdepartementets statssekreterare för terrorism och ekonomisk underrättelse, Israeli Sigal Mandelker, varnade i ett brev från den sjunde maj ”Jag anmodar er att noga överväga de eventuella sanktioner som Instex kan utsättas för. Att ägna sig åt aktiviteter som trasslar in sig i USA:s sanktioner, kan resultera i svåra konsekvenser, vilket kan omfatta förlust av tillgång till USA:s finansiella system.”

Förvisso verkar Vita Huset vara villigt att inleda ett ekonomiskt krig med Europa, över frågan om att straffa Iran. Finansdepartementet utfärdade en rapport rörande brevet från Mandelker. I den sades det att ”enheter som på något som helst sätt deltar i handel med regimen i Iran kan själva komma att riskera sanktioner och finansdepartementet avser att med kraft stå bakom våra myndigheter”. Mike Pompeo var också tydlig vid ett besök i London den 8:e maj. Där sade han ”det spelar ingen roll vad för sorts mekanism som finns där ute, om överföringen kan ges straffpåföljd, så kommer vi att värdera detta, se över det och om så är lämpligt, införa sanktioner mot dem som var inblandade i den överföringen. Det är mycket uppriktigt.”

Det är kanske inte orimligt att önska européerna lycka till, när de stöder frihandel genom att också uttrycka sin opposition mot Vita Husets översitteri genom att utnyttja det system som välden har för sina finanser. Och om dollarn upphör som valuta för handel och reserver, vad gör väl det? Det skulle innebära att finansdepartementet kanske blir tvunget att sluta trycka för mycket dollar, och att USA:s förmåga till global hegemoni genom ett kreditkort kommer att hejdas.

Detta vore bra resultat och man kan kanske också hoppas att USA någon gång i en nära framtid blir en normal stat som landets invånare skulle kunna vara stolta över att kalla sitt hem.

Relaterat.
Försöker EU kringgå USA:s Iranpolitik med ny valuta och vad sker i valutavärlden?
Vilken rätt har USA att kräva skadestånd av Swedbank? Visste Du att 18 av Europas största 20 banker fällts för penningtvätt?
BRICS skaffar eget betalningssystem.
Tyskland har tjänat mycket på euron medan Italien och Frankrike har tappat enormt.
Ryssland hamstrar guld och säljer amerikanska statsobligationer. Varför?

6 COMMENTS

 1. Skönt att läsa en beskriving av en verklighet som blir alltmer uppenbar. USA är dock otäckt handlingsbenäget med all sin förstörelsearsenal. Krigsmakten behöver bara en “order” från inhemska zionister eller Israel för att starta harmageddon, efter ett fingerat påhopp från Iran förstås…
  Men vad menar han med “..finansdepartementet kanske blir tvunget att sluta trycka för mycket dollar, och..”? Vet han inte att det numera är de privata bankerna som “trycker” pengarna då de beviljar lån, även till Staten?

 2. De flesta med lite insikt i ekonomi förstår ju att USA med petrodollarn parasiterar på resten av världen! Att detta får fortgå beror på att det finns alltför många rika och mäktiga som tjänar på detta korrupta system. Nå, nu verkar det som en viss tillnyktring sker i EU efter att USA visar sitt verkliga ansikte…USA har inga planer på en rättvis världshandel för då vet man att man inte kan konkurrera och en ekonomisk kollaps som går snabbt i USA sveper bort det nuvarande genomkorrumperade politiska systemet. Det blir då totalt kaos i världsekonomin! Därför tar alla parter det lugnt och låter det nuvarande svinaktiga parasitsystemet dö en långsam sotdöd.

 3. Hela världens handel kommer att gynnas om dollarn förlora sitt inflytande och sin påverkan på, dels politiken och världshandeln. I USA talar man om en global och fri handeln, man menar dock att det måste ske på USAs villkor. När EU bildades trodde vi i Europa att EU skulle vara en motpol måt den amerikanska ekonomiska dominansen på världshandels området. Nu var det inte EU som startade förändringen, utan Lybien och Irak.
  När både länderna bestämde sig för att byta från dollar till euro, visade amerikanerna sin rätta sida, och bombaderade båda länderna tillbaka till stenåldern. Detta visar återigen hur USAs använder sin miltärmakt för att till varje pris behålla sin dominans över andra länders finanser. Hur kommer det sig att Europa tillåter att USA behandla dem som underordnade kolonier?. Har europas politiska elit ingen egen åsikt? Varför låter vi USA bestämma över våra finanser. Gör dollarn till en normal valuta, ju snabbare desto bättre för resten av världen.

 4. Ryssland undergräver dollardominansen genom att till byta handel i lokala valutor.
  Ryssland har nästan halverat andelen av den amerikanska dollarn i handeln med Indien och Kina och fortsatte att minska användningen av dollarn i affärer med EU och hålla sig till sitt åtagande att de-dollarisera ekonomin.
  Det är första gången som dollarn förlorar den ledande positionen i Rysslands exporthandel med sina viktigaste handelspartner. I slutet av det första kvartalet 2019 betalades mer än 75 procent av den ryska exporten till Indien i rubel. Handel med lokal valuta har nästan fyrdubblats jämfört med samma period förra året och mer än fördubblats sedan slutet av 2018.
  I handel med Kina gick den totala andelen rubel och euro förbi dollarn. Således steg transaktionerna i euro från 0,7 procent under de första tre månaderna förra året till den nuvarande 37,6 procent, medan andelen rubel steg nästan tre procent till 9,6 procent. Samtidigt minskade andelen greenback under samma period från mer än 87 procent till 45,7 procent.
  Centralbankens siffror visar också att Ryssland framgångsrikt skiftar bort från greenbacken i handeln med allierade tillväxtekonomier – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (BRICS). Sedan slutet av 2018 sjönk bosättningarna för den ryska exporten till dessa länder i dollar med nästan en tredjedel till 40,6 procent, medan rubel- och eurotransaktioner hoppade till 23,1 respektive 30,7 procent.

  Euros andel har vunnit på dollarn i handeln mellan Ryssland och Europeiska unionen. Den gemensamma europeiska valutan står nu för 42,3 procent av handeln mellan EU och Ryssland, mot 46,6 procent i amerikanska dollar.
  Den ryska ekonomiska utvecklingsministern Maxim Oreshkin talade med RT förra året om att byta till euron i bilateral handel, eftersom varken Ryssland eller EU-stater är dollarbaserade länder
  Förutom att bli av med dollarn i handeln, har Rysslands centralbank dumpat sina innehav av USA: s skuld och minskat lagret med statsskuldväxlar till en 12-årig låg nivå.
  Förra månaden förutspådde Wall Street-banken JPMorgan Chase slutet på den amerikanska dollarns dominans inom en snar framtid. Banken sade att den globala ekonomin kommer att skifta till ”ett system där Asien utövar större makt”, och eroderar dollarns valutastatus och sätter grunden för att den ska ersättas som den dominerande internationella valutan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here