Ännu ett aktuellt tal av ”den förfärlige” Putin

24
1497
Vladimir Putin - Foto: Дмитрий Осипенко. Licens: CC0, Pixabay.com
Vladimir Putin – Foto: Дмитрий Осипенко. Licens: CC0, Pixabay.com

Nyligen publicerade jag uttalanden av president Putin vid mötet i Valdai. Här utdrag från ett annat tal, som måste anses vara viktigt.

Presidentens inledande kommentarer vid ett möte med cheferna för CIS säkerhets- och underrättelseorgan.

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/69681

Jag är glad att kunna välkomna er till Moskva för ett ordinarie möte med rådet för cheferna för säkerhets- och underrättelseorganen i OSS.

Först och främst vill jag säga att rådet under de senaste åren har blivit en mycket populär mötesplats för att diskutera ett brett spektrum av yrkesmässiga frågor och samordna strategiska beslut om att skydda våra stater och Oberoende staters samvälde som helhet från interna och externa hot.

Våra gemensamma ansträngningar är särskilt viktiga nu. Konfliktpotentialen är fortfarande mycket hög, både i världen som helhet och på regional nivå. Vi ser nya risker och utmaningar för vår kollektiva säkerhet växa fram.

Detta beror framför allt på en dramatisk förvärring av den globala geopolitiska konfrontationen. Världen förändras och blir multipolär inför våra ögon. Vissa medlemmar av det internationella samfundet gör dock allt som står i deras makt för att bevara sin vacklande hegemoni och för detta ändamål använder de olika politiska, militära, ekonomiska, informationsmässiga och andra metoder och medel, från att förstöra den rättsliga ramen för strategisk stabilitet till att anta ensidiga sanktioner mot dem som avvisar deras politik.

De gör inte ens halt för öppet subversiva handlingar. Jag syftar på explosionerna i Nord Stream-gasledningarna. Detta innebär faktiskt att den gemensamma europeiska energiinfrastrukturen förstörs. Detta görs trots att dessa metoder, för att uttrycka det milt, orsakar kolossal skada på den europeiska ekonomin och allvarligt försämrar livskvaliteten för miljontals människor. Dessutom håller man tyst om vem som har gjort detta och vem som tjänar på det.

Vissa länder har länge använt sig av utpressning, påtryckningar och hotelser i hela OSS-området. I synnerhet fortsätter man att försöka genomföra scenarier för ”färgrevolutioner”, man använder metoder som inbegriper nationalism och extremism och man underblåser väpnade konflikter som direkt hotar säkerheten för alla OSS-medlemmar.

Vi kan se målen för dem som gör detta i Ukraina, som har gjorts till ett instrument för USA:s utrikespolitik. Landet har faktiskt förlorat sin suveränitet och styrs direkt av Förenta staterna, som använder det som en murbräcka mot Ryssland, Vitryssland, som är medlem i vår unionsstat, och CSTO och OSS i allmänhet.

Redaktören: Oberoende staters samvälde (förkortat OSS) är ett samvälde bestående av de tidigare sovjetrepublikerna, förutom baltstaterna, Georgien och Ukraina. Wikipedia. Omkring tio stater.

CSTO Kollektiva säkerhetsavtalsorganisationen, Collective Security Treaty Organization (CSTO)), är en militärallians som består av ett antal postsovjetiska stater. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektiva_s%C3%A4kerhetsavtalsorganisationen

Samtidigt kan vi se USA:s verkliga inställning till sina klientstater. Ukraina förvandlades nästan omedelbart till en testplats för militära biologiska experiment och översvämmas med vapen, inklusive tunga vapen. Tar man  hänsyn till Kievregimens uttalanden om sin önskan att skaffa kärnvapen. Kievmyndigheterna har offentligt förklarat denna önskan, men alla håller tyst. Vi känner också till deras planer på att använda en så kallad ”smutsig bomb” som en provokation.

När det gäller hoten i OSS-området vill jag säga att hotnivån från ISIL, al-Qaida och andra terroristorganisationer inte har minskat. De försöker infiltrera OSS-länderna och skapar hemliga celler, samtidigt som koncentrationen av terroristgrupper i Afghanistan, särskilt vid gränserna till centralasiatiska stater, förvisso medför en potentiell risk för en invasion i regionen.

Det är uppenbart att OSS som helhet och dess enskilda stater aldrig tidigare har stått inför så omfattande hot. Det är därför vår gemensamma uppgift att skydda våra nationer från dem så mycket som möjligt, att stärka stabiliteten och freden i OSS-området och att fortsätta att främja ömsesidigt fördelaktiga integrationsprocesser, som har varit ett exempel på verkliga partnerrelationer under de senaste årtiondena.

Vi måste använda alla krafter och medel som står till buds för att uppfylla dessa uppgifter. Naturligtvis måste vi också i största möjliga utsträckning utnyttja vår erfarenhet och våra kontakter som, vilket vi har sett mer än en gång, märkbart ökar potentialen och effektiviteten hos vart och ett av våra organ.

En av de prioriterade uppgifterna är att gemensamt motverka alla försök till inblandning i OSS-ländernas inre angelägenheter. Vi vet vad detta innebär. För att stå emot det måste vi mer aktivt avslöja och stävja utländska underrättelsetjänsters arbete som syftar till att destabilisera situationen i varje enskild OSS-medlemsstat.

Det är också viktigt att fortsätta vår samordnade systemiska kamp mot terrorismen. Under den senaste tiden har det funnits en positiv dynamik i detta avseende. Sålunda har terroristbrott, inklusive terrordåd, minskat i praktiskt taget alla OSS-stater.

Det är nödvändigt att fortsätta att utveckla samarbetet mot terrorism. I synnerhet måste vi fortsätta att utbyta information om personer som deltar i eller misstänks för terrorist- och extremistverksamhet. Vi måste inrikta oss på att avslöja och blockera infiltrationsvägar för terrorister under täckmantel av migrationsströmmar, inklusive spridningen av utländska legosoldater med stridserfarenhet, som utgör ett allvarligt hot mot oss.

Den svarta vapenmarknaden i Ukraina skapar allvarliga utmaningar. Gränsöverskridande kriminella grupper är aktivt involverade i smuggling av dessa vapen till andra regioner. Det handlar inte bara om handeldvapen. Det finns en bestående risk för att kriminella får tag på mer kraftfulla vapen, inklusive bärbara luftförsvarssystem och precisionsvapen.

Dessutom visar terrordådet på Krimbron och sabotageförsöken vid kärnkraftverket i Kursk – sådana attacker har trots allt redan utförts i närheten av det – och många andra incidenter att det finns ett behov av att vidta förstärkta säkerhetsåtgärder vid kritiska transport- och energianläggningar. Dessa anläggningar och platser med många människor måste skyddas så tillförlitligt som möjligt i första hand.

Vissa uppgifter är fortfarande lika brådskande som tidigare. Detta gäller bekämpning av cyberbrottslighet och narkotikahandel, eliminering av gränsöverskridande kriminella grupper och naturligtvis utveckling av samarbetet för att skydda statsgränserna.

Jag är övertygad om att det nuvarande mötet kommer att hjälpa oss att genomföra vårt gemensamma uppdrag att förbättra säkerheten i våra länder och i OSS i allmänhet. Det kommer säkerligen att förbättra våra underrättelsetjänsters gemensamma verksamhet för att neutralisera gemensamma hot.

Kolleger och vänner, Jag önskar er framgång i ert mycket viktiga arbete som är komplicerat men mycket efterfrågat. Jag är tacksam för er uppmärksamhet. Tack för ordet.

_______________________________________________________________

 

_  *  _

Föregående artikelZelensky eller Assange: Vem får EU:s pris för mänskliga rättigheter?
Nästa artikelKonspirationsteorier om sprängda gasledningar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

24 KOMMENTARER

 1. Du kommer nog att acceptera att han använder kärnvapen, eller hur? Du kommer att omprogrammera dig själv till att även det var alla andras fel, eller hur? Efter att han använt dem först, efter han har invaderat Ukraina, utan någon som helst provokation. Allt Rysslands diktator gör är bra, oavsett vad han gör.

  • Eftersom detta är en anständig sida tänker jag ge dig ett vänligt råd samt en kommentar efter din allt annat än anständiga kommentar. Läs historia så kanske du förstår de bakomliggande orsakerna till konflikten.

   För övrigt bevisar din kommentar din avsaknad av kunskap och du använder en mycket olustig kontraproduktiv argumentation. Skärpning!

  • Operation Z fortskrider som det ska. Målte är att se till att Nato drar sig tillbaka till där den var 1997. Om inte så ”militär tekniska” medel kommer att tillämpas. Men det är förutsatt att EU, Nato överlever vintern. Utsikterna är inte så bra Varför? Fråga Biden.

  • Du behöver hitta en bra programmerar som rensar ut alla den skit som MSM media har laddat upp i din hjärna @Kjell. Känner några programmerar som jag kan rekommendera dig 🂾

   Visste du @Kjell att
   1. Vladimir Putin är den folkvalde presidenten av Ryssland.
   2. För närvarande har han ca 80% stöd för sin politik av befolkningen (att jämföra med senilen ynka 39%).
   3. Rysslands kärnvapendoktrin är klar och tydlig om när Rysslands kärnvapen ska användas (återigen till skillnad från USAs dito som t o m förespråkar ”first nuclear strike”)
   4. Du behöver förlika dig med idéen om att ukronzionazi enheten har ingen annan framtid än den som liknar Bantustans.
   5. Du behöver också förlika dig med idéen att Lögnimperiets dagar på täppan närmar sin slut.

   Tips: börja att avgifta din hjärna med detta: http://en.kremlin.ru/events/president/news/69695
   Du får en AHA! upplevelse (garanterat)

  • Visste herr @Jonis att ”The Kremlin realizes that time is on Russia’s side.

   The Western Central Banking System is on the verge of a full melt-down. Russia, China, and Iran have made great progress toward ending the U.S. petrodollar hegemony for energy sales (and for much else). Even in the Ukraine, the slow grind is working in Russia’s favor, despite all the news headlines to the contrary.

   The longer Russia waits to escalate, the sooner the U.S., UK, and EU hang themselves with their own rope. It looks like the West has about six months left, tops. We are running out of diesel fuel, oil, gasoline, natural gas, fertilizer—and soon enough—food.”

   http://thesaker.is/nato-set-to-attack-tiraspol/

  • Att återge ett viktigt tal av Putin är inget stöd år rysk imperialism.
   Att återge ett viktigt tal av Biden är inget stöd åt USA-imperialism.

  • Anständiga förslag för världsfreden tack vare en av de få anständiga sidor i den nutida svenska offentligheten

   1. Vi Svenskar kräver ett omedelbart stopp på all slags stöd från Sverige till Ukraina (ukrozionazi enheten. )
   2. Vi Svenskar kräver ett omedelbart stopp på alla sanktioner från svenska staten mot Ryssland.
   3. Vi Svenskar kräver ett omedelbart stopp på alla sanktioner från svenska staten mot Iran.
   4. Vi Svenskar kräver ett omedelbart stopp på alla sanktioner från svenska staten mot Syrien.
   5. Vi Svenskar kräver ett omedelbart stopp på alla sanktioner från svenska staten mot Jemen.
   6. Vi Svenskar kräver ett omedelbart stopp på alla sanktioner från svenska staten mot Venezuela.
   7. Vi Svenskar kräver omedelbar BOJKOTT av apartheid regimen israel på alla nivåer (diplomatisk, militär, ekonomisk, kulturell och akademisk)
   8. Vi Svenskar kräver att Sverige ska verka för en total uteslutning av apartheid israel från alla internationella arenor och samfund
   9. Vi Svenskar kräver ett inga apparatchik från apartheid regimen israel får inresevisum till Sverige och EU
   10. ”Rysk imperialism” är något som inte finns men som ryssofober mer än gärna åberopar gång på gång som en besvärjelse för att åkalla hat mot Ryssland.

   PS: Vi kan också upplysa om att Djävulen som skulle svarat till åkallan ”Rysk imperialism” syns inte till.
   Väldigt genant för allehanda ryssofober 🤭🤭🤭

   • 30 oktober 2022, 10:56
    Statsduman anklagade tre länder för att störa spannmålsaffären.
    Biträdande Sheremet anklagade Ukraina, USA och Storbritannien för att störa spannmålsaffären.
    Taras Litvinenko/RIA Novosti
    Statsdumans vice från Krim-regionen Mikhail Sheremet sade att Ukraina, USA och Storbritannien ligger bakom misslyckandet med spannmålsaffären , rapporterar RIA Novosti .
    Han kallade attacken mot Svartahavsflottans fartyg, som säkerställde säkerheten för matvägen i Svarta havet, i Sevastopolbukten, en planerad provokation.
    ”Spannmålsaffären är ett levande exempel på att det är omöjligt att förhandla med terrorister och deras sponsorer”, var ställföreträdaren indignerad.
    Enligt honom är det fördelaktigt för USA och Storbritannien att störa affären så att EU-länderna hamnar i en ännu större kris, eftersom det mesta av spannmålet som transporterades från Ukraina gick just till de europeiska staternas behov.
    Han kopplade också händelsen till explosionen av gasledningarna Nord Stream och Nord Stream 2, vilket förvärrade energikrisen.
    Ryssland är redo att tillhandahålla sin egen spannmål och gödsel till fattiga länder som verkligen behöver förnödenheter för att överleva, betonade Sheremet.

    Tidigare rapporterade Ryska federationens försvarsminister att de väpnade styrkorna i Ukraina genomförde en drönarattack på fartyg från Svarta havets flotta och civila fartyg i Sevastopol.
    Samtidigt skadades sjöminröjaren Ivan Golubets och motorhuvsbarriären i Yuzhnaya Bay. Dessa fartyg och infrastruktur användes för att driva en humanitär rutt för export av jordbruksprodukter från Ukraina. Som ett resultat av incidenten avbröt Ryssland deltagandet i spannmålsaffären.

    • Uttalandet av USA:s president Joseph Biden att han anser att Ryska federationens beslut att avbryta deltagandet i ”spannmålsaffären” är ”upprörande”, har blivit ett tillfälle för diskussion bland internetanvändare.
     Medborgare uttryckte sin åsikt om detta den 30 oktober på det sociala nätverket VKontakte.
     Vi talar om ”spannmålsaffären” som slöts den 22 juli i Istanbul, enligt vilken Ryssland tillhandahåller passage av fartyg lastade med spannmålsgrödor från hamnarna i Kievs nynazistiska regim. Det antogs att så viktig mat skulle gå till de fattigaste länderna för att förhindra svält där, men det visade sig att västländer tillägnade sig det mesta av spannmålen från det tidigare ukrainska SSR:s territorium.

     Den sista droppen som bröt ryska federationens tålamod var terrordådet i Svarta havet, arrangerat av Kyivs nynazistiska regim med stöd av specialister från Storbritannien. Efter attacken på Svartahavsflottans krigsfartyg som var involverade i att tillhandahålla en säkerhetskorridor för förflyttning av fartyg med spannmål, beslutade den ryska ledningen att avbryta motsvarande affär.
     Många användare anklagade Biden för hyckleri, eftersom han, trotsigt indignerad, medvetet håller tyst, vilket var anledningen till Rysslands tillbakadragande från ”spannmålsaffären”.
     ”Att skjuta från stridsvagnar eller bomba från flygplan mot den ryska federationens Svartahavsflotta är acceptabelt, men är förbudet mot export av spannmål upprörande? Bra logik! Oleg N.

     Vissa kommentatorer menar att USA:s president är väl medveten om vad som hände i Svarta havet. Dessutom är medborgarna säkra på att initiativtagarna till attacken på ryska militärfartyg var staterna själva.

     ”Du tog det här på dig själv. Vi försåg Europa med mat, vilket vi inte räknade med, och det är okej, men istället för tacksamhet fick vi hälsningar i form av en terrorrazzia i gengäld. Sedan bestämde du dig för att tvätta händerna och sa vilken typ av Ryssland är dåligt, levererar inte spannmål till fattiga länder? Jävla hycklare ”, skriver Ulyana P.

     Vissa människor tror att Ryssland självt kan organisera humanitära fartyg med spannmål, som kommer att skickas direkt till de fattigaste länderna, förbi hamnarna i västerländska banditstater. ”Ryssland kommer att tillhandahålla spannmål till vem det anser nödvändigt ,” påpekar Dan O.
     ”Ryssland kommer att kunna förse sin befolkning och de länder som stöder oss med allt de behöver. Vi klarar oss utan dig ”, sa Neonila B.
     Det fanns också de som redan är lite bekymrade över den amerikanska presidentens åsikt om vad som händer i världen.

     ”Vem är Biden? Dåre, programmerad att hata Ryssland. Om han inte hade utsetts till president skulle han ha behandlats på ett psykiatriskt sjukhus för länge sedan , säger Elena N.
     Kom ihåg att USA:s president Joseph Biden den 29 oktober sade under ett samtal med reportrar att han anser att Ryska federationens beslut att avbryta deltagandet i ”spannmålsaffären” är ”upprörande”.
     https://regnum.ru/news/polit/3738054.

     • 30 oktober 2022, 17:16
      Reuters: Nato uppmanar Ryssland att snarast återuppta spannmålsaffären.
      Nordatlantiska alliansen uppmanade Ryssland att ompröva sitt beslut att avbryta deltagandet i spannmålsaffären och skyndsamt återuppta den, rapporterar Reuters .
      Enligt publikationen uppmanade Nato också Ryssland att ”sluta använda mat som vapen”.
      Den 30 oktober avbröt Ryssland tillfälligt sitt deltagande i spannmålsaffären. Detta var resultatet av en drönareattack mot Sevastopol .

      Den 29 oktober meddelade försvarsministeriet att Svartahavsflottans fartyg attackerades av ukrainska trupper på morgonen.
      Enligt den ryska försvarsavdelningen skulle uppskjutningen av drönare kunna genomföras från den ”gröna korridoren”.
      Förenta staterna och Europeiska unionen uppmanade Kreml att snarast upphäva sitt beslut. Den ukrainske ledaren Volodymyr Zelensky efterlyste ett ”tufft internationellt svar” på det ryska beslutet, ”både på FN- nivå och på andra nivåer.” Mer detaljer – i materialet ”Gazety.Ru” .

 2. Från det ukrainska kriget till det globala ekonomiska kriget
  19 SEPTEMBER 2022 EKONOMINKOMMENTAR Lördagsbilagan http://www.delo.si
  Av Drago Babič
  Kriget i Ukraina är inte längre bara domänen för militära händelser på plats, den ekonomiska formen av kriget blir allt viktigare och sprider sig utanför Ukrainas gränser. För nu känns det i Europa och Ryssland, senare kommer det att kännas av hela världen. Med sanktionerna från västvärlden och blockader av energi och livsmedelsförsörjning som genomförts av Ryssland förvandlas energi, mat, råvaror och industriprodukter, inklusive finansiella flöden, till vapen. Vi bevittnar hur många civilisationsvinster som globaliseringen har möjliggjort försvinner. Och detta kommer att bli det första offret för det globala ekonomiska kriget.
  Hur hände det här?
  Teorin säger att global fred och öppen, ohämmad handel ger framsteg och välstånd för alla inblandade, eftersom det etablerar en optimal fördelning av produktivkrafter i termer av produktivitet och konkurrensfördelar. Råvaror, produkter och tjänster rör sig fritt runt om i världen, ingenting hotar denna ideala ordning.
  I verkliga livet går det annorlunda, mer asymmetriskt. Historien lär oss att så länge stormakterna har positiva förväntningar på den framtida handelsmiljön vill de ha fred för att själva skörda de ekonomiska fördelarna av handeln, vilket ger dem långsiktig ekonomisk och politisk dominans. Men när denna positiva förväntan går förlorad och ledarna fruktar att förlora tillgången till viktiga råvaror och marknader, använder de underrättelsetjänst och militära styrkor för att skapa lokala kriser och krig för att skydda sina ekonomiska intressen.
  Under de senaste 30 åren var den dominerande stormakten USA, som var globaliseringens huvudsponsor, men också huvudorsaken till lokala kriser och krig, med vilka man konsoliderade sina fördelar och dominans. De flesta av de lokala krigen och kupperna har startat över kontroll över energi- och råvaruresurser i Mellanöstern och Nordafrika, inklusive i Sydamerika, som USA anser vara sin ekonomiska bakgård. Fokus för sådana konflikter är i områden där USA ännu inte har tillräcklig ekonomisk och politisk dominans, som Iran och Ryssland.
  Som en resande makt efter Sovjetunionens kollaps, som under 40 år efter andra världskriget var USA:s enda konkurrent i kampen för global överhöghet, hävdar Rysslands Putin. Han vill återupprätta kontrollen och inflytandet åtminstone över de länder som en gång var medlemmar i sovjetblocket och där en betydande del av den ryska befolkningen bor. Kriget i Ukraina är främst ett resultat av denna strategi, men det är också en kamp om överhöghet över energiresurser och logistik. De viktigaste gas- och oljeledningarna mellan Ryssland och Europa passerar genom dess territorium, och på senare år har stora reserver av naturgas upptäckts i östra Ukraina, under Azovhavet och i Svarta havet runt Krimhalvön. Det främsta skälet är dock skydd mot Natos penetration österut.
  På lång sikt är Kina USA:s främsta och största motståndare när det gäller att bedriva sådan geopolitik. Den dominerar redan en del råvaruresurser, som sällsynta jordartsmetaller och litium, och framför allt är det en tillverkande supermakt som förser hela världen med industriprodukter. Under de senaste åren har den förvandlats till en teknisk supermakt och blivit världens ledande producent av framtidens nyckelteknologier, såsom solceller och batterier för elektromobilitet (över 80 % av all global kapacitet), kärnkraftsteknik (de flesta nya kärnkraftverk byggs i Kina), snabba framsteg görs inom informationsteknik, chips och artificiell intelligens. Genom att göra det hotar det USA:s viktigaste fördel på det tekniska området, vilket är vad USA fruktar mest. För flera år sedan kallade den tidigare amerikanske presidenten Kina för USA:s främsta motståndare när det gäller global dominans, nuvarande president Biden fortsätter sin fientliga merkantilistiska politik gentemot Kina. För närvarande är denna ”clash of the Titans” begränsad till området med relativt milda ekonomiska sanktioner, men den senaste utvecklingen runt Taiwan indikerar att USA ökar trycket. Konflikten kommer att eskalera inom området för ekonomiska sanktioner, vilket kommer att leda till ömsesidiga blockader i leveransen av viktiga råvaror och produkter, särskilt de inom området högteknologi, men det kan utvecklas till en lokal krigskris runt Taiwan, efter exemplet i Ukraina.
  Den huvudsakliga konsekvensen av eskaleringen av spänningarna mellan USA och det vasalliska Europa å ena sidan och Kina och det vasalliska Ryssland å andra sidan kommer att bli omvandlingen av den nuvarande världsekonomiska ordningen, som växer fram ur globaliseringen, till en bipolär värld som liknar den. efter det kalla kriget efter andra världskriget.
  Vad väntar oss?
  För det första kommer den allmänna sociala/psykologiska miljön att förändras. Från en period av relativ fred och en positiv syn på framtiden (minns du Fukuyamas The End of History?), kommer rädsla och en känsla av hot att råda alltmer, vilket de politiska myndigheterna kommer att fortsätta att uppmuntra, eftersom de på så sätt lättare kan kontrollera den sociala turbulensen som väntar oss i en sådan värld. En sorts orwellsk värld där lögner är sanning, krig är fred och autokrati är bättre än demokrati.
  Om vi begränsar oss till de ekonomiska konsekvenserna kommer detta att medföra:
  • mer beväpning och integration på det militära området (Finlands och Sveriges inträde i Natopakten),
  • mer inhemsk produktion, först och främst militärt och strategiskt material, sedan alla andra nödvändiga saker, eftersom handeln mellan de två blocken kommer att bli alltmer sanktionerad och det ömsesidiga flödet av varor allt svårare,
  • fler lager av strategiska råvaror, vapen och livsmedel som en säkerhetskudde vid större konflikter eller logistisk turbulens,
  • mer inhemsk energiproduktion, vilket kommer att säkerställa uppfyllandet av ovan nämnda krav. Detta gäller särskilt för Europa, eftersom billiga energikällor från Ryssland redan är historia. Detta kommer att innebära en utvidgning av användningen av fossila bränslen, uppmjukning av målen för den gröna omställningen och ett återupplivande av kärnenergi. RES kommer att bli mindre viktiga i energimixen,
  • tillgången på varor kommer att vara viktigare än priserna, så på medellång sikt, tills tillräcklig produktionskapacitet har etablerats, kommer inflationen att stiga,
  • inrättandet av två separata finansiella system. Den västra kommer att baseras på dollarn, den östra på yuan/rubel. Euron kommer att förbli den lokala valutan i EU, om den inte går under.
  En sådan omställning kommer att vara mycket krävande vad gäller investeringar och ekonomi, vilket kommer att belasta de offentliga finanserna. Dilemmat med ”smör eller kanoner” har vänt till förmån för ”kanoner”, eftersom länder kommer att spendera mindre pengar på ”mjukt” innehåll (social välfärd, sjukvård) och mer på ”hårda” saker (armé, polis, produktion av strategiskt viktigt) saker). Under dessa förhållanden kommer de finansiella flödena främst att styras av staten genom finanspolitiken och centralbanken, och det blir mindre marknadsreglering. Stagflationen kommer att bli mer eller mindre permanent, i Europa kommer ECB inte längre bara att vara en inflationsregulator genom räntor, utan kommer att tjäna ”högre mål” genom att stödja euroländernas finanspolitik (vilket den redan aktivt gör). Kort sagt en krigsekonomi.
  Hur hittar man sin väg i denna nya värld?
  Kriget i Ukraina med blockaden av energikällor från Ryssland utgör ett betydande ekonomiskt hot, när vi till detta lägger den potentiella blockaden av ekonomiska förbindelser med Kina, som är en stor leverantör och köpare av europeiska varor, kommer EU att testas på allvar . Kvaliteten på förvaltningen av gemensamma angelägenheter på EU-nivå är redan otillfredsställande, och framför allt saknas enighet i utformningen och genomförandet av den gemensamma politiken. Nyckeln blir om EU kommer att kunna formulera en solid gemensam utrikes-, försvars-, energi- och finans-/finanspolitik i en halvkrigssituation. Om den inte finns kommer den med största sannolikhet att delas i två delar, med en solid kärna samlad kring Tyskland och Frankrike på ena sidan, och perifera länder med en lösare koppling på den andra. Kriteriet kommer att vara medlemskap i eurogruppen, som kommer att bli mer skattemässigt och följaktligen politiskt kopplade till strängare regler än Maastrichtkriterierna. Låt oss säga med en majoritetsröst i Europaparlamentet. Försökskaninen kommer att vara Italien, som utan generös hjälp från ECB redan nu inte kan lösa sina skyldigheter, och under krigsekonomins hårda förhållanden kommer det att bli ännu värre.
  Det viktigaste beslutet för oss kommer att vara om vi ska stanna i kärngruppen och underkasta oss ännu mer till de stora, eller att gå in på en mer självständig och oberoende väg med vår egen valuta. Den första vägen är enklare, den andra är mycket mer krävande, eftersom det först kommer att bli nödvändigt att etablera mer effektiva sätt att styra landet, det är där vi har backat mest under de senaste 20 åren. Frågan är om vi fortfarande kan göra det.
  Vad vi än bestämmer oss för kommer vi att behöva lita mer på våra egna styrkor och förmågor än tidigare. Och här, om jag avslutar lite mer optimistiskt, har vi några alternativ. Vår exportorienterade ekonomi är konkurrenskraftig inom EU och kommer att få sin chans i den återindustrialisering av Europa som kommer att följa avglobaliseringen. Om det stöds av ett utbildningssystem av hög kvalitet (som vi redan har, bara funktionaliteten kommer att behöva förbättras) och en tillräcklig mängd billig energi (som vi fortfarande behöver bygga), kan vi undvika Greklands och Italiens öde.
  Naturligtvis är detta bara ett möjligt scenario.
  Framtiden kommer mest av allt att bero på Kinas beteende, som förväntas bli världens starkaste ekonomiska makt inom kort. Så länge den inte faller för USA:s provokationer och engagerar sig i någon form av konflikt och fortsätter med det fredliga, konfucianska sättet att stärka ekonomisk makt och få inflytande genom samarbete och bistånd till utvecklingsländer (vilket man redan gör genom att stärka banden i BRICS+-gruppen), och vinna för ett sådant tillvägagångssätt även Europa, kan saker och ting bli annorlunda, eftersom USA kommer att förbli isolerat och vara i minoritet i världen.
  Ett mindre troligt scenario är att Europa skulle bli av med USA:s dominans och tillsammans med grannländerna bilda ett tredje världens maktcentrum som kan leda en politik oberoende av USA och Kina. För något sådant här måste man uppnå en betydligt större intern politisk enhet i EU och ett freds- och ekonomiskt avtal med Ryssland, och framför allt att bevisa att man är kapabel att genomföra sådan geopolitik.
  Denna (o)förmåga demonstreras av två frågor. Den första är misslyckandet med Minsk-avtalen om fredlig lösning av konflikten i Ukraina från 2014. Tyskland och Frankrike var medundertecknare av Minsk-avtalen om fredlig lösning av konflikten som garanter, men de misslyckades med att säkerställa efterlevnaden och överlåtät initiativet till krigshetsare från USA och Ukraina. Den andra frågan, som i första hand är en logisk konsekvens av den första, är kollapsen av sanktionerna mot Ryssland, som skadar EU mer än Ryssland. För att införa sådana dumma sanktioner måste man vara fundamentalt inkompetent redan för att sköta vanliga statliga angelägenheter i fredstid, för att inte tala om att driva en världssupermakt under verkliga förhållanden av (ekonomisk) krig.
  Men om det ska tillämpas det mest använda konceptet om de starkares dominans i mänsklighetens historia, bevisad i en militär konflikt fram till den ena sidans slutliga nederlag, bådar det inte väl i en värld full av kärnvapen.
  __________
  * Ursprungligen publicerad i lördagsbilagan av Delo/ http://www.delo.si

 3. Biden inledde ett ”processorkärnvapenkrig” mot Kina, men konsekvenserna kommer att drabba USA – och EU – hårdast
  •29 oktober 2022 -Igor Mekina / Insider – författare artikel

  USA inledde ett chipkrig mot Kina…
  ”Den amerikanska regeringen styrs av idioter som inte förstår industrin,” sa en av grundarna till den amerikanska halvledarindustrin till mig efter att Biden-administrationen tillkännagav omfattande begränsningar för kinesiska inköp av avancerade amerikanska chips, tillverkningsutrustning och design verktyg. Bidens åtgärder hindrar också amerikanska medborgare eller invånare från att arbeta i Kinas chipindustri. …Washington kom till skottlossningen med en kniv.”
  Med dessa ord beskriver David P. Goldman i Compactmag ”det termonukleära kriget mot Kina” som USA:s president Joe Biden nästan omärkligt har lanserat .
  Draget kom den 16 oktober, precis innan det kinesiska kommunistpartiets kongress, vilket troligen var ett avsiktligt meddelande till den kinesiska ledningen .
  Efter att Trump-administrationen kort förbjöd försäljning av avancerade chips till Kinas Huawei 2020, och nästan stängde ner sin 5G-smarttelefonverksamhet , frågade Harvard-gurun Graham Allison till och med, med undantag från det smärtsamma förbudet, ”Skulle USA’s försök att genomdriva detta förbud, bli 2000-talets motsvarighet till oljeembargot som infördes mot Japan i augusti 1941?”
  Det är känt att det var USA:s oljeembargot riktat mot Japan som utlöste Japans attack mot Pearl Harbor.
  Frågan var berättigad.
  Bidens senaste åtgärder utvidgar de helt grundlösa förbuden mot Huawei att köpa utrustning, till hela den kinesiska industrin.

  Mike Whitney är likadan rättfram i The Unz Review .
  ”Många människor vet inte vad som hände igår. Enkelt uttryckt tvingade Biden alla amerikaner som arbetar i Kina att välja mellan att sluta sina jobb och att förlora sitt amerikanska medborgarskap. Alla amerikanska chefer och ingenjörer som arbetar i Kinas halvledartillverkningsindustri slutade i går, vilket förlamade kinesisk tillverkning över en natt. En omgång av Biden-sanktioner har gjort mer skada än alla fyra år av aggressiva sanktioner under Trump. Även om amerikanska halvledarexportörer var tvungna att ansöka om licenser under Trump-åren, beviljades licenserna inom en månad.

  Med de nya Biden-sanktionerna lämnade alla amerikanska leverantörer av IP-block, komponenter och tjänster över en natt – vilket avbröt alla tjänster [till Kina]. Kort sagt, varje avancerad halvledarföretag står för närvarande inför ett fullständigt avbrott i leveransen, uppsägning av all amerikansk personal och omedelbar operationell förlamning. Så här ser förstörelsen ut: Kinas halvledartillverkningsindustri reducerades till ingenting över en natt. Total kollaps. Utan möjlighet till överlevnad.”
  Biden-administrationen intensifierade därmed sitt krig mot Kina genom att detonera en termonukleär bomb i hjärtat av Pekings blomstrande tekniska industri. I ett försök att blockera Kinas tillgång till nyckelhalvledarteknologi tillkännagav Biden-teamet tuffa nya exportregler som syftade till att ”helt stänga av utbudet” av väsentlig halvledarteknologi, vilket – enligt en analytiker – ledde till en ”omedelbar förlamning av verksamheten” .”
  USA befinner sig i ett fullskaligt ekonomiskt krig med Kina, men Washington har tagit med sig en kniv i konflikten. Kinas subventioner till sin begynnande chipindustri är fyra gånger så stor som Biden-administrationens föreslagna stöd till amerikanska tillverkare. Det bådar inte gott för en amerikansk seger.
  Den nya sanktionsregimen kommer sannolikt att orsaka betydande skada på Kinas blomstrande teknikindustri, samtidigt som den orsakar betydande skada för amerikanska partners som inte rådfrågades i frågan.
  Även om tillkännagivandet kom som en fullständig överraskning, passar det in i en mycket mer omfattande lista över fientliga handlingar från USA mot Kina under de senaste månaderna.
  Vissa tror att Kina kommer att svara genom att invadera Taiwan och lägga beslag på Taiwans toppmoderna chipfabriker, som producerar 70 procent av världens avancerade halvledare.
  Men David P. Goldaman tror att Kina istället kommer att engagera sig i ett ekonomiskt utmattningskrig som man kan vinna.
  Hur viktig segern är på detta område visar sig av det faktum att i dag fungerar varje tillverkad produkt, från brödrostar och bilar till ballistiska missiler, med hjälp av datachips.
  USA uppfann visserligen den integrerade kretsen, men nu tillverkas bara 12 procent av världens chips i det landet, och ingen av de mest avancerade versionerna.
  Halvledarförsäljningen uppskattas till cirka 600 miljarder USD 2021 , och industrin har planerat 200 miljarder USD – en svindlande tredjedel av den totala försäljningen – i investeringar.

  Taiwanbaserade TSMC och amerikanska processortillverkaren Intel har planerat att spendera sammanlagt 220 miljarder dollar under de kommande tre åren. Branschanalytiker sänkte den uppskattningen till 160 miljarder dollar förra månaden , och Bidens chipkrig kommer sannolikt att minska den ytterligare.
  Men om man jämför det med den globala bilindustrin, som sålde 2,8 biljoner dollar i bilar och lastbilar 2020 , men spenderade bara 200 miljarder dollar, eller en fjortondedel av sin totala försäljning, på investeringar, är det tydligt vilken viktig industri det är när vi pratar om halvledare.
  Det är oklokt att underskatta Kina, som nu examinerar sju gånger så många ingenjörer årligen som USA och har 20 av de 50 bästa ingenjörsskolorna i världen.
  De senaste chipsen som driver 5G-smarttelefoner och artificiell intelligens-applikationer innehåller 10 miljarder eller fler otroligt små 3- till 5-nanometer transistorer inklämda i ett chip som är lika stort som en fingernagel.
  En toppmodern chipfabrik kostar 20 till 30 miljarder dollar och kommer att vara föråldrad inom tre till fem år.
  Det kräver litografi baserad på laserljus som krympt genom ett otroligt komplext system av speglar, med maskiner som bara ett holländskt företag kan tillverka , och 700 olika tillbehör , från specialmetaller i ventiler som innehåller frätande kemikalier till maskiner som kan rena lösningsmedel upp till en del pr. biljoner droppe.
  ”I goda tider är vinstmarginalerna omöjligt höga. Nvidia, kanske världens mest avancerade AI-chiptillverkare, gjorde 20 miljarder dollar i bruttovinst på 30 miljarder dollar i försäljning förra året. Men aktiekursen sjönk till 112 $ den 14 oktober från 2021 års högsta 346 $, en förlust på två tredjedelar av dess marknadsvärde, eftersom en avmattande global ekonomi minskade efterfrågan och Biden-administrationen stängde av sin kinesiska marknad, eller 26 procent av globala intäkter.

  Förra året köpte Kina drygt hälften av världens datorchips och en enorm mängd chiptillverkningsutrustning. ASML, det holländska företaget med monopol på avancerad litografi, genererade 15 procent av sina intäkter i Kina 2021. LAM Research, en ledande amerikansk tillverkare av chiptillverkningsutrustning, var beroende av Kina för 35 procent av sin försäljning det året. Det kinesiska förbudet kommer att göra ett stort hål i intäkterna för de återstående amerikanska fickorna hos det tekniska ledarskapet” , bedömer Compactmag.
  Vad kan Bidens administration erbjuda i ersättning? Väldigt lite som det ser ut…

  ”Chiplagen på 50 miljarder dollar som antogs i år erbjuder upp till 8 miljarder dollar per år i subventioner för chiptillverkning. Det är knappt 5 procent av branschens globala budget. Det föreställer sig också ett chipforskningscenter på 11 miljarder dollar, medan Samsung enbart spenderar 16 miljarder dollar på forskning och utveckling. Samtidigt uppskattar Vita huset att det kommer att spendera 30 miljarder dollar om året på att förlåta studielån.”
  Det här ser ut som hur amerikanska aktioner mot Sovjetunionen såg ut under det kalla kriget, men jämförelsen är defaitistisk. Under Reagan-administrationen var den federala utvecklingsbudgeten som spenderades på prototyper av ny teknik 1 procent av BNP, eller cirka 230 miljarder dollar i nuvarande dollar. Det är nu runt 0,3 procent av BNP. Kina, med sin enorma befolkning och enorma talang, är en mycket större utmaning än Ryssland någonsin var, men USA spenderar bara en liten bråkdel av våra åtaganden från 1980-talet i förhållande till storleken på den amerikanska ekonomin”, en liten summa pengar som kommer att gå till att reparera skadorna på amerikanska företag på grund av denna åtgärd från Biden-administrationen, uppskattar David P. Goldman.

  Vi kan fortfarande förstå att USA försöker säkerställa säkerheten för sina egna halvledare. Men att försöka hindra Kina från att bygga sin egen chipindustri är inte bara farligt, utan också dömt att misslyckas.
  Kina har faktiskt investerat enorma summor pengar i halvledare med blandade resultat.
  Den har nu en inhemsk industrifond på 221 miljarder dollar.
  Däremot testar man redan nya, ”fotoniska” och mycket mer avancerade processorer, vilket västvärlden ännu inte har.
  Som alltid lider Kinas top-down-strategi av ineffektivitet och korruption.
  I augusti greps chefen för dess halvledarinvesteringsfond för påstådd förskingring av medel.
  Biden håller fast vid Trumps politik i förhållande till Kina, trots att han har skärpt den ytterligare.
  Men det vore oklokt att underskatta Kina, som nu tar sju gånger fler ingenjörer årligen än USA och har 20 av världens 50 bästa ingenjörsskolor.
  USA har 70 års industriell expertis , men har förlorat många av de tillverkningsfärdigheter och infrastruktur som innovation är beroende av.
  Kina har en enorm fördel när det gäller humankapital. Det kan inte köpa high-end chips från Taiwan, men det har anställt mer än 10 procent av taiwanesiska ingenjörer för att göra chipsen.
  Den har också stöd från Sydkoreas främsta chiptillverkare, Samsung och Hynix.
  Det kommer att ta minst fem till tio år för Kina att nå den råa beräkningskraften hos de ultratäta 3- till 7-nanometerschipsen som nu produceras av TSMC och Samsung.
  Kina och Sydkoreas högteknologiska industrier är så sammanflätade att Biden-administrationen inte hade något annat val än att ge sydkoreanerna en uppskov från ytterligare investeringar i Kinas chipindustri.
  Biden-administrationen har hävdat att dess chipförbud var riktat mot den kinesiska militären, men det är inte sant.
  Som en rapport från 2022 av RAND Corporation förklarar använder de allra flesta militära applikationer äldre chips som Kina kan tillverka på hemmaplan.
  AI-relaterade applikationer, som autonoma fordon, kräver dock mer moderna chips, och Bidens förbud kommer att bromsa Kinas försök att digitalisera sin ekonomi.
  Det kommer att ta minst fem till tio år för Kina att nå den råa beräkningskraften hos de ultratäta 3- till 7-nanometerschipsen som nu produceras av TSMC och Samsung.
  Men under tiden finns det många lösningar. Vissa kinesiska företag hävdar att de får 5nm AI-kapacitet från 14nm-chips med smart programvara. Biden-administrationen säger att de vill hindra Kina från att bygga superdatorer som kan designa avancerade vapen, men Kina har byggt en av de bästa superdatorerna i världen med 14-nanometerschip som fungerar parallellt.
  Det mest troliga resultatet av chipkriget kommer att bli uppkomsten av en separat kinesisk halvledarindustri. Efter det första slaget för Kina kommer Kinas uppgång att följa, vilket kommer att ”köra över” västerländska processorer längs hela linjen.
  Och det är inte slutet på besväret. USA kommer att göra allt som krävs för att behålla sin topplacering i världsordningen. Hårdare amerikanska åtgärder förutspås, inte bara inom avancerad datoranvändning, utan även inom andra sektorer (som bioteknik , tillverkning och finans ).
  Och det innebär förstås fler sanktioner och tariffer , fler problem med handelsförbindelser och högre kostnader för alla.
  Kina kommer i allt högre grad att rikta sig mot länder som inte accepterar sådana restriktioner – och det kommer att vara dåligt för USA och EU om de följer efter. Det mest troliga resultatet av chipkriget kommer att vara skapandet av en separat kinesisk halvledarindustri.
  Efter det inledande slaget mot Kina kommer Kinas uppgång att följa, vilket med stor sannolikhet kommer att ”köra över” västerländska processorer hela vägen ner.
  Det är sant: I skuggan av det kinesiska kommunistpartiets kongress lanserade Joe Biden ett embargo mot Kina mycket likt det som en gång ledde till den japanska attacken mot Pearl Harbor.
  Bara att den här gången kan historien sluta annorlunda – för USA…

  • ”välja mellan att sluta sina jobb och att förlora sitt amerikanska medborgarskap” Att dra in medborgarskap strider mot de mänskliga rättigheterna, men USA bryr sig förstås inte.

   ”Alla amerikanska chefer och ingenjörer som arbetar i Kinas halvledartillverkningsindustri slutade i går” Doms lutade inte frivilligt. Dom hotades av USA, men många stannar.

   ”nu tillverkas bara 12 procent av världens chips i det landet”. Det brukade vara 50%. Därför är USA i panik.

 4. Men Putin framstår ju som lugn och samlad, jmf. med EUs ledarskap, och Joe Biden, Johnson, Truss.

  Tror att många ser Putin som korrekt, besvarar frågor, tänker efter, walk-the-talk, och det är nog Putins ryska vanlighet som retar gallfeber på alla snorkiga medelklassliberaler. Ryssland framför sin syn på problemen öppet, och vill inleda förhandlingar om Nato-situationen, fullkomligt önskvärt normalt beteende, men EU/Nato/USA är en farlig militärallians, som flertal gånger har olagligt angripit länder och regioner, och förstört dem, som Mellanöstern, Afghanistan, Libyen, Jugoslavien, Syrien, en sådan marodör, måste tilltalas.

  Nato är som den giftormen, på Skansen som slingrar runt Ryssland, en farlig kobra, som har rymt,
  pga av vårdslöshet, in i väggen mellan Ukraina och Ryssland, där den bidar sin tid, men fram i ljuset skall den pretentiösa Natoreptilen, och ställas ut på museum, senare och skrämma barn med. Finns ingen som vill ha Nato som granne, en allians på rymmen.

  Ulf Kristersson och V. Putin påminner om varandra, lite vardagsgråa byråkratiska typer inte direkt karismatiska, något småväxta, de kommer säkert att trivas, när Ulf besöker Moskva, men först lösa några hang-ups med Erdogan.

  • Samling ädla Europeiska små ledare är jo skrattretande🤣🤣🤣 Påminner om kretiner (Red:”Kretin har tidigare använts som ett skällsord, jämför idiot.” (Wikipedia).

 5. …och mer, båda är lite sportiga i gympa respektive judo, perfekt för att skicka Ulf till Moskva, för att lösa upp olika knutar, kör stridsvagn offentligt, Ulf är den svenske Putin, personifierad, omedvetet har
  Sverige valt Ulf som regeringschef. Ulf kan säkert överraska utrikespolitiskt, The Audience is listening!

 6. … De flesta betraktar Putin och Ryssland som normala typer, men att vara normal betraktas i Woke/Europa, som abnormt, här är det minoriteterna som styr, men med vilken rätt ? Därför alla
  vanliga svenskar undrar vad som pågår, som de inte förstått…

  Vad som händer i Iran kan ju vara ett exempel, det verkar som det är främst den kurdiska mino-riteten som demonstrerar, och visst kan det vara rättfärdigt, för de iranska kvinnorna, utan tvivel, men borde inte USA/Nato göra en ”humanitär intervention”, och ta reda på iranska oljan och kärnkraften, som de brukar, USA har bättre nytta av oljan, och befriar Israel från en fiende, som vanligt. USA (och Sverige) befriade ju nyss Afghanistans kvinnor, men det tog 20 år…som de nyss befriade Libyen från sina oljeintäkter, med hjälp av Nato/JAS, men vad med de libyska kvinnorna ?

  Ingen vet ett dugg om hur de har det…ingen vill veta…för vi är helt i händerna på västmedia. Hälsan tiger still, eller vill man glömma det fälttåget redan, som gjorde bombliberalen P.M. Nilsson glad, då 2011, på Newsmill, samtidigt som Sverigedemokraterna drog nytta av Newsmill, och nu blir P.M. Nilsson/Dagens Industri, Kristerssons statssekreterare – på Sd:s stöd, cirkeln är sluten…

  Men typiskt svenskt att olika politiska kampanjer tar över svensk offentlighet, igår kurder, och idag
  iranier, som vinden blåser över ett sädesfält, det är inte okomplicerat, att vara en projektionsduk,
  som skiftar efter den senaste krisen. Sverige är en skör konstruktion, som Vilks Nimis, och mörkret
  börjar att sänka sig i natt….

  • De, (Västvärlden alltså) förfäktar sina så kallade ”demokratiska värderingar” som de vill applicera som lagar på folket.
   De som bryter mot ”lagen” är extremister åt endera hållet.
   Så försvarar idag borgerskapet sin absoluta makt som de inte vill ge efter även om ekonomin så kräver.

   Vi såg det i Ukraina vid den så kallade ”majdanrevolutionen” som egentligen var resultatet av en utrikes påverkanskampanj i huvudsak bekostad av den borgerligt kapitalistiska staten USA.

   Jag förstår och håller med i det du säger och tror och tycker samtidigt att Västvärlden radikala krafter, som ändå existerar, samt till och med ökat p.g.a. av den borgerliga demokratins diverse olika sociala misslyckanden kan åtminstone kraftigt störa den Västerländska hegemonin och kanske till och med störta och göra något folkligt av den i tumultet av en allvarlig ekonomisk kris.

   Så jag tycker det är dags för Poutin att sluta krusa Västvärlden nu samt börja tänka på att använda släggan istället som svar på det usla sätt som Västvärlden med USA i spetsen möter det stora landet Ryssland.
   Men ”krusandet” kan också till viss del vara en strategi om att försöka få bort USA från Västvärldens ostliga delar där de idag utgör precis samma hot som de tyska Nazisterna gjorde på 1930-talet.
   Så Poutin kanske gör helt rätt ändå?

   Låt Bolsonaro vinna presidentskapet i Brasilien.
   Regnskogarna lär skövlas ändå under socialisten Luva:s (eller-vad-han-nu-heter) ledning.
   Skillnaden är bara att då kommer Västvärldens woke-demokrati inte skylla på presidenten.
   Kanske den liberala Västvärlden borde sluta importera ädelvirke till skyhöga priser istället.
   För det skulle göra skövlingen mindre lönsam.

   Tyvärr är det inte möjligt i den liberala demokratin där sådana ingrepp är förbjudna och betraktas istället som ett övergrepp i den erbjudna s.k. ”Friheten”.
   Som konservativ är jag förespråkare för den ’starka staten’ beredd att använda verktygen som krävs för att uträtta arbetet.

   De som är konservativa ”på riktigt” sätter staten före marknaden även om båda har sin fulla rätt att existera.
   Det är ett sätt att välta kapitalet från makten.
   Ett annat sätt har kommunisterna.
   Men båda har faktiskt samma målsättning.

   Trump gör nytta mot den liberala demokrati-hegemonin.
   En skruvad nytta kanske, men likväl nytta.

 7. Det finns enbart ett land som använt atombomben,
  för att skada civilbefolkningen, och med tanke på
  den inrikespolitiskt ostabila ordning det råder i detta land måste jag
  fråga mig. Kan man lita på deras förmåga
  att tryggt hantera denna mängd ödesmättade vapenarsenaler .
  Därtill har man invaderat ett land långt
  bortom sina egna gränser med lögnen som argument.
  Ett krig som kostat hundratusentals oskyldiga människors liv.

  Ett annat brott mot folkrätten var när Serbien bombades
  under Balkankriget då Jugoslaven upplöstes.
  Min bestämda åsikt är att fred i Ukraina uppnås inte med vapenmakt
  oavsett vem som ”vinner” kriget.
  Så frågan är hur tänker Nato/USA o Europa i nästa steg, med tanke
  på deras ökade inflöde av allt tyngre vapen till denna krigsskådeplats.
  Sist men inte minst; Vad händer om Cuba, som är hårt ekonomiskt pressat genom en
  stormakts handelsblockad,
  plötsligt skulle ingå en försvarsallians med Kina eller Ryssland?

  • Helt rätt! USA är i särklass den blödigaste regimen i världshistorien någonsin. Tillsammans med den nästan lika brottslig apartheid regimen israel så utgör USA de allra största hotet mot världsfreden och allt liv på jorden. Så länge apartheid israel och lögnimperiet existerar i nuvarande form så kommer det aldrig att bli fred på jorden. Världsfreden kräver således att dessa två regimer förintas.

 8. @Pinocchio 29 oktober, 2022 At 21:25
  Ibland undrar man om EU och USA har slappt de grå cellerna på grönbete. USA bedömare tror att Biden förbud mot försäljning av halvledare till Kina kommer att stoppa 30% till 50% av USAs halvledarindustri. Därmed blir det även mindre pengar till forskning och utveckling. De gynnar Kina på lång sikt. Samma tankefel som Europa, stoppa rysk gas, och avindustrialisera Europa.

  USA stoppade Huawei, trodde dom, men lokala regeringar fortsätter att köpa.
  https://www.scmp.com/news/china/article/3197682/local-us-governments-keep-buying-chinese-telecoms-gear-despite-washingtons-warnings-report-finds

  —Amerikanska väljare: Massmedia hotar demokratin
  https://nyadagbladet.se/utrikes/amerikanska-valjare-massmedia-hotar-demokratin/

  Känns verkligen sant. Idag har DN ytterligare en rent vansinnig artikel som inte anknyter till verkligheten
  —Marianne Björklund: Europa riskerar gå i samma fälla med Kina som med Ryssland
  https://www.dn.se/varlden/marianne-bjorklund-europa-riskerar-ga-i-samma-falla-med-kina-som-med-ryssland/
  DN gör allt för att försöka färga om allt.

  USA stoppade Huawei, och Sverige stoppade Huawei på USAs order. Jag köpte min första 5G telefon i september. Det är helt otroligt vilka mängder användbara services det erbjuder. Det är inte 5G som sådant, utan vad företag som Huawei, Baidu, WeChat, med flera lägger till, och som möjliggörs av att använda Huawei systemet. Dom fungerar inte på Ericsson och andra system. Det är Sverige som skadas av dessa förbud, inte kinesiska företag.

  Det går faktiskt väldigt bra för Kina, Ryssland, och Indien och alla som ansluter sig till dom.

  Svenska propaganda media gör allt för att mörka och förvränga verkligheten.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here