Tysk Nato-general ”Nu skulle vara rätt tid att återuppta förhandlingarna om Ukraina”

40
1726

Intervju med general Harald Kujat, Tyskland

General a. D. Harald Kujat (Bild commons.wikimedia)

* Den pensionerade generalen Harald Kujat, född den 1 mars 1942, var generalinspektör för Bundeswehr och, som ordförande i Natos militärkommitté, den högsta militären i Nato. Samtidigt var han ordförande för NATO-Ryssland-rådet och stabschefernas euro-atlantiska partnerskapsråd. Harald Kujat hedrades med ett stort antal utmärkelser för sina tjänster, inklusive befälhavarkorset för Republiken Frankrikes hederslegion, befälhavarkorset av Lettlands, Estlands och Polens förtjänstorder, förtjänstlegionen av USA, och det stora bandet av Leopoldorden av Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstkors, samt andra höga utmärkelser, inklusive från Malta, Ungern och NATO.

Källa: https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-ausgabe/nr-1-vom-18-januar-2023.html#article_1460
Ukrainakriget är inte bara en militär kamp; det är också ett ekonomiskt och informationskrig. I detta informationskrig kan man bli deltagare i kriget genom att ta till sig information och argument som man inte kan verifiera eller bedöma på egen myndighet. I vissa fall spelar även moraliska eller ideologiska motiv in. Detta är särskilt problematiskt i Tyskland, eftersom det mest är ”experter” som yttrar sig i media som inte har någon kunskap eller erfarenhet av säkerhetspolitik eller strategi, och som därför uttrycker åsikter som de hämtar från publikationer från andra ”experter” med jämförbar expertis. Uppenbarligen sätter detta också politisk press på den federala regeringen. Debatten om leverans av vissa vapensystem visar tydligt många mediers avsikt att själva göra politik. Det kan vara så att min oro över denna utveckling är en följd av min mångåriga tjänst i Nato, bland annat som ordförande i Nato-Ryssland-rådet och Nato-Ukrainas försvarschefskommission. Jag tycker att det är särskilt irriterande att så lite uppmärksamhet ägnas tyska säkerhetsintressen och farorna för vårt land till följd av att kriget eskalerar och eskalerar. Detta visar på bristande ansvar eller, för att använda en gammaldags term, en högst opatriotisk attityd. I USA, en av de två huvudaktörerna i denna konflikt, är hanteringen av kriget i Ukraina mycket mer differentierad och kontroversiell,

Fråga: I början av 2022, när situationen vid gränsen till Ukraina blev allt mer kritisk, talade du med den dåvarande inspektören för marinen, vicegeneral Kai-Achim Schönbach, och stöttade honom i viss mening. Han varnade skyndsamt för en eskalering med Ryssland och anklagade västvärlden för att ha förödmjukat Putin och att man borde förhandla med honom på lika villkor.

Svar: Jag kommenterade inte saken, utan för att skydda honom från okvalificerade attacker. Jag har dock alltid trott att detta krig måste förhindras och att det kunde ha förhindrats. Jag gjorde också ett offentligt uttalande om detta i december 2021. Och i början av januari 2022 publicerade jag förslag om hur förhandlingar skulle kunna uppnå ett resultat som är acceptabelt för alla sidor som ändå skulle undvika krig. Tyvärr blev det annorlunda. Kanske kommer frågan en dag att ställas vem som ville ha detta krig, vem som inte ville förhindra det och vem som inte kunde förhindra det.

Fråga: Hur bedömer du den nuvarande utvecklingen i Ukraina?

Svar: Ju längre kriget pågår, desto svårare blir det att nå en förhandlad fred. Den ryska annekteringen av fyra ukrainska territorier den 30 september 2022 är ett exempel på en utveckling som kommer att bli svår att vända. Det är därför jag tyckte det var så beklagligt att förhandlingarna, som hölls i Istanbul i mars, avbröts efter stora framsteg och ett genomgående positivt resultat för Ukraina. I Istanbulförhandlingarna gick Ryssland tydligen med på att dra tillbaka sina väpnade styrkor till nivån den 23 februari, innan attacken mot Ukraina började. Nu yrkas det fullständiga tillbakadragandet gång på gång som en förutsättning för förhandlingar.

Fråga: Vad erbjöd Ukraina i gengäld?

Svar: Ukraina hade lovat att avsäga sig tanken på NATO-medlemskap och att inte tillåta stationering av utländska trupper eller militära anläggningar. I gengäld bör den få säkerhetsgarantier från stater som den väljer. Framtiden för de ockuperade områdena skulle lösas diplomatiskt inom 15 år, med uttryckligt avsägelse av militärt våld.

Fråga: Varför accepterades inte fördraget som skulle ha räddat tiotusentals liv och besparat ukrainare förstörelsen av deras land?

Boris Johnson, högste ansvarig för tortyr i Storbritannien.

Svar: Enligt tillförlitlig information ingrep den dåvarande brittiske premiärministern, Boris Johnson, i Kiev den 9 april och förhindrade undertecknandet. Hans resonemang var att västvärlden inte var redo för ett slut på kriget.

Det är upprörande det som spelas, vilket den godtrogne medborgaren inte har någon aning om. Förhandlingarna i Istanbul var välkända och att en överenskommelse var på väg att nås, men från den ena dagen till den andra hördes ingenting.

I mitten av mars rapporterade till exempel brittiska ”Financial Times” om framsteg. Motsvarande rapporter förekom även i några tyska tidningar. Det rapporterades dock inte varför förhandlingarna misslyckades. När Putin tillkännagav partiell mobilisering den 21 september nämnde han offentligt för första gången att Ukraina reagerade positivt på ryska förslag i Istanbulförhandlingarna i mars 2022. ”Men”, sa han bokstavligen, ”en fredlig lösning passade inte västvärlden, så den beordrade faktiskt Kiev att upphäva alla överenskommelser.”

Vår press är faktiskt tyst om detta.

Till skillnad från till exempel amerikanska medier. ”Foreign Affairs” och ”Responsible Statecraft”, två välkända tidskrifter, som publicerade mycket informativa rapporter. Artikeln i Foreign Affairs skrevs av Fiona Hill, en före detta senior anställd i Vita huset i National Security Council. Hon är mycket kompetent och absolut pålitlig. Mycket detaljerad information publicerades redan den 2 maj i den regeringsvänliga «Ukrainska Pravda».

Fråga: Har du någon mer information?

Det är känt att huvudinnehållet i utkastet till avtal bygger på ett förslag från den ukrainska regeringen den 29 mars. Många amerikanska medier rapporterar nu också om detta. Jag har dock fått veta att tyska medier inte är villiga att ta upp ämnet även om de har tillgång till källorna.

Fråga: I en artikel säger de: ”Bristen på säkerhetspolitisk framsynthet och strategiskt omdöme i vårt land är skamligt.” Vad menar du med det?

Svar: Låt oss ta delstaten Bundeswehr som exempel. 2011 genomfördes en Bundeswehr-reform, den så kallade omställningen av Bundeswehr. Omorientering innebar att gå bort från det konstitutionella mandatet för nationellt och alliansförsvar och mot utländska beskickningar. Skälet som angavs var att det inte fanns någon risk för ett konventionellt angrepp på Tyskland och de allierade i Nato. Försvarsmaktens storlek och struktur, utrustning, beväpning och utbildning var inriktad på utlandsuppdrag. Väpnade styrkor som har förmågan att försvara sitt land och sin allians kan också utföra stabiliseringsuppdrag, särskilt eftersom den federala regeringen och parlamentet själva kan besluta om detta i enskilda fall. Omvänt är så inte fallet, eftersom angriparen avgör om fallet med nationellt och alliansförsvar inträffar. Bedömningen av situationen då var hur som helst fel.

USA:s ensidiga upphävande av ABM-fördraget 2002 markerade en strategisk vändpunkt i relationerna med Ryssland. Den politiska vändpunkten var Nato-toppmötet i Bukarest 2008, då USA:s president George W. Bush försökte få Ukraina och Georgien inbjudna att gå med i Nato. När han misslyckades med det, inkluderades en vag utsikt till anslutning för dessa länder i kommunikén, vilket är vanligt i sådana fall. driva igenom en inbjudan till Ukraina och Georgien att gå med i Nato. När han misslyckades med det, inkluderades en vag utsikt till anslutning för dessa länder i kommunikén, vilket är vanligt i sådana fall. driva igenom en inbjudan till Ukraina och Georgien att gå med i Nato. När han misslyckades med det, inkluderades en vag utsikt till anslutning för dessa länder i kommunikén, vilket är vanligt i sådana fall.

Fråga: Utifrån denna utveckling mellan Ryssland och USA, ser du ett samband med den nuvarande krisen?

Svar: Även om risken för en konfrontation mellan Ryssland och Nato är uppenbar för alla till följd av kriget i Ukraina, fortsätter Bundeswehr att avväpnas, till och med kannibaliseras, för att frigöra vapen och militär hårdvara till Ukraina. Vissa politiker motiverar till och med detta med det orimliga argumentet att vår frihet försvaras i Ukraina.

Fråga: Varför tycker du att detta är ett orimligt argument? Alla argumenterar så, även chefen för den schweiziska utrikesavdelningen, Ignazio Cassis.

Svar: Ukraina kämpar för sin frihet, för sin suveränitet och för landets territoriella integritet. Men de två huvudaktörerna i detta krig är Ryssland och USA. Ukraina kämpar också för USA:s geopolitiska intressen. Eftersom deras uttalade mål är att försvaga Ryssland politiskt, ekonomiskt och militärt i en sådan utsträckning att de kan vända sig till sin geopolitiska rival, den enda som kan äventyra deras överhöghet som världsmakt: Kina. Dessutom skulle det vara högst omoraliskt att lämna Ukraina ensamt i sin kamp för vår frihet och bara tillhandahålla vapen som förlänger blodsutgjutelsen och ökar landets förstörelse. Nej, det här kriget handlar inte om vår frihet. Kärnfrågorna varför kriget uppstod och fortfarande fortsätter

Fråga: Vad tror du är kärnproblemet?

Bild i Lars Drakes artikel i Synapze.

Svar: Ryssland vill förhindra att den geopolitiska rivalen USA får en strategisk överlägsenhet som äventyrar Rysslands säkerhet. Oavsett om det är genom Ukrainas medlemskap i det USA-ledda Nato, vare sig det är genom stationering av amerikanska trupper, omlokalisering av militär infrastruktur eller gemensamma Nato-manövrar. Utplaceringen av amerikanska system av Natos ballistiska missilförsvarssystem i Polen och Rumänien är också en nagel i ögonen på Ryssland, eftersom Ryssland är övertygat om att USA också skulle kunna använda dessa uppskjutningsanläggningar för att eliminera ryska interkontinentala strategiska system och därmed äventyra den strategiska kärnkraftsbalansen. Minsk II-avtalet, där Ukraina åtog sig att att ge minoritetsrättigheter till den rysktalande befolkningen i Donbas i slutet av 2015 genom en konstitutionell ändring med större autonomi för regionen, eftersom de är standard i Europeiska unionen. Det råder nu tvivel om huruvida USA och Nato var beredda att seriöst förhandla om dessa frågor innan den ryska attacken mot Ukraina.

Fråga: I sin bok ”Am Abgrund” (2015) visar Wilfried Scharnagl tydligt att västerländsk politik är en otrolig provokation och att om EU och Nato inte ändrar kurs kan en katastrof inträffa.

Svar: Ja, det får man räkna med. Ju längre kriget pågår, desto större är risken för expansion eller eskalering. Det hade vi redan under Kubakrisen. Det var en liknande situation.

Fråga: Hur bedömer du beslutet att leverera Marder-stridsvagnar till Ukraina?

Svar: Vapensystem har styrkor och svagheter på grund av tekniska egenskaper och därmed – beroende på soldaternas utbildningsnivå och respektive operativa ramvillkor – ett visst operativt värde. I kombinerad vapenstrid samverkar olika vapensystem i ett gemensamt lednings- och informationssystem, varvid svagheterna i ett system uppvägs av andra systems styrkor. Med låg utbildningsnivå av operativ personal eller om ett vapensystem inte används tillsammans med andra system i ett funktionellt sammanhang och driftförhållandena möjligen är svåra är operativa värdet lågt. Detta innebär att det finns en risk att slås ut i förtid eller till och med risken att vapnet faller i motståndarens hand. Detta är den nuvarande situationen där moderna västerländska vapensystem används i Ukrainakriget. I december påbörjade Ryssland ett omfattande program för att utvärdera de tekniska och operativt-taktiska parametrarna för tillfångatagna västerländska vapen, vilket är avsett att öka effektiviteten i den egna verksamheten och vapeneffektiviteten.

In this image from video provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks from Kyiv, Ukraine, early Monday, March 21, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Därtill kommer den grundläggande frågan om förhållandet mellan medel och mål. Vilket syfte ska västerländska vapen tjäna? Zelenskij har upprepade gånger ändrat de strategiska målen för ukrainsk krigföring. För närvarande är Ukrainas mål att återerövra alla ryskhållna territorier, inklusive Krim. Den tyske förbundskanslern säger att vi kommer att stödja Ukraina så länge det är nödvändigt, inklusive för att eftersträva detta mål, även om USA under tiden har betonat att det bara handlar om att ”återerövra det territorium som har ockuperats av Ryssland sedan den 24 februari 2022 .»

Det är därför nödvändigt att besvara frågan om huruvida medlen för västerländska vapenleveranser är lämpliga för att uppfylla det syfte som Ukraina avsett. Denna fråga har en kvalitativ och en kvantitativ dimension. USA tillhandahåller inga andra vapen än de för självförsvar, inga vapen som skulle möjliggöra kombinerad vapenstrid och framför allt inga som skulle kunna utlösa en kärnvapenupptrappning. Det är president Bidens tre nej.

Fråga: Hur avser Ukraina att uppnå sina militära mål?

Svar: Den ukrainske stabschefen, general Zalushniy, sa nyligen: ”Jag behöver 300 huvudstridsstridsvagnar, 600 till 700 pansarvagnar och 500 haubitsar för att trycka tillbaka de ryska trupperna till positionerna före attacken den 24 februari. Men med vad han fick är ”stora operationer inte möjliga”. Det är dock tveksamt om den ukrainska väpnade styrkan fortfarande har ett tillräckligt antal lämpliga soldater för att kunna använda dessa vapensystem med tanke på de stora förlusterna de senaste månaderna. Hur som helst förklarar general Zalushniys vittnesmål också varför tillgången på vapen från väst inte gör det möjligt för Ukraina att uppnå sina militära mål utan bara förlänger kriget. Dessutom skulle Ryssland när som helst kunna överträffa den västerländska upptrappningen med sin egen.

I den tyska diskussionen förstås eller ignoreras dessa samband inte. Det sätt på vilket vissa allierade försöker offentligt uppmana den federala regeringen att leverera Leopard 2 huvudstridsstridsvagnar spelar också en roll här. Det har aldrig hänt tidigare i Nato. Den visar hur dåligt Tysklands rykte i alliansen har blivit till följd av Bundeswehrs försvagning och med vilket engagemang vissa allierade driver målet att utsätta Tyskland för i synnerhet Ryssland.

Fråga: Vad driver Zelsenkys uppfattning om att ryssarna kan pressas ut från Ukraina?

Svar: Möjligen, med de vapensystem som utlovats dem vid nästa givarkonferens den 20 januari, kommer de ukrainska väpnade styrkorna att kunna försvara sig något mer effektivt mot de ryska offensiver som äger rum under de kommande veckorna. Du kan dock inte återerövra de ockuperade områdena genom att göra det. Enligt USA:s stabschef, general Mark Milley, har Ukraina uppnått vad det skulle kunna uppnå militärt. Mer är inte möjligt. Det är därför diplomatiska ansträngningar nu bör påbörjas för att uppnå en förhandlad fred. Jag delar denna uppfattning.

Man bör komma ihåg att ryska styrkor uppenbarligen har för avsikt att försvara det erövrade territoriet och erövra resten av Donbas för att konsolidera de territorier som de annekterade. De har väl anpassat sina försvarspositioner till terrängen och kraftigt befästa. Attacker mot dessa positioner kräver stor ansträngning och vilja att acceptera betydande offer. Tillbakadragandet från Kherson-regionen frigjorde omkring 22 000 stridsdugliga trupper för offensiver. Dessutom flyttas andra stridsförband till regionen som förstärkningar.

Fråga: Men vad är då syftet med vapenleveranserna som inte tillåter att Zelenskys mål uppnås?

Svar: USA:s nuvarande ansträngningar att förmå européer att fortsätta leverera vapen kan ha något att göra med denna utveckling av situationen. Du måste skilja mellan de offentligt uttryckta skälen och de konkreta besluten från den federala regeringen. Det skulle leda för långt att gå in på hela spektrumet av denna diskussion. Jag skulle dock önska att den federala regeringen skulle få riktigt kompetenta råd i denna fråga och – vad som kanske är ännu viktigare – skulle vara mottagliga och kunna göra bedömningar i linje med vikten av denna fråga.

Den federala tyska regeringen har redan gått långt med att stödja Ukraina. Vapenleveranser gör ännu inte Tyskland till en part i konflikten. Men i samband med utbildningen av ukrainska soldater på dessa vapen stödjer vi Ukraina i att nå dess militära mål. I sin rapport av den 16 mars 2022 förklarade den tyska förbundsdagens vetenskapliga tjänst därför att det säkrade området för icke-krigföring därmed var kvar. USA kommer också att utbilda ukrainska soldater i Tyskland.

Den federala regeringen är därför skyldig att förklara för den tyska befolkningen inom vilka gränser och med vilket syfte stödet till Ukraina sker. Slutligen bör den ukrainska regeringen också visas gränserna för stödet. För en tid sedan uttalade till och med president Biden i en särskild artikel att USA kommer att fortsätta att stödja Ukraina militärt, men också dess ansträngningar att uppnå en förhandlad fred i denna konflikt.

Fråga: Den ukrainska armén har attackerat ryssarna i veckor – utan framgång. Ändå talar Zelensky om återerövring. Är detta propaganda eller finns det en verklig möjlighet?

Svar: Nej, de ukrainska väpnade styrkorna är oförmögna att göra det, enligt både de amerikanska och ukrainska stabscheferna. Båda stridande fraktionerna är för närvarande tillbaka i ett dödläge, förvärrat av säsongsbetonade restriktioner. Så nu vore det rätt tillfälle att återuppta de avbrutna förhandlingarna. Vapentransporterna betyder motsatsen, vilket innebär att kriget kommer att förlängas i onödan, med fler offer på båda sidor och fortsatt förstörelse av landet. Men också med resultatet att vi dras ännu djupare in i detta krig. Till och med Natos generalsekreterare varnade nyligen för att eskalera striderna till ett krig mellan Nato och Ryssland.

Fråga: De säger att vi har ett ”stoppläge” igen. Vad menar du med det?

Svar: En positiv utgångspunkt för en förhandlingslösning dök upp i slutet av mars förra året, till exempel när ryssarna bestämde sig för att dra sig tillbaka från Kiev-området och koncentrera sig på öster och Donbas. Det gjorde förhandlingarna i Istanbul möjliga. En liknande situation uppstod i september, innan Ryssland genomförde den partiella mobiliseringen. De möjligheter som dök upp då har inte utnyttjats. Nu skulle det vara dags att förhandla igen och vi använder inte heller den här möjligheten utan gör tvärtom: vi skickar vapen och eskalerar. Detta är också en aspekt som avslöjar bristen på säkerhetspolitisk framsynthet och strategiskt omdöme.

Sergei Shoigu

Fråga: I din text nämnde du också att den ryske försvarsministern Shoigu hade signalerat att han var redo för förhandlingar…

Svar: …  det gjorde Putin också. Putin erbjöd sig uttryckligen att återuppta förhandlingarna den 30 september, då han förklarade att ytterligare två regioner var ryskt territorium. Det har han gjort flera gånger under tiden. Nu är dock faktum att Shoigu inte gjorde det villkorat, men Putin höjde liksom ribban genom att säga att vi är redo att förhandla, men det förutsätter naturligtvis att den andra sidan annekterar de områden som vi annekterar har , erkänner. Detta visar att båda sidors positioner hårdnar ju längre kriget pågår. Zelenskij sa att han bara skulle förhandla när ryssarna helt hade dragit sig tillbaka från Ukraina. Detta gör en lösning allt svårare, men den är ännu inte omöjlig.

Fråga: Jag skulle vilja nämna ytterligare en händelse. I en intervju sa Merkel…

Svar:…  ja, det hon säger är klart. Hon förhandlade bara fram Minsk II-avtalet för att köpa tid för Ukraina. Och Ukraina använde också detta för att bygga upp sina militära styrkor. Frankrikes förre president Hollande har bekräftat detta.

Petro Porosjenko, Ukrainas tidigare president, sa samma sak.

Ryssland kallar förstås detta för en bluff. Och Merkel bekräftar att Ryssland medvetet blev lurad. Det kan man bedöma hur man vill, men det är ett flagrant förtroendebrott och en fråga om politisk förutsägbarhet. Vad som dock inte kan förnekas är att den ukrainska regeringens vägran – medveten om detta avsedda bedrägeri – att genomföra avtalet bara några dagar innan krigets början var en av utlösande faktorer för kriget. I FN-resolutionen hade den federala regeringen förbundit sig att genomföra ”hela paketet” av de överenskomna åtgärderna. Dessutom undertecknade förbundskanslern och de andra deltagarna i Normandie-formatet en deklaration om resolutionen där hon återigen uttryckligen åtog sig att genomföra Minsk-avtalen.

Fråga: Är inte det också ett brott mot internationell rätt?

Svar: Ja, det är ett brott mot internationell rätt, det är klart. Skadorna är enorma. Du måste föreställa dig situationen idag. De människor som ville och fortfarande vill gå i krig från början tog ståndpunkten att man inte kan förhandla med Putin. Han håller inte avtalen ändå. Nu visar det sig att det är vi som bryter internationella överenskommelser.

Så vitt jag vet håller ryssarna sina kontrakt, även under det pågående kriget har Ryssland fortsatt att leverera gas. Men Ms Baerbock meddelade fyllig: ”Vi vill inte ha mer rysk gas!” Som ett resultat drog Ryssland sig tillbaka. Var det inte så det var?

Ja, vi sa att vi inte vill ha mer rysk gas. Alla konsekvenser, energikrisen, den ekonomiska recessionen etc. är resultatet av den federala regeringens beslut och inte ett beslut av den ryska regeringen.

Men om du hör eller ser nyheterna – även här i Schweiz – så finns det energikrisen på grund av Putins beslut att gå i krig mot Ukraina.

Fråga: Tidigare har det varit två gasförsörjningssvårigheter orsakade av Ukraina. Du borde vara ärlig om det. Ryssland skulle fortsätta att leverera, men vi vill inte längre ha något därifrån eftersom det attackerade Ukraina. Då uppstår frågan: vem sprängde egentligen North Stream II?

Svar: Har du någon åsikt om sprängningen?

Nej, det vore rena spekulationer. Det finns indicier, som så ofta är fallet, men inga bevis. Åtminstone ingen som blivit allmänt känd. Men du kan vara helt säker: solen kommer att ta fram det.

Fråga: Vad är din erfarenhet av förhandlingar med Ryssland?

Svar: Jag förde många förhandlingar med Ryssland, t.ex. om det ryska bidraget till Natos uppdrag i Kosovo. USA bad oss ​​att göra detta eftersom de inte kunde komma till några slutsatser med Ryssland. Slutligen var Ryssland villigt att underordna sina trupper en tysk Nato-befälhavare. På 1990-talet fanns en nära politisk samordning och militärt samarbete mellan Nato och Ryssland, reglerat av Nato-Ryssland grundfördraget sedan 1997. Ryssarna är tuffa förhandlingspartners, men om man kommer fram till ett gemensamt resultat så är det det och det är giltigt.

Fråga: Vad  resultaten?

Svar: Ryssarna ville ha en sorts medbeslutanderätt i förhandlingarna om grundfördraget. Det var inte möjligt. Vi har dock hittat ett sätt att hitta gemensamma lösningar i de fall då den ena eller andra sidans säkerhetsintressen berörs. Tyvärr, efter kriget i Georgien, avbröt Nato till stor del samarbetet. Upptakten till Ukrainakriget har också visat att arrangemang som gjorts för att lösa kriser och konflikter när relationerna är goda är värdefulla när spänningar uppstår. Tyvärr förstod du inte det.

General Kujat, tack för intervjun.

Intervju av Thomas Kaiser

 

Föregående artikelArchers, stridsvagnar och stridsflygplan till Jemen?
Nästa artikelTyskland förklarar krig mot Ryssland
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

40 KOMMENTARER

 1. Tack för god och lika nödvändig publicering! Intressant och avvägt.

  Denna avvägda och nyanserade intervju på detaljnivå skulle inte vara möjlig att publicera på något större svenskt mediehus idag, kanske inte ens i public service.

  Igår publicerade media generellt ett uttalande av ryska presidentadministrationens talesman Dmitrij Peskov som i dagsläget inte såg några förutsättningar just nu för förhandlingar med/kring det rysk-ukrainska kriget. (Huruvida detta är Moskvas officiella ståndpunkt kan inte jag uttala mig om).

 2. Tack för denna mycket intressanta och upplysande intervju. Den ansluter väl till en annan NATO-erfaren analys av Jacques Baud i boken Operation Z(Karneval förlag). Det general Kujat berättar om den tyska situationen har många paralleller och relevans för det Svenska ordförandeskapet i EU och riksdagspartiernas främsta prioritering att på alla sätt att genom utökat militärt och ekonomiskt stödja den korrumperade Zelenskyjregimen, vilket bara förlänger kriget och inte under ordförandeskapet ta några som helst initiativ till diplomatiska förhandlingar.
  Svenska Riksdagspolitiker och EU-politiker borde omedelbart ta initativ till diplomatiska förhandlingar för att få slut på Ukrainakriget, att alla västliga (Sverige, EU, Nato, Usa) vapensändningar till Ukraina som förlänger kriget upphör, att EUs och övriga Västs icke FN-baserade sanktioner upphör samt att Sveriges Nato-ansökan dras tillbaka. Intervjun med Kujat ger argumenten för dessa krav som alla som kallar sig fredsvänner borde ställa sig bakom

 3. Denna krigiska inriktning som Sverige valt finnar jag så klart mycket olyckligt. Ett politisk beslut som militära intressen, tillsammans med borgliga partier drivit med kraft för att förverkliga. En tradition dom bär med sig från tider från ett föråldrat klassamhälle vi sett under längre tid sakta med säkerhet blivit befäst.
  Och till detta elände finner jag det ytterst beklagligt att socialdemokraterna inte förmått stå emot dessa förblindade röster och lobbyister som ständigt ropar på mer repressiva metoder för att lösa konflikter i alla sammanhang. Dessvärre ett förlegat synsätt som ligger helt i linje med hårdare straff och fler fängelser efter mönster med utblick västerut över andra sidan Atlanten.
  Inte ens Vänsterpartiet har förmått att driva en annan linje för fred och nedrustning utan mer eller mindre faller undan av skäl jag inte kan förstå.
  Därtill har vi en högerregering i kraftig minoritetsställning där ett brunt parti har möjligheter att lägga in sitt veto inför varje beslut som fattas. Just så blev utfallet efter att folket lagt sin röstsedel i valurnan.

  • Hej Olof,
   Fullständigt knas där tyvärr.
   Vänsterns metoder att skapa bristande ordning och sociala kaosförhållanden är ungefär lika bra som deras metoder att ställa allt tillrätta igen.

   Jag tycker du ska fråga dig istället varför vi fått en borgerlig regering med ett socialkonservativt parti med största inflytande på politiken bakom den offentliga regeringens kulisser.
   Tror du kanske det beror på att de röstande haft felaktiga åsikter, okunniga och/eller varit vilseledda?

   Vänstern får och ska ha vad den förtjänar liksom inkräktarna som hotar Ryssland!

 4. Som en ödets ironi ska alltså tyska stridsvagnar återigen plöja genom Ukrainas slätter för en nazistisk regim och även denna gång förgäves. Det enda som åstadkoms av det tyska beslutet är att de få ryssar som fortfarande hade invändningar mot interventionen kommer att sluta upp bakom ett totalt krig. Följderna för Ukrainas militär och Natos legosoldater kommer att bli hemsk då Ryssland med största säkerhet plockar fram ännu kraftigare bomber än de man använt hittills. Sen var väl Leopard ingen succe för turkarna i Syrien så man måste väl se det hela som en symbolhandling för Tysklands underkastelse mot USA.

  • Det är på tiden att Ukraina får de vapen de trenger för att tvinga övergriparen Ryssland till fred. Fred blir det inte förrän alla ryska terrorister är kastade ut eller ställda inför ICJ.

   Med Leopold 2 så bör Ryssland snarast bogsera tillbaka sina skrotfärdiga T90. Vi kommer ihåg hur det såg ut på Röda Torget, man kallade fiaskot ”bogserings övning”, ha ha.

    • Your comments about bookies is utter BS. T-72’s have so far showed to be scrap in Ukraina. Ukrainian farmers are trying to find a use for them.

     One of the problems with T-72’s will show up when they’re facing Leopard 2A6, they can only reverse in max 5km/hr. So if they wish to get away they have to expose their back, not nice.

     Ukrainians will start training outside Ukraine in a week or two. For the Leopard, 1-2 month of training will be sufficient. Training for the Abram’s is a different story, probably 3-4 month.

     Considering the quality of Russian armament seen since the start of the war, their T-72’s will be wrecked in no time.

     https://sonar21.com/the-u-s-and-nato-seem-hell-bent-on-starting-a-shooting-war-with-russia/

     • Were you not talking about T-90s earlier? Now you changed your tune and are talking about T-72? Why don’t you simply accept that you lost the argument?

      ”1-2 months training will be sufficient” you say. It is one big BS! Whoever is in that ”famed” Leopard will be charred to death♨️♨️♨️

      Still, no one will deny you to indulge in illusions. So go ahead an fabulate and wallow in your illusions of ”victory”. Beware though that you may be in for a very rude awakening👋🏾👋🏾👋🏾

     • 7519 and counting. 7519 and counting. Do you know what that number stands for? The total numer of tanks destroyed by the mighty Russian army since February 24, 2022. Let it sink.

      Now the Leopard and Abrahams will also sink that is to say will be reduced to scrap metal and end up in China for better use. Hilarious wouldn’t you say🤣🤣🤣

      You can learn all about the super hyped dead weights Leopard 2 and Abrahams 1 (why they would not mean shit for the ukrozionazis war) here: ”The Trouble with Western Tanks in Ukraine”

      https://thealtworld.com/anthony_cartalucci/the-trouble-with-western-tanks-in-ukraine

   • @Leopold 2 jetz! 26 januari, 2023 At 11:11
    Hade Ryssland stoppat Adolf Hitler i tid hade miljoner liv räddats. Nu vill man inte göra om misstaget utan försöker stoppa den USA-stödda nazist regimen i Kiev. Hoppas Ryssland lyckas.

    • Du har tydligen inte hört talas om Molotov – Ribbendorf (lite osäker på namnet) pakten?

     Nu var det faktisk fler än Sovjetunionen, inte Ryssland som du skriver, som var i alliansen mot Tyskland.

 5. ”On Wednesday, Washington and Berlin announced they were ready to provide Kiev with M1 Abrams and Leopard 2 tanks in the coming months. The decisions came as Russia continues its special military operation in Ukraine.
  A strike version of the Russian-made Marker robot will be capable of hitting the German and US-made main battle tanks, due to be delivered to Ukraine, Dmitry Rogozin, former director general of the Russian federal space agency Roscosmos, has told Sputnik.
  He explained that the robot’s control system features an electronic catalog with images of targets in the visible and infrared ranges, which helps the Marker automatically detect the enemy’s military hardware.

  ”For example, as soon as deliveries of the Abrams and Leopard tanks to the Ukrainian troops begin, the Marker will be fitted with an appropriate electronic image to detect and destroy the US and German tanks with anti-tank guided missiles, Rogozin said.

  Rogozin spoke after German Defense Minister Boris Pistorius announced Berlin’s decision to send 14 Leopard 2 tanks to Ukraine, something that was followed by US President Joe Biden saying that Washington will deliver 31 Abrams tanks to Kiev.
  The Russian Embassy in Germany warned that “this extremely dangerous decision [by Berlin] shifts the Ukrainian conflict to a new level of standoff.” Kremlin spokesman Dmitry Peskov for his part told reporters that arms supplies to Ukraine by Western countries testify to their direct and growing involvement in the conflict.”

  https://sputniknews.com/20230126/russia-rolls-out-combat-robot-to-detect-and-destroy-leopard-2-abrams-tanks-sent-to-ukraine-1106724932.html

  Kolal video här också om hur Leopard 2 blir omvandlad till ”köttfärs”. ♨️♨️♨️ Roligt va? Njut ryssofob!
  https://www.youtube.com/watch?v=Tsu35R7n0XM&t=418s

 6. Stackars orc…

  1) Videon visar en leksak som töffar runt. Visserligen med ett maskingevär.

  2) ”Leksaken” visar inte ett möte med en Leopard, så som vanligt bluffar orc’en

  3) Ryssland har inte tillgång till avancerade databrickor längre och kan därför bara producera relativt ”dumma” vapen. Det framgår tydligt av bombningarna av civila mål.

  4) Allt snack fra orc’er om alla avancerade vapen Ryssland har, har hitintills visat sig vara bluff.

  5) Kan inte Wagner skaffa bättre översättnings program till orc avdelningen för propaganda? Det heter inte ”kolal”, det heter kolla.

  • Här är något mer som du kan gå bananas på😜

   ”Major wave of airstrikes reported in Ukraine
   Air-raid warnings have been activated all over the country

   Ukraine was subjected to a huge wave of Russian airstrikes on Thursday morning, with explosions at energy facilities reported from various parts of the country, including the capital, Kiev.

   “A blast in Kiev. Stay in shelters,” Mayor Vitaly Klitschko wrote on Telegram.

   Videos on social media have shown thick black smoke rising from an undisclosed location in the city. The Kiev metro has reportedly ceased its operations during the airstrikes.

   Ukrainian Railways have announced that some trains will be delayed as news of the airstrikes started coming in.

   Reports of explosions also came from the Black Sea port of Odessa, where at least two electrical substations were said to have been hit. According to social media accounts, there’ve been power shortages and issues with internet access in the city.”

   https://www.rt.com/russia/570496-ukraine-airstrikes-kiev-odessa/
   Njut ryssofob. Det kommer mera🤗🤗🤗

   Allt detta kommer från de förmodade sinande Ryska vapenförråden. Ryssland lyckas utan de databrickor som du och dina gelikar är och fabulerar om. Ändå slår Ryssland till på sätt som det känns för ukrozionazi. Ni är utmräkta ”logiker” ni samling ryssofober🤣🤣🤣.

   Plus nästa vecka får vi kanske bilder på Leopard eller M1 som är och brinner🧨🧨🧨.
   Tills dess, håll ut. Tips: (kolal på en snuttefilt film)

  • Här är något mer som du kan gå bananas på😜

   ”Major wave of airstrikes reported in Ukraine
   Air-raid warnings have been activated all over the country

   Ukraine was subjected to a huge wave of Russian airstrikes on Thursday morning, with explosions at energy facilities reported from various parts of the country, including the capital, Kiev.

   “A blast in Kiev. Stay in shelters,” Mayor Vitaly Klitschko wrote on Telegram.

   Videos on social media have shown thick black smoke rising from an undisclosed location in the city. The Kiev metro has reportedly ceased its operations during the airstrikes.

   Ukrainian Railways have announced that some trains will be delayed as news of the airstrikes started coming in.

   Reports of explosions also came from the Black Sea port of Odessa, where at least two electrical substations were said to have been hit. According to social media accounts, there’ve been power shortages and issues with internet access in the city.”

   Njut ryssofob. Det kommer mera🤗🤗🤗

   Allt detta kommer från de förmodade sinande Ryska vapenförråden. Ryssland lyckas utan de databrickor som du och dina gelikar är och fabulerar om. Ändå slår Ryssland till på sätt som det känns för ukrozionazi. Ni har en minst sagd märklig ”logik” ni samling ryssofober 1+1=0 typ 🤣🤣🤣.

   Plus nästa vecka får vi kanske bilder på Leopard eller M1 som är och brinner🧨🧨🧨.
   Tills dess, försök hålla ut. Tips: (kolal på en snuttefilt film😜)

 7. Kan vi vänligen hålla oss baserat på svenska språket här, tack!

  Inte alla, framför allt äldre, är särskilt förtjusta i långa haranger engelska inkopierade texter i svensk media. (Jag berörs inte själv, men vänligast håll Er basalt till SVENSKA!!). Engelska kan man läsa överallt annorstädes på precis hela internet i övrigt! Måna därför om Global Politics svenska särskilda svenska klimat och kvalitet!

  • @Johan de Naucler 26 januari, 2023 At 15:12
   Som princip håller jag med, men jag själv tillhör gruppen äldre, men det stör mig inte. Så länge det är begripligt. Ibland går det inte att undvika. Använd gärna webb översättarna, även om kvaliteten är dålig

 8. Litovkin avslöjade USA:s verkliga plan med leverans av ”Abrams” till Ukraina
  Det var inte utan anledning som de amerikanska myndigheterna gick med på att bara skicka ett fåtal tunga Abrams-stridsvagnar till Ukraina. Washington gjorde det faktiskt klart att de endast använder Kievregimen som ett verktyg mot Ryska federationen.
  Den välkände ryske militärexperten Viktor Litovkin kom till denna slutsats. I en intervju med nyhetspublikationen Tsargrad avslöjade han USA:s verkliga plan med leverans av Abrams till Ukraina och förklarade också hur RF Armed Forces är redo att förstöra amerikanska stridsfordon.
  Litovkin påpekade att den amerikanska administrationen inte försöker skicka ett stort antal tunga stridsvagnar till Ukraina, eftersom den inte är intresserad av att Kievregimen ska vinna. Washington strävar bara efter att försvaga Rysslands utrikespolitiska positioner på den internationella arenan genom att använda Kievregimen som ett effektivt verktyg.
  ”De är intresserade av att dra ut på fientligheterna i Ukraina, så att dessa fientligheter skulle förstöra Ryssland – dess ekonomi, finanser, mänskliga resurser”, noterade experten och avslöjade USA:s verkliga plan med leverans av Abrams till leden av Ukrainas väpnade styrkor.
  Militärexperten uppmärksammade också det faktum att den ryska försvarsmakten är kapabel att snabbt identifiera och förstöra fiendens stridsvagnar, med hjälp av olika vapensystem och pansarvärnssystem för detta. Amerikanska ”Abrams” kommer att vara ett bekvämt mål för ryska trupper.
  ”Abrams stridsvagnar stod i brand i Irak, Afghanistan och Syrien. Jag tror att de kommer att brinna i Ukraina också. Vi oroar oss inte. Om du noggrant läser rapporterna från försvarsministeriet, brände vi på 11 månader 7600 stridsvagnar och bepansrade stridsfordon. Ett skott – och det finns ingen tank, avslutade experten.

 9. En bra krönika (Nyhetsbanken)

  Fåfäng jakt på undervapen

  Besluten i Washington och Berlin att skicka hundratalet tunga stridsvagnar till Ukraina har väckt stora förhoppningar i Kiev om en ”järnnäve” som ska kunde vända krigslyckan, enligt försvarsminister Oleksij Reznikov idag.

  Dagens ryska kommentarer till besluten är återhållna. De amerikanska och tyska stridsvagnarna är föga lämpade för den ukrainska terrängen, men har en aktningsvärd eldkraft. Likväl kan de slås ut med enkla raketgevär av typ RPG-7. Det viktigaste ur Kievs synpunkt är antagligen Leopard-stridsvagnarna som kommer att levereras från olika källor – bl.a. Tyskland, Polen, Danmark, Norge, Spanien, Nederländerna.

  Nyhetsbyrån RIA-Novosti ger följande bild efter att ha talat med rysk expertis:

  ”Kiev kommer troligen att få A4, A5 och A6 modifieringar (den modernaste versionen är 2A7+), som är utrustade med en 120 mm kanon. Till skillnad från ryska stridsvagnar saknar de automatisk lastare.

  Experter noterar att stridsvagnen har bra siktningsutrustning och en värmekamera, en exakt kanon. Besättningen består av 4 personer (befälhavare, skytt, lastare och förare).

  Experter noterar dock stridsvagnens stora massa, som kan orsaka svårigheter i stridszonen i Ukraina på grund av terrängens egenskaper (Abrams, som är ännu tyngre, har liknande problem).

  Leopard 2 har använts i Afghanistan och Syrien. Efter Afghanistan (där de sprängdes av minor) stärktes bottenskyddet. De presterade bra i Syrien, men bilderna på de sprängda fordonen gav upphov till tvivel om deras kvaliteter – de hejdades framgångsrikt med sovjetiska antistridvagnssystem.

  Modifieringen A4 kritiseras för otillräckligt pansarskydd av tornet och frontdelen, samt sidorna. I A5 har skyddet förstärkts.

  USA:s leveranser av Abrams-stridvagnar tros uppgå till 31 stycken, till ett värde av 400 miljoner dollar.

  Den vanligaste modifieringen i den amerikanska armén – M1A2 – är utrustad med en 120 mm kanon. Besättningen på stridsvagnen är 4 personer och den saknar automatisk lastare. Bland fördelarna med bilen noteras kraftfullt frontpansar. En annan fördel är navigationssystemet och identifieringssystemet. De senaste Abrams-modifieringarna är utrustade med högteknologisk elektronik, inklusive värmekameror.

  Motorn är på 1 500 hästkrafter och vikten överstiger 60 ton. Experter noterar att stridsvagnen är för tung för ukrainska broar och jordar (liksom Leopard – https://t.me/rian_ru/192193).

  Abrams har funnits i bl.a. kriget i Afghanistan och Irak. I Irak uppstod ett antal problem: det kom upprepade rapporter om stridsvagnar som slagits ut av enkla handburna pansargevär av typen RPG-7.

  Efter Irak modifierades fordonet på allvar: en sköld för ett maskingevär installerades på tornet, motorrummet skyddades med ett anti-kumulativt galler, skärmar lades till.

  Nato-ländernas stridsvagnar är dåligt lämpade för stridsavstånd som är typiska i Ukraina , menar Viktor Murachovskij, chefredaktör för tidskriften Fosterlandets arsenal. Studier visar att i Ukraina är 55 % av territoriet ett slutet område med en siktlinje på mindre än 500 meter.

  NATO-stridsvagnarna är kalibrerade för en räckvidd på över 2 000 meter. På nära håll kommer de säkert att penetreras av granater från ryska 2A46 stridsvagnskanoner och sovjetiska Rapira-vapen, sa experten.

  De stora dimensionerna på ”Abrams” och ”Leopards” är också bekväma för angrepp med RPG-7, noterade experten.

  Samtidigt har alla dessa fordon allvarlig eldkraft, såväl som modern elektronik, vilket kräver att den ryska sidan väljer sina positioner mer noggrant.”

  https://www.nyhetsbanken.se/2023/01/jakten-pa-undervapen.html#more

 10. Ett hundratal stridsvagnar oavsett typ gör absolut ingen skillnad på slagfältet utan kommer efter ett par dagar av strider antingen att slås ut av pansarvärnsmissiler, haverera mekaniskt eller få soppatorsk! På en 1300km lång front så har sådant här vapenskrammel bara ett symboliskt värde. Stridsvagnar utan luftunderstöd är sittande fåglar för Ka52-helikoptrar, det är bara att titta på filmerna från Ukraina. Allt är bara desperat pladder från fulmedia och västpolitiker som börjar känna marken gunga under fötterna.

 11. @banan ätaren, @Fet och tung, @Utgånget datum och @Benny

  Som pensionerad ingenjör och som en gång gjorde militärtjänst i ett elitförband, så är det patetiskt att läsa diverse påstående om stridsvagnar och militär taktik som direkt hämtas från rysk propaganda.

  Kommer ni inte ihåg den 6 mil långa kön av ryska stridsvagnar som blev skrot på väg mot Kiev? Putin trodde att han skulle kunna ta Ukraina på en vecka så att han kunde rida in i Kiev på en vit höst som någon slags riddare av det forna stor ryska imperiet, som han nu skulle återupprätta till sin forna glans. Kommer ni ihåg det?

  Det fundamentala misslyckandet berodde på flera ting:

  1) Logistik och åter logistik
  2) Korruptionen i det ryska försvaret och dess industri visade att materialet var undermåligt
  3) Stridsvagnar utan infanteri och flygstöd var kanske det största misstaget
  4) Kadaver disiplinen gjorde att enskilda soldater/förband inte ”tänkte själva”
  5) Soldater visste inte varför de var i Ukraina och saknade motivation. Därför var Wagner gruppen nödvändig

  @Fet och tungs tekniska rappakanajla är så full i fel att jag inte orkar kommenterar alla felaktigheter. Överlåter till den intresserade att söka på internet själva. Det tar bara 2-3 minuter med Duck Duck Go.

  • Av dina kommentarer att bedöma verkar det som att du inte vet något om vare sig tanks, logistik eller krigsföring.

  • Det är ju redan bevisat från kriget i Mellanöstern att stridsvagnar inte kommer att göra någon skillnad på slagfältet, framförallt inte i städer och utan luftunderstöd. Korruptionen finns i det numera patetiska ukrainska försvaret som håller på att kollapsa på alla fronter. Det är endast med hjälp av Nato-soldater , tvångsrekrytering och hot mot de värnpliktiga som kriget hjälpligt kan hållas igång av Ukraina men även det kommer att sluta fungera snart. Massor av ukrainska värnpliktiga byter sida eller flyr Ukraina så fort de kan. Men man måste ändå imponeras av att fulmedia fortfarande kan lura i folk att det är lönt att slösa bort miljarder på en förlorad sak…

   • Om det redan är ”bevisat” att stridsvagnar inte kommer att göra någon skillnad på slagfältet, hur kan det då komma sig att den ryska krigsmakten använder stridsvagnar? Har de inte lärt sig av ”bevisen” att de inte gör skillnad eller har de varit inkompetenta i användning av samlade stridskrafter, där stridsvagn är en komponent? (I övrigt, läs kommentaren ovan från Leopold 2 jetz!)

    Jag väntar med spänning på svaret från den store militärstrategen Benny.

    • Det är ingetdera – (varken en fråga eller ett argument). Västerländska tanks är sittande ankor. Vem som helst som inte förblindats av sitt hat för Ryssland kan fatta denna enkla sanning.

     • Det är alltid lika roande att läsa tvärsäkra uttalande från personer som synbarligen inte har någon som helst militär erfarenhet eller kompetens inom området.

  • @Leopold 2 jetz! 27 januari, 2023 At 12:53
   ”Kommer ni inte ihåg den 6 mil långa kön av ryska stridsvagnar som blev skrot på väg mot Kiev?”

   Det konstiga var att varken stridsvagnar eller skrot kunde hittades dagen efter. Skroten hade gått upp i rök.

   Är detta direkt hämtat från fascisternas PROPAGANDA.

 12. Jag har tagit skärmbilder av alla kommentarer och i april, maj återkommer vi till denna diskussionen. Jag antar att ukrainare då har fått tillräcklig träning på Leopard 2 stridsvagnar. Abrams dröjer nog ett par månader till.

  Vi bör komma ihåg att det blir inte nya rekryter som kommer att bemanna MBT, utan det blir dem med erfarenhet från sovjetiska MBT.

  Så om en tid så vill vi se hur det förhåller sig mellan ryska och västerländska MBT.
  Så vi ses om ett par månader. Fast jag misstänker att det blir samma historia som för snart ett år sen om alla fantastiska vapen Ryssland hade i sin arsenal. Nu köper Ryssland det de kan få tag i från N. Korea och Iran…

  Välkommen tillbaka i april – maj.

  • Om 22 veckor finns inga ukrozionazi att köra ett enda tank.

   OBS: glöm inte att ta en skärmbild av detta också

 13. Herr ingen-gör är fullständig befriad från följande fakta om tank/tank krig plus logistisk (som han menar kan väl🤭)

  Vad säger den ansedde experten Scott Ritter om västs tankbidrag till ukrozionazi?

  1. Det tar minst 22 veckor att träna en besättning för fen American M1 Abrams. 22 veckor ger bara basal färdighet men faktiskt operationell färdighet skulle kräva mycket mer tid. Kort sagt: även en ukrozionazi tank kombattant inte kan med lätthet gå fån T-/72 eller T-64 till Väst producerade tanks.

  2. Logistisk hållbarhet: tanks är bland de mest utmanande vapen system i ett morden slagfält. De går ständigt sönder. För de fyra timmar som M1 Abrams är på slagfältet, så krävs det tre timmars underhållstid. Detta problem blir större på krigsfältet. Högst osannolikt att ukrozionazi klarar detta. Vilket betyder alla dessa Nato tanks måste tillbaka till verkstäder i t ex Europas hyena (polen), Rumänien eller Tyskland. Logistisk mardröm alltså.

  3. På slagfältet: ukrozionazi enhetens överbefälhavare General Valerii Zaluzhnyi krävde 300 tanks, 500 fordon, och 500 artilleripjäser om han skulle ha en chans att ”vinna” mot Ryssland.
  Det Nato kunde skramla är mindre än 50% av det begärda. Dessutom är leverans tidtabellen sträcker sig över flera månader vilket komplicerar träning och logistik samt försvårar möjligheten att använda dess i slgafältet som en del i en större operation.

  Summan av kardemumman: ”Sanningen om tanks är att Nato och dess allierade nationer håller på att FÖRSVAGA ukrozionazi enheten och inte stark genom att ge de militärsystem som är för komplicerade att operera, väldigt svåra att underhålla, och med minimal överlevnads chans om inte dessa används på ett övertygande sätt med den behövliga skydd som dessa tanks kräver”

  Scott Ritter avslutar: ”beslutet att ge ukraina tanks är i själva verket bokstavligen en suicid pakt något som de säger sig värna ukrainas bästa bör noga överväga innan det är för sent”

  https://sputniknews.com/20230128/truth-about-tanks-how-nato-lied-its-way-to-disaster-in-ukraine-1106786081.html

 14. […] Johnson höll flera tal där han varnade för en ”dålig fred”, medan den tyske generalen Harald Kujat, tidigare ordförande i Natos militära kommitté, bekräftade att Johnson hade saboterat fredsförhandlingarna för att föra ett ombudskrig med Ryssland: ”Hans resonemang var att västvärlden inte var redo för ett slut på kriget”. Läs gärna: Tyske Nato-generalen Harald Kujat ”Nu skulle vara rätt tid att återuppta förhandlingarna om Ukr… […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here