Ukraina: CIA:s 75-åriga proxy

64
2034
Friedrichstrasse, delad av Berlinmuren, 1961. Operation Red Sox släppte 85 CIA-agenter till sovjetiskt kontrollerat territorium för att samla in underrättelser om Moskvas planer. [Källa: politico.com ]
Joe Biden ”underblåser elden i Ukraina.”

— Roger Waters från Pink Floyd

Det krävs en musikalartist för att skära igenom propagandan för att utbilda amerikansk mainstreammedia (MSM) om Ryssland-Ukraina-krisen och USA:s roll när det gäller att anstifta den konflikten för sina egna skändliga syften.

MSM har konstruerat en outspädd berättelse om ”Putins krig” som döljer USA:s imperialistiska expansion till Östeuropa. Det är helt orwellskt i sin ansträngning att projicera på Ryssland vad USA och dess främsta imperialistiska allierade, Storbritannien (som en brittisk journalist ansåg att ”Amerikas bogserbåt”) har gjort non-stop sedan 1945 – och faktiskt i århundraden.

När man ser tillbaka började USA under Truman politiken att förvandla fiender (Tyskland, Japan) till vänner och vänner (den viktiga krigsalliansen med Sovjetunionen) till fiender. CIA, som grundades 1947, var det huvudsakliga hemliga instrumentet för denna politik, och arbetade nära med den nynazistiska organisationen av ukrainska nationalister (OUN) för att utföra handlingar för att sabotera, splittra och destabilisera sovjetstaten.

OUN-logotyp [Källa: wikimedia.org ]

OUN, i synnerhet fraktionen ledd av den tyske allierade Stepan Bandera och hans andre man, Yaroslav Stetsko, OUN-B, var en våldsamt antisemitisk, antikommunistisk och antirysk organisation, som samarbetade med den nazistiska ockupationen och deltog aktivt i slakten av miljontals polacker, ukrainska judar och etniskt ryska och ukrainska kommunister i regionen. Icke desto mindre behandlade The Washington Post Stetsko som en nationalhjälte, en ”ensam patriot”.

Sju decennier av nazistiskt samarbete: America's Dirty Little Ukraine Secret - FPIF
Yaroslav Stetsko med dåvarande vicepresident George HW Bush. [Källa: fpif.org ]

OUN-tyska alliansen 1941 stöddes av ledarna för de ukrainska ortodoxa och de ukrainska grekisk-katolska kyrkorna. Den sistnämndes ärkebiskop, Andrey Sheptytsky , skrev ett pastoralt brev som förklarade: ”Vi hälsar den segerrika tyska armén som befriare från fienden. Vi ger vår lydiga hyllning till den regering som har upprättats. Vi erkänner Yaroslav Stetsko som statschef … i Ukraina.”

Med anledning av den tyska invasionen av Sovjetunionen satte OUN upp affischer i den västra ukrainska staden Lvov där det stod: ”Kasta inte dina vapen nu. Ta dem i dina händer. Förstör fienden… Människor! Känna till! Moskva, Polen, ungrarna, judarna är dina fiender. Förstör dem!…Ära till Ukraina! Ära till hjältarna! Ära till ledaren! [Bandera]”

Anmärkningsvärt är att denna uppmaning till etnisk rensning inte citerar tyskarna som då ockuperade Ukraina, men ändå framställer de fascistiska och nynazistiska propagandister som för ett krig i Donbas-regionen sina förfäder som hjältar för att ha försvarat den ukrainska nationalismen från sovjeterna och Tyskland. Pentagon pressade framgångsrikt kongressen att häva restriktionerna för utbildning och tillhandahållande av militärt bistånd till grupper, som Azovbataljonen, som är baserade på fascistisk eller nynazistisk ideologi.

Azov-bataljonskämpar med NATO-flagga till vänster och nazistflagga till höger. [Källa: wsws.org ]

Liksom tidigare är USA:s utrikespolitik beredd att ta emot sådana sektorer inom sin krets av allierade. Den 16 december 2021 listades ett utkast till resolution från FN:s generalförsamling som ”Bekämpa glorifiering av nazism, nynazism och andra metoder som bidrar till att underblåsa samtida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans.”

Det antogs med en registrerad röst på 130 för (främst tredje världen, som utgör den stora majoriteten av världens befolkning), 51 nedlagda röster (främst EU, Australien, Nya Zeeland och Kanada), medan Ukraina och Förenta staterna röstad nej. De västeuropeiska länder som Hitler erövrade och ockuperade skulle inte fördöma dagens manifestationer av nazism och fascism.

Harry Truman, förklarade som senator 1940 som svar på Operation Barbarossa att ”Om vi ​​ser att Tyskland vinner, borde vi hjälpa Ryssland och om Ryssland vinner borde vi hjälpa Tyskland och på så sätt låta dem döda så många som möjligt .” Detta visade vilken liten respekt han hade för det ryska och andra sovjetiska folket – vilket blev mer uppenbart när han blev president.

Under hans mandatperiod i Vita huset hjälpte USA till att återuppbygga den industriella kapaciteten i Västeuropa (till stor del för att förhindra kommunister och socialister från att vinna val), men han startade också ett krig mot Nordkorea och förstörde praktiskt taget alla strukturer i landet genom att bombningar, inklusive brand- och napalmvapen.

Pyongyang 1953 efter USA:s massiva bombningar med napaln mm.

Han inledde det kalla kriget, eskalerade kraftigt militärbudgeten, organiserade Nato och använde atomvapen på civilbefolkningen i Hiroshima och Nagasaki, till stor del för att blockera de allierade sovjeterna från att vinna territorium i Japan under krigets sista dagar.

Trumans kanske mest destruktiva initiativ var skapandet av CIA, ett monster som han senare hävdade gick över styr, och berättade för en vän: ”Jag skulle aldrig ha gått med på formuleringen av Central Intelligence Agency tillbaka i fyrtiosju, om jag hade vetat det skulle bli det amerikanska Gestapo, ”även om han som president stödde dess hemliga aktiviteter i Östeuropa.

Det omedelbara målet var det sovjetiska Ukraina, som CIA hoppades genom sina hemliga projekt att ”knäcka isär” med sabotörer bakom fiendens linjer.

President Harry S. Truman undertecknar skapandet av CIA. [Källa: historydaily.org ]

Dess uppgift var en överföring från andra världskrigets hemliga aktionsbyrå, OSS, som hade arbetat med partisangrupper som gjorde motstånd mot den nazistiska ockupationen. I Ukraina vände USA helt enkelt fienden genom att stödja nazistiska upprorsorganisationer som kämpade mot Sovjetunionen, landet som just hade räddat Europa från gisselet från Hitlers tredje rike.

CIA:s plan, en del av dess ”stay behind”-operationer i Central- och Östeuropa, var att släppa ukrainare från de ultranationalistiska grupperna, särskilt OUN-B, som skulle involvera smuggling av vapen, användning av hemliga kommunikationsöverföringar, spioner, kommandosoldater, bandit, lönnmördare och sabotage.

En avhemlig CIA-historia visar att byrån vägrade att utlämna OUN-krigsförbrytaren Bandera till sovjeterna för att hålla den underjordiska rörelsen och destabiliseringsinsatserna i Ukraina intakta.

Stepan Bandera - Wikipedia
Stepan Bandera [Källa: wikipedia.org ]

I stället skyddade två grenar av CIA, Office of Policy Coordination (OPC) för hemliga operationer och Office of Special Operations (OSO) för hemliga projekt för vilka den amerikanska regeringen gav skydd, båda skyddade OUN och arbetade nära med anti-Sovjetiska Ukrainas upprorsarmé (UPA) ”för psykologiska krigföringsaktiviteter riktade mot polska, tjeckoslovakiska och rumänska mål som gränsar till Ukraina.”

OPC och OSO ”enas[d] om att den ukrainska organisationen [Ukrainska Högsta Befrielserådet], OUN:s styrande organ, erbjuder ovanliga möjligheter för penetration av Sovjetunionen och att hjälpa till med utvecklingen av underjordiska rörelser bakom järnridån.”

CIA-operationen fick kodnamnet PBCRUET-AERODYNAMIC, baserat på ett topphemligt dokument daterat den 17 juni 1950.

Den ukrainska upprorsarmén – inuti en av andra världskrigets märkligaste motståndsrörelser – MilitaryHistoryNow.com
Ukrainska upprorsarmén. [Källa: militaryhistorynow.com ]

OUN

OUN: s partikongress i augusti 1939 krävde en ”etniskt enhetlig” stat, ett koncept som eskalerade efter 1941 med sitt engagemang för en ”rensningsoperation mot rasens alla fiender.” Ukrainas judar, som uppgår till omkring 1,5 miljoner, förintades praktiskt taget av tyskarna, med hjälp av OUN:s ukrainska upprorsarmé, den ukrainska polisen och av vanliga ukrainska medborgare. OUN bestod av en rad ukrainska fascister, nazister och andra extrema element men inkluderade också slovakiska Hlinka-gardet, ukrainska SS från 14 :e grenadjär Waffen-SS (Galicien) divisionen och tyska legosoldaten SS.

Massmordet på polacker (uppskattat till 100 000 till 200 000) eskalerade 1943, återigen aktivt anslöt sig av UPA. OUN-UPA samarbetade också med tyskarna för att utrota tusentals ukrainska ryssar för utrotning. Dess självutnämnde ”premiärminister”, Yaroslav Stetsko, avbildade ryssarna som en barbarisk, icke-europeisk ras , som härstammade från mongoler och hunner.

Efter kriget såg USA inga problem med att arbeta nära Stetsko, som i sin egen biografi (1941) skrev: ”Jag anser att marxismen är en produkt av det judiska sinnet, vilket har tillämpats i folkens moskovitiska fängelse av det moskovitiskt-asiatiska folket med hjälp av judar. Moskva och judendomen är Ukrainas största fiender och bärare av korruptiva bolsjevikiska internationella idéer… Jag stöder därför förstörelsen av judarna och ändamålsenligheten av att föra tyska metoder för att utrota judendomen till Ukraina, med undantag för deras assimilering….”

Bandera Lobby Blog på Twitter: "Det var ett år efter att Oliver Norths man och snart ordförande för World Anti-Communist League, John Singluab, besökte Yaroslav Stetskos OUN-B/ABN-högkvarter i München,
[Källa: twitter.com ]

Varken hans galenskap, eller de nazistiska dödslägren, eller de tre miljoner ryska krigsfångarna som dog i koncentrationsläger eller de tyska och allierade invasionens fullständiga barbari förändrade USA:s tjänstemäns tänkande om hur högt uppsatta nazister och fascister kunde vara användbara för att Amerikas krig med den sovjetiska socialismen. Stetsko fick ett brett välkomnande i Washington, där han hyllades av Ronald Reagan och George HW Bush som en uppskattad ledare för det anti-bolsjevikiska blocket av nationer, som ursprungligen var en nazistisk tysk formation ( noterad av Stephen Dorril) , och permanent ABN delegat till World Anti-Communist League.

Rulla tillbaka

Bild - Mykola Lebed
Mykola Lebed [Källa: encyclopediaofukraine.com ]

I början av 1950-talet, efter att ha hoppat in i fallskärm med 85 agenter till Ukraina, och tre fjärdedelar av dem tillfångatogs, medgav CIA att projektet var ett dystert misslyckande. Detta avskräckte inte de kalla krigarna från att använda legosoldater för regimbyte någon annanstans, inklusive den misslyckade Grisbukten ett decennium senare. När den ukrainska upprorsrörelsen krossades blev många av banderierna, inklusive Mykola Lebed, en av grundarna av OUN och en löjtnant av Bandera som utbildats av Gestapo i hänsynslösa tortyrmetoder, emigranter.

Lebed , som hade tjänstgjort som organisationens utrikesminister och chef för dess ökända hemliga polis, beskrevs av den amerikanska armén som en ”välkänd sadist och tyskarnas kollaboratör.” Han migrerade till München efter kriget, där han spelade en viktig roll i den nybildade och i hemlighet CIA-drivna Radio Free Europe, det USA-finansierade propagandaorganet som sände till Östeuropa. RFE fick sällskap av Radio Liberty (även driven av CIA och riktad till Sovjetunionen) och Voice of America i att inte bara sända propaganda utan också för att vidarebefordra enkelriktade kodade meddelanden för att ”hålla sig bakom” sabotörer.

[Källa: journalismisnotacrime.org ]

Under kriget sades Lebed ha varit en god elev och favorit hos det tyska Gestapo. Efteråt, flyttad till München, åtnjöt Lebed beskydd (liksom Bandera) av den nazistiska underrättelseofficeren Reinhard Gehlen, som själv hade nära operativa relationer med CIA.

Gehlen filfoto [8418]
Reinhard Gehlen [Källa: ww2db.com ]

Gehlen blev senare chef för den västtyska underrättelsetjänsten och anställde de nazisterna han hade arbetat med under kriget och hjälpte CIA genom att dela information om Östeuropa. När Lebed hamnade i konflikt med efterkrigstidens OUN-B i Tyskland, smugglade CIA honom och många andra ukrainska ultranationalister till USA

Med stöd av CIA-chefen Allen Dulles arbetade Lebed i New York City (och bodde i det välbärgade Westchester County) under ett falskt namn som en antisovjetisk underrättelsetillgång och fick medborgarskap. De högerextrema ukrainarna då och nu har länge varit instrument för en politik för det kalla kriget. ”Tidigare medlemmar av den ukrainska tunnelbanan nu i USA,” skrev CIA i ett topphemligt dokument från 1950, ” kommer att utnyttjas så långt det är praktiskt möjligt.”

En person med en pipa i munnen Beskrivning genereras automatiskt med medelhög självförtroende
Allen Dulles [Källa: wikipedia.org ]

Under de tidiga kalla krigets år fanns det hundratals om inte tusentals nazister , inklusive sådana krigsförbrytare som SS-officern Otto von Bolschwing (en ledande organisatör av den slutliga lösningen och en adjutant till Adolf Eichmann), förde till USA från Tyskland, Ukraina , Balkan, de baltiska staterna och Vitryssland.

Otto von Bolschwing [Källa: wikipedia.org ]

Bland dem var också Adolf Heusinger, ” en av de många högt uppsatta nazistiska och fascistiska tjänstemän som hade integrerats i USA:s militär- och underrättelsenätverk.” Heusinger hade varit Hitlers chef för arméns generalstab och utnämndes 1961-1964 till ordförande för NATO:s militära kommitté, så flytande var övergången från att vara en högt uppsatt nazist till att bli militär befälhavare för den ”fria världen”. .”

Adolf Heusinger - Wikipedia
Adolf Heusinger [Källa: wikipedia.org ]

Samtidigt ledde Banderas krav på total kontroll över OUN till friktion inom det tyskbaserade fascistiska ledarskapet. År 1950 planerade USA och Storbritannien gemensamma operationer in i Ukraina, men CIA beslutade då att arbeta närmare med ZP/UHVR (utländsk representation av Ukrainas högsta befrielseråd, paraplyorganisationen för alla högernationalistiska formationer ), medan brittiska MI6 tog sig an Bandera som sin huvudkontakt bland ukrainarna.

När Bandera mördades 1959 efter att USA vägrat att utlämna honom till Sovjetunionen för krigsförbrytelser, tog Stetsko över OUN.

Med Sovjetunionens kollaps 1991 trodde USA att de äntligen hade Ryssland i sitt grepp. Under Boris Jeltsins autokratiska, vodka-drivna styre i Ryssland, bjöds USA in för att vägleda ett nyliberalt ”chockterapi”-program, vilket resulterade i en fullständig förstörelse av den ryska ekonomin.

[Källa: medium.com ]

Kapitalismen i amerikansk stil skapade en allvarlig depression med massiv arbetslöshet, fallande löner, förlust av pensioner, oligarker som tog över tidigare statligt ägda industrier, ökad ojämlikhet och fattigdom, ökande alkoholism och en betydande minskning av livslängden.

Även om Jeltsin gjorde ett visst motstånd, hade Clinton-administrationen sin väg att expandera Nato till Polen, Tjeckien och Ungern, ett brott mot överenskommelser mellan George HW Bush och Mikhail Gorbatjov om att inte utöka den militära organisationen ”en tum” till öster. Detta falska löfte var tänkt att vara en eftergift till sovjeterna för att de inte blockerade den tyska återföreningen och dess NATO-medlemskap.

Problemet med "Blame NATO First" – Vaclav Havel Library Foundation
[Källa: vhlf.org ]

Detta inledde hädanefter en stadig utveckling av Nato-utvidgningen, som certifierade Ukraina som en framtida medlem och en de facto associerad medlem och förde med sig vapenleveranser, vapenutbildning och koordinerade krigsspel med den ukrainska armén i väntan på ett krig med Ryssland – tillsammans med bankkonton för samarbetande ukrainska politiker.

Vladimir Putin visade sig vara en vida överlägsen rysk ledare, som vände ekonomin, tyglade många av oligarkerna och återställde förtroendet för den ryska staten. I Ukraina såg USA en möjlighet i presidentvalet 2004 att dra Ukraina bort från Rysslands inflytande.

Tillsammans med besök i landet av högnivåtjänstemän ingrep USA genom att använda flera andra kanaler, inklusive regimförändringsorganisationerna, National Endowment for Democracy , USAID, Freedom House, George Soros Open Society Institute (nu Foundations) och ständigt närvarande CIA, för att blockera valet av den ryskt orienterade Viktor Janukovitj och installera en pro-amerikansk nyliberal Viktor Jusjtjenko som president.

Med amerikansk hjälp segrade Jusjtjenko men misslyckades kapitalt som president. Brandlarmet gick igen för USA 2010, när Janukovitj valdes till president. Då var Jusjtjenko helt misskrediterad som ledare och fick bara 5,5 % av rösterna i första omgången, vilket eliminerade honom. USA har haft svårt att utse vinnare.

2013-2014 anti-regeringsprotester, som startade fredligt i Kievs Maidan (torg), uppmanades till av besök på gatorna av USA:s undersekreterare och regimförändringsspecialist, Victoria Nuland, som upprepade gånger träffade kuppmakare. Med henne var senatorerna John McCain (R-AZ) och Chris Murphy (D-CT), som stod på en plattform på torget tillsammans med den nynazistiska ledaren Oleh Tyahnybok för att erbjuda USA:s stöd, förmodligen utan formellt tillstånd, för den illegala störtandet av Janukovitj.

Senatorerna McCain och Murphy går med i massiv protest mot Ukraina mot regeringen, hotar med sanktioner | Fox news
USA:s dåvarande senator John McCain, i mitten, talar när Chris Murphy, demokratisk senator från Connecticut, näst till vänster, och oppositionsledaren Oleh Tyahnybok, till höger, står runt honom under ett pro-Europeiskt möte på Independence Square i Kiev, Ukraina, i december 2015. [Källa: foxnews.com ]

Den här gången var CIA mer inblandad i att bli av med den Rysslandsorienterade presidenten och bidrog med stor sannolikhet till att förbereda de högerextrema milisgrupperna som deltog i prickskytteskjutningarna och massakrerna på poliser och demonstranter i Maidan, som tvingade Janukovitj att fly. New York Times tillskrev felaktigt skjutningarna till hans regering. Detta satte igång motståndet i den tungt russofoniska Donbas-regionen mot störtandet, som i sin tur möttes av ett angrepp från Kievs kuppregering och dödsfall, fram till 2022, av 14 000 soldater och civila. 

I intervjuer med europeiska reportrar i juni 2022 sa Petro Poroshenko, som var en vanlig informatör vid USA:s ambassad i Kiev innan han sponsrades av USA för att bli president 2014, att han under sin tjänst undertecknade Minsk-avtalen med Ryssland, Frankrike och Tyskland och gick med på en vapenvila endast som ett knep för att få tid att bygga upp militären och förbereda sig för krig. ”Vårt mål,” sa han, ”var att först stoppa hotet, eller åtminstone att fördröja kriget – att säkra åtta år för att återställa ekonomisk tillväxt och skapa kraftfulla väpnade styrkor.”

Ukrainas president säkrar amerikansk militär hjälp men inte vapen
Petro Porosjenko, som var informatör vid USA:s ambassad i Kiev innan USA sponsrade honom för att bli Ukrainas president. [Källa: ndtv.com ]

Propagandakriget

President Biden och andra offentliga tjänstemän har upprepade gånger använt frasen ”oprovocerad attack” för att karakterisera Rysslands motiv som inget annat än territoriell aggression. Sådana påståenden görs utan trovärdiga bevis, som om åberopandet av namnet Putin räcker för att fastställa något uttalande om honom eller den ryska staten som bevis genom dess blotta uttalande.

Problemet, som många observatörer har noterat, är att mainstream-media inte fungerar som något mer än ett nationellt och internationellt grafiskt överförings- och förstärkningsverktyg för staten och den härskande klassens konsensus. Detta är naturligtvis inget nytt, eftersom mer än 400 journalister från MSM upptäcktes ha tjänat som ögon och öron för CIA under stora delar av det kalla kriget, som rapporterats av Watergate-journalisten Carl Bernstein . Det finns bevis för att åtminstone vissa journalister fortsätter att agera som budbärare för byrån.

Dessa Washington Beltway-insiders har problem med att förstå vad som utgör provokation. Expansionen av fientliga amerikanska och NATO-styrkor och krigsspel som fortsatte till Rysslands portar, inklusive planen att lägga till Ukraina och Georgien på medlemslistan, är helt klart provokationer. Och om Bidens minne alls är intakt kommer han att minnas hur Kennedy-administrationen behandlade närvaron av en enda sovjetisk militärbas på västra halvklotet (på Kuba) som ett hot mot USA:s säkerhet. I så fall hade sovjeterna vettigt att backa.

Maidan-kuppen 2014, som till och med USA:s marionettpresident Porosjenko medgav var grundlagsstridig (dvs. olaglig) och det efterföljande förbudet av det ryska språket och kravet på en allmän etnisk rensning i offentliga institutioner och media av hans regering var provokationer. Så även de militära angreppen i Donbas-regionen, instiftade av den USA-beväpnade och tränade nynazistiska Azov-bataljonen, med början 2015. Strax före den ryska invasionen satte Kiev en massiv truppformation på gränsen med utbrytningen oblasterna, Donetsk och Luhansk.

Kosovos utbrytning, efter 78 dagar av USA:s bombningar av den ryska allierade Serbien, hade Washingtons fulla stöd och för ryssarna fungerade som ett prejudikat för Krim-utbrytningen. Inför den ryska invasionen inledde Volodymyr Zelensky auktoritära utrensningar av oppositionspartier som anklagades för att ge röst åt rysktalande ukrainare. Porosjenko och Zelenskij vägrade att följa Minsk-avtalen. Även detta var provokationer.

Kartbeskrivning genereras automatiskt
[Källa: wikipedia.org ]

Den 75-åriga historien av USA:s ansträngningar att förstöra de sovjetiska och ryska staternas suveränitet är en oändlig provokation. USA:s och Natos aggression mot ryska allierade i Syrien och Serbien (och Kina) och ”färgrevolutionerna” i Vitryssland, Serbien, Georgien, Ukraina och på andra håll i den före detta sovjetregionen och den utökade listan över sanktioner mot Ryssland är ytterligare former av aggression . MSM:s minnesförlust i denna nyare historia skulle vara svår att förstå om det inte vore för förståelsen att de faktiskt tjänar som instrument för statlig propaganda, vad Louis Althusser kallade ideologiska statsapparater.

Som Noam Chomsky uttryckte det : ”Det är ganska intressant att det i amerikansk diskurs nästan är obligatoriskt att hänvisa till invasionen som den ’oprovocerade invasionen av Ukraina’. Slå upp det på Google, du hittar hundratusentals träffar. Naturligtvis blev det provocerat. Annars skulle de inte hänvisa till det hela tiden som en oprovocerad invasion.” Om Chomsky inte är tillräckligt övertygande, kanske USA/NATO:s krigshetsare lyssnar på påven Franciskus , absolut ingen russofil, som konstaterade att invasionen är resultatet av ”Natos skällande vid Rysslands portar…”. Jag kan inte säga om det var provocerat, men kanske, ja.”

Översvämningen av MSM-propaganda mot Ryssland och embargot av röster som ifrågasätter den officiella historien om kuppen 2014 och konflikten mellan Ryssland och Ukraina avslöjar USA:s demokrati som en modell som inte är värd att efterlikna. Det finns få om några auktoritära stater där undertryckandet av nyheter är av sådan omfattning och så institutionellt förankrat som i USA

På andra håll har jag diskuterat den breda närvaron av före detta militär- och underrättelsetjänstemän med kopplingar till försvarsindustrier som befolkar sändnings- och kabelnyhetskanalerna som ”expertanalytiker” och MSM-reportrars användning av vit supremacistisk ideologi för att skildra fördrivna ukrainare som en speciell grupp av ”värdiga offer”.

Ett centralt inslag i MSM-rapporteringen och kändiskulturen har varit porträtteringen av Zelenskij som en ”hjälte”, som osjälviskt försvarar Ukraina mot tyranni. Hjältebilden i Amerika är en gammal trope hämtad från en lång rad sådana större militära exemplar som inkluderar John Waynes karaktärer i andra världskriget, konstruktionen av Vietnamkrigsförbrytaren till ”krigshjälten” John McCain, hönan höken Ronald Reagan, Rambo , den indiske mördaren Daniel Boone och så många andra.

Bild
En president under belägring? The Zelenskys på omslaget till Vogue magazine. [Källa: vogue.com ]

Propaganda är nu öppet en stor del av USA:s krigsarsenal, och regeringen gör inte mycket för att dölja detta. Förutom de massiva vapenleveranserna som USA och Natos allierade förser ukrainare för att döda inhemska och utländska ryssar, har cirka 150 amerikanska och andra globala PR-företag, enligt PRWeek , inklusive ett brittiskt företag med nära kopplingar till det regerande konservativa partiet, erbjudit sig att förse Ukraina med propagandaverktyg – massbedrägerivapen.

Samtidigt har det nästan inte förekommit någon rapportering om Zelenskys  rekord om korruption, ett endemiskt problem för Ukraina, som av USA-, Storbritannien- och företagsfinansierade Transparency International rankas som det mest korrupta landet i Europa. Förutom att misslyckas med att fälla oligarkerna som styr landet (varav 50 innehar 45 % av landets rikedomar), inklusive sin egen beskyddare, den korrupte och USA-sanktionerade ukrainsk-israelisk-cypriotiske miljardären Igor Kholomoisky, har Zelensky själv avslöjats i Pandora Papers som goniff , med miljoner gömda på offshorekonton på Brittiska Jungfruöarna och i fastigheter i London. Hans avstängning av hela den politiska, mediala och intellektuella oppositionen gör det svårt för ukrainare att få nys om hans mindre än heroiska finansiella intriger.

Exponering av dessa realiteter i USA och Storbritanniens sociala medier eller i böcker och tidskrifter leder till att bli stämplad som en rysk ”bot” eller ”Putins användbara idiot.” Den kanske mest autentiska användbara idioten är Russiagate Rambo Adam Schiff , demokrat från Kalifornien och ordförande för parlamentets permanenta utskott för underrättelsetjänst, som i samband med Trumps riksrättsutfrågningar i januari 2020 sa: ”Vi slåss mot Ryssland där borta så att vi inte behöver inte slåss mot dem här.”

Adam Schiff | The Hill | Sida 1
Adam Schiff [Källa: thehill.com ]

Detta är vad som går för underrättelser i kongressen.

Takeaways

Man måste ta på allvar insikten från den tyske politiska teoretikern Carl Schmitt , som hävdade att mäktiga nationalstater måste ha fiender för att kunna definiera vilka de är, och att deras ”politiska handlingar och motiv kan reduceras till distinktionen mellan vän och fiende. ” För Schmitt behöver ”fienden” inte tolkas som ond, men för USA är fienden alltid inbäddad i religiösa föreställningar om omoral.

Carl Schmitt - Wikipedia
Carl Schmitt [Källa: wikipedia.org ]

Schmitt lånade slutligen ut sitt intellekt till det tredje rikets tjänst, men USA bekräftade självt genom sina tidiga ”stay behind”-åtgärder i Ukraina och andra delar av Europa att de var beredda att anta några av samma taktik, om inte ideologi, av deras nazistrekryter.

Att konstruera Sovjetunionen, senare Ryssland, som en fiende hade åtminstone tre hjälpmedel: skapa ett nationellt hot för att avleda allmänhetens uppmärksamhet från de massiva orättvisorna inom den kapitalistiska företagsekonomin; motivera uppbyggnaden av en nationell säkerhet (polis, imperialistisk) stat och imperium, byggt på ett militär-industriellt mediakomplex, med en extraordinär nivå av militära utgifter som ett skydd mot depression; och organisera ett brett propagandakomplex med modell av Office of War Information under andra världskriget för att upprätthålla statens legitimitet som en moralisk kraft i en värld som hotas av onda ledare som försöker ta bort amerikanernas frihet.

I verkligheten är det USA självt som berövar landet sina berömda ”fyra friheter” och förnekar andra länder, särskilt i tredje världen, deras oberoende vägar till utveckling och frihet.

Huvudpoängen i det antiimperialistiska argumentet är inte att försvara kriget i Ukraina utan att undersöka dess orsaker djupare. USA har länge varit ett mycket militariserat samhälle och har verkligen varit utanför krig under bara 15 år av dess existens.

Och när USA inte direkt invaderar (i 84 länder hittills) sponsrar det invasioner och kupper mot länder som går emot dess strategiska intressen (Chile, Nicaragua, Indonesien, Jemen, Brasilien, Argentina, Angola, Venezuela, DR Kongo, Gaza , Grekland, Ecuador, Ghana och många andra).

Karta över länder som USA har kämpat i eller ockuperat. Utesluter flyganfall och specialförbandsoperationer. [4500x2234] : r/MapPorn
Karta över länder där USA har kämpat i eller ockuperat. Utesluter flyganfall och specialstyrkans operationer. [Källa: reddit.com ]

Ukrainakrisen är också ett sponsrat krig, eftersom Kievs angrepp på Donbas-regionen i slutändan ligger i USA:s intresse, eftersom dess resurser , inklusive en ”högt utvecklad kolindustri, järnmetallurgiindustri, maskinbyggnad, kemisk industri och byggindustri, enorma energiresurser, diversifierat jordbruk och ett tätt transportnät” är lustiga av transnationellt kapital och finans.

Bortom Ukraina ligger Rysslands vidsträckta territorium och otaliga rikedomar av energi, strategiska mineraler och andra resurser som ropar på ett globalt expansionistiskt och militaristiskt företagskapitalistiskt system som USA. Det finns säkert vägar ut ur den nuvarande krisen i Ukraina, men de kräver neutraliseringen av landet och dess omvandling till en demilitariserad stat som tillsammans med USA:s allians respekterar och upprätthåller rättigheterna och jämlikheten för sin etniska ryska befolkning.

Väst måste också på någon nivå erkänna Rysslands legitima säkerhetsintressen, som har äventyrats av horden av NATO-styrkor alldeles för nära dess gränser. Begreppet statlig säkerhet är inskrivet i FN:s stadga, och för att undvika en ännu större katastrof krävs att USA agerar i enlighet med FN:s dikta för fred och tar bort sina hinder för en förhandlad uppgörelse, vilket ligger i det långsiktiga intresset. Ukraina, Ryssland och resten av världen.


 

Olika synpunkter: CAM publicerar artiklar med olika synpunkter i ett försök att främja en livlig debatt och genomtänkt kritisk analys. Kommentera gärna artiklarna i kommentarsfältet och/eller skicka dina brev till Redaktionen , som vi publicerar i spalten Brev.

Upphovsrättsskyddat material:  Den här webbplatsen kan innehålla upphovsrättsskyddat material vars användning inte alltid har godkänts specifikt av upphovsrättsinnehavaren. Som en ideell välgörenhetsorganisation inkorporerad i delstaten New York, gör vi sådant material tillgängligt i ett försök att främja förståelsen av mänsklighetens problem och förhoppningsvis hjälpa till att hitta lösningar på dessa problem. Vi anser att detta utgör en ”tillåten användning” av sådant upphovsrättsskyddat material som anges i avsnitt 107 i den amerikanska upphovsrättslagen. Du kan läsa mer om  ”fair use” och USA:s upphovsrättslagar  på Legal Information Institute of Cornell Law School.

Återpublicering:  CovertAction Magazine  (CAM) ger tillstånd att korsposta CAM-artiklar på icke-vinstdrivande gemenskapswebbplatser så länge som källan anges tillsammans med en hyperlänk till den ursprungliga  CovertAction Magazine- artikeln. Meddela oss också på   . För publicering av CAM-artiklar i tryck eller annan form, inklusive kommersiella webbplatser, kontakta:   .

Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor ovan.


Om författaren

Gerald Sussman är professor i internationella relationer och författare till ett flertal böcker, inklusive Branding Democracy: US Regime Change in Post-Sovjet Eastern Europe ( 2010).

Prof. Sussman kan nås på  . För mer information, se hans hemsida på: https://www.pdx.edu/global-studies/profile/gerald-sussman .

Relaterat
Ukrainas spännande och kontroversiella historia
Sovjetunionens fall – förspel och följder

Föregående artikelGuardian: Fånge i hemligt CIA-läger fungerade som träningsredskap för att lära ut tortyrteknik till blivande förhörsledare
Nästa artikelProtester igår mot Nato-ceremonin vid riksdagshuset! Rapport från en deltagare.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

64 KOMMENTARER

 1. Det vore intressant om Global Politics kommenterade Putins valresultat i stället för att komma med gammal skåpmat om CIA.

  • Inte överraskande. Han har i åratal haft popularitetssiffror på 70-75 % eller mer enligt opinionsundersökningar av Levadainstitutet som är oberoende också enligt Rysslandskritikern Mara Person Löfgren., Sveriges Radio I krigstider sker nog ofta en uppslutning kring sittande politiske ledaren.

   • Den mest inflytelserika och mest euroatlantiska tidningen i Italien, La Repubblica, kom ut med en ovanlig stor artikel om valet i Ryssland. Författaren intervjuade Denis Volkov, chef för det oberoende sociologiska institutet Levada-Center, som finansieras av USA och EU.
    ”Det råder ingen tvekan om att Vladimir Putins konsensus ligger runt 80 procent. Så har det varit sedan februari 2022. Före den särskilda militära operationen var hälften av ryssarna för att han skulle återutnämnas, hälften var emot. Efter den 24 februari 2022 ökade stödet för en ny Putin-period i Kreml från 45 procent till 75 procent, sedan till 78 procent och slutligen till 80 procent. Men om denna procentandel endast beräknas bland dem som är redo att gå till valurnorna stiger den till 85 %. Inget ovanligt alltså.
    Den enda okända faktorn var valdeltagandet. Men vi var säkra på att det skulle bli högre än 2018 eftersom Putins intensiva kampanj för att få folk att gå till valurnorna fungerade. Delvis tack vare tredagarsval och distansröstning. När man frågar hur tillförlitlig den senare är varierar naturligtvis svaret: de som litar på regeringen litar på den digitala rösten och tvärtom.”
    https://www.repubblica.it/esteri/2024/03/18/news/putin_elezioni_russia_consenso-422326832/?fbclid=IwAR0wykXiss9lw-MKBUfXC3BYghnYVKLQ9uLLk9XbjodQoZS3PdcyTl_HBws

  • Det vore bra om russofober förlikade sig med det enkla faktumet att Ryska folket har talat klart och tydligt: Vladimir Putin for President!

   • Amerikanska och sydafrikanska observatörer anklagade västmedia för lögner
    Ryska presidentvalsobservatörer från USA och Sydafrika anklagade västmedia för lögner
    GENICHESK, 16 mars – RIA Novosti. Utländska observatörer från USA och Sydafrika har inte funnit några överträdelser vid det ryska presidentvalet i Chersonregionen, en amerikansk observatör betonade i ett samtal med en RIA Novosti-korrespondent att Chersonregionen inte ser ”ockuperad” ut, medan en observatör från Sydafrika klagade över den falska bilden av Ryssland i västmedia.
    ”Det stämmer inte vad väst säger på ett eller annat sätt. Först och främst, från mina iakttagelser, ser Kherson-regionen inte ut som en ockuperad region. Människor verkar lyckliga – trots alla sina nuvarande svårigheter och omständigheter. Det finns inte många vägspärrar. Allt detta motsäger vad vi får höra (i västliga medier). Dessutom fick vi höra att människor här tvingas att rösta. Jag har inte sett något sådant här och jag har inte hört något från lokalbefolkningen”, sade Daniel Martin Kovalik, professor i internationella mänskliga rättigheter vid University of Pittsburgh Law School och en amerikansk observatör, till RIA Novosti.
    https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html?in=t

   • Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak och Joe Biden saknar offentligt godkännande.
    https://weeklyblitz.net/2024/03/19/emmanuel-macron-olaf-scholz-rishi-sunak-and-joe-biden-lack-public-approval/

    Hittills har detta år varit en katastrof för den nynazistiska juntan och dess NATO-herrar och allt tyder på att det kommer att bli ännu värre. Det är just därför som Europeiska unionen, nu otvetydigt avslöjat som ett rent geopolitiskt hänge av Nato, överväger ett mycket mer direkt engagemang, där Frankrikes president Emmanuel Macron till och med pompöst tillkännager att vissa anfallsenheter förmodligen är redo att engagera sig.

    Detta visade sig snart inte vara något annat än önsketänkande, men retoriken består fortfarande. Och där det finns retorik finns det åtminstone en viss möjlighet till handling. Varför gör det politiska västerlandet detta, när den vanliga propagandamaskinen fortsätter att insistera på att Kievregimen ” vinner ” och att det inte finns ”inget att oroa sig för”?

    Uppenbarligen vinner de inte och det finns mycket att oroa sig för. Annars skulle den krigförande kraftpolen inte eskalera spänningarna med världens enda supermakt som kan utplåna den från jordens yta på bara några minuter. Inför katastrofala förluster, åtminstone i nivå med de under den mycket hyllade motoffensiven, är den nynazistiska juntan desperat att avleda allmänhetens uppmärksamhet från detta till det enda fältet där den ”vinner” – optik och PR ”segrar”. Hjärntvättad av år av krigspropaganda om att ”Ryssland förlorar”, luras befolkningen i det politiska västerlandet att tro att Kievregimen ”kan vinna detta”, att ”det är dags att avsluta jobbet ”, att ”Putin gömmer sig i en bunker” och liknande nonsens. Och det fungerade för det mesta.

    Miljontals i USA och Europa tror verkligen på ”Ghost of Kyyyiiiv”, ”Snake Island-försvarare”, luftförsvar av pickleburk och till och med ” Goat of Kyyyiiiv”. Även om allt detta (och mycket mer) inte visade sig vara något annat än absurda lögner, höll krigspropagandan fram nonsens påståenden om Ryssland och dess militär.
    Moskva stal nu ukrainska tvättmaskiner för att lindra bristen på mikrochips, medan ryska soldater ”fortsatte att slåss med spadar på grund av ammunitionsbrist . Och ändå kunde Ryssland på något magiskt sätt ”skicka kärnvapen till rymden” och producera nästan tre gånger fler granater än alla länder i det politiska västerlandet tillsammans. Uppenbarligen är verkligheten på slagfältet helt annorlunda och Nato vill till varje pris dölja den.

    Det är just därför det misslyckade intrånget i Belgorod oblast (region) inleddes. Målet var att visa hur de nynazistiska juntastyrkorna fortfarande kan inleda offensiva operationer på Rysslands obestridda territorium, vilket med största sannolikhet var tänkt att påverka presidentvalet och visa hur president Vladimir Putin ”saknar auktoritet”.
    Det behöver inte sägas att det inte bara misslyckades kapitalt, utan det slog faktiskt tillbaka, eftersom Moskvas sittande makthavare fick svindlande 87 % av rösterna, med ett landsomfattande valdeltagande på över 75 %.
    Vilken västerländsk ledare har ens hälften av det?
    Faktum är att den mycket mer lämpliga frågan är – vilken västerländsk ledare har inte ett absolut avskyvärt offentligt godkännande, vare sig det är Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak eller Joe Biden?

    Således, eftersom den krigförande kraftstolpens Belgorod-äventyr misslyckades, behöver den nu ännu ett offerlamm. Tyvärr för folken i Transnistrien och Moldavien är de nästa mål för Nya riket, precis som de var för cirka 80 år sedan.
    Den 17 mars rapporterade Transnistriens ministerium för statlig säkerhet ett drönareangrepp på en lokal militärbas i huvudstaden Tiraspol. Det fanns inga mänskliga offer, men basen är värd för militärhelikoptrar från Transnistriens väpnade styrkor.
    Drönaren, ännu formellt oidentifierad, förstörde en Mi-8MT-helikopter från den transnistriska militären. Enligt ministeriet för statlig säkerhet kom det obemannade flygplanet från klöverbrons riktning i sydvästra Odessa oblast i Ukraina.
    Även om ingen sida tog ansvar för attacken, är det helt klart att den nynazistiska juntan och dess Nato-hanterare är de skyldiga. Transnistriens säkerhetsstyrkor undersöker attacken, så vi väntar fortfarande på en officiell bekräftelse, men man behöver inte vara raketforskare för att förstå vem som tjänar på en sådan upptrappning. Transnistrien är en autonom republik som förklarade sig självständig från Moldavien i efterdyningarna av den olyckliga nedmonteringen av Sovjetunionen.
    Den efterföljande konflikten resulterade i hundratals offer på båda sidor, särskilt 1992, men stoppades genom ingripande av den ryska 14:e gardesarmén (upplöstes officiellt 1995, men i verkligheten döptes om till Operational Group of Russian Forces in Transnistria – OGRF).

    I samarbete med militärerna i Transnistrien och Moldavien har OGRF upprätthållit säkerheten i området i över 30 år nu. Sidorna bildade en trilateral Joint Control Commission (JCC) som övervakar den formellt demilitariserade zonen (DMZ) inklämd mellan Moldavien och Ukraina (till stor del löper längs floden Dnjestr).
    Samarbetet mellan de tre sidorna, om än inte utan problem, har varit ganska fruktbart och förhindrat alla konflikter under de senaste tre decennierna. Tyvärr, efter det kontroversiella presidentvalet 2020 i Moldavien, lyckades den politiska västvärlden ersätta den då sittande Igor Dodon med sin docka Maia Sandu. Innan hon engagerade sig i moldavisk politik var Sandu en tillgång från Världsbanken och arbetade på att förvandla Moldavien till en (ny)koloni.

    Bortsett från detta var hennes huvudsakliga uppgift att förstöra Kishinevs annars så hjärtliga relationer med Moskva, vilket var att sätta den forna sovjetrepubliken stadigt in i EU:s (och i förlängningen Natos) omloppsbana. Detta inkluderar avsiktlig undergrävning av pressfriheten under Bryssels överinseende, med ryska medier som särskilt mål för förtryck. Dessutom har Sandu främjat absurda konspirationsteorier om att Ryssland ska ”försöka iscensätta en kupp med hjälp av serbiska fotbollsfans”.
    Förståeligt nog har folket i Moldavien inte varit riktigt nöjda med detta, särskilt efter att den Nato-orkestrerade ukrainska konflikten eskalerade för över två år sedan, eftersom de inte vill se sitt land inblandat, varken direkt eller på annat sätt.

    Den 7 mars undertecknade Bryssels marionetter i Kishinev till och med en militärpakt med Paris, vilket återigen lyfte fram Frankrikes självmordssträvande för en direkt konfrontation med Ryssland. Macron lovade till och med ”orubbligt stöd i säkerhets- och försvarsfrågor”, vilket uppenbarligen antydde Transnistrien.
    Det bör noteras att Nato försöker sprida sina tentakler till Moldavien, med största sannolikhet i hopp om att ta Transnistrien någon gång. Detta skulle öppna dörren för ett mer direkt engagemang i Ukraina, särskilt det strategiskt viktiga Odessa oblast.
    Men om Moldavien någonsin blir en NATO-medlem (antingen genom enande med Rumänien eller direkt anslutning), skulle detta sätta den krigförande alliansen direkt på kollisionskurs med Ryssland.

    Nämligen skulle en ”framtida NATO-medlem” Moldavien (eller till och med Rumänien) få ryska soldater stationerade på dess territorium. Om den kontroversiella artikel 4 skulle åberopas skulle det innebära krig mellan Ryssland och det politiska väst.
    Det är just därför som Bryssel uppmanar Sandu att eskalera med Moskva, eftersom det skulle ge henne en ursäkt att formellt begära att ryska trupper lämnar Transnistrien.
    Om detta skulle hända skulle Tiraspol lämnas hängande, omgiven av fientliga NATO-satellitstater och omedelbart neutraliseras. Det skulle ge det politiska västerlandet en verklig, välbehövlig taktisk och långsiktig (geo)politisk seger över Ryssland. Men just på grund av områdets strategiska betydelse är det extremt osannolikt att Kreml kommer att vika.
    https://weeklyblitz.net/2024/03/19/emmanuel-macron-olaf-scholz-rishi-sunak-and-joe-biden-lack-public-approval/

  • Göran Gustafsson 19 mars, 2024 At 09:57

   ”Det vore intressant om Global Politics kommenterade Putins valresultat i stället för att komma med gammal skåpmat om CIA.”

   Poutin sa efter valet att Ryssland som en enad familj är oslagbar.
   Jag tror det är så för enighet ger styrka brukar de säga.
   I det perspektivet tycker jag det borde vara så att ett oslagbart land även måste ha en oslagbar ledare.

   Där tycker jag Demokratierna brister eftersom som de sällan har en ledare som ens kommer upp till hälften av rösterna från folket.
   Som jag fattar bygger Demokratier på motsättningar istället för enighet.
   Då kan knappast ledaren få full uppslutning från folket.

   Tidigare, och fortfarande från Västvärldens sida, var man säker på att Demokrati skulle vinna Världen men utvecklingen tycker jag inte pekar åt det hållet.

   Från Västvärlden har man unisont fördömt det ryska presidentvalet.
   Men från länder över hela Asien, Afrikanska kontinenten samt Latinamerikas länder har gratulationer kommit till Vladimir Poutin eller så har man varit tysta.
   Jag tycker inte det ser så värst lovande ut för Västvärldens demokratiseringsprocesser som använder alla medel och även de mest aggressiva som krig och interventioner.
   Istället kommer de skapa enighet hos dem de angriper.

   Socialdemokraterna har hos oss gapat om ”tillsammans” i säkert ett tjugotal år nu men alltfler tror jag undrar, tillsammans med vem?

   Jag tror skickliga politiker måste ha den förmågan att se framåt till den utveckling som kan vara mest gynnsam.

   Ett NATO som är i konflikt med Ryssland kan jag inte se annat än ett elände det för med sig.
   Varför vill då svenska politiker att Sverige då ska bli en del av detta elände?
   Vad jag kan se för det ingenting bra med sig.

   Någon trygghet känner jag inte alls. Bara oro för att Sverige nu dras in i krig eller olika militära konflikter med de konsekvenser det för med sig.

   I dag läste jag på SVT Public Service att Sverige till och med nu har blivit utsatt för en planerad terrorattack mot Sveriges Riksdag.

   Inte ens Rikspolitiker kan nu längre tala om tryggheten i Sverige.

   • Svar till ”Arbetarklass” med borglig klasståndpunkt. Sådan är kapitalismen. Sådan är folkmördar systemet du hyllar.
    Hela jordklotet är nersmetat med kapitalism i sitt imperialistiska stadium, denna orättfärdiga världsordning som du envist bejakar. Monopolkapitalet går över lik i jakten på profit. För att avskaffa krigens oundviklighet måste vi förinta imperialismen men du står vid sidan om och hyllar systemet. Hur vågar du ?

    • Hur jag vågar?
     Jo, därför överallt på detta jordklot vill människor har tillgången till en fri marknad de kan ha nytta och glädje av.
     Så även jag och antagligen du också.
     Om inte, res till DPR Nord Korea.
     Så får jag hoppas du blir bättre nöjd där.

     • Jadu ”Arbetarklass” med borglig klasståndpunkt du måste ha missat det antiimperialistiska tåget på 70 och 80 talet. Att hylla kapitalismens s.k. fria marknad är idag att hylla frihet för monopolkapitalet att gå över lik i jakt på maximalprofit. Den imperialistiska finansoligarkin breder ut sin
      nyliberalism över hela jordklotet förutom några små fläckar på världskartan. Chile med Pinochet och Friedman i symbios med CIA gick loss som en bödel med tortyr och folkmord. Ett ekonomiskt stålbad som härjar än idag som du hyllar som frihet, just det, frihet för våldets världsmakt
      tillsammans med Världsbanken och IMF just snygga FN organisationer som krattar uppfarten åt USA imperialismen. Sedan har du den fria marknadens stålbad i Storbritannien med Thatcher vid
      rodret. Lägg sen till Jeltsin i Ryssland (som Anders R förtjänstfullt och nyligen hänvisat till) så
      måste man vara blind och empatibefriad för att kunna hylla kapitalismen. I ditt hat mot socialismen och ditt vurmande för privategendomen så verkar du tro att socialismen kommer att ta dina brallor och kalsongerna med. Men du behöver inte vara orolig för det är produktionsmedlen hos de större kapitalisterna som mister sin äganderätt över råvaror maskiner och fabriker, banker, fastigheter och varuhus, jord och skog.

      Världshandeln kontrolleras idag av de största transnationella bolagen i alla viktiga branscher.
      Den ”fria handeln” är i själva verket imperialismens och de transnationella bolagens frihet att oinskränkt exploatera världen.
      I verkligheten är WTO ett organ för global marknadsdiktatur.

      Vi lever i en orättvis värld, i en värld som gör livet outhärdligt för miljarder människor, i en värld där människor dör av svält, trots att det finns mat i överflöd och produktionsresurser att föda alla,
      där barn dör i botbara sjukdomar, trots att det finns mediciner som skulle göra dem friska, där flera miljarder människor lever utan tak över huvudet och där flera miljarder saknar tillgång till rent
      vatten.
      Frågan är vad det beror på. Varför blir miljoner och åter miljoner människor fattigare när det
      samlade välståndet i världen bara ökar ? Varför förnekas så många människor livets nödtorft – och
      rentav själva livet – när mänsklighetens produktionsförmåga utan vidare skulle räcka till att ge alla ett gott liv, alla utan undantag och i livets alla avseenden ? Anledningen stavas Kapitalism.

      Socialism eller barbari. En dag ska jorden bliva vår !

     • Karl Tingström har rätt. Den vidrigaste och farligaste politiska skapelsen i människans historia, imperialismen, har vuxit fram ur den gamla kolonialismen och den kapitalistiska industrialismen. Ingenting hotar mänsklighetens överlevnad som imperialismen och den bara måste krossas.

      Det låter naturligtvis logiskt att då vilja ersätta kapitalismen med socialismen, för att undanröja basen för imperialismen.
      Problemet är dock, som alla vet, att dom socialistiska försöken som gjorts hittills har misslyckats. Som vanligt så är verkligheten mer komplicerad än vi önskar.

      Kapitalismens förmåga att ta tillvara människors skaparkraft och initiativförmåga gör den stark och socialismens försök att ersätta detta med byråkrati gör den svag. Kanske kan man förenkla frågan så brutalt.

      Socialismen/kommunismens förmåga att attrahera stora mängder människor idag är sannolikt mycket låg. Om vi för att bekämpa imperialismen också behöver byta samhällssystem på nästan hela planeten så tror jag att det är dömt att misslyckas.

      En mer framkomlig väg är nödvändig. Enda realistiska alternativet blir då blandekonomi, dvs. marknadsekonomi med en stark statlig styrning.

      Många här i Sverige trodde nog att det socialdemokratiska partiet stod för en sådan lösning. Nu vet vi att det var rent bedrägeri. Sossarna är lika nyliberala imperialistkramare som alla dom andra borgerliga partierna.

      I Kina och delvis även i Ryssland har vi exempel åt det blandekonomiska hållet. Tydligast märks det i att krigsindustrin är i statliga händer i bägge länderna. Båda är dock auktoritära stater utan demokratiska traditioner.

      Kanske, med stort K, så hittar vi, trots bristen på demokrati, ändå en mer framkomlig väg i framför allt Kina. Svenska antiimperialistiska kommunistliberala marknadssocialistiska partiet, SVAIKLMSP behöver då bildas. Möjligen kan man tänka sig ett bättre namn, men något åt det hållet tror jag krävs för att ta upp kampen med dom krigshetsande dårfinkar som styr världen idag.

    • Karl T!
     En bra analys på vad hänt och varför världsordningen befinner sig i detta eländiga tillstånd.
     Frågan är hur kolossen skall motas bort, som dessvärre är utrustad med diverse maktmedel i form av vapenmakts skräckvälde och en effektiv mediekontroll.

    • Hej Karl Tingström
     Du agiterar Fri Marknad ur Europeiskt imperialistiskt perspektiv men det är inte den sortens Fri Marknad jag hyllar.
     Det du pratar om är istället en avart som Fri Marknad själv skapat genom avsaknad av reglering som ofta kallas ”Nyliberalism”.

     Dess idéer förespråkas till exempel av sådana som Henrik Jönsson på Youtube men jag hoppas du förstått jag verkligen inte tillhör dem.
     Om jag så gjort hade jag inte passat in här och kunnat bli en del av samtalet utan att vara ständigt jagad.

     Kommunismens idé är väldigt provocerande mot människors invanda tankemönster och kommer därför verka frånstötande så länge det inte finns något akut behov.

     Enligt min uppfattning görs försök att ”skapa” sådana behov men kritiska röster som då genast höjs gör att trovärdigheten ifrågasätts även om så behovet påkallas från en mäktig borgerlig elit som sedan industrialismen placerat sig på pidestaler för att leda och styra samhället och helst av allt hela världen.

     Den kommunism du förespråkar är inte född ur arbetaren.
     Kommunismens idéer är istället född ur den Västerländska Borgerligheten.

     En form av självhat, förmodligen född ur Avundsjuka.

     Kommunistrevolutionen, eller ”statskuppen” i Ryssland för drygt hundra år sedan var idéer från den Västerländska Borgerligheten.
     INGENTING kom från ryssarna själva.

     Ryska folket var istället ett objekt för Västerlandet.
     Precis som för Nazisternas Adolf Hitler och precis som det, fortfarande, USA imperialistiska Västerlandet vill ha Ryssland fortsättningsvis.

     Men jag tror på Rysslands frihet eftersom de med historien lärt sig ta striden.
     En strid som kommer få sig ett välbehövligt uppvaknande och repetionsövning nu med konflikten i Ukraina.
     Det kommer bli en nyttig läxa, inte minst för imperialistmakten USA med EU och tillsammans NATO.

     • Men ”Arbetarklass” med borglig klasståndpunkt vi pratar om kapitalismen i sin imperialistiska epok. Det var vad jag beskrev i mitt förra inlägg. Både du och jag har levt i den kapitalismen i hela våra liv. Det andra imperialistiska omfördelningskriget hann bara avslutas så erövrade våldets världsmakt varenda världsdel. USA bombade Norra Korea till stenåldern i kapitalismens namn. Fortsatte med Vietnam, Laos och Kambodja dom skulle förinta kommunismen sa man, sådan är Imperialismen inte en enda dag av fred. Före vår tid på 50 år av imperialism hann de med två världskrig och atombomber. Kapitalismen behöver krig och den stora världspolisen har byggt upp sin krigsindustri till ofattbar nivå under våran livstid. Föreställ dig att ett enda land har under 125 år av imperialistisk epok byggt upp mer än 800 militärbaser i över 80 länder och FN har bara tittat på. För 80 år sedan sas det: Aldrig mera krig. Men för att avskaffa krigens oundviklighet måste vi förinta imperialismen, ja jag säger vi för att även du behövs i den kampen. Hela det här forumet som Anders Romelsjö har startat och driver är i syfte att avskaffa imperialismen. Han har till och med forskat djupt om imperialismens grunder och skrivit och gett ut en bok om imperialismen och noggrant kartlagt USA:s alla krig och statskupper och kartlagt alla militärbaser och offentliggjort omringningen av Kina och Ryssland. Att vara antiimperialist är att förneka kapitalismen. Bäste Arbetarklass se nu till att komma med i den kampen för en bättre värld. Betänk hur viktigt det nu är när imperialismen står på randen till tredje världskriget med fickorna fulla med atombomber !!! Slut upp kamrat !

     • Det finns inga ekonomiska system som på förväg kan förutsägas av författare, forskare, intellektuella eller filosofer.

      Moderna nationalekonomer brukar ibland säga att marxisterna inte på sin tid kunde ta in mikroekonomin och dess detaljer på individnivå.

      Det var detta fenomen som knäckte de stalinska och maoistiska modellerna som övergavs snabbt och utan folkliga protester åren 1989/1991 respektive 1978.

      Idag har vi helt enkelt inga genomtänkta ekonomiska alternativmodeller till det system som redan finns och existerar; en slags ad hoc-hybrid av marknadsekonomi, social och ekonomisk planering i Keynes och Milnes anda, och sunda bank- och statsfinanser, som byggs på med erfarenheter år efter år och decennium efter decennium; där naturligtvis även 1970- och 1980-talets tidvis tokextrema neoliberala Friedmann-modell också fått rejält med stryk (tack och lov), och tidvis till delar fått nedmonteras i en hel del länder (Chile, de amerikanska Förenta staterna liksom Storbritannien o.s.v.). Den svenska modellen med Banverk, det svenska skoleländet och mentalvårdsreformer har visat att dessa inriktningar hade helt enkelt fel.

      Men det är verkligheten som avgör det, inte tänkare och filosofiska verk på förhand. Den vägen är slut. I alla fall i vår tid.

 2. Historikern Eric Zuesse som bloggar bl.a. på theduran.com har fastslagit ett datum för när den amerikanska imperialismen började. Datumet ligger i de sena juliveckorna 1945, kort före bombningen av Japan med atombomber.

  Fullt så enkelt är det givetvis inte. Imperialismen i USA var på god väg redan då man krigade mot Spanien och fråntog dem Filippinerna och när man lade beslag på Hawaji. Ho Chi Minh bad om USA:s stöd för Vietnams självständighet redan i Versailles 1919 men fick erfara att självständigheten var tänkt för den vita rasen. Samma upprepades 1945 efter att vietnameserna hjälpt västmakterna att fördriva Japan. Kolonierna skulle fortsatt veta sin plats. Och med dollarns hjälp lyckades USA kamouflera den nya kolonialismen till rena välgörenhetsprojektet. Ett projekt som dock inte enbart kunde upprätthållas med dollarns hjälp utan krävde återkommande militära insatser.

  I Tyskland har sprängningen av Nord Stream äntligen öppnat ögonen för många till insikten om att de varit vasaller ända sedan 1945. Spionchefen Gehlen är symbolen för Tysklands vasallstatus. Han var faktiskt redan ämnad för galgen tills man upptäckte hans instrumentella värde. Sålunda kunde Gehlen först bidra till uppbyggnaden av CIA och därefter återvända tillbaka och bli spionchef för BND. Gehlen lär ha haft planen att verkställa en kupp i Västtyskland ifall SPD skulle uppnå majoritetsställning i valen. Hans höga ålder kom i vägen men frågan är vem som öppnade dörren för spionskandalen som ledde till Willy Brandts avgång.

  Tyska grävande journalister, Dirk Pohlmann, känd för samarbete med Ola Tunander, har avslöjat att det bakom planerna att bomba Ryssland med tyska Taurus-missiler inte bara dolde sig tyska generaler utan även amerikanska. Det pikanta i sammanhanget är att de bägge amerikanerna hade tyska efternamn, Schneider bl.a. och ingen därför lade märke till att läckan omfattade både jänkar och tyskar. Operationen skulle av allt att döma ske bakom förbundskanslerns rygg.

  • Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak och Joe Biden saknar offentligt godkännande.
   https://weeklyblitz.net/2024/03/19/emmanuel-macron-olaf-scholz-rishi-sunak-and-joe-biden-lack-public-approval/

   Hittills har detta år varit en katastrof för den nynazistiska juntan och dess NATO-herrar och allt tyder på att det kommer att bli ännu värre. Det är just därför som Europeiska unionen, nu otvetydigt avslöjat som ett rent geopolitiskt hänge av Nato, överväger ett mycket mer direkt engagemang, där Frankrikes president Emmanuel Macron till och med pompöst tillkännager att vissa anfallsenheter förmodligen är redo att engagera sig.

   Detta visade sig snart inte vara något annat än önsketänkande , men retoriken består fortfarande. Och där det finns retorik finns det åtminstone en viss möjlighet till handling. Varför gör det politiska västerlandet detta, när den vanliga propagandamaskinen fortsätter att insistera på att Kievregimen ” vinner ” och att det inte finns ”inget att oroa sig för”?
   Uppenbarligen vinner de inte och det finns mycket att oroa sig för. Annars skulle den krigförande kraftpolen inte eskalera spänningarna med världens enda supermakt som kan utplåna den från jordens yta på bara några minuter. Inför katastrofala förluster, åtminstone i nivå med de under den mycket hyllade motoffensiven, är den nynazistiska juntan desperat att avleda allmänhetens uppmärksamhet från detta till det enda fältet där den ”vinner” – optik och PR ”segrar”.
   Hjärntvättad av år av krigspropaganda om att ”Ryssland förlorar”, luras befolkningen i det politiska västerlandet att tro att Kievregimen ”kan vinna detta”, att ”det är dags att avsluta jobbet ”, att ”Putin gömmer sig i en bunker” och liknande nonsens. Och det fungerade för det mesta.

   Miljontals i USA och Europa tror verkligen(d) på ”Ghost of Kyyyiiiv”, ”Snake Island-försvarare”, luftförsvar av pickleburk och till och med ” Goat of Kyyyiiiv”. Även om allt detta (och mycket mer) inte visade sig vara något annat än absurda lögner, höll krigspropagandan fram nonsens påståenden om Ryssland och dess militär.

   Moskva stal nu ukrainska tvättmaskiner för att lindra bristen på mikrochips, medan ryska soldater ”fortsatte att slåss med spadar på grund av ammunitionsbrist ” . Och ändå kunde Ryssland på något magiskt sätt ”skicka kärnvapen till rymden” och producera nästan tre gånger fler granater än alla länder i det politiska västerlandet tillsammans. Uppenbarligen är verkligheten på slagfältet helt annorlunda och Nato vill till varje pris dölja den.

   Det är just därför det misslyckade intrånget i Belgorod oblast (region) inleddes. Målet var att visa hur de nynazistiska juntastyrkorna fortfarande kan inleda offensiva operationer på Rysslands obestridda territorium, vilket med största sannolikhet var tänkt att påverka presidentvalet och visa hur president Vladimir Putin ”saknar auktoritet”.

   Det behöver inte sägas att det inte bara misslyckades kapitalt, utan det slog faktiskt tillbaka, eftersom Moskvas sittande makthavare fick svindlande 87 % av rösterna, med ett landsomfattande valdeltagande på över 75 %.
   Vilken västerländsk ledare har ens hälften av det? Faktum är att den mycket mer lämpliga frågan är – vilken västerländsk ledare har inte ett absolut avskyvärt offentligt godkännande, vare sig det är Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak eller Joe Biden?

   Således, eftersom den krigförande kraftstolpens Belgorod-äventyr misslyckades, behöver den nu ännu ett offerlamm. Tyvärr för folken i Transnistrien och Moldavien är de nästa mål för Nya riket, precis som de var för cirka 80 år sedan. Den 17 mars rapporterade Transnistriens ministerium för statlig säkerhet ett drönareangrepp på en lokal militärbas i huvudstaden Tiraspol.
   Det fanns inga mänskliga offer, men basen är värd för militärhelikoptrar från Transnistriens väpnade styrkor. Drönaren, ännu formellt oidentifierad, förstörde en Mi-8MT-helikopter från den transnistriska militären. Enligt ministeriet för statlig säkerhet kom det obemannade flygplanet från klöverbrons riktning i sydvästra Odessa oblast i Ukraina.

   Även om ingen sida tog ansvar för attacken, är det helt klart att den nynazistiska juntan och dess Nato-hanterare är de skyldiga. Transnistriens säkerhetsstyrkor undersöker attacken, så vi väntar fortfarande på en officiell bekräftelse, men man behöver inte vara raketforskare för att förstå vem som tjänar på en sådan upptrappning.

   Transnistrien är en autonom republik som förklarade sig självständig från Moldavien i efterdyningarna av den olyckliga nedmonteringen av Sovjetunionen. Den efterföljande konflikten resulterade i hundratals offer på båda sidor, särskilt 1992, men stoppades genom ingripande av den ryska 14:e gardesarmén (upplöstes officiellt 1995, men i verkligheten döptes om till Operational Group of Russian Forces in Transnistria – OGRF).

   I samarbete med militärerna i Transnistrien och Moldavien har OGRF upprätthållit säkerheten i området i över 30 år nu. Sidorna bildade en trilateral Joint Control Commission (JCC) som övervakar den formellt demilitariserade zonen (DMZ) inklämd mellan Moldavien och Ukraina (till stor del löper längs floden Dnjestr). Samarbetet mellan de tre sidorna, om än inte utan problem, har varit ganska fruktbart och förhindrat alla konflikter under de senaste tre decennierna.
   Tyvärr, efter det kontroversiella presidentvalet 2020 i Moldavien, lyckades den politiska västvärlden ersätta den då sittande Igor Dodon med sin docka Maia Sandu. Innan hon engagerade sig i moldavisk politik var Sandu en tillgång från Världsbanken och arbetade på att förvandla Moldavien till en (ny)koloni.

   Bortsett från detta var hennes huvudsakliga uppgift att förstöra Kishinevs annars så hjärtliga relationer med Moskva, vilket var att sätta den forna sovjetrepubliken stadigt in i EU:s (och i förlängningen Natos) omloppsbana. Detta inkluderar avsiktlig undergrävning av pressfriheten under Bryssels överinseende, med ryska medier som särskilt mål för förtryck. Dessutom har Sandu främjat absurda konspirationsteorier om att Ryssland ska ”försöka iscensätta en kupp med hjälp av serbiska fotbollsfans”.

   Förståeligt nog har folket i Moldavien inte varit riktigt nöjda med detta, särskilt efter att den Nato-orkestrerade ukrainska konflikten eskalerade för över två år sedan, eftersom de inte vill se sitt land inblandat, varken direkt eller på annat sätt.

   Den 7 mars undertecknade Bryssels marionetter i Kishinev till och med en militärpakt med Paris, vilket återigen lyfte fram Frankrikes självmordssträvande för en direkt konfrontation med Ryssland. Macron lovade till och med ”orubbligt stöd i säkerhets- och försvarsfrågor”, vilket uppenbarligen antydde Transnistrien. Det bör noteras att Nato försöker sprida sina tentakler till Moldavien, med största sannolikhet i hopp om att ta Transnistrien någon gång.
   Detta skulle öppna dörren för ett mer direkt engagemang i Ukraina, särskilt det strategiskt viktiga Odessa oblast. Men om Moldavien någonsin blir en NATO-medlem (antingen genom enande med Rumänien eller direkt anslutning), skulle detta sätta den krigförande alliansen direkt på kollisionskurs med Ryssland.

   Nämligen skulle en ”framtida NATO-medlem” Moldavien (eller till och med Rumänien) få ryska soldater stationerade på dess territorium. Om den kontroversiella artikel 4 skulle åberopas skulle det innebära krig mellan Ryssland och det politiska väst. Det är just därför som Bryssel uppmanar Sandu att eskalera med Moskva, eftersom det skulle ge henne en ursäkt att formellt begära att ryska trupper lämnar Transnistrien.
   Om detta skulle hända skulle Tiraspol lämnas hängande, omgiven av fientliga NATO-satellitstater och omedelbart neutraliseras. Det skulle ge det politiska västerlandet en verklig, välbehövlig taktisk och långsiktig (geo)politisk seger över Ryssland. Men just på grund av områdets strategiska betydelse är det extremt osannolikt att Kreml kommer att vika.
   https://weeklyblitz.net/2024/03/19/emmanuel-macron-olaf-scholz-rishi-sunak-and-joe-biden-lack-public-approval/

  • Enligt Lenin som auktoritet i frågan blev USA imperialistiskt på 1880 talet. Lenin kallade USA:s krig mot Spanien 1898 det första kriget av imperialistisk typ som inledde de imperialistiska krigens epok. Det filippinska folkets uppror mot ockupanterna krossades grymt av amerikanska trupper.
   Från 1870 till 1900 tredubblades världens industriproduktion. I slutet på 1800 talet i industriell produktionsmängd var det USA som stod på första plats i världen, med Tyskland på första plats i Europa. England hade därmed
   förlorat sin förstaplats som industrimakt och sin monopolställning på världsmarknaden.

   • ”Tunnelbaneligan” i Kiev är då verkligen ett mysterium! Den måste klart öppnats efter åtminstone Banderas död.

    Jag kan hålla med om att dessa länder mellan Oder och Dnjepr har – liksom Ukraina – har tidvis kontroversiell och skitig historia mellan fascism, imperialism och stalinism.

    Den ideologisk-filosofiska kompassen snurrar ofta runt till förvillelse i dessa delar av världen. Men det är, trots det, bara en västeuropeisk överklassysselsättning att i ismer klassificera utvecklingen i dessa stater strikt i just ismer. Ismerna dog under stalinismen och har inte kommit tillbaka i folks vardag sedan 1930-talet. Ingen bryr sig (det finns självklart alltid fåtaliga extremister i alla samhällen).

    Men dagens gudfader och verklige förlösare av den ukrainska neo-nationalismen är – tyvärr – herr Putin själv.

    Människor i såväl Ukraina som Ryssland vill ha en normal social och ekonomisk anständig vardag: ismerna oaktat och oftast helt oviktiga.

    Hur många svenskar idag ser fasor i låt säga t.ex. kung Gustav V:s reaktionära borggårdstal som upprinnelse till det mörka i svensk samtida historia? Inte många.

    Jag håller dock med det polska parlamentet Sejmen uttalat: skall ukrainarna integreras i de europeiska strukturerna så får man i Ukraina kort och gott bildligt och bokstavligt montera ned Bandera-kulten. Helt riktigt.

    Men vi måste förstå att den ideologisk-filosofiska kompassen snurrar runt okontrollerat i dessa länder. Det är det inte västerlänningar förstår.

    • ”Snurrar runt okontrollerat”? Uppfattar detta som en nedsättande kommentar om folk, samt negliering av Insatser av hegemonen USA och dess eftersägare i EU.

     • Inte alls. Tittar Du efter i de post-sovjetiska politiska systemen så hittar man ytterst få politiska partier med ideologiska partinamn. De heter typ Block-si-och-så, Fosterlandet, Rättvisepartiet och liknande (allt möjligt faktiskt).

      Förutom något överlevt kommunistiskt parti så finns mycket sällan partinamn med ”ist” och ”-al”-suffix. De är ytterst ovanliga.

      Ideologiska diskussioner – liksom analyser – utifrån den mer för oss välbekanta västeuropeiska traditionen är ytterst ovanliga än möjligen bland forskare i historia, sociologi, specialpress o.s.v.

      Öster om floden Oder vill folk som oftast idag ha social och ekonomisk stabilitet liksom förutsägbarhet. Sedan tillkommer ofta mer stadsbaserade grupper som engagerar sig i ensaksgrupper: kvinnors rättigheter som abort och annat, liksom föräldraledighet och liknande, vad man nu kan tänka sig.

      De strikt ”ideologiska” frågorna och vilda diskussionerna (som vi till exempel kan ha här) är ofta mycket sällsynta i Central- och Östeuropa. Förekommer de så är de i skällform; senast igår hörde jag från Slovakien nyordet ”regnbågsfascism” från nationalisterna i Ficos parti, en partisammansmältning mellan fyra före detta vänsterpartier som blivit ytterst reaktionära och isolationsnationalistiska på senare år.

      Man kan just säga att den ideologiska skalan inte fungerar som riktmärke, och just att kompassen snurrar runt och pekas i blindo på vid behov. Allmänheten i stort bryr sig mycket lite om ideologiska skillnader: det är ofta det en diktatur lämnar efter sig; ett ganska ödelagt politiskt landskap. Central- och Östeuropa återhämtar sig ännu, 35 år senare. Den ideologiska kulturen kanske rentav aldrig återkommer. Den är mycket en västeuropeisk politisk ”överklasslyxfråga”.

     • NATOS illusionsnummer kallat ”Ukrainas seger över Ryska Federationen” avslöjat.
      https://tass.com/world/1761753

      MOSKVA, 19 mars /TASS/. Ukrainas förluster i sin konfrontation med de ryska väpnade styrkorna bör räknas i miljoner snarare än i hundratusentals, sade en högt uppsatt polsk general.
      Den tidigare chefen för den polska försvarsmaktens generalstab Rajmund Andrzejczak sa i en intervju med TV-kanalen Polsat : ”Jag tror att [Ukrainas faktiska] förluster ska räknas i miljoner, inte hundratusentals.”
      ”Det finns inga resurser i det här landet, ingen kvar att slåss”, tillade generalen. ”Ukrainarna förlorar det här kriget”, sa han och beskrev situationen som ”mycket, väldigt dramatisk”.

      När han kommenterade den strategiska situationen på slagfältet under den nye ukrainske överbefälhavaren Alexander Syrsky, som nyligen ersatte den tidigare befälhavaren, general Valery Zaluzhny, sa Andrzejczak att omställningen av toppmästaren inte hade förändrat någonting.
      ”General Syrsky står inför samma dilemman som general Zaluzhny. Det visar sig att han var tvungen att dra tillbaka trupperna och göra i ordning frontlinjen. Alla problem som Zaluzhny hade kvarstår fortfarande”, vidhöll han.

      På frågan om att kommentera rapporter som säger att ukrainska styrkor kan få slut på luftvärnsmissiler i slutet av mars, menade generalen att detta innebär ”ytterligare effektiva angrepp [mot Ukraina], fler offer och fler delar av den [ukrainska] statens infrastruktur förstörd.”
      (En illusion är en falsk uppfattning av verkligheten, ofta orsakad av flertydiga sinnesintryck).

    • Fram till nu trodde man att utländska ryssar definitivt var pro-västerländska människor.
     https://vz.ru/opinions/2024/3/18/1258775.html

     Vladimir Putins resultat i det ryska presidentvalet är imponerande. I svåra tider samlades landet kring den nuvarande presidenten och gjorde ett val till förmån för landets oberoende utveckling. På sätt och vis var detta också en protestomröstning: ryska medborgare protesterade mot västerländska påtryckningar och diktatur, mot Kievregimens provokationer och beskjutningen av fredliga ryska städer.

     Men röstningsresultaten vid vallokaler öppnade utomlands förtjänar särskild uppmärksamhet, där Putin fick mer än 72 % av den totala siffran efter att ha bearbetat 100 % av protokollen87,28 % Fram till nu trodde man att utländska ryssar definitivt var pro-västerländska människor.
     Det visade sig dock att vi inte vet så mycket om dessa personer. Det ser ut som att det generaliserade porträttet av ”den som lämnade” kommer att behöva revideras och tänkas om.

     Det är fantastiskt att folk kom till ryska diplomatiska beskickningar och röstade i ryska val. Faktum är att de bekräftade att de fortsätter att betrakta sig själva som ryska medborgare, inte bara enligt deras pass, utan också i huvudsak. Dessutom blev utlandsröstning inte till en fördel för marginella oppositionella, inga ” halvdags ”-aktioner var framgångsrika.

     Som utrikesdepartementets taleskvinna Maria Zakharova skriver stod folk i kö och gick inte därifrån, även om myndigheterna i ett antal länder gjorde allt för att komplicera eller till och med störa denna omröstning. Många utvisningar av diplomater från västländer spelade också en roll: det fanns knappt tillräckligt med anställda för att arbeta med valen.

     Vad som är ännu mer märkligt är att bokstavligen överallt en betydande andel av medborgarna röstade på Putin. Putin fick nästan 20 % i det ryssofobiska Warszawa, 15 % vardera i det rabiat ryssofobiska Prag och i själva Haag, där svagsinnade européer drömmer om att pröva den ryska ledaren.
     Dessutom. Putin har 30 % i Vilnius, där ”fria Rysslandsforum” regelbundet samlas – sång- och dansshower för utländska agenter. 34 % i Haifa, där människor lämnade och ropade ”Jag kan inte leva i ett land som är i krig med sina grannar.”
     I semesterorten Phuket ligger Putin i täten och samlar hälften av rösterna. I Armenien, som har absorberat ett betydande antal ryska förflyttningar, avgavs mer än hälften av rösterna på Putin.

     Slutligen vinner den sittande presidenten med jordskred (mer än 70 %) i städer som Ankara, Baku, Bishkek, Tallinn och Genua. I Tyskland är denna siffra mer än 56 %, i Lettland – mer än 70 %, i Estland – mer än 75 %. För stora utländska länder finns också preliminära uppgifter om den regionala röstfördelningen. Således röstade mer än 4 300 ryska medborgare i Kina, där Putin fick från 45 % av rösterna i liberala Hongkong till 67 % i Peking.

     Västerländska medier och tjänstemän skriker att valen i Ryssland inte var fria, oärliga och inte uppfyllde några standarder. Ukrainska propagandister gör falska videor om hur soldater i Ryssland kör folk till vallokaler. Men här är du, en situation av absolut frihet.

     Folk kom till vallokalerna som, även teoretiskt, inte kan förtryckas för att de inte stöder Putins politik (och för att stödja dem, kan de mycket väl finnas i vissa länder). De är utom räckhåll för ryska medier, de har inte kanal ett på sin TV, det finns ingen Vladimir Solovyov, och samtidigt bombarderas de ständigt med förbannelser mot de ”ryska angriparna”. Slutligen hamnade många av dem utomlands just för att de inte var nöjda med läget i landet. Och ändå går dessa människor till de ryska valen eftersom fosterlandet förblir fosterlandet. Dessutom, även under dessa förhållanden, är Putin kapabel att vinna.

     Faktum är att de som flyttade till en början var heterogena. Ideologiska motståndare till regeringen och de som plötsligt äntligen insåg att Ryssland är ett främmande land för dem, bebott av ett främmande folk, har aldrig utgjort majoriteten bland dessa människor. Mest de som var rädda för mobilisering och de som tvingades göra det för att behålla sina jobb kvar; till exempel, vissa ryska datorspelsutvecklingsföretag föreskriver behovet av att flytta till Jerevan, Bishkek eller någon annanstans som ett villkor för att behålla ett jobb eller anställa.

     Vi bör inte glömma det faktum att det i väst finns många av våra medborgare som lämnade för länge sedan, men de senaste åren har de gått ut till rallyt ”Immortal Regiment” eller stört sig på russofobiska upptåg i mitten av Europa. Och de, som ingen annan, var redo att stå i kö vid den ryska ambassaden eller resa från de baltiska staterna till gränsen mot Ryssland för att rösta i presidentvalet.

     Det förefaller mig som om människor som har lämnat landet de senaste åren går igenom en svår skola, där deras inställning till både utlandet och hemlandet blir tydligare. Egentligen går vi alla igenom den här typen av skola, men för dem är det verkligen intensivt. Under denna tid var de tvungna att se mycket. Till exempel hur svårt det är att passa in i någon annans kultur, även om man aldrig varit förtjust i sin egen. De borde ha märkt att för russofober kommer de alltid att förbli fiender, även om de förtalar sitt land, och det är värdelöst att presentera intyg om frånvaron av ryskt blod. De kunde uppmärksamma det faktum att till och med i vardagen är livet i Moskva och andra stora städer i Ryssland bättre än i europeiska huvudstäder, för att inte tala om huvudstäderna i de flesta tidigare republiker i Sovjetunionen.

     Slutligen borde de som trodde att de lämnade ett döende Ryssland, över vilket ljuset hade slocknat för alltid, ha märkt att deras rädsla inte var berättigad, att de inte alls var på rätt sida av historien, utan någonstans i utkanten. . Verklig historia skapas i Ryssland och av Ryssland . Och om en person vill vara stolt över något, då är det sista han kommer att vara stolt över att han en gång motsatte sig sitt land och stödde dess fiender, som aldrig kommer att tacka honom för detta. Ett sådant val orsakar svåra neuroser, inte en känsla av stolthet. Men du kan vara stolt över ditt fosterland, även om ödet har kastat dig till ett främmande land.
     Därför tror jag idag att många inflyttade vill gå ut på gatorna i sina Jerevan och Istanbul och skandera ”Ära till Ryssland!” Vissa kanske gör just det.

     För hundra år sedan, när det stod klart att bolsjevikerna inte gick någonstans och dessutom började återställa ordningen i landet, föddes en rörelse av ledarskapsbyte bland emigrationen.

     Enligt mina känslor är det dags för de nuvarande utflyttarna att föda en liknande rörelse. Sluta vandra, sluta vara värdar för andra folk. Det är dags att återvända och bygga ett nytt vackert Ryssland.
     https://vz.ru/opinions/2024/3/18/1258775.html

 3. Till Johan de Naucler den 21 mars, At 16:41, vars skor inte passar.
  Den centrala valkommissionen utropade officiellt Putin till Rysslands president i 6 år: det slutliga valresultatet Central valkommission: 87,28 % av väljarna röstade på Putin.

  Vid en presskonferens efter avslutad omröstning i presidentvalet 2024. Moskva, Vladimir Putin, topp
  Mer än 281 tusen väljare (72,58%) röstade på Vladimir Putin utomlands
  NYHETER FRÅN HISTORIEN
  Ryska presidentvalet 2024
  Resultaten av presidentvalet i Ryssland har summerats. Rysslands centrala valkommission (CEC) uppgav att det slutliga valdeltagandet var 77,49 %. Talet från ordföranden för den centrala valkommissionen Ella Pamfilova sändes på den officiella webbplatsen. URA.RU berättar vad huvudpunkterna togs fram vid talet.

  CEC fick alla protokoll. 87 576 076 personer (77,49 %) deltog i omröstningen. 94 243 protokoll lämnades in. Pamfilova betonade att det i det moderna Ryssland aldrig har funnits liknande valdeltagandeindikatorer.
  Enligt rösträkningen vann Vladimir Putin officiellt med 87,28%.
  Pamfilova noterade att Putins presidentperiod kommer att vara sex år, det vill säga fram till 2030.
  Presidentinvigningen äger rum den 7 maj.
  Majoriteten av väljarna i Tyskland, Estland, Lettland, Australien och Armenien röstade på Putin. Ordföranden för den centrala valkommissionen noterade att totalt ”mer än 388 tusen väljare” röstade utomlands i valet, med mer än 281 tusen väljare (72,58%) som röstade på Putin.
  Pamfilova noterade närvaron av en stor andel av ogiltiga röstsedlar. De flesta av de skadade dokumenten fanns i Polen.
  De tre återstående kandidaterna fick vardera mindre än 5 % av rösterna. Pamfilova noterade att Nikolai Kharitonov fick 4,31%, Vladislav Davankov – 3,85% och Leonid Slutsky – 3,20%.
  CEC-ordföranden sa också att ”det inte finns ett enda klagomål som CEC borde ha övervägt baserat på valresultatet.”
  Hon noterade också att endast 459 var faktiska klagomål om möjliga kränkningar i presidentvalet i Ryska federationen.
  I Ryska federationen registrerades 41 fall av skador på valsedlar under presidentvalet, sade Pamfilova…

  • Ivan, i ett så stort land tycker jag högste ledaren minst ska ha 178% av rösterna, eller varför inte 278%.

   • Johans kommentarer blir alltmer förvirrade för varje gång man tittar in här? Att ryska folket vill ha en stark ledare är tradition och valet konfirmerar bara denna önskan! Inget fusk behövs som i Frankrike och USA…

    • Det är inte bara ukrozionazi som blivit rejält besegrade utan även russofober. de Nuclear är en av dem.

 4. Johan,
  Kan hålla med dig om att i Ryssland så är man inte alls lika politiskt aktiverade som här.
  Det finns helt enkelt inte de möjligheterna.
  Däremot kan man i Ryssland vara upplyst och kanske mer därtill.

  Sedan har vi det här med ideologierna och visst finns dem i Ryssland men oppositionspartierna är så mycket mindre än det….. vad ska man kalla det? ”Fosterlandsinriktade regeringspartiet med Vladimir Poutin som president.

  Varför det partiet blivit så stort finns nog att söka i att man inte väljer efter ideologi i Ryssland, folk tänker nog istället, här är inte så illa så det är säkrast vi lägger vår röst på Poutin så vi fortsatt får har det bra och ingen utböling kommer och förstör alltsammans. Många i Ryssland minns ju 1990-talet då det var nära allmän svält.
  Kriget nu var en rejäl omrörare bland folket, särskilt bland kvinnorna, men det verkar lugnat sig och den ryska solidariteten är åter solid.
  Poutin har sagt att ryssar tillsammans är oslagbara.
  Det är något som är intressant att följa.
  Om historien upprepar sig.

  • Jag skulle säga att möjligen har Putin starkt stöd på landsbygden och utanför städerna. En helt annan skärningspunkt är däremot att frågar Du om ryska folket är för ”systemet” så är säkerligen en majoritet helt emot.

   Om det vet vi mycket litet. Men man träffar i princip aldrig på en endaste ryss som är ”för systemet”. Ärligt talat vet jag inte om den frågan opinionsundersöks av t.ex. Levadainstitutet (förr skedde det) men systemet börjar nu bli så brutalt och våldsamt hotande att folk törs inte säga mycket och svara fritt. Jag har själv inte på mycket lång tid pratat eller skrivit det minsta om politik till en enda ryss (ens i omskrivningar); som utlänning försätter man dem i alltför riskabelt farlig situation.

   Poeten Aleksandr Byvsjev dömdes häromdagen till sju års fängelse för….poesi.

   Fortsätter det som det gör kan slutkampen för detta system bli mycket blodigt och våldsamt, i absolut värsta fall.

    • Det går inte att lita på några ryska opinionsundersökningar i dagens läge.

     Jag påstår inte att jag vet bättre eller mer än någon annan, men ändå så pass mycket att jag själv under inga omständigheter talar eller skriver om politik med någon inne i dagens Putin-system. Det är alltför farligt för dem där.

    • Anders Romelsjö:

     Om du hade gamla vänner i Ryssland, skulle du då lyfta telefonen och ringa dem?

     Jag har, precis som Johan de Naucler, gamla vänner i Ryssland och jag skulle aldrig komma på tanken att ringa dem. Naturligtvis, om de ringer mig skulle jag svara. Men aldrig ringa upp dem, särskilt inte nu när jag är medborgare i ett Nato-land.

   • Enligt människorättsprojektet ”OVD-Info” var anledningen till att ett brottmål om uppmaning till terrorism inleddes en antikrigsdikt av Byvshev, som slutar med raden ”var är din ryske Stauffenberg?”.
    Enligt utredningen nämnde författaren i dikten namnet på Wehrmacht-översten Klaus Schenk von Stauffenberg, en deltagare i det misslyckade mordförsöket på Hitler sommaren 1944, och uppmanade till mord på Rysslands president Vladimir Putin.
    Alexander Byvshev är född i Orel-regionen och arbetade länge som skollärare. Sedan 2015 har han upprepade gånger arresterats och dömts till tvångsarbete för att ha publicerat ”antiryska dikter” och stött Ukraina på sociala medier.
    Vad säger poetexperten med skygglapparna Naucler om detta?

 5. The Moscow Times är väl ingen rysk tidning?

  Jag har för mig Moscow Times är förbjuden i Ryssland och den görs i något Baltland istället.
  Baltländerna är liksom Sverige med i NATO och är hot och fiender till Ryssland.
  Så det Moscow Times sysslar med måste då bli anti-rysk och Västpropaganda.

  Som jag ser det kunde Johan de Naucler precis lika gärna kunnat hävda sina bekräftelser till SVT Public Service som också sysslar med anti-rysk propaganda.

  • Moskovskie Novosti och senare dess engelskspråkiga upplaga skrev på sovjetiska tiden för utlänningar i landet. Den var progressiv redan på sovjetisk tid, och kunde läsas utan att man tröttnade på ändlösa Izvestija- och Pravda-referat från Centralkommitténs alla hopplöst ointressanta och irrelevanta uttalanden om smådetaljer. MN var då den dagliga dosen av Ogonjok och Krokodil, fast i seriöst format.

   Den engelskspråkiga upplagan av idag har en synnerligen pro-rysk, men klart systemkritisk och anti-putinistisk, upplaga som kollegan Arbetarklass skriver, redigeras utomlands.

   Det är därför MN och MT – med trovärdigheten i bevarande – ännu går att läsa.

   Valfusk förekommer i alla stora länder, och speciellt i avsiktligt i vissa, som de ryska valövervakarna tydligt skriver i artikeln.

   • Hej Johan,
    Jag tycker det ser ut som det ryska presidentvalet är säkert och okej.
    Det är inte så mycket jag kan göra men jag följde det ryska ryska presidentvalet på några videobloggar på Youtube.
    Vloggar är alltså människor på plats som visar och berättar om alldagliga händelser.

    Det visades och berättades också att årets presidentval i Ryssland var extra noga övervakat.
    Säkerhetsvakter fanns på plats i vallokaler för att hindra attentat som man nu var rädda för i och med konflikten i Ukraina.
    Några mindre sabotage skedde också bland annat en kvinna som hällde grön färg i en valurna och förstörde alla valsedlar.
    Vakterna rusade dit och grep kvinnan genast när hon själv filmade vad hon gjort.

    Tidigare har det varit fritt att filma i vallokaler i Ryssland men i år var man betydligt mer restriktiva videobloggarna fick i de flesta fallen inte filma i själva vallokalen. Bara utanför och i korridorerna.

    Jag fick också se ett besök vid oppositionspolitikerns Navalnys grav.
    Massor med folk hade kommit dit valsöndagen för att lägga blommor på graven.
    Vloggaren filmade kön och den tog aldrig slut.
    Säkert ett par kilometer lång.
    Alla kunde omöjligt hinna fram men de stod ändå tålmodigt och väntade i kön.
    På graven var det blommor.
    Som ett helt berg.
    De ”sörjande” måste tömt dussintals med blomsteraffärer på allt de hade.
    När jag sett den kön förstod jag att Navalny på något sätt måste varit en person av folklig karaktär.
    Jag vet inte vad det kan bero på,
    Kanske för att han vågade vara oppositionspolitiker som därför lockade sympatisörer?
    Vad han ville vet jag inte för han verkade ändå vara en skummis själv.

    Hur som helst tycker jag Presidentvalet vanns av rätt kandidat.
    Vladimir Poutin har chansen att gå till historien som Rysslands största president.
    Större än rekordhållaren Josef Stalin.

   • Hej Johan,
    Måste vara en Sovjetisk satirtidning du menar Ogonjok och Krokodil jämfört Moscow Times?

    ”Crocodile” är en sovjetisk och rysk litterär och konstnärligt illustrerad satirisk tidskrift. Symbolen för publikationen är en teckning: en röd krokodil med en höggaffel. Tidningen gavs ut tre gånger i månaden. Upplagan nådde 6,5 miljoner exemplar.”

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)

    https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5216590/img_id5015239298524854365.jpeg/orig

    Hade varit roligt och bläddra i den tidningen 🙂

 6. Den Speciella Militära Operationen – SMO – som Ryssland satte igång den 24 februari 2022 avslutas.
  Nu är Ryssland officiellt i krig. Nu kommer allehanda russofob att få lära vad ”fullskalig krig” signerat Rysslands mäktiga armé, är för något. Nattens sorti med missil attacker mot ukrozionazi mål ger en hint om vad som väntas:

  ”Last night, the Russian Aerospace Forces delivered a strike by long-range precision weaponry including Kinzhal hypersonic missiles at AFU decision-making centres, logistic bases, temporary deployment areas of special operations forces and foreign mercenaries. The goal of the strike has been achieved. All the targets have been engaged.”

  https://www.moonofalabama.org/2024/03/russia-is-at-war-.html#more

  OBS: västerländska speciell operations styrkor och legosoldater blev stekta då Generalissimo Kinzhal lämnade sitt visit kort

  • Anders varför frågar du aldrig efter referenser när sånt här strunts skrivs.

   ”OBS: västerländska speciell operations styrkor och legosoldater blev stekta då Generalissimo Kinzhal lämnade sitt visit kort”

   Dom enda gångerna du efterfrågar referenser.är när det är nåt negativt om Ryssland aldrig när det är positivt.
   Sen att du förkastar alla källor som inte målar Ryssland som ett underbart land med en älskad ledare det är en annan sak.
   Men varför frågar du aldrig efter källor när det är positivt för Ryssland då kan man slänga ut sig vilka fantasier som helst.

   • Tack för synpunkten. Ska tänka på det. Men detta är ett välkänt ryskt vapen. Och denna kommentator uttrycker sig ofta drastiskt.

   • Jonas,
    Den här hyllade Demokratin påbjuder faktiskt andra åsikter än de Västerländskt liberala.

    Ta till exempel den utmärkta högernationella och konservativa tidskriften Fria Tider som idag låter meddela att ”Nya danska medborgare kan tvingas svära trohet till Israel”.

    Jag tänker då att det är ytterst få sympatisörer till den här sidan Global Politics som skulle ha någon större lust att svära trohet till Israel, inklusive den kommentator här du vill anmärka på.

    https://www.friatider.se/nya-danska-medborgare-kan-tvingas-svara-trohet-till-israel

    Vad tycker du Jonas, bör Sverige ta ställning för staten Israel i Mellanöstern som något för oss att politiskt försvara?

    • Bäste kollega Arbetarklass,
     Det låter verkligen märkligt att danskar skall behöva svära trohet till Israel? Det kan nog inte stämma. Det låter extremt. Dessutom brukar man i ett land i dess politiska rättighetskatalog inte kunna avkräva svuren lojalitet annat än mot det EGNA landet. Jag tror dessutom detta tilltag strider helt mot Europakonventionen.

     Israel är idag en klart urspårad fascistisk skurkstat, moraliskt och juridiskt, som jag ser saken.

     Men alla nya svenska och andra europeiska invandrare och som upptas som medborgare i Europa, skulle däremot behöva svära med ed när de blir medborgare att svära trohet till svenska lagar och det gemensamma europeiska levnadssättet för att få bli medborgare.

     Jag tillhör dem som tycker att laicite’ -begreppet bör införas i hela Europa: religion är en sak för själen, det sitter inte i t.ex. kläderna eller klädkoder, utan att det stora civila samhället och offentligheten skall vara neutral och inte innefatta religiösa symboler och klädesplagg.

     På senare decennier har diverse religioner alltför kraftigt börja sönderdela samhällsgemenskapen och tilltron där religiös lojalitet tycks vara starkare än lojalitet i hemlandet Sverige. Det är en utveckling vi inte kan acceptera. Den måste (helst) avskaffas. Bor man i Europa råder de europeiska traditionerna och dem måste nyinflyttade rätta sig till – det står dessutom klart i FN:s Flyktingkonvention: den inflyttade skall rätta sig efter det nya gästlandets traditioner och regler. Det glömmer väldigt många helt bort.

     • Jag säger bara, stackars människor, hur de än gör blir det fel.
      Det mångkulturella samhället har sitt ursprung i USA.
      Vårt land Sverige, som bekant, försöker bara efterlikna och vara till lags för att upprätthålla den transatlantiska länken.
      Mångkulturen har aldrig fungerat särskilt bra i USA, varför skulle mångkulturen fungera bättre i Sverige?
      Tolerans hjälper inte så länge alla inte är toleranta.

      Mångkulturen fungerar bra i Ryssland men det är tack vare man i Ryssland upprätthåller den ryska nationen som där i bättre mån kan innehålla olika kulturer och religioner.
      Ryssland har haft problem med Islam men problem med Islam tycks finnas överallt.
      Jag tror det beror på att Islam är en politisk religion som även vill genomsyra civilsamhället.
      Med kristendomen till exempel har där med tiden uppkommit en distans.
      I vårt land Sverige har den distansen blivit så stor att samhället helt sekulariserats från religionen.
      Vår statskyrka är ett gammalt minne blott.
      Men jag minns den sedan jag var liten.
      Förmodligen är det därför våra politiker trodde att Sverige stod öppen för en problemfri mångkultur.
      Men erfarenheten har visat att politikerna hade helt fel.
      Säkert hade politikerna goda tankar men goda tankar är tyvärr ofta naiva för att bli fungerande samhällsbildare.
      Som ett barns tindrande ögon.
      Där det lika mycket också behövs den vuxnes kritiska blick.

   • En del kan väl uttrycka sig lite väl drastiskt men faktum är att flera kommandoposter i Ukraina blev bombade till grus och säkert omkom en massa soldater i de ryska attackerna även utländska! Säkert inget du gillar ”Jonas” men faktum är att Ukraina och ingen annan nation heller har inte mycket till försvar mot de snabba missilerna typ Kinzhal som Ryssland förfogar över. Ja, krig är farligt och att man i Sverige tror att man kan lulla omkring utan risk för egen del som medlem i Nato är ju dårhusmässigt i all sin naivitet.

 7. Är det totalt omöjligt för att hålla er till ett ämne? Varje gång så blir det samma sak whataboutism är stark här.

  Vad har din frågeställning men min kommentar om frågandet av referenser att göra?

  • Ämnet är ”Ukraina: CIA:s 75-åriga proxy”. Hur förhåller sig din kommentar till ämnet? Så kallad ”whataboutism” kan vara ett relevant sätt att utvidga och fördjupa diskussionen av ett ämne.

  • Källan till: ”OBS: västerländska speciell operations styrkor och legosoldater blev stekta då Generalissimo Kinzhal lämnade sitt visit kort”

   Är: https://www.moonofalabama.org/2024/03/russia-is-at-war-.html#more

   Jag upprepar för tydlighetens skull

   Källan till: ”OBS: västerländska speciell operations styrkor och legosoldater blev stekta då Generalissimo Kinzhal lämnade sitt visit kort”

   Är: https://www.moonofalabama.org/2024/03/russia-is-at-war-.html#more

  • Vad är problemet för dig ”Jonas”? Vill du bara hör de ”goda” fakenyheterna från MSM om ukrainakriget för de har ju varit så med ”sanningen” överensstämmande hittills? Nej , sanningen är att den ukrainska militären är i ett mycket dåligt läge och hade Ukraina styrt sig själva hade man kastat in handduken för länge sedan. Varför tror du ”Micron” i Frankrike vill skicka Nato-trupper till Ukraina? Ja, inte är det för att det går så bra för Ukraina i kriget utan för att rädda det som räddas kan! Bäst han skickar med vita flaggor med sina soldater när krigets verklighet gör sig påmind. Här är det inte frågan om kamelkuskar eller lätt beväpnade afrikaner med AK-47 som beväpning utan hårdföra krigsvana ryska trupper som gör processen kort med fransoserna.

 8. Även i natt fortsatte stekningen av ukrozionazi anläggningar. Kanske även speciella styrkor från Nato/väst och legosoldater.

  ”As a result of the strike, the work of industrial enterprises for the production and repair of weapons, military equipment and ammunition was disorganized, and foreign military equipment and means of destruction transferred to Ukraine by NATO countries were destroyed,” the ministry said.

  https://sputnikglobe.com/20240324/russian-forces-carry-out-strike-against-ukrainian-energy-facilities-1117524883.html

 9. Jag läser nu på SVT hemsida att Ukraina och dess president Zelenskiy ropar efter mera luftvärnsrobotar.
  NATO har redan skickat många sådana utrustningar, Patriot från USA men även andra, nu senast från Tjeckoslovakien tror jag.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage?inlagg=534eb8d554b9bc3c4b2038ed4a87cbf2

  Om Ukraina ropar efter flera kan man undra vad som hänt de luftvärnsrobotutrustningar som NATO redan skickat i konflikten?
  Har ryssarna lyckats eliminera dem eller vad har hänt?

  Nu ser det ut som upp till bevis för NATO om hur mycket militär hjälp de är villiga att spendera i Ukraina.
  Sverige har köpt Patriot robotsystem från USA.
  Kanske den svenska Borgerliga regeringen bör sända dessa Patriot robotsystem för att hjälpa Ukraina sedan köpa nya för skattebetalarnas pengar?
  Kanske det är demokratins och svenska folkets vilja?
  Höjda skatter, ökade priser på mat och hyror samt ett extra arbetsår före pensionen tycker väl de flesta svenskar att vår hyllade Demokrati kan vara värd?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Upptäck mer från Global Politics

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa