Ukraina, EU:s diktatur och ändrad världsordning: Lavrov tal vid FN:s generalförsamling och presskonferensen.

6
1565
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com
United Nations (FN) i New York. Foto: Tadekk. Licens: CC BY 2.0, Flickr.com

Här följer först ett sammandrag av utrikesminister Lavrovs tal i FN:s 77:e generalförsamling (UNGA) 24/9 som det presenterats i RT.
https://www.rt.com/news/563474-lavrov-unga-world-order/ Rolf Nilsson har översatt.

Därefter följer en stor presskonferens, vilket läsaren ”Ivan” översatt och skickat in som kommentar.

Ukraina, EU:s diktatur och förändringen av världsordningen: Lavrov talar vid FN:s generalförsamling

Västvärldens exceptionalism har gett bränsle till flera aggressiva krig under de senaste decennierna, men världsordningen håller på att förändras, säger toppdiplomaten.

Efter att ha hållit sitt tal höll Lavrov en stor presskonferens vid sidan av FN:s generalförsamling.

1. Rysslands säkerhetsförslag förkastas ”arrogant” av västvärlden

Den pågående konflikten i Ukraina är till stor del ett resultat av den kollektiva västvärldens oförmåga att förhandla med Ryssland och ta itu med dess säkerhetsfrågor, sade Lavrov till FN:s generalförsamling. Alla upprepade försök från Moskvas sida att fastställa regler för samexistens har ignorerats, sade han.

”Vi har upprepade gånger under årens lopp föreslagit att man ska enas om reglerna för samexistens i Europa, vilka bygger på principen om lika och odelbar säkerhet och som godkänts på högsta nivå i OSSE-dokumenten. Vi lade vårt senaste förslag om att göra denna princip rättsligt bindande i december 2021, och fick ett arrogant avslag, konstaterade Lavrov.

2. Ukraina är förbrukningsvara för USA

Ukraina har blivit till enbart ett verktyg för Washington för att upprätthålla sin globala dominans och rikta in sig på Ryssland, anser toppdiplomaten.

”Det är uppenbart för varje opartisk observatör: För anglosaxarna, som fullständigt har underkuvat Europa, är Ukraina helt enkelt förbrukningsmaterial i kampen mot Ryssland. Nato har förklarat vårt land som ett direkt hot på vägen mot USA:s totala dominans och nämnt Kina som en långsiktig strategisk utmaning”, sade Lavrov till FN:s generalförsamling.

Ministern utvecklade frågan ytterligare vid presskonferensen efter sitt tal och förklarade att Moskva redan ser USA och dess Natoblock som parter i den pågående konflikten i Ukraina. Nyligen har ukrainsk militär erkänt att Pentagon väljer ut deras mål, förklarade han.

”Vad är detta om inte ett direkt deltagande i inriktningen av dödliga vapen och deltagande i kriget?”, frågade Lavrov.

4. Folkomröstningar i ukrainska utbrytarregioner är i linje med Kievs önskemål

Rysslands toppdiplomat berörde också de pågående folkomröstningarna i folkrepublikerna Donetsk (DPR) och Lugansk (LPR) samt i de ryskkontrollerade delarna av regionerna Zaporozhye och Kherson. Även om omröstningen redan har utlöst ett ”raseriutbrott” i Ukraina och i väst, där G7-länderna lovat ännu fler antiryska sanktioner, är folkomröstningarna faktiskt helt i linje med Kievs önskemål, menade Lavrov.

De människor som bor där reagerar i huvudsak bara på vad president Zelensky rekommenderade dem att göra i en av sina intervjuer i augusti 2021. Då rådde han alla som känner sig ryska att ”åka till Ryssland”,  för sina barns och barnbarns skull. Det är vad invånarna i de nämnda regionerna gör nu och tar med sig sina marker, som deras förfäder levt på i århundraden.”

5. USA:s exceptionalism har nått en ”gudaliknande” nivå

Efter Sovjetunionens kollaps har Washingtons strävan efter global dominans och exceptionalism nått en aldrig tidigare skådad nivå, vilket har resulterat i flera aggressiva krig och krävt ”många hundratusentals” människors liv världen över, konstaterade Lavrov.

”Efter att ha proklamerat segern i det kalla kriget höjde Washington sig nästan till rangen av Guds budbärare på jorden, utan några skyldigheter, utan bara ’heliga’ rättigheter att agera ostraffat, som det vill och var som helst”, sade Lavrov.

Alla nationer kan falla offer för Washingtons ambitioner om de på något sätt retar upp ”världens självutnämnda herrar”, varnade Lavrov. Det ödet har drabbat folket i Jugoslavien, Irak, Libyen och andra länder, tillade han.

6. EU håller på att glida in i en diktatur

Samtidigt som EU ”underkuvats” av USA uppvisar EU samma symptom på exceptionalism och arrogans, anser Lavrov. Ministern påminde om färska kommentarer från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som hotade Italien med konsekvenser om högerkandidater kommer till makten i söndagens val, vilket opinionsundersökningarna visar.

Biden, Ursula von
der Leyen och Charles Michel. Bild:EU-debates. TV.

”Detta är arrogans, en känsla av straffrihet och exceptionalism. Endast de har rätt att göra bedömningar. Det som fru von der Leyen sa om det italienska valet var häpnadsväckande”, sade Lavrov till reportrar och tillade att han inte mindes att en EU-ledare tidigare hade uttalat sådana hot.

”Europeiska unionen håller i princip på att bli en auktoritär, stel och diktatorisk enhet”, sade toppdiplomaten.

7. Slutet på den unipolära världen är nära

Trots alla ansträngningar från USA:s sida är dess era av dominans på väg att ta slut och den unipolära världen håller på att falla sönder, sade Lavrov. Han tillade att världsordningens framtid avgörs nu. Frågan är om denna ordning kommer att bestå av ”en hegemon som tvingar alla att leva enligt sina ökända ’regler’ som bara gynnar honom själv”, eller om den kommer att bli en verkligt ”demokratisk, rättvis värld utan utpressning och hot mot misshagliga människor, utan nynazism och nykolonialism”, sade diplomaten och tillade att Moskva bestämt står för det andra alternativet.

”Objektiva geopolitiska processer ses dock av Washington och de styrande eliterna i västländerna, som är helt underkastade [USA], som ett hot mot deras dominerande ställning”, konstaterade Lavrov.

_____________________________________________________________________

Lavrovs hela tal

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1831220/
Presskonferens för Ryska federationens utrikesminister Sergey Lavrov om resultaten av veckan i den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling, New York.

Utrikesminister Lavrov: Jag vill inte göra ett inledande uttalande. Jag talade precis i FN:s generalförsamling, där jag uttalade vår ståndpunkt.
Jag kommentera några uttalanden som hörs i dag från Washington, London, Bryssel och andra västerländska huvudstäder angående folkomröstningarna som hålls dessa dagar i DPR, LPR och i de befriade territorierna i Kherson- och Zaporozhye-regionerna.
Hysterin vi observerar är mycket avslöjande. Det direkta uttrycket för medborgarnas vilja har länge upphört att vara en form av att etablera kontroll över ett visst territorium, vilket västvärlden accepterar och stöder.  Det var V.A. Zelensky som initierade processen som gjorde att etniska ryssar bosatta i Ukraina upplevde tillvaron som outhärdligt, och som slutligen ledde till att folkomröstningar om anslutning till Ryska federationen tillkännagavs på dessa regioners och republikers territorium, sade president Vladimir Putin

Fråga (översatt från engelska): När folkomröstningarna äger rum, kommer Moskva att betrakta de områden som kontrolleras av Ukraina som ockuperade områden?

Utrikesminister Lavrov: Folkomröstningar hålls på grundval av lokala myndigheters beslut. Villkoren för dessa folkomröstningar har offentliggjorts. Som ett resultat av deras beteende kommer Ryssland att respektera viljan hos de människor som har lidit under många år av den nynazistiska regimens grymheter.

Fråga (översatt från engelska): Kan du klargöra din regerings ståndpunkt om användningen av kärnvapen, eftersom president Vladimir Putins kommentar om användningen av ”allt till vårt förfogande” leder till många tolkningar. Kommer detta ”skydd” att tillämpas på nya territorier som kan komma att bli en del av Ryssland efter folkomröstningen?

S.V. Lavrov: Du vet, det är väldigt på modet nu för tiden att ha vad som kallas en ”avstängningskultur”. Detta används aktivt av våra västerländska kollegor, inte bara i förhållande till något land, politiker, figurer, utan också i förhållande till den historiska duken och händelserna. Till exempel, 2014, på exakt samma sätt, sa våra västerländska kollegor till oss alla att de inte kunde acceptera annekteringen av Krim och frågade varför vi gjorde det? De fick till svar: ”Låt oss komma ihåg hur det hela började.” En statskupp, ett stort antal människor dödades. Putschisterna spottade på Tysklands, Frankrikes och Polens garantier, beslagtog de administrativa byggnaderna och började jaga den dåvarande presidenten. Sprang fysiskt efter honom, ville fånga honom. De första uttalandena från putschisterna var: kravet att upphäva det ryska språkets regionala status och att ryssarna skulle lämna Krim. Beväpnade grupper av människor åkte till halvön för att storma Högsta rådet. Först senare reagerade Krim med sin folkomröstning, och de östra regionerna i Ukraina reagerade genom att vägra erkänna statskuppen.  Då fanns det inget annat alternativ än att stödja den uppriktiga viljan från Krim, av vilka 95 % otvetydigt röstade för att återvända till Ryssland, där de hade bott i århundraden.

Samma ”avstängningskultur” finns i dagens nukleära narrativ. Ingen minns det i februari i år. Redan före starten av den speciella militära operationen sa V.A. Zelensky i ett av sina tal att under Sovjetunionens kollaps för Ukraina var borttagandet av kärnvapen i Ukraina ett stort misstag. Detta ämne kastades in i samtalen om lösningen av problemet som uppstod i Ukraina. Snart efter starten av den särskilda militära operationen deklarerade Frankrikes utrikesminister J.-Y. Le Drian högljutt att Ryssland måste komma ihåg att även Frankrike har sina egna kärnvapen.

När det gäller Ryssland, och president Vladimir Putin och andra företrädare för Kreml har upprepade gånger talat om detta, har vårt land en doktrin ”Om grunderna för Ryska federationens statliga politik på området för kärnvapenavskräckning”. Detta är ett tillgängligt dokument, och allt står där. Jag uppmanar er att återigen titta på de absolut tydliga fallen där vi tillåter användning av kärnvapen.

Fråga: Under ert tal vid mötet i FN:s säkerhetsråd kallade ni faktiskt för första gången öppet länderna i väst för deltagare i konflikten i Ukraina. Betyder detta att vi nu betraktar dem som potentiella motståndare? Kommer detta att förändra strukturen i relationerna med dessa länder?

J. Borrell sa att EU inte har några planer på att skicka sina trupper dit ännu.

Andra frågan. Du nämnde doktrin. I händelse av en framgångsrik folkomröstning om anslutning i enlighet med detta dokument kommer Ryssland att ha en grund för användningen av kärnvapen – i fallet med en attack nu på dess territorium. I USA säger de att i det här fallet kommer Ryssland att möta ett oundvikligt slag, men de anger inte vilket. Hur seriöst tar Moskva sådana hot? Håller konflikten i Ukraina på att förvandlas till ett tredje världskrig, som Serbiens president A. Vučić fruktar?

Utrikesminister Lavrov: Jag skulle inte bry mig om dystra prognoser nu. Hela Rysslands territorium, som är inskrivet och kan dessutom inskrivas i vårt lands konstitution, är naturligtvis under statens fulla skydd. Det är helt naturligt. Alla Ryska federationens lagar, doktriner, koncept, strategier gäller för hela dess territorium.

Jag har inte hört att USA redan är ”hotat”. Jag vet att president John Biden sa att om folkomröstningar hålls och deras resultat antas kommer Ryssland att möta fler sanktioner ”från helvetet” eller någon annanstans. Om en sådan hotfull tes framförs: ”Ryssland kommer oundvikligen att få ett slag”, så skulle jag vilja bekanta mig med denna text. Jag är inte medveten om att USA och Ukraina redan är allierade bundna av en så farlig ”kedja”.

När det gäller de juridiska aspekterna av västvärldens deltagande i detta krig, ser människor som följer situationen i minsta grad vad som händer. Ukraina pumpas öppet upp med vapen. Dessutom kräver V.A. Zelensky dagligen vapen antingen från Tyskland eller från Israel. Samtidigt kritiserar han Israel för att inte ge vapen i den mängd som Ukraina begärt, eller hänvisar till att han själv saknar. Kiev förses med underrättelseinformation, data från satelliter. Används av väst för att stödja de väpnade styrkorna i Ukraina och nationalistiska bataljoner, konstellationen består av cirka 70 militärsatelliter och tvåhundra satelliter från privata företag. För inte så länge sedan sa en av befälhavarna för Ukrainas väpnade styrkor, som kommenterade användningen av amerikanska vapen på slagfältet, att amerikanerna har rätt att ”vetoa” de mål de väljer. Vad är det,

Om vi ​​tar den juridiska sidan av saken, då säger amerikanerna, NATO-medlemmarna och Europeiska unionen att de inte är parter i konflikten, och om så är fallet är motsvarande konvention i kraft. Det finns Haagkonventionerna som antogs 1907 (”Konvention om lagar och seder för krig på land” och ”Konvention om fiendens handelsfartygs position vid fientligheternas början”). Den ena gäller neutrala makters skyldigheter i ett sjökrig och den andra i ett landkrig. Dessa konventioner säger att inte bara stater som har förklarat sig neutrala för alla tillfällen (som Schweiz) menas med termen ”neutral”, utan alla stater som inte är part i en väpnad konflikt är sådana.

Än en gång påminner jag om att varken USA eller Europa har förklarat sig vara part i vad som händer i Ukraina. Om så är fallet, förbjuder artikel 6 i denna sjöfartskonvention uttryckligen att neutrala, det vill säga stater som inte deltar i konflikten, tillhandahåller krigsfartyg, ammunition och all egendom som tillhör någon av de krigförande. Genom att leverera vapen till Kiev kan USA, EU och Nato således inte göra anspråk på status som neutrala och inte delta i konflikten. Dessutom förbjuder en av konventionerna uttryckligen öppnandet av rekryteringscentra på neutrala staters territorium. Ni vet alla hur ukrainska ambassader och generalkonsulat i europeiska och andra länder öppet publicerade på sina webbplatser en inbjudan att gå med i det ”heliga kriget” mot Ryssland, det vill säga de var engagerade i direkt legohandel. Västländer, som tillät detta att göras på deras territorium, bröt återigen mot konventionen om neutrala stater och visade därmed att att de inte är utomstående observatörer, utan deltar direkt i konflikten. En av artiklarna i konventionerna förbjuder användning av kommunikationer för militära ändamål. Jag har redan sagt att genom västerländska regeringar är tvåhundra privata satelliter, inklusive naturligtvis Starlink-företaget, direkt involverade i detta krig. Den har satelliter och markinfrastruktur. Inblandningen av denna resurs i kriget gör också att USA inte alls är neutralt i denna situation, utan framstår som en part i konflikten.

Fråga (översatt från engelska): Kan du förklara varför så många ryska medborgare lämnar landet?

Utrikesminister Lavrov: Har inte Tyskland ratificerat Europarådets konvention om mänskliga rättigheter, där det finns rätt till fri rörlighet?

Fråga (översatt från engelska): Den gemensamma kommunikén efter ministermötet i BRICS säger att ministrarna bekräftar sitt engagemang för multilateralism, upprätthållande av internationell rätt, inklusive syftena och principerna i FN-stadgan som den viktigaste grunden. Du stödde FN:s centrala roll i det internationella systemet, där suveräna stater samarbetar för att stödja internationell fred och utvecklingssäkerhet. Varför undertecknades en kommunikation, som helt klart strider mot Ryska federationens agerande både i Ukraina och i generalförsamlingen. Ni har sagt att ni stöder Indiens permanenta plats i säkerhetsrådet. Varför nämnde du inte Sydafrika?

Utrikesminister Lavrov (översatt från engelska): Kan du berätta för mig hur punkt 4 i nämnda uttalande, som du citerade, strider mot vårt beteende?

Fråga (översatt från engelska): Generalsekreteraren sa: ”Annexationen av en stat av en annan stat” …

Utrikesminister Lavrov (översatt från engelska): Du citerar generalsekreteraren. Jag kan bara vara ansvarig för det jag stödjer.

Fråga (översatt från engelska): Du sa att du stödde principerna i FN-stadgan. Generalsekreteraren säger att ni inte stödjer dessa principer.

Utrikesminister Lavrov (översatt från engelska): Generalsekreteraren talar mycket och kommenterar situationen runt Ukraina nästan dagligen, men jag kan inte minnas att han också var aktivt involverad i genomförandet av Minsk-avtalen.

Låt mig förklara: principerna i FN-stadgan ger respekt för staternas territoriella integritet. Samtidigt sörjer den för respekt för människors rätt till självbestämmande. Den uppenbara konflikten mellan dessa två begrepp har varit och förblir länge föremål för många förhandlingar. Kort efter att FN bildades började arbetet med att utveckla en förståelse för alla principer i stadgan. Generalförsamlingens deklaration om principerna för förbindelserna mellan stater i enlighet med FN-stadgan godkändes med konsensus och innehöll både avsnitten ”Nationens rätt till självbestämmande” och ”Territoriell integritet”. Generalförsamlingens slutsats angående tolkningen av FN-stadgan var följande.

Alla stater är skyldiga att respektera alla staters suveränitet och territoriella integritet, vars regeringar respekterar principen om folkens självbestämmande och representerar alla folk som bor på deras territorium. Om någon nu berättar för mig att efter statskuppen 2014 i Ukraina, efter förbudet mot det ryska språket, utbildning, media, efter att putschisterna fortsatte att bomba territorier i många år, vars befolkning vägrade att erkänna resultatet av kuppen , om någon efter allt detta vågar berätta för mig att ”klicken” som sitter i Kiev, den nynazistiska regimen, som främjar nazistisk teori och praktik i Ukrainas lagar, företräder människors intressen i östra delen av deras land. , jag bara ler. Det är uppenbart för varje opartisk observatör att denna regim inte representerar människor som anser sig ha det ryska språket och den ryska kulturen som modersmål. Jag har redan citerat V.A. Zelensky. Han sa: vem vill vara ryss, låt oss städa upp. Heter det att han företräder dessa människors intressen?

Generalsekreteraren har rätt att göra uttalanden. Detta är hans uttalande. Jag skrev under på det som godkändes på ministermötet i BRICS. Det finns faktiskt ett stycke där vi registrerade att ministrarna noterade de synsätt på situationen i Ukraina, som vart och ett av länderna anger vid relevanta forum, särskilt i säkerhetsrådet, FN:s generalförsamling. Det är ärligt. Ingen talar unisont, alla har vissa skillnader, nyanser. Vi noterade bara respektfullt vem av oss fem som säger vad på den internationella arenan.

Återigen, ”avbokningskultur”. Du citerade mig inte i sin helhet. Jag sa att vi anser Indien, Brasilien (som stora internationella aktörer) som starka kandidater för permanent medlemskap i FN:s säkerhetsråd, förutsatt att Afrikas profil samtidigt höjs i enlighet därmed. Nämnde Indien och Brasilien av den enda anledningen att de officiellt tillkännagav sina kandidaturer för länge sedan. Inget sådant steg har ännu vidtagits av Sydafrika. Afrikanska länder, medlemmar i Afrikanska unionen är engagerade i Ezulwini-konsensus som nåddes för många år sedan och som är deras kollektiva ståndpunkt. Det är omöjligt att lösa frågorna om att utöka FN:s säkerhetsråd utan att tillgodose afrikanska intressen. Jag betonade att detta uteslutande handlar om att utöka medlemskapet i rådet till att omfatta representanter från Asien, Afrika och Latinamerika. Det skulle vara löjligt att tala om ytterligare inkludering av västländer i den av flera skäl. Jag lämnar åt sidan att de alla är fientliga mot Ryska federationen och Folkrepubliken Kina. Vad nytt kommer något västländskt land att tillföra FN:s säkerhetsråd, om någon plötsligt vill acceptera det som permanent medlem? Ingenting. Nu följer alla USA:s instruktioner. Inklusive Tyskland och Japan, som förklarade sig vara officiella kandidater. Läs vad de säger och gör.

Även bortsett från politiska bedömningar representerar för närvarande sex av 15 medlemmar i FN:s säkerhetsråd den västerländska gruppen. Det blir sju nästa år. Det kommer att finnas Japan. Dess politik skiljer sig som ni vet inte ett dugg från USA:s och NATO:s ställning.

Fråga: Låt mig dra några paralleller. Å ena sidan hotar EU-kommissionens chef U. von der Leyen faktiskt öppet Italien med konsekvenser om valutgången i detta land blir ogynnsam för Bryssel. Å andra sidan folkomröstningar i Donbass. När de tillkännagavs kallade utländska och europeiska politiker nästan omedelbart dessa folkomröstningar för illegitima och började tävla i negativa epitet. Detta är inställningen till folkets vilja. Vad är detta tillvägagångssätt? Hur ska man reagera på det?

Utrikesminister Lavrov: Detta är arrogans, en känsla av överlägsenhet, exklusivitet. Enligt uppgift är det bara de som har rätt att göra bedömningar. Det W. von der Leyen sa om de italienska valen var ”förtjusande”. Jag minns inte om någon av EU:s ledare kom med sådana hot. EU håller i grunden på att bli en auktoritär, stel, diktatorisk enhet.

Varje år håller vi många bilaterala möten vid sidan av generalförsamlingen. Och i år, liksom tidigare år, planerades ett möte med Cyperns president N. Anastasiades. På hans begäran inkluderade de det i schemat vid en lämplig tidpunkt för honom. Diagrammen för Ryssland och Cypern har publicerats. En timme före det föreslagna mötet informerade N. Anastasiadis protokoll om vårt protokoll att ”Europeiska unionen inte tillåter honom att gå till ett möte med mig.” Jag tror inte att det är en hemlighet längre. När allt kommer omkring gjorde N. Anastasiadis kontor i Nicosia samma dag ett tillkännagivande att mötet var inställt på grund av behovet av att följa vissa EU-regler.

Ytterligare tre (två från EU och en från Nato) ville träffa mig. De bad att de skulle vara icke-offentliga, att de inte skulle rapporteras. VI kom överens. Vi vägrar aldrig kontakter. Vi kommer alltid att vara redo att acceptera ett format som är bekvämt för våra partners. Efter att ha fått en sådan reaktion ”försvann de från radarn”. Vi hörde inte från dem igen.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa i sitt tal att ”det finns ingen tid för krig, ingen tid för hämnd på väst eller motstånd från väst till öst.” Vi motsätter oss aldrig väst till öst. Väst tog det och meddelade att de inte ville samarbeta med oss. Vidare säger E. Macron: ”Tiden har kommit för våra suveräna, jämlika stater att tillsammans klara de utmaningar vi står inför.” Guldord. Men det finns en illustration till detta uttalande. De permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd i New York och följaktligen i huvudstäderna har upprättat ett schema för rotation av samordnande funktioner. Från den 1 januari samordnar ett land i tre månader, sedan övergår denna roll under tre månader till ett annat land. Nu, i september, är Ryssland samordnare för de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Varje gång FN:s generalförsamling hålls, landet samordnare vid den tiden, håller ett ministermöte med de fem permanenta ledamöterna med generalsekreteraren. Vi som artiga personer cirkulerade också ett motsvarande förslag. Vi fick medgivande från den kinesiska sidan. Anglosaxarna sa till oss att de inte skulle kommunicera med oss. Döm själv.

Finns det ett intresse för väst? De erbjuder oss att ”medla” (vissa människor kommer med sådana idéer) eller undrar varför vi inte vill kontakta dem. Det är så fult när det gäller elementär mänsklig anständighet. Vi lämnar aldrig kontakt. Allt har kollapsat och fortsätter att kollapsa just på grund Washington, London (mer och mer aktivt) och Bryssel.

Fråga: Hur är det med folkomröstningar?

Utrikesminister Lavrov: Dubbelmoral. Man kan länge minnas hur väst gjorde undantag från internationella principer för Kosovo. Då sa Internationella domstolen att detta inte var något undantag. Efter Kosovo proklamerades det att vilken del av ett lands territorium som helst har rätt att bestämma sin framtid utan de centrala myndigheternas medgivande.

USA:s jättebas Camp Bond Steel i Kosovo.

Fråga (översatt från engelska): Du talade precis om västländernas deltagande i denna konflikt. Vi vet att den största vapenhandlaren är USA, som skickade vapen till Ukraina. Washingtons utrikespolitik säger att deras politiker försöker spela det ”långa spelet”. Vad är USA:s avsikt? Är Ryssland redo för en ”lång match” med USA i Ukraina?

S.V. Lavrov:Det ukrainska ”spelet” har pågått länge. Låt mig påminna er om att redan 2003, när nästa val förbereddes i Ukraina, sa västerländska politiker, tjänstemän, utrikesministrar, i synnerhet den belgiske ministern L. Michel, direkt att ukrainare borde bestämma i valet vem de är med – med Ryssland eller med Europa. Denna mentalitet, filosofin om ”antingen – eller” försvann inte någonstans. De ryssofobiska tendenserna ”accelererar” nu i hela Europa. Européer och amerikaner försöker dra in hela världen i sin fula politik. Titta på västvärldens agerande. För tillfället, som ”på ett klick” började de förbjuda allt ryskt, för att uppmuntra vardagsrussofobi. Allt detta visar att detta är rasism. Han är  uppriktig. Allt började med slogans som uppmanade ukrainare att välja vem de är med. Några år senare var det vanliga val. Vann inte den kandidat som behövdes av väst. Och allt gjordes för att höja en ”våg” i Ukraina och tvinga lydiga ukrainska tjänstemän att hänskjuta frågan till författningsdomstolen, utformad för att skydda konstitutionen. Domstolen beordrade en tredje valomgång, frånvarande i konstitutionen. De valde den som behövdes av USA. (Justjenko).

Nuland delar ut kakor på Maidan.

I december 2013 publicerades en läckt inspelning av ett telefonsamtal mellan USA:s vice utrikesminister Walter Nuland och USA:s ambassadör i Kiev J. Pyatt, som rapporterade för henne vilka politiker som borde utbildas för den nya regeringen, även om det fortfarande fanns mer än ett år före valet. Så de medgav möjligheten till ett ovanligt maktskifte. V. Nuland nämnde ett par namn som hon ansåg nödvändiga att ta med i Ukrainas ledning. Till vilket USA:s ambassadör i Kiev noterade att en av de namngivna karaktärerna inte stöds av EU. Kommer du ihåg vad hon sa till honom? Fuck the EU. Här är attityden. Nu är inställningen densamma.

Tyskland, Frankrike och Polen hade undertecknat stöd för planen  att en regering av nationell enhet skulle komma att inrättas och att förbereda tidiga val om fem till sex månader. Oppositionen skulle definitivt vinna i dessa val. Istället för att respektera överenskommelserna och åtminstone respektera auktoriteten i de europeiska länder som satte sin auktoritet på spel, tog de (högerextremister) nästa morgon (de väntade inte ens länge) förvaltningsbyggnaden och meddelade på torget att de kunde gratuleras, att de hade skapat en ”vinnarnas regering” (inte en nationell enhet). Det är stor skillnad. Har sett detta många gånger.

Det faktum att USA ser den nuvarande situationen kring Ukraina som en test på dess förmåga att förbli en hegemon är uppenbart för mig. USA genomförde sina aggressiva äventyr i Jugoslavien, i Irak, i Libyen, invaderade Syrien utan några rättigheter, gick in i Afghanistan. De förklarade territorier 10 000 miles från de amerikanska kusterna som en zon för sina intressen och sådde kaos överallt för att ”fånga” den amerikanska ”fisken” i detta ”leriga vatten”. Parallellt med detta ”flyttades” NATO till öst.

Nato är en ”försvarsallians”? När Sovjetunionen och Warszawapakten fanns, när det fanns Berlinmuren (konkret och imaginär mellan två kvarter), är det tydligt att de försvarade sig, som de trodde, från det ”aggressiva” Sovjetunionen och Warszawapakten. Men då fanns det varken Sovjetunionen eller Warszawapakten, och de försvarade redan hundratals och tusentals kilometer från linjen som var tydlig för alla. De bestämde precis att nu ska de försvara sig här. De meddelade att Nato nu är ansvarigt för säkerheten i Indo-Stillahavsområdet som en defensiv allians. Det vill säga, nästa försvarslinje för Nato, kommer försvarslinjen att vara Sydkinesiska havet. Jag har inga tvivel. Jag pratade om detta på sessionen idag.

Hur länge den här situationen kommer att pågå ska jag inte gissa. President Vladimir Putin tillfrågades om detta. Han svarade att vi arbetar för att nå de aviserade målen.

Fråga (översatt från engelska): Vi hörde Rysslands förklaring angående dess invasion av Ukraina. Vad är det slutliga målet: att störta regeringen i Kiev? Är Ryssland under press från Kina att avsluta ”kriget”?

Sergei Lavrov (översatt från engelska): Målen för operationen tillkännagavs i ett uttalande av president Vladimir Putin den 24 februari i år.

Föreställ dig för en sekund att Irland skulle förbjuda engelska i skolor, i kommunikation, på biografer. Eller om Belgien gjorde samma sak för franska och Finland för svenska. Kan du tänka dig något liknande? Jag inte. Detta skulle omedelbart ha ansetts upprörande, det skulle ha blivit en skandal och åtgärder (jag tvivlar inte på det minsta) för att förhindra detta.

I fallet med Ukraina har politiken att eliminera allt ryskt under många år aldrig tilldragit sig någon uppmärksamhet från västerländska medier, och inte bara dem. Vi tog upp denna fråga många gånger, krävde åtgärder både i Europarådet och i FN, och i relationerna mellan Ryssland och Nato (som då fanns) och i kontakter med Europeiska unionen. Men liksom under tidigare decennier efter Sovjetunionens sammanbrott förblev vårt insisterande på att Europeiska unionen skulle stoppa diskrimineringen av ryssar i Lettland och Estland. Vi är djupt övertygade om att våra västerländska grannar har rasistiska instinkter gentemot Ryssland som land och som nation. Om du har några fakta som motbevisar det jag just sa om diskriminering av ryssar i Estland, Lettland och Ukraina, där sådan lagstiftning antagits.

Du kallar det aggression, annektering. Mitt svar är enkelt: försök inte döma från ditt kontor eller från New York. Kom till Krim, prata med folk. Ingen gör detta förutom några modiga politiker som inte ingår i systemeliten. Res till öster om landet. Har du någonsin varit i Donbass under krigets åtta år, när Minskavtalen bröts varje dag? Nej. Rysk tv bevakade situationen på Donbass-sidan av kontaktlinjen. Varje dag informerades de om invånarnas vardag, om skadorna på civil infrastruktur, om dödandet av civila. Vi frågade varför västerländska journalister inte gör detsamma och bara är på den ukrainska sidan av kontaktlinjen. Där var skadorna bara från återvändande eld. Du skulle ha sett det med dina egna ögon.

Jag förstår att du vill ställa en fråga som gör att du senare kan skriva att jag inte kunde svara på din fråga. En kinesisk journalist har just frågat om det slutliga målet med en speciell militär operation. Du måste läsa president Vladimir Putins uttalanden oftare och noggrannare. Han tillkännagav allt den 24 februari i år.

Fråga (översatt från engelska): Hur är det med Kina? Fanns det påtryckningar från Kina att avsluta detta krig? Rysslands president Vladimir Putin sa förra veckan att Kinas president Xi Jinping uttryckte oro över ”kriget”.

Utrikesminister Lavrov (översatt från engelska): Du kan berätta för dina läsare, tittare, lyssnare att jag lämnade svaret på din fråga.

Fråga: Vid sidan av generalförsamlingen hade du många möten med kollegor från Afrika. Diskuterade du med dem situationen kring exporten av ukrainsk spannmål och rysk gödsel i europeiska hamnar och som våra tidigare västerländska partners vägrar att ge bort, även till fattiga länder? Har några nya spår och anvisningar dykt upp under diskussionen om dessa frågor med afrikanska vänner? Hur utvecklas dialogen med dem idag?

Utrikesminister Lavrov: Ja, vi pratade med många afrikanska kollegor. Först och främst talade vi om våra bilaterala förbindelser. Med vart och ett av de afrikanska länderna har vi stabila trender i tillväxten av handels- och investeringsaktivitet. Även om absoluta siffror fortfarande ligger långt efter européer och särskilt kinesiska företag. Men utsikterna är goda. Många projekt och planer. Vi förbereder ett gediget avtalspaket för det andra toppmötet mellan Ryssland och Afrika, som vi planerar att hålla i mitten av 2023.

Naturligtvis är alla intresserade av livsmedelssäkerhet. Alla stöder ansträngningar för att få slut på de hinder som byggts upp av Europeiska unionen, London och Washington mot export av ryskt gödningsmedel och rysk spannmål. Alla välkomnade paketavtalet som ingicks på initiativ av FN:s generalsekreterare A. Guterres den 22 juli i år. Han tvingade till slut V.A. Zelensky att rensa ukrainska hamnar från minor. Han har vägrat att göra det sedan mars, då Ryssland och Turkiet erbjöd sig att släppa de fartyg han höll som gisslan, medan Moskva och Ankara skulle tillhandahålla säkerhet i internationellt vatten upp till Bosporen. Den 22 juli kom man överens om detta system och den ukrainska säden ”gick”. De fattigaste länderna som finns med på listorna i FN:s världslivsmedelsprogram fick dock bara en ringa mängd, och då bara i Burkina Faso och ytterligare ett land. Européerna, vars uppmärksamhet vi uppmärksammade att nästan hälften går till dem, fick vi veta att de sedan skulle omdirigera detta spannmål, även till afrikanska länder. Men det fungerar åtminstone på något sätt.

När det gäller den ryska delen av affären är det sant att varken mat eller gödsel nämns som en ”rubrik” i de sanktioner som införts av USA och EU. Men det finns andra saker där, som till exempel ryska fartygs intåg i europeiska hamnar och utländska fartyg i ryska. Sanktioner har införts mot Rosselkhozbank JSC, landets största jordbruksbank, som servar lejonparten av alla gödsel- och livsmedelstransaktioner. Mot bakgrund av de hot som väst kastar till vänster och höger, har försäkringspriserna för våra fartyg ökat med fyra gånger. I den del av avtalen från den 22 juli, som avser rysk spannmål, åtog sig FN:s generalsekreterare A. Guterres att få EU och USA att ta bort dessa ”hinder”. Jag träffade honom den 22 september. Han bekräftade att det fortfarande återstår mycket arbete. A. Guterres sa offentligt att det fortfarande finns hinder.

Antonio Guterres

Fråga (översatt från engelska): Kan du utveckla vilken roll saudierna och turkarna spelar för att mildra denna kris? Kommer gemensamma ansträngningar att bidra till att lösa denna stora kris mellan de två länderna?

Utrikesminister Lavrov: Vi erbjuds medlingstjänster. Turkiet spelade en viktig roll när det bjöd in företrädare för Ukraina, Ryssland och FN till Istanbul, där den överenskommelse jag nämnde nåddes.

Nu förväntar vi oss att både generalsekreteraren och den turkiska sidan (eftersom de är parter i avtalet) får européerna och amerikanerna att lyfta de hinder som jag nämnde för genomförandet av vår del av avtalet.

Rysk spannmål upptar en omätligt stor andel på världsmarknaderna och spelar en  viktigare roll än ukrainsk spannmål. Jag har ännu inte nämnt att 300 000 ton av våra gödselmedel är inlåsta i europeiska hamnar. För en och en halv månad sedan sa vi att våra företag är redo att ge upp rättigheterna till dessa gödselmedel så att de snabbt kan skickas till behövande i utvecklingsländer. Många är intresserade av detta. EU har funderat i en och en halv månad och kan inte besluta någonting. Gödselmedel är inte längre våra, de kommer från Europeiska unionen. Låt dem ge det till de länder som finns på listan i World Food Program.

När det gäller Saudiarabien meddelades att kronprins M. bin Salman deltog i arbetet på att komma överens om detaljerna i utbytet. Vi erbjuds förmedlingstjänster av många, men vi vill förstå vad som kommer att växa ur detta. Vi kom utan några mellanhänder, i slutet av mars i år överens med den ukrainska delegationen om principerna för en uppgörelse som de själva formulerat. Vi accepterade den utan några ändringar. En dag senare började ”redigeringarna”. De sa att det inte är så, utan på ett annat sätt. Sedan blev det en provokation i bosättningen Bucha. När de ryska trupperna drog sig tillbaka därifrån som en gest av välvilja lämnade utrymmet, dök borgmästaren upp där. I två dagar dök han upp på tv, berättade hur livet blev bättre där. Och på tredje dagen visade de en bred gata där liken låg.

Jag skulle vilja att du också ”påverkade” ukrainarna och deras vänner. Vi har bett i mer än en månad, sedan alla insisterade på en grundlig utredning av händelserna i Bucha, att berätta namnen på personer vars kroppar visades på tv och internet. Som svar, tystnad. Jag sa detta vid ett möte i FN:s säkerhetsråd och bad vid ett personligt möte med FN:s generalsekreterare A. Guterres att han skulle ta hand om detta. Hur kan du förklara dig själv? De gjorde en skandal, använde den för nästa paket med antiryska sanktioner, krävde en utredning. Det första steget i utredningen är åtminstone att fastställa identiteten på de personer som påstås brutalt dödats där av den ryska armén.

Nyligen fanns det en historia i staden Izyum, där de meddelade att det finns gravar, en massgrav av ”plågade” ukrainska invånare. De visade kyrkogården, där det verkligen finns gravar, men inte vanliga, inte massiva. Varje grav var med ett ortodoxt kors. Människor begravdes. Ukrainarna började gräva upp dem. Det fanns ett intresse hos ett antal utländska journalister att åka dit och se med egna ögon. Den ukrainska ledningen släpper inte in dem, och ingen skriver något om Izyum. Var uppmärksam på detta. Nu är en tid då folket är giriga efter sensationer, men ansvaret för dem som förråder dem, efter att ha kontrollerat fakta, ökar många gånger under de förhållanden som vi nu upplever.

Fråga (översatt från engelska): Du talade i detalj om hur Nato gick framåt. Är det möjligt efter kriget (man kallar det inte så, men tydligen är det det) förhandlingar med USA, så att Ryssland skulle känna sig säkrare i samband med Natos expansion?

Utrikesminister Lavrov: Jag har redan sagt detta i dag. Vi vägrar inte kontakter. När lämpliga förslag inkommit är vi överens. Om våra partners vill träffas ”tyst” så att ingen vet om det, snälla. Att prata är alltid bättre än att inte prata. Men i den situation vi befinner oss i nu kommer Ryssland inte att ta några första steg.

Allt förstördes redan 2014, när EU stoppade alla kontakter och förstörde den förgrenade arkitekturen i våra relationer. Vi sa åt dem att kontakta oss när de är intresserade av något. Om vi ​​är intresserade av detta så får vi se. Nato, mitt i samtalen om hur vi skulle bygga europeisk säkerhet, utvisade nästan alla anställda på vårt representationskontor vid Nato, förutom åtta personer, bland vilka var föraren och annan teknisk personal. Detta är inte allvarligt. Vi har stängt detta kontor. De stoppade det åtminstone.

Vet du vad amerikaner tycker om Europa? Det fanns en fras som ukrainska nationalister började uttala för länge sedan: ”Ukraina är Europa.” Enligt min åsikt vill amerikanerna lägga fram en annan slogan: ”Europa är Ukraina.”  Utrikesminister Kuleba sa på frågan om Ukraina vill gå med i Nato efter V.A.Zelenskys uttalande att det inte finns någon plats för neutralitet i deras fredsplan, svarade att nu kommer Nato att gå med i Ukraina, och inte Ukraina kommer att gå med i Nato.

Men om de kontaktar oss så får vi se. Vi kommer inte att kontakta dem. Vi gjorde en slutsats. De går inte att förhandla med dem, de tänker bara på sig själva och sina intressen, de kommer inte att upprätthålla en intressebalans och kommer inte ens att leta efter det.

Fråga (översatt från engelska): Den här veckan lyssnade vi på stats- och regeringschefer som återigen krävde ett slut på konflikten i Ukraina, som har globala konsekvenser. De lyssnade också på militära experter som sa att ingen av parterna tydligen har lust att förhandla, eftersom parterna tror att de kan vinna en militär seger. Hur skulle du svara på dessa två synpunkter?

S.V. Lavrov:  Kort efter starten av vår speciella militära operation erbjöd sig den ukrainska sidan att inleda förhandlingar för att hitta ett sätt att lösa situationen. Vi kom överens. Flera rundor av dessa förhandlingar ägde rum. Först i Vitryssland, sedan online. Ukrainarna kunde inte förklara vad de erbjöd. Sedan den 29 mars i år fick vi vid ett möte i Istanbul,  ett papper som beskriver principerna för uppgörelsen. Vi gick med på det utan några ändringar av dessa principer. Vi lade in dessa principer på avtalets språk och överlämnade dem till den ukrainska sidan. Sedan var det Bucha som jag talade om och namnen på offren som vi fortfarande vill se och kommer att uppnå. Sedan sa amerikanerna till Ukraina att det inte var nödvändigt att gå med på avtal med Ryssland, det var nödvändigt att ”vinna framgång på slagfältet.”

J. Borrell, EU:s chefdiplomat, som borde ta itu med diplomati, sa att denna konflikt borde lösas ”på slagfältet” med Ukrainas seger. NI brukade lyssna på B. Johnson, lyssna nu på L. Truss. De säger alla samma sak (både Nato och andra): Krim måste tas bort. Vilken typ av förhandlingar kan diskuteras? Det sista som hände när det gäller kontakter med ukrainarna var vår överenskommelse med deras papper om principerna för uppgörelsen.  Efter det gick de åt ett helt annat håll. Läs V. Zelenskys tal 21 september: inga kompromisser, vår värld är krig osv.

Rysslands president Vladimir Putin fick frågan varför Ryssland vägrar att förhandla. Han svarade att vi inte vägrar att förhandla, men de som vägrar borde förstå att ju längre de vägrar desto svårare blir det så småningom att förhandla. Återigen har vi visat vår goda vilja. Men den andra sidan vill inte.

Jag frågade medlarna, som snart kommer att åka till Kiev, om de pratar med amerikanerna när det gäller deras medling. De frös till och sa att endast förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina låg i deras mandat. Varför? Är det seriöst? Förstår ingen tänkande människa att Ukraina styrs av USA och i allt högre grad av London. Vi ska inte bli stämplade som vägrare.

Föregående artikelProtestval i Italien – en seger för extremhögern och näsknäpp för Ursula von der Leyen
Nästa artikelVad kommer att ske i Ukraina-kriget med övergång från ”särskild militär operation” till öppet krig?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Presskonferensen är väl värd att höra live. Bra simultantolkningar, då inte Lavrov föredrar att själv tala en utmärkt engelska. Karln har extrema detaljkunskaper och därtill humor. Inget vi i väst är bortskämda med bland våra representanter.

 2. Rasismen tycks inte komma från Sd, utan
  från alla partier som är russofober, och
  det har uppmuntrats särskilt av SVT, som
  inte har sänt något balanserande program, utan expert efter expert från FOI, som är
  alltid på krigsstigen mot Moskva, från det
  de vaknar, krig eller ej, det säger något….

  När en rysk ambassadör mördades, sköts för några år sedan i Turkiet av en polis, visade SVT själva dödsögonblicket, av en anledning, helt fel och sjukligt rysshat! Det finns inga gränser, vi vet hur de känner.

  Tror inte folk är så negativa till Ryssland, som vårt herrskap, deras levebröd. Vi hörde
  ju igår Babels redaktör, Jessica Gedin underdånigt intervjua A.Beevor, som
  totalt glömt bort Brittiska imperiets maktutövning över 700 miljoner, med
  krig, och våld., plundring. I Afrika, Indien
  Kina, Falklands, Jamaica, Grenada(som de lät Reagan ockupera), Norge, 1940,Irland, Nordirland, i 30 år sist, Iran, Palestina, Egypten, överallt, nu såg vi imperiets dödsryckningar i London, förra veckan.

  Är Babels redaktör så okunnig och behags-inställd? Man skäms som svensk!
  SVT bör be om ursäkt, för att man inte
  följde upp med frågor, om kolonialismen,
  men SVT har bara en åsikt i taget, idag
  ”Rule Britannia”, vilket förfall i denna generation, de har lärt sig att spela med.

  Den som liberaler brukar hylla, George Orwell, ”1984”,var brittisk polis i Burma,
  och ansvarig för skjutningar, piskningar,
  fängslanden, hängningar, en brittisk favorit-
  avrättning i kolonierna, sen angav han sina
  radikala vänner. Läs Elkins nya bok: The legacy of violence/, 2022,om Englands krig
  och plundring, dess våldstraditioner, därför
  de gamla kolonierna ger fan i rysshetsen
  i Europa, de fick ju förmånen att stupa för
  Imperiet i både första och andra vk, kanon-mat.

  Det stämmer nog som Sd menar att SVT
  måste reformeras, för vad skall vi tro?

 3. Träsklandet Holland, Nederländerna, begär ordet, de som har en öppen prostitution i skyltfönstren, (vad säjer EU-feministerna -inte ett ord) och pionjärer på haschrökning, och vill sända mer vapen till Ukraina, är. det hämnd för det mycket oklara, och mörklagda, MH17, 2014 ? Som Ukraina
  dirigerade till Donetsks stridszoner, avsiktligt.

  Tänk om andra var så hämndlystna som denna lilla EU-stat, med många
  kolonier, där de plågade livet ur befolkningen, Indonesien ex.vis.

  Holland skickade minst 100.000 judiska medborgare till Auschwitzs dödsfabriker, 1943/44, däri ingick Anne Frank, 12-åringen som fick
  resa ståplats till Belsen-Bergen,och avlida där i sjukdom, kanske dysenteri. Holland hade värsta Förintelsestatistiken för judar, ca 75 %, deras statliga järnväg ordnade detta galant. Förra året bad de om ursäkt för sina brott.

  Holland hade även ca mellan 25.000 till 40.000 frivilliga i holländska
  WaffenSS-bataljoner på sovjetiska fronten, två divisioner. Men ett sånt litet träskland, kan de vara så hemska, de vill väl avsluta jobbet mot Ryssland, från 1941-1945, jo små länder kan vara hatiska som Danmark,
  de är lika varann, men de hade bara 8.000 WaffenSS-rekryter.

 4. Insatta bedömare menar att västs vapenarsenal är nästan slut – den försvann i det svarta hålet som kallas Ukraina. Väst har dessutom inte längre den industriella kapaciteten att producera vapen relativt snabbt och i en sådan skala som ett krig mot Ryssland skulle kräva. Återstår som vanligt för väst att lämna ukronazi enheten åt sitt öde, d v s, försvinna

  ”The west no longer has the industrial base to match Russia’s production of war material. This weakness is compounded by the double whammy of inflation and economic collapse that is savaging Europe and starting to hurt the United States. The Royal United Services Institute (RUSI), the world’s oldest and the UK’s leading defence and security think tank, recently published an important essay detailing this decline:

  The war in Ukraine has proven that the age of industrial warfare is still here. The massive consumption of equipment, vehicles and ammunition requires a large-scale industrial base for resupply – quantity still has a quality of its own. The mass scale combat has pitted 250,000 Ukrainian soldiers, together with 450,000 recently mobilised citizen soldiers against about 200,000 Russian and separatist troops. The effort to arm, feed and supply these armies is a monumental task. Ammunition resupply is particularly onerous. For Ukraine, compounding this task are Russian deep fires capabilities, which target Ukrainian military industry and transportation networks throughout the depth of the country. The Russian army has also suffered from Ukrainian cross-border attacks and acts of sabotage, but at a smaller scale. The rate of ammunition and equipment consumption in Ukraine can only be sustained by a large-scale industrial base.

  This reality should be a concrete warning to Western countries, who have scaled down military industrial capacity and sacrificed scale and effectiveness for efficiency. This strategy relies on flawed assumptions about the future of war, and has been influenced by both the bureaucratic culture in Western governments and the legacy of low-intensity conflicts. Currently, the West may not have the industrial capacity to fight a large-scale war. If the US government is planning to once again become the arsenal of democracy, then the existing capabilities of the US military-industrial base and the core assumptions that have driven its development need to be re-examined.

  https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/return-industrial-warfare
  This is the work of Lt Col (Retd) Alex Vershinin, a US citizen. He spells out in detail the challenge the United States and its NATO allies face if they dare to engage Russia in a tit-for-tat battle:

  Presently, the US is decreasing its artillery ammunition stockpiles. In 2020, artillery ammunition purchases decreased by 36% to $425 million. In 2022, the plan is to reduce expenditure on 155mm artillery rounds to $174 million. This is equivalent to 75,357 M795 basic ‘dumb’ rounds for regular artillery, 1,400 XM1113 rounds for the M777, and 1,046 XM1113 rounds for Extended Round Artillery Cannons. Finally, there are $75 million dedicated for Excalibur precision-guided munitions that costs $176K per round, thus totaling 426 rounds. In short, US annual artillery production would at best only last for 10 days to two weeks of combat in Ukraine. If the initial estimate of Russian shells fired is over by 50%, it would only extend the artillery supplied for three weeks.

  The US is not the only country facing this challenge. In a recent war game involving US, UK and French forces, UK forces exhausted national stockpiles of critical ammunition after eight days.
  https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/return-industrial-warfare
  Russia, by contrast, enjoys the luxury of defense plants that are operating 24-7 and producing ammunition, vehicles, tanks, drones, missiles and rockets. The west still labors under the delusion that Russia’s economy is barely tottering along. Russia has the minerals, material and qualified personnel required to produce what the Russian military needs to sustain operations; especially intense combat operations.

  I do not know if this was the Russian plan from the outset–i.e., conduct operations that would create a de facto disarmament of the United States and Europe–or if this is pure serendipity. Regardless, the west has no viable options, short of nuclear war, of defeating Russia in Ukraine.

  The coming weeks will expose fractures in the NATO alliance. Britain, for example, woke up this morning to learn that the once mighty pound Sterling, which once had twice the value of the US dollar, is now worth less than the dollar. That means that the Brits will be paying more for products they import from the United States. Although the United States only accounts for 12% of the UK imports, the price increase will further inflame the inflationary spiral in the UK. Newly minted British Prime Minister Liz Truss already is facing push back from the Tories about her proposed economic plan. The death of Queen Elizabeth put the political problems on a back burner for a couple of weeks. That honeymoon is over and the pressure of domestic politics in the UK will make continued support for Ukraine less certain.

  The collapsing economies in France, Germany and Italy also will compel those countries to spend more time trying to quiet growing domestic unrest. When you factor in the energy crisis and Ukrainian military setbacks as winter sets in, the foundation of NATO unity vis-a-vis Ukraine, is likely to crack.”

  Crack, crack, crack – badung!

  https://sonar21.com/more-on-the-referendum-game-changer/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here