Under kriget i Ukraina har hushålls energikostnader fördubblats i världen

7
1041

Bild:  Sodel Vladyslav / Shutterstock via The ConversationAsia Times.

Ingress: Artikeln innehåller beräkningar och ökade kostnader för energiförbrukning. Jag tycker dock att det är felaktigt att påstås att kriget i Ukraina orsakat. Avgörande betydelse har sanktionerna mot Ryssland, inklusive närmast förbud att köpa jämförelsevis billig gas och olja från Ryssland. Däremot är det tillåtet i EU att köpa mycket dyrare gas från historiskt mycket mer krigiska USA. Artikelns ursprungliga titel ”Kriget i Ukraina har fördubblat hushållens energikostnader i världen” har jag därför ändrats. Artikeln har skrivits av Klaus Hubacek, Jin Yan, Yule Shan och Yuru  Guan och publicerat i https://asiatimes.com/2023/02/ukraine-war-has-doubled-global-household-energy-costs/

De höga energipriserna till följd av kriget har lett till att 538 miljoner människor i världen har hamnat i fattigdom.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har utlöst inflationsvågor över hela världen. Bild: Sodel Vladyslav / Shutterstock via The Conversation
Kriget mellan Ryssland och Ukraina har förvärrat en energikris som direkt påverkar kostnaderna för uppvärmning, kylning, belysning och rörlighet, och indirekt drivit upp kostnaderna för andra varor och tjänster i de globala försörjningskedjorna.

Även om alla hushåll påverkas påverkas de på olika sätt beroende på deras inkomst, hur de spenderar sina pengar och hur och var de produkter som de köper har producerats. Ett riktat energistöd kan hjälpa utsatta hushåll under krisen, men för att kunna göra det måste vi veta vilka som drabbas, i vilken utsträckning och varför.

För att undersöka detta har vi modellerat de direkta och indirekta effekterna av ökade energipriser i 116 länder, som täcker 87,4 % av världens befolkning, med fokus på utvecklingsländer. Våra resultat har nu publicerats i Nature Energy.

Graph with lines representing price of fuels over past year

Bild: Prisökningar för fossila bränslen jämför med genomsnittet för år 2021. Guan and Yan et al (2023), Nature Energy.  Med författarens tillstånd.

Ojämlik ökning av hushållens börda
Sedan konflikten inleddes för nästan exakt ett år sedan har energipriserna stigit kraftigt men i varierande grad beroende på bränsletyp. Följande diagram visar prisfluktuationerna:

Vi använde ett datorprogram för att simulera vilka konsekvenser dessa energiprisökningar skulle få för hushåll runt om i världen. På grundval av en uppsättning energiprisscenarier visar vi att hushållens totala energikostnader (direkta och indirekta) har ökat med minst 63 % och möjligen så mycket som 113 % (dvs. mer än fördubblats).

Detta bidrar till en ökning av de globala hushållsutgifterna med mellan 2,7 % och 4,8 %. Detta är en enorm förändring som motsvarar en massiv ekonomisk chock: hushåll runt om i världen har plötsligt tvingats hitta några procent extra inkomst bara för att kunna behålla sin levnadsstandard från före 2022.

Den stora osäkerheten beror på att en så stor del av ökningen av hushållens utgifter avser indirekt energiförbrukning – energi som används för att producera de saker eller livsmedel som vi konsumerar.

Om någon i Sydafrika till exempel äter importerat nötkött kan priset på det nötköttet påverkas av energikostnaden för det gödningsmedel (kanske från Tyskland) som används för att producera sojabönor i Brasilien som sedan används som foder till korna, tillsammans med de tillhörande kostnaderna för bränsle för transport. Om vi tar hänsyn till många sådana saker kan vi inte vara alltför exakta.

Vi vet dock att rika grupper tenderar att ha högre energikostnader för varor och tjänster, medan fattiga hushåll tenderar att spendera mer på att tillgodose dagliga behov som mat och direkt energi. Mer utsatta hushåll tenderar att vara mer beroende av att köpa energiintensiva, bearbetade varor och tjänster.

Shaded world map

Totala konsekvenser av stigande energipriser för 116 länder. Färgen på länderna visar ökningen av energikostnaderna per capita (gråa länder saknas i vår databas). Cirkelns storlek avser den extra energikostnaden i procent av hushållens totala utgifter. Guan och Yan et al (2023), Nature Energy. Författaren har lämnat uppgifter.

I vissa länder i Afrika söder om Sahara ökade hushållens energikostnader upp till tre gånger mer än det globala genomsnittet. I Rwanda ökade de till exempel med 11 procent. Hushållens energianvändning i dessa länder är mindre beroende av fossila bränslen (99,6 % av hushållen i Rwanda lagade mat med ved och annan biomassa 2018, till exempel), men det finns enorma indirekta kostnader genom försörjningskedjan, särskilt för livsmedel.

Ytterligare fattigdom orsakad av energikrisen
Stigande energipriser gör hushållen mer sårbara för energifattigdom, särskilt under den kalla årstiden. Personer i energifattigdom har inte tillgång till tillräcklig uppvärmning, kylning, belysning och energi för att driva apparater.

De globala energiprisökningarna skulle öka antalet energifattiga hushåll, dvs. de vilkas energikostnader står för mer än 10 % av de totala utgifterna, till någonstans mellan 166 miljoner och 538 miljoner människor (2,4 % till 7,9 % av världens befolkning).

Om dessa levnadskostnader pressas skulle också mellan 78 och 141 miljoner människor kunna hamna under Världsbankens gräns för extrem fattigdom.

 

Föregående artikelAlla dessa – värdelösa och farliga – löften från Nato
Nästa artikelSveriges fredsråd fördömde direkt Rysslands angrepp på Ukraina.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Om nu Rysslands vill sälja energi worldwide till billigt pris för att betala mer eller mindre loja ryssars vardag så är det bättre de säljer energin till Kina än till Europa som endast svarar med fientligheter och otacksamhet.

  Ryssar kan vara lite loja. Jag tror det är en effekt av Sovjetkommunismens planekonomi.
  Men å andra sida är det flesta ryssar mycket lojala mot Fosterlandet Rådina.
  Avhoppare finns dock. Journalist verkar vara ett förrädiskt yrke i Ryssland.
  Kanske det är hos också för den delen?
  Sedan har vi författarna också, som verkar röra om i samhällsgrytan var de än befinner sig.

  Av Kina kan Ryssland få gentjänster och samarbeten som kan upprätthålla och förstärka Rysslands säkerhet mot det påträngande USA och Västvärlden.

  För länder utanför Västvärlden har demokrati blivit ett tvång.

  Valfrihet råder när länder själva får bestämma vilket samhällssystem de vill ha utan att andra länder ska lägga sig i.

  Jag tror på familjens integritet och okränkbarhet.

  Påståenden om vidrigheter hos andra länder är som regel falska då vidrigheten ofta faller tillbaka på den som anklagar.
  Som oftast är den vidrigare.
  Man beskyller andra för att försvara sina egna tillkortakommanden.

  Det är en gammal sanning om människan som jag har för mig påpekas i Bibelns berättelser och liknelser.

  Demokratin är smutsig.

  • @arbetarklass 1 mars, 2023 At 15:08
   ”bättre de säljer energin till Kina än till Europa som endast svarar med fientligheter och otacksamhet”. Det är precis vad som händer, men det gäller även Indien och Iran. Försäljning till Indien ökade vid ett tillfälle 33 gånger, alltså 3,300%. Även till Kina ökar den dramatiskt och jag har sett siffror motsvarande 400%. Det betyder även att mottagarländerna kan producera produkter och mat betydligt billigare än ”väst”, och det accelererar västs förfall. Sista räkning för gas för mig var 30 kronor för en månad.

 2. Energipriset börjat öka markant LÅNGT INNAN Ryssland inledde Operation Z.
  Lägg inte skulden på Ryssland. Snarare borde fokus riktas dels på ”Great Reset” – Davos 201/22, monopolbolagen kartell prissättning. Efter den 24 februari 2022 är det västländers dumma sanktionspolitik som är den största orsaken till tjockhöjningen i elpris.
  Läggs också till att för Sveriges del bidrar EUs energipolitik som gör att vi betalar väldig höga priser trots att vi är lågpris elproducent land.

 3. Jo den största orsaken till prisökningarna är (tror jag) USA:s sanktioner (som man sedan pressat på övriga västvärlden att följa. Nu är man dessutom ute och pressar bla indien att rätta in sig i ledet!) Det såg vi på våra elpriser långt innan Ryssland gick in i Ukraina. När gasrören sprängdes måste väl Sverige ha ökat sin export ganska ordentligt eftersom det kommit ett antal varningar för strömavbrott med jämna mellanrum. Detta är vad vi fick för den fantastiska avregleringen elektriciteten.

 4. De som kan använda elektriciteten för att jävlas med folk, det är Castro-kommunist-erna på Kuba, de har hittat på att skicka ut liksom mikrovågsstrålar, som kan påverka unga amerikanska diplomatsekreterare så att de mår dåligt, och måste skickas hem, ”utbrända” bokstavligen.

  Först var det sovjetiska raketer, där 1962, men de fick inte Kuba ha för USA och Kennedy, då hotade USA, med blockad och kärnvapenkrig, påminner om Ukraina, de får inte ha, Javelins, ATCAMS, NVLs AntiTank-pansarskott, Archer-artilleri, granat-gevär, sjörobotar, F-16, Leopard-strv, JAS, drönare, det är mycket de inte kommer att få behålla, i framtiden, som Kuba – blir nedrustning som gäller.

  Vet inte hur de kubanska kommunisterna har kommit på detta, med mikron, men det är typiskt, för hur de gör, som drabbar oskyldiga, ren ondska, ”Havanna-syndromet” kallas det, och alltid bara unga diplomater i Natoländer, som drabbas, men Sverige har som tur undgått mikrostrålningen, i Sverige håller man sig med gamla hederliga: brittiska Special Operation Executive´s (SOE): ”The Detonation concept”, som drabbade Nordstreams naturgasledning, ”Under ytan”, en ledning som ryssarna använde för att främsta att kolla alla ubåtsrörelser i Östersjön, bara det, de lever för det…

  Men ryssarnas underrättelsetjänst kan se igenom dörrar, fönster och golv och tak, det är bara så, har alltid varit, och det vet säpo och Must. GRU går runt med mikro-vågsaggregaten och strålar utanför ambassaderna, överallt, men borde inte Paludan bränna sin Koran i en mikrovågsugn, utan muslimska ambassaderna ? Brandsäkert och ett bra tips ! Slut med att bränna koraner, varpå ryssar i Sverige istället bränner och hänger en docka av… trevlig generation,vi har fått, men bara så billigt och fantasilösa copycats. Men nu använder ryssarna alla mikros till sina raketer, som de har fått slut på…finns inte en mikro att uppbringa, eller ens tvättmaskin, allt går till Uralvagonzavod i Uralbergen.

  Men det är bara SVTs kulturredaktion 1/3 21.45, som kan hoppa mellan stackars ryska journalister som tvingats till Riga, som bara lider, (i Sverige kan man fan inte
  knysta om Ryssland utan att bli ”outad”) men nästa inslag, är hur man målar den
  brittiska kröningsstolen, till kröningen, av Charles, och ljudsätter med ”God save…”
  man riktigt hyllar monarkin, som styresform, bara så tantigt, det finns ingen eftertanke, annat än smörgåsnissens. Men Rysslands tsarer var också monarker.

  Som om monarkin framstår som det mest stabila, och visst, Sveriges alla politiker skämmer ju alltid ut sig, och visst folk har tröttnat på alla politiker utspel, och föränd-ringar, över en natt, med ett penndrag, hellre då monarkin, att hålla sig till. Men självförvållat, men en smygande sammansmältning mellan monarkin och politiken har ägt rum, med den konungslige talmannen, och Ebba sitter i knät på kungen, på hovets middagar, som en ”kaffeflicka”, Ebba kan snurra både 83-åringen, på sommar- huset, och kungen blir 77, snart kommer inbjuden till regeringen för kungajakterna, alla har jägarexamen, för troféjakt. En aktuell spaning.

  • Det viskas i hemlighet att det är mängden f*s från Langley som är den egentliga orsaken. Men rapporten om det är hemligstämplat tyvärr

 5. Men Kuba-krisen 62′ att stater som gränsar till
  stormakter inte får bestämma över sina
  allianser, för USA, då är det inte ”rule-based order, längre, gäller inte det idag?

  Att Ryssland skulle vara rädd för demokratin i
  Ukraina? Varför är då USA så rädd för lilla Kuba, sedan 1959? Man vill straffa alla som
  inte lyder yankeegringos.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here