USA och Kina kommer allt närmare krig om Taiwan

2
1303
Kina – USA shutterstock_602821019

Denna initierade och ganska detaljerade artikel artikel har skrivits av Scott Ritter. Denne har varit underrättelseofficer vid den amerikanska marinkåren och författare till ”Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union”. Han tjänstgjorde i Sovjetunionen som inspektör som genomförde INF-fördraget, i general Schwarzkopfs stab under Gulfkriget och 1991-1998 som FN:s vapeninspektör.

Scott Ritter

________________________________________________________________

Scott Ritter: USA och Kina kommer allt närmare krig om Taiwan

Det enda som håller USA och Kina från krig är farligt tunt.
Washingtons tvetydiga Taiwan-politik är på väg mot en konflikt, men Peking vill först uttömma fredliga alternativ.

USA:s förbindelser med Kina när det gäller Taiwan har dikterats av år av tvetydiga uttalanden och åtaganden. Nu håller denna retorik på att brytas ner och en väpnad konflikt verkar närmare än någonsin – men är Washington redo att slåss om Taiwan, eller kapabel att vinna?

Försäkringar och åtaganden

Officiellt styrs USA:s politik gentemot Taiwan av tre gemensamma amerikansk-kinesiska kommunikéer som utfärdades mellan 1972 och 1982, Taiwan Relations Act från 1979 och de så kallade ”sex försäkringarna” som utfärdades 1982. I Shanghaikommunikén från 1972 hävdade Kina att ”Taiwanfrågan är den avgörande frågan som hindrar normaliseringen av förbindelserna mellan Kina och Förenta staterna” och förklarade att ”Folkrepubliken Kinas regering är Kinas enda lagliga regering”, att Taiwan är en provins i Kina och att ”Taiwans befrielse är Kinas interna angelägenhet som inget annat land har rätt att blanda sig i”.

USA svarade med att erkänna att ”alla kineser på båda sidor av Taiwansundet hävdar att det bara finns ett Kina och att Taiwan är en del av Kina”, något som den amerikanska regeringen inte ifrågasatte. USA bekräftade också sitt intresse ”för en fredlig lösning av Taiwanfrågan av kineserna själva”.

Dessförinnan, den 1 januari 1979, hade USA och Kina utfärdat en ”gemensam kommuniké om upprättandet av diplomatiska förbindelser” där USA åtog sig att erkänna ”Folkrepubliken Kinas regering som Kinas enda lagliga regering” och noterade att, inom ramen för detta åtagande, ”Förenta staternas folk kommer att upprätthålla kulturella, kommersiella och andra inofficiella förbindelser med Taiwans folk”.

President Jimmy Carter, gjorde allt när han tillkännagav kommunikén för att försäkra Taiwans folk ”att en normalisering av förbindelserna mellan vårt land och Folkrepubliken inte kommer att äventyra Taiwans folks välfärd”, och tillade att ”vårt lands folk kommer att upprätthålla våra nuvarande kommersiella, kulturella, handelsmässiga och andra förbindelser med Taiwan genom icke-statliga medel”.

Carters åtgärd att upprätta diplomatiska förbindelser med Kina föll inte i god jord hos många kongressledamöter, som reagerade genom att anta Taiwan Relations Act från 1979, där det förklarades att det är USA:s politik att ”bevara och främja omfattande, nära och vänskapliga kommersiella, kulturella och andra förbindelser mellan USA:s folk och folket på Taiwan, liksom folket på Kinas fastland”, och att ”klargöra att USA:s beslut att upprätta diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina vilar på förväntningen att Taiwans framtid kommer att bestämmas med fredliga medel”.

I detta avseende underströk Taiwan Relations Act att USA skulle ”betrakta varje försök att bestämma Taiwans framtid på annat sätt än fredligt, bland annat genom bojkotter eller embargon, som ett hot mot freden och säkerheten i västra Stillahavsområdet och som är av allvarlig betydelse för Förenta staterna”, och ”förse Taiwan med vapen av defensiv karaktär”. Slutligen förklarades det i lagen att Förenta staterna skulle upprätthålla kapaciteten ”att motstå varje form av våld eller andra former av tvång som skulle äventyra säkerheten eller det sociala eller ekonomiska systemet för Taiwans folk”.

Betoningen på vapenförsäljning i Taiwan Relations Act ledde till den tredje gemensamma kommunikén mellan USA och Kina, som offentliggjordes den 17 augusti 1982, där man försökte lösa meningsskiljaktigheterna mellan de två nationerna när det gäller USA:s vapenförsäljning till Taiwan. Kommunikén var i princip en motprestationsöverenskommelse där Kina underströk att man upprätthöll ”en grundläggande politik att sträva efter en fredlig återförening” med Taiwan, över vilket man hävdade suveränitet. USA å sin sida förklarade att man ”förstår och uppskattar Kinas politik att sträva efter en fredlig lösning av Taiwanfrågan”, och med detta i åtanke förklarade USA att man inte försökte bedriva en långsiktig politik för vapenförsäljning till Taiwan och att man gradvis skulle minska sin vapenförsäljning till Taiwan samtidigt som man arbetade för en slutgiltig lösning på återföreningen.

För att stilla Taiwans oro över den tredje kommunikén gick USA med på vad som har blivit känt som ”de sex försäkringarna” mellan USA och Taiwan. Dessa är följande: 1) USA har inte fastställt något datum för att upphöra med vapenförsäljningen till Taiwan, 2) USA har inte gått med på att i förväg samråda med Kina om vapenförsäljning till Taiwan, 3) USA har inte gått med på någon medlingsroll mellan Kina och Taiwan, 4) USA har inte gått med på att se över lagen om förbindelser med Taiwan, 5) USA har inte intagit någon ståndpunkt när det gäller Taiwans suveränitet, och 6) USA kommer aldrig att utöva påtryckningar på Taiwan för att få landet att förhandla med Kina.

Det fanns en oskriven korollär till den tredje kommunikén – ett internt memorandum undertecknat av president Ronald Reagan där han förklarade att ”USA:s vilja att minska sin vapenförsäljning till Taiwan är helt och hållet villkorad av Kinas fortsatta engagemang för en fredlig lösning av meningsskiljaktigheterna mellan Taiwan och Kina [Folkrepubliken Kina]”, och tillade att ”det är väsentligt att kvantiteten och kvaliteten på de vapen som tillhandahålls Taiwan helt och hållet villkoras av det hot som Kina utgör”.

En amerikansk politik i krig med sig själv

Vad som framkommer av denna blandning av politiska uttalanden och ståndpunkter är en amerikansk politik som i sig själv är i krig med sig själv, oförmögen att helt och hållet förbinda sig antingen till en ”ett Kina”-politik eller att avstå från att sälja vapen till Taiwan. USA döljer denna inneboende inkonsekvens genom att kalla den ”strategisk tvetydighet”. Problemet är att denna politiska gryta varken är strategisk i sin vision eller tvetydig.

Från det ögonblick då president Reagan utfärdade de ”sex försäkringarna” var politiken mellan USA och Kina spänd i frågan om vapenförsäljning, där Kina hävdade att USA inte menade allvar med att antingen fredligt återförena Taiwan med Kina eller att avskaffa vapenförsäljningen till Taiwan. Vapenförsäljningen ökade exponentiellt från Reaganadministrationen till George H. W. Bushs och Bill Clintons administration, och USA försåg Taipei med F-16 jaktplan, Patriot mark- och luftmissiler och andra avancerade vapen. År 1997 besökte representanthusets talman Newt Gingrich Taiwan som en del av en Stillahavsresa som även omfattade Kina. Gingrich hävdar att han sa till sina kinesiska värdar att om Kina skulle anfalla Taiwan kommer USA ”att försvara Taiwan”. Punkt slut.”

Bill Clinton

Som ett svar på USA:s bakåtsträvande när det gäller vapenförsäljning och Taiwan antog Kina 2005 en lagstiftning som kallas ”antisecessionslagen” och som bestämt slog fast att Taiwan ”är en del av Kina”. I lagen förklarade Kina att man ”aldrig kommer att tillåta ’Taiwan independence’-separationistiska krafter att få Taiwan att avskilja sig från Kina under något namn eller på något sätt”. Kina upprepade sin officiella ståndpunkt att återförening med ”fredliga medel” bäst tjänar Kinas grundläggande intressen. Lagen klargjorde dock att Kina inte skulle stå passivt inför varje försök att ”orsaka att Taiwan avskiljs från Kina”. Om detta skulle inträffa skulle Kina använda ”icke-fredliga medel och andra nödvändiga åtgärder” för att skydda Kinas suveränitet och territoriella integritet.

Taiwans självständighet innebär krig – Kina

Vi spolar fram till 2021. Biden-administrationen åtog sig i politiska riktlinjer som utfärdades strax efter att presidenten svurits in att avskräcka från kinesisk aggression och motverka hot mot ”den kollektiva säkerheten, välståndet och det demokratiska levnadssättet” i USA och dess allierade, samtidigt som den offentligt åtog sig att föra en taiwanesisk politik som skulle vara ”i linje med långvariga amerikanska åtaganden”, inklusive Taiwan Relations Act från 1979, som begränsar USA:s militära stöd till Taiwan till vapen av defensiv karaktär.

Krigets brant

Detta visade sig vara en lögn. Vid sin bekräftelseförhör inför den amerikanska senaten i oktober 2021 förklarade den nuvarande amerikanska ambassadören i Kina, Nicholas Burns, att ur Bidenadministrationens perspektiv gav politiken för ”strategisk tvetydighet” USA ett ”enormt handlingsutrymme” enligt lagen om förbindelserna med Taiwan för att fördjupa det amerikanska säkerhetsstödet till Taiwan. ”Vårt ansvar”, sade Burns, ”är att göra Taiwan till en svår nöt att knäcka”. Detta var en kraftig avvikelse från tidigare praxis och tjänade som motivering för Biden själv att vid två tillfällen formulera ett amerikanskt åtagande att komma till Taiwans försvar om Kina skulle anfalla.

Denna radikala avvikelse från USA:s uttalade politik från Biden-administrationens sida bidrog till att inleda en trippel av hybris och okunnighet från kongressens sida, där tre delegationer i rad skickades iväg som hotar att driva Kina in på vägen mot ett krig med Taiwan som landet inte vill föra och som världen (inklusive USA) inte är beredd att ta konsekvenserna av. Den första delegationen, i maj, leddes av Tammy Duckworth (D-Illinois). Innan hon lämnade USA hjälpte Duckworth till att driva igenom lagen ”Strengthen Taiwan’s Security Act”, som bland annat syftade till att förbättra utbytet av underrättelser mellan USA och Taiwan, utveckla planer för att fortsätta tillhandahållandet av militärt bistånd i händelse av en kinesisk attack och undersöka möjligheten att sätta upp förlagrade vapenlager för amerikanska trupper som skulle skickas till Taiwan i händelse av ett krig med Kina.

Låt den sista punkten sjunka in ett ögonblick – Duckworth föreslog att åtgärder skulle vidtas för att garantera att amerikanska trupper skulle konfrontera kinesiska trupper i händelse av en kinesisk invasion av Taiwan.

Del två av kongressens trippel av politisk okunnighet var Nancy Pelosis besök i Taiwan, som det redan har skrivits mycket om. Den sista akten i denna tragikomedi är besöket av senator Ed Markey (D-Massachusetts), som ägde rum tidigare i veckan. Enligt ett pressmeddelande som utfärdades av Markys kontor före besöket skulle hans delegation ”träffa valda ledare och medlemmar av den privata sektorn för att diskutera gemensamma intressen, däribland att minska spänningarna i Taiwanstråket och utöka det ekonomiska samarbetet, inklusive investeringar i halvledare”.

Det som inte har nämnts är den miljö i vilken alla tre besöken ägde rum. Redan före Duckworths första besök hade kinesiska myndigheter tagit det exempellösa steget att utfärda en skarp varning om Taiwan. Den 18 maj varnade Kinas högste diplomat Yang Jiechi Bidens nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan för att ”om USA fortsätter att spela ut Taiwan-kortet och gå vidare på fel väg, kommer detta säkerligen att leda till farliga situationer”.

I dag står Kina, USA, Taiwan och resten av världen inför en sådan ”farlig situation”.

Det råder ingen tvekan om att varje åtagande från Taiwans sida att formellt förklara sin självständighet från Kina kommer att leda till en kinesisk invasion av ön. Dessutom är det osannolikt att Taiwan någonsin skulle vidta en sådan åtgärd utan garantier om amerikanskt militärt stöd som backas upp av åtgärder som är utformade för att ge retoriken verklighetsförankring. Det är här trion av kongressdelegationer kommer in i bilden. Lagstiftning som den som Duckworth föreslår och som Pelosi och Markey verkar stödja skulle krävas om USA formellt skulle bryta med sina tidigare politiska åtaganden när det gäller Kina och Taiwan. Ju mer kongressen fortsätter att samarbeta med Taiwan, desto mer måste Kina frukta lagstiftningsåtgärder från den amerikanska kongressen som officiellt skulle föra USA och Kina in på en väg mot krig.

Som läget är nu är USA inte berett att utkämpa och vinna ett krig med Kina om Taiwan. Om Kina skulle invadera Taiwan i dag finns det inte mycket som den amerikanska militären skulle kunna göra för att sätta tänderna i de muntliga löften som Newt Gingrich och Joe Biden gjort om att försvara Taipei. Kina har genom storskaliga militärmanövrar som genomfördes efter Pelosis överilade besök visat sin förmåga att invadera Taiwan när som helst. En sådan invasion, om den sker, skulle vara överväldigande i omfattning och destruktiv i en skala som liknar den som Ukraina i dag upplever inför Rysslands pågående militära operationer.

Ändå fortsätter Kina att hålla tillbaka. En del armstolsgeneraler bedömer Kinas ovilja att gå i krig som ett tecken på svaghet, ett bevis på att Peking bara skäller och inte biter. Ingenting skulle dock kunna vara längre från sanningen. Till skillnad från Förenta staterna försöker Kina strikt följa sin uttalade politik, som är att uttömma alla fredliga alternativ som är möjliga för att säkra Kinas och Taiwans enande. Trots de tydliga bevisen för en tydlig avvikelse från tidigare politik när det gäller Taiwan och vapenförsäljning fortsätter Kina att tro att det finns en icke-våldslig lösning på problemet med ett Kina.

Om bara Amerika skulle ge freden en chans.

——————————————————————————————————

The only thing keeping US and China from war is running dangerously thin

Washington’s ambiguous Taiwan policies are edging towards conflict, but Beijing wants to exhaust peaceful options first
Scott Ritter

Scott Ritter is a former US Marine Corps intelligence officer and author of ’Disarmament in the Time of Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union.’ He served in the Soviet Union as an inspector implementing the INF Treaty, in General Schwarzkopf’s staff during the Gulf War, and from 1991-1998 as a UN weapons inspector. 

The only thing keeping US and China from war is running dangerously thin

American relations with China in regards to Taiwan have been dictated by years of ambiguous statements and commitments. Now this rhetoric is breaking down and armed conflict seems closer than ever – but is Washington ready to fight over Taiwan, or capable of winning?

Assurances and commitments

Officially, US policy toward Taiwan is guided by three US-China Joint Communiques issued between 1972 and 1982, the Taiwan Relations Act of 1979, and the so-called “Six Assurances” issued in 1982. In the Shanghai Communique of 1972, China asserted that “the Taiwan question is the crucial question obstructing the normalization of relations between China and the United States,” declaring that “the Government of the People’s Republic of China is the sole legal government of China,” that Taiwan is a province of China, and that “the liberation of Taiwan is China’s internal affair in which no other country has the right to interfere.”

The US responded by acknowledging that “all Chinese on either side of the Taiwan Strait maintain there is but one China and that Taiwan is a part of China,” something the US government did not challenge. The US also reaffirmed its interest “in a peaceful settlement of the Taiwan question by the Chinese themselves.”

Before that, on January 1, 1979, the US and China had issued a “Joint Communique of the Establishment of Diplomatic Relations” in which the US undertook to recognize “the Government of the People’s Republic of China as the sole legal Government of China,” noting that, within the context of that commitment, “the people of the United States will maintain cultural, commercial, and other unofficial relations with the people of Taiwan.”

President Jimmy Carter, in announcing the communique, went out of his way to ensure the people of Taiwan “that normalization of relations between our country and the People’s Republic will not jeopardize the well-being of the people of Taiwan,” adding that “the people of our country will maintain our current commercial, cultural, trade, and other relations with Taiwan through nongovernmental means.”

Beijing reacts to ‘ambitious’ US plan for Taiwan

Read more

Beijing reacts to ‘ambitious’ US plan for Taiwan

Carter’s move to establish diplomatic relations with China did not sit well with many members of Congress, who responded by passing the Taiwan Relations Act of 1979, in which it was declared that it is US policy “to preserve and promote extensive, close, and friendly commercial, cultural, and other relations between the people of the United States and the people on Taiwan, as well as the people on the China mainland,” and “to make clear that the United States decision to establish diplomatic relations with the People’s Republic of China rests upon the expectation that the future of Taiwan will be determined by peaceful means.”

In this regard, the Taiwan Relations Act underscored that the US would “consider any effort to determine the future of Taiwan by other than peaceful means, including by boycotts or embargoes, a threat to the peace and security of the Western Pacific area and of grave concern to the United States,” and “to provide Taiwan with arms of a defensive character.” Finally, the Act declared that the US would maintain the capacity “to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security, or the social or economic system, of the people on Taiwan.”

The emphasis on arms sales contained in the Taiwan Relations Act led to the third joint communiqué between the US and China, released on August 17, 1982, which sought to settle differences between the two nations regarding US arms sales to Taiwan. The communique was basically a quid-pro-quo agreement where China underscored that it maintained “a fundamental policy of striving for a peaceful reunification” with Taiwan, over which it claimed sovereignty. For its part, the US declared that it “understands and appreciates the Chinese policy of striving for a peaceful resolution of the Taiwan question,” and, with that in mind, the US declared that it did not seek to carry out a long-term policy of arms sales to Taiwan, and that it would gradually reduce its sale of arms to Taiwan while working for a final resolution to reunification.

To mollify Taiwanese concerns about the third communique, the US agreed to what have become known as “the Six Assurances” between the US and Taiwan. These are 1) the US has not set a date for ending arms sales to Taiwan, 2) the US has not agreed to prior consultations with China about arms sales to Taiwan, 3) the US has not agreed to any mediation role between China and Taiwan, 4) the US has not agreed to revise the Taiwan Relations Act, 5) the US has not taken a position regarding the sovereignty of Taiwan, and 6) that the US would never put pressure on Taiwan to negotiate with China.

Taiwan shows off US-made warplanes

Read more

Taiwan shows off US-made warplanes

There was an unwritten corollary to the third communique—an internal memorandum signed by President Ronald Reagan in which he declared that “the US willingness to reduce its arms sales to Taiwan is conditioned absolutely upon the continued commitment of China to the peaceful solution of the Taiwan-PRC [People’s Republic of China] differences,” adding that “it is essential that the quantity and quality of the arms provided Taiwan be conditioned entirely on the threat posed by the PRC.”

A US policy at war with itself

What emerges from this amalgam of policy statements and positions is a US policy that is inherently at war with itself, unable to fully commit either to the finality of a “one China” policy or walk away from the sale of weapons to Taiwan. The US disguises this inherent inconsistency by referring to it as “strategic ambiguity.” The problem is this policy stew is neither strategic in vision, nor ambiguous.

From the moment President Reagan issued the “Six Assurances,” US-China policy was strained over the issue of weapons sales, with China making the case that the US was not serious about either the peaceful reunification of Taiwan with China, or the elimination of arms sales to Taiwan. Arms sales increased exponentially from the Reagan administration to that of George H. W. Bush and Bill Clinton, with the US providing Taipei F-16 fighters, Patriot surface-to-air missiles, and other advanced weapons. In 1997, House Speaker Newt Gingrich visited Taiwan as part of a Pacific tour that included China. Gingrich claims he told his Chinese hosts that, if China were to attack Taiwan, the US “will defend Taiwan. Period.”

In 2005, in response to US backsliding when it came to arms sales and Taiwan, China adopted legislation known as the “Anti-Secession Law” which stated firmly that Taiwan “is part of China.” In the law, China declared that it “shall never allow the ‘Taiwan independence’ secessionist forces to make Taiwan secede from China under any name or by any means.” China reiterated its official stance that reunification through “peaceful means” best serves the fundamental interests of China. However, the law made it clear that China would not stand idle in the face of any effort to “cause the fact of Taiwan’s secession from China.” If this were to occur, China would use “non-peaceful means and other necessary measures” to protect China’s sovereignty and territorial integrity.

Taiwan's independence means war – China

Read more

Taiwan’s independence means war – China

Fast forward to 2021. The Biden administration, in policy guidance issued soon after the president was sworn in, undertook to deter Chinese aggression and counter threats to the “collective security, prosperity and democratic way of life” of the US and its allies, while publicly committing to a Taiwan policy which would be “in line with long-standing American commitments,” including the Taiwan Relations Act of 1979, which limited US military support for Taiwan to weapons of a defensive character.

The brink of war

This, it turned out, was a lie. In his October 2021 confirmation hearing before the US Senate, the current US Ambassador to China Nicholas Burns declared that, from the perspective of the Biden administration, the policy of “strategic ambiguity” provided the US with “enormous latitude” under the Taiwan Relations Act to deepen US security assistance to Taiwan. “Our responsibility,” Burns said, “is to make Taiwan a tough nut to crack.” This was a stark departure from past practice, and served as the justification for Biden himself, on two occasions, to articulate as policy an American commitment to come to the defense of Taiwan if China were to attack.

This radical departure from stated US policy by the Biden administration helped launch a Congressional trifecta of hubris-laced ignorance, which saw the dispatch of three consecutive delegations that threaten to propel China down the path toward a war with Taiwan it doesn’t want to wage, and which the world (including the US) is not prepared to suffer the consequences of. The first delegation, in May, was led by Tammy Duckworth (D-Illinois). Prior to her departure from the US, Duckworth helped push through the “Strengthen Taiwan’s Security Act” which, among other things, sought to improve US-Taiwan intelligence sharing, develop plans to continue the provision of military aid in the case of a Chinese attack, and explore the possibility of deploying pre-positioned stocks of weapons for US troops that would be dispatched to Taiwan in the event of a war with China.

Let that last point sink in for a moment —Duckworth was proposing to implement measures that would guarantee US troops would confront Chinese troops in the case of a Chinese invasion of Taiwan.

Part two of the Congressional trifecta of policy ignorance was the visit by Nancy Pelosi to Taiwan, of which much has already be written. The final act in this tragicomedy is the visit of Senator Ed Markey (D-Massachusetts), which took place earlier this week. According to a press release issued by Markey’s office prior to his visit, his delegation would “meet with elected leaders and members of the private sector to discuss shared interests including reducing tensions in the Taiwan Strait and expanding economic cooperation, including investments in semiconductors.”

US must ‘challenge’ Chinese missile launch – admiral

Read more

US must ‘challenge’ Chinese missile launch – admiral

Left unspoken is the environment in which all three of these visits took place. Even before Duckworth’s initial visit, Chinese authorities had taken the unprecedented step of issuing a stark warning regarding Taiwan. On May 18, China’s senior diplomat Yang Jiechi warned Biden’s National Security Adviser Jake Sullivan that “if the US continues to play the Taiwan card and head further on the wrong path, this will certainly lead to dangerous situations.”

Today China, the US, Taiwan, and the rest of the world are left to face such a “dangerous situation.”

There is no doubt that any undertaking by Taiwan to formally declare its independence from China will result in a Chinese invasion of that island. Moreover, it is unlikely that Taiwan would ever undertake such an action void of guarantees of US military support backed up by actions designed to breath reality into rhetoric. This is where the trio of Congressional delegations comes into play. Legislation such as that proposed by Duckworth, and seemingly supported by Pelosi and Markey, would be required if the US was to formally break with its past policy undertakings regarding China and Taiwan. The more Congress continues to interface with Taiwan, the more China must fear legislative action by the US Congress which would officially put the US and China on a path toward war.

As things currently stand, the US is not prepared to fight and win a war with China over Taiwan. If China were to invade Taiwan today, there is little the US military could do to put teeth to the verbal commitments made by Newt Gingrich and Joe Biden about coming to the defense of Taipei. China has, through large-scale military maneuvers undertaken following Pelosi’s precipitous visit, demonstrated its ability to invade Taiwan at any moment. Such an invasion, if it occurs, would be overwhelming in scope and destructive on a scale like that being experienced by Ukraine today in the face of Russia’s ongoing military operations.

And yet China continues to hold back. Some armchair generals assess the reluctance to go to war on China’s part as a sign of weakness, proof that Beijing is all bark and no bite. Nothing, however, could be further from the truth. Unlike the United States, China seeks to strictly adhere to its stated policy, which is to exhaust every peaceful option possible in securing the unification of China and Taiwan. Despite the clear evidence of a marked departure from past policy regarding Taiwan and weapons sales, China continues to believe that there is a non-violent solution to the one China problem.

If only America would give peace a chance.

Föregående artikelUSA övar för invasion av Nordkorea
Nästa artikelHur går egentligen kriget i Ukraina? Glenn Diesen diskuterar med Scott Ritter och Alexander Mercouris!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Kina måste vara ett av världens fredligaste länder,så har det varit decennier nu.Men detta ”misstolkas”som svaghet från Usa och dess vasaller här EU.Kina är verkligen ett land med stort tålamod och som söker att lösa svåra tvister genom fred.Skulle man invadera Taiwan i framtiden som blivit ett vapen fabrik på senaste åren med stora mått.Det kvittar, Kina har mer av ALLT och även om det blir längre krig så kommer Kina att uppnå sitt mål så småningom utan MINSTA tvekan. Usa är vidriga gangsters som pillar förstör och fuskar ljuger överallt på denna planet

  • @Kina ett underbart land 26 augusti, 2022 At 09:26 Efter att i stort sett haft Kina som mitt hem större delen av min livstid, och även har bott på Taiwan, kan jag bara bekräfta vad du säger. Kinas målsättning är att skapa, vilket man lyckats med, ett ”fredligt och harmoniskt samhälle”, och nu vill man bibehålla det så. Man slår ner på provokatörer och upprorsmakare som försöker förändra samhället i konfrontatorisk eller våldsbejakande riktning. Väst propagandan yrar ofta om övervakning, men den massövervakning som till exempel Sverige har, finns inte. Däremot övervakar innevånarna själva. En slags neighbourhood watch för att avslöja orosstiftare. Ordet förklarat här.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Neighborhood_watch

   När det gäller Taiwan är målsättningen ett fredligt återförenande, vilket inte behöver betyda att Taiwan övernatt blir en provins i Kina igen. Snarare tvärt om. Just nu är en representant för KMT, eller Kuomintang, Chiang Kai-Shek’s politiska parti, i Peking för att diskutera hur en fredlig återförening kan genomföras. Det finns en mycket stark opinion både på Taiwan och på fastlandskina att genomföra en återförening så Kina igen blir en enda nation. Problemet är USA som har uppenbara strävanden att Taiwan skall gå samma väg som Guam, vilket USA militärt invadera och har gjort till USA territorium och en militär bas. Vad Peking arbetar på är att övertyga Taiwan att helt enkelt öppna portarna och släppa in fastlandskina, vilket är förstås USAs absoluta mardröm. Den regim som härskar över Taiwan idag är tydligt ditsatt och stödd av USA som en USA marionett, och medlemmarna lever under ständigt hot från USA och får saftiga bonusar var gångman lyckas bjuda in en besökare som stöder USAs försök att annektera ön i militära avsikter. USA tillverkar inte vapen på Taiwan, men USA har rustat upp ön till en amerikansk militärbas med amerikanska vapen, och USA har så kallade ”rådgivare” och ”utbildare” permanent stationerade på Taiwan.

   Taiwan och fastlandskina har samma folk sedan 30,000 år, då Taiwan befolkades från fastlandet, samma kultur, samma språk, gemensam historia, och med mycket starka bindningar på personnivå. Det är samma land, bara inte formellt – ännu.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here