USA:s biologiska laboratorier och experiment i Ukraina

12
2698

 

De USA-kontrollerade och finansierade Biolaboratorierna i Ukraina.

USA:s biologiska laboratorier och experiment i Ukraina

I kvälls-serien ”Aktuella frågor för ett år sedan och idag publiceras denna artikel, som knappats nämnts i svenska massmedia. Hade man tigit lika bra om det handlar om eventuella biologiska vapen och experiment av Ryssland?

I NEDANSTÅENDE ARTIKEL av den ryske skribenten VITALIY DIDENKO beskrivs delar av- och uppgifterna i det nätverk som USA har byggt upp, inte bara i Ukraina utan även i de förra sovjetrepublikerna Georgien, Kazakstan och Azerbajdzjan.

Frågan är delikat för USA:s politiska och militära myndigheter. Kina har upprepade gånger den senaste tiden krävt att USA ska redogöra för VAD dessa laboratorier arbetade med och farorna med de samma och att en oberoende internationell expertgrupp ska undersöka frågan.

Men Pentagon och Vita Huset vägrar.

I stället har ”Spindeln”, VICTORIA NULAND andats djupt när hon i senatsförhöret underströk vikten av att dokumenten i dessa laboratorier inte får komma under kontroll hos de ryska trupperna, vilket ett stort antal dokument de facto redan har gjort.

Nedanstående text kan sammanfattas i följande allvarliga punkter, som delvis också bygger på offentliga uppgifter från Ukraina.

·         Dödsfall orsakade av biolaboratorier: För ett år sedan, 2021 uppmärksammade den officiella Zelenski-webbplatsen att i Charkiv, där ett av Pentagons laboratorier finns, avled 20 ukrainska soldater 2016 och ytterligare 200 lades in på sjukhus under mystiska omständigheter. Charkiv ligger bara 30 kilometer från den ryska gränsen.

·         År 2019 bröt en okänd pestliknande sjukdom ut i Ukraina så till den grad att Ryssland var tvungen att kraftigt skärpa gränskontrollerna.

·         USA:s biolaboratorier finns dock inte bara i Ukraina och Georgien, utan också i Kazakstan och Azerbajdzjan, vilket bekräftades av USA:s vice utrikesminister Victoria Nuland.

·         Viktor Medvedchuk och Renat Kuzmin, medlemmar av det ukrainska parlamentariska partiet ”Opposition Platform – For Life”, försökte få konkreta svar från regeringen om USA:s biologiska experiment 2020. De hävdade att uppkomsten av amerikanska biolaboratorier i Ukraina och finansiering av projekt vid Ukrainas vetenskaps- och teknologicenter (STCU) ”sammanföll med flera utbrott av allvarliga infektionssjukdomar i landet”. Partiets och tio andra oppositionspartier förbjöds i lördags, den 19 mars, 2022.

·         Experiment med ukrainska soldater: I början av februari i år avslöjade den oberoende journalisten Dilyana Gaitanjeva, en bulgarisk utredningsspecialist, Mellanösternspecialist och grundare av Arms Watch-projektet, amerikanska biologiska experiment på allierade soldater i Ukraina och Georgien.

·         Enligt Dilyana Gaitanjevas information, har på ukrainskt territorium Defense Threat Reduction Agency (DTRA-USA) [1] finansierat ett projekt som involverar AFU(ukrainska)-soldater med kodnamnet ”UP-8”: ”Spridningen av viruset från Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF) och hantavirus i Ukraina och det eventuella behovet av en differentialdiagnos hos patienter med misstänkt leptospiros”.

·         DTRA-aktiviteter i Georgien och Ukraina omfattas av särskilda bilaterala avtal. Om DTRA-sponsrade forskares aktiviteter leder till dödsfall eller skada på lokalbefolkningen, ska DTRA INTE hållas ansvariga!

Dick Emanuelsson, Tegucigalpa-Honduras

Delar av de av rysk beslagtagna dokumenten från Pentagons Biolaboratorium på ukrainskt territorium. På den andra högra hälften USA-arméns experiment med syfilis i Guatemala på fångar, prostituerade men även de egna militärerna.

 

USA:s biologiska experiment i Ukraina

Av Vitaliy Didenko | Ukraine.ruKälla: Radio La Primerisima, Managua-Nicaragua

En av de viktigaste frågorna som debatteras hett i samband med krisen i Ukraina är frågan om de Pentagon-drivna biolaboratorierna.

I synnerhet den ryske presidenten Vladimir Putin berörde detta ämne under sitt senaste tal och påpekade att flera experiment med farliga sjukdomar som coronavirus, mjältbrand, kolera, svinpest och andra hade utförts där.

”Spår av dessa program döljs kraftigt, men vi har anledning att tro att komponenter av kompletta biologiska vapen skapades i Ukraina”, sade Putin.

Den ryske FN-ambassadören Vasily Nebenzia sa tidigare att dokument hade gjorts tillgängliga för det ryska försvarsministeriet som bevisar att det finns ett nätverk av minst 30 biologiska laboratorier i Ukraina där farliga biologiska experiment genomfördes.

Enligt det ryska utrikesministeriet bestod nätverket av biologiska laboratorier på ukrainskt territorium av mer än 30 anläggningar.

Kineserna talade å sin sida om att det finns 26 amerikanska biolaboratorier i Ukraina, där farliga virus lagras och används av Washington för att genomföra militära biologiska program.

Pentagon är beställare av de arbeten som utförs i dem. Black and Veatch, ett militäranslutet företag, ett stort ingenjörsföretag baserat i Kansas City, Missouri, är involverat i projekten.

Kina har för övrigt varit aktivt involverat i processen och uppmanat USA att förklara de fakta som Ryssland påstår, så att en internationell verifieringsmekanism kan upprättas inom ramen för ”konventionen om biologiska vapen” (CAB). Det kinesiska utrikesministeriets talesman Zhao Lijian betonade att USA i decennier ständigt har anklagat andra länder för att inte uppfylla sina skyldigheter och stå emot internationella inspektioner.

Washington har till och med tillgripit sanktioner mot andra länder i denna fråga. I det här fallet är det nödvändigt att vara konsekvent istället för att försöka pressa med sin auktoritet och undvika att ta sitt eget ansvar.

Dödsfall orsakade av biolaboratorier

För ett år sedan, 2021, skapades en petition mot amerikanska biolabb i Ukraina på den officiella Zelenski-webbplatsen. Dokumentet noterade att i Charkiv, där ett av Pentagons laboratorier finns, dog 20 ukrainska soldater under mystiska omständigheter 2016, och ytterligare 200 lades in på sjukhus. Framställningen presenterar också data från 2019, året då ett utbrott av en okänd pestliknande sjukdom inträffade i Ukraina, till den grad att Ryssland var tvungen att kraftigt skärpa gränskontrollerna.

Omedelbart efter Sovjetunionens kollaps skyndade sig USA att beslagta före detta sovjetiska militärlaboratorier i Ukraina och andra postsovjetiska stater där man trodde att biologiska vapen utvecklades. Och naturligtvis hävdade alla att de gjorde det av globala säkerhetsskäl. Även om de i verkligheten fortsatte att arbeta med farliga patogener. Och varje år ägnade de sig åt att förbättra utrustning för att hantera patogener som kan orsaka dödliga sjukdomar. Dessa biolaboratorier fick tillstånd att för första gången verka i Ukraina under president Viktor Jusjtjenko. 2013, under Viktor Janukovitjs mandat, stängdes de, men sedan följde Euromaidan, varefter de återvände till arbetet.

USA:s biolaboratorier finns dock inte bara i Ukraina och Georgien, utan också i Kazakstan och Azerbajdzjan.

USA:s underutrikesminister Victoria Nuland bekräftade närvaron av biolabben och sa att utrikesdepartementet arbetar för att förhindra att prover som lagras där hamnar i ryska händer. Men inte bara det.

Ett dokument som publicerades på webbplatsen för United States Congressional Research Service den 11 mars 2022 säger att ”USA är involverat i biologisk säkerhet i Ukraina: program för samarbete och hotminskning” och noterar att, som en del av de relevanta programmen, säker centrala referenslaboratorier (CRL) för patogeninsamlingar har byggts i Azerbajdzjan, Ukraina och Kazakstan.” Det är uppenbart att amerikanerna behandlade Ukraina, liksom andra före detta sovjetrepubliker, med förakt och betraktade dem som föremål för kolonial exploatering. Eftersom dess invånare inte förtjänar nåd.

Medlemmar av det ukrainska parlamentariska partiet ”Opposition Platform – For Life”, Viktor Medvedchuk och Renat Kuzmin, försökte få konkreta svar från regeringen om USA:s biologiska experiment 2020. De hävdade att uppkomsten av amerikanska biolaboratorier i Ukraina och finansiering av projekt vid Ukrainas vetenskaps- och teknologicenter (STCU) ”sammanföll med flera utbrott av allvarliga infektionssjukdomar i landet”.

De myndigheter som sekretessbelagt denna information som svar på förfrågan från ställföreträdarna lämnade dock inga specifika uppgifter. Dessutom började de, med Washingtons tillstånd, införa illegala sanktioner mot oönskade politiker.

Experiment med ukrainska soldater

I början av februari i år avslöjade den oberoende journalisten Dilyana Gaitanjeva, en bulgarisk utredningsspecialist, Mellanösternspecialist och grundare av Arms Watch-projektet, amerikanska biologiska experiment på allierade soldater i Ukraina och Georgien.

Enligt sin information, på ukrainskt territorium har Defense Threat Reduction Agency (DTRA) finansierat ett projekt som involverar AFU(ukrainska)-soldater med kodnamnet ”UP-8”: ”Spridningen av viruset från Krim-Kongo hemorragisk feber (CCHF) och hantavirus i Ukraina och det eventuella behovet av en differentialdiagnos hos patienter med misstänkt leptospiros”.

(Redaktörens anmärkning: DTR, som grundades 1998 med huvudkontor i Fort Belvoir, Virginia, USA, ”är den enda Pentagon-organisationen som uteslutande fokuserar på att bekämpa och avskräcka massförstörelsevapen och framväxande hot”, enligt beskriver hon själv på sin hemsida).

En av DTRA-entreprenörerna som arbetade i Ukraina var CH2M Hill. Detta amerikanska företag tilldelades ett kontrakt på 22,8 miljoner dollar för perioden 2020-2023 för att renovera och utrusta två biolaboratorier: State Research Institute of Veterinary and Sanitary Laboratory Diagnostics and Experience (Kiev-regionen) och Regional Diagnostic Laboratory of the State Service of Ukraina för livsmedelssäkerhet och skydd av konsumenträttigheter (Odessa-regionen).

DTRA-aktiviteter i Georgien och Ukraina omfattas av särskilda bilaterala avtal enligt vilka, om DTRA-sponsrade forskares aktiviteter leder till dödsfall eller skada på lokalbefolkningen, inte ska hållas ansvariga.

Visst, under den ryska ”Militära Specialoperationen” i Ukraina kommer världssamfundet att utsättas för nya obehagliga fakta om USA:s farliga biologiska experiment och aktiviteter i strid med alla normer för internationell rätt, som denna världshegemon tillät sig genomföra.

USA frikänner sig själv för “krigsbrott”

Mellan 1946-1948 utförde USA:s Nationella Hälsovårdsinstitut medicinska experiment på 2082 prostituerade, fångar och mentalsjuka personer i Guatemala. De smittades på olika vägar med syfilis, gonorré och chancroide. Därefter injicerades de med penicillin, som då var relativt nytt. USA-ministeriets ansvarige var läkaren John Cutler, ökänd för ett liknande fall med syfilis på 600 svarta i delstaten Alabama 1932, ledde experimenten.

Det var först 2009 som fallet uppdagades när en medicinsk historiker, Wellesley College, upptäckte registren som USA-myndigheterna hade dolt under över 60 år. Guatemalas tidigare socialdemokratiske president Alvaro Colom karaktäriserade fallet som ”brott mot mänskligheten”. Men Obamaadminstrationen säger i ett uttalande att stämningen mot USA-staten inte är juridiskt möjlig, trots att Nurnbergskonventionen förbjuder experiment med människor utan dess tillstånd.

Dick EmanuelssonKälla:https://radiolaprimerisima.com/pensamiento-critico/los-experimentos-biologicos-de-eeuu-en-ucrania/

Guatemala: USA frikänner sig själv för “krigsbrott”

Mellan 1946-1948 utförde USA:s Nationella Hälsovårdsinstitut medicinska experiment på 2082 prostituerade, fångar och mentalsjuka personer i Guatemala. De smittades på olika vägar med syfilis, gonorré och chancroide. Därefter injicerades de med penicillin, som då var relativt nytt. USA-ministeriets ansvarige var läkaren John Cutler, ökänd för ett liknande fall med syfilis på 600 svarta i delstaten Alabama 1932, ledde experimenten.

Det var först 2009 som fallet uppdagades när en medicinsk historiker, Wellesley College, upptäckte registren som USA-myndigheterna hade dolt under över 60 år. Guatemalas tidigare socialdemokratiske president Alvaro Colom karaktäriserade fallet som ”brott mot mänskligheten”. Men Obamaadminstrationen säger i ett uttalande att stämningen mot USA-staten inte är juridiskt möjlig, trots att Nurnbergskonventionen förbjuder experiment med människor utan dess tillstånd.

Dick Emanuelsson

Föregående artikelRapport från ”Nej till Nato”-manifestationen i Stockholm 4 mars
Nästa artikelVad händer i Ukraina? Viktigt möte lördagen 25 mars på Solidaritetshuset

12 KOMMENTARER

 1. Vad krävs för att få ett slut på alla missdåd som monsterstaten USA har begått de senaste 50 – 100 åren?

 2. Nu riktas misstankarna om biovapen program i Ukraina till självaste Biden familjen, eller rättare sagd ”the coke family”? Bevis börja sippra fram som visar att Hunter Biden …

  ”As for US involvement in biological weapons development, in confirmation of yet another lie by Washington and Joseph Biden personally, there is evidence in internet investigations that Britain and the US are jointly developing biological weapons, and that the Biden family has been involved for years in funding US biological laboratories around Russia, where under a veil of secrecy Washington has been creating biological weapons.

  According to alternative media outlets independent of Washington, particularly in France, Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP) is directly involved in the funding of a number of US biological laboratories. This company, based in Washington, is named after the Rosemont farm of the Biden family’s estate near Pittsburgh. It became an offshoot of Rosemont Capital and an investment fund founded by Hunter Biden and John Kerry’s stepson Christopher Heinz in 2009, with Hunter as managing director.”

  https://journal-neo.org/2022/03/24/the-bidens-funded-the-activities-of-secret-us-biolabs/

 3. USA har finansierat Ukrainas covidforskning. Det är Ukrainas forskning, den gäller inte vapen, och USA har bara skickat pengar.

   • @Anders Romelsjö (red) 24 mars, 2022 At 09:40
    Det har åtskilliga gånger skymtat fram i rapporteringen.
    Dels utvecklar USA nya patogener och variationer.
    Dels utvecklar man motmedel mot dom.
    Dels utvecklar man metoder sprida dom.
    Dels försöker USA utveckla patogener som endast angriper människor med en viss genetik. Det kan vara möjligt för endast vissa djur smittas ju bara av vissa patogener.
    Affärsmodellen är alltså att sprida unika patogener, och sedan monopolistiskt sälja ett motmedel för högas priser, precis som i fallet covid19. Intervjun på dold kamera med Pfizer avslöjade ju tydligt metoden.
    Det har både militär och civil tillämpning, och det har spekulerats att Biden klanen finansieras av CIA och Pentagon för att utföra detta arbete, men det har aldrig styrkts. Det är tveksamt om USA skulle tillåta detta, och om det skulle avslöjas om det skedde inom USA. Både CIA och Pentagon är mycket skickliga att dölja vad dom sysslar med.

    Denna artikel, som skrev av amerikanska grävande journalister redan 2015, är mycket avslöjande hur det går till i USA och den obefintliga biosäkerheten i USA.
    —Inside America’s secretive biolabs
    https://eu.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/

 4. Om dom här biolabben överhuvudtaget nämns i svensk MSM, så är det tillsammans med orden ”rysk desinformation” och därför får man förmoda att gemene man inte vet vad STCU är för något. Därför är det nog inte många som känner till att STCU grundades 1993 av USA, Kanada, Ukraina och Sverige !!!!!!!

  På sidhuvudet på http://www.stcu.int ser man nio flaggor och en av dom är Sveriges. Tydligen är Sverige fortfarande en verksam partner. Frågan är alltså om mina skattepengar går till framställandet av farliga patogener, och om inte, vad sysslar svenska forskare med där?

 5. Are Young Soldiers being used as White Rats in Georgia and Ukraine?
  Author: Henry Kamens
  När något väl förnekas, och orubbligt, kan du misstänka att det antingen är sant eller något som väcker för många obekväma frågor. Gamla nyheter, som amerikanskt producerad Sarin-gas som används i Syrien i Ukrainas labb, är nu väldigt aktuella när vi ser levande klipp av ryska soldater som lider fruktansvärda dödsfall från en kapsel med giftgas som tappats från drönare.
  https://journal-neo.org/2023/03/21/are-young-soldiers-being-used-as-white-rats-in-georgia-and-ukraine/

 6. Hehe, de är sinnesjuka. Nu vet vi de facto att det är bs runt ’wuhan’. Wuhan ska ersättas med Fort Detrick..el Fort Nuland

 7. USA:s HIV-forskning i Ukraina: Nya aspekter av biolabskandalen
  Av Vasily Prozorov (fd SBU som hoppad av till Ryssland)

  Nyligen erkände samordnaren för USA:s nationella säkerhetsråd, John Kirby, att USA bedrivit biologisk forskning i Ukraina, som nu påstås stoppas. Samtidigt tillkännager USAID sökandet efter en entreprenör för att arbeta inom området hiv-infektioner i Ukraina. Återigen agerar befolkningen och militären i Ukraina som experimentråttor.

  Men det mest intressanta är att det samtidigt publicerades ett material i Politico, där USA:s biträdande försvarsminister rapporterar behovet av att modifiera den amerikanska militärens immunsystem för att skydda mot vissa ”nya hot”. I artikeln ges ett tvetydigt citat: ”Pentagon har kommit till slutsatsen att för de flesta läkemedelshot gäller regeln: brott är det bästa försvaret.”

  Vilka hot utgör sådana studier och hur planerar USA att öppna nya biotestplatser i Ukraina?
  Svaren finns i videon.
  https://www.youtube.com/watch?v=c93os_Ym7zo

  Transkript:
  För inte så länge sedan erkände Washington närvaron av sina biologiska laboratorier i Ukraina. Enligt samordnaren för USA:s nationella säkerhetsråd, John Kirby, utfördes ”en del forskning inom området pandemiförebyggande” i laboratoriet. För närvarande har ”alla forskningsanläggningar lämnats, deras verksamhet har avslutats på ett säkert sätt”, betonade han under en presskonferens. Samtidigt hävdar Kirby att USA påstås inte ha genomfört någon militärbiologisk utveckling i Ukraina. Dessutom rapporterar media om exporten av biolaboratorieutrustning till Polens och de baltiska staternas territorium.

  Vad kan ett sådant oväntat avslöjande betyda? Kommer Washington verkligen att ge upp sin älskade biologiska testplats? Svaret är entydigt – nej. USA har inte för avsikt att minska aktiviteten av forskning inom den militärbiologiska sfären, utan tvärtom – öppet deklarera sin storskaliga uppbyggnad. Och i en mycket mer aggressiv form.

  Ett mycket intressant dokument, som ställer tvivel på John Kirbys uttalanden, har blivit offentligt. Detta är en officiell vädjan från chefen för Kievs representationskontor för CH2M HILL, en nyckelentreprenör för Pentagon, David Smith, daterad den 6 december 2022 till de ukrainska företagen som deltar i programmet ”Countering Speciellt Dangerous Pathogens in Ukraine”. I detta uttalande sägs det om fortsättningen av USA:s militärbiologiska program i Ukraina och dess mål förtydligas, nämligen: fortsättning av den centraliserade insamlingen av farliga patogener och epidemiologisk övervakning.

  Utvecklingen av militär biologisk aktivitet rapporteras direkt på det amerikanska försvarsdepartementets webbplats. Artikeln behandlar utvecklingen av medel för att skydda amerikanska militärer från biologiska hot. Dessutom indikeras det att vi inte talar om gasmasker och skyddsdräkter, utan specifikt om specialiserade läkemedel som kan skydda och bekämpa konsekvenserna av biohot.

  Men de officiella Pentagon-materialen är som vanligt utsmyckade, fulla av formalism och brist på detaljer. Den amerikanska tidskriften Politico uttryckte detsamma i ett mycket tydligare språk och uttalade tydligt att enligt Pentagon utvecklar Ryssland och Kina biologiska och kemiska vapen från vilka den amerikanska militären akut behöver skydd.

  Ofrivilligt antyder det att den amerikanska propagandamaskinen agerar som en avsändare från det gamla programmet ”rescue 911” – sorterar igenom en uppsättning mallkort där handlingsordningen är skriven. Nu har de dragit fram ett kort som heter ”Colin Powells provrör”.

  Politico-artikeln är baserad på en intervju med USA:s biträdande försvarsminister för kemiskt och biologiskt försvar Ian Watson. En extremt icke-offentlig person för övrigt. Försök att hitta några detaljer om denna tjänsteman på webben leder inte till ett betydande resultat. Så, den amerikanska specialisten förklarade att militäravdelningen går bort från det traditionella schemat för att utveckla åtgärder för att motverka befintliga hot och byter till sökandet efter medel för skydd mot perspektivagenter för massförstörelsevapen. Det officiella namnet på detta program kan grovt översättas som ”ett förbättrat förhållningssätt till utvecklingen av medicinska motåtgärder inom ramen för det kemiska och biologiska skyddsprogrammet.” I originalet ser det ut så här.

  Vidare började Mr. Watson öppet skrämma publiken och noterade den ökande sannolikheten för användning av massförstörelsevapen inte bara mot amerikanska specialstyrkor från, som Watson uttryckte det, ”lokala aktörer” som Syrien och Iran, utan varnade för att Ryssland och Kina kunde använda kemiska och biologiska vapen av en ny generation på global nivå. Vad skrämde Pentagon så mycket att den mystiska chefen för de amerikanska nukleära, biologiska och kemiska skyddstrupperna öppet säger om hotet om användning av förbjudna vapen?

  Jag har gjort undersökningar inom området militärbiologiska aktiviteter i USA under ganska lång tid och följande slutsatser kommer att tänka på.

  För det första förbryllade Washington allvarligt hastigheten med vilken ett effektivt vaccin mot Covid-19 coronaviruset utvecklades och massproducerades i Ryssland och Kina. I USA är de vana vid tanken på att dominera inom läkemedelsindustrin. Watson döljer inte att det var pandemin som orsakade behovet av att revidera den amerikanska strategin, vilket innebär att man inte bara studerar befintliga hot, utan också förutsäger troliga sådana, samt en detaljerad analys av sätten och medlen för att sprida infektioner och toxiner.

  Och för det andra, och detta är redan mycket läskigare, Pentagon börjar tydligen förbereda världssamfundet för det faktum att det är nödvändigt att inleda en förebyggande attack. Och om någon tror att den amerikanska militäravdelningen kommer att stoppas av några etiska överväganden eller internationella överenskommelser, har du djupt fel. Amerikanerna anser fortfarande kärnvapenbombningen av Japan 1945 som ganska acceptabel. För att inte tala om det hatade Ryssland och Kina.

  Men det finns ett annat uttalande från USA:s biträdande försvarsminister, som antyder ännu mer oroande tankar. När Watson gick från generaliserade skräckhistorier till mer specifika områden av avancerad Pentagon-forskning, berörde han, som i förbigående, avdelningens avsikter att ”modifiera militärpersonalens immunsystem för att skydda mot bredast möjliga spektrum av virus och toxiner”. Vid det här laget bör du vara mycket uppmärksam.

  Jag skulle vilja påminna er om att modern medicin och farmakologi fortfarande inte kan hantera det humana immunbristviruset (HIV), för att bekämpa vilka miljarder dollar spenderas och tusentals specialister arbetar. Det är till och med skrämmande att föreställa sig vart amerikanska militärbiologers experiment kommer att leda.

  Och dessutom bör du fråga dig själv var och på vem sådana experiment kommer att utföras. Och av en slump, mot bakgrund av uttalanden om en tektonisk förändring av strategiska tillvägagångssätt för amerikanska militära biologiska aktiviteter och rapporter om tillbakadragandet av biologiska laboratorier från Ukrainas territorium, tillkännager American Agency for International Development, känd som USAID, i början av januari 2023 sökandet efter en entreprenör för att arbeta inom området hiv-infektioner i Ukraina.

  Entreprenörens uppgifter kommer att omfatta skapandet av ett nätverk av specialiserade institutioner, epidemiövervakning och masstestning av ”testpersoner”.

  Programmet som heter REACH 95 har en finansiering på 19 miljoner USD och är designat för 5 år. Och det var om den femåriga finansieringsperioden på 1,2 miljarder dollar för Pentagon-programmet som viceminister Watson talade om i intervjun. Med tanke på att amerikanska läkemedelsföretag, som Pharmbiotest eller IQVIA, liksom den amerikanska militäravdelningen har använt den ukrainska befolkningen och militär personal som experimentråttor i många år, är det ganska naturligt att experiment med immunsystemet kommer att genomföras exakt i Ukraina.

  Och det finns inget att bli förvånad över. USA har länge valt Ukraina som en biotestplats. Främst på grund av det billiga biomaterialet, hur hemskt det än låter. Jag menar människor, medborgare i Ukraina, till vilka staterna länge har satt ett lågt pris, och myndigheterna i Kiev gick med på det. Tja, om ämnet dör, är dessa fakta lätta att dölja både på grund av opaciteten och korruptionen i sjukvårdssektorn i Ukraina, och forskningens hemlighet i allmänhet. Denna praxis är vanlig i alla länder där Washington har öppnat sina biolabb, vare sig det är Ukraina eller Georgien. Etikfrågor, som du kan se, har bleknat i bakgrunden här.

  Slutligen kommer jag att ge ytterligare ett citat från Politico-materialet: ”Pentagon har dragit slutsatsen att för de flesta läkemedelshot gäller regeln: attack är det bästa försvaret” (i originalet har DoD kommit fram till att ett bra anfall är det bästa försvaret för många läkemedelsbaserade hot).
  https://ukr-leaks.com/en/Replica/new-facets-us-biolab-scandal

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here