Utdrag ur utrikesminister Lavrovs tal inför Rysslands duma   

7
1631
Sergey Lavrov, Minister of Foreign Affairs for the Russian Federation, is seen during the 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference in Conference Room 2 at United Nations Headquarters in New York, NY, USA on September 25, 2019.

Denna artikel har upphittats och översatts av Catarina. Tack! Legat i 3 dagar, och senare idag lära Putin tala.

Lavrovs tal: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1854365/

Vårt uppdaterade utrikespolitiska koncept kommer att koncentreras på behovet av att avsluta västs ensamrätt att ange villkoren för det internationella livet, det bör hädanefter inte styras av västs själviska intressen, utan baseras på universell rättvisa, vilket FN-stadgan fastställer i principen om suverän jämlikhet för alla stater. 

USA trampar skändligt på denna grundläggande princip för civiliserad mellanstatlig kommunikation, USA och dess allierade är besatta av en manisk önskan att återuppliva den neokoloniala unipolära världsordningen, för att störa den objektiva processen för bildandet och uppstigandet av nya världscentra. Allt detta i hopp om att fortsätta, som Rysslands president Vladimir Putin noterade i sitt tal i Kreml den 30 september 2022, ”att skörda verklig hyllning från mänskligheten … för att utvinna hegemonens arrendevgift.”  

En integrerad del av denna kurs är utvidgningen av Nato i riktning mot våra gränser, liksom omvandlingen av vårt broderland Ukraina till ”anti-Ryssland”, till ett russofobiskt militärt brohuvud. Under de senaste åren har denna linje i Washington och dess europeiska satelliter nått till punkten utan återvändo”.

Under lång tid har vi inte haft några illusioner om västs sanna avsikter. Vi kommer ihåg hur de inte hade uppfyllt de specifika politiska skyldigheter som det sovjetiska ledarskapet hade fått, att inte utvidga Nordatlantiska alliansen. Hur Tyskland, Frankrike och Polen, efter att ha förnekat sina underskrifter under avtalet mellan Ukrainas president Viktor Janukovytj och oppositionen, de sanktionerade faktiskt en blodig statskupp i Kiev i februari 2014 under öppet nazistiska, rasistiska slagord.
epa10016409 (L-R) Romanian President Klaus Iohannis, Italian Prime Minister Mario Draghi, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz hold a press conference in Kyiv, Ukraine, 16 June 2022. French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Mario Draghi and German Chancellor Olaf Scholz arrived on a night train from Poland to Kyiv and meet with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, at a time when the country is pushing for EU membership. EPA-EFE/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT

Under alla dessa år drev västs ledare direkt den kriminella Kiev-regimen till en militär lösning på Donbass– ”problemet” och blundade för den oundvikliga storskaliga etniska rensningen och fysiska utrotningen av ryssar och rysktalande. Och de senaste cyniska bekännelserna från Tysklands och Frankrikes fd ledare, Angela Merkel och F. Hollande, att Minsk-åtgärdspaketet måste godkännas av FN: s säkerhetsråd, bara för att köpa tid och låta Kiev öka sin militära potential. P.A. Porosjenko, och efter honom V.A. Zelenskyj har också tillstått det. Dessa personers offentliga bekännelser avslöjar varför Minskavtalen misslyckades, de som proklamerades av alla västerländska ledare som den obestridda grunden för bosättningen i Donbass. Enkelt uttryckt ljög alla för oss, precis som de ljuger nu, och döljer sanningen om terrorattackerna mot Nord Streams.

Av U.S. Department of State from United States – 3 Secretary Pompeo Meets with NATO Secretary General Stoltenberg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77989991

Häromdagen sällade sig Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg till ”kören” av bekännare. Han sade i Bryssel att kriget började 2014, och Nato har förberett det sedan statskuppen, och alltså sedan nazisterna kom till makten i Kiev med löften om att förstöra allt ryskt i Ukraina och utvisa ryssar från Krim. Med andra ord, för att lösa den ”ryska frågan”, som alliansen stödde, oavsett hur mycket efterföljare till dem senare försökte motbevisa det. 

In i det sista har vi gjort allt som står i vår makt för att minska spänningarna och nå en jämlik och ömsesidigt respektfull överenskommelse. För detta ändamål lade Rysslands president Vladimir Putin i november 2021 fram ett förslag om ömsesidiga säkerhetsgarantier som  avvisades arrogant av Washington och det nordatlantiska blocket. De ville inte ens diskutera vår legitima oro. 

Allt detta gjorde att vi inte hade något annat val. För ett år sedan, på order av V.A. Zelenskys regim, började Ukrainas väpnade styrkor, anförda av nationella bataljoner, med det kraftiga undertryckandet av Donbass, vilket ökade bombningen av bosättningar med flera storleksordningar. Som svar på DPR: s och LPR: s officiella överklagande erkände vi deras självständighet och kom till deras hjälp i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan och inledde en Särskild Militär Operation. 

I dag för USA och dess satelliter ett allomfattande hybridkrig mot oss, som har förberetts i många år med ukrainska reaktionära nationalister som murbräcka. Dess mål är inte dolt – inte bara att besegra vårt land på slagfältet, att förstöra den ryska ekonomin, utan också att omge oss med en ”cordon sanitaire”, att göra oss till ett slags ”skurkland”. För det använder de hela verktygslådan – från direkt militärt stöd till nynazister, som USA: s försvarsminister L Austin direkt efterlyste igår, han uppgav behovet av att förse Ukrainas väpnade styrkor med högprecisionsvapen och utbilda personal för att säkerställa framgången för regimens nya motoffensiva operationer, som påstås förberedas, till oöverträffade olagliga sanktioner och direkta lögner i ett försök att demonisera Ryssland. 

Deras försök att isolera Ryssland har misslyckats. Våra fiender tvingas erkänna detta. Den utrikespolitik som president Vladimir Putin har antagit för att kraftfullt försvara nationella intressen och samtidigt vara öppen för ett brett och jämlikt internationellt samarbete visar sig vara effektiv. I vår långsiktiga planering utgår vi konsekvent från det faktum att den moderna världen är multipolär, att länderna i Asien, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika, som utgör världsmajoriteten, inte vill leva i en västcentrerad ”regelbaserad ordning” som uppfunnits av väst. Dessa ”regler” som Washington, Bryssel och London har stiftat för sig själva och som skrivs om varje gång på ett nytt sätt för att passa dem själva bäst. 

Som väntat har tre fjärdedelar av världens stater inte har anslutit sig till de antiryska sanktionerna. Alla har intagit en balanserad ståndpunkt om situationen i Ukraina, som med rätta inte betraktas isolerat, utan i samband med den europeiska säkerhetskris som länge har bryggts på grund av Natos aggressiva kurs. Som Folkrepubliken Kinas ledare Xi Jinping betonade måste vi säkerställa säkerhetens odelbarhet* på global nivå. 

*[Rysslands utrikesdepartement har skickat ett brev till flera Natoländer där man ber om deras officiella åsikter om flera avtal de har undertecknat som innehåller klausuler om säkerhetens odelbarhet: 

Själva kärnan i avtalen om odelbar säkerhet är att antingen finns det säkerhet för alla eller så finns det ingen säkerhet för någon. 

Hur är undertecknandet av dessa fördrag och odelbar säkerhet för alla förenligt med den aggressiva Nato-expansion som riktas mot Ryssland? ”Västliga” utrikesdepartement kommer att ha svårt att svara på den frågan. 

Mot denna bakgrund har den ryska diplomatin intensifierat sitt arbete på de områden där processerna för multipolaritet och världsordningen blir starkare, där våra partners är redo för ärligt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Bland de ovillkorliga prioriteringarna är förstärkningen av gemensamma format med våra vänner, allierade och likasinnade människor i Eurasien. Integrationssamarbetet (inom ramen för den eurasiska ekonomiska unionen, där Ryssland är ordförande 2023) expanderar, och antalet länder och internationella organisationer (det finns mer än ett dussin av dem) som är intresserade av att upprätta förbindelser med Eurasiska ekonomiska unionen tills undertecknandet av ett avtal om en frihandelszon, växer. 

(…….) 

Tillsammans med våra kinesiska vänner arbetar vi kraftfullt för att stärka det bilaterala strategiska partnerskapet, som har nått en historiskt aldrig tidigare skådad hög och förtroendefull nivå. Den utrikespolitiska länken mellan Moskva och Peking cementerar grunden för den framväxande polycentriska konstruktionen och fungerar som en balanserande och stabiliserande faktor i världsfrågor. 

Förbindelserna med Indien med särskilt privilegierat strategiskt partnerskap (som de officiellt kallas) fördjupas sakta men säkert. Banden med Brasilien, Iran, Förenade Arabemiraten, Egypten, Turkiet, Saudiarabien, Sydafrika och många andra vänliga länder på alla kontinenter växer sig starkare. Att upprätta partnerskap med afrikanska vänner till en ny nivå är avsett att bidra till det andra toppmötet mellan Ryssland och Afrika i juli 2023 i St Petersburg. Vi uppskattar verkligen det mångsidiga samarbetet med länderna i Latinamerika och med deras integrationsorganisationer. Förbindelserna med ett antal av dem har också fått en verklig strategisk karaktär. 

Vi fortsätter att arbeta aktivt på multilaterala plattformar. För det första, inom ramen för FN, där vi tillsammans med likasinnade (det finns redan fler än tjugo av dem), har bildat gruppen av vänner till försvar för FN-stadgan, försvarar vi de grundläggande normerna i internationell rätt, införandet av den redan nämnda principen om respekt för alla länders suveräna jämlikhet utan undantag och icke-inblandning i deras inre angelägenheter. Dessa principer är uttryckligen inskrivna i FN-stadgan. 

En särskild plats i omfattningen av våra utrikespolitiska prioriteringar innehas av SCO och BRICS-länderna. Vi betraktar dessa sammanslutningar som perfekta exempel på ”multipolär diplomati” för tjugohundratalet, som syftar till att främja gemensamt utvecklade kollektiva tillvägagångssätt för globala frågor. Idag strävar allt fler stater efter att upprätta band mellan SCO och BRICS och bli deras fulla medlemmar. Detta visar återigen en växande efterfrågan när det handlar om utvecklingen av mekanismerna för global styrning. Inom ramen för den försenade demokratiseringen av dessa mekanismer ökar betydelsen av president Vladimir Putins initiativ att bilda ett större eurasiskt partnerskap med deltagande av EAEU, SCO, Asean och andra stater, sammanslutningar på vår gemensamma enorma kontinent. I samma sammanhang fortskrider samverkan mellan EAEU och det kinesiska infrastrukturprojektet One Belt, One Road”. Integrationsstrukturerna i andra utvecklingsregioner förklarar allt mer högljutt sin oberoende roll i världsfrågorna: Afrikanska unionen, Arabförbundet, GCC, Celac och många andra. Vi har etablerat systemiska interaktioner med dem alla. Alla dessa är naturligtvis pelarna i den framväxande multipolariteten. I slutändan är det de, och inte väst, som kommer att bestämma de yttre förutsättningarna för alla länders utveckling på vår planet.
 

Fokus för vår uppmärksamhet förblir kampen mot förfalskning av historien, främst Great Patrioc War/Det Stora Patriotiska kriget, kampen mot spridningen av nazistisk ideologi i vilken som helst av dess former och manifestationer. I detta solidariserar sig världsmajoriteten med oss, de stöder regelbundet den resolution som vi årligen lägger fram vid FN:s generalförsamlings session om förbudet att förhärliga nazismen. Samtidigt var det i år djupt oroande att Tyskland, Italien och Japan för första gången röstade emot detta dokument. Detta ifrågasätter uppriktigheten i deras ånger för de massmord mot mänskligheten som begicks under andra världskriget. 

The Great Victory/ Den stora segern sporrade kraftfullt befrielseprocessen bland folken i kolonierna. Vårt land har gett avgörande och som regel gratis stöd till de tidigare kolonierna. I dag står vi i solidaritet med kraven på att få en rättvis avkoloniseringsprocess. (……..) 

Dessutom arbetar vi redan aktivt med statsduman och federationsrådet för att garantera insyn i Washingtons militärbiologiska verksamhet i Pentagons hemliga laboratorier utspridda över hela världen, långt utanför Förenta staternas gränser, i strid med konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen. 

(…..) 

Vi fortsätter att använda den ekonomiska diplomatins påtryckningsmedel maximalt. Mot bakgrund av den laglöshet som skapats av väst bidrar vi till att bygga upp handel och investeringar med vänliga stater, överföra betalningar med dem med nationella valutor och bilda alternativa finansiella och logistiska mekanismer till de västliga valutorna.  

(……) 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med alla moderna former av diplomatisk verksamhet, inklusive parlamentarisk, statlig, vetenskaplig, kulturell och idrottsdiplomati. I samband med ett fullskaligt hybridkrig mot oss på alla dessa områden är en sådan kombination av insatser, den dagliga samordningen av våra specifika initiativ och praktiska åtgärder nödvändig. 

Jag är tacksam för den uppmärksamhet ni ägnar åt UD:s arbete, och vi kommer att lyssna på vad ni anser om oss. Jag är redo att delta i den interaktiva diskussionen. 

Föregående artikelMellan Palestina, Irak och Ukraina, när hyckleriet är himmelsvitt, när skamlösheten själv är skamsen, när vanäran rodnar! Del I
Nästa artikelScott Ritter: Seymour Hersh’s Sanningens treenighet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Och så undrar många svartsjuka i Usa ledda västvärlden varför Herr Lavrov tillhört en av världens absolut bästa diplomater i åratal. Herr Lavrov har många gg gett liknande tipp topp tal genom åren,men som tyvärr vår propaganda medierna hemma JÄMT på något sätt utvecklat talet till rent desinformation och lögner. Hatten av för Mr Lavrov igen

 2. De ryska diplomaterna talar om en värld vars länder samarbetar fredligt med varandra, det får en att hoppas att frågan om klimatet ska kunna lösas. USAs/Natos krig och infiltrationer kommer definitivt inte att ta itu med den saken. Därför är det glädjande att se att det är inte bara Lavrovs tal som pekar på fredligt samarbete…

  Här kommer några kommentarer som belyser det.

  1.”…….. Jag ser att RT har rapporterat att imperiet har förklarat att varje nation som ”ger [ing] dödligt stöd till ryssarna” kommer att ha korsat en röd linje:

  Varje nation som ger dödligt stöd till Moskva i dess pågående konflikt med Kiev skulle korsa Washingtons ”röda linje”, sade USA:s sändebud till FN, Linda Thomas-Greenfield, till CNN på söndagen. Tidigare samma dag varnade USA: s utrikesminister Antony Blinken direkt en kinesisk toppdiplomat, Wang Yi, mot att överväga ett sådant alternativ….

  ”Jag klargjorde att det skulle få allvarliga konsekvenser i vårt förhållande [med Kina]”, tillade statssekreteraren.

  Kina skulle ju inte ha något av den skiten:

  På söndagen gick det kinesiska utrikesdepartementet också ut med ett uttalande om mötet mellan Blinken och Wang Yi. Där uppmanade Kina USA att arbeta för en politisk lösning av konflikten i Ukraina istället för att ”underblåsa lågorna” i detta militära dödläge mellan Moskva och Kiev och ”profitera på situationen”.

  Kina självt är ”engagerat i att främja fredssamtal”, sade uttalandet och tillade att ett strategiskt partnerskap mellan Moskva och Peking är en ”suverän rätt till … två självständiga stater.” Kina skulle ”inte acceptera USA:s fingerpekande eller ens tvång riktat mot relationerna mellan Kina och Ryssland”, varnade ministeriet.

  Påminner mig om kalla krigets brinksmanship. Crookes kolumn idag pekar på vad som genererar sådant skräp, ”Kognitiv felanalys: Förhöjda risker för regionen”, för Levanten och bortom.

  IMO är hotet mot Kina i själva verket ett hot mot Iran som har gett dödligt bistånd. IMO kommer någon form av genmäle att göras av Putin i hans tal den 21: a, vilket kan ta hur många former som helst.

  Inlagd av: karlof1 | Februari 19 2023 23: 54 utc | 49

  ——————————————————————-

  2. Några goda nyheter: Det ockuperade Palestina nekades tillträde till det afrikanska toppmötet, ”Israels delegation borttagen från afrikanskt toppmöte”:

  Israel beviljades observatörsstatus vid Afrikanska unionen 2021, även om beslutet motsattes bittert av vissa medlemmar i 55-landsblocket, inklusive Sydafrika och Algeriet. Facket svarade med att inrätta en kommitté för att omvärdera Israels status, som ska ge sina rekommendationer vid årets toppmöte.

  En talesperson för Sydafrikas president Cyril Ramaphosa förnekade allt ansvar, medan en talesperson för Afrikanska unionen Ebba Kalondo sade till Reuters att facket väntade Israels ambassadör i Etiopien och Afrikanska unionen, Aleli Admasu, i stället för Bar-li.

  Oavsett ställde sig Sydafrika bakom beslutet att utvisa diplomaten. – Det handlar inte om Sydafrika eller Algeriet, det är en principfråga, säger Ramaphosas talesperson till Reuters. ”Innan AU fattar ett beslut om huruvida Israel ska beviljas observatörsstatus kan man inte låta landet sitta och observera.”

  Delegationen hade turen att de inte greps för att vara medbrottslingar i bombningen av Damaskus flygplats.

  Inlagd av: karlof1 | Februari 19 2023 23: 59 utc | 50

  ———————————————————————————–

  3. Inlagd av: bevin | Februari 19 2023 23: 03 utc | 46 & Karlof
  håller helt med.
  Re: Lula… säljer han slut? Putin anklagades för samma sak i borden, gav efter för oligarkerna, dansade med rovdjävlarna, bla bla bla. Samma sak med AMLO. Varje gång han tar emot Biden, Kamala och andra sociopater och behandlar dem med respekt säger vänstern att han har kompromissat. Dessa killar bor i mycket farliga stadsdelar och de vet att du inte kan konfrontera rovdjuren varje dag hela tiden, annars kommer du helt enkelt att tas ut. Samma sak i västra sidan Chicago. Vissa spelar det långa spelet och växer fram med en maktbas som förändrar världen. Putin. definitivt. Evo också. AMLO imponerar på mig: Mexiko har varit en röra länge och de lokala narcos skulle få Capone att backa. Jag vet mindre om Lula men han har gjort tid för att Obama och Biden sa det och har ärren för att hindra honom från att glömma. Evo, samma sak.

  Jag tror att vi måste tänka på att vissa ledare – AMLO, Lula, Correa, Evo, Petro, Xiomara Castro, kan försöka planera en kurs som liknar Putins tillverkare när de bygger sin bas och bildar sina nätverk.

  Den andra stora faktorn är ”gatan”… folket. Mexiko – trots AMLO – är inte lika mobiliserat som Bolivia. Peru är på väg dit och överraskar mig med sitt engagemang, mod och bana. Guatemala visar tecken. Honduras och Colombia ökar båda. Bolivia konsoliderar makten. Samtidigt erkänns Kuba, Venezuela, Nicaragua mer för sina decennier av frontlinjestrider mot imperiet. De framstår som förebilder när Imperiet ligger utsatt, vecka, nakna och fula i Latinamerika.

  Inlagd av: migueljose | Februari 20 2023 0: 00 utc | 51

  —————————————————————————–

  4. migueljose @50–

  Tack för ditt tillägg. IMO, människor förstår att för att komma dit de vill gå måste de gå dit tillsammans, och att ledarna i många nationer kommer att gå med dem. Kuba, Kina, till och med Venezuela är modeller eftersom de främjar och utövar People Centered Developemnt. De ser också det pågående motståndet från Iran, Syrien, Palestina och Ryssland mot imperiet, medan många minns Ryssland som en vän. Ett annat förbisett exempel är ASEAN när det gäller att övervinna både kolonialismen och folkmordet som utförs av Outlaw US Empire, och APEC blir ett fordon. Mexiko hade en stor rörelse på 1960-talet som kulminerade 1968 före OS. Det följdes av zapatisterna som fortfarande är verksamma. Vidare finns det ett slags ”kokosnöt trådlöst” kommunikationssystem som informerar massorna. Det fascistiska arvet söder om gränsen håller långsamt på att övervinnas, men har fortfarande mycket arbete att göra. Brasilien kommer att vara det svåraste att få grundläggande förändringar till och kommer att behöva hjälp från sina kamrater. Att inleda ett bancor-förhållande med Argentina är bara ett litet steg som måste utökas till sina grannar eftersom det är ett grundläggande krav för att få suveränitet att komma ut under dollarstöveln. En sak är säker: Agitationen kan inte upphöra.

  Inlagd av: karlof1 | Februari 20 2023 0: 34 utc | 52

  ——————————————————————–

  5. När imperier avböjer noteras sällan deras misslyckanden förrän historien är skriven och efterklokheten tillåter perfekt syn.
  Denna artikel av Steven Sahiounie, om Mideast Discourse, hävdar att katastrofen i Syrien har förenat arabvärlden.
  Han citerar den hjälp som har skickats till Damaskus ”På tisdagen landade ett plan från Saudiarabien på Aleppos internationella flygplats, med 35 ton humanitär hjälp. Bistånd till Damaskus kom också från: Kina, Ryssland, Algeriet, Irak, Iran, Förenade Arabemiraten, Bangladesh, Libyen, Vitryssland, Jordanien, Kuba, Venezuela, Tunisien, Armenien, Turkmenistan, Cypern, Ungern, Indien och Sudan …”

  Han tillägger att
  ”Italien skickade två flyglaster med bistånd till Beirut, Libanon för att transporteras till Syrien landvägen. Detta visar den extrema rädsla som västallierade i USA har för sanktionerna. Genom att skicka biståndet till Libanon, som inte är sanktionerat, känner Italien sig mer bekvämt att det amerikanska finansministeriet inte kommer att utfärda massiva sanktioner mot dem …

  Och sedan anteckningar

  ”USA, EU och alla USA:s allierade som Kanada har inte skickat något till Syrien för de jordbävningshärjade zonerna Latakia och Aleppo. Enligt Amerika, Europeiska unionen, Storbritannien och USA: s allierade finns det ingen plats som heter Syrien. Det finns bara en liten, lantlig jordbruksprovins som heter Idlib. Syrien är 10 000 år gammalt, och Damaskus och Aleppo knyter båda an som de obestridda äldsta bebodda städerna på jorden. Men de stora hjärnorna i Washington, DC. bara erkänna det lilla område som kallas Idlib. Det terroristkontrollerade Idlib lider och har oskyldiga obeväpnade civila i behov av hjälp. Latakia och Aleppo är dock mycket större och har drabbats av fler dödsfall, skador och strukturella skador än Idlib. USA och västvärlden har använt politiken för att bedöma vem som får hjälp och vem som glöms bort. Det syriska folket kommer aldrig att glömma detta….”

  Det kommer inte heller människor runt om i världen att göra. Historien kommer att registrera att detta moraliska misslyckande, detta upprörande misslyckande i ”väst” var en viktig språngbräda på imperialismens nedstigning till glömska.

  https://newcoldwar.org/the-syrian-earthquake-has-united-the-arab-world/

  Inlagd av: bevin | Februari 21 2023 5: 40 utc | 105 Samtliga från Moon of Alabama

  • @Catarina Östlund 21 februari, 2023 At 15:16
   Väldigt få i väst begriper hur Kina fungerar, i vilka banor man tänker i Kina. Kina har dessutom världens intelligentaste folk. Sverige ligger numera klart under medelmåttet idag.

   USA, och Europa, fungerar efter linjer med provokationer, hot, påtryckningar och våld. Kina är motsatsen.

   Kina kommer så långt möjligt inte att varken skicka trupp eller krigsmateriel till Ryssland, men hur är det med tredje part. Samarbetet mellan Kina, Iran och Ryssland är ju väldigt nära och bra. Man kan nog tänka sig att Kina kommer att dela med sig av sin mycket framstående produktionsteknik och kunskaper i teknologi till både Ryssland och Iran. Då tillverkas krigsmateriel i Iran och Ryssland, och USAs kommer nog inte att förstå vad som träffade dom. USA kommer knappas att ge sig på varken Kina, Iran eller Ryssland, för det skulle innebära en självutplåning.

   • Karl W, nej jag tror inte heller att Kina kommer att ”skicka trupp eller krigsmateriel till Ryssland”, och det du skriver om att ” USA, och Europa, fungerar efter linjer med provokationer, hot, påtryckningar och våld. Kina är motsatsen.” Det du säger om Kina kan sägas om Ryssland också, och om majoriteten av oss, de 99%-en i världen.
    Du skriver ”USA kommer knappast att ge sig på varken Kina, Iran eller Ryssland, för det skulle innebära en självutplåning.” Det är sant, de kan bara använda metoder, som du skriver ”provokationer, hot, påtryckningar och våld”.. och inte minst med hjälp av propaganda som grundar sig på identitetspolitik… alla försök att starta färgrevolutioner som i Hongkong, och nu i Iran.

    En gång rörde sig de politiska diskussionerna i vänstern i Sverige ofta om Kina, vi var många som med stort intresse följde landets utveckling. Landet blev för många av oss själva symbolen för ”socialism”…..och den gode Mao som lärde oss mycket om mänsklig samvaro….
    Ofta fanns Maos klokhet förborgad i våra gamla ordspråk och talesätt, (tänk Shakespeare som hämtade så mycket från universell visdom) men som med tiden har skingrats och skingras än mer i dag av det rå-kapitalistiska/nyliberala samhället.
    Sen försvann Kina ur vänsterns horisont, men man har kunnat lära sig mycket om landet igen, tack vare dina artiklar och kommentarer här på Globalpoltics.se.
    Sen är det ju det där med klimatet, och marxismen-leninismen,som vi har diametralt olika åsikter om, m fl . Men du ör i alla fall värd ett stort tack! Ska bli intressant att följa dina rapporter från Kina.

    • @Catarina Östlund 22 februari, 2023 At 11:05
     Tack. Jag försöker berätta om Kina som det verkligen är. Det är skrämmande hur det har utvecklats i Kina i jämförelse med väst och Sverige. Man kör bil och reser inte längre efter gatunamn, kartor och vägskyltar utan efter satelliter via mobilen. Skall man till en plats kontaktar man dom. Dom trycker på en ikon, och positionen kommer på min mobil. En app räknar ut snabbaste vägen med hänsyn till trafik, eller vilka allmänna transportmedel man skall ta. Annars kan man tala in destinationen precis som man ger en taxi adressen.

     Det finns inte längre några brevbärare, postlådor, eller brevinkast. Nästan allt är elektroniskt. Kommer det en fysisk försändelse får man ett meddelande, kom och hämta det, eller vi kan skicka en kurir.

     Allt som löner och pensioner utbetalas till mobilen, och där betalar man räkningarna också. El, vatten, gas och internet är förskottsbetalt, utan personnamn, helt anonymt. Företagen är inte intresserad av vem som betalar eller förbrukar. Äldre som kanske inte klarar teknologin, går till post banken, lämnar över sin mobil, som är förberedd för att hantera allt automatiskt, till personalen, som regel yngre, och dom går – klick – klick – klick – klick, och avgifterna är betalda och så lämnar dom över resten i kontanter. Det kostar inget.

     Går du till banken stoppar du in ditt smartkort i en ATM liknande maskin, slår in din sjusiffriga PIN, och kan utföra alla banktjänster, inklusive sätta in och ta ut kontanter, transfers eller kontoutdrag. Många bankkontor har inte ens någon bank personal, para en vakt.

     Sen är det förstås säkerheten. Du kan gå på nattpromenad, och komma hem med skorna, jackan, mobilen och livet i behåll. Svensk massövervakning finns inte, och det är helt accepterat att polisen patrullerar elektroniskt.

     Kina är inte kommunistiskt, inte maktkapitalistiskt, det är inte en diktatur, utan har utvecklat helt nya system för samhället. Det är en unik ”dela med sig” kultur.

     Weixin-WeChat används för det mesta. Jag gör till och med internationella transfers via den sedan många år. Det finns ett enormt utbud på services via Huawei 5G, men ni får inte del av utvecklingen i Sverige för USA har förbjudit det. Tråkigt.

    • @Catarina Östlund 22 februari, 2023 At 11:05
     En historia just nådde mig. En västerlänning i Guangzhou skulle åka tunnelbana, och hade inget munskydd. En lokal guy hoppade på honom och skällde ut honom därför att han inte bar munskydd. Västerlänningen råkade tala lokalspråket och bet tillbaka, och en argsint diskussion uppstod, som filmades och lade ut på webben. Reaktionen från kommentatorerna blev intressant. Alla tog västerlänningen parti. Folkviljan har avskaffat alla krav, och regeringen följde folkviljan. Ingen har rätt att kräva munskydd längre. Samhället i Kina har börjat tänka självständigt. Går regeringen emot folkviljan kan det räkna med att bli avsatt, för det går i Kina.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here