Vad betyder Indiens ställningstagande i Ukraina-krisen?

2
1251
Putin, Modi, Xi

Rubrikens fråga diskuteras av professor Martin Jacques på kinesiska Global Times och hos Jan Öberg på Transnational.
https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259005.shtml
https://transnational.live/2022/04/18/martin-jacques-indias-distancing-from-us-over-ukraine-crisis-has-deeper-implications/

Författaren var tills nyligen senior fellow vid institutionen för politik och internationella studier vid Cambridge University. Han är gästprofessor vid institutet för moderna internationella relationer vid Tsinghuauniversitetet och senior fellow vid Kinainstitutet vid Fudanuniversitetet. Följ honom på twitter @martjacques.

________________________________________________________________

Indiens avståndstagande från USA i samband med Ukrainakrisen har djupare konsekvenser

Det överväldigande antagandet i väst är att världen, med några få undantag, är starkt emot Rysslands militära aktioner i Ukraina. Västvärlden själv, inklusive den stora majoriteten av Europa, tycks vara enig i sitt fördömande. Men världen över är bilden något mer komplicerad. I FN:s generalförsamling den 3 mars fördömde 141 länder Rysslands invasion och krävde ett omedelbart tillbakadragande, men 35 länder avstod från att rösta och fem röstade emot. I den nyligen genomförda omröstningen om att utesluta Ryssland ur FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade 93 länder för, 58 avstod från att rösta och 24 var emot.

Även om det är uppenbart att många länder har djupa betänkligheter mot Rysslands agerande, finns det också en utbredd oro över USA:s hållning. Det mest intressanta, och potentiellt sett det mest betydelsefulla fallet, är Indien. Med tanke på Indiens västliga utveckling under de senaste 20 åren och mer, kunde man ha förväntat sig att Indien skulle stödja USA starkt. Men tvärtom har Indien varit en viktig kritiker av USA:s roll, samtidigt som landet har haft en stödjande attityd gentemot Ryssland. Vid de viktigaste omröstningarna i FN har Indien konsekvent avstått från att rösta.

Eftersom Kina och Indien ensamma tillsammans representerar omkring 38 procent av världens befolkning, tyder detta på att regeringar som står för omkring hälften av världens befolkning är djupt oroliga över USA:s ställning.

Skälet är tvåfaldigt. För det första förkastar många länder i utvecklingsländerna, däribland Indien, idén att ett land, i det här fallet Ukraina, är fritt att göra vad det vill även om det hotar säkerheten för ett annat land, i det här fallet Ryssland.

För det andra ses det allmänt som en mycket negativ utveckling att sanktionerna blir ett vapen som en ny form av krigföring. USA har tagit sig rätten att utifrån en vag formulering agera godtyckligt mot varje land som man anser har fortsatt att handla med Ryssland. Utvecklingsländernas högsta prioritet är dock rätten att bedriva handel och ta emot investeringar, oavsett varifrån de kommer. Den amerikanska strategin för sanktioner hotar denna frihet.

Det är slående att den stora majoriteten av länderna i utvecklingsländerna har vägrat att införa sanktioner mot Ryssland. I Asien är det bara Japan, Sydkorea och Singapore som har gått med på att genomföra dem.

Indiens förbindelser med Ryssland går tillbaka till 1950-talet. Indien betraktar Ryssland som en mycket viktig ekonomisk partner, den största leverantören av vapen och en mångårig vän. Trots kraftig lobbyverksamhet från USA och andra länder, t.ex. Storbritannien, har Indien vägrat att stödja USA:s ståndpunkt om Ryssland. Kommer detta att visa sig vara en isolerad händelse, eller kan det vara en viktig vändpunkt i Indiens inställning till USA? Det har redan skett en markant förändring i de indiska kommentarerna om landets utrikespolitik, där många ifrågasätter om Indien har kommit för nära USA och om landet bör återgå till sin mer traditionella neutralitet. Den mest dramatiska illustrationen av Indiens västliga drift har varit dess medlemskap i Quad, tillsammans med USA, Japan och Australien, även om landet har avböjt att delta i dess flottpatruller.

Indien är redan världens tredje största ekonomi. En undersökning från Standard Chartered förutspådde att Indien under 2030-talet sannolikt kommer att gå om USA och bli den näst största. Indiens framtida betydelse i världen, skulle jag vilja påstå, har allvarligt försummats i Kina.

År 2050, om inte mycket tidigare, kommer det att stå helt klart att Kinas förbindelser med Indien är en av de viktigaste, kanske till och med den viktigaste av alla. Tyvärr har de två länderna ända sedan gränskonflikten i 1962 års sammandrabbning haft en orolig och besvärlig relation. Det finns många orsaker till detta, bland annat det stora kulturella avståndet mellan dem, som gör att de har svårt att förstå varandra.

Den enskilt mest splittrande frågan är utan tvekan den långvariga gränskonflikten mellan de två länderna. Även om Kina endast ägnar begränsad uppmärksamhet åt frågan har Indien varit besatt av den ända sedan de fick en blodig näsa i sammandrabbningen 1962. Om de två länderna kunde hitta ett sätt att minska de nuvarande spänningarna eller, ännu bättre, hitta ett sätt att nå en slutgiltig uppgörelse, skulle det största enskilda hindret för ett mycket närmare förhållande mellan de två länderna vara undanröjt. Detta bör vara en viktig strategisk prioritering för det kinesiska ledarskapet.

Om man ser på Ukraina-kriget ur ett globalt perspektiv snarare än ur ett snävt europeiskt eller västerländskt perspektiv kan man få ett helt annat perspektiv. Utvecklingsländerna, där den stora majoriteten av världens befolkning bor, har en helt annan syn på det än Europa. Den är lika mycket, om inte mer, oroad över USA:s reaktion än över Rysslands agerande. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt det faktum att kriget har fört USA och Europa mycket närmare varandra, men alltför lite uppmärksamhet har ägnats åt Indiens växande avstånd från USA och vad detta kan betyda för framtiden. Det är till och med tänkbart att detta kan leda till begränsade former av samarbete mellan Kina, Indien och Ryssland.

 

Föregående artikelUSA, Ukraina, biologiska laboratorier och massdöd och sjuklighet av och via fåglar
Nästa artikelDN Debatt. ”Svenskt Natomedlemskap kräver folkomröstning” Varför?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Kina har inte alls försummat Indien, men eftersom USA dominerar och kontrollerar nyhetsflödet i världen kan det se ut så. Kina har ägnat väsentlig uppmärksamhet åt Indien, men det är inte vad USA propaganda vill ni skall få veta. USA ser Kina som ett allvarligt hot mot USAs planer på att vara världens, inte bara dominerade utan totalitära härskande, kraft när det gäller militärt, politik, samhälle, rättsväsende, ekonomi och ideologi, så har man sett Indien som en irritation. Det är tydligt att Ryssland, Indien, och Kina närmar sig varandra, och speciellt Kina knyter sig allt mer framgångsrikt allt närmare mindre stater både i Asien, Afrika och Sydamerika. Solomon Island ett nyligt exempel. USA tycks alltmer närma sig ett desperat panikläge, man försöker tvinga in Europa i sina led under hotelser, och Ukraina är ett annat exempel, liksom den kraftiga upprustningen i östra Europa på gränsen mot Ryssland och de desperata påtryckningar på Sverige och Finland att underordna sig USA genom NATO. Kina arbetar strategiskt, långsiktigt, systematiskt och målmedvetet, och i alla fall jag ser tydligt hur man påverkat Ryssland, medan USA blocket reagerar på händelser och det emotionellt, ideologiskt och kortsiktigt.

  2. EU fjäskar järnet för Indien hela månaden nu. Ursula har direkt framför Modi också bara öst beröm efter beröm över Indien,med vackert långt tal. Hon kallade Indien för världens största demokrati med stora ögon upprepat och utvecklade detta också.( En pik till Kina samtidigt,som är rysk alleriad och kritiserat Nato hårt upprepat) Demokratin föddes i Europa för 2000år sedan,men det är Indien som är största demokratin i världen. Bara en av många fina meningar i talet direkt till Modi. Indien är fortsatt neutrala utan att ställt sej bakom Usa och dess stad EU. Detta TROTS upprepade försök DAGLIGEN mot Indien av Usa och dess stad EU över ALLA fronter. Talet av Ursula luktade hårda (desperationen att kom på vår sida mot Ryssland)ända till mitt hem

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here